WAUFFCFL0AN0…

Audi

A4

WAUFFCFL0AN087640

| WAUFFCFL0AN071681 | WAUFFCFL0AN019614 | WAUFFCFL0AN097519; WAUFFCFL0AN075665; WAUFFCFL0AN029771 | WAUFFCFL0AN041368 | WAUFFCFL0AN064004 | WAUFFCFL0AN053407 | WAUFFCFL0AN032881 | WAUFFCFL0AN008161; WAUFFCFL0AN094605; WAUFFCFL0AN001355 | WAUFFCFL0AN055450 | WAUFFCFL0AN079103 | WAUFFCFL0AN063693 |

WAUFFCFL0AN049289

| WAUFFCFL0AN017152 | WAUFFCFL0AN054928; WAUFFCFL0AN091574; WAUFFCFL0AN046814 | WAUFFCFL0AN083331; WAUFFCFL0AN073415

WAUFFCFL0AN096709 | WAUFFCFL0AN015921; WAUFFCFL0AN033657 | WAUFFCFL0AN082115 | WAUFFCFL0AN073138 |

WAUFFCFL0AN032847

; WAUFFCFL0AN099013 | WAUFFCFL0AN022352 | WAUFFCFL0AN075875 | WAUFFCFL0AN004143 | WAUFFCFL0AN020570; WAUFFCFL0AN009861; WAUFFCFL0AN033156 | WAUFFCFL0AN029463 | WAUFFCFL0AN013568 | WAUFFCFL0AN081143 | WAUFFCFL0AN041922 | WAUFFCFL0AN047123 | WAUFFCFL0AN022738; WAUFFCFL0AN033495 | WAUFFCFL0AN083409 | WAUFFCFL0AN093616 | WAUFFCFL0AN040933; WAUFFCFL0AN084754; WAUFFCFL0AN053732 | WAUFFCFL0AN099660 | WAUFFCFL0AN085516

WAUFFCFL0AN046022 | WAUFFCFL0AN013585 | WAUFFCFL0AN037272 | WAUFFCFL0AN073141; WAUFFCFL0AN004630 | WAUFFCFL0AN018723 | WAUFFCFL0AN092823 | WAUFFCFL0AN089453 | WAUFFCFL0AN065637 | WAUFFCFL0AN033934 | WAUFFCFL0AN031665 | WAUFFCFL0AN037577; WAUFFCFL0AN050264; WAUFFCFL0AN059157; WAUFFCFL0AN088352 | WAUFFCFL0AN082289 | WAUFFCFL0AN064794 | WAUFFCFL0AN081160 | WAUFFCFL0AN049325; WAUFFCFL0AN002974 | WAUFFCFL0AN005373 | WAUFFCFL0AN011268 | WAUFFCFL0AN060969 | WAUFFCFL0AN075617

WAUFFCFL0AN080039; WAUFFCFL0AN064472 | WAUFFCFL0AN029009 | WAUFFCFL0AN087105 | WAUFFCFL0AN054508; WAUFFCFL0AN031729

WAUFFCFL0AN044724 | WAUFFCFL0AN018589 | WAUFFCFL0AN071809

WAUFFCFL0AN044934

WAUFFCFL0AN053083 | WAUFFCFL0AN039877; WAUFFCFL0AN033058

WAUFFCFL0AN070093 | WAUFFCFL0AN062527 | WAUFFCFL0AN061037 | WAUFFCFL0AN004319; WAUFFCFL0AN083135 | WAUFFCFL0AN064276 | WAUFFCFL0AN081238 | WAUFFCFL0AN031097

WAUFFCFL0AN000108 | WAUFFCFL0AN005776 | WAUFFCFL0AN093454; WAUFFCFL0AN049440 | WAUFFCFL0AN080364 | WAUFFCFL0AN074340; WAUFFCFL0AN093843; WAUFFCFL0AN011691 | WAUFFCFL0AN033593; WAUFFCFL0AN041709; WAUFFCFL0AN025428 | WAUFFCFL0AN003753 | WAUFFCFL0AN028474 | WAUFFCFL0AN016194 | WAUFFCFL0AN031312 | WAUFFCFL0AN051897 | WAUFFCFL0AN090070; WAUFFCFL0AN074581 | WAUFFCFL0AN022030 | WAUFFCFL0AN046098 | WAUFFCFL0AN044125 | WAUFFCFL0AN071227 | WAUFFCFL0AN072717 | WAUFFCFL0AN096323 | WAUFFCFL0AN003011 | WAUFFCFL0AN051110; WAUFFCFL0AN020374; WAUFFCFL0AN047932; WAUFFCFL0AN092191 | WAUFFCFL0AN016809 | WAUFFCFL0AN057814; WAUFFCFL0AN054122 | WAUFFCFL0AN051978; WAUFFCFL0AN044478; WAUFFCFL0AN070370; WAUFFCFL0AN084480; WAUFFCFL0AN028085

WAUFFCFL0AN050202

WAUFFCFL0AN021864 | WAUFFCFL0AN092157; WAUFFCFL0AN090604 | WAUFFCFL0AN042830 | WAUFFCFL0AN034419; WAUFFCFL0AN029026; WAUFFCFL0AN027356 | WAUFFCFL0AN087945; WAUFFCFL0AN089291

WAUFFCFL0AN064732 | WAUFFCFL0AN052337; WAUFFCFL0AN066139 | WAUFFCFL0AN042813 | WAUFFCFL0AN094491 | WAUFFCFL0AN037997; WAUFFCFL0AN043640

WAUFFCFL0AN090148 | WAUFFCFL0AN061118 | WAUFFCFL0AN017488; WAUFFCFL0AN040818 | WAUFFCFL0AN020259 | WAUFFCFL0AN083197; WAUFFCFL0AN023274 | WAUFFCFL0AN081157; WAUFFCFL0AN067632; WAUFFCFL0AN038373 | WAUFFCFL0AN091249

WAUFFCFL0AN033318 | WAUFFCFL0AN090957

WAUFFCFL0AN036882; WAUFFCFL0AN011738 | WAUFFCFL0AN066903; WAUFFCFL0AN002716; WAUFFCFL0AN004448 | WAUFFCFL0AN006362 | WAUFFCFL0AN057862

WAUFFCFL0AN032850 | WAUFFCFL0AN026904

WAUFFCFL0AN088822 | WAUFFCFL0AN078579 | WAUFFCFL0AN068862

WAUFFCFL0AN071454; WAUFFCFL0AN008404; WAUFFCFL0AN052239 | WAUFFCFL0AN015451 | WAUFFCFL0AN083927

WAUFFCFL0AN049146; WAUFFCFL0AN027714; WAUFFCFL0AN001291 | WAUFFCFL0AN099416; WAUFFCFL0AN001372; WAUFFCFL0AN026062 | WAUFFCFL0AN023579 | WAUFFCFL0AN009651 | WAUFFCFL0AN004708 | WAUFFCFL0AN070658; WAUFFCFL0AN084379 | WAUFFCFL0AN099996 | WAUFFCFL0AN024960 | WAUFFCFL0AN033321; WAUFFCFL0AN002277; WAUFFCFL0AN099352 | WAUFFCFL0AN003901; WAUFFCFL0AN090117; WAUFFCFL0AN093468 | WAUFFCFL0AN001419 | WAUFFCFL0AN022268 | WAUFFCFL0AN079411 | WAUFFCFL0AN035182; WAUFFCFL0AN088707; WAUFFCFL0AN014414 | WAUFFCFL0AN022691 | WAUFFCFL0AN073897;

WAUFFCFL0AN027101

| WAUFFCFL0AN013411 | WAUFFCFL0AN062852; WAUFFCFL0AN038227; WAUFFCFL0AN015708 | WAUFFCFL0AN006233 | WAUFFCFL0AN034565; WAUFFCFL0AN022786 | WAUFFCFL0AN039586 | WAUFFCFL0AN020391 | WAUFFCFL0AN091784; WAUFFCFL0AN067369

WAUFFCFL0AN069381 | WAUFFCFL0AN000531; WAUFFCFL0AN095852; WAUFFCFL0AN006703; WAUFFCFL0AN002523 | WAUFFCFL0AN036994 | WAUFFCFL0AN047851; WAUFFCFL0AN032282; WAUFFCFL0AN057859 | WAUFFCFL0AN046120 | WAUFFCFL0AN014039 | WAUFFCFL0AN019256; WAUFFCFL0AN096998; WAUFFCFL0AN055674

WAUFFCFL0AN057120; WAUFFCFL0AN089484 | WAUFFCFL0AN031326

WAUFFCFL0AN090277 | WAUFFCFL0AN047588 | WAUFFCFL0AN009844; WAUFFCFL0AN021606 | WAUFFCFL0AN071650 | WAUFFCFL0AN013599 | WAUFFCFL0AN021802 | WAUFFCFL0AN004952; WAUFFCFL0AN060437 | WAUFFCFL0AN020892 | WAUFFCFL0AN005941 | WAUFFCFL0AN028913; WAUFFCFL0AN012887; WAUFFCFL0AN058882 | WAUFFCFL0AN020522 | WAUFFCFL0AN042391 | WAUFFCFL0AN075567 | WAUFFCFL0AN009617 | WAUFFCFL0AN014218 | WAUFFCFL0AN055822; WAUFFCFL0AN022593 | WAUFFCFL0AN014994

WAUFFCFL0AN033867 | WAUFFCFL0AN020231; WAUFFCFL0AN068747; WAUFFCFL0AN042844; WAUFFCFL0AN035523 | WAUFFCFL0AN067985 | WAUFFCFL0AN035179; WAUFFCFL0AN062849 |

WAUFFCFL0AN078923

; WAUFFCFL0AN006765 | WAUFFCFL0AN086973; WAUFFCFL0AN012579; WAUFFCFL0AN030340; WAUFFCFL0AN022819 | WAUFFCFL0AN068490 | WAUFFCFL0AN030726 | WAUFFCFL0AN074984 | WAUFFCFL0AN058025 | WAUFFCFL0AN094460 | WAUFFCFL0AN071745 | WAUFFCFL0AN047736 | WAUFFCFL0AN073172 | WAUFFCFL0AN098802; WAUFFCFL0AN018284 | WAUFFCFL0AN030385; WAUFFCFL0AN004269; WAUFFCFL0AN080672 | WAUFFCFL0AN085905 | WAUFFCFL0AN000982 | WAUFFCFL0AN016096; WAUFFCFL0AN044965 | WAUFFCFL0AN090019 | WAUFFCFL0AN009035 | WAUFFCFL0AN063502 | WAUFFCFL0AN062141 | WAUFFCFL0AN071633; WAUFFCFL0AN049759 | WAUFFCFL0AN082227; WAUFFCFL0AN063127 | WAUFFCFL0AN000030 | WAUFFCFL0AN050104 | WAUFFCFL0AN073009

WAUFFCFL0AN012078; WAUFFCFL0AN005101 | WAUFFCFL0AN036011; WAUFFCFL0AN055948; WAUFFCFL0AN025820 | WAUFFCFL0AN070918 | WAUFFCFL0AN059417 | WAUFFCFL0AN003851; WAUFFCFL0AN050782 | WAUFFCFL0AN077240 | WAUFFCFL0AN022190; WAUFFCFL0AN051642 | WAUFFCFL0AN075293; WAUFFCFL0AN095804; WAUFFCFL0AN082776 | WAUFFCFL0AN085662 | WAUFFCFL0AN026160 | WAUFFCFL0AN072376 | WAUFFCFL0AN016826 | WAUFFCFL0AN097181 | WAUFFCFL0AN090621; WAUFFCFL0AN068232 | WAUFFCFL0AN085502 | WAUFFCFL0AN080638; WAUFFCFL0AN031889 | WAUFFCFL0AN061443 | WAUFFCFL0AN006670 | WAUFFCFL0AN057067 | WAUFFCFL0AN059434; WAUFFCFL0AN080087; WAUFFCFL0AN027681 | WAUFFCFL0AN027762 | WAUFFCFL0AN005034 | WAUFFCFL0AN066626 | WAUFFCFL0AN039829 | WAUFFCFL0AN037756 | WAUFFCFL0AN070479; WAUFFCFL0AN060843 | WAUFFCFL0AN095169; WAUFFCFL0AN061491 | WAUFFCFL0AN009343

WAUFFCFL0AN019189 | WAUFFCFL0AN048434 | WAUFFCFL0AN048773 | WAUFFCFL0AN068621 | WAUFFCFL0AN088478 | WAUFFCFL0AN004644; WAUFFCFL0AN038616 | WAUFFCFL0AN010931 | WAUFFCFL0AN009293 | WAUFFCFL0AN041595; WAUFFCFL0AN045596 | WAUFFCFL0AN008600; WAUFFCFL0AN091462 | WAUFFCFL0AN066075 | WAUFFCFL0AN084916; WAUFFCFL0AN004031 | WAUFFCFL0AN047896; WAUFFCFL0AN059644 | WAUFFCFL0AN093762; WAUFFCFL0AN087413 | WAUFFCFL0AN038390 | WAUFFCFL0AN084043; WAUFFCFL0AN019094

WAUFFCFL0AN071325; WAUFFCFL0AN067310 | WAUFFCFL0AN084625

WAUFFCFL0AN041449 | WAUFFCFL0AN031133 | WAUFFCFL0AN036722; WAUFFCFL0AN095639 | WAUFFCFL0AN046506 | WAUFFCFL0AN060907; WAUFFCFL0AN058087 | WAUFFCFL0AN010590; WAUFFCFL0AN076525 | WAUFFCFL0AN094104 | WAUFFCFL0AN080767 | WAUFFCFL0AN015823 | WAUFFCFL0AN059305 | WAUFFCFL0AN044576 | WAUFFCFL0AN097116; WAUFFCFL0AN045579 | WAUFFCFL0AN020164 | WAUFFCFL0AN072779; WAUFFCFL0AN052984; WAUFFCFL0AN001078 | WAUFFCFL0AN089887; WAUFFCFL0AN046392; WAUFFCFL0AN050748 | WAUFFCFL0AN085578 |

WAUFFCFL0AN089808

| WAUFFCFL0AN098962; WAUFFCFL0AN093633 | WAUFFCFL0AN043153 | WAUFFCFL0AN057389 | WAUFFCFL0AN014817 |

WAUFFCFL0AN016180

; WAUFFCFL0AN077285 | WAUFFCFL0AN093518; WAUFFCFL0AN018978 | WAUFFCFL0AN057005 | WAUFFCFL0AN053858; WAUFFCFL0AN008144; WAUFFCFL0AN099433 | WAUFFCFL0AN032895; WAUFFCFL0AN001954 | WAUFFCFL0AN012520; WAUFFCFL0AN008693;

WAUFFCFL0AN049678

; WAUFFCFL0AN034498 | WAUFFCFL0AN020715 | WAUFFCFL0AN041239 | WAUFFCFL0AN075925; WAUFFCFL0AN087959 | WAUFFCFL0AN069879 | WAUFFCFL0AN028751 | WAUFFCFL0AN063855 | WAUFFCFL0AN072278 | WAUFFCFL0AN072653

WAUFFCFL0AN048756; WAUFFCFL0AN079182 | WAUFFCFL0AN060051

WAUFFCFL0AN033206 | WAUFFCFL0AN082051 | WAUFFCFL0AN073219 | WAUFFCFL0AN051737 | WAUFFCFL0AN047378 | WAUFFCFL0AN007382 | WAUFFCFL0AN066643

WAUFFCFL0AN091977 | WAUFFCFL0AN080817 | WAUFFCFL0AN007544; WAUFFCFL0AN060132 | WAUFFCFL0AN056811; WAUFFCFL0AN019046 | WAUFFCFL0AN070692 | WAUFFCFL0AN040009 | WAUFFCFL0AN023713 | WAUFFCFL0AN026370; WAUFFCFL0AN073480 | WAUFFCFL0AN028670 | WAUFFCFL0AN034890; WAUFFCFL0AN082390; WAUFFCFL0AN052581; WAUFFCFL0AN007172;

WAUFFCFL0AN077755

; WAUFFCFL0AN095849 | WAUFFCFL0AN056291; WAUFFCFL0AN002232; WAUFFCFL0AN001002 | WAUFFCFL0AN029978; WAUFFCFL0AN084107; WAUFFCFL0AN050863 | WAUFFCFL0AN060695 | WAUFFCFL0AN034081 | WAUFFCFL0AN003655 | WAUFFCFL0AN054380 | WAUFFCFL0AN039345; WAUFFCFL0AN084057; WAUFFCFL0AN014753

WAUFFCFL0AN039779 | WAUFFCFL0AN002599 | WAUFFCFL0AN021167 | WAUFFCFL0AN071213 | WAUFFCFL0AN035974 | WAUFFCFL0AN024618; WAUFFCFL0AN060924 | WAUFFCFL0AN056999 | WAUFFCFL0AN009018; WAUFFCFL0AN020536 | WAUFFCFL0AN053620 | WAUFFCFL0AN013375; WAUFFCFL0AN041130 | WAUFFCFL0AN085659 | WAUFFCFL0AN045128; WAUFFCFL0AN050815; WAUFFCFL0AN049809 | WAUFFCFL0AN044352

WAUFFCFL0AN012985 | WAUFFCFL0AN041418; WAUFFCFL0AN088173 | WAUFFCFL0AN063340 | WAUFFCFL0AN049535 | WAUFFCFL0AN062933 | WAUFFCFL0AN068117; WAUFFCFL0AN081045 | WAUFFCFL0AN000691 | WAUFFCFL0AN000951 | WAUFFCFL0AN094880 | WAUFFCFL0AN075455 |

WAUFFCFL0AN027860

| WAUFFCFL0AN020410

WAUFFCFL0AN060485 | WAUFFCFL0AN068389 | WAUFFCFL0AN084835; WAUFFCFL0AN040494 | WAUFFCFL0AN078257 | WAUFFCFL0AN064455 | WAUFFCFL0AN058624; WAUFFCFL0AN017913; WAUFFCFL0AN082924 | WAUFFCFL0AN043072 | WAUFFCFL0AN072362; WAUFFCFL0AN002912 | WAUFFCFL0AN053195 | WAUFFCFL0AN065962

WAUFFCFL0AN074239 | WAUFFCFL0AN074306 | WAUFFCFL0AN063161; WAUFFCFL0AN000853; WAUFFCFL0AN069672 | WAUFFCFL0AN013456 | WAUFFCFL0AN050636 | WAUFFCFL0AN024652 | WAUFFCFL0AN074791;

WAUFFCFL0AN047400

| WAUFFCFL0AN076489 | WAUFFCFL0AN029480; WAUFFCFL0AN021816 | WAUFFCFL0AN022528 | WAUFFCFL0AN082910 | WAUFFCFL0AN003381 | WAUFFCFL0AN005499; WAUFFCFL0AN060339 | WAUFFCFL0AN025994 | WAUFFCFL0AN009102 | WAUFFCFL0AN009083; WAUFFCFL0AN092532

WAUFFCFL0AN064049 | WAUFFCFL0AN000397; WAUFFCFL0AN027938; WAUFFCFL0AN084866; WAUFFCFL0AN059403; WAUFFCFL0AN051138 | WAUFFCFL0AN018799; WAUFFCFL0AN099299

WAUFFCFL0AN098086

WAUFFCFL0AN090246 | WAUFFCFL0AN072426; WAUFFCFL0AN009827 | WAUFFCFL0AN077951; WAUFFCFL0AN048725 | WAUFFCFL0AN063130; WAUFFCFL0AN021329 |

WAUFFCFL0AN046635

; WAUFFCFL0AN077304; WAUFFCFL0AN039376; WAUFFCFL0AN051284; WAUFFCFL0AN096905; WAUFFCFL0AN073091 | WAUFFCFL0AN020584; WAUFFCFL0AN037563 | WAUFFCFL0AN076461 | WAUFFCFL0AN012775

WAUFFCFL0AN033920 | WAUFFCFL0AN070191; WAUFFCFL0AN044951; WAUFFCFL0AN089596 | WAUFFCFL0AN001842 | WAUFFCFL0AN074371 | WAUFFCFL0AN020228 | WAUFFCFL0AN026286 | WAUFFCFL0AN080543; WAUFFCFL0AN004546 | WAUFFCFL0AN051849

WAUFFCFL0AN062009 | WAUFFCFL0AN036638; WAUFFCFL0AN013828 | WAUFFCFL0AN089971 | WAUFFCFL0AN072328

WAUFFCFL0AN050250; WAUFFCFL0AN011643 | WAUFFCFL0AN088402; WAUFFCFL0AN077741 | WAUFFCFL0AN076377; WAUFFCFL0AN008886; WAUFFCFL0AN005681 | WAUFFCFL0AN024098 | WAUFFCFL0AN053004 | WAUFFCFL0AN038194

WAUFFCFL0AN046165 | WAUFFCFL0AN025140; WAUFFCFL0AN015658 |

WAUFFCFL0AN001937

| WAUFFCFL0AN012050; WAUFFCFL0AN038020 | WAUFFCFL0AN050099; WAUFFCFL0AN005017; WAUFFCFL0AN074810; WAUFFCFL0AN013201 |

WAUFFCFL0AN035750

| WAUFFCFL0AN090814; WAUFFCFL0AN021024 | WAUFFCFL0AN012212; WAUFFCFL0AN058445 | WAUFFCFL0AN073396; WAUFFCFL0AN023968 | WAUFFCFL0AN027504 | WAUFFCFL0AN095544; WAUFFCFL0AN034713 | WAUFFCFL0AN039328; WAUFFCFL0AN000254 | WAUFFCFL0AN028748 | WAUFFCFL0AN041757 | WAUFFCFL0AN035716

WAUFFCFL0AN022173 | WAUFFCFL0AN011237; WAUFFCFL0AN025395 | WAUFFCFL0AN069073; WAUFFCFL0AN095379 | WAUFFCFL0AN049843; WAUFFCFL0AN015482

WAUFFCFL0AN008970; WAUFFCFL0AN007012; WAUFFCFL0AN022092 | WAUFFCFL0AN066772 | WAUFFCFL0AN055383 | WAUFFCFL0AN098640 | WAUFFCFL0AN011139; WAUFFCFL0AN094538

WAUFFCFL0AN084463 | WAUFFCFL0AN047364 | WAUFFCFL0AN049311; WAUFFCFL0AN065847

WAUFFCFL0AN077612 | WAUFFCFL0AN056078 | WAUFFCFL0AN029902 | WAUFFCFL0AN046201; WAUFFCFL0AN024117 | WAUFFCFL0AN007771 | WAUFFCFL0AN014669

WAUFFCFL0AN047476 | WAUFFCFL0AN051298 | WAUFFCFL0AN027163 | WAUFFCFL0AN005454; WAUFFCFL0AN086598 | WAUFFCFL0AN029057 | WAUFFCFL0AN017863 | WAUFFCFL0AN075164 | WAUFFCFL0AN020827 | WAUFFCFL0AN084172 | WAUFFCFL0AN064679 | WAUFFCFL0AN068120 | WAUFFCFL0AN035456 | WAUFFCFL0AN051303 |

WAUFFCFL0AN099626

|

WAUFFCFL0AN004658

| WAUFFCFL0AN017989 | WAUFFCFL0AN033335 | WAUFFCFL0AN061622 | WAUFFCFL0AN029625 | WAUFFCFL0AN069803 | WAUFFCFL0AN048224 | WAUFFCFL0AN035988; WAUFFCFL0AN073737 | WAUFFCFL0AN071597 | WAUFFCFL0AN007737 | WAUFFCFL0AN040477 | WAUFFCFL0AN074788

WAUFFCFL0AN098606; WAUFFCFL0AN071857; WAUFFCFL0AN060700

WAUFFCFL0AN016549 | WAUFFCFL0AN012873 | WAUFFCFL0AN002148; WAUFFCFL0AN050247 | WAUFFCFL0AN079683 | WAUFFCFL0AN039670

WAUFFCFL0AN031374; WAUFFCFL0AN043525 | WAUFFCFL0AN043167; WAUFFCFL0AN069932 | WAUFFCFL0AN073513; WAUFFCFL0AN018270 | WAUFFCFL0AN039264; WAUFFCFL0AN037711 | WAUFFCFL0AN037031; WAUFFCFL0AN052502; WAUFFCFL0AN085869 | WAUFFCFL0AN035148 | WAUFFCFL0AN006037 | WAUFFCFL0AN033299 | WAUFFCFL0AN074547; WAUFFCFL0AN065671; WAUFFCFL0AN021671; WAUFFCFL0AN004935; WAUFFCFL0AN086049 | WAUFFCFL0AN095723; WAUFFCFL0AN056047

WAUFFCFL0AN024781 | WAUFFCFL0AN041208

WAUFFCFL0AN087833 | WAUFFCFL0AN025462 | WAUFFCFL0AN066965 | WAUFFCFL0AN029396; WAUFFCFL0AN069090 | WAUFFCFL0AN062060 | WAUFFCFL0AN060289

WAUFFCFL0AN057523; WAUFFCFL0AN012159; WAUFFCFL0AN016907 | WAUFFCFL0AN070563 | WAUFFCFL0AN002571 | WAUFFCFL0AN031648 | WAUFFCFL0AN074032; WAUFFCFL0AN046618 | WAUFFCFL0AN048899 | WAUFFCFL0AN098170 | WAUFFCFL0AN023596 | WAUFFCFL0AN009469 | WAUFFCFL0AN095091 | WAUFFCFL0AN026580 | WAUFFCFL0AN034016; WAUFFCFL0AN098377; WAUFFCFL0AN003588 | WAUFFCFL0AN023131; WAUFFCFL0AN043556 | WAUFFCFL0AN090361 | WAUFFCFL0AN035070; WAUFFCFL0AN087556; WAUFFCFL0AN069753 | WAUFFCFL0AN069719

WAUFFCFL0AN051625 | WAUFFCFL0AN067887; WAUFFCFL0AN058509 | WAUFFCFL0AN082874 | WAUFFCFL0AN063189 | WAUFFCFL0AN031875; WAUFFCFL0AN053102; WAUFFCFL0AN087816; WAUFFCFL0AN061975; WAUFFCFL0AN034811

WAUFFCFL0AN090201 | WAUFFCFL0AN099030; WAUFFCFL0AN036381 | WAUFFCFL0AN055495; WAUFFCFL0AN031956 | WAUFFCFL0AN072359 | WAUFFCFL0AN066982 | WAUFFCFL0AN040141; WAUFFCFL0AN034520 | WAUFFCFL0AN077982; WAUFFCFL0AN039135 | WAUFFCFL0AN043833 | WAUFFCFL0AN050653; WAUFFCFL0AN019273; WAUFFCFL0AN007527; WAUFFCFL0AN012937 | WAUFFCFL0AN037434; WAUFFCFL0AN011559 | WAUFFCFL0AN064584 | WAUFFCFL0AN029589 | WAUFFCFL0AN027602; WAUFFCFL0AN054086; WAUFFCFL0AN099397 | WAUFFCFL0AN084432

WAUFFCFL0AN067114 | WAUFFCFL0AN074466 | WAUFFCFL0AN025445; WAUFFCFL0AN014526; WAUFFCFL0AN046246 | WAUFFCFL0AN088481 |

WAUFFCFL0AN082129

| WAUFFCFL0AN034484; WAUFFCFL0AN004322; WAUFFCFL0AN066495 | WAUFFCFL0AN066254 | WAUFFCFL0AN061524; WAUFFCFL0AN048420 | WAUFFCFL0AN087900; WAUFFCFL0AN005731 | WAUFFCFL0AN017295

WAUFFCFL0AN054878 | WAUFFCFL0AN027955 | WAUFFCFL0AN038132 | WAUFFCFL0AN096967 | WAUFFCFL0AN074385 | WAUFFCFL0AN030063 | WAUFFCFL0AN081403; WAUFFCFL0AN027423; WAUFFCFL0AN046764 | WAUFFCFL0AN012811 | WAUFFCFL0AN065928 | WAUFFCFL0AN058090; WAUFFCFL0AN028622 | WAUFFCFL0AN070515 | WAUFFCFL0AN042598; WAUFFCFL0AN081384 | WAUFFCFL0AN095270; WAUFFCFL0AN067355 | WAUFFCFL0AN051236 | WAUFFCFL0AN012548 | WAUFFCFL0AN081935 | WAUFFCFL0AN076931 | WAUFFCFL0AN016020

WAUFFCFL0AN085984 | WAUFFCFL0AN055531 | WAUFFCFL0AN024568; WAUFFCFL0AN037160 | WAUFFCFL0AN098136 | WAUFFCFL0AN066111 | WAUFFCFL0AN039474; WAUFFCFL0AN079344

WAUFFCFL0AN008595 | WAUFFCFL0AN087881;

WAUFFCFL0AN096340

; WAUFFCFL0AN007009; WAUFFCFL0AN082664; WAUFFCFL0AN007995 | WAUFFCFL0AN021928; WAUFFCFL0AN045629

WAUFFCFL0AN082194 | WAUFFCFL0AN001839 | WAUFFCFL0AN031262

WAUFFCFL0AN072989; WAUFFCFL0AN041810 | WAUFFCFL0AN029298 | WAUFFCFL0AN063421 | WAUFFCFL0AN074399 | WAUFFCFL0AN097956 | WAUFFCFL0AN042567 | WAUFFCFL0AN028457; WAUFFCFL0AN012453; WAUFFCFL0AN063564 | WAUFFCFL0AN047767; WAUFFCFL0AN042276

WAUFFCFL0AN076363 | WAUFFCFL0AN065122 | WAUFFCFL0AN033447 | WAUFFCFL0AN085242 | WAUFFCFL0AN046344 | WAUFFCFL0AN089243 | WAUFFCFL0AN000478 | WAUFFCFL0AN003977

WAUFFCFL0AN063094

| WAUFFCFL0AN075407 | WAUFFCFL0AN028345 | WAUFFCFL0AN023128 | WAUFFCFL0AN096225; WAUFFCFL0AN017717; WAUFFCFL0AN035263; WAUFFCFL0AN001307; WAUFFCFL0AN021847

WAUFFCFL0AN024392; WAUFFCFL0AN004241 | WAUFFCFL0AN071647 | WAUFFCFL0AN097696 | WAUFFCFL0AN098573 | WAUFFCFL0AN035893; WAUFFCFL0AN091039 | WAUFFCFL0AN094250 | WAUFFCFL0AN005583; WAUFFCFL0AN095060; WAUFFCFL0AN037059

WAUFFCFL0AN050507 | WAUFFCFL0AN018060; WAUFFCFL0AN055321 | WAUFFCFL0AN001680; WAUFFCFL0AN015563 | WAUFFCFL0AN018818 | WAUFFCFL0AN039880 | WAUFFCFL0AN097942; WAUFFCFL0AN087699 | WAUFFCFL0AN093227; WAUFFCFL0AN064682 | WAUFFCFL0AN064374 | WAUFFCFL0AN026806; WAUFFCFL0AN093079 | WAUFFCFL0AN033626 | WAUFFCFL0AN075438 | WAUFFCFL0AN057263 | WAUFFCFL0AN070367; WAUFFCFL0AN076511 | WAUFFCFL0AN078291 | WAUFFCFL0AN026322 | WAUFFCFL0AN018186

WAUFFCFL0AN089985; WAUFFCFL0AN066867 | WAUFFCFL0AN051401 | WAUFFCFL0AN064357

WAUFFCFL0AN067940 | WAUFFCFL0AN081367

WAUFFCFL0AN018981 | WAUFFCFL0AN086262 | WAUFFCFL0AN016292; WAUFFCFL0AN093390 | WAUFFCFL0AN051575 | WAUFFCFL0AN066433 |

WAUFFCFL0AN017104

| WAUFFCFL0AN059823; WAUFFCFL0AN086293 | WAUFFCFL0AN064889 | WAUFFCFL0AN097021; WAUFFCFL0AN007334; WAUFFCFL0AN076184 | WAUFFCFL0AN036610 | WAUFFCFL0AN090375 | WAUFFCFL0AN029737 | WAUFFCFL0AN048451 | WAUFFCFL0AN086827 | WAUFFCFL0AN055996 | WAUFFCFL0AN054296 | WAUFFCFL0AN083670; WAUFFCFL0AN035005; WAUFFCFL0AN023162 | WAUFFCFL0AN046523 | WAUFFCFL0AN035201; WAUFFCFL0AN001856 | WAUFFCFL0AN061894 | WAUFFCFL0AN099058 | WAUFFCFL0AN079280 | WAUFFCFL0AN091400; WAUFFCFL0AN043217

WAUFFCFL0AN037918 | WAUFFCFL0AN021752 | WAUFFCFL0AN097200 | WAUFFCFL0AN038325; WAUFFCFL0AN027888; WAUFFCFL0AN017961 | WAUFFCFL0AN006149 | WAUFFCFL0AN021069 | WAUFFCFL0AN058591; WAUFFCFL0AN098055 | WAUFFCFL0AN029852 | WAUFFCFL0AN043427 | WAUFFCFL0AN095351 | WAUFFCFL0AN023811 | WAUFFCFL0AN097990 | WAUFFCFL0AN034792 | WAUFFCFL0AN069302 | WAUFFCFL0AN034758; WAUFFCFL0AN064939 | WAUFFCFL0AN006507 | WAUFFCFL0AN087220 | WAUFFCFL0AN014588 | WAUFFCFL0AN023291 | WAUFFCFL0AN074936 | WAUFFCFL0AN076153 | WAUFFCFL0AN010573; WAUFFCFL0AN090733; WAUFFCFL0AN019371 | WAUFFCFL0AN075777 | WAUFFCFL0AN059630; WAUFFCFL0AN068201 | WAUFFCFL0AN029544 | WAUFFCFL0AN094815 | WAUFFCFL0AN051043; WAUFFCFL0AN056839 | WAUFFCFL0AN015000 | WAUFFCFL0AN027678; WAUFFCFL0AN075150; WAUFFCFL0AN071387 | WAUFFCFL0AN035506 | WAUFFCFL0AN037448 | WAUFFCFL0AN004434 | WAUFFCFL0AN056579 | WAUFFCFL0AN047848 | WAUFFCFL0AN039541 | WAUFFCFL0AN086813 | WAUFFCFL0AN041354 | WAUFFCFL0AN030144; WAUFFCFL0AN025929 | WAUFFCFL0AN090652 | WAUFFCFL0AN014428; WAUFFCFL0AN032802 | WAUFFCFL0AN043895; WAUFFCFL0AN017491; WAUFFCFL0AN076007; WAUFFCFL0AN012176; WAUFFCFL0AN050524 | WAUFFCFL0AN018866 | WAUFFCFL0AN044559 | WAUFFCFL0AN042438; WAUFFCFL0AN006541; WAUFFCFL0AN067730 | WAUFFCFL0AN023890 | WAUFFCFL0AN012226 | WAUFFCFL0AN095754 | WAUFFCFL0AN086990 | WAUFFCFL0AN077710 | WAUFFCFL0AN039233 | WAUFFCFL0AN056355; WAUFFCFL0AN088240 | WAUFFCFL0AN053701 | WAUFFCFL0AN014803 | WAUFFCFL0AN071826 | WAUFFCFL0AN088237 | WAUFFCFL0AN043668 | WAUFFCFL0AN074709; WAUFFCFL0AN013179; WAUFFCFL0AN054248

WAUFFCFL0AN028877 | WAUFFCFL0AN027342 | WAUFFCFL0AN068425 | WAUFFCFL0AN039152; WAUFFCFL0AN098069; WAUFFCFL0AN099853; WAUFFCFL0AN050913 | WAUFFCFL0AN090991; WAUFFCFL0AN025543

WAUFFCFL0AN075858 | WAUFFCFL0AN082275 | WAUFFCFL0AN083300 | WAUFFCFL0AN023002 | WAUFFCFL0AN078078; WAUFFCFL0AN024554 | WAUFFCFL0AN080445 | WAUFFCFL0AN060549 | WAUFFCFL0AN002327; WAUFFCFL0AN063726; WAUFFCFL0AN085998 | WAUFFCFL0AN061040; WAUFFCFL0AN007978 | WAUFFCFL0AN032069 | WAUFFCFL0AN072801; WAUFFCFL0AN085726 | WAUFFCFL0AN013540 | WAUFFCFL0AN040821 | WAUFFCFL0AN015224 | WAUFFCFL0AN091817 | WAUFFCFL0AN036123

WAUFFCFL0AN044335 | WAUFFCFL0AN059708; WAUFFCFL0AN087072 | WAUFFCFL0AN040740 | WAUFFCFL0AN046151; WAUFFCFL0AN076881 | WAUFFCFL0AN069736; WAUFFCFL0AN054640 | WAUFFCFL0AN053469; WAUFFCFL0AN037174 | WAUFFCFL0AN025350 | WAUFFCFL0AN084222 | WAUFFCFL0AN019743 | WAUFFCFL0AN084723 | WAUFFCFL0AN053116 | WAUFFCFL0AN099044;

WAUFFCFL0AN087573

| WAUFFCFL0AN029575; WAUFFCFL0AN061992 | WAUFFCFL0AN002201 | WAUFFCFL0AN047302 | WAUFFCFL0AN062074 | WAUFFCFL0AN083698 | WAUFFCFL0AN053827;

WAUFFCFL0AN031004

| WAUFFCFL0AN039619 | WAUFFCFL0AN052287

WAUFFCFL0AN093082 | WAUFFCFL0AN005504 | WAUFFCFL0AN053780 | WAUFFCFL0AN076962 | WAUFFCFL0AN084530; WAUFFCFL0AN091879; WAUFFCFL0AN031021 | WAUFFCFL0AN044643 | WAUFFCFL0AN085676 | WAUFFCFL0AN026353; WAUFFCFL0AN034274 | WAUFFCFL0AN043721 | WAUFFCFL0AN059241; WAUFFCFL0AN054900

WAUFFCFL0AN072412 | WAUFFCFL0AN079232 | WAUFFCFL0AN003123; WAUFFCFL0AN017605 | WAUFFCFL0AN069333 | WAUFFCFL0AN006121

WAUFFCFL0AN008533; WAUFFCFL0AN065251; WAUFFCFL0AN080347 | WAUFFCFL0AN032993 | WAUFFCFL0AN016387; WAUFFCFL0AN091543

WAUFFCFL0AN074449

WAUFFCFL0AN011089 | WAUFFCFL0AN067050 | WAUFFCFL0AN078663; WAUFFCFL0AN042486 | WAUFFCFL0AN028779

WAUFFCFL0AN070420 | WAUFFCFL0AN018267; WAUFFCFL0AN086889 | WAUFFCFL0AN034968 | WAUFFCFL0AN059224 | WAUFFCFL0AN033951 | WAUFFCFL0AN006118 | WAUFFCFL0AN097049 | WAUFFCFL0AN088285; WAUFFCFL0AN060583

WAUFFCFL0AN077139; WAUFFCFL0AN075729 | WAUFFCFL0AN021993; WAUFFCFL0AN053942

WAUFFCFL0AN011108 | WAUFFCFL0AN095513 | WAUFFCFL0AN004482; WAUFFCFL0AN089033 | WAUFFCFL0AN081580 | WAUFFCFL0AN067923 | WAUFFCFL0AN075956; WAUFFCFL0AN079120; WAUFFCFL0AN087797 | WAUFFCFL0AN045713; WAUFFCFL0AN000528; WAUFFCFL0AN071244 | WAUFFCFL0AN022559 | WAUFFCFL0AN070403 | WAUFFCFL0AN043699; WAUFFCFL0AN094166; WAUFFCFL0AN064259 | WAUFFCFL0AN001887 | WAUFFCFL0AN041273 | WAUFFCFL0AN036347 | WAUFFCFL0AN001324; WAUFFCFL0AN064178; WAUFFCFL0AN053830; WAUFFCFL0AN058767 | WAUFFCFL0AN076086 | WAUFFCFL0AN066853; WAUFFCFL0AN004885; WAUFFCFL0AN002361; WAUFFCFL0AN077626 | WAUFFCFL0AN045842 | WAUFFCFL0AN010301; WAUFFCFL0AN055920 | WAUFFCFL0AN060020 | WAUFFCFL0AN041046; WAUFFCFL0AN090179 | WAUFFCFL0AN074242; WAUFFCFL0AN033691; WAUFFCFL0AN028247 | WAUFFCFL0AN029429; WAUFFCFL0AN050149 | WAUFFCFL0AN089193; WAUFFCFL0AN053939 | WAUFFCFL0AN079716 | WAUFFCFL0AN099951 | WAUFFCFL0AN038678 | WAUFFCFL0AN027518 | WAUFFCFL0AN043802 | WAUFFCFL0AN029785 | WAUFFCFL0AN002294; WAUFFCFL0AN078114; WAUFFCFL0AN080316 | WAUFFCFL0AN018947 | WAUFFCFL0AN063032 | WAUFFCFL0AN056310 | WAUFFCFL0AN015594; WAUFFCFL0AN077917 | WAUFFCFL0AN098122 | WAUFFCFL0AN048692 | WAUFFCFL0AN079425 | WAUFFCFL0AN021380; WAUFFCFL0AN047638 | WAUFFCFL0AN049518; WAUFFCFL0AN021492

WAUFFCFL0AN030970 | WAUFFCFL0AN055710 | WAUFFCFL0AN097858;

WAUFFCFL0AN098590

| WAUFFCFL0AN077089 | WAUFFCFL0AN038745; WAUFFCFL0AN064066 | WAUFFCFL0AN002425 | WAUFFCFL0AN079828; WAUFFCFL0AN018771; WAUFFCFL0AN066299 | WAUFFCFL0AN068781; WAUFFCFL0AN000433 | WAUFFCFL0AN064973 | WAUFFCFL0AN021301; WAUFFCFL0AN095298; WAUFFCFL0AN057439; WAUFFCFL0AN032055; WAUFFCFL0AN097584; WAUFFCFL0AN012758; WAUFFCFL0AN012906 | WAUFFCFL0AN030662; WAUFFCFL0AN093891 | WAUFFCFL0AN098525; WAUFFCFL0AN073320 | WAUFFCFL0AN034677 | WAUFFCFL0AN041189 | WAUFFCFL0AN063600 | WAUFFCFL0AN038258; WAUFFCFL0AN007639 | WAUFFCFL0AN025249 | WAUFFCFL0AN097469 | WAUFFCFL0AN081689 | WAUFFCFL0AN061409 | WAUFFCFL0AN034257 | WAUFFCFL0AN009648; WAUFFCFL0AN090571; WAUFFCFL0AN007706 | WAUFFCFL0AN026479; WAUFFCFL0AN027549; WAUFFCFL0AN028488; WAUFFCFL0AN077383; WAUFFCFL0AN019290 | WAUFFCFL0AN070739 | WAUFFCFL0AN064777 | WAUFFCFL0AN004532 | WAUFFCFL0AN054458 | WAUFFCFL0AN009262; WAUFFCFL0AN040253 |

WAUFFCFL0AN007057

| WAUFFCFL0AN029222; WAUFFCFL0AN011609 | WAUFFCFL0AN012162 | WAUFFCFL0AN011321 | WAUFFCFL0AN042178 | WAUFFCFL0AN051432; WAUFFCFL0AN009326 | WAUFFCFL0AN069767; WAUFFCFL0AN010797 | WAUFFCFL0AN071910; WAUFFCFL0AN079862 | WAUFFCFL0AN081241 | WAUFFCFL0AN098413 | WAUFFCFL0AN039099; WAUFFCFL0AN069431; WAUFFCFL0AN028152 | WAUFFCFL0AN097438 | WAUFFCFL0AN087587; WAUFFCFL0AN001811 | WAUFFCFL0AN016597; WAUFFCFL0AN013845 | WAUFFCFL0AN057456 | WAUFFCFL0AN060003; WAUFFCFL0AN062222 | WAUFFCFL0AN034100 | WAUFFCFL0AN033450 | WAUFFCFL0AN070787 | WAUFFCFL0AN040561; WAUFFCFL0AN096256; WAUFFCFL0AN002165 | WAUFFCFL0AN009519

WAUFFCFL0AN015434 | WAUFFCFL0AN003414; WAUFFCFL0AN087654 | WAUFFCFL0AN003039 | WAUFFCFL0AN061572 | WAUFFCFL0AN093132 | WAUFFCFL0AN096192 | WAUFFCFL0AN007401 | WAUFFCFL0AN055397; WAUFFCFL0AN014199; WAUFFCFL0AN043962; WAUFFCFL0AN052046 | WAUFFCFL0AN038387; WAUFFCFL0AN079117; WAUFFCFL0AN097620 | WAUFFCFL0AN042665 | WAUFFCFL0AN018091 | WAUFFCFL0AN021640 | WAUFFCFL0AN060034 | WAUFFCFL0AN087542 | WAUFFCFL0AN078503 | WAUFFCFL0AN099111; WAUFFCFL0AN020150 | WAUFFCFL0AN030788 | WAUFFCFL0AN015269 | WAUFFCFL0AN038051; WAUFFCFL0AN041435 | WAUFFCFL0AN022562; WAUFFCFL0AN089646 | WAUFFCFL0AN048837; WAUFFCFL0AN051446; WAUFFCFL0AN020181; WAUFFCFL0AN042133 | WAUFFCFL0AN069591; WAUFFCFL0AN009472 | WAUFFCFL0AN008273 | WAUFFCFL0AN031763 | WAUFFCFL0AN078954 | WAUFFCFL0AN087041 | WAUFFCFL0AN091669 | WAUFFCFL0AN050958 | WAUFFCFL0AN065136 | WAUFFCFL0AN039796 | WAUFFCFL0AN094457 | WAUFFCFL0AN002960 | WAUFFCFL0AN061717; WAUFFCFL0AN049888; WAUFFCFL0AN006667; WAUFFCFL0AN045890

WAUFFCFL0AN043766 | WAUFFCFL0AN061152 | WAUFFCFL0AN052466 | WAUFFCFL0AN048031; WAUFFCFL0AN082177 | WAUFFCFL0AN088741 | WAUFFCFL0AN077514; WAUFFCFL0AN066612; WAUFFCFL0AN000352 | WAUFFCFL0AN074225 | WAUFFCFL0AN062561; WAUFFCFL0AN022206; WAUFFCFL0AN034632; WAUFFCFL0AN087184 | WAUFFCFL0AN050006 | WAUFFCFL0AN016342 | WAUFFCFL0AN089744 | WAUFFCFL0AN017426; WAUFFCFL0AN085323; WAUFFCFL0AN095138 | WAUFFCFL0AN078761; WAUFFCFL0AN045615 | WAUFFCFL0AN021413 | WAUFFCFL0AN098685 | WAUFFCFL0AN066383 | WAUFFCFL0AN035117 | WAUFFCFL0AN052208; WAUFFCFL0AN008175 | WAUFFCFL0AN052368; WAUFFCFL0AN012467 | WAUFFCFL0AN094698 | WAUFFCFL0AN055528 | WAUFFCFL0AN091445; WAUFFCFL0AN095558 | WAUFFCFL0AN005695 | WAUFFCFL0AN077903 | WAUFFCFL0AN058686; WAUFFCFL0AN061314 | WAUFFCFL0AN039250 | WAUFFCFL0AN094684 | WAUFFCFL0AN002554; WAUFFCFL0AN022416 | WAUFFCFL0AN058431; WAUFFCFL0AN059093 | WAUFFCFL0AN082812 | WAUFFCFL0AN058140; WAUFFCFL0AN090845 | WAUFFCFL0AN038731 | WAUFFCFL0AN065184 | WAUFFCFL0AN050829 | WAUFFCFL0AN038261 | WAUFFCFL0AN016101; WAUFFCFL0AN062382 | WAUFFCFL0AN041158 | WAUFFCFL0AN087766

WAUFFCFL0AN007091 | WAUFFCFL0AN075598 | WAUFFCFL0AN064021 | WAUFFCFL0AN030791 | WAUFFCFL0AN037126 | WAUFFCFL0AN073382 | WAUFFCFL0AN077125 | WAUFFCFL0AN011593 | WAUFFCFL0AN035313 | WAUFFCFL0AN080106 | WAUFFCFL0AN028278 | WAUFFCFL0AN023856 | WAUFFCFL0AN034727 | WAUFFCFL0AN029141 | WAUFFCFL0AN012808 | WAUFFCFL0AN078095 | WAUFFCFL0AN087167 | WAUFFCFL0AN030029; WAUFFCFL0AN058963; WAUFFCFL0AN014476; WAUFFCFL0AN076668 | WAUFFCFL0AN043220; WAUFFCFL0AN030502 | WAUFFCFL0AN040611;

WAUFFCFL0AN060258

| WAUFFCFL0AN068392 | WAUFFCFL0AN005762

WAUFFCFL0AN043542 | WAUFFCFL0AN080008; WAUFFCFL0AN085449 | WAUFFCFL0AN059319; WAUFFCFL0AN061510 | WAUFFCFL0AN022853 | WAUFFCFL0AN057683 | WAUFFCFL0AN095107 | WAUFFCFL0AN064715 | WAUFFCFL0AN085645; WAUFFCFL0AN032024; WAUFFCFL0AN086245 | WAUFFCFL0AN043119

WAUFFCFL0AN010430 | WAUFFCFL0AN077562 | WAUFFCFL0AN071955 | WAUFFCFL0AN053603; WAUFFCFL0AN055027 | WAUFFCFL0AN089212; WAUFFCFL0AN023288; WAUFFCFL0AN044674 | WAUFFCFL0AN015787 | WAUFFCFL0AN096502

WAUFFCFL0AN060891 | WAUFFCFL0AN086133 | WAUFFCFL0AN051057 | WAUFFCFL0AN056551

WAUFFCFL0AN083717 | WAUFFCFL0AN024070 | WAUFFCFL0AN087623; WAUFFCFL0AN053066; WAUFFCFL0AN075939 | WAUFFCFL0AN092918 | WAUFFCFL0AN083457; WAUFFCFL0AN007785; WAUFFCFL0AN004000 | WAUFFCFL0AN093213; WAUFFCFL0AN076718; WAUFFCFL0AN078081 | WAUFFCFL0AN058607; WAUFFCFL0AN076072; WAUFFCFL0AN070160 | WAUFFCFL0AN048241 | WAUFFCFL0AN009777 | WAUFFCFL0AN060390; WAUFFCFL0AN042889 | WAUFFCFL0AN006961 | WAUFFCFL0AN099805; WAUFFCFL0AN056128 | WAUFFCFL0AN089663 | WAUFFCFL0AN005177 | WAUFFCFL0AN014574;

WAUFFCFL0AN063953

| WAUFFCFL0AN061927 | WAUFFCFL0AN049860; WAUFFCFL0AN044884 | WAUFFCFL0AN020908 | WAUFFCFL0AN085953; WAUFFCFL0AN004398 | WAUFFCFL0AN082163; WAUFFCFL0AN045761; WAUFFCFL0AN030998 | WAUFFCFL0AN008869; WAUFFCFL0AN050703 | WAUFFCFL0AN066125 | WAUFFCFL0AN010993; WAUFFCFL0AN039037 | WAUFFCFL0AN061653

WAUFFCFL0AN049003 | WAUFFCFL0AN015868 | WAUFFCFL0AN050510 | WAUFFCFL0AN075181 | WAUFFCFL0AN003509

WAUFFCFL0AN080946 | WAUFFCFL0AN056808; WAUFFCFL0AN000612; WAUFFCFL0AN040236 | WAUFFCFL0AN022724 | WAUFFCFL0AN079215; WAUFFCFL0AN056288 | WAUFFCFL0AN067534

WAUFFCFL0AN057036 | WAUFFCFL0AN087685 | WAUFFCFL0AN037935; WAUFFCFL0AN003607 | WAUFFCFL0AN068263 | WAUFFCFL0AN084396; WAUFFCFL0AN097455 | WAUFFCFL0AN092630 | WAUFFCFL0AN087279

WAUFFCFL0AN024165

WAUFFCFL0AN011786; WAUFFCFL0AN079540; WAUFFCFL0AN097536; WAUFFCFL0AN095642 | WAUFFCFL0AN020777 | WAUFFCFL0AN036414 | WAUFFCFL0AN082860; WAUFFCFL0AN011979 | WAUFFCFL0AN046974 | WAUFFCFL0AN064844; WAUFFCFL0AN026241 | WAUFFCFL0AN063550; WAUFFCFL0AN001100; WAUFFCFL0AN081885 | WAUFFCFL0AN083099; WAUFFCFL0AN023615 | WAUFFCFL0AN002702; WAUFFCFL0AN007561 | WAUFFCFL0AN032315; WAUFFCFL0AN050670 | WAUFFCFL0AN039958 | WAUFFCFL0AN027471 | WAUFFCFL0AN056730 | WAUFFCFL0AN016504 | WAUFFCFL0AN034422 | WAUFFCFL0AN049034; WAUFFCFL0AN022402 | WAUFFCFL0AN025168; WAUFFCFL0AN002635 | WAUFFCFL0AN024599 | WAUFFCFL0AN076251 | WAUFFCFL0AN082633 | WAUFFCFL0AN063516; WAUFFCFL0AN005485

WAUFFCFL0AN033223 | WAUFFCFL0AN095477 | WAUFFCFL0AN010816; WAUFFCFL0AN002568 | WAUFFCFL0AN051429 | WAUFFCFL0AN038048 | WAUFFCFL0AN003154 | WAUFFCFL0AN006605 | WAUFFCFL0AN091414; WAUFFCFL0AN004787 | WAUFFCFL0AN005633 | WAUFFCFL0AN094944; WAUFFCFL0AN081787 | WAUFFCFL0AN006524 | WAUFFCFL0AN012257; WAUFFCFL0AN089565 | WAUFFCFL0AN091204; WAUFFCFL0AN056484

WAUFFCFL0AN073690 | WAUFFCFL0AN076699; WAUFFCFL0AN040172 | WAUFFCFL0AN013778; WAUFFCFL0AN032203

WAUFFCFL0AN043976 | WAUFFCFL0AN060373 | WAUFFCFL0AN013893 | WAUFFCFL0AN038843 | WAUFFCFL0AN080977 | WAUFFCFL0AN071342 | WAUFFCFL0AN043606; WAUFFCFL0AN044710 | WAUFFCFL0AN017958 | WAUFFCFL0AN007317 | WAUFFCFL0AN029642 | WAUFFCFL0AN039023 | WAUFFCFL0AN064620 | WAUFFCFL0AN074001; WAUFFCFL0AN079599; WAUFFCFL0AN026787; WAUFFCFL0AN087363 | WAUFFCFL0AN074743 | WAUFFCFL0AN047218; WAUFFCFL0AN000562 | WAUFFCFL0AN067064 | WAUFFCFL0AN053391; WAUFFCFL0AN016406; WAUFFCFL0AN025607; WAUFFCFL0AN082440 | WAUFFCFL0AN072846 | WAUFFCFL0AN021766 | WAUFFCFL0AN016941 | WAUFFCFL0AN002831 | WAUFFCFL0AN015725; WAUFFCFL0AN061166 | WAUFFCFL0AN093339 | WAUFFCFL0AN065914 | WAUFFCFL0AN022478

WAUFFCFL0AN010587 | WAUFFCFL0AN067727 | WAUFFCFL0AN040995 | WAUFFCFL0AN056436 | WAUFFCFL0AN059854

WAUFFCFL0AN039085 | WAUFFCFL0AN001288; WAUFFCFL0AN056274 | WAUFFCFL0AN061300; WAUFFCFL0AN004286; WAUFFCFL0AN089372 | WAUFFCFL0AN066769

WAUFFCFL0AN050216 | WAUFFCFL0AN095432 | WAUFFCFL0AN012405

WAUFFCFL0AN095527; WAUFFCFL0AN030631 | WAUFFCFL0AN092577 | WAUFFCFL0AN055884

WAUFFCFL0AN065301 | WAUFFCFL0AN024232 | WAUFFCFL0AN009553 | WAUFFCFL0AN065248 | WAUFFCFL0AN006989

WAUFFCFL0AN069798 | WAUFFCFL0AN072474 | WAUFFCFL0AN027812 | WAUFFCFL0AN001727 | WAUFFCFL0AN004093

WAUFFCFL0AN070157 | WAUFFCFL0AN024103; WAUFFCFL0AN061667

WAUFFCFL0AN005308

WAUFFCFL0AN066741 | WAUFFCFL0AN060938

WAUFFCFL0AN037885 | WAUFFCFL0AN086021 | WAUFFCFL0AN055951 | WAUFFCFL0AN054699 | WAUFFCFL0AN024859 | WAUFFCFL0AN060275 | WAUFFCFL0AN025669 | WAUFFCFL0AN068960

WAUFFCFL0AN063595 | WAUFFCFL0AN086696

WAUFFCFL0AN060423; WAUFFCFL0AN074998 | WAUFFCFL0AN064312 | WAUFFCFL0AN031102; WAUFFCFL0AN016728; WAUFFCFL0AN039605; WAUFFCFL0AN019032

WAUFFCFL0AN010377; WAUFFCFL0AN095074 | WAUFFCFL0AN047221; WAUFFCFL0AN042388 | WAUFFCFL0AN029043 | WAUFFCFL0AN018656

WAUFFCFL0AN045145 | WAUFFCFL0AN060065 | WAUFFCFL0AN094877 | WAUFFCFL0AN045503 | WAUFFCFL0AN099495 | WAUFFCFL0AN001341 | WAUFFCFL0AN009052 | WAUFFCFL0AN036512; WAUFFCFL0AN040267 | WAUFFCFL0AN002621; WAUFFCFL0AN034694 | WAUFFCFL0AN069817 | WAUFFCFL0AN075519 | WAUFFCFL0AN058476; WAUFFCFL0AN041564 | WAUFFCFL0AN031584 | WAUFFCFL0AN019287 | WAUFFCFL0AN001789 | WAUFFCFL0AN037627 | WAUFFCFL0AN025963 | WAUFFCFL0AN041063; WAUFFCFL0AN071292; WAUFFCFL0AN011769 | WAUFFCFL0AN046232 | WAUFFCFL0AN097486 | WAUFFCFL0AN063709 | WAUFFCFL0AN041421 | WAUFFCFL0AN023064

WAUFFCFL0AN031598 | WAUFFCFL0AN051740 | WAUFFCFL0AN092143

WAUFFCFL0AN005406; WAUFFCFL0AN022836

WAUFFCFL0AN067517 | WAUFFCFL0AN006779 | WAUFFCFL0AN039684; WAUFFCFL0AN024134; WAUFFCFL0AN088710; WAUFFCFL0AN079070 | WAUFFCFL0AN091378 | WAUFFCFL0AN054427 | WAUFFCFL0AN050345 |

WAUFFCFL0AN078176

| WAUFFCFL0AN027616; WAUFFCFL0AN092224; WAUFFCFL0AN048515 | WAUFFCFL0AN005597 | WAUFFCFL0AN098587; WAUFFCFL0AN005650; WAUFFCFL0AN003459

WAUFFCFL0AN068070 | WAUFFCFL0AN018348; WAUFFCFL0AN025459; WAUFFCFL0AN047672; WAUFFCFL0AN078498

WAUFFCFL0AN055500; WAUFFCFL0AN006930; WAUFFCFL0AN062169 | WAUFFCFL0AN061250 | WAUFFCFL0AN086794 | WAUFFCFL0AN004059; WAUFFCFL0AN049521 | WAUFFCFL0AN023324; WAUFFCFL0AN032413; WAUFFCFL0AN091882 | WAUFFCFL0AN087735; WAUFFCFL0AN053133 | WAUFFCFL0AN013621

WAUFFCFL0AN053021 | WAUFFCFL0AN042228 | WAUFFCFL0AN016759; WAUFFCFL0AN030855 | WAUFFCFL0AN028720 | WAUFFCFL0AN012517

WAUFFCFL0AN011884 | WAUFFCFL0AN097827 | WAUFFCFL0AN085841; WAUFFCFL0AN045808; WAUFFCFL0AN089775; WAUFFCFL0AN056775; WAUFFCFL0AN056131; WAUFFCFL0AN094247 | WAUFFCFL0AN003400 | WAUFFCFL0AN065220; WAUFFCFL0AN087329 | WAUFFCFL0AN017233 | WAUFFCFL0AN083278 | WAUFFCFL0AN041791 | WAUFFCFL0AN077965 | WAUFFCFL0AN005356

WAUFFCFL0AN038115 | WAUFFCFL0AN002456

WAUFFCFL0AN062415; WAUFFCFL0AN010637 | WAUFFCFL0AN041385 | WAUFFCFL0AN098427;

WAUFFCFL0AN027003

| WAUFFCFL0AN037983

WAUFFCFL0AN028135 | WAUFFCFL0AN050121 | WAUFFCFL0AN052905 | WAUFFCFL0AN026210; WAUFFCFL0AN081398 | WAUFFCFL0AN061958; WAUFFCFL0AN016163; WAUFFCFL0AN066044; WAUFFCFL0AN097231 | WAUFFCFL0AN077805; WAUFFCFL0AN073656 | WAUFFCFL0AN002070; WAUFFCFL0AN050541; WAUFFCFL0AN045209; WAUFFCFL0AN016339

WAUFFCFL0AN074144

WAUFFCFL0AN043539 | WAUFFCFL0AN086388; WAUFFCFL0AN063970 | WAUFFCFL0AN057876 | WAUFFCFL0AN077254; WAUFFCFL0AN056890; WAUFFCFL0AN059742 | WAUFFCFL0AN016034; WAUFFCFL0AN040091; WAUFFCFL0AN084611

WAUFFCFL0AN044898 | WAUFFCFL0AN076573 | WAUFFCFL0AN087282 | WAUFFCFL0AN047817 | WAUFFCFL0AN016275 | WAUFFCFL0AN003493; WAUFFCFL0AN046621; WAUFFCFL0AN022187 | WAUFFCFL0AN010671 | WAUFFCFL0AN074368; WAUFFCFL0AN054752 | WAUFFCFL0AN054055; WAUFFCFL0AN027597 | WAUFFCFL0AN089369 | WAUFFCFL0AN010699; WAUFFCFL0AN017622 | WAUFFCFL0AN078629 | WAUFFCFL0AN014011 | WAUFFCFL0AN069283 | WAUFFCFL0AN014719

WAUFFCFL0AN027227 | WAUFFCFL0AN072121; WAUFFCFL0AN061359; WAUFFCFL0AN036669 | WAUFFCFL0AN041807; WAUFFCFL0AN029835 | WAUFFCFL0AN089467 | WAUFFCFL0AN067095; WAUFFCFL0AN070417 | WAUFFCFL0AN076900 | WAUFFCFL0AN071907 | WAUFFCFL0AN036428; WAUFFCFL0AN049213 | WAUFFCFL0AN037191 | WAUFFCFL0AN037871 | WAUFFCFL0AN084138 | WAUFFCFL0AN006751 | WAUFFCFL0AN058798 | WAUFFCFL0AN025879 | WAUFFCFL0AN071423 | WAUFFCFL0AN075584 | WAUFFCFL0AN085533 | WAUFFCFL0AN012968; WAUFFCFL0AN076444; WAUFFCFL0AN026563 | WAUFFCFL0AN062334; WAUFFCFL0AN000819; WAUFFCFL0AN036817 | WAUFFCFL0AN018382 | WAUFFCFL0AN075312 | WAUFFCFL0AN076475 | WAUFFCFL0AN092661 | WAUFFCFL0AN068215; WAUFFCFL0AN060292 | WAUFFCFL0AN041659; WAUFFCFL0AN003669; WAUFFCFL0AN017166 | WAUFFCFL0AN006586; WAUFFCFL0AN066027 | WAUFFCFL0AN070966; WAUFFCFL0AN042603 | WAUFFCFL0AN071017 | WAUFFCFL0AN078260 | WAUFFCFL0AN028975; WAUFFCFL0AN062155 | WAUFFCFL0AN045534 | WAUFFCFL0AN098475 | WAUFFCFL0AN005230; WAUFFCFL0AN022772

WAUFFCFL0AN078906 | WAUFFCFL0AN082325 | WAUFFCFL0AN028412 | WAUFFCFL0AN064908; WAUFFCFL0AN064763 | WAUFFCFL0AN060728 | WAUFFCFL0AN043315; WAUFFCFL0AN056016 | WAUFFCFL0AN087444 | WAUFFCFL0AN042973 | WAUFFCFL0AN044366 | WAUFFCFL0AN099271 | WAUFFCFL0AN023727

WAUFFCFL0AN042259 | WAUFFCFL0AN066092 | WAUFFCFL0AN078646; WAUFFCFL0AN020438 | WAUFFCFL0AN082986; WAUFFCFL0AN056744 | WAUFFCFL0AN071518 | WAUFFCFL0AN025252 | WAUFFCFL0AN048496; WAUFFCFL0AN000934 | WAUFFCFL0AN000187 | WAUFFCFL0AN015210 | WAUFFCFL0AN071096 | WAUFFCFL0AN074757 | WAUFFCFL0AN084687 | WAUFFCFL0AN053651 | WAUFFCFL0AN075231 | WAUFFCFL0AN012209; WAUFFCFL0AN043749 | WAUFFCFL0AN073981 | WAUFFCFL0AN023582

WAUFFCFL0AN023016; WAUFFCFL0AN057568; WAUFFCFL0AN093535 | WAUFFCFL0AN095835; WAUFFCFL0AN063886 | WAUFFCFL0AN052841 | WAUFFCFL0AN093101; WAUFFCFL0AN057151

WAUFFCFL0AN001551; WAUFFCFL0AN019323 | WAUFFCFL0AN073768 | WAUFFCFL0AN030564 | WAUFFCFL0AN030354 | WAUFFCFL0AN007849; WAUFFCFL0AN076055 | WAUFFCFL0AN043783 | WAUFFCFL0AN077819 | WAUFFCFL0AN008841; WAUFFCFL0AN092773 | WAUFFCFL0AN064326; WAUFFCFL0AN094183 | WAUFFCFL0AN039846 | WAUFFCFL0AN079456; WAUFFCFL0AN040320 | WAUFFCFL0AN057313 | WAUFFCFL0AN049910 | WAUFFCFL0AN007088 | WAUFFCFL0AN013117 | WAUFFCFL0AN047557 | WAUFFCFL0AN027924 | WAUFFCFL0AN003767 | WAUFFCFL0AN051186; WAUFFCFL0AN057649; WAUFFCFL0AN057327 | WAUFFCFL0AN035019 | WAUFFCFL0AN098752; WAUFFCFL0AN000576

WAUFFCFL0AN008130 | WAUFFCFL0AN038499 | WAUFFCFL0AN083961; WAUFFCFL0AN064309; WAUFFCFL0AN010170 | WAUFFCFL0AN046912 | WAUFFCFL0AN086777; WAUFFCFL0AN079800

WAUFFCFL0AN072443 | WAUFFCFL0AN067324; WAUFFCFL0AN052726 | WAUFFCFL0AN041872 | WAUFFCFL0AN067744; WAUFFCFL0AN034906; WAUFFCFL0AN098394 | WAUFFCFL0AN000884 | WAUFFCFL0AN073852 | WAUFFCFL0AN081837 | WAUFFCFL0AN028619 | WAUFFCFL0AN026269; WAUFFCFL0AN082471; WAUFFCFL0AN006099

WAUFFCFL0AN007687 | WAUFFCFL0AN049941 | WAUFFCFL0AN023694 | WAUFFCFL0AN004563 | WAUFFCFL0AN047235 | WAUFFCFL0AN009603 | WAUFFCFL0AN063547 | WAUFFCFL0AN058896 | WAUFFCFL0AN041001; WAUFFCFL0AN070143 | WAUFFCFL0AN032492 | WAUFFCFL0AN020794 | WAUFFCFL0AN065508

WAUFFCFL0AN012310 | WAUFFCFL0AN080283; WAUFFCFL0AN002439; WAUFFCFL0AN074273 | WAUFFCFL0AN075536 | WAUFFCFL0AN069770 | WAUFFCFL0AN051754 | WAUFFCFL0AN020021 | WAUFFCFL0AN078436 | WAUFFCFL0AN010329; WAUFFCFL0AN011867; WAUFFCFL0AN009522 | WAUFFCFL0AN024814 | WAUFFCFL0AN001467 | WAUFFCFL0AN005535 | WAUFFCFL0AN022884; WAUFFCFL0AN059563; WAUFFCFL0AN084091 | WAUFFCFL0AN089730 | WAUFFCFL0AN035375; WAUFFCFL0AN064150 | WAUFFCFL0AN069493 | WAUFFCFL0AN001310 | WAUFFCFL0AN003543 | WAUFFCFL0AN063452 | WAUFFCFL0AN090778; WAUFFCFL0AN018205 |

WAUFFCFL0AN061149

; WAUFFCFL0AN007835; WAUFFCFL0AN082258 | WAUFFCFL0AN067792; WAUFFCFL0AN060647; WAUFFCFL0AN066979 | WAUFFCFL0AN081255 | WAUFFCFL0AN002344 | WAUFFCFL0AN026837 | WAUFFCFL0AN056050 | WAUFFCFL0AN082048; WAUFFCFL0AN017460; WAUFFCFL0AN027759 | WAUFFCFL0AN094555 | WAUFFCFL0AN040964 | WAUFFCFL0AN014106 | WAUFFCFL0AN081126 | WAUFFCFL0AN038292; WAUFFCFL0AN066545 | WAUFFCFL0AN047249

WAUFFCFL0AN013988 | WAUFFCFL0AN035473; WAUFFCFL0AN022464 | WAUFFCFL0AN099447 | WAUFFCFL0AN039863 | WAUFFCFL0AN009505

WAUFFCFL0AN083751 | WAUFFCFL0AN034212 |

WAUFFCFL0AN001694

; WAUFFCFL0AN084737 | WAUFFCFL0AN052323 | WAUFFCFL0AN064651 | WAUFFCFL0AN071499;

WAUFFCFL0AN078226

| WAUFFCFL0AN054704 | WAUFFCFL0AN026675; WAUFFCFL0AN099965; WAUFFCFL0AN022254 | WAUFFCFL0AN029561 | WAUFFCFL0AN089551 | WAUFFCFL0AN046067 | WAUFFCFL0AN026899; WAUFFCFL0AN075066; WAUFFCFL0AN002862

WAUFFCFL0AN050765 | WAUFFCFL0AN074564 | WAUFFCFL0AN056534; WAUFFCFL0AN014784; WAUFFCFL0AN032749; WAUFFCFL0AN061460; WAUFFCFL0AN012260; WAUFFCFL0AN066366; WAUFFCFL0AN056985 | WAUFFCFL0AN015899; WAUFFCFL0AN065086; WAUFFCFL0AN066285; WAUFFCFL0AN011058; WAUFFCFL0AN067890; WAUFFCFL0AN095429; WAUFFCFL0AN080090;

WAUFFCFL0AN095267

| WAUFFCFL0AN091509; WAUFFCFL0AN097178 | WAUFFCFL0AN083796 | WAUFFCFL0AN076315; WAUFFCFL0AN045856 | WAUFFCFL0AN029768 | WAUFFCFL0AN099707 | WAUFFCFL0AN016745 | WAUFFCFL0AN052757 | WAUFFCFL0AN070630 | WAUFFCFL0AN046408 | WAUFFCFL0AN017720 | WAUFFCFL0AN052158 | WAUFFCFL0AN062284 | WAUFFCFL0AN040379 | WAUFFCFL0AN006331 | WAUFFCFL0AN096418 | WAUFFCFL0AN062401

WAUFFCFL0AN053410 | WAUFFCFL0AN060101; WAUFFCFL0AN079005; WAUFFCFL0AN009388 | WAUFFCFL0AN014798; WAUFFCFL0AN034405; WAUFFCFL0AN044321 | WAUFFCFL0AN033464 | WAUFFCFL0AN038437 | WAUFFCFL0AN081790 | WAUFFCFL0AN065427 | WAUFFCFL0AN066738 | WAUFFCFL0AN081661; WAUFFCFL0AN012534 | WAUFFCFL0AN044187 | WAUFFCFL0AN086181 | WAUFFCFL0AN025218

WAUFFCFL0AN094362; WAUFFCFL0AN015370; WAUFFCFL0AN055626 | WAUFFCFL0AN072524 | WAUFFCFL0AN045338; WAUFFCFL0AN047204; WAUFFCFL0AN043735; WAUFFCFL0AN020357; WAUFFCFL0AN035554

WAUFFCFL0AN036218

WAUFFCFL0AN057070; WAUFFCFL0AN040902 | WAUFFCFL0AN038096 | WAUFFCFL0AN037207 | WAUFFCFL0AN060387 | WAUFFCFL0AN012243 | WAUFFCFL0AN081028 | WAUFFCFL0AN078890; WAUFFCFL0AN066089; WAUFFCFL0AN058395 | WAUFFCFL0AN064410 | WAUFFCFL0AN002814

WAUFFCFL0AN078470 | WAUFFCFL0AN045159 | WAUFFCFL0AN086942; WAUFFCFL0AN069008; WAUFFCFL0AN087671; WAUFFCFL0AN072040 | WAUFFCFL0AN094314 | WAUFFCFL0AN052578 | WAUFFCFL0AN043282 | WAUFFCFL0AN045680 | WAUFFCFL0AN069185

WAUFFCFL0AN072734; WAUFFCFL0AN089114 | WAUFFCFL0AN097410; WAUFFCFL0AN011187; WAUFFCFL0AN006426 | WAUFFCFL0AN070062 | WAUFFCFL0AN084673 | WAUFFCFL0AN099528 | WAUFFCFL0AN014705 | WAUFFCFL0AN085743 | WAUFFCFL0AN033738 | WAUFFCFL0AN002683; WAUFFCFL0AN010668 | WAUFFCFL0AN054251; WAUFFCFL0AN035036; WAUFFCFL0AN086276 | WAUFFCFL0AN018480

WAUFFCFL0AN058199; WAUFFCFL0AN037675 | WAUFFCFL0AN095043 | WAUFFCFL0AN058378 | WAUFFCFL0AN032489 | WAUFFCFL0AN055223 | WAUFFCFL0AN049583 | WAUFFCFL0AN011948 | WAUFFCFL0AN029320 | WAUFFCFL0AN063919; WAUFFCFL0AN070742

WAUFFCFL0AN039653 | WAUFFCFL0AN003557

WAUFFCFL0AN043265 | WAUFFCFL0AN019709

WAUFFCFL0AN054024 | WAUFFCFL0AN034615; WAUFFCFL0AN020469;

WAUFFCFL0AN072796

; WAUFFCFL0AN035960 | WAUFFCFL0AN000870;

WAUFFCFL0AN085189

| WAUFFCFL0AN012839 | WAUFFCFL0AN040401; WAUFFCFL0AN039491 | WAUFFCFL0AN021900 | WAUFFCFL0AN072295; WAUFFCFL0AN071888 | WAUFFCFL0AN057022 | WAUFFCFL0AN062835 | WAUFFCFL0AN099500; WAUFFCFL0AN023954 | WAUFFCFL0AN032105 | WAUFFCFL0AN002750; WAUFFCFL0AN067615; WAUFFCFL0AN096452 | WAUFFCFL0AN050555 | WAUFFCFL0AN039202 | WAUFFCFL0AN009276 | WAUFFCFL0AN008788 | WAUFFCFL0AN098783 | WAUFFCFL0AN062480 | WAUFFCFL0AN039104; WAUFFCFL0AN059045 | WAUFFCFL0AN028653 | WAUFFCFL0AN082843 | WAUFFCFL0AN029883 | WAUFFCFL0AN050281; WAUFFCFL0AN081756 | WAUFFCFL0AN055299 | WAUFFCFL0AN071065 | WAUFFCFL0AN069851 | WAUFFCFL0AN011531 | WAUFFCFL0AN011965 | WAUFFCFL0AN045212; WAUFFCFL0AN059840 | WAUFFCFL0AN060177 | WAUFFCFL0AN035859 | WAUFFCFL0AN026434 | WAUFFCFL0AN020245 | WAUFFCFL0AN080882 | WAUFFCFL0AN017328 | WAUFFCFL0AN023078; WAUFFCFL0AN041886; WAUFFCFL0AN009990 | WAUFFCFL0AN032394 | WAUFFCFL0AN062446 | WAUFFCFL0AN090926 | WAUFFCFL0AN049955 | WAUFFCFL0AN049776 | WAUFFCFL0AN060972 | WAUFFCFL0AN035098 | WAUFFCFL0AN083958; WAUFFCFL0AN048403 | WAUFFCFL0AN076850

WAUFFCFL0AN084852; WAUFFCFL0AN044058 | WAUFFCFL0AN028149 | WAUFFCFL0AN072829 | WAUFFCFL0AN074600; WAUFFCFL0AN078064; WAUFFCFL0AN090831; WAUFFCFL0AN058851; WAUFFCFL0AN002196; WAUFFCFL0AN027440; WAUFFCFL0AN069588 | WAUFFCFL0AN031858; WAUFFCFL0AN098668 | WAUFFCFL0AN028426

WAUFFCFL0AN000013; WAUFFCFL0AN059160; WAUFFCFL0AN019404 | WAUFFCFL0AN098458 | WAUFFCFL0AN019645 | WAUFFCFL0AN081059; WAUFFCFL0AN050992; WAUFFCFL0AN082731 | WAUFFCFL0AN069705; WAUFFCFL0AN053293 | WAUFFCFL0AN081773 | WAUFFCFL0AN093759

WAUFFCFL0AN053374 | WAUFFCFL0AN031522; WAUFFCFL0AN016843; WAUFFCFL0AN035411 | WAUFFCFL0AN040351 | WAUFFCFL0AN063192; WAUFFCFL0AN068506; WAUFFCFL0AN080171 | WAUFFCFL0AN018561 |

WAUFFCFL0AN073592

| WAUFFCFL0AN074919 | WAUFFCFL0AN026644 | WAUFFCFL0AN042455

WAUFFCFL0AN003297; WAUFFCFL0AN087234 | WAUFFCFL0AN020116; WAUFFCFL0AN001520 | WAUFFCFL0AN093311 | WAUFFCFL0AN016017 | WAUFFCFL0AN079814 | WAUFFCFL0AN077934; WAUFFCFL0AN004465 | WAUFFCFL0AN084608 |

WAUFFCFL0AN006250

| WAUFFCFL0AN003008; WAUFFCFL0AN019774 | WAUFFCFL0AN068411 | WAUFFCFL0AN049874 | WAUFFCFL0AN057084; WAUFFCFL0AN065105

WAUFFCFL0AN027745; WAUFFCFL0AN061345; WAUFFCFL0AN030368 |

WAUFFCFL0AN061362

| WAUFFCFL0AN093048 | WAUFFCFL0AN009567; WAUFFCFL0AN095284 | WAUFFCFL0AN078467; WAUFFCFL0AN014042 | WAUFFCFL0AN055352; WAUFFCFL0AN080591 | WAUFFCFL0AN030466 | WAUFFCFL0AN089579; WAUFFCFL0AN037000

WAUFFCFL0AN015255; WAUFFCFL0AN076024; WAUFFCFL0AN001663 | WAUFFCFL0AN085015 | WAUFFCFL0AN021394; WAUFFCFL0AN024876 | WAUFFCFL0AN056906 | WAUFFCFL0AN063628 | WAUFFCFL0AN089727 | WAUFFCFL0AN016308 | WAUFFCFL0AN046943 | WAUFFCFL0AN033500; WAUFFCFL0AN086584; WAUFFCFL0AN004238; WAUFFCFL0AN025851 | WAUFFCFL0AN076279; WAUFFCFL0AN001243 | WAUFFCFL0AN093812 | WAUFFCFL0AN019936

WAUFFCFL0AN062978 | WAUFFCFL0AN003719 | WAUFFCFL0AN000769 | WAUFFCFL0AN058834 | WAUFFCFL0AN052161 | WAUFFCFL0AN081966 | WAUFFCFL0AN019399; WAUFFCFL0AN063905 | WAUFFCFL0AN003137 | WAUFFCFL0AN044447 | WAUFFCFL0AN021444 | WAUFFCFL0AN049017 | WAUFFCFL0AN059126; WAUFFCFL0AN032170 | WAUFFCFL0AN065492; WAUFFCFL0AN095964; WAUFFCFL0AN004255; WAUFFCFL0AN097925 | WAUFFCFL0AN087850 | WAUFFCFL0AN030922; WAUFFCFL0AN028233 | WAUFFCFL0AN036753; WAUFFCFL0AN089680 | WAUFFCFL0AN075245; WAUFFCFL0AN070224 | WAUFFCFL0AN008709 | WAUFFCFL0AN034761; WAUFFCFL0AN058235; WAUFFCFL0AN023601

WAUFFCFL0AN061233 | WAUFFCFL0AN022609 | WAUFFCFL0AN093003 | WAUFFCFL0AN065718 | WAUFFCFL0AN027583 | WAUFFCFL0AN060325 | WAUFFCFL0AN063998; WAUFFCFL0AN013537 | WAUFFCFL0AN023498; WAUFFCFL0AN015241 | WAUFFCFL0AN002084; WAUFFCFL0AN030449 | WAUFFCFL0AN084561

WAUFFCFL0AN078288 | WAUFFCFL0AN016731; WAUFFCFL0AN056307 | WAUFFCFL0AN006264; WAUFFCFL0AN057330; WAUFFCFL0AN045095; WAUFFCFL0AN016261 | WAUFFCFL0AN077593; WAUFFCFL0AN029611; WAUFFCFL0AN006913 | WAUFFCFL0AN090327 | WAUFFCFL0AN021346 | WAUFFCFL0AN008936; WAUFFCFL0AN090828

WAUFFCFL0AN080185 | WAUFFCFL0AN045887; WAUFFCFL0AN036834 | WAUFFCFL0AN015191 | WAUFFCFL0AN039393; WAUFFCFL0AN058848 | WAUFFCFL0AN012047 | WAUFFCFL0AN073916 | WAUFFCFL0AN074452 | WAUFFCFL0AN038549; WAUFFCFL0AN007124; WAUFFCFL0AN081305 | WAUFFCFL0AN070580 | WAUFFCFL0AN016373 | WAUFFCFL0AN003302 | WAUFFCFL0AN067842; WAUFFCFL0AN020326; WAUFFCFL0AN096886; WAUFFCFL0AN069865 | WAUFFCFL0AN033108 | WAUFFCFL0AN090537; WAUFFCFL0AN008208 | WAUFFCFL0AN081692 | WAUFFCFL0AN062270 | WAUFFCFL0AN003235 | WAUFFCFL0AN006135 | WAUFFCFL0AN077013 | WAUFFCFL0AN044822; WAUFFCFL0AN036350 | WAUFFCFL0AN026952 | WAUFFCFL0AN055433 | WAUFFCFL0AN093096 | WAUFFCFL0AN021914; WAUFFCFL0AN016065 | WAUFFCFL0AN004739 | WAUFFCFL0AN004501; WAUFFCFL0AN083068 | WAUFFCFL0AN034159 | WAUFFCFL0AN017930 | WAUFFCFL0AN092515

WAUFFCFL0AN039975 | WAUFFCFL0AN007415 | WAUFFCFL0AN058283; WAUFFCFL0AN009682 | WAUFFCFL0AN088075; WAUFFCFL0AN062253 | WAUFFCFL0AN052290 | WAUFFCFL0AN096161 | WAUFFCFL0AN053164 | WAUFFCFL0AN051883; WAUFFCFL0AN012629; WAUFFCFL0AN000092; WAUFFCFL0AN020505 | WAUFFCFL0AN009794 | WAUFFCFL0AN072166; WAUFFCFL0AN016602 | WAUFFCFL0AN010945; WAUFFCFL0AN087069

WAUFFCFL0AN084334 | WAUFFCFL0AN074550; WAUFFCFL0AN022108; WAUFFCFL0AN069350

WAUFFCFL0AN072782

WAUFFCFL0AN090182

| WAUFFCFL0AN037224; WAUFFCFL0AN088674; WAUFFCFL0AN096645; WAUFFCFL0AN092319 | WAUFFCFL0AN038986 | WAUFFCFL0AN002098 | WAUFFCFL0AN071230 | WAUFFCFL0AN081269 | WAUFFCFL0AN046571 | WAUFFCFL0AN069221 | WAUFFCFL0AN043816 | WAUFFCFL0AN042245; WAUFFCFL0AN065556; WAUFFCFL0AN061670; WAUFFCFL0AN032685 | WAUFFCFL0AN047381; WAUFFCFL0AN037529 | WAUFFCFL0AN017832 |

WAUFFCFL0AN052242

; WAUFFCFL0AN019967 | WAUFFCFL0AN058221; WAUFFCFL0AN091767 | WAUFFCFL0AN053276; WAUFFCFL0AN063435; WAUFFCFL0AN061295 | WAUFFCFL0AN025641 | WAUFFCFL0AN098976 | WAUFFCFL0AN057909 | WAUFFCFL0AN033271 | WAUFFCFL0AN074130; WAUFFCFL0AN070028; WAUFFCFL0AN077545 | WAUFFCFL0AN061264 | WAUFFCFL0AN022321

WAUFFCFL0AN033240 | WAUFFCFL0AN091154; WAUFFCFL0AN068604 | WAUFFCFL0AN004028; WAUFFCFL0AN027809; WAUFFCFL0AN074211 | WAUFFCFL0AN086312; WAUFFCFL0AN017300 | WAUFFCFL0AN089338; WAUFFCFL0AN027695 | WAUFFCFL0AN092983; WAUFFCFL0AN073687

WAUFFCFL0AN047462; WAUFFCFL0AN007897; WAUFFCFL0AN004496 | WAUFFCFL0AN048322 | WAUFFCFL0AN063936 | WAUFFCFL0AN066870 | WAUFFCFL0AN026448 | WAUFFCFL0AN006927 | WAUFFCFL0AN055156 | WAUFFCFL0AN047719 | WAUFFCFL0AN044867 | WAUFFCFL0AN061202 | WAUFFCFL0AN026093 | WAUFFCFL0AN037661; WAUFFCFL0AN049695; WAUFFCFL0AN085287; WAUFFCFL0AN035280 | WAUFFCFL0AN056968 | WAUFFCFL0AN029723 | WAUFFCFL0AN020312 | WAUFFCFL0AN093342

WAUFFCFL0AN037109 | WAUFFCFL0AN084284 | WAUFFCFL0AN058669; WAUFFCFL0AN046716; WAUFFCFL0AN058008; WAUFFCFL0AN045565; WAUFFCFL0AN050359 | WAUFFCFL0AN084351; WAUFFCFL0AN042925 | WAUFFCFL0AN037238

WAUFFCFL0AN037739; WAUFFCFL0AN006619

WAUFFCFL0AN041337; WAUFFCFL0AN076119 | WAUFFCFL0AN064245 | WAUFFCFL0AN005387 | WAUFFCFL0AN023212; WAUFFCFL0AN014882 | WAUFFCFL0AN043508 | WAUFFCFL0AN045307 | WAUFFCFL0AN085192 | WAUFFCFL0AN025381 | WAUFFCFL0AN074905; WAUFFCFL0AN079067; WAUFFCFL0AN033402 | WAUFFCFL0AN093275 | WAUFFCFL0AN029690; WAUFFCFL0AN080459 | WAUFFCFL0AN020682

WAUFFCFL0AN031049;

WAUFFCFL0AN009875

; WAUFFCFL0AN050927 | WAUFFCFL0AN075620; WAUFFCFL0AN085256 | WAUFFCFL0AN051172; WAUFFCFL0AN010489 | WAUFFCFL0AN098203 | WAUFFCFL0AN060681; WAUFFCFL0AN005325 | WAUFFCFL0AN060857 | WAUFFCFL0AN059661; WAUFFCFL0AN041936; WAUFFCFL0AN033383; WAUFFCFL0AN010394 | WAUFFCFL0AN080199; WAUFFCFL0AN019886 | WAUFFCFL0AN075343 | WAUFFCFL0AN006359 | WAUFFCFL0AN015529 | WAUFFCFL0AN095124 | WAUFFCFL0AN005244; WAUFFCFL0AN031293 | WAUFFCFL0AN030760 | WAUFFCFL0AN015384 | WAUFFCFL0AN088058 | WAUFFCFL0AN039961 | WAUFFCFL0AN047512; WAUFFCFL0AN069445 | WAUFFCFL0AN037143 | WAUFFCFL0AN039782 | WAUFFCFL0AN011447; WAUFFCFL0AN033660 | WAUFFCFL0AN075228 | WAUFFCFL0AN083913

WAUFFCFL0AN041600 | WAUFFCFL0AN025798; WAUFFCFL0AN014445 | WAUFFCFL0AN018527 | WAUFFCFL0AN087508 | WAUFFCFL0AN028037 | WAUFFCFL0AN046134 | WAUFFCFL0AN015675 | WAUFFCFL0AN004790 | WAUFFCFL0AN035795 | WAUFFCFL0AN081191; WAUFFCFL0AN023632 | WAUFFCFL0AN049602; WAUFFCFL0AN062866; WAUFFCFL0AN007351; WAUFFCFL0AN004045; WAUFFCFL0AN061913

WAUFFCFL0AN079859 | WAUFFCFL0AN059689; WAUFFCFL0AN088500; WAUFFCFL0AN044142 | WAUFFCFL0AN075147 | WAUFFCFL0AN071759; WAUFFCFL0AN086536 | WAUFFCFL0AN009407 | WAUFFCFL0AN006197 | WAUFFCFL0AN085855 | WAUFFCFL0AN092353 | WAUFFCFL0AN028314; WAUFFCFL0AN040513; WAUFFCFL0AN095611; WAUFFCFL0AN062589; WAUFFCFL0AN007611 | WAUFFCFL0AN077464 | WAUFFCFL0AN096855 | WAUFFCFL0AN063838; WAUFFCFL0AN070448 | WAUFFCFL0AN068702; WAUFFCFL0AN061278 | WAUFFCFL0AN000996 | WAUFFCFL0AN005924 | WAUFFCFL0AN047459; WAUFFCFL0AN048840 | WAUFFCFL0AN005065 | WAUFFCFL0AN054377 | WAUFFCFL0AN012646; WAUFFCFL0AN026689 | WAUFFCFL0AN001405; WAUFFCFL0AN053200 | WAUFFCFL0AN026398 | WAUFFCFL0AN092028 | WAUFFCFL0AN023971; WAUFFCFL0AN049969 | WAUFFCFL0AN050491 | WAUFFCFL0AN044612 | WAUFFCFL0AN090120 | WAUFFCFL0AN024490 | WAUFFCFL0AN005132; WAUFFCFL0AN094975 | WAUFFCFL0AN013795 | WAUFFCFL0AN010444 | WAUFFCFL0AN040415 | WAUFFCFL0AN085239 | WAUFFCFL0AN062494 | WAUFFCFL0AN051561 | WAUFFCFL0AN026935; WAUFFCFL0AN016499 | WAUFFCFL0AN069980 | WAUFFCFL0AN039295 | WAUFFCFL0AN033030 | WAUFFCFL0AN084690; WAUFFCFL0AN029012 | WAUFFCFL0AN027891 | WAUFFCFL0AN001517 | WAUFFCFL0AN063080 | WAUFFCFL0AN081725 | WAUFFCFL0AN024280; WAUFFCFL0AN069218 | WAUFFCFL0AN008015 | WAUFFCFL0AN010783 | WAUFFCFL0AN005311 | WAUFFCFL0AN004675 | WAUFFCFL0AN093521; WAUFFCFL0AN046327

WAUFFCFL0AN013991 | WAUFFCFL0AN027339; WAUFFCFL0AN089758 | WAUFFCFL0AN054170 | WAUFFCFL0AN006474 | WAUFFCFL0AN054623 | WAUFFCFL0AN098508 | WAUFFCFL0AN077576 | WAUFFCFL0AN056470;

WAUFFCFL0AN085970

; WAUFFCFL0AN070756; WAUFFCFL0AN015031 | WAUFFCFL0AN027826 | WAUFFCFL0AN016177 | WAUFFCFL0AN009536 | WAUFFCFL0AN001081; WAUFFCFL0AN078002; WAUFFCFL0AN043430; WAUFFCFL0AN052354; WAUFFCFL0AN001906 | WAUFFCFL0AN082972 | WAUFFCFL0AN000657 | WAUFFCFL0AN076248 | WAUFFCFL0AN008046 | WAUFFCFL0AN007673

WAUFFCFL0AN068649; WAUFFCFL0AN067243 | WAUFFCFL0AN004207 | WAUFFCFL0AN093972 | WAUFFCFL0AN096662 | WAUFFCFL0AN081840; WAUFFCFL0AN001422 | WAUFFCFL0AN040866; WAUFFCFL0AN089470; WAUFFCFL0AN094393; WAUFFCFL0AN044531; WAUFFCFL0AN033089 | WAUFFCFL0AN052385 | WAUFFCFL0AN056453; WAUFFCFL0AN026739 | WAUFFCFL0AN011352 | WAUFFCFL0AN038681; WAUFFCFL0AN060244 | WAUFFCFL0AN062625 | WAUFFCFL0AN044545 | WAUFFCFL0AN067033 | WAUFFCFL0AN094619; WAUFFCFL0AN010119; WAUFFCFL0AN047395; WAUFFCFL0AN071860 | WAUFFCFL0AN048823 | WAUFFCFL0AN059997 | WAUFFCFL0AN051933 | WAUFFCFL0AN052564 | WAUFFCFL0AN038633 | WAUFFCFL0AN057845; WAUFFCFL0AN074533; WAUFFCFL0AN032704 | WAUFFCFL0AN013957; WAUFFCFL0AN017183

WAUFFCFL0AN006846 | WAUFFCFL0AN028698; WAUFFCFL0AN047350 | WAUFFCFL0AN084933

WAUFFCFL0AN038809 | WAUFFCFL0AN076945; WAUFFCFL0AN037580 | WAUFFCFL0AN069476; WAUFFCFL0AN019340 | WAUFFCFL0AN094507; WAUFFCFL0AN034338; WAUFFCFL0AN098945; WAUFFCFL0AN097309 | WAUFFCFL0AN081823; WAUFFCFL0AN098248 | WAUFFCFL0AN080932 | WAUFFCFL0AN053536 | WAUFFCFL0AN060986; WAUFFCFL0AN031942 | WAUFFCFL0AN097522 | WAUFFCFL0AN037501; WAUFFCFL0AN093356 | WAUFFCFL0AN036297 | WAUFFCFL0AN062785; WAUFFCFL0AN008306; WAUFFCFL0AN077206 | WAUFFCFL0AN081224; WAUFFCFL0AN067775; WAUFFCFL0AN064388

WAUFFCFL0AN053696; WAUFFCFL0AN064343; WAUFFCFL0AN095821 | WAUFFCFL0AN060731 | WAUFFCFL0AN001131 | WAUFFCFL0AN021203 | WAUFFCFL0AN008712 | WAUFFCFL0AN062690 | WAUFFCFL0AN099593 | WAUFFCFL0AN006801 | WAUFFCFL0AN006491 | WAUFFCFL0AN003042 | WAUFFCFL0AN040026 | WAUFFCFL0AN062642 | WAUFFCFL0AN043590 | WAUFFCFL0AN075195 | WAUFFCFL0AN027552; WAUFFCFL0AN081014 | WAUFFCFL0AN050460 | WAUFFCFL0AN013974; WAUFFCFL0AN037949 | WAUFFCFL0AN015501 | WAUFFCFL0AN072023 | WAUFFCFL0AN060597; WAUFFCFL0AN046893

WAUFFCFL0AN023405 | WAUFFCFL0AN023372; WAUFFCFL0AN034954 | WAUFFCFL0AN092837 | WAUFFCFL0AN048613; WAUFFCFL0AN058977 | WAUFFCFL0AN097164 | WAUFFCFL0AN062043 | WAUFFCFL0AN060776; WAUFFCFL0AN068327 | WAUFFCFL0AN073379 | WAUFFCFL0AN064469 | WAUFFCFL0AN052533 | WAUFFCFL0AN020603 | WAUFFCFL0AN079022 | WAUFFCFL0AN004711 | WAUFFCFL0AN013148; WAUFFCFL0AN032301 | WAUFFCFL0AN017975 | WAUFFCFL0AN013442; WAUFFCFL0AN028569 | WAUFFCFL0AN033982 | WAUFFCFL0AN014557 | WAUFFCFL0AN049292 | WAUFFCFL0AN080400 | WAUFFCFL0AN072183; WAUFFCFL0AN089064 | WAUFFCFL0AN063967 | WAUFFCFL0AN048188; WAUFFCFL0AN042374 | WAUFFCFL0AN046666; WAUFFCFL0AN093051 | WAUFFCFL0AN058736 | WAUFFCFL0AN053875 | WAUFFCFL0AN004904; WAUFFCFL0AN005616 | WAUFFCFL0AN087864; WAUFFCFL0AN092806; WAUFFCFL0AN058588; WAUFFCFL0AN018334; WAUFFCFL0AN077397; WAUFFCFL0AN054668 | WAUFFCFL0AN059451 | WAUFFCFL0AN015353 | WAUFFCFL0AN094202 | WAUFFCFL0AN050832 | WAUFFCFL0AN093194 | WAUFFCFL0AN056467; WAUFFCFL0AN042469; WAUFFCFL0AN016566 | WAUFFCFL0AN091607 | WAUFFCFL0AN096449 | WAUFFCFL0AN044450

WAUFFCFL0AN048062 | WAUFFCFL0AN076041 | WAUFFCFL0AN039068; WAUFFCFL0AN091364 | WAUFFCFL0AN058252; WAUFFCFL0AN005714 | WAUFFCFL0AN072863 | WAUFFCFL0AN064861

WAUFFCFL0AN060471; WAUFFCFL0AN096760 | WAUFFCFL0AN051608 | WAUFFCFL0AN057229; WAUFFCFL0AN022917 | WAUFFCFL0AN038597

WAUFFCFL0AN088027 | WAUFFCFL0AN022903; WAUFFCFL0AN059918 | WAUFFCFL0AN030113; WAUFFCFL0AN000450 | WAUFFCFL0AN053861 | WAUFFCFL0AN070014; WAUFFCFL0AN098105 | WAUFFCFL0AN009360 | WAUFFCFL0AN060616

WAUFFCFL0AN036803 | WAUFFCFL0AN091333 | WAUFFCFL0AN050877 | WAUFFCFL0AN097102 | WAUFFCFL0AN034209 | WAUFFCFL0AN072085 | WAUFFCFL0AN049745 | WAUFFCFL0AN073155; WAUFFCFL0AN014168 | WAUFFCFL0AN059031 | WAUFFCFL0AN090523

WAUFFCFL0AN036588 | WAUFFCFL0AN041838; WAUFFCFL0AN097598 | WAUFFCFL0AN028717 | WAUFFCFL0AN063869; WAUFFCFL0AN036316 | WAUFFCFL0AN019757 | WAUFFCFL0AN078307

WAUFFCFL0AN069364

WAUFFCFL0AN004353; WAUFFCFL0AN084446; WAUFFCFL0AN044853 | WAUFFCFL0AN057991 | WAUFFCFL0AN072314 | WAUFFCFL0AN004692 | WAUFFCFL0AN014946; WAUFFCFL0AN035392 | WAUFFCFL0AN080395 | WAUFFCFL0AN060762 | WAUFFCFL0AN044383 | WAUFFCFL0AN049566 | WAUFFCFL0AN062365 | WAUFFCFL0AN028880 | WAUFFCFL0AN004823 | WAUFFCFL0AN004062 | WAUFFCFL0AN022240 | WAUFFCFL0AN027034 | WAUFFCFL0AN090392; WAUFFCFL0AN064617 | WAUFFCFL0AN081658 | WAUFFCFL0AN098346; WAUFFCFL0AN094152; WAUFFCFL0AN098489

WAUFFCFL0AN033092; WAUFFCFL0AN098430 | WAUFFCFL0AN034971 | WAUFFCFL0AN001596 | WAUFFCFL0AN031939 | WAUFFCFL0AN008080; WAUFFCFL0AN097813; WAUFFCFL0AN020147; WAUFFCFL0AN007110

WAUFFCFL0AN064567 | WAUFFCFL0AN018592; WAUFFCFL0AN024750 | WAUFFCFL0AN023226 | WAUFFCFL0AN094541 | WAUFFCFL0AN017538 | WAUFFCFL0AN069204 | WAUFFCFL0AN057134 | WAUFFCFL0AN061720

WAUFFCFL0AN053150; WAUFFCFL0AN033805; WAUFFCFL0AN053584; WAUFFCFL0AN068733 | WAUFFCFL0AN042763 | WAUFFCFL0AN050880 | WAUFFCFL0AN046800; WAUFFCFL0AN000349 | WAUFFCFL0AN001159 | WAUFFCFL0AN080655 | WAUFFCFL0AN096211; WAUFFCFL0AN013554

WAUFFCFL0AN021783

WAUFFCFL0AN029804 | WAUFFCFL0AN001548 | WAUFFCFL0AN091235 | WAUFFCFL0AN078128 | WAUFFCFL0AN077979 | WAUFFCFL0AN094779 | WAUFFCFL0AN014140 | WAUFFCFL0AN052709 | WAUFFCFL0AN095303 | WAUFFCFL0AN091588 | WAUFFCFL0AN096743; WAUFFCFL0AN044075 | WAUFFCFL0AN059482; WAUFFCFL0AN053309 | WAUFFCFL0AN026076 | WAUFFCFL0AN057473; WAUFFCFL0AN006457 | WAUFFCFL0AN048871 | WAUFFCFL0AN036378; WAUFFCFL0AN014560; WAUFFCFL0AN094636; WAUFFCFL0AN005194 | WAUFFCFL0AN074175; WAUFFCFL0AN024733 | WAUFFCFL0AN034579 | WAUFFCFL0AN031438;

WAUFFCFL0AN091705

| WAUFFCFL0AN076069 | WAUFFCFL0AN035683 | WAUFFCFL0AN018222

WAUFFCFL0AN060406 | WAUFFCFL0AN095396 | WAUFFCFL0AN094443 | WAUFFCFL0AN024909 | WAUFFCFL0AN074676; WAUFFCFL0AN022870 | WAUFFCFL0AN041919; WAUFFCFL0AN092935; WAUFFCFL0AN009598 | WAUFFCFL0AN010654; WAUFFCFL0AN010959 | WAUFFCFL0AN005390 | WAUFFCFL0AN072393; WAUFFCFL0AN068909; WAUFFCFL0AN055075 | WAUFFCFL0AN056923 | WAUFFCFL0AN022335 | WAUFFCFL0AN049597; WAUFFCFL0AN050975; WAUFFCFL0AN082132 | WAUFFCFL0AN041614

WAUFFCFL0AN087153 | WAUFFCFL0AN041841 | WAUFFCFL0AN079750; WAUFFCFL0AN045422 | WAUFFCFL0AN051348 | WAUFFCFL0AN006796 | WAUFFCFL0AN096628 | WAUFFCFL0AN048630 | WAUFFCFL0AN094748 | WAUFFCFL0AN062723 | WAUFFCFL0AN095978 | WAUFFCFL0AN040589 | WAUFFCFL0AN095592

WAUFFCFL0AN098217 | WAUFFCFL0AN068912 | WAUFFCFL0AN082311 | WAUFFCFL0AN001257 | WAUFFCFL0AN063645; WAUFFCFL0AN008189 | WAUFFCFL0AN053388; WAUFFCFL0AN033139 | WAUFFCFL0AN042827 | WAUFFCFL0AN024893 | WAUFFCFL0AN071308; WAUFFCFL0AN048949 | WAUFFCFL0AN052127 |

WAUFFCFL0AN065993

; WAUFFCFL0AN047042 | WAUFFCFL0AN047333; WAUFFCFL0AN084186 | WAUFFCFL0AN015627 | WAUFFCFL0AN075018; WAUFFCFL0AN093986 | WAUFFCFL0AN077772 | WAUFFCFL0AN081319 | WAUFFCFL0AN086651 | WAUFFCFL0AN017670 | WAUFFCFL0AN043332; WAUFFCFL0AN079506; WAUFFCFL0AN020598; WAUFFCFL0AN041287

WAUFFCFL0AN068246

WAUFFCFL0AN036199 | WAUFFCFL0AN077724 | WAUFFCFL0AN032928; WAUFFCFL0AN051866; WAUFFCFL0AN049664; WAUFFCFL0AN066481 | WAUFFCFL0AN088528; WAUFFCFL0AN054931 | WAUFFCFL0AN025154 | WAUFFCFL0AN031701 | WAUFFCFL0AN041466 | WAUFFCFL0AN013473 | WAUFFCFL0AN069929; WAUFFCFL0AN036557; WAUFFCFL0AN032959; WAUFFCFL0AN031908 | WAUFFCFL0AN086858 | WAUFFCFL0AN009391 | WAUFFCFL0AN018611 | WAUFFCFL0AN085032 | WAUFFCFL0AN079490 | WAUFFCFL0AN067713 |

WAUFFCFL0AN061197

| WAUFFCFL0AN036137 | WAUFFCFL0AN071180 | WAUFFCFL0AN012470 | WAUFFCFL0AN006622; WAUFFCFL0AN062429 | WAUFFCFL0AN055724;

WAUFFCFL0AN060213

| WAUFFCFL0AN096841 | WAUFFCFL0AN031682 | WAUFFCFL0AN085208; WAUFFCFL0AN073088; WAUFFCFL0AN027051; WAUFFCFL0AN067680 | WAUFFCFL0AN003994 | WAUFFCFL0AN019127 | WAUFFCFL0AN072488 | WAUFFCFL0AN057554 | WAUFFCFL0AN005678 | WAUFFCFL0AN083443 | WAUFFCFL0AN023310 | WAUFFCFL0AN058204; WAUFFCFL0AN077271

WAUFFCFL0AN060194; WAUFFCFL0AN088156 | WAUFFCFL0AN032721 | WAUFFCFL0AN066058; WAUFFCFL0AN028068 | WAUFFCFL0AN055268 | WAUFFCFL0AN076167 | WAUFFCFL0AN000965 | WAUFFCFL0AN063290 | WAUFFCFL0AN006409; WAUFFCFL0AN087024 | WAUFFCFL0AN020942 | WAUFFCFL0AN018379 | WAUFFCFL0AN040480 | WAUFFCFL0AN075505; WAUFFCFL0AN096421 | WAUFFCFL0AN063659 | WAUFFCFL0AN099285; WAUFFCFL0AN050619; WAUFFCFL0AN078016 | WAUFFCFL0AN001985 | WAUFFCFL0AN027664; WAUFFCFL0AN082146 | WAUFFCFL0AN089548 | WAUFFCFL0AN048921 | WAUFFCFL0AN099349; WAUFFCFL0AN023033; WAUFFCFL0AN070840 | WAUFFCFL0AN071471; WAUFFCFL0AN080509; WAUFFCFL0AN085211 | WAUFFCFL0AN039992; WAUFFCFL0AN092305 | WAUFFCFL0AN082342 | WAUFFCFL0AN029091; WAUFFCFL0AN040303; WAUFFCFL0AN010167; WAUFFCFL0AN031231 | WAUFFCFL0AN088786 | WAUFFCFL0AN041578; WAUFFCFL0AN081806 | WAUFFCFL0AN008452

WAUFFCFL0AN003963 | WAUFFCFL0AN068036 | WAUFFCFL0AN083314; WAUFFCFL0AN038017; WAUFFCFL0AN085628; WAUFFCFL0AN012601; WAUFFCFL0AN096032

WAUFFCFL0AN037062 | WAUFFCFL0AN095706 | WAUFFCFL0AN071776; WAUFFCFL0AN079795 | WAUFFCFL0AN029513; WAUFFCFL0AN036168 | WAUFFCFL0AN040625 | WAUFFCFL0AN026000; WAUFFCFL0AN013215 | WAUFFCFL0AN041211; WAUFFCFL0AN000755; WAUFFCFL0AN010766 | WAUFFCFL0AN021573 | WAUFFCFL0AN036302 | WAUFFCFL0AN019838; WAUFFCFL0AN070871;

WAUFFCFL0AN066819

;

WAUFFCFL0AN055092

| WAUFFCFL0AN007284; WAUFFCFL0AN065802; WAUFFCFL0AN093745

WAUFFCFL0AN081854; WAUFFCFL0AN006085; WAUFFCFL0AN083815 | WAUFFCFL0AN031441 | WAUFFCFL0AN079053 | WAUFFCFL0AN049728 | WAUFFCFL0AN009746 | WAUFFCFL0AN030712; WAUFFCFL0AN059143; WAUFFCFL0AN006006 | WAUFFCFL0AN094782 |

WAUFFCFL0AN025784

| WAUFFCFL0AN070238 | WAUFFCFL0AN099898 | WAUFFCFL0AN079988 | WAUFFCFL0AN067209 | WAUFFCFL0AN069042

WAUFFCFL0AN003364; WAUFFCFL0AN059885; WAUFFCFL0AN072507; WAUFFCFL0AN060888; WAUFFCFL0AN023999 | WAUFFCFL0AN018057 | WAUFFCFL0AN052449 | WAUFFCFL0AN021542; WAUFFCFL0AN014185 | WAUFFCFL0AN099738 | WAUFFCFL0AN082695

WAUFFCFL0AN050667 | WAUFFCFL0AN014395 | WAUFFCFL0AN018575; WAUFFCFL0AN092000; WAUFFCFL0AN066447 | WAUFFCFL0AN055514 | WAUFFCFL0AN087430

WAUFFCFL0AN072622; WAUFFCFL0AN003431 | WAUFFCFL0AN080252 | WAUFFCFL0AN039538 | WAUFFCFL0AN092840 | WAUFFCFL0AN059871 | WAUFFCFL0AN061748 | WAUFFCFL0AN078100 | WAUFFCFL0AN032475 | WAUFFCFL0AN090988 | WAUFFCFL0AN029527 | WAUFFCFL0AN091915 | WAUFFCFL0AN059269 | WAUFFCFL0AN068022; WAUFFCFL0AN001730 | WAUFFCFL0AN039524 | WAUFFCFL0AN008516 | WAUFFCFL0AN051558; WAUFFCFL0AN020875 | WAUFFCFL0AN038339; WAUFFCFL0AN073267 | WAUFFCFL0AN045243 | WAUFFCFL0AN022545 | WAUFFCFL0AN076301 | WAUFFCFL0AN045467; WAUFFCFL0AN047090 | WAUFFCFL0AN034114; WAUFFCFL0AN086455 | WAUFFCFL0AN095348; WAUFFCFL0AN080834 | WAUFFCFL0AN066450; WAUFFCFL0AN057375

WAUFFCFL0AN094958

WAUFFCFL0AN020309; WAUFFCFL0AN032041 | WAUFFCFL0AN047610 | WAUFFCFL0AN001128 | WAUFFCFL0AN022271 | WAUFFCFL0AN027311

WAUFFCFL0AN037742 | WAUFFCFL0AN098492 | WAUFFCFL0AN055805 | WAUFFCFL0AN026224; WAUFFCFL0AN050796; WAUFFCFL0AN098539 | WAUFFCFL0AN023565 | WAUFFCFL0AN002358; WAUFFCFL0AN057246 | WAUFFCFL0AN002540 | WAUFFCFL0AN074094; WAUFFCFL0AN028264 | WAUFFCFL0AN009021 | WAUFFCFL0AN057926 | WAUFFCFL0AN046263 | WAUFFCFL0AN011576; WAUFFCFL0AN049163 | WAUFFCFL0AN092210 | WAUFFCFL0AN044917 | WAUFFCFL0AN082650; WAUFFCFL0AN084253 | WAUFFCFL0AN038180 | WAUFFCFL0AN029477 | WAUFFCFL0AN039572; WAUFFCFL0AN001744 | WAUFFCFL0AN065945 | WAUFFCFL0AN034839 | WAUFFCFL0AN044593; WAUFFCFL0AN045937; WAUFFCFL0AN098959 | WAUFFCFL0AN000402; WAUFFCFL0AN005938; WAUFFCFL0AN026482 | WAUFFCFL0AN011674 | WAUFFCFL0AN062897; WAUFFCFL0AN046554; WAUFFCFL0AN017393; WAUFFCFL0AN093793; WAUFFCFL0AN092336 | WAUFFCFL0AN088920 | WAUFFCFL0AN052130; WAUFFCFL0AN052371; WAUFFCFL0AN079179 | WAUFFCFL0AN008029; WAUFFCFL0AN018124; WAUFFCFL0AN016969 | WAUFFCFL0AN026708 | WAUFFCFL0AN077528 | WAUFFCFL0AN080378 | WAUFFCFL0AN085791; WAUFFCFL0AN033870 | WAUFFCFL0AN064360 | WAUFFCFL0AN089954; WAUFFCFL0AN025753; WAUFFCFL0AN028989 | WAUFFCFL0AN004868 | WAUFFCFL0AN066156 | WAUFFCFL0AN005339; WAUFFCFL0AN055089; WAUFFCFL0AN029964; WAUFFCFL0AN023243 | WAUFFCFL0AN018351 | WAUFFCFL0AN076864; WAUFFCFL0AN036459 | WAUFFCFL0AN076685; WAUFFCFL0AN019791 | WAUFFCFL0AN097441 | WAUFFCFL0AN088111 | WAUFFCFL0AN014655 | WAUFFCFL0AN058932 | WAUFFCFL0AN024036

WAUFFCFL0AN011481 | WAUFFCFL0AN087749

WAUFFCFL0AN081420 | WAUFFCFL0AN010850; WAUFFCFL0AN095740 | WAUFFCFL0AN018155; WAUFFCFL0AN093907 | WAUFFCFL0AN042682 | WAUFFCFL0AN082230; WAUFFCFL0AN040382 | WAUFFCFL0AN042441 | WAUFFCFL0AN051351 | WAUFFCFL0AN086892 | WAUFFCFL0AN067808; WAUFFCFL0AN026692 | WAUFFCFL0AN030077 | WAUFFCFL0AN048708 | WAUFFCFL0AN038504; WAUFFCFL0AN065542;

WAUFFCFL0AN063810

| WAUFFCFL0AN001503

WAUFFCFL0AN086519 | WAUFFCFL0AN023209; WAUFFCFL0AN091218 | WAUFFCFL0AN024229; WAUFFCFL0AN033609 | WAUFFCFL0AN038468 | WAUFFCFL0AN042231; WAUFFCFL0AN071373 | WAUFFCFL0AN069106; WAUFFCFL0AN054153; WAUFFCFL0AN068294; WAUFFCFL0AN083829; WAUFFCFL0AN071843 | WAUFFCFL0AN056727 | WAUFFCFL0AN066108 | WAUFFCFL0AN024571; WAUFFCFL0AN067002 | WAUFFCFL0AN061877

WAUFFCFL0AN076671 | WAUFFCFL0AN048952; WAUFFCFL0AN059899 | WAUFFCFL0AN090022; WAUFFCFL0AN055464 | WAUFFCFL0AN080526 | WAUFFCFL0AN080994; WAUFFCFL0AN029334; WAUFFCFL0AN090716; WAUFFCFL0AN003820

WAUFFCFL0AN095365; WAUFFCFL0AN069056; WAUFFCFL0AN016860; WAUFFCFL0AN038924 | WAUFFCFL0AN059546; WAUFFCFL0AN080462 | WAUFFCFL0AN056646; WAUFFCFL0AN066190 | WAUFFCFL0AN007303; WAUFFCFL0AN048398 | WAUFFCFL0AN013134 | WAUFFCFL0AN010749 | WAUFFCFL0AN098704 | WAUFFCFL0AN001484 | WAUFFCFL0AN053231 | WAUFFCFL0AN072880; WAUFFCFL0AN046991; WAUFFCFL0AN091512 | WAUFFCFL0AN049762 | WAUFFCFL0AN038308 | WAUFFCFL0AN006152 | WAUFFCFL0AN060356; WAUFFCFL0AN031360 | WAUFFCFL0AN062947 | WAUFFCFL0AN008855 |

WAUFFCFL0AN032248

| WAUFFCFL0AN035537; WAUFFCFL0AN077769 | WAUFFCFL0AN041712

WAUFFCFL0AN072202 | WAUFFCFL0AN083328; WAUFFCFL0AN028586; WAUFFCFL0AN069574 | WAUFFCFL0AN062611 | WAUFFCFL0AN059949 | WAUFFCFL0AN047428; WAUFFCFL0AN062673 | WAUFFCFL0AN008502 | WAUFFCFL0AN087847 | WAUFFCFL0AN088691 | WAUFFCFL0AN012307 | WAUFFCFL0AN090800; WAUFFCFL0AN027566 | WAUFFCFL0AN098072 | WAUFFCFL0AN065573 | WAUFFCFL0AN028667 | WAUFFCFL0AN085807 | WAUFFCFL0AN070076; WAUFFCFL0AN062320; WAUFFCFL0AN037790

WAUFFCFL0AN012095; WAUFFCFL0AN025526 | WAUFFCFL0AN063712 |

WAUFFCFL0AN001162

; WAUFFCFL0AN022111 | WAUFFCFL0AN017278 | WAUFFCFL0AN020813; WAUFFCFL0AN043279; WAUFFCFL0AN098007 | WAUFFCFL0AN036879 | WAUFFCFL0AN078999 | WAUFFCFL0AN005843 | WAUFFCFL0AN041760; WAUFFCFL0AN041502

WAUFFCFL0AN027096 | WAUFFCFL0AN025574; WAUFFCFL0AN020195 | WAUFFCFL0AN009424 | WAUFFCFL0AN017037; WAUFFCFL0AN085709 | WAUFFCFL0AN064391; WAUFFCFL0AN029950 | WAUFFCFL0AN051687; WAUFFCFL0AN013926 | WAUFFCFL0AN096094; WAUFFCFL0AN006247; WAUFFCFL0AN071194 | WAUFFCFL0AN039278 | WAUFFCFL0AN007818 | WAUFFCFL0AN040852; WAUFFCFL0AN097830

WAUFFCFL0AN077822 | WAUFFCFL0AN099402; WAUFFCFL0AN051009 | WAUFFCFL0AN052550 | WAUFFCFL0AN063371; WAUFFCFL0AN044691 | WAUFFCFL0AN086200; WAUFFCFL0AN053679; WAUFFCFL0AN077268; WAUFFCFL0AN001534 | WAUFFCFL0AN042049 | WAUFFCFL0AN085368; WAUFFCFL0AN038714 | WAUFFCFL0AN068800

WAUFFCFL0AN038342

WAUFFCFL0AN036770 | WAUFFCFL0AN055836; WAUFFCFL0AN014204 | WAUFFCFL0AN069428 | WAUFFCFL0AN020634

WAUFFCFL0AN097357 | WAUFFCFL0AN041225 | WAUFFCFL0AN095401 | WAUFFCFL0AN098749 | WAUFFCFL0AN078565; WAUFFCFL0AN073995; WAUFFCFL0AN089999; WAUFFCFL0AN002666 | WAUFFCFL0AN082549 | WAUFFCFL0AN029205 | WAUFFCFL0AN084429 | WAUFFCFL0AN097035 | WAUFFCFL0AN056209; WAUFFCFL0AN094118; WAUFFCFL0AN091719 | WAUFFCFL0AN080798; WAUFFCFL0AN097651 | WAUFFCFL0AN053049

WAUFFCFL0AN046540; WAUFFCFL0AN096581 | WAUFFCFL0AN028555 | WAUFFCFL0AN093650; WAUFFCFL0AN029687; WAUFFCFL0AN011917 | WAUFFCFL0AN055934; WAUFFCFL0AN056789; WAUFFCFL0AN046585 | WAUFFCFL0AN065606

WAUFFCFL0AN026949 | WAUFFCFL0AN000545 | WAUFFCFL0AN043184 | WAUFFCFL0AN055643; WAUFFCFL0AN024988; WAUFFCFL0AN000237; WAUFFCFL0AN097634; WAUFFCFL0AN078775; WAUFFCFL0AN038664 | WAUFFCFL0AN076895 | WAUFFCFL0AN014770 | WAUFFCFL0AN061944 | WAUFFCFL0AN080560 | WAUFFCFL0AN067047; WAUFFCFL0AN045873 | WAUFFCFL0AN099755 | WAUFFCFL0AN054556; WAUFFCFL0AN081899 | WAUFFCFL0AN049051; WAUFFCFL0AN025848 | WAUFFCFL0AN091591;

WAUFFCFL0AN012842

; WAUFFCFL0AN034467; WAUFFCFL0AN033190

WAUFFCFL0AN027499; WAUFFCFL0AN005518; WAUFFCFL0AN034386; WAUFFCFL0AN054671; WAUFFCFL0AN061782 | WAUFFCFL0AN073964 | WAUFFCFL0AN057828; WAUFFCFL0AN031925 | WAUFFCFL0AN011030; WAUFFCFL0AN054265; WAUFFCFL0AN078744; WAUFFCFL0AN087203 | WAUFFCFL0AN018026 | WAUFFCFL0AN077609; WAUFFCFL0AN024943; WAUFFCFL0AN086469; WAUFFCFL0AN066352

WAUFFCFL0AN027468 | WAUFFCFL0AN055013 | WAUFFCFL0AN047624 | WAUFFCFL0AN048966

WAUFFCFL0AN078341; WAUFFCFL0AN034517

WAUFFCFL0AN090232

WAUFFCFL0AN000125; WAUFFCFL0AN070935 | WAUFFCFL0AN005048

WAUFFCFL0AN036736 | WAUFFCFL0AN051785 | WAUFFCFL0AN063791; WAUFFCFL0AN024148 | WAUFFCFL0AN058557 | WAUFFCFL0AN096922; WAUFFCFL0AN017992; WAUFFCFL0AN025770 | WAUFFCFL0AN071972 | WAUFFCFL0AN024716 | WAUFFCFL0AN063337 | WAUFFCFL0AN059790 | WAUFFCFL0AN019953; WAUFFCFL0AN037028; WAUFFCFL0AN075083 | WAUFFCFL0AN096919 | WAUFFCFL0AN020097 | WAUFFCFL0AN042357; WAUFFCFL0AN095897; WAUFFCFL0AN062219

WAUFFCFL0AN013246 | WAUFFCFL0AN045548; WAUFFCFL0AN033142 | WAUFFCFL0AN078582 | WAUFFCFL0AN056940; WAUFFCFL0AN078680 | WAUFFCFL0AN052192; WAUFFCFL0AN056856; WAUFFCFL0AN022500 | WAUFFCFL0AN064181 | WAUFFCFL0AN089856 | WAUFFCFL0AN096354; WAUFFCFL0AN043380

WAUFFCFL0AN056176 | WAUFFCFL0AN006684 | WAUFFCFL0AN008337; WAUFFCFL0AN072054; WAUFFCFL0AN094930 | WAUFFCFL0AN057487 | WAUFFCFL0AN027258; WAUFFCFL0AN071034

WAUFFCFL0AN027129 | WAUFFCFL0AN076816 | WAUFFCFL0AN046697 | WAUFFCFL0AN025803; WAUFFCFL0AN034078 | WAUFFCFL0AN084656; WAUFFCFL0AN024361; WAUFFCFL0AN007043; WAUFFCFL0AN099786 |

WAUFFCFL0AN031603

| WAUFFCFL0AN034582 | WAUFFCFL0AN015840; WAUFFCFL0AN033710; WAUFFCFL0AN001274 | WAUFFCFL0AN057960 | WAUFFCFL0AN059255; WAUFFCFL0AN090750 | WAUFFCFL0AN071938; WAUFFCFL0AN034503; WAUFFCFL0AN084785 | WAUFFCFL0AN063757 | WAUFFCFL0AN053990 | WAUFFCFL0AN045520 | WAUFFCFL0AN061698 | WAUFFCFL0AN010962 | WAUFFCFL0AN021668 | WAUFFCFL0AN006944 | WAUFFCFL0AN069560 | WAUFFCFL0AN046148 | WAUFFCFL0AN042262 | WAUFFCFL0AN024375 | WAUFFCFL0AN008578 | WAUFFCFL0AN048238 | WAUFFCFL0AN064441 | WAUFFCFL0AN057392; WAUFFCFL0AN098671 | WAUFFCFL0AN063287 | WAUFFCFL0AN076203; WAUFFCFL0AN060714 | WAUFFCFL0AN022237; WAUFFCFL0AN039555 | WAUFFCFL0AN094488 | WAUFFCFL0AN020407 | WAUFFCFL0AN003252; WAUFFCFL0AN098654; WAUFFCFL0AN014610; WAUFFCFL0AN035747 | WAUFFCFL0AN054234 | WAUFFCFL0AN046439 | WAUFFCFL0AN022433

WAUFFCFL0AN097407 | WAUFFCFL0AN015773 | WAUFFCFL0AN044173; WAUFFCFL0AN068330; WAUFFCFL0AN074256; WAUFFCFL0AN054282; WAUFFCFL0AN063385 | WAUFFCFL0AN086195 | WAUFFCFL0AN020648 | WAUFFCFL0AN053794 | WAUFFCFL0AN002604 | WAUFFCFL0AN097701 | WAUFFCFL0AN013943; WAUFFCFL0AN088108; WAUFFCFL0AN022156; WAUFFCFL0AN056372; WAUFFCFL0AN001968 | WAUFFCFL0AN043136 | WAUFFCFL0AN024019; WAUFFCFL0AN083507 | WAUFFCFL0AN070031 | WAUFFCFL0AN019337 | WAUFFCFL0AN052659 | WAUFFCFL0AN031388 | WAUFFCFL0AN093888 | WAUFFCFL0AN058560 | WAUFFCFL0AN052855 | WAUFFCFL0AN001226; WAUFFCFL0AN032380; WAUFFCFL0AN094295 | WAUFFCFL0AN086925; WAUFFCFL0AN012002; WAUFFCFL0AN075178; WAUFFCFL0AN068988; WAUFFCFL0AN047283; WAUFFCFL0AN025400; WAUFFCFL0AN002876 | WAUFFCFL0AN028801

WAUFFCFL0AN017202 | WAUFFCFL0AN038891 | WAUFFCFL0AN094927; WAUFFCFL0AN075374 | WAUFFCFL0AN071874 | WAUFFCFL0AN059210 | WAUFFCFL0AN013747 | WAUFFCFL0AN019211 | WAUFFCFL0AN011061; WAUFFCFL0AN026868 | WAUFFCFL0AN095575 | WAUFFCFL0AN024439 | WAUFFCFL0AN080784 | WAUFFCFL0AN020990; WAUFFCFL0AN085421

WAUFFCFL0AN094829 | WAUFFCFL0AN024456; WAUFFCFL0AN052497 | WAUFFCFL0AN098542 | WAUFFCFL0AN010184; WAUFFCFL0AN072118; WAUFFCFL0AN050118; WAUFFCFL0AN013196 | WAUFFCFL0AN003395; WAUFFCFL0AN088321; WAUFFCFL0AN072703; WAUFFCFL0AN064696 | WAUFFCFL0AN019161 | WAUFFCFL0AN083653

WAUFFCFL0AN060812 | WAUFFCFL0AN067128; WAUFFCFL0AN033478

WAUFFCFL0AN069199 | WAUFFCFL0AN003185 | WAUFFCFL0AN067176 | WAUFFCFL0AN056422 | WAUFFCFL0AN013912 | WAUFFCFL0AN063984; WAUFFCFL0AN074029; WAUFFCFL0AN026143; WAUFFCFL0AN095818; WAUFFCFL0AN052015; WAUFFCFL0AN044402 | WAUFFCFL0AN002828; WAUFFCFL0AN035084 | WAUFFCFL0AN047798 |

WAUFFCFL0AN082955

; WAUFFCFL0AN003784 | WAUFFCFL0AN040950 | WAUFFCFL0AN057943 | WAUFFCFL0AN005860 | WAUFFCFL0AN018995 | WAUFFCFL0AN073575 | WAUFFCFL0AN090084; WAUFFCFL0AN080266 | WAUFFCFL0AN070319; WAUFFCFL0AN016812 | WAUFFCFL0AN090389 | WAUFFCFL0AN034470; WAUFFCFL0AN079845; WAUFFCFL0AN094863 | WAUFFCFL0AN079201; WAUFFCFL0AN038910; WAUFFCFL0AN088643 | WAUFFCFL0AN084317 | WAUFFCFL0AN002652; WAUFFCFL0AN084267 | WAUFFCFL0AN095009; WAUFFCFL0AN004174 | WAUFFCFL0AN020830; WAUFFCFL0AN046313 | WAUFFCFL0AN004014 | WAUFFCFL0AN048532 | WAUFFCFL0AN015806; WAUFFCFL0AN093308; WAUFFCFL0AN084169 | WAUFFCFL0AN096869

WAUFFCFL0AN082602; WAUFFCFL0AN067968

WAUFFCFL0AN085712; WAUFFCFL0AN091476 | WAUFFCFL0AN051219 | WAUFFCFL0AN091638

WAUFFCFL0AN076704 | WAUFFCFL0AN001999; WAUFFCFL0AN041631; WAUFFCFL0AN059062 | WAUFFCFL0AN044688 | WAUFFCFL0AN088948 | WAUFFCFL0AN041581

WAUFFCFL0AN025624 | WAUFFCFL0AN009732; WAUFFCFL0AN025137 | WAUFFCFL0AN078940 | WAUFFCFL0AN049048

WAUFFCFL0AN025493 | WAUFFCFL0AN032900; WAUFFCFL0AN069509; WAUFFCFL0AN065282; WAUFFCFL0AN030323; WAUFFCFL0AN036140 | WAUFFCFL0AN030533 | WAUFFCFL0AN043475 | WAUFFCFL0AN080235 | WAUFFCFL0AN026997; WAUFFCFL0AN062172; WAUFFCFL0AN011612 | WAUFFCFL0AN042584 | WAUFFCFL0AN070210; WAUFFCFL0AN093292 | WAUFFCFL0AN023792

WAUFFCFL0AN011660 | WAUFFCFL0AN067436 | WAUFFCFL0AN068795; WAUFFCFL0AN051415 | WAUFFCFL0AN093244 | WAUFFCFL0AN064102 | WAUFFCFL0AN088397 | WAUFFCFL0AN000075 | WAUFFCFL0AN094670; WAUFFCFL0AN060809 | WAUFFCFL0AN008323

WAUFFCFL0AN039930; WAUFFCFL0AN089632 | WAUFFCFL0AN061569 | WAUFFCFL0AN050846 | WAUFFCFL0AN083667; WAUFFCFL0AN080557

WAUFFCFL0AN077478 | WAUFFCFL0AN066187; WAUFFCFL0AN086715 | WAUFFCFL0AN051804 | WAUFFCFL0AN057635 | WAUFFCFL0AN040060; WAUFFCFL0AN066917

WAUFFCFL0AN001615 | WAUFFCFL0AN006992 | WAUFFCFL0AN059174 | WAUFFCFL0AN096600 | WAUFFCFL0AN092496 | WAUFFCFL0AN021010; WAUFFCFL0AN092711 | WAUFFCFL0AN091798; WAUFFCFL0AN031990; WAUFFCFL0AN038034; WAUFFCFL0AN053018 | WAUFFCFL0AN071020 | WAUFFCFL0AN061104 | WAUFFCFL0AN091865 | WAUFFCFL0AN042908 | WAUFFCFL0AN054203 | WAUFFCFL0AN032556 | WAUFFCFL0AN033268 | WAUFFCFL0AN079294 | WAUFFCFL0AN049423 | WAUFFCFL0AN076606 | WAUFFCFL0AN040396; WAUFFCFL0AN072071 |

WAUFFCFL0AN082180

; WAUFFCFL0AN038079; WAUFFCFL0AN054685 | WAUFFCFL0AN011416; WAUFFCFL0AN010346 | WAUFFCFL0AN082888 | WAUFFCFL0AN003896 | WAUFFCFL0AN068229; WAUFFCFL0AN052418; WAUFFCFL0AN052998 | WAUFFCFL0AN092613; WAUFFCFL0AN074628; WAUFFCFL0AN069834 | WAUFFCFL0AN045131 | WAUFFCFL0AN086018;

WAUFFCFL0AN002330

| WAUFFCFL0AN065198 | WAUFFCFL0AN009438 | WAUFFCFL0AN016664

WAUFFCFL0AN023761 | WAUFFCFL0AN062463; WAUFFCFL0AN014350 | WAUFFCFL0AN057800 | WAUFFCFL0AN046179 | WAUFFCFL0AN025235 | WAUFFCFL0AN064486 | WAUFFCFL0AN024635 | WAUFFCFL0AN031567 | WAUFFCFL0AN048014 | WAUFFCFL0AN085631

WAUFFCFL0AN024425; WAUFFCFL0AN010069 | WAUFFCFL0AN021833

WAUFFCFL0AN073222 | WAUFFCFL0AN037854 | WAUFFCFL0AN066920 | WAUFFCFL0AN073012

WAUFFCFL0AN080414 | WAUFFCFL0AN078324; WAUFFCFL0AN037613 | WAUFFCFL0AN091929

WAUFFCFL0AN068523 | WAUFFCFL0AN035702 | WAUFFCFL0AN073639 | WAUFFCFL0AN009486; WAUFFCFL0AN073950; WAUFFCFL0AN078369 | WAUFFCFL0AN041256; WAUFFCFL0AN067422; WAUFFCFL0AN080302; WAUFFCFL0AN013019 | WAUFFCFL0AN052211 | WAUFFCFL0AN084768; WAUFFCFL0AN040799 | WAUFFCFL0AN021489 | WAUFFCFL0AN076170 | WAUFFCFL0AN049230 | WAUFFCFL0AN019712 | WAUFFCFL0AN048904 | WAUFFCFL0AN031343; WAUFFCFL0AN048658 | WAUFFCFL0AN052399 | WAUFFCFL0AN081210 | WAUFFCFL0AN032184 | WAUFFCFL0AN071275 | WAUFFCFL0AN015160; WAUFFCFL0AN045744 | WAUFFCFL0AN007141; WAUFFCFL0AN047686

WAUFFCFL0AN007530 | WAUFFCFL0AN038812; WAUFFCFL0AN020620 | WAUFFCFL0AN052662 | WAUFFCFL0AN077559 |

WAUFFCFL0AN015126

|

WAUFFCFL0AN053455

; WAUFFCFL0AN017524 | WAUFFCFL0AN059904 | WAUFFCFL0AN057585; WAUFFCFL0AN022965 | WAUFFCFL0AN090215; WAUFFCFL0AN098315; WAUFFCFL0AN040723 | WAUFFCFL0AN029138; WAUFFCFL0AN028636 | WAUFFCFL0AN036719 | WAUFFCFL0AN048577

WAUFFCFL0AN073303 | WAUFFCFL0AN043492 | WAUFFCFL0AN039314; WAUFFCFL0AN044416 | WAUFFCFL0AN099612; WAUFFCFL0AN033755; WAUFFCFL0AN002117; WAUFFCFL0AN088061

WAUFFCFL0AN062687; WAUFFCFL0AN014462 | WAUFFCFL0AN093499 | WAUFFCFL0AN087055 | WAUFFCFL0AN036039 | WAUFFCFL0AN075486; WAUFFCFL0AN042472; WAUFFCFL0AN063113 | WAUFFCFL0AN019130; WAUFFCFL0AN060180; WAUFFCFL0AN010055 | WAUFFCFL0AN056761 | WAUFFCFL0AN047316

WAUFFCFL0AN092207 | WAUFFCFL0AN006216 | WAUFFCFL0AN050457; WAUFFCFL0AN045839 | WAUFFCFL0AN013005; WAUFFCFL0AN095625 | WAUFFCFL0AN068635; WAUFFCFL0AN058011; WAUFFCFL0AN010704 | WAUFFCFL0AN029446;

WAUFFCFL0AN062513

; WAUFFCFL0AN056212 | WAUFFCFL0AN055318 | WAUFFCFL0AN023386 | WAUFFCFL0AN025896 | WAUFFCFL0AN083183 | WAUFFCFL0AN002795 | WAUFFCFL0AN047543; WAUFFCFL0AN046909; WAUFFCFL0AN052810 | WAUFFCFL0AN037045 | WAUFFCFL0AN058641 | WAUFFCFL0AN074337; WAUFFCFL0AN080140 | WAUFFCFL0AN009987 | WAUFFCFL0AN046358 | WAUFFCFL0AN014980 | WAUFFCFL0AN063399 | WAUFFCFL0AN027969; WAUFFCFL0AN040608 | WAUFFCFL0AN027776 | WAUFFCFL0AN090618 | WAUFFCFL0AN076766 | WAUFFCFL0AN030547; WAUFFCFL0AN026885; WAUFFCFL0AN002103 | WAUFFCFL0AN050054

WAUFFCFL0AN011092 | WAUFFCFL0AN049308

WAUFFCFL0AN088755 | WAUFFCFL0AN069784; WAUFFCFL0AN001775; WAUFFCFL0AN021198; WAUFFCFL0AN007866 | WAUFFCFL0AN074080 | WAUFFCFL0AN078551 | WAUFFCFL0AN007589; WAUFFCFL0AN085080 | WAUFFCFL0AN044481 | WAUFFCFL0AN086486

WAUFFCFL0AN067548 | WAUFFCFL0AN055304 | WAUFFCFL0AN062110; WAUFFCFL0AN063211 | WAUFFCFL0AN026367 | WAUFFCFL0AN025672 | WAUFFCFL0AN000710 | WAUFFCFL0AN028295 | WAUFFCFL0AN043122 | WAUFFCFL0AN090067 |

WAUFFCFL0AN096063

; WAUFFCFL0AN084950 | WAUFFCFL0AN000111 | WAUFFCFL0AN004899 | WAUFFCFL0AN048997; WAUFFCFL0AN073317 | WAUFFCFL0AN032525 | WAUFFCFL0AN016129 | WAUFFCFL0AN078033 | WAUFFCFL0AN033254 | WAUFFCFL0AN010251 | WAUFFCFL0AN032072; WAUFFCFL0AN066691 | WAUFFCFL0AN016695 | WAUFFCFL0AN015711 | WAUFFCFL0AN013294; WAUFFCFL0AN009729 | WAUFFCFL0AN026921 | WAUFFCFL0AN012100; WAUFFCFL0AN086035; WAUFFCFL0AN086326; WAUFFCFL0AN008256 | WAUFFCFL0AN082082 | WAUFFCFL0AN092594; WAUFFCFL0AN035828 | WAUFFCFL0AN063354; WAUFFCFL0AN063449 | WAUFFCFL0AN032198; WAUFFCFL0AN033187 | WAUFFCFL0AN076783 | WAUFFCFL0AN008225

WAUFFCFL0AN074967 | WAUFFCFL0AN090702 | WAUFFCFL0AN040222 | WAUFFCFL0AN053553

WAUFFCFL0AN029267; WAUFFCFL0AN056615 | WAUFFCFL0AN033819

WAUFFCFL0AN007107

WAUFFCFL0AN043248; WAUFFCFL0AN020567 | WAUFFCFL0AN057795 | WAUFFCFL0AN086648

WAUFFCFL0AN028605 | WAUFFCFL0AN037773 | WAUFFCFL0AN024005 | WAUFFCFL0AN009309; WAUFFCFL0AN057571 | WAUFFCFL0AN015028 | WAUFFCFL0AN030483; WAUFFCFL0AN010492; WAUFFCFL0AN056792 | WAUFFCFL0AN089968; WAUFFCFL0AN055335; WAUFFCFL0AN002490 | WAUFFCFL0AN098251; WAUFFCFL0AN071163 | WAUFFCFL0AN001677 | WAUFFCFL0AN059580 | WAUFFCFL0AN004112 | WAUFFCFL0AN058302 | WAUFFCFL0AN035697; WAUFFCFL0AN090635; WAUFFCFL0AN083345 | WAUFFCFL0AN028300; WAUFFCFL0AN071616

WAUFFCFL0AN099867; WAUFFCFL0AN032783 | WAUFFCFL0AN024053; WAUFFCFL0AN082700; WAUFFCFL0AN000044 | WAUFFCFL0AN029124 | WAUFFCFL0AN026157 | WAUFFCFL0AN064536; WAUFFCFL0AN011433; WAUFFCFL0AN026188 | WAUFFCFL0AN031018 | WAUFFCFL0AN044996

WAUFFCFL0AN049504 | WAUFFCFL0AN095995 | WAUFFCFL0AN007754; WAUFFCFL0AN065797 | WAUFFCFL0AN055819; WAUFFCFL0AN038440; WAUFFCFL0AN038857; WAUFFCFL0AN026059; WAUFFCFL0AN067274 | WAUFFCFL0AN052189 | WAUFFCFL0AN032122; WAUFFCFL0AN028250 | WAUFFCFL0AN090585; WAUFFCFL0AN020925 | WAUFFCFL0AN082535 | WAUFFCFL0AN063788 | WAUFFCFL0AN007446

WAUFFCFL0AN093678 | WAUFFCFL0AN008547 | WAUFFCFL0AN030211;

WAUFFCFL0AN063208

| WAUFFCFL0AN051320 | WAUFFCFL0AN013229 | WAUFFCFL0AN004529; WAUFFCFL0AN048269; WAUFFCFL0AN038101 | WAUFFCFL0AN010928 | WAUFFCFL0AN026725 | WAUFFCFL0AN031827; WAUFFCFL0AN014333 | WAUFFCFL0AN043086; WAUFFCFL0AN002442; WAUFFCFL0AN084303 | WAUFFCFL0AN047882 | WAUFFCFL0AN020679 | WAUFFCFL0AN081174 | WAUFFCFL0AN015790

WAUFFCFL0AN054959 | WAUFFCFL0AN015062 | WAUFFCFL0AN058462; WAUFFCFL0AN086567; WAUFFCFL0AN050801 | WAUFFCFL0AN035389 | WAUFFCFL0AN011903; WAUFFCFL0AN094331 | WAUFFCFL0AN077870 | WAUFFCFL0AN037594 | WAUFFCFL0AN099464 | WAUFFCFL0AN037692 | WAUFFCFL0AN067761

WAUFFCFL0AN063614 | WAUFFCFL0AN080154; WAUFFCFL0AN074516 | WAUFFCFL0AN002537 | WAUFFCFL0AN005261 | WAUFFCFL0AN069526 | WAUFFCFL0AN060793; WAUFFCFL0AN001646

WAUFFCFL0AN044433 | WAUFFCFL0AN047901 | WAUFFCFL0AN025719; WAUFFCFL0AN097746 | WAUFFCFL0AN087962 | WAUFFCFL0AN004871 | WAUFFCFL0AN014378

WAUFFCFL0AN009133 | WAUFFCFL0AN000416

WAUFFCFL0AN090599 | WAUFFCFL0AN078310 | WAUFFCFL0AN052953; WAUFFCFL0AN059238 | WAUFFCFL0AN094894 | WAUFFCFL0AN077688; WAUFFCFL0AN056341 | WAUFFCFL0AN083684 | WAUFFCFL0AN035151 | WAUFFCFL0AN024778; WAUFFCFL0AN056971

WAUFFCFL0AN003347 | WAUFFCFL0AN009665 | WAUFFCFL0AN070384 | WAUFFCFL0AN043170

WAUFFCFL0AN069347; WAUFFCFL0AN070272

WAUFFCFL0AN066576

| WAUFFCFL0AN093437

WAUFFCFL0AN008676 | WAUFFCFL0AN061801; WAUFFCFL0AN048028 | WAUFFCFL0AN030192 | WAUFFCFL0AN090876 | WAUFFCFL0AN095012 | WAUFFCFL0AN081207;

WAUFFCFL0AN049115

| WAUFFCFL0AN049972; WAUFFCFL0AN098993 | WAUFFCFL0AN064570; WAUFFCFL0AN031424 | WAUFFCFL0AN031911; WAUFFCFL0AN041662; WAUFFCFL0AN052824; WAUFFCFL0AN096001 | WAUFFCFL0AN074645 | WAUFFCFL0AN062544 | WAUFFCFL0AN085113; WAUFFCFL0AN084849 | WAUFFCFL0AN065458 | WAUFFCFL0AN020973 | WAUFFCFL0AN033786 | WAUFFCFL0AN035621 | WAUFFCFL0AN004742; WAUFFCFL0AN083989 | WAUFFCFL0AN008564 | WAUFFCFL0AN064293 | WAUFFCFL0AN095317 | WAUFFCFL0AN049633 | WAUFFCFL0AN004773; WAUFFCFL0AN093440 | WAUFFCFL0AN032458

WAUFFCFL0AN083832; WAUFFCFL0AN000593 | WAUFFCFL0AN041080 | WAUFFCFL0AN025722 | WAUFFCFL0AN062883;

WAUFFCFL0AN091963

; WAUFFCFL0AN089209; WAUFFCFL0AN083894; WAUFFCFL0AN065394 | WAUFFCFL0AN011156; WAUFFCFL0AN059000 | WAUFFCFL0AN002781 | WAUFFCFL0AN002036 | WAUFFCFL0AN021475; WAUFFCFL0AN025915 | WAUFFCFL0AN031472 | WAUFFCFL0AN073835

WAUFFCFL0AN049826 | WAUFFCFL0AN033707 | WAUFFCFL0AN024666 | WAUFFCFL0AN030774; WAUFFCFL0AN093146

WAUFFCFL0AN087704 | WAUFFCFL0AN059501 | WAUFFCFL0AN065038 | WAUFFCFL0AN051253 | WAUFFCFL0AN030659 | WAUFFCFL0AN023646; WAUFFCFL0AN001095; WAUFFCFL0AN027907 | WAUFFCFL0AN083930 | WAUFFCFL0AN017054; WAUFFCFL0AN051902; WAUFFCFL0AN058414 | WAUFFCFL0AN069154 | WAUFFCFL0AN022769 | WAUFFCFL0AN001923; WAUFFCFL0AN045727 | WAUFFCFL0AN073205 | WAUFFCFL0AN018687 | WAUFFCFL0AN032234 | WAUFFCFL0AN042696; WAUFFCFL0AN030743; WAUFFCFL0AN013165; WAUFFCFL0AN050720 | WAUFFCFL0AN027289; WAUFFCFL0AN014641 | WAUFFCFL0AN093681 | WAUFFCFL0AN023842 | WAUFFCFL0AN049065; WAUFFCFL0AN092739; WAUFFCFL0AN011626 | WAUFFCFL0AN072894; WAUFFCFL0AN054038 | WAUFFCFL0AN048854; WAUFFCFL0AN088612 | WAUFFCFL0AN014932 | WAUFFCFL0AN007477 | WAUFFCFL0AN087802 | WAUFFCFL0AN064956; WAUFFCFL0AN009200 | WAUFFCFL0AN041094 | WAUFFCFL0AN098864; WAUFFCFL0AN058655 | WAUFFCFL0AN060115; WAUFFCFL0AN075794 | WAUFFCFL0AN095494 | WAUFFCFL0AN010721; WAUFFCFL0AN018625

WAUFFCFL0AN074614; WAUFFCFL0AN019192 | WAUFFCFL0AN070854; WAUFFCFL0AN082941 | WAUFFCFL0AN051513; WAUFFCFL0AN043007 | WAUFFCFL0AN092689 | WAUFFCFL0AN037899 | WAUFFCFL0AN011142; WAUFFCFL0AN090862; WAUFFCFL0AN082714 | WAUFFCFL0AN030435 | WAUFFCFL0AN036445 | WAUFFCFL0AN038552 | WAUFFCFL0AN048448; WAUFFCFL0AN066674 | WAUFFCFL0AN045498 | WAUFFCFL0AN057652; WAUFFCFL0AN028538; WAUFFCFL0AN015420 | WAUFFCFL0AN020455; WAUFFCFL0AN048594 | WAUFFCFL0AN003610 | WAUFFCFL0AN023193 | WAUFFCFL0AN049924; WAUFFCFL0AN083636; WAUFFCFL0AN055903 | WAUFFCFL0AN038275; WAUFFCFL0AN017507 | WAUFFCFL0AN091316;

WAUFFCFL0AN006460

| WAUFFCFL0AN086875 | WAUFFCFL0AN061815 | WAUFFCFL0AN041192 | WAUFFCFL0AN086763; WAUFFCFL0AN072247 |

WAUFFCFL0AN017040

| WAUFFCFL0AN086052 | WAUFFCFL0AN005700 | WAUFFCFL0AN026028 | WAUFFCFL0AN075553 | WAUFFCFL0AN080333; WAUFFCFL0AN096158; WAUFFCFL0AN056548 | WAUFFCFL0AN078338 | WAUFFCFL0AN029253 | WAUFFCFL0AN035165; WAUFFCFL0AN079165 | WAUFFCFL0AN031794 | WAUFFCFL0AN067078 | WAUFFCFL0AN000836; WAUFFCFL0AN027020 | WAUFFCFL0AN066657; WAUFFCFL0AN081336 | WAUFFCFL0AN040656 | WAUFFCFL0AN098038; WAUFFCFL0AN090229 | WAUFFCFL0AN092675 | WAUFFCFL0AN026305; WAUFFCFL0AN045923 | WAUFFCFL0AN026529 | WAUFFCFL0AN070465 | WAUFFCFL0AN029270 | WAUFFCFL0AN054749; WAUFFCFL0AN009097 | WAUFFCFL0AN079263 | WAUFFCFL0AN033125 | WAUFFCFL0AN029608 |

WAUFFCFL0AN010282

; WAUFFCFL0AN004224

WAUFFCFL0AN088898; WAUFFCFL0AN077156; WAUFFCFL0AN007950

WAUFFCFL0AN028006 | WAUFFCFL0AN035120 | WAUFFCFL0AN062964; WAUFFCFL0AN098511 | WAUFFCFL0AN059398; WAUFFCFL0AN042214 | WAUFFCFL0AN038969; WAUFFCFL0AN076217 | WAUFFCFL0AN080204 | WAUFFCFL0AN068098; WAUFFCFL0AN065380 | WAUFFCFL0AN096127; WAUFFCFL0AN026417

WAUFFCFL0AN011304 | WAUFFCFL0AN015045 | WAUFFCFL0AN007074; WAUFFCFL0AN033917; WAUFFCFL0AN057442; WAUFFCFL0AN010864; WAUFFCFL0AN069266; WAUFFCFL0AN077433; WAUFFCFL0AN072104 | WAUFFCFL0AN041516

WAUFFCFL0AN016230; WAUFFCFL0AN044495 | WAUFFCFL0AN067906 | WAUFFCFL0AN078453 | WAUFFCFL0AN071146 | WAUFFCFL0AN053763; WAUFFCFL0AN015983 | WAUFFCFL0AN067145 | WAUFFCFL0AN042150; WAUFFCFL0AN000514; WAUFFCFL0AN031455 | WAUFFCFL0AN045386; WAUFFCFL0AN057361; WAUFFCFL0AN039071; WAUFFCFL0AN019077; WAUFFCFL0AN009357 | WAUFFCFL0AN057098 | WAUFFCFL0AN012663; WAUFFCFL0AN094667; WAUFFCFL0AN017281

WAUFFCFL0AN039944; WAUFFCFL0AN079568; WAUFFCFL0AN004840; WAUFFCFL0AN066514; WAUFFCFL0AN000335; WAUFFCFL0AN049793

WAUFFCFL0AN083801 | WAUFFCFL0AN099156; WAUFFCFL0AN077920 | WAUFFCFL0AN099917 | WAUFFCFL0AN039216; WAUFFCFL0AN008659 | WAUFFCFL0AN073821 | WAUFFCFL0AN020519; WAUFFCFL0AN073804; WAUFFCFL0AN019998; WAUFFCFL0AN002585 | WAUFFCFL0AN013280; WAUFFCFL0AN015997; WAUFFCFL0AN079926 | WAUFFCFL0AN099481 | WAUFFCFL0AN037658 | WAUFFCFL0AN003817 | WAUFFCFL0AN063306 | WAUFFCFL0AN007981 | WAUFFCFL0AN036896

WAUFFCFL0AN073883 | WAUFFCFL0AN028183; WAUFFCFL0AN012498

WAUFFCFL0AN038700 | WAUFFCFL0AN097472; WAUFFCFL0AN013960 | WAUFFCFL0AN072748 | WAUFFCFL0AN085306; WAUFFCFL0AN041774 | WAUFFCFL0AN001713; WAUFFCFL0AN040463 | WAUFFCFL0AN090747; WAUFFCFL0AN053634; WAUFFCFL0AN031486; WAUFFCFL0AN053486; WAUFFCFL0AN071129 | WAUFFCFL0AN038647 | WAUFFCFL0AN018513; WAUFFCFL0AN057540 | WAUFFCFL0AN073544; WAUFFCFL0AN084124 | WAUFFCFL0AN050376 | WAUFFCFL0AN030936; WAUFFCFL0AN031309 | WAUFFCFL0AN081918; WAUFFCFL0AN062916 | WAUFFCFL0AN080476 | WAUFFCFL0AN044108 | WAUFFCFL0AN008967 | WAUFFCFL0AN002893; WAUFFCFL0AN095530 | WAUFFCFL0AN074208 | WAUFFCFL0AN021881; WAUFFCFL0AN074970 | WAUFFCFL0AN073284 | WAUFFCFL0AN058185; WAUFFCFL0AN074712 | WAUFFCFL0AN014381 | WAUFFCFL0AN012694 | WAUFFCFL0AN092417 | WAUFFCFL0AN040334 | WAUFFCFL0AN050989 | WAUFFCFL0AN093504; WAUFFCFL0AN068179; WAUFFCFL0AN045677; WAUFFCFL0AN079442 | WAUFFCFL0AN066707 | WAUFFCFL0AN036249 | WAUFFCFL0AN089503; WAUFFCFL0AN025025 | WAUFFCFL0AN030127 | WAUFFCFL0AN019970 | WAUFFCFL0AN031973; WAUFFCFL0AN099819 | WAUFFCFL0AN089128 | WAUFFCFL0AN021962; WAUFFCFL0AN094717; WAUFFCFL0AN072457 | WAUFFCFL0AN078985 | WAUFFCFL0AN089095; WAUFFCFL0AN069297; WAUFFCFL0AN020066 | WAUFFCFL0AN000318 | WAUFFCFL0AN097374; WAUFFCFL0AN090165; WAUFFCFL0AN014171 | WAUFFCFL0AN054654 | WAUFFCFL0AN063497 | WAUFFCFL0AN068473 | WAUFFCFL0AN051012; WAUFFCFL0AN077352; WAUFFCFL0AN084575; WAUFFCFL0AN019905

WAUFFCFL0AN003834 | WAUFFCFL0AN094961 | WAUFFCFL0AN086911 | WAUFFCFL0AN007902 | WAUFFCFL0AN052788 | WAUFFCFL0AN061734 | WAUFFCFL0AN075200; WAUFFCFL0AN043198; WAUFFCFL0AN005910; WAUFFCFL0AN073060; WAUFFCFL0AN099822 | WAUFFCFL0AN078422 | WAUFFCFL0AN029236 | WAUFFCFL0AN010380; WAUFFCFL0AN058994 | WAUFFCFL0AN049647 | WAUFFCFL0AN092952 | WAUFFCFL0AN001761 | WAUFFCFL0AN052967; WAUFFCFL0AN039457 | WAUFFCFL0AN035408; WAUFFCFL0AN023341 | WAUFFCFL0AN032007 | WAUFFCFL0AN038454 | WAUFFCFL0AN068005; WAUFFCFL0AN036851 | WAUFFCFL0AN064522; WAUFFCFL0AN022318 |

WAUFFCFL0AN049258

| WAUFFCFL0AN093289 | WAUFFCFL0AN017619; WAUFFCFL0AN083474 | WAUFFCFL0AN090909 | WAUFFCFL0AN014283 | WAUFFCFL0AN014073; WAUFFCFL0AN034095 | WAUFFCFL0AN020102; WAUFFCFL0AN016700; WAUFFCFL0AN061832 | WAUFFCFL0AN039989 | WAUFFCFL0AN046425; WAUFFCFL0AN062348 | WAUFFCFL0AN084365 | WAUFFCFL0AN053973

WAUFFCFL0AN009942 | WAUFFCFL0AN084415 | WAUFFCFL0AN077237 | WAUFFCFL0AN073446 |

WAUFFCFL0AN078548

; WAUFFCFL0AN075259 | WAUFFCFL0AN078811 | WAUFFCFL0AN031195 | WAUFFCFL0AN052791 | WAUFFCFL0AN083247; WAUFFCFL0AN064634; WAUFFCFL0AN094832; WAUFFCFL0AN048143 | WAUFFCFL0AN098637 | WAUFFCFL0AN061684 | WAUFFCFL0AN060048; WAUFFCFL0AN085824 | WAUFFCFL0AN003199 | WAUFFCFL0AN007060; WAUFFCFL0AN044707 | WAUFFCFL0AN001873 | WAUFFCFL0AN019063 | WAUFFCFL0AN036431 | WAUFFCFL0AN050474 | WAUFFCFL0AN044836

WAUFFCFL0AN097567; WAUFFCFL0AN083149 | WAUFFCFL0AN000707; WAUFFCFL0AN046070; WAUFFCFL0AN086679; WAUFFCFL0AN006829 | WAUFFCFL0AN046487 | WAUFFCFL0AN000027 | WAUFFCFL0AN004367; WAUFFCFL0AN075763 | WAUFFCFL0AN018740; WAUFFCFL0AN094524; WAUFFCFL0AN045114 | WAUFFCFL0AN098847 | WAUFFCFL0AN019502 | WAUFFCFL0AN006555

WAUFFCFL0AN080722 | WAUFFCFL0AN022061; WAUFFCFL0AN090196; WAUFFCFL0AN055917; WAUFFCFL0AN065069 | WAUFFCFL0AN042407

WAUFFCFL0AN089582; WAUFFCFL0AN079652; WAUFFCFL0AN049471 | WAUFFCFL0AN022299; WAUFFCFL0AN044769 | WAUFFCFL0AN034856 | WAUFFCFL0AN040771 | WAUFFCFL0AN013781 | WAUFFCFL0AN065444 | WAUFFCFL0AN051382 | WAUFFCFL0AN089355 | WAUFFCFL0AN028782 | WAUFFCFL0AN076492; WAUFFCFL0AN043041 | WAUFFCFL0AN096371 | WAUFFCFL0AN065234 | WAUFFCFL0AN010265; WAUFFCFL0AN076346 | WAUFFCFL0AN086083; WAUFFCFL0AN095608; WAUFFCFL0AN091008 | WAUFFCFL0AN050278 | WAUFFCFL0AN013330 | WAUFFCFL0AN055612; WAUFFCFL0AN094734 | WAUFFCFL0AN053617 | WAUFFCFL0AN032816 | WAUFFCFL0AN002859 | WAUFFCFL0AN005051 | WAUFFCFL0AN016647 | WAUFFCFL0AN029169; WAUFFCFL0AN093180 | WAUFFCFL0AN040687

WAUFFCFL0AN069722 | WAUFFCFL0AN085127; WAUFFCFL0AN018317 | WAUFFCFL0AN069039 | WAUFFCFL0AN024084; WAUFFCFL0AN023680 | WAUFFCFL0AN020651 | WAUFFCFL0AN007298; WAUFFCFL0AN028734 | WAUFFCFL0AN055576 | WAUFFCFL0AN032010 | WAUFFCFL0AN049549 | WAUFFCFL0AN034369; WAUFFCFL0AN052029 | WAUFFCFL0AN022349

WAUFFCFL0AN086228 | WAUFFCFL0AN052869 | WAUFFCFL0AN007933 | WAUFFCFL0AN076332; WAUFFCFL0AN003378 | WAUFFCFL0AN062317 | WAUFFCFL0AN018494; WAUFFCFL0AN060230; WAUFFCFL0AN026918 | WAUFFCFL0AN069395 | WAUFFCFL0AN071485 | WAUFFCFL0AN085936 | WAUFFCFL0AN044240 | WAUFFCFL0AN067856; WAUFFCFL0AN076329; WAUFFCFL0AN052175 | WAUFFCFL0AN079912 | WAUFFCFL0AN096242 | WAUFFCFL0AN026577; WAUFFCFL0AN012890 | WAUFFCFL0AN084026; WAUFFCFL0AN007138 | WAUFFCFL0AN096824 | WAUFFCFL0AN085760 | WAUFFCFL0AN098167 | WAUFFCFL0AN046005; WAUFFCFL0AN014154; WAUFFCFL0AN019421; WAUFFCFL0AN088836 | WAUFFCFL0AN094359 | WAUFFCFL0AN030418 | WAUFFCFL0AN065329 | WAUFFCFL0AN008483 | WAUFFCFL0AN066660 | WAUFFCFL0AN091686 | WAUFFCFL0AN013604 | WAUFFCFL0AN032363 | WAUFFCFL0AN059773; WAUFFCFL0AN008922; WAUFFCFL0AN058705

WAUFFCFL0AN019662; WAUFFCFL0AN082938; WAUFFCFL0AN007267; WAUFFCFL0AN052807; WAUFFCFL0AN054511 | WAUFFCFL0AN090442; WAUFFCFL0AN012386 | WAUFFCFL0AN047087; WAUFFCFL0AN019175 | WAUFFCFL0AN093924 | WAUFFCFL0AN051530; WAUFFCFL0AN035862

WAUFFCFL0AN047915 | WAUFFCFL0AN033545; WAUFFCFL0AN066934 | WAUFFCFL0AN074872 | WAUFFCFL0AN072250 | WAUFFCFL0AN019547 | WAUFFCFL0AN052886; WAUFFCFL0AN036400 | WAUFFCFL0AN031553 | WAUFFCFL0AN029916 | WAUFFCFL0AN050233 | WAUFFCFL0AN090683 | WAUFFCFL0AN020889; WAUFFCFL0AN090411 | WAUFFCFL0AN045291 | WAUFFCFL0AN006975 | WAUFFCFL0AN005275

WAUFFCFL0AN074693; WAUFFCFL0AN023484; WAUFFCFL0AN043394 | WAUFFCFL0AN041452 | WAUFFCFL0AN076122

WAUFFCFL0AN011478; WAUFFCFL0AN043797 | WAUFFCFL0AN089016 | WAUFFCFL0AN067260 | WAUFFCFL0AN011514;

WAUFFCFL0AN017569

; WAUFFCFL0AN075634 | WAUFFCFL0AN033027 | WAUFFCFL0AN025378 | WAUFFCFL0AN093860 |

WAUFFCFL0AN092272

| WAUFFCFL0AN064018 | WAUFFCFL0AN077447 | WAUFFCFL0AN098900 | WAUFFCFL0AN088819 | WAUFFCFL0AN087606 | WAUFFCFL0AN055898; WAUFFCFL0AN092174 | WAUFFCFL0AN033044 | WAUFFCFL0AN099545 | WAUFFCFL0AN034596 | WAUFFCFL0AN021461 | WAUFFCFL0AN059286; WAUFFCFL0AN001453 | WAUFFCFL0AN056517; WAUFFCFL0AN007883 | WAUFFCFL0AN018088 | WAUFFCFL0AN036607; WAUFFCFL0AN038230; WAUFFCFL0AN033769 | WAUFFCFL0AN064553 | WAUFFCFL0AN054220 | WAUFFCFL0AN065377 | WAUFFCFL0AN079036; WAUFFCFL0AN016468 | WAUFFCFL0AN040897 | WAUFFCFL0AN080770 | WAUFFCFL0AN020911 | WAUFFCFL0AN005969 | WAUFFCFL0AN049700 | WAUFFCFL0AN073043 | WAUFFCFL0AN010735 | WAUFFCFL0AN051639; WAUFFCFL0AN079327; WAUFFCFL0AN053259 | WAUFFCFL0AN057232; WAUFFCFL0AN024991; WAUFFCFL0AN009701 | WAUFFCFL0AN024277 | WAUFFCFL0AN025056

WAUFFCFL0AN004417 | WAUFFCFL0AN018754 | WAUFFCFL0AN013635; WAUFFCFL0AN096239; WAUFFCFL0AN052743 |

WAUFFCFL0AN067338

; WAUFFCFL0AN062012 | WAUFFCFL0AN083121 | WAUFFCFL0AN035571 | WAUFFCFL0AN003056; WAUFFCFL0AN067551 | WAUFFCFL0AN079764 | WAUFFCFL0AN098931; WAUFFCFL0AN084088 | WAUFFCFL0AN024828 | WAUFFCFL0AN085600; WAUFFCFL0AN057019; WAUFFCFL0AN091106; WAUFFCFL0AN083412 |

WAUFFCFL0AN059627

| WAUFFCFL0AN026871; WAUFFCFL0AN096712 | WAUFFCFL0AN090425 |

WAUFFCFL0AN038888

; WAUFFCFL0AN048191 | WAUFFCFL0AN052077; WAUFFCFL0AN037465; WAUFFCFL0AN031679 | WAUFFCFL0AN018673; WAUFFCFL0AN031245 | WAUFFCFL0AN035568 | WAUFFCFL0AN068019 | WAUFFCFL0AN096144 | WAUFFCFL0AN079439 | WAUFFCFL0AN013344; WAUFFCFL0AN038776; WAUFFCFL0AN093017 | WAUFFCFL0AN026613; WAUFFCFL0AN026501 | WAUFFCFL0AN000173 | WAUFFCFL0AN070434; WAUFFCFL0AN005986 | WAUFFCFL0AN064911; WAUFFCFL0AN084771; WAUFFCFL0AN020861 | WAUFFCFL0AN077867; WAUFFCFL0AN042309; WAUFFCFL0AN050409 | WAUFFCFL0AN038972 | WAUFFCFL0AN054573

WAUFFCFL0AN099089 | WAUFFCFL0AN018172 | WAUFFCFL0AN031083 | WAUFFCFL0AN006104; WAUFFCFL0AN039748 | WAUFFCFL0AN020214; WAUFFCFL0AN094197; WAUFFCFL0AN018107 | WAUFFCFL0AN046828 | WAUFFCFL0AN018558 | WAUFFCFL0AN029303 | WAUFFCFL0AN027650 | WAUFFCFL0AN052614 | WAUFFCFL0AN092076 | WAUFFCFL0AN020133 | WAUFFCFL0AN005213 | WAUFFCFL0AN012999 | WAUFFCFL0AN016390 | WAUFFCFL0AN006166 | WAUFFCFL0AN025767 | WAUFFCFL0AN035067; WAUFFCFL0AN098380 | WAUFFCFL0AN085371; WAUFFCFL0AN082387; WAUFFCFL0AN049356 | WAUFFCFL0AN096290; WAUFFCFL0AN025302 | WAUFFCFL0AN068456 | WAUFFCFL0AN061703; WAUFFCFL0AN041242; WAUFFCFL0AN017765; WAUFFCFL0AN038356 |

WAUFFCFL0AN082728

; WAUFFCFL0AN009147 | WAUFFCFL0AN012713 | WAUFFCFL0AN099240

WAUFFCFL0AN091896; WAUFFCFL0AN092031 | WAUFFCFL0AN004756

WAUFFCFL0AN023257 | WAUFFCFL0AN093941 | WAUFFCFL0AN068618 | WAUFFCFL0AN030869 | WAUFFCFL0AN079523 | WAUFFCFL0AN028958 | WAUFFCFL0AN011772; WAUFFCFL0AN084401; WAUFFCFL0AN067503; WAUFFCFL0AN056162 | WAUFFCFL0AN023923; WAUFFCFL0AN046845; WAUFFCFL0AN056243 | WAUFFCFL0AN057750 | WAUFFCFL0AN090506; WAUFFCFL0AN029284 | WAUFFCFL0AN099383 | WAUFFCFL0AN019676; WAUFFCFL0AN084818 | WAUFFCFL0AN031620 |

WAUFFCFL0AN052600

| WAUFFCFL0AN031780; WAUFFCFL0AN034601 | WAUFFCFL0AN047509 | WAUFFCFL0AN066240 | WAUFFCFL0AN051267 | WAUFFCFL0AN068666; WAUFFCFL0AN008984 | WAUFFCFL0AN059014 | WAUFFCFL0AN050622 | WAUFFCFL0AN022576 | WAUFFCFL0AN052919 | WAUFFCFL0AN072832

WAUFFCFL0AN031715 | WAUFFCFL0AN098797 | WAUFFCFL0AN057912 | WAUFFCFL0AN016311; WAUFFCFL0AN075715; WAUFFCFL0AN008998 | WAUFFCFL0AN097777 | WAUFFCFL0AN079893 |

WAUFFCFL0AN001808

; WAUFFCFL0AN035991 | WAUFFCFL0AN049616; WAUFFCFL0AN023503

WAUFFCFL0AN009181 | WAUFFCFL0AN036865 | WAUFFCFL0AN057537 |

WAUFFCFL0AN060552

; WAUFFCFL0AN017121 | WAUFFCFL0AN032296; WAUFFCFL0AN086553; WAUFFCFL0AN033724 | WAUFFCFL0AN021217; WAUFFCFL0AN004806 | WAUFFCFL0AN032962; WAUFFCFL0AN070059 | WAUFFCFL0AN049812 | WAUFFCFL0AN002375 | WAUFFCFL0AN068957; WAUFFCFL0AN006443 | WAUFFCFL0AN081370 | WAUFFCFL0AN039488 | WAUFFCFL0AN082969 | WAUFFCFL0AN000920 | WAUFFCFL0AN015059 | WAUFFCFL0AN085452 | WAUFFCFL0AN012551 | WAUFFCFL0AN039927 | WAUFFCFL0AN006488 | WAUFFCFL0AN039913; WAUFFCFL0AN059725 | WAUFFCFL0AN061085; WAUFFCFL0AN033075 | WAUFFCFL0AN015207 | WAUFFCFL0AN058106; WAUFFCFL0AN065413; WAUFFCFL0AN018768

WAUFFCFL0AN048076 | WAUFFCFL0AN040690; WAUFFCFL0AN033884 | WAUFFCFL0AN070000; WAUFFCFL0AN021895 | WAUFFCFL0AN044397 | WAUFFCFL0AN079702 | WAUFFCFL0AN092921 | WAUFFCFL0AN006278 | WAUFFCFL0AN084009 | WAUFFCFL0AN096029; WAUFFCFL0AN075651; WAUFFCFL0AN072149; WAUFFCFL0AN039717 | WAUFFCFL0AN037384

WAUFFCFL0AN047946; WAUFFCFL0AN023260; WAUFFCFL0AN051950; WAUFFCFL0AN042083 | WAUFFCFL0AN056114; WAUFFCFL0AN025932 | WAUFFCFL0AN049552 | WAUFFCFL0AN077884 | WAUFFCFL0AN046229 | WAUFFCFL0AN042505; WAUFFCFL0AN020262; WAUFFCFL0AN097987 | WAUFFCFL0AN015465 | WAUFFCFL0AN000898 | WAUFFCFL0AN038406 | WAUFFCFL0AN065878 | WAUFFCFL0AN074290; WAUFFCFL0AN092529 | WAUFFCFL0AN067582

WAUFFCFL0AN077111; WAUFFCFL0AN054007 | WAUFFCFL0AN067341 | WAUFFCFL0AN034260 | WAUFFCFL0AN094281; WAUFFCFL0AN087976 | WAUFFCFL0AN081451 | WAUFFCFL0AN062804; WAUFFCFL0AN026109; WAUFFCFL0AN024196; WAUFFCFL0AN076637; WAUFFCFL0AN058784 | WAUFFCFL0AN098296 | WAUFFCFL0AN089615 | WAUFFCFL0AN024344; WAUFFCFL0AN053472; WAUFFCFL0AN071535 | WAUFFCFL0AN040110 | WAUFFCFL0AN066142; WAUFFCFL0AN019550 | WAUFFCFL0AN044660 | WAUFFCFL0AN010461; WAUFFCFL0AN065850 | WAUFFCFL0AN017734

WAUFFCFL0AN027941 | WAUFFCFL0AN063662

WAUFFCFL0AN068764; WAUFFCFL0AN079151 | WAUFFCFL0AN036204; WAUFFCFL0AN039300; WAUFFCFL0AN004336; WAUFFCFL0AN034842 | WAUFFCFL0AN014848; WAUFFCFL0AN087458 | WAUFFCFL0AN043704 | WAUFFCFL0AN065587 | WAUFFCFL0AN038860 | WAUFFCFL0AN022805; WAUFFCFL0AN081272; WAUFFCFL0AN091011 | WAUFFCFL0AN038826 | WAUFFCFL0AN030645 | WAUFFCFL0AN036946 | WAUFFCFL0AN045999 | WAUFFCFL0AN061863 | WAUFFCFL0AN009441 | WAUFFCFL0AN029348 | WAUFFCFL0AN071440 | WAUFFCFL0AN080641 | WAUFFCFL0AN066061 | WAUFFCFL0AN099514; WAUFFCFL0AN094703; WAUFFCFL0AN003929; WAUFFCFL0AN083524; WAUFFCFL0AN088044; WAUFFCFL0AN030306 | WAUFFCFL0AN089422; WAUFFCFL0AN062351; WAUFFCFL0AN077075 | WAUFFCFL0AN014302

WAUFFCFL0AN076640 | WAUFFCFL0AN006328 | WAUFFCFL0AN012369 | WAUFFCFL0AN038566; WAUFFCFL0AN042195 | WAUFFCFL0AN057831; WAUFFCFL0AN051706; WAUFFCFL0AN054914 | WAUFFCFL0AN091185; WAUFFCFL0AN064052 | WAUFFCFL0AN001176; WAUFFCFL0AN065024 | WAUFFCFL0AN031147 | WAUFFCFL0AN088884 | WAUFFCFL0AN023355; WAUFFCFL0AN077058; WAUFFCFL0AN023467; WAUFFCFL0AN042021; WAUFFCFL0AN085175 | WAUFFCFL0AN009066 | WAUFFCFL0AN034453 | WAUFFCFL0AN014056

WAUFFCFL0AN078971 | WAUFFCFL0AN093776 | WAUFFCFL0AN016423; WAUFFCFL0AN079666; WAUFFCFL0AN036171 | WAUFFCFL0AN056825

WAUFFCFL0AN090344 | WAUFFCFL0AN097603 | WAUFFCFL0AN019418 | WAUFFCFL0AN076976

WAUFFCFL0AN096614

| WAUFFCFL0AN008628 | WAUFFCFL0AN027874; WAUFFCFL0AN024506 | WAUFFCFL0AN012355 | WAUFFCFL0AN010203; WAUFFCFL0AN023940 | WAUFFCFL0AN099979; WAUFFCFL0AN010072

WAUFFCFL0AN062236 | WAUFFCFL0AN097147; WAUFFCFL0AN003333; WAUFFCFL0AN048160 | WAUFFCFL0AN047252; WAUFFCFL0AN043752 | WAUFFCFL0AN072216 | WAUFFCFL0AN009455 |

WAUFFCFL0AN084821

| WAUFFCFL0AN008824 | WAUFFCFL0AN087931; WAUFFCFL0AN003428; WAUFFCFL0AN075388 | WAUFFCFL0AN040916 | WAUFFCFL0AN045016 | WAUFFCFL0AN088089 | WAUFFCFL0AN027454

WAUFFCFL0AN011500 | WAUFFCFL0AN058901; WAUFFCFL0AN015756 | WAUFFCFL0AN063158

WAUFFCFL0AN054542 | WAUFFCFL0AN097360; WAUFFCFL0AN042410 | WAUFFCFL0AN000156 | WAUFFCFL0AN031570 | WAUFFCFL0AN053178 | WAUFFCFL0AN066822; WAUFFCFL0AN082373 | WAUFFCFL0AN054962; WAUFFCFL0AN069400 | WAUFFCFL0AN043945 | WAUFFCFL0AN014431; WAUFFCFL0AN030967 | WAUFFCFL0AN014364 | WAUFFCFL0AN077495 | WAUFFCFL0AN049129 | WAUFFCFL0AN028393 | WAUFFCFL0AN014879 | WAUFFCFL0AN075391

WAUFFCFL0AN043900 | WAUFFCFL0AN051141 | WAUFFCFL0AN071731 | WAUFFCFL0AN043010 | WAUFFCFL0AN022755 | WAUFFCFL0AN084592 | WAUFFCFL0AN017071; WAUFFCFL0AN087346

WAUFFCFL0AN095205; WAUFFCFL0AN068571 | WAUFFCFL0AN097276 | WAUFFCFL0AN048305 | WAUFFCFL0AN059868 | WAUFFCFL0AN066416 | WAUFFCFL0AN063015 | WAUFFCFL0AN051480 | WAUFFCFL0AN002991

WAUFFCFL0AN012372

WAUFFCFL0AN003025 | WAUFFCFL0AN037241 | WAUFFCFL0AN015935; WAUFFCFL0AN028703 | WAUFFCFL0AN000447 | WAUFFCFL0AN078209; WAUFFCFL0AN035490; WAUFFCFL0AN045601 | WAUFFCFL0AN019080 | WAUFFCFL0AN016857 | WAUFFCFL0AN013232; WAUFFCFL0AN074404 | WAUFFCFL0AN057148 | WAUFFCFL0AN080493 | WAUFFCFL0AN034730 | WAUFFCFL0AN016938; WAUFFCFL0AN070689 | WAUFFCFL0AN088688 | WAUFFCFL0AN080963; WAUFFCFL0AN088013; WAUFFCFL0AN044111 | WAUFFCFL0AN039765; WAUFFCFL0AN078386

WAUFFCFL0AN015854 | WAUFFCFL0AN078615 | WAUFFCFL0AN066268

WAUFFCFL0AN030953; WAUFFCFL0AN041693 | WAUFFCFL0AN083510 | WAUFFCFL0AN088299; WAUFFCFL0AN062592 | WAUFFCFL0AN033481 | WAUFFCFL0AN012596

WAUFFCFL0AN008466; WAUFFCFL0AN033173

WAUFFCFL0AN051916 | WAUFFCFL0AN073866

WAUFFCFL0AN033528 | WAUFFCFL0AN035294 | WAUFFCFL0AN090943; WAUFFCFL0AN080669 | WAUFFCFL0AN060129; WAUFFCFL0AN012131 | WAUFFCFL0AN074354 | WAUFFCFL0AN009004 | WAUFFCFL0AN028541; WAUFFCFL0AN095415; WAUFFCFL0AN081711; WAUFFCFL0AN059112 | WAUFFCFL0AN013652 | WAUFFCFL0AN073494 | WAUFFCFL0AN079358 | WAUFFCFL0AN020004 | WAUFFCFL0AN028460; WAUFFCFL0AN044285; WAUFFCFL0AN092403 | WAUFFCFL0AN047171; WAUFFCFL0AN053214 | WAUFFCFL0AN057747; WAUFFCFL0AN031813

WAUFFCFL0AN004577 | WAUFFCFL0AN034789; WAUFFCFL0AN079392; WAUFFCFL0AN047641

WAUFFCFL0AN076654 | WAUFFCFL0AN034372 | WAUFFCFL0AN083488; WAUFFCFL0AN054198

WAUFFCFL0AN023095

WAUFFCFL0AN092255 | WAUFFCFL0AN084348 | WAUFFCFL0AN096807; WAUFFCFL0AN085290; WAUFFCFL0AN066206 | WAUFFCFL0AN095088; WAUFFCFL0AN085919 | WAUFFCFL0AN017068 | WAUFFCFL0AN032864 | WAUFFCFL0AN056386 | WAUFFCFL0AN016132 | WAUFFCFL0AN087668 | WAUFFCFL0AN044206; WAUFFCFL0AN028832; WAUFFCFL0AN080249 | WAUFFCFL0AN008550 | WAUFFCFL0AN061281 | WAUFFCFL0AN056002 | WAUFFCFL0AN014025 | WAUFFCFL0AN028507 | WAUFFCFL0AN090490 | WAUFFCFL0AN049096 | WAUFFCFL0AN002215 | WAUFFCFL0AN023047; WAUFFCFL0AN067520 | WAUFFCFL0AN031178 | WAUFFCFL0AN072037

WAUFFCFL0AN013036; WAUFFCFL0AN077044 | WAUFFCFL0AN039507; WAUFFCFL0AN083622 | WAUFFCFL0AN083877; WAUFFCFL0AN056632 | WAUFFCFL0AN042620 | WAUFFCFL0AN008354; WAUFFCFL0AN016678 | WAUFFCFL0AN089789; WAUFFCFL0AN036493 | WAUFFCFL0AN075097

WAUFFCFL0AN036915 | WAUFFCFL0AN006023; WAUFFCFL0AN046831 | WAUFFCFL0AN029558 | WAUFFCFL0AN092370 | WAUFFCFL0AN078131; WAUFFCFL0AN088190; WAUFFCFL0AN081417 | WAUFFCFL0AN010217 | WAUFFCFL0AN065461 | WAUFFCFL0AN058316 | WAUFFCFL0AN073110; WAUFFCFL0AN032931 |

WAUFFCFL0AN083619

| WAUFFCFL0AN021315 | WAUFFCFL0AN094992 | WAUFFCFL0AN035425 | WAUFFCFL0AN077335 | WAUFFCFL0AN083152 | WAUFFCFL0AN094751 | WAUFFCFL0AN076928; WAUFFCFL0AN059692 | WAUFFCFL0AN081062 | WAUFFCFL0AN047445; WAUFFCFL0AN099982 | WAUFFCFL0AN030497; WAUFFCFL0AN054394

WAUFFCFL0AN017362 | WAUFFCFL0AN082826; WAUFFCFL0AN046683 | WAUFFCFL0AN039121 | WAUFFCFL0AN054492 | WAUFFCFL0AN067453

WAUFFCFL0AN084897 | WAUFFCFL0AN019810

WAUFFCFL0AN014977 | WAUFFCFL0AN011366 | WAUFFCFL0AN045078; WAUFFCFL0AN043461; WAUFFCFL0AN011044; WAUFFCFL0AN088030 | WAUFFCFL0AN050734; WAUFFCFL0AN017801; WAUFFCFL0AN000772 | WAUFFCFL0AN063466; WAUFFCFL0AN004479

WAUFFCFL0AN034629 | WAUFFCFL0AN031746

WAUFFCFL0AN002487 | WAUFFCFL0AN044500; WAUFFCFL0AN024246

WAUFFCFL0AN087170; WAUFFCFL0AN098301; WAUFFCFL0AN071079 | WAUFFCFL0AN006698 | WAUFFCFL0AN087895

WAUFFCFL0AN031732 | WAUFFCFL0AN042097 | WAUFFCFL0AN019354 | WAUFFCFL0AN088982 | WAUFFCFL0AN033061 | WAUFFCFL0AN076959 | WAUFFCFL0AN053911 | WAUFFCFL0AN086472; WAUFFCFL0AN002022 | WAUFFCFL0AN010105 | WAUFFCFL0AN051527

WAUFFCFL0AN068148 | WAUFFCFL0AN044013 | WAUFFCFL0AN072510 |

WAUFFCFL0AN043850

; WAUFFCFL0AN057666 | WAUFFCFL0AN095219 | WAUFFCFL0AN066318 | WAUFFCFL0AN097388 | WAUFFCFL0AN023517 | WAUFFCFL0AN097780

WAUFFCFL0AN095446

WAUFFCFL0AN093552; WAUFFCFL0AN000867; WAUFFCFL0AN091851 | WAUFFCFL0AN013313; WAUFFCFL0AN078937 | WAUFFCFL0AN094622; WAUFFCFL0AN088495 | WAUFFCFL0AN002618 | WAUFFCFL0AN061880 | WAUFFCFL0AN048109 | WAUFFCFL0AN076833 | WAUFFCFL0AN026756; WAUFFCFL0AN045971; WAUFFCFL0AN075116; WAUFFCFL0AN029379; WAUFFCFL0AN026823 | WAUFFCFL0AN021041 | WAUFFCFL0AN089176 | WAUFFCFL0AN042066 | WAUFFCFL0AN088805 | WAUFFCFL0AN050426 | WAUFFCFL0AN053052; WAUFFCFL0AN012730; WAUFFCFL0AN082759

WAUFFCFL0AN077349 | WAUFFCFL0AN076802 | WAUFFCFL0AN032119 | WAUFFCFL0AN020939

WAUFFCFL0AN018365 | WAUFFCFL0AN062639; WAUFFCFL0AN052483; WAUFFCFL0AN007253 | WAUFFCFL0AN007365; WAUFFCFL0AN010010 | WAUFFCFL0AN048353 | WAUFFCFL0AN014123

WAUFFCFL0AN007740; WAUFFCFL0AN055853; WAUFFCFL0AN062396

WAUFFCFL0AN005874 |

WAUFFCFL0AN086424

; WAUFFCFL0AN058168 | WAUFFCFL0AN054363 | WAUFFCFL0AN034033; WAUFFCFL0AN085595; WAUFFCFL0AN053715; WAUFFCFL0AN063807; WAUFFCFL0AN075861; WAUFFCFL0AN048370; WAUFFCFL0AN072006; WAUFFCFL0AN087248

WAUFFCFL0AN018253 | WAUFFCFL0AN070532 | WAUFFCFL0AN042200 | WAUFFCFL0AN001582; WAUFFCFL0AN038602 | WAUFFCFL0AN040186 | WAUFFCFL0AN040365 | WAUFFCFL0AN064505; WAUFFCFL0AN032752 | WAUFFCFL0AN075360 | WAUFFCFL0AN061846 | WAUFFCFL0AN068828 | WAUFFCFL0AN055254; WAUFFCFL0AN085273 | WAUFFCFL0AN004076; WAUFFCFL0AN024330 | WAUFFCFL0AN051799 | WAUFFCFL0AN030290 | WAUFFCFL0AN000142 | WAUFFCFL0AN087718 | WAUFFCFL0AN081983; WAUFFCFL0AN010038; WAUFFCFL0AN017345 | WAUFFCFL0AN035912 | WAUFFCFL0AN021279; WAUFFCFL0AN067937 | WAUFFCFL0AN051074 | WAUFFCFL0AN037515 | WAUFFCFL0AN054718 | WAUFFCFL0AN004854 | WAUFFCFL0AN006300; WAUFFCFL0AN058803; WAUFFCFL0AN032542 | WAUFFCFL0AN045694 | WAUFFCFL0AN068053; WAUFFCFL0AN091672; WAUFFCFL0AN036266 | WAUFFCFL0AN077299 | WAUFFCFL0AN015479 | WAUFFCFL0AN019564; WAUFFCFL0AN010296; WAUFFCFL0AN055965 | WAUFFCFL0AN099724 | WAUFFCFL0AN012033 | WAUFFCFL0AN019869; WAUFFCFL0AN046389; WAUFFCFL0AN031505 | WAUFFCFL0AN035764; WAUFFCFL0AN069915; WAUFFCFL0AN003736; WAUFFCFL0AN017216; WAUFFCFL0AN032461; WAUFFCFL0AN016910; WAUFFCFL0AN063760 | WAUFFCFL0AN061541 |

WAUFFCFL0AN003316

| WAUFFCFL0AN057506

WAUFFCFL0AN032265 | WAUFFCFL0AN020780; WAUFFCFL0AN022058 | WAUFFCFL0AN092742 | WAUFFCFL0AN009939

WAUFFCFL0AN099884 | WAUFFCFL0AN003980 | WAUFFCFL0AN002246; WAUFFCFL0AN095687 | WAUFFCFL0AN083880 | WAUFFCFL0AN086732 | WAUFFCFL0AN021072; WAUFFCFL0AN011853 | WAUFFCFL0AN087511; WAUFFCFL0AN065735; WAUFFCFL0AN031164 | WAUFFCFL0AN009911; WAUFFCFL0AN042164 | WAUFFCFL0AN054587 | WAUFFCFL0AN033996 | WAUFFCFL0AN076749 | WAUFFCFL0AN027406 | WAUFFCFL0AN048272 | WAUFFCFL0AN043993; WAUFFCFL0AN076038 | WAUFFCFL0AN035134; WAUFFCFL0AN054315; WAUFFCFL0AN095222; WAUFFCFL0AN006653; WAUFFCFL0AN029995; WAUFFCFL0AN081627 | WAUFFCFL0AN097150 | WAUFFCFL0AN008094; WAUFFCFL0AN070904 | WAUFFCFL0AN023453; WAUFFCFL0AN013764 | WAUFFCFL0AN017944; WAUFFCFL0AN047929 | WAUFFCFL0AN061121 | WAUFFCFL0AN071700 | WAUFFCFL0AN045453 | WAUFFCFL0AN058333; WAUFFCFL0AN067081 | WAUFFCFL0AN030919 | WAUFFCFL0AN035733 | WAUFFCFL0AN096113 | WAUFFCFL0AN067999 | WAUFFCFL0AN008953; WAUFFCFL0AN080428 | WAUFFCFL0AN097665; WAUFFCFL0AN082079 | WAUFFCFL0AN073785 | WAUFFCFL0AN082793 | WAUFFCFL0AN019449 | WAUFFCFL0AN016437; WAUFFCFL0AN056145 | WAUFFCFL0AN017099 | WAUFFCFL0AN090005 | WAUFFCFL0AN017698 | WAUFFCFL0AN091087 | WAUFFCFL0AN003798 | WAUFFCFL0AN040057 | WAUFFCFL0AN068103 | WAUFFCFL0AN039040 | WAUFFCFL0AN096936 | WAUFFCFL0AN012341 | WAUFFCFL0AN005292 | WAUFFCFL0AN013439; WAUFFCFL0AN080025 | WAUFFCFL0AN084995 | WAUFFCFL0AN061796; WAUFFCFL0AN088724 | WAUFFCFL0AN072698 | WAUFFCFL0AN047137 | WAUFFCFL0AN068683 | WAUFFCFL0AN046215; WAUFFCFL0AN093566; WAUFFCFL0AN038423; WAUFFCFL0AN076430; WAUFFCFL0AN048174 | WAUFFCFL0AN052631 | WAUFFCFL0AN024182 | WAUFFCFL0AN063404 | WAUFFCFL0AN070885; WAUFFCFL0AN088304 | WAUFFCFL0AN018043

WAUFFCFL0AN030614; WAUFFCFL0AN038535; WAUFFCFL0AN018835 | WAUFFCFL0AN041998 | WAUFFCFL0AN095463 | WAUFFCFL0AN003672 | WAUFFCFL0AN079831; WAUFFCFL0AN057182 | WAUFFCFL0AN048935

WAUFFCFL0AN075813 | WAUFFCFL0AN068344

WAUFFCFL0AN031651 | WAUFFCFL0AN088142 | WAUFFCFL0AN033853; WAUFFCFL0AN092398; WAUFFCFL0AN055982 | WAUFFCFL0AN089159; WAUFFCFL0AN047834 | WAUFFCFL0AN040527 | WAUFFCFL0AN043489 | WAUFFCFL0AN090764; WAUFFCFL0AN005602; WAUFFCFL0AN031214 | WAUFFCFL0AN042858 | WAUFFCFL0AN014851 | WAUFFCFL0AN065279 | WAUFFCFL0AN054461 | WAUFFCFL0AN092658 | WAUFFCFL0AN049891; WAUFFCFL0AN023419 | WAUFFCFL0AN071728 | WAUFFCFL0AN008497 | WAUFFCFL0AN017118 | WAUFFCFL0AN087525 | WAUFFCFL0AN010895; WAUFFCFL0AN091431; WAUFFCFL0AN031519 | WAUFFCFL0AN042732 | WAUFFCFL0AN066996; WAUFFCFL0AN019466; WAUFFCFL0AN039197 | WAUFFCFL0AN015403 | WAUFFCFL0AN089307 | WAUFFCFL0AN092644 | WAUFFCFL0AN079957; WAUFFCFL0AN094099 | WAUFFCFL0AN019015 | WAUFFCFL0AN090134 | WAUFFCFL0AN042147 | WAUFFCFL0AN098024 | WAUFFCFL0AN001470 | WAUFFCFL0AN036509; WAUFFCFL0AN011271 | WAUFFCFL0AN059028; WAUFFCFL0AN094149 | WAUFFCFL0AN034047 | WAUFFCFL0AN070045; WAUFFCFL0AN067131 | WAUFFCFL0AN046117; WAUFFCFL0AN028121 | WAUFFCFL0AN053908 | WAUFFCFL0AN013389 | WAUFFCFL0AN073124; WAUFFCFL0AN041399 | WAUFFCFL0AN002943; WAUFFCFL0AN067646; WAUFFCFL0AN088223

WAUFFCFL0AN051995 | WAUFFCFL0AN068067; WAUFFCFL0AN034825

WAUFFCFL0AN054217 | WAUFFCFL0AN024912; WAUFFCFL0AN087007 | WAUFFCFL0AN022450 | WAUFFCFL0AN085886 | WAUFFCFL0AN020049; WAUFFCFL0AN034064; WAUFFCFL0AN089047 | WAUFFCFL0AN042522; WAUFFCFL0AN028944 | WAUFFCFL0AN060860 | WAUFFCFL0AN003946; WAUFFCFL0AN056680; WAUFFCFL0AN009164 | WAUFFCFL0AN061099; WAUFFCFL0AN025834 | WAUFFCFL0AN002649 | WAUFFCFL0AN041175 | WAUFFCFL0AN068442 | WAUFFCFL0AN011464 | WAUFFCFL0AN068750 | WAUFFCFL0AN065332 | WAUFFCFL0AN032637; WAUFFCFL0AN068926; WAUFFCFL0AN026773 | WAUFFCFL0AN094412 | WAUFFCFL0AN050166; WAUFFCFL0AN033349 | WAUFFCFL0AN080803; WAUFFCFL0AN068439; WAUFFCFL0AN044609 | WAUFFCFL0AN089288 | WAUFFCFL0AN074662; WAUFFCFL0AN008791 | WAUFFCFL0AN053343 | WAUFFCFL0AN041483; WAUFFCFL0AN053357 | WAUFFCFL0AN019533; WAUFFCFL0AN067758 | WAUFFCFL0AN063029

WAUFFCFL0AN093647 | WAUFFCFL0AN010332; WAUFFCFL0AN065816 | WAUFFCFL0AN099366; WAUFFCFL0AN027230; WAUFFCFL0AN052676 | WAUFFCFL0AN003638; WAUFFCFL0AN078484 | WAUFFCFL0AN022366 | WAUFFCFL0AN069252; WAUFFCFL0AN021234; WAUFFCFL0AN039183 | WAUFFCFL0AN044464 | WAUFFCFL0AN009228; WAUFFCFL0AN049485; WAUFFCFL0AN073706; WAUFFCFL0AN071695; WAUFFCFL0AN091266; WAUFFCFL0AN088593 | WAUFFCFL0AN094569; WAUFFCFL0AN082356 | WAUFFCFL0AN025087 | WAUFFCFL0AN064200 | WAUFFCFL0AN037112; WAUFFCFL0AN088531; WAUFFCFL0AN069610 | WAUFFCFL0AN024263; WAUFFCFL0AN041290 | WAUFFCFL0AN036073 | WAUFFCFL0AN061426 | WAUFFCFL0AN078159; WAUFFCFL0AN092367 | WAUFFCFL0AN096788 | WAUFFCFL0AN038289 | WAUFFCFL0AN088464; WAUFFCFL0AN011528 | WAUFFCFL0AN092966 | WAUFFCFL0AN000285 | WAUFFCFL0AN091283 | WAUFFCFL0AN014865; WAUFFCFL0AN074435; WAUFFCFL0AN026658 | WAUFFCFL0AN037482 | WAUFFCFL0AN033948 | WAUFFCFL0AN018530

WAUFFCFL0AN079313 | WAUFFCFL0AN026319; WAUFFCFL0AN050393 | WAUFFCFL0AN096404 | WAUFFCFL0AN092580 | WAUFFCFL0AN097245 | WAUFFCFL0AN096578

WAUFFCFL0AN011657 | WAUFFCFL0AN051589 | WAUFFCFL0AN060499; WAUFFCFL0AN003283 | WAUFFCFL0AN054735 | WAUFFCFL0AN030421 | WAUFFCFL0AN070269 | WAUFFCFL0AN018933 | WAUFFCFL0AN005146; WAUFFCFL0AN090456 | WAUFFCFL0AN030693 | WAUFFCFL0AN058364 | WAUFFCFL0AN084236 | WAUFFCFL0AN011402 | WAUFFCFL0AN069543; WAUFFCFL0AN044657; WAUFFCFL0AN037451; WAUFFCFL0AN061751

WAUFFCFL0AN003445; WAUFFCFL0AN016891 | WAUFFCFL0AN024215 | WAUFFCFL0AN016552 | WAUFFCFL0AN084074; WAUFFCFL0AN037398 | WAUFFCFL0AN050085; WAUFFCFL0AN083944; WAUFFCFL0AN057974 | WAUFFCFL0AN024151; WAUFFCFL0AN011934; WAUFFCFL0AN080851; WAUFFCFL0AN097228 | WAUFFCFL0AN095916; WAUFFCFL0AN060521

WAUFFCFL0AN084642; WAUFFCFL0AN009696

WAUFFCFL0AN061488; WAUFFCFL0AN019208 | WAUFFCFL0AN088450

WAUFFCFL0AN097259

WAUFFCFL0AN097326; WAUFFCFL0AN040785; WAUFFCFL0AN038244 | WAUFFCFL0AN038762 | WAUFFCFL0AN015143 | WAUFFCFL0AN093261 | WAUFFCFL0AN021735

WAUFFCFL0AN058865; WAUFFCFL0AN014252; WAUFFCFL0AN087721 | WAUFFCFL0AN034887 | WAUFFCFL0AN065864; WAUFFCFL0AN062575 | WAUFFCFL0AN046862 | WAUFFCFL0AN097715 | WAUFFCFL0AN086844 | WAUFFCFL0AN091171 | WAUFFCFL0AN011254 | WAUFFCFL0AN021945; WAUFFCFL0AN029110; WAUFFCFL0AN045193;

WAUFFCFL0AN022481

| WAUFFCFL0AN073432; WAUFFCFL0AN012789 | WAUFFCFL0AN007236; WAUFFCFL0AN070952; WAUFFCFL0AN096208 | WAUFFCFL0AN040981 | WAUFFCFL0AN052872 | WAUFFCFL0AN075357 | WAUFFCFL0AN024683 | WAUFFCFL0AN044349 | WAUFFCFL0AN025347; WAUFFCFL0AN069557 | WAUFFCFL0AN081482 | WAUFFCFL0AN045081 | WAUFFCFL0AN003171 | WAUFFCFL0AN087380 | WAUFFCFL0AN048689; WAUFFCFL0AN094510 | WAUFFCFL0AN097908

WAUFFCFL0AN052094 | WAUFFCFL0AN072684 | WAUFFCFL0AN007690; WAUFFCFL0AN023369 | WAUFFCFL0AN080610; WAUFFCFL0AN047820; WAUFFCFL0AN022447 | WAUFFCFL0AN011075; WAUFFCFL0AN021654 | WAUFFCFL0AN054606; WAUFFCFL0AN097083 | WAUFFCFL0AN022920 | WAUFFCFL0AN096872; WAUFFCFL0AN091140 | WAUFFCFL0AN088559 | WAUFFCFL0AN047753; WAUFFCFL0AN014235 | WAUFFCFL0AN070577 | WAUFFCFL0AN021878; WAUFFCFL0AN025591; WAUFFCFL0AN008905 | WAUFFCFL0AN018785 | WAUFFCFL0AN051060 | WAUFFCFL0AN005079; WAUFFCFL0AN032671 | WAUFFCFL0AN010685 | WAUFFCFL0AN092899; WAUFFCFL0AN028054; WAUFFCFL0AN046859 | WAUFFCFL0AN011819 | WAUFFCFL0AN061412 | WAUFFCFL0AN054041 | WAUFFCFL0AN093115; WAUFFCFL0AN005759 | WAUFFCFL0AN085564

WAUFFCFL0AN067467 | WAUFFCFL0AN013649 | WAUFFCFL0AN066688 | WAUFFCFL0AN016874; WAUFFCFL0AN097794 | WAUFFCFL0AN034176; WAUFFCFL0AN048465; WAUFFCFL0AN010248 | WAUFFCFL0AN026742 | WAUFFCFL0AN057599; WAUFFCFL0AN043251; WAUFFCFL0AN086634; WAUFFCFL0AN088318 | WAUFFCFL0AN071132 | WAUFFCFL0AN082020 | WAUFFCFL0AN048093 | WAUFFCFL0AN020441 | WAUFFCFL0AN078758 | WAUFFCFL0AN079621

WAUFFCFL0AN089436 | WAUFFCFL0AN065072; WAUFFCFL0AN070353 | WAUFFCFL0AN001369 | WAUFFCFL0AN058381 | WAUFFCFL0AN057179; WAUFFCFL0AN026966 | WAUFFCFL0AN073558 | WAUFFCFL0AN022013 | WAUFFCFL0AN035957; WAUFFCFL0AN085161 | WAUFFCFL0AN007348 | WAUFFCFL0AN021704 | WAUFFCFL0AN029818; WAUFFCFL0AN024795; WAUFFCFL0AN097052 | WAUFFCFL0AN044514

WAUFFCFL0AN024179; WAUFFCFL0AN025008 | WAUFFCFL0AN034341 | WAUFFCFL0AN048059 | WAUFFCFL0AN055738; WAUFFCFL0AN060664 | WAUFFCFL0AN050295 | WAUFFCFL0AN017250; WAUFFCFL0AN067579 | WAUFFCFL0AN076721 | WAUFFCFL0AN011383 | WAUFFCFL0AN064083 | WAUFFCFL0AN058297; WAUFFCFL0AN083572 | WAUFFCFL0AN025414 | WAUFFCFL0AN077450; WAUFFCFL0AN007723

WAUFFCFL0AN003168 | WAUFFCFL0AN059448; WAUFFCFL0AN068859

WAUFFCFL0AN098461 | WAUFFCFL0AN060454 | WAUFFCFL0AN074483 | WAUFFCFL0AN080705 | WAUFFCFL0AN055979 | WAUFFCFL0AN079246 | WAUFFCFL0AN036848 | WAUFFCFL0AN023470 | WAUFFCFL0AN045646 | WAUFFCFL0AN088772; WAUFFCFL0AN073947 | WAUFFCFL0AN097004 | WAUFFCFL0AN075276; WAUFFCFL0AN041127; WAUFFCFL0AN075911 | WAUFFCFL0AN059739; WAUFFCFL0AN027986 | WAUFFCFL0AN005549

WAUFFCFL0AN039247 | WAUFFCFL0AN031228 | WAUFFCFL0AN092871 | WAUFFCFL0AN099108 | WAUFFCFL0AN061765 | WAUFFCFL0AN077366 | WAUFFCFL0AN019029 | WAUFFCFL0AN002263 | WAUFFCFL0AN031830 | WAUFFCFL0AN003140 | WAUFFCFL0AN053987 | WAUFFCFL0AN047154 | WAUFFCFL0AN040544 | WAUFFCFL0AN058915 | WAUFFCFL0AN032508 |

WAUFFCFL0AN064116

| WAUFFCFL0AN048918 | WAUFFCFL0AN023789 | WAUFFCFL0AN003350; WAUFFCFL0AN047199 | WAUFFCFL0AN062981

WAUFFCFL0AN026630 | WAUFFCFL0AN012484 | WAUFFCFL0AN018303; WAUFFCFL0AN025901; WAUFFCFL0AN052452; WAUFFCFL0AN041628; WAUFFCFL0AN043878 | WAUFFCFL0AN052922 | WAUFFCFL0AN099335; WAUFFCFL0AN040446 | WAUFFCFL0AN003591; WAUFFCFL0AN009150 | WAUFFCFL0AN039006 | WAUFFCFL0AN045176 | WAUFFCFL0AN092269; WAUFFCFL0AN027437 | WAUFFCFL0AN028118 | WAUFFCFL0AN093406 | WAUFFCFL0AN053505 | WAUFFCFL0AN008368;

WAUFFCFL0AN077786

| WAUFFCFL0AN060017; WAUFFCFL0AN079277 | WAUFFCFL0AN069378; WAUFFCFL0AN028961; WAUFFCFL0AN001579; WAUFFCFL0AN070627 | WAUFFCFL0AN055657 | WAUFFCFL0AN043346 | WAUFFCFL0AN016616

WAUFFCFL0AN062656; WAUFFCFL0AN056565

WAUFFCFL0AN015272 | WAUFFCFL0AN028099; WAUFFCFL0AN098279; WAUFFCFL0AN030841 | WAUFFCFL0AN058817 | WAUFFCFL0AN042746 | WAUFFCFL0AN016924; WAUFFCFL0AN020617; WAUFFCFL0AN054766; WAUFFCFL0AN028684 | WAUFFCFL0AN017331 | WAUFFCFL0AN064987

WAUFFCFL0AN032573; WAUFFCFL0AN093387;

WAUFFCFL0AN010234

| WAUFFCFL0AN066478 | WAUFFCFL0AN062902 | WAUFFCFL0AN001386 | WAUFFCFL0AN067419 | WAUFFCFL0AN022688 | WAUFFCFL0AN016776; WAUFFCFL0AN096659 | WAUFFCFL0AN013506 | WAUFFCFL0AN022934 | WAUFFCFL0AN086147 | WAUFFCFL0AN042990 | WAUFFCFL0AN021122; WAUFFCFL0AN051611; WAUFFCFL0AN087475 | WAUFFCFL0AN092563 | WAUFFCFL0AN082101 | WAUFFCFL0AN069994 | WAUFFCFL0AN044092 | WAUFFCFL0AN076623 | WAUFFCFL0AN095110 | WAUFFCFL0AN035652 | WAUFFCFL0AN006717; WAUFFCFL0AN005907; WAUFFCFL0AN015885; WAUFFCFL0AN058526 | WAUFFCFL0AN006958; WAUFFCFL0AN060440 | WAUFFCFL0AN067159; WAUFFCFL0AN069168; WAUFFCFL0AN022304; WAUFFCFL0AN026661 | WAUFFCFL0AN049082; WAUFFCFL0AN093020 | WAUFFCFL0AN055125; WAUFFCFL0AN086066 | WAUFFCFL0AN091560 | WAUFFCFL0AN025980 | WAUFFCFL0AN079473 | WAUFFCFL0AN000299; WAUFFCFL0AN032945 | WAUFFCFL0AN091428; WAUFFCFL0AN083765 | WAUFFCFL0AN064701 | WAUFFCFL0AN088660 | WAUFFCFL0AN034548 | WAUFFCFL0AN065167; WAUFFCFL0AN042004 | WAUFFCFL0AN095883 | WAUFFCFL0AN011951 | WAUFFCFL0AN048501; WAUFFCFL0AN048367 | WAUFFCFL0AN055030 | WAUFFCFL0AN036798; WAUFFCFL0AN089341 | WAUFFCFL0AN098119 | WAUFFCFL0AN037725

WAUFFCFL0AN010542 | WAUFFCFL0AN048675; WAUFFCFL0AN032332; WAUFFCFL0AN003266; WAUFFCFL0AN015644; WAUFFCFL0AN085838 | WAUFFCFL0AN060826; WAUFFCFL0AN086374; WAUFFCFL0AN049244 | WAUFFCFL0AN006295; WAUFFCFL0AN017572 | WAUFFCFL0AN099125 | WAUFFCFL0AN013392; WAUFFCFL0AN081465; WAUFFCFL0AN078047; WAUFFCFL0AN065217 | WAUFFCFL0AN084804 | WAUFFCFL0AN056369 | WAUFFCFL0AN071051 | WAUFFCFL0AN059756 | WAUFFCFL0AN033514 | WAUFFCFL0AN070983 | WAUFFCFL0AN006748

WAUFFCFL0AN055187; WAUFFCFL0AN083703; WAUFFCFL0AN093910; WAUFFCFL0AN068814; WAUFFCFL0AN038583

WAUFFCFL0AN076282 | WAUFFCFL0AN045985 | WAUFFCFL0AN078825; WAUFFCFL0AN020200; WAUFFCFL0AN033366 | WAUFFCFL0AN050443 | WAUFFCFL0AN094135; WAUFFCFL0AN089310 | WAUFFCFL0AN031410; WAUFFCFL0AN067405; WAUFFCFL0AN003218; WAUFFCFL0AN008807

WAUFFCFL0AN053360; WAUFFCFL0AN023906 | WAUFFCFL0AN001064 | WAUFFCFL0AN068943 | WAUFFCFL0AN079389 | WAUFFCFL0AN016146; WAUFFCFL0AN036056; WAUFFCFL0AN026496 | WAUFFCFL0AN008774 | WAUFFCFL0AN030824 | WAUFFCFL0AN076265 | WAUFFCFL0AN083975; WAUFFCFL0AN091641; WAUFFCFL0AN032220; WAUFFCFL0AN049499; WAUFFCFL0AN041788 | WAUFFCFL0AN093714; WAUFFCFL0AN037806

WAUFFCFL0AN077092 | WAUFFCFL0AN000674 | WAUFFCFL0AN058543 | WAUFFCFL0AN040558 | WAUFFCFL0AN070675; WAUFFCFL0AN047977; WAUFFCFL0AN057408 | WAUFFCFL0AN020472; WAUFFCFL0AN097424 | WAUFFCFL0AN062821 | WAUFFCFL0AN092885

WAUFFCFL0AN040978; WAUFFCFL0AN074287 | WAUFFCFL0AN039667

WAUFFCFL0AN030581 | WAUFFCFL0AN047414 | WAUFFCFL0AN039426 | WAUFFCFL0AN094572 | WAUFFCFL0AN042956; WAUFFCFL0AN099674 | WAUFFCFL0AN021587 | WAUFFCFL0AN056257; WAUFFCFL0AN011982 | WAUFFCFL0AN026272 | WAUFFCFL0AN006510 | WAUFFCFL0AN091736; WAUFFCFL0AN020763; WAUFFCFL0AN078517; WAUFFCFL0AN039281 | WAUFFCFL0AN073740; WAUFFCFL0AN054069; WAUFFCFL0AN090280 | WAUFFCFL0AN045730 | WAUFFCFL0AN030094 | WAUFFCFL0AN022674; WAUFFCFL0AN043329; WAUFFCFL0AN070482 | WAUFFCFL0AN087783 | WAUFFCFL0AN036929; WAUFFCFL0AN022142; WAUFFCFL0AN012954 | WAUFFCFL0AN090781 | WAUFFCFL0AN088268; WAUFFCFL0AN030175 | WAUFFCFL0AN097391 | WAUFFCFL0AN088092

WAUFFCFL0AN089811 | WAUFFCFL0AN020956 | WAUFFCFL0AN065721; WAUFFCFL0AN017653 | WAUFFCFL0AN043511 | WAUFFCFL0AN002408

WAUFFCFL0AN090313 | WAUFFCFL0AN005096 | WAUFFCFL0AN051365; WAUFFCFL0AN044268; WAUFFCFL0AN008421; WAUFFCFL0AN085788 | WAUFFCFL0AN067954; WAUFFCFL0AN095236 | WAUFFCFL0AN082468; WAUFFCFL0AN086214; WAUFFCFL0AN023985 | WAUFFCFL0AN022612 | WAUFFCFL0AN045050; WAUFFCFL0AN080137

WAUFFCFL0AN021749 | WAUFFCFL0AN086746; WAUFFCFL0AN019824 | WAUFFCFL0AN031844; WAUFFCFL0AN094068 | WAUFFCFL0AN093664

WAUFFCFL0AN064147; WAUFFCFL0AN010427 | WAUFFCFL0AN065749 | WAUFFCFL0AN066898

WAUFFCFL0AN006782; WAUFFCFL0AN027843; WAUFFCFL0AN077416; WAUFFCFL0AN008757 | WAUFFCFL0AN023839; WAUFFCFL0AN088609 | WAUFFCFL0AN023145; WAUFFCFL0AN011125 | WAUFFCFL0AN058347; WAUFFCFL0AN000089 | WAUFFCFL0AN070188; WAUFFCFL0AN094913; WAUFFCFL0AN054590; WAUFFCFL0AN015336 | WAUFFCFL0AN013103 | WAUFFCFL0AN088125; WAUFFCFL0AN044562 | WAUFFCFL0AN054332;

WAUFFCFL0AN094054

; WAUFFCFL0AN043847 | WAUFFCFL0AN051026 | WAUFFCFL0AN049938 | WAUFFCFL0AN075049; WAUFFCFL0AN031861 | WAUFFCFL0AN075021; WAUFFCFL0AN080381 | WAUFFCFL0AN047526 | WAUFFCFL0AN021248; WAUFFCFL0AN043055

WAUFFCFL0AN091350 | WAUFFCFL0AN072913 | WAUFFCFL0AN049857; WAUFFCFL0AN026207 | WAUFFCFL0AN066397 | WAUFFCFL0AN078405 | WAUFFCFL0AN055142 | WAUFFCFL0AN070708 | WAUFFCFL0AN037496 | WAUFFCFL0AN025509 | WAUFFCFL0AN007558

WAUFFCFL0AN075942

| WAUFFCFL0AN019788 | WAUFFCFL0AN075603 | WAUFFCFL0AN088254 | WAUFFCFL0AN063046 | WAUFFCFL0AN005857 | WAUFFCFL0AN077948 | WAUFFCFL0AN067386 | WAUFFCFL0AN080123

WAUFFCFL0AN089257; WAUFFCFL0AN068537 | WAUFFCFL0AN034324; WAUFFCFL0AN033822 | WAUFFCFL0AN029172 | WAUFFCFL0AN026790

WAUFFCFL0AN089520; WAUFFCFL0AN063676 | WAUFFCFL0AN085497; WAUFFCFL0AN054783 | WAUFFCFL0AN019581 | WAUFFCFL0AN036283 | WAUFFCFL0AN071552; WAUFFCFL0AN081949 | WAUFFCFL0AN054895; WAUFFCFL0AN099688 | WAUFFCFL0AN026174 | WAUFFCFL0AN091042

WAUFFCFL0AN033013 | WAUFFCFL0AN089162 | WAUFFCFL0AN056081 | WAUFFCFL0AN007205 | WAUFFCFL0AN017779 | WAUFFCFL0AN042634 | WAUFFCFL0AN049437; WAUFFCFL0AN024067 | WAUFFCFL0AN061054; WAUFFCFL0AN037269; WAUFFCFL0AN013683 | WAUFFCFL0AN083748 | WAUFFCFL0AN024957 | WAUFFCFL0AN037644 | WAUFFCFL0AN068361 | WAUFFCFL0AN050152

WAUFFCFL0AN025817 | WAUFFCFL0AN060678; WAUFFCFL0AN011285; WAUFFCFL0AN000321 | WAUFFCFL0AN007155 | WAUFFCFL0AN042892 | WAUFFCFL0AN029074 | WAUFFCFL0AN010556 | WAUFFCFL0AN013618 | WAUFFCFL0AN002151; WAUFFCFL0AN006071; WAUFFCFL0AN020486 | WAUFFCFL0AN072538 | WAUFFCFL0AN060096 | WAUFFCFL0AN066223 | WAUFFCFL0AN017829 | WAUFFCFL0AN003770; WAUFFCFL0AN083118; WAUFFCFL0AN017877 | WAUFFCFL0AN009892 | WAUFFCFL0AN044979; WAUFFCFL0AN084320; WAUFFCFL0AN039622 | WAUFFCFL0AN030516 | WAUFFCFL0AN021427; WAUFFCFL0AN060650 | WAUFFCFL0AN088206 | WAUFFCFL0AN096466 | WAUFFCFL0AN007947; WAUFFCFL0AN039815 | WAUFFCFL0AN075214; WAUFFCFL0AN044741; WAUFFCFL0AN014963 | WAUFFCFL0AN097553; WAUFFCFL0AN077898 | WAUFFCFL0AN014929 | WAUFFCFL0AN075004 | WAUFFCFL0AN072636

WAUFFCFL0AN009374 |

WAUFFCFL0AN041340

; WAUFFCFL0AN003560 | WAUFFCFL0AN069316 | WAUFFCFL0AN038941; WAUFFCFL0AN059613 | WAUFFCFL0AN022075 | WAUFFCFL0AN074824 | WAUFFCFL0AN080574 | WAUFFCFL0AN059353

WAUFFCFL0AN082003 | WAUFFCFL0AN079909 | WAUFFCFL0AN069641; WAUFFCFL0AN020858 | WAUFFCFL0AN019368

WAUFFCFL0AN081322 | WAUFFCFL0AN054797 | WAUFFCFL0AN042312; WAUFFCFL0AN069638 | WAUFFCFL0AN005440 | WAUFFCFL0AN038650 | WAUFFCFL0AN034131 | WAUFFCFL0AN094264 | WAUFFCFL0AN045758 | WAUFFCFL0AN086407 | WAUFFCFL0AN056064 | WAUFFCFL0AN007513; WAUFFCFL0AN035781 | WAUFFCFL0AN054721 | WAUFFCFL0AN032038 | WAUFFCFL0AN038955 | WAUFFCFL0AN074418 | WAUFFCFL0AN031116 | WAUFFCFL0AN059207 | WAUFFCFL0AN060227

WAUFFCFL0AN049986 | WAUFFCFL0AN092854; WAUFFCFL0AN034775; WAUFFCFL0AN036364 | WAUFFCFL0AN046084 | WAUFFCFL0AN033688; WAUFFCFL0AN040088; WAUFFCFL0AN093695 | WAUFFCFL0AN045064

WAUFFCFL0AN050930

WAUFFCFL0AN028409 | WAUFFCFL0AN088383; WAUFFCFL0AN079697 | WAUFFCFL0AN034744 | WAUFFCFL0AN050569; WAUFFCFL0AN044318 | WAUFFCFL0AN043623 | WAUFFCFL0AN083782

WAUFFCFL0AN075987 | WAUFFCFL0AN035327 | WAUFFCFL0AN046473 | WAUFFCFL0AN073186; WAUFFCFL0AN056758 | WAUFFCFL0AN016051 | WAUFFCFL0AN074869 | WAUFFCFL0AN004210 | WAUFFCFL0AN051544 |

WAUFFCFL0AN001498

; WAUFFCFL0AN098833 | WAUFFCFL0AN037157 | WAUFFCFL0AN025512; WAUFFCFL0AN024697;

WAUFFCFL0AN048563

; WAUFFCFL0AN061555 | WAUFFCFL0AN028166 | WAUFFCFL0AN011755 | WAUFFCFL0AN073107; WAUFFCFL0AN085581 | WAUFFCFL0AN002988 | WAUFFCFL0AN059935 | WAUFFCFL0AN082678; WAUFFCFL0AN035022; WAUFFCFL0AN053181 | WAUFFCFL0AN049275;

WAUFFCFL0AN008063

; WAUFFCFL0AN017412 | WAUFFCFL0AN057893 | WAUFFCFL0AN025106 | WAUFFCFL0AN022285 | WAUFFCFL0AN000268

WAUFFCFL0AN093163; WAUFFCFL0AN095334 | WAUFFCFL0AN071583 | WAUFFCFL0AN098282 | WAUFFCFL0AN098895 | WAUFFCFL0AN023677 |

WAUFFCFL0AN037546

| WAUFFCFL0AN076105; WAUFFCFL0AN009410 | WAUFFCFL0AN094586; WAUFFCFL0AN086701; WAUFFCFL0AN051091 | WAUFFCFL0AN078968; WAUFFCFL0AN044156 |

WAUFFCFL0AN013263

; WAUFFCFL0AN054301 | WAUFFCFL0AN055772 | WAUFFCFL0AN073754 | WAUFFCFL0AN007379 | WAUFFCFL0AN028023 | WAUFFCFL0AN033612 | WAUFFCFL0AN061135 | WAUFFCFL0AN061328;

WAUFFCFL0AN079134

| WAUFFCFL0AN006054 | WAUFFCFL0AN069140 | WAUFFCFL0AN075701 | WAUFFCFL0AN099562 | WAUFFCFL0AN025865; WAUFFCFL0AN062950; WAUFFCFL0AN005258 | WAUFFCFL0AN042018 | WAUFFCFL0AN042651 | WAUFFCFL0AN088335; WAUFFCFL0AN020732; WAUFFCFL0AN001016 | WAUFFCFL0AN035618 | WAUFFCFL0AN018012; WAUFFCFL0AN046411 | WAUFFCFL0AN054119 | WAUFFCFL0AN015417 | WAUFFCFL0AN040429; WAUFFCFL0AN085810 | WAUFFCFL0AN098220; WAUFFCFL0AN059532 | WAUFFCFL0AN056694 | WAUFFCFL0AN023100 | WAUFFCFL0AN092241; WAUFFCFL0AN012193; WAUFFCFL0AN077321; WAUFFCFL0AN008838; WAUFFCFL0AN053682 | WAUFFCFL0AN000979 | WAUFFCFL0AN071356 | WAUFFCFL0AN071406 | WAUFFCFL0AN079733 | WAUFFCFL0AN042861 | WAUFFCFL0AN086939 | WAUFFCFL0AN026384; WAUFFCFL0AN056419; WAUFFCFL0AN091221 | WAUFFCFL0AN004157 | WAUFFCFL0AN073477 | WAUFFCFL0AN064729; WAUFFCFL0AN035439 | WAUFFCFL0AN019659; WAUFFCFL0AN047574 | WAUFFCFL0AN053956; WAUFFCFL0AN007592

WAUFFCFL0AN084298; WAUFFCFL0AN000190 | WAUFFCFL0AN057988; WAUFFCFL0AN031052 | WAUFFCFL0AN036042 | WAUFFCFL0AN032797 | WAUFFCFL0AN091090

WAUFFCFL0AN097293 | WAUFFCFL0AN059479 | WAUFFCFL0AN079487 | WAUFFCFL0AN046876; WAUFFCFL0AN075844; WAUFFCFL0AN096774 | WAUFFCFL0AN019628; WAUFFCFL0AN003087 | WAUFFCFL0AN098153 | WAUFFCFL0AN019984; WAUFFCFL0AN059188 | WAUFFCFL0AN099450 | WAUFFCFL0AN049650; WAUFFCFL0AN069607 | WAUFFCFL0AN067971 | WAUFFCFL0AN057277; WAUFFCFL0AN081613; WAUFFCFL0AN059384 | WAUFFCFL0AN016289 | WAUFFCFL0AN016681 | WAUFFCFL0AN060745 | WAUFFCFL0AN080929 | WAUFFCFL0AN036560 | WAUFFCFL0AN005745; WAUFFCFL0AN088867; WAUFFCFL0AN077738; WAUFFCFL0AN074502 | WAUFFCFL0AN013408; WAUFFCFL0AN033643 | WAUFFCFL0AN028894 | WAUFFCFL0AN000903; WAUFFCFL0AN087251; WAUFFCFL0AN064164 | WAUFFCFL0AN066271 | WAUFFCFL0AN033836 | WAUFFCFL0AN073169 | WAUFFCFL0AN032153 | WAUFFCFL0AN045968 | WAUFFCFL0AN058980; WAUFFCFL0AN005566 | WAUFFCFL0AN000786

WAUFFCFL0AN002926; WAUFFCFL0AN076735 | WAUFFCFL0AN070241; WAUFFCFL0AN032539; WAUFFCFL0AN099142 | WAUFFCFL0AN000738 | WAUFFCFL0AN049387 | WAUFFCFL0AN062608; WAUFFCFL0AN011335 | WAUFFCFL0AN001632 | WAUFFCFL0AN021296 | WAUFFCFL0AN014624 | WAUFFCFL0AN075326 | WAUFFCFL0AN052774; WAUFFCFL0AN060342; WAUFFCFL0AN054993

WAUFFCFL0AN048529 | WAUFFCFL0AN033772; WAUFFCFL0AN019922 | WAUFFCFL0AN075973 | WAUFFCFL0AN071048; WAUFFCFL0AN036333

WAUFFCFL0AN063774 | WAUFFCFL0AN018169 | WAUFFCFL0AN067193; WAUFFCFL0AN071986 | WAUFFCFL0AN044738 | WAUFFCFL0AN036395 | WAUFFCFL0AN027485;

WAUFFCFL0AN061930

; WAUFFCFL0AN078713; WAUFFCFL0AN012128 | WAUFFCFL0AN001050; WAUFFCFL0AN011741; WAUFFCFL0AN026840 | WAUFFCFL0AN071941 | WAUFFCFL0AN096516 | WAUFFCFL0AN056498 | WAUFFCFL0AN091932 | WAUFFCFL0AN083586 | WAUFFCFL0AN086830 | WAUFFCFL0AN039703; WAUFFCFL0AN057201 | WAUFFCFL0AN047980 | WAUFFCFL0AN071812 | WAUFFCFL0AN034288; WAUFFCFL0AN057294 | WAUFFCFL0AN048000; WAUFFCFL0AN013800 | WAUFFCFL0AN028491 | WAUFFCFL0AN044948 |

WAUFFCFL0AN081868

; WAUFFCFL0AN048711

WAUFFCFL0AN013098; WAUFFCFL0AN031181; WAUFFCFL0AN069249; WAUFFCFL0AN039636

WAUFFCFL0AN044920

; WAUFFCFL0AN005728 | WAUFFCFL0AN030550 | WAUFFCFL0AN046036 | WAUFFCFL0AN022979; WAUFFCFL0AN092384 | WAUFFCFL0AN070398; WAUFFCFL0AN061023 | WAUFFCFL0AN023520 | WAUFFCFL0AN054413 | WAUFFCFL0AN036932 | WAUFFCFL0AN082406; WAUFFCFL0AN088903 | WAUFFCFL0AN070949 | WAUFFCFL0AN054279 | WAUFFCFL0AN003641; WAUFFCFL0AN036624; WAUFFCFL0AN092238

WAUFFCFL0AN058123

WAUFFCFL0AN087315

WAUFFCFL0AN086097 | WAUFFCFL0AN033576 | WAUFFCFL0AN083233

WAUFFCFL0AN040754

WAUFFCFL0AN047560; WAUFFCFL0AN060518; WAUFFCFL0AN084558 | WAUFFCFL0AN047865; WAUFFCFL0AN023887 | WAUFFCFL0AN013814 | WAUFFCFL0AN087427 | WAUFFCFL0AN014834 | WAUFFCFL0AN056937; WAUFFCFL0AN064603 | WAUFFCFL0AN075746 | WAUFFCFL0AN064780 | WAUFFCFL0AN083362 | WAUFFCFL0AN056226 | WAUFFCFL0AN063242; WAUFFCFL0AN027857 | WAUFFCFL0AN015322; WAUFFCFL0AN000500 | WAUFFCFL0AN078808; WAUFFCFL0AN079991; WAUFFCFL0AN031696 | WAUFFCFL0AN057344; WAUFFCFL0AN041161

WAUFFCFL0AN037188; WAUFFCFL0AN028071; WAUFFCFL0AN072944 | WAUFFCFL0AN096435 | WAUFFCFL0AN069946 | WAUFFCFL0AN032167; WAUFFCFL0AN079554 | WAUFFCFL0AN017474 | WAUFFCFL0AN084639 | WAUFFCFL0AN018401; WAUFFCFL0AN067470 | WAUFFCFL0AN077027; WAUFFCFL0AN012016 | WAUFFCFL0AN069977; WAUFFCFL0AN087122 | WAUFFCFL0AN042424; WAUFFCFL0AN050605; WAUFFCFL0AN057117 | WAUFFCFL0AN001792 | WAUFFCFL0AN072720; WAUFFCFL0AN004918; WAUFFCFL0AN056520 | WAUFFCFL0AN090473; WAUFFCFL0AN079084; WAUFFCFL0AN057103; WAUFFCFL0AN040673 | WAUFFCFL0AN047039 | WAUFFCFL0AN073561; WAUFFCFL0AN052595 | WAUFFCFL0AN040219; WAUFFCFL0AN092482; WAUFFCFL0AN002845; WAUFFCFL0AN045310; WAUFFCFL0AN023873 | WAUFFCFL0AN077657; WAUFFCFL0AN065296 | WAUFFCFL0AN070921 | WAUFFCFL0AN001047; WAUFFCFL0AN026031

WAUFFCFL0AN053262 | WAUFFCFL0AN091753 | WAUFFCFL0AN091834 | WAUFFCFL0AN045663; WAUFFCFL0AN078873 | WAUFFCFL0AN007463 |

WAUFFCFL0AN024120

| WAUFFCFL0AN030838 | WAUFFCFL0AN017135; WAUFFCFL0AN029088 | WAUFFCFL0AN038003 | WAUFFCFL0AN092160 | WAUFFCFL0AN070126 | WAUFFCFL0AN085922; WAUFFCFL0AN050538

WAUFFCFL0AN086861 | WAUFFCFL0AN018639; WAUFFCFL0AN084155; WAUFFCFL0AN069235 | WAUFFCFL0AN047607

WAUFFCFL0AN050331; WAUFFCFL0AN085001; WAUFFCFL0AN039832 | WAUFFCFL0AN056582; WAUFFCFL0AN042942 | WAUFFCFL0AN083295 | WAUFFCFL0AN038177 | WAUFFCFL0AN032251 | WAUFFCFL0AN022626 | WAUFFCFL0AN009231 | WAUFFCFL0AN069025 | WAUFFCFL0AN002179; WAUFFCFL0AN082597 | WAUFFCFL0AN026546 | WAUFFCFL0AN043024 | WAUFFCFL0AN097729 | WAUFFCFL0AN081594 | WAUFFCFL0AN016793 | WAUFFCFL0AN072586 | WAUFFCFL0AN045405 | WAUFFCFL0AN048255; WAUFFCFL0AN020696 | WAUFFCFL0AN005082 | WAUFFCFL0AN095902 | WAUFFCFL0AN081577 | WAUFFCFL0AN037479 | WAUFFCFL0AN064648; WAUFFCFL0AN097861 | WAUFFCFL0AN044786 | WAUFFCFL0AN094040 | WAUFFCFL0AN081529; WAUFFCFL0AN035540 | WAUFFCFL0AN044271 | WAUFFCFL0AN085029 | WAUFFCFL0AN086570 |

WAUFFCFL0AN087198

| WAUFFCFL0AN080901; WAUFFCFL0AN057702; WAUFFCFL0AN034680 | WAUFFCFL0AN098265 | WAUFFCFL0AN091803; WAUFFCFL0AN097617 | WAUFFCFL0AN098556 | WAUFFCFL0AN077108

WAUFFCFL0AN063368; WAUFFCFL0AN018236 | WAUFFCFL0AN043587 | WAUFFCFL0AN006412

WAUFFCFL0AN071339; WAUFFCFL0AN029933 | WAUFFCFL0AN099190; WAUFFCFL0AN025560; WAUFFCFL0AN015014 | WAUFFCFL0AN068599

WAUFFCFL0AN093602 | WAUFFCFL0AN015689; WAUFFCFL0AN084110; WAUFFCFL0AN029656; WAUFFCFL0AN093230; WAUFFCFL0AN002019 | WAUFFCFL0AN089842

WAUFFCFL0AN042729 | WAUFFCFL0AN019760 | WAUFFCFL0AN030984 | WAUFFCFL0AN082261 | WAUFFCFL0AN012727; WAUFFCFL0AN066609 | WAUFFCFL0AN001338; WAUFFCFL0AN018902 | WAUFFCFL0AN021136 | WAUFFCFL0AN051723 | WAUFFCFL0AN087265 | WAUFFCFL0AN077531 | WAUFFCFL0AN079571 | WAUFFCFL0AN017815 | WAUFFCFL0AN054637 | WAUFFCFL0AN071003; WAUFFCFL0AN037787 | WAUFFCFL0AN052838 | WAUFFCFL0AN057778; WAUFFCFL0AN081093 | WAUFFCFL0AN072605; WAUFFCFL0AN016521; WAUFFCFL0AN088187 | WAUFFCFL0AN070546; WAUFFCFL0AN020293; WAUFFCFL0AN011898; WAUFFCFL0AN074161; WAUFFCFL0AN027325

WAUFFCFL0AN048644; WAUFFCFL0AN075441 | WAUFFCFL0AN020035 | WAUFFCFL0AN013120; WAUFFCFL0AN079960; WAUFFCFL0AN008919 | WAUFFCFL0AN071261; WAUFFCFL0AN027521 | WAUFFCFL0AN006734

WAUFFCFL0AN009570 | WAUFFCFL0AN010413 | WAUFFCFL0AN050779; WAUFFCFL0AN079747; WAUFFCFL0AN024747 | WAUFFCFL0AN069123; WAUFFCFL0AN073463; WAUFFCFL0AN067257

WAUFFCFL0AN067825 | WAUFFCFL0AN037319; WAUFFCFL0AN082244 | WAUFFCFL0AN053665 |

WAUFFCFL0AN017359

| WAUFFCFL0AN091459 | WAUFFCFL0AN036235 | WAUFFCFL0AN057165 | WAUFFCFL0AN029401; WAUFFCFL0AN088657 | WAUFFCFL0AN062740 | WAUFFCFL0AN033531 | WAUFFCFL0AN077707; WAUFFCFL0AN037966 | WAUFFCFL0AN073530 | WAUFFCFL0AN032587 | WAUFFCFL0AN011545; WAUFFCFL0AN047705; WAUFFCFL0AN050961 | WAUFFCFL0AN043637 | WAUFFCFL0AN070790 | WAUFFCFL0AN010802 | WAUFFCFL0AN055870 | WAUFFCFL0AN083491 | WAUFFCFL0AN048627; WAUFFCFL0AN023534; WAUFFCFL0AN048157 | WAUFFCFL0AN080297; WAUFFCFL0AN089923 | WAUFFCFL0AN013733; WAUFFCFL0AN006720; WAUFFCFL0AN010475 | WAUFFCFL0AN035487; WAUFFCFL0AN030225 | WAUFFCFL0AN032606; WAUFFCFL0AN082485 | WAUFFCFL0AN060633 | WAUFFCFL0AN062768 | WAUFFCFL0AN036655; WAUFFCFL0AN041676; WAUFFCFL0AN042679 | WAUFFCFL0AN058753 | WAUFFCFL0AN000660 | WAUFFCFL0AN086410; WAUFFCFL0AN039409 | WAUFFCFL0AN085340; WAUFFCFL0AN076993; WAUFFCFL0AN064827; WAUFFCFL0AN017796; WAUFFCFL0AN093809 | WAUFFCFL0AN096693 | WAUFFCFL0AN019600

WAUFFCFL0AN021363 | WAUFFCFL0AN036252

WAUFFCFL0AN080980 | WAUFFCFL0AN091347; WAUFFCFL0AN009620; WAUFFCFL0AN070899 | WAUFFCFL0AN059806 | WAUFFCFL0AN089517 | WAUFFCFL0AN072233 | WAUFFCFL0AN000643 | WAUFFCFL0AN048739; WAUFFCFL0AN056887 | WAUFFCFL0AN083779 | WAUFFCFL0AN033304; WAUFFCFL0AN022657

WAUFFCFL0AN094376; WAUFFCFL0AN039149; WAUFFCFL0AN045789 | WAUFFCFL0AN016258; WAUFFCFL0AN049342 | WAUFFCFL0AN014249 | WAUFFCFL0AN020844; WAUFFCFL0AN016227; WAUFFCFL0AN029186; WAUFFCFL0AN046568 | WAUFFCFL0AN062995 | WAUFFCFL0AN069459; WAUFFCFL0AN097312; WAUFFCFL0AN071793; WAUFFCFL0AN017636; WAUFFCFL0AN005003; WAUFFCFL0AN065346 | WAUFFCFL0AN064875; WAUFFCFL0AN035604 | WAUFFCFL0AN086164 | WAUFFCFL0AN083166 | WAUFFCFL0AN026515 | WAUFFCFL0AN075469 | WAUFFCFL0AN003204; WAUFFCFL0AN091302 | WAUFFCFL0AN042181 | WAUFFCFL0AN055206; WAUFFCFL0AN046599 | WAUFFCFL0AN092949 | WAUFFCFL0AN027180 | WAUFFCFL0AN010640 | WAUFFCFL0AN043377; WAUFFCFL0AN096080 | WAUFFCFL0AN087914 | WAUFFCFL0AN061216 | WAUFFCFL0AN059322 | WAUFFCFL0AN008287; WAUFFCFL0AN073818 | WAUFFCFL0AN031391;

WAUFFCFL0AN004160

| WAUFFCFL0AN012856

WAUFFCFL0AN010878; WAUFFCFL0AN027647 | WAUFFCFL0AN032833; WAUFFCFL0AN055061; WAUFFCFL0AN093583 | WAUFFCFL0AN054525 | WAUFFCFL0AN087332; WAUFFCFL0AN006832

WAUFFCFL0AN033903 | WAUFFCFL0AN074838 | WAUFFCFL0AN037921 | WAUFFCFL0AN007804 | WAUFFCFL0AN032718; WAUFFCFL0AN035442 | WAUFFCFL0AN094345

WAUFFCFL0AN019385 | WAUFFCFL0AN069137; WAUFFCFL0AN021525 | WAUFFCFL0AN029494 | WAUFFCFL0AN030046 | WAUFFCFL0AN044030 | WAUFFCFL0AN081434 | WAUFFCFL0AN035277; WAUFFCFL0AN016454; WAUFFCFL0AN007575; WAUFFCFL0AN071390 | WAUFFCFL0AN024389 | WAUFFCFL0AN030208

WAUFFCFL0AN053097 | WAUFFCFL0AN089100 | WAUFFCFL0AN074631 | WAUFFCFL0AN040947 | WAUFFCFL0AN044223; WAUFFCFL0AN001971 | WAUFFCFL0AN043654 | WAUFFCFL0AN010752 | WAUFFCFL0AN015174; WAUFFCFL0AN059109 | WAUFFCFL0AN071924 | WAUFFCFL0AN056873; WAUFFCFL0AN088366 | WAUFFCFL0AN055416 | WAUFFCFL0AN030872 | WAUFFCFL0AN049261; WAUFFCFL0AN035585 | WAUFFCFL0AN005468 | WAUFFCFL0AN080168; WAUFFCFL0AN068845; WAUFFCFL0AN055707 | WAUFFCFL0AN040706 | WAUFFCFL0AN083071 | WAUFFCFL0AN066030; WAUFFCFL0AN044237 | WAUFFCFL0AN040298; WAUFFCFL0AN014509; WAUFFCFL0AN038759; WAUFFCFL0AN034808; WAUFFCFL0AN065590 | WAUFFCFL0AN021086; WAUFFCFL0AN093065; WAUFFCFL0AN094653; WAUFFCFL0AN077996; WAUFFCFL0AN081904; WAUFFCFL0AN052645 | WAUFFCFL0AN011299 | WAUFFCFL0AN008032 | WAUFFCFL0AN019595; WAUFFCFL0AN039166 | WAUFFCFL0AN096130; WAUFFCFL0AN043671 | WAUFFCFL0AN068697; WAUFFCFL0AN057053 | WAUFFCFL0AN096306; WAUFFCFL0AN040317 | WAUFFCFL0AN099027; WAUFFCFL0AN014901 |

WAUFFCFL0AN041953

| WAUFFCFL0AN097844; WAUFFCFL0AN089937 | WAUFFCFL0AN034534 | WAUFFCFL0AN064438 | WAUFFCFL0AN042780 | WAUFFCFL0AN082034; WAUFFCFL0AN081515; WAUFFCFL0AN097262; WAUFFCFL0AN058574 | WAUFFCFL0AN010007 | WAUFFCFL0AN015532 | WAUFFCFL0AN094796 | WAUFFCFL0AN071311; WAUFFCFL0AN001758; WAUFFCFL0AN042570; WAUFFCFL0AN056629; WAUFFCFL0AN027275; WAUFFCFL0AN024358; WAUFFCFL0AN077223 | WAUFFCFL0AN046747

WAUFFCFL0AN081675; WAUFFCFL0AN079019 | WAUFFCFL0AN022948 | WAUFFCFL0AN052340 | WAUFFCFL0AN082583 | WAUFFCFL0AN076542; WAUFFCFL0AN024487 | WAUFFCFL0AN065539 | WAUFFCFL0AN092112; WAUFFCFL0AN032279 | WAUFFCFL0AN034145 | WAUFFCFL0AN055562;

WAUFFCFL0AN044982

| WAUFFCFL0AN097875; WAUFFCFL0AN028040; WAUFFCFL0AN061779

WAUFFCFL0AN001629; WAUFFCFL0AN017023 | WAUFFCFL0AN009195 | WAUFFCFL0AN034646; WAUFFCFL0AN052032 | WAUFFCFL0AN000805 | WAUFFCFL0AN074726; WAUFFCFL0AN061829; WAUFFCFL0AN095656 | WAUFFCFL0AN039734 | WAUFFCFL0AN041855; WAUFFCFL0AN055660 | WAUFFCFL0AN086956 | WAUFFCFL0AN072927; WAUFFCFL0AN026627; WAUFFCFL0AN059837 | WAUFFCFL0AN055058

WAUFFCFL0AN036672 | WAUFFCFL0AN027244; WAUFFCFL0AN016535

WAUFFCFL0AN018429

| WAUFFCFL0AN002229 | WAUFFCFL0AN001890 | WAUFFCFL0AN034940; WAUFFCFL0AN007821 | WAUFFCFL0AN015515 | WAUFFCFL0AN076797; WAUFFCFL0AN043685; WAUFFCFL0AN073057; WAUFFCFL0AN016518 |

WAUFFCFL0AN095785

| WAUFFCFL0AN013750 | WAUFFCFL0AN012761 | WAUFFCFL0AN050572; WAUFFCFL0AN081921 | WAUFFCFL0AN012792 | WAUFFCFL0AN074578

WAUFFCFL0AN035666 | WAUFFCFL0AN045775; WAUFFCFL0AN076539 | WAUFFCFL0AN056324 | WAUFFCFL0AN015319 | WAUFFCFL0AN018544; WAUFFCFL0AN027132; WAUFFCFL0AN019242 | WAUFFCFL0AN043296 | WAUFFCFL0AN039698 | WAUFFCFL0AN032377 | WAUFFCFL0AN008399; WAUFFCFL0AN036462 | WAUFFCFL0AN058042 | WAUFFCFL0AN061619 | WAUFFCFL0AN051690; WAUFFCFL0AN073527; WAUFFCFL0AN073771; WAUFFCFL0AN093549 | WAUFFCFL0AN042519 |

WAUFFCFL0AN027373

; WAUFFCFL0AN047168 | WAUFFCFL0AN033979 | WAUFFCFL0AN027017 | WAUFFCFL0AN098766 | WAUFFCFL0AN011822; WAUFFCFL0AN008810; WAUFFCFL0AN041029 | WAUFFCFL0AN043931 | WAUFFCFL0AN019578 | WAUFFCFL0AN089078 | WAUFFCFL0AN096189 | WAUFFCFL0AN003221 | WAUFFCFL0AN085404; WAUFFCFL0AN083281; WAUFFCFL0AN013702

WAUFFCFL0AN096595

| WAUFFCFL0AN085399 | WAUFFCFL0AN002067 | WAUFFCFL0AN094720 | WAUFFCFL0AN067629

WAUFFCFL0AN031357 | WAUFFCFL0AN035215 | WAUFFCFL0AN048787; WAUFFCFL0AN038695 | WAUFFCFL0AN009049 | WAUFFCFL0AN089534 | WAUFFCFL0AN006880 | WAUFFCFL0AN077500; WAUFFCFL0AN021105 | WAUFFCFL0AN053228; WAUFFCFL0AN049132 | WAUFFCFL0AN045002 | WAUFFCFL0AN080607

WAUFFCFL0AN054864 | WAUFFCFL0AN065640 | WAUFFCFL0AN075732 | WAUFFCFL0AN052225 | WAUFFCFL0AN040074 | WAUFFCFL0AN052144 | WAUFFCFL0AN074189; WAUFFCFL0AN070496 | WAUFFCFL0AN065766; WAUFFCFL0AN092188

WAUFFCFL0AN078419; WAUFFCFL0AN089050 | WAUFFCFL0AN092868; WAUFFCFL0AN047431; WAUFFCFL0AN048112 | WAUFFCFL0AN015904

WAUFFCFL0AN092322 | WAUFFCFL0AN034310 | WAUFFCFL0AN043864; WAUFFCFL0AN095866 | WAUFFCFL0AN092997 | WAUFFCFL0AN077674; WAUFFCFL0AN015109 | WAUFFCFL0AN097679; WAUFFCFL0AN025557 | WAUFFCFL0AN055545 | WAUFFCFL0AN074807; WAUFFCFL0AN070305 | WAUFFCFL0AN001565 | WAUFFCFL0AN088545 | WAUFFCFL0AN012680; WAUFFCFL0AN016003 | WAUFFCFL0AN094409 | WAUFFCFL0AN070644; WAUFFCFL0AN076590; WAUFFCFL0AN092286 | WAUFFCFL0AN071566 | WAUFFCFL0AN072877; WAUFFCFL0AN042293; WAUFFCFL0AN095673; WAUFFCFL0AN025977; WAUFFCFL0AN071289; WAUFFCFL0AN078274 | WAUFFCFL0AN002392 | WAUFFCFL0AN096399 | WAUFFCFL0AN055691; WAUFFCFL0AN038485 | WAUFFCFL0AN014459 | WAUFFCFL0AN074659 | WAUFFCFL0AN017555 | WAUFFCFL0AN078727 | WAUFFCFL0AN070451 | WAUFFCFL0AN067162

WAUFFCFL0AN065704 | WAUFFCFL0AN004451; WAUFFCFL0AN065623

WAUFFCFL0AN053035; WAUFFCFL0AN009858 | WAUFFCFL0AN050944 | WAUFFCFL0AN030130 | WAUFFCFL0AN024702; WAUFFCFL0AN004188 | WAUFFCFL0AN035246; WAUFFCFL0AN082437 | WAUFFCFL0AN020424 | WAUFFCFL0AN055478; WAUFFCFL0AN021718; WAUFFCFL0AN078887 | WAUFFCFL0AN088447; WAUFFCFL0AN013053 | WAUFFCFL0AN079618 | WAUFFCFL0AN084589 | WAUFFCFL0AN012064; WAUFFCFL0AN064892 | WAUFFCFL0AN072068 | WAUFFCFL0AN074192 | WAUFFCFL0AN051169 | WAUFFCFL0AN058154; WAUFFCFL0AN009116; WAUFFCFL0AN051947 | WAUFFCFL0AN063273; WAUFFCFL0AN025185 | WAUFFCFL0AN040530; WAUFFCFL0AN097343 | WAUFFCFL0AN030399 | WAUFFCFL0AN068487; WAUFFCFL0AN030807; WAUFFCFL0AN024022; WAUFFCFL0AN028281; WAUFFCFL0AN070174 | WAUFFCFL0AN098699 | WAUFFCFL0AN017197 | WAUFFCFL0AN063483; WAUFFCFL0AN082213 | WAUFFCFL0AN073253; WAUFFCFL0AN083202

WAUFFCFL0AN034307 | WAUFFCFL0AN046442; WAUFFCFL0AN070255; WAUFFCFL0AN074760 | WAUFFCFL0AN014400; WAUFFCFL0AN096533 | WAUFFCFL0AN065976; WAUFFCFL0AN047056 | WAUFFCFL0AN027261; WAUFFCFL0AN007656; WAUFFCFL0AN096631 | WAUFFCFL0AN018009

WAUFFCFL0AN030337 | WAUFFCFL0AN040270 | WAUFFCFL0AN065900 | WAUFFCFL0AN035909 | WAUFFCFL0AN067789; WAUFFCFL0AN054329; WAUFFCFL0AN014820 | WAUFFCFL0AN025011 | WAUFFCFL0AN058820 | WAUFFCFL0AN006376; WAUFFCFL0AN063239 | WAUFFCFL0AN000917 | WAUFFCFL0AN021539 | WAUFFCFL0AN016972 | WAUFFCFL0AN076136 | WAUFFCFL0AN032699 | WAUFFCFL0AN006040

WAUFFCFL0AN086102 | WAUFFCFL0AN076234;

WAUFFCFL0AN025266

; WAUFFCFL0AN068991

WAUFFCFL0AN015367

| WAUFFCFL0AN037370; WAUFFCFL0AN092627 | WAUFFCFL0AN065511 | WAUFFCFL0AN029530 | WAUFFCFL0AN081112; WAUFFCFL0AN063533; WAUFFCFL0AN075102; WAUFFCFL0AN065525 |

WAUFFCFL0AN004580

| WAUFFCFL0AN072300; WAUFFCFL0AN083040; WAUFFCFL0AN062186

WAUFFCFL0AN018737; WAUFFCFL0AN083037; WAUFFCFL0AN038471 | WAUFFCFL0AN026711 | WAUFFCFL0AN014736; WAUFFCFL0AN072670 | WAUFFCFL0AN016485 | WAUFFCFL0AN091624; WAUFFCFL0AN040138 | WAUFFCFL0AN070711 | WAUFFCFL0AN053844; WAUFFCFL0AN014915 | WAUFFCFL0AN084494 | WAUFFCFL0AN063824 | WAUFFCFL0AN053648 | WAUFFCFL0AN023808 | WAUFFCFL0AN037286 | WAUFFCFL0AN063077 | WAUFFCFL0AN073608 | WAUFFCFL0AN047140 | WAUFFCFL0AN028197; WAUFFCFL0AN083460 | WAUFFCFL0AN032623; WAUFFCFL0AN080719 | WAUFFCFL0AN080350 | WAUFFCFL0AN002313 | WAUFFCFL0AN076587

WAUFFCFL0AN085225; WAUFFCFL0AN096676; WAUFFCFL0AN085547 | WAUFFCFL0AN067212; WAUFFCFL0AN011013;

WAUFFCFL0AN059367

| WAUFFCFL0AN065203 | WAUFFCFL0AN018642 | WAUFFCFL0AN067288; WAUFFCFL0AN065489

WAUFFCFL0AN076878

WAUFFCFL0AN034050; WAUFFCFL0AN083216 | WAUFFCFL0AN005423 | WAUFFCFL0AN027728; WAUFFCFL0AN081739; WAUFFCFL0AN021623 | WAUFFCFL0AN098914 | WAUFFCFL0AN077836; WAUFFCFL0AN067291 | WAUFFCFL0AN063922 | WAUFFCFL0AN057411; WAUFFCFL0AN046537 | WAUFFCFL0AN036476

WAUFFCFL0AN086665 | WAUFFCFL0AN097763; WAUFFCFL0AN036008; WAUFFCFL0AN030032 | WAUFFCFL0AN045288

WAUFFCFL0AN029155 | WAUFFCFL0AN016986 | WAUFFCFL0AN032640 | WAUFFCFL0AN063418 | WAUFFCFL0AN099254 | WAUFFCFL0AN066836 | WAUFFCFL0AN091297; WAUFFCFL0AN045100; WAUFFCFL0AN016714 | WAUFFCFL0AN087136; WAUFFCFL0AN083085 | WAUFFCFL0AN041323 | WAUFFCFL0AN088870 | WAUFFCFL0AN009259 | WAUFFCFL0AN098041 | WAUFFCFL0AN054802 | WAUFFCFL0AN029639; WAUFFCFL0AN007625 | WAUFFCFL0AN097097 | WAUFFCFL0AN045047 | WAUFFCFL0AN056260 | WAUFFCFL0AN025655 | WAUFFCFL0AN027194 | WAUFFCFL0AN059336; WAUFFCFL0AN086343 | WAUFFCFL0AN028846; WAUFFCFL0AN010847 | WAUFFCFL0AN032878 | WAUFFCFL0AN035196; WAUFFCFL0AN086231 | WAUFFCFL0AN042116; WAUFFCFL0AN057215 | WAUFFCFL0AN037367 | WAUFFCFL0AN057781; WAUFFCFL0AN002473 | WAUFFCFL0AN094023 | WAUFFCFL0AN058056 | WAUFFCFL0AN092109 | WAUFFCFL0AN089386 | WAUFFCFL0AN022741; WAUFFCFL0AN099609 | WAUFFCFL0AN077318 | WAUFFCFL0AN006068

WAUFFCFL0AN018883 | WAUFFCFL0AN049194; WAUFFCFL0AN069624; WAUFFCFL0AN009634 | WAUFFCFL0AN054010 | WAUFFCFL0AN046750 | WAUFFCFL0AN059787 | WAUFFCFL0AN013697 | WAUFFCFL0AN081479 | WAUFFCFL0AN098329; WAUFFCFL0AN086357; WAUFFCFL0AN089131 | WAUFFCFL0AN096970 | WAUFFCFL0AN021377 | WAUFFCFL0AN097133 | WAUFFCFL0AN021007; WAUFFCFL0AN009312 | WAUFFCFL0AN070112 | WAUFFCFL0AN096564 | WAUFFCFL0AN052421 | WAUFFCFL0AN066948 | WAUFFCFL0AN094989 | WAUFFCFL0AN079943 | WAUFFCFL0AN093874 | WAUFFCFL0AN064665 | WAUFFCFL0AN048983 | WAUFFCFL0AN044528 | WAUFFCFL0AN035814 | WAUFFCFL0AN067307; WAUFFCFL0AN086150 | WAUFFCFL0AN086617 | WAUFFCFL0AN018141 | WAUFFCFL0AN065699; WAUFFCFL0AN091056 | WAUFFCFL0AN089761 | WAUFFCFL0AN014512; WAUFFCFL0AN022996; WAUFFCFL0AN012324; WAUFFCFL0AN053892; WAUFFCFL0AN035330 | WAUFFCFL0AN060602 | WAUFFCFL0AN082745 | WAUFFCFL0AN039720 | WAUFFCFL0AN027910 | WAUFFCFL0AN004384 | WAUFFCFL0AN044819 | WAUFFCFL0AN072572 | WAUFFCFL0AN055609 | WAUFFCFL0AN073334 | WAUFFCFL0AN099206

WAUFFCFL0AN034663 | WAUFFCFL0AN025199 | WAUFFCFL0AN025638 | WAUFFCFL0AN080218 | WAUFFCFL0AN017409 | WAUFFCFL0AN050328; WAUFFCFL0AN062530 | WAUFFCFL0AN029821 | WAUFFCFL0AN047722; WAUFFCFL0AN097732; WAUFFCFL0AN027700 | WAUFFCFL0AN032444 | WAUFFCFL0AN040575 | WAUFFCFL0AN056033 | WAUFFCFL0AN079196 | WAUFFCFL0AN064133 | WAUFFCFL0AN069848 | WAUFFCFL0AN047266 | WAUFFCFL0AN087928; WAUFFCFL0AN099478

WAUFFCFL0AN003624 | WAUFFCFL0AN048126; WAUFFCFL0AN082566; WAUFFCFL0AN089694 | WAUFFCFL0AN069087 | WAUFFCFL0AN015112 | WAUFFCFL0AN066755 | WAUFFCFL0AN098184 | WAUFFCFL0AN085435; WAUFFCFL0AN050197 | WAUFFCFL0AN001212 | WAUFFCFL0AN096385 | WAUFFCFL0AN023775; WAUFFCFL0AN004997 | WAUFFCFL0AN000626 | WAUFFCFL0AN029849 | WAUFFCFL0AN035831; WAUFFCFL0AN000366 | WAUFFCFL0AN030239 | WAUFFCFL0AN001825 | WAUFFCFL0AN082096; WAUFFCFL0AN062057

WAUFFCFL0AN080848 | WAUFFCFL0AN022223; WAUFFCFL0AN024764 |

WAUFFCFL0AN099691WAUFFCFL0AN024523 | WAUFFCFL0AN029897; WAUFFCFL0AN085466; WAUFFCFL0AN050023; WAUFFCFL0AN078162 | WAUFFCFL0AN010833; WAUFFCFL0AN099304 | WAUFFCFL0AN086780 | WAUFFCFL0AN051222 | WAUFFCFL0AN071177 | WAUFFCFL0AN047669

WAUFFCFL0AN060082 | WAUFFCFL0AN096015 | WAUFFCFL0AN009715; WAUFFCFL0AN064925; WAUFFCFL0AN016079 | WAUFFCFL0AN028796 | WAUFFCFL0AN075679 | WAUFFCFL0AN050183 | WAUFFCFL0AN034937 | WAUFFCFL0AN039359 | WAUFFCFL0AN058638 | WAUFFCFL0AN027292 | WAUFFCFL0AN046280; WAUFFCFL0AN095561 | WAUFFCFL0AN013070; WAUFFCFL0AN073348 | WAUFFCFL0AN087590; WAUFFCFL0AN080686 | WAUFFCFL0AN011724 | WAUFFCFL0AN018477 | WAUFFCFL0AN011206; WAUFFCFL0AN040883 | WAUFFCFL0AN045419 | WAUFFCFL0AN061457; WAUFFCFL0AN035229; WAUFFCFL0AN024537 | WAUFFCFL0AN062138 | WAUFFCFL0AN079148; WAUFFCFL0AN065931 | WAUFFCFL0AN037403

WAUFFCFL0AN049468

WAUFFCFL0AN065041; WAUFFCFL0AN017880 | WAUFFCFL0AN093034; WAUFFCFL0AN059191 | WAUFFCFL0AN021511; WAUFFCFL0AN091123

WAUFFCFL0AN067016 | WAUFFCFL0AN009889 | WAUFFCFL0AN042987 | WAUFFCFL0AN099237

WAUFFCFL0AN014347 | WAUFFCFL0AN093728 | WAUFFCFL0AN006569; WAUFFCFL0AN095589; WAUFFCFL0AN036767 | WAUFFCFL0AN051334 | WAUFFCFL0AN018463 | WAUFFCFL0AN000206 | WAUFFCFL0AN025333; WAUFFCFL0AN057196 | WAUFFCFL0AN065055; WAUFFCFL0AN018608 | WAUFFCFL0AN029754 | WAUFFCFL0AN036591; WAUFFCFL0AN008371; WAUFFCFL0AN010122 | WAUFFCFL0AN028815; WAUFFCFL0AN088738 | WAUFFCFL0AN066559 | WAUFFCFL0AN023551 | WAUFFCFL0AN097911 | WAUFFCFL0AN003915;

WAUFFCFL0AN047493WAUFFCFL0AN028104 | WAUFFCFL0AN017149 | WAUFFCFL0AN028443 | WAUFFCFL0AN072765; WAUFFCFL0AN008614 | WAUFFCFL0AN034436; WAUFFCFL0AN011920 | WAUFFCFL0AN036221 | WAUFFCFL0AN073849 | WAUFFCFL0AN038311 | WAUFFCFL0AN093700

WAUFFCFL0AN017846 | WAUFFCFL0AN083250 | WAUFFCFL0AN032668 | WAUFFCFL0AN096838 | WAUFFCFL0AN046652 | WAUFFCFL0AN060566 | WAUFFCFL0AN028572 | WAUFFCFL0AN061183; WAUFFCFL0AN021251 | WAUFFCFL0AN035649 | WAUFFCFL0AN015918 | WAUFFCFL0AN030810; WAUFFCFL0AN058946 | WAUFFCFL0AN019807; WAUFFCFL0AN093423 | WAUFFCFL0AN017510 | WAUFFCFL0AN012081 | WAUFFCFL0AN015577 | WAUFFCFL0AN044190

WAUFFCFL0AN097892 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUFFCFL0AN0.
WAUFFCFL0AN044027 | WAUFFCFL0AN030676; WAUFFCFL0AN008418 | WAUFFCFL0AN041905 | WAUFFCFL0AN067873 | WAUFFCFL0AN076198; WAUFFCFL0AN095057 | WAUFFCFL0AN055139 | WAUFFCFL0AN034162 | WAUFFCFL0AN017085 | WAUFFCFL0AN010914 | WAUFFCFL0AN021153 | WAUFFCFL0AN063323 | WAUFFCFL0AN091848 | WAUFFCFL0AN070806 | WAUFFCFL0AN082552 | WAUFFCFL0AN055111 | WAUFFCFL0AN074595 | WAUFFCFL0AN024327 | WAUFFCFL0AN013022 | WAUFFCFL0AN072815

WAUFFCFL0AN004272; WAUFFCFL0AN091722; WAUFFCFL0AN072409 | WAUFFCFL0AN021458 | WAUFFCFL0AN058350 | WAUFFCFL0AN076413 | WAUFFCFL0AN004983 | WAUFFCFL0AN019158; WAUFFCFL0AN051818 | WAUFFCFL0AN012677; WAUFFCFL0AN009178 | WAUFFCFL0AN041032 | WAUFFCFL0AN090554 | WAUFFCFL0AN063578 | WAUFFCFL0AN028216 | WAUFFCFL0AN016115 | WAUFFCFL0AN076914 | WAUFFCFL0AN014087 | WAUFFCFL0AN068134; WAUFFCFL0AN080073 | WAUFFCFL0AN082616; WAUFFCFL0AN078145 | WAUFFCFL0AN008435; WAUFFCFL0AN023050; WAUFFCFL0AN031536 | WAUFFCFL0AN061586 | WAUFFCFL0AN030709; WAUFFCFL0AN087637; WAUFFCFL0AN022660 | WAUFFCFL0AN010279 | WAUFFCFL0AN061331 | WAUFFCFL0AN012114 | WAUFFCFL0AN070773 | WAUFFCFL0AN093325 | WAUFFCFL0AN049020 | WAUFFCFL0AN099643 | WAUFFCFL0AN021038; WAUFFCFL0AN027308 | WAUFFCFL0AN061376 | WAUFFCFL0AN083023; WAUFFCFL0AN052080 | WAUFFCFL0AN075570 | WAUFFCFL0AN054850; WAUFFCFL0AN057618 | WAUFFCFL0AN010458; WAUFFCFL0AN031892 | WAUFFCFL0AN006863 | WAUFFCFL0AN063841 | WAUFFCFL0AN036185 | WAUFFCFL0AN031276

WAUFFCFL0AN051270 | WAUFFCFL0AN074015; WAUFFCFL0AN030080 | WAUFFCFL0AN039569 | WAUFFCFL0AN073270

WAUFFCFL0AN087301; WAUFFCFL0AN037305; WAUFFCFL0AN036106 | WAUFFCFL0AN079781; WAUFFCFL0AN037093; WAUFFCFL0AN088769 | WAUFFCFL0AN093373 | WAUFFCFL0AN040043;

WAUFFCFL0AN063175

| WAUFFCFL0AN037076; WAUFFCFL0AN062026; WAUFFCFL0AN048742; WAUFFCFL0AN009830 | WAUFFCFL0AN019306; WAUFFCFL0AN058249; WAUFFCFL0AN050894; WAUFFCFL0AN032346

WAUFFCFL0AN085614 | WAUFFCFL0AN072331 | WAUFFCFL0AN013571; WAUFFCFL0AN042715 | WAUFFCFL0AN046960 | WAUFFCFL0AN030452 | WAUFFCFL0AN044805 | WAUFFCFL0AN039751 | WAUFFCFL0AN043718 | WAUFFCFL0AN040768 | WAUFFCFL0AN037840; WAUFFCFL0AN067372; WAUFFCFL0AN090036 | WAUFFCFL0AN018950 | WAUFFCFL0AN091526 | WAUFFCFL0AN029351; WAUFFCFL0AN070207; WAUFFCFL0AN090697; WAUFFCFL0AN041371 | WAUFFCFL0AN070823 | WAUFFCFL0AN038129 | WAUFFCFL0AN067677; WAUFFCFL0AN071714; WAUFFCFL0AN074113 | WAUFFCFL0AN033741; WAUFFCFL0AN097682; WAUFFCFL0AN098363 | WAUFFCFL0AN049177 | WAUFFCFL0AN000822; WAUFFCFL0AN008645 | WAUFFCFL0AN086004; WAUFFCFL0AN091493 | WAUFFCFL0AN081871; WAUFFCFL0AN002053 | WAUFFCFL0AN068831 | WAUFFCFL0AN051477 | WAUFFCFL0AN054976 | WAUFFCFL0AN046926 | WAUFFCFL0AN098721 | WAUFFCFL0AN079604; WAUFFCFL0AN041550 | WAUFFCFL0AN046182; WAUFFCFL0AN095690 | WAUFFCFL0AN065752; WAUFFCFL0AN037868 | WAUFFCFL0AN084964; WAUFFCFL0AN042553 | WAUFFCFL0AN057957 | WAUFFCFL0AN033111 | WAUFFCFL0AN030595 | WAUFFCFL0AN062754 | WAUFFCFL0AN059515

WAUFFCFL0AN021332; WAUFFCFL0AN092014 | WAUFFCFL0AN074953 | WAUFFCFL0AN041404 | WAUFFCFL0AN023758 | WAUFFCFL0AN022397 | WAUFFCFL0AN043458; WAUFFCFL0AN071468; WAUFFCFL0AN005437 | WAUFFCFL0AN003512; WAUFFCFL0AN020665 | WAUFFCFL0AN056503 | WAUFFCFL0AN037336; WAUFFCFL0AN066710; WAUFFCFL0AN028863 | WAUFFCFL0AN090330; WAUFFCFL0AN002506; WAUFFCFL0AN029382; WAUFFCFL0AN049101; WAUFFCFL0AN005289 | WAUFFCFL0AN093258 | WAUFFCFL0AN064813; WAUFFCFL0AN028328 | WAUFFCFL0AN004725 | WAUFFCFL0AN025073 | WAUFFCFL0AN089906; WAUFFCFL0AN005891 | WAUFFCFL0AN048482 | WAUFFCFL0AN018219 | WAUFFCFL0AN021055; WAUFFCFL0AN097570; WAUFFCFL0AN085144 | WAUFFCFL0AN065881; WAUFFCFL0AN083734 | WAUFFCFL0AN058672 | WAUFFCFL0AN043928

WAUFFCFL0AN089713; WAUFFCFL0AN080011 | WAUFFCFL0AN073799 | WAUFFCFL0AN006281 | WAUFFCFL0AN094233 | WAUFFCFL0AN087539; WAUFFCFL0AN092787; WAUFFCFL0AN059059 | WAUFFCFL0AN026854 | WAUFFCFL0AN087394; WAUFFCFL0AN013425 | WAUFFCFL0AN072975 | WAUFFCFL0AN050717 | WAUFFCFL0AN068408; WAUFFCFL0AN044903 | WAUFFCFL0AN098718 | WAUFFCFL0AN034002

WAUFFCFL0AN064228 | WAUFFCFL0AN067811 | WAUFFCFL0AN086259 | WAUFFCFL0AN072197; WAUFFCFL0AN056601 | WAUFFCFL0AN091137; WAUFFCFL0AN008001 | WAUFFCFL0AN073673; WAUFFCFL0AN030242; WAUFFCFL0AN096497 | WAUFFCFL0AN029673 | WAUFFCFL0AN053777 | WAUFFCFL0AN025123 | WAUFFCFL0AN054475 | WAUFFCFL0AN008760 | WAUFFCFL0AN086391 | WAUFFCFL0AN094216; WAUFFCFL0AN085337; WAUFFCFL0AN098850; WAUFFCFL0AN042052 | WAUFFCFL0AN047963 | WAUFFCFL0AN032511; WAUFFCFL0AN014722; WAUFFCFL0AN053245 | WAUFFCFL0AN051124 | WAUFFCFL0AN011223; WAUFFCFL0AN090053 | WAUFFCFL0AN095141 | WAUFFCFL0AN071762 | WAUFFCFL0AN069882; WAUFFCFL0AN054167; WAUFFCFL0AN093471 |

WAUFFCFL0AN051205

| WAUFFCFL0AN045274 | WAUFFCFL0AN065685 | WAUFFCFL0AN004420 | WAUFFCFL0AN001260 | WAUFFCFL0AN096547

WAUFFCFL0AN076427 | WAUFFCFL0AN014543 | WAUFFCFL0AN036543; WAUFFCFL0AN030158 | WAUFFCFL0AN074855 | WAUFFCFL0AN025297; WAUFFCFL0AN053441; WAUFFCFL0AN008113; WAUFFCFL0AN089873 | WAUFFCFL0AN007916; WAUFFCFL0AN037708; WAUFFCFL0AN042648 | WAUFFCFL0AN040348; WAUFFCFL0AN080736 | WAUFFCFL0AN062706 | WAUFFCFL0AN079876 | WAUFFCFL0AN098234 | WAUFFCFL0AN029706 | WAUFFCFL0AN023730 | WAUFFCFL0AN016082 | WAUFFCFL0AN093597 | WAUFFCFL0AN086729 | WAUFFCFL0AN046490; WAUFFCFL0AN097018 | WAUFFCFL0AN055240

WAUFFCFL0AN071101 | WAUFFCFL0AN013361 | WAUFFCFL0AN045632 | WAUFFCFL0AN050135

WAUFFCFL0AN069171; WAUFFCFL0AN054539 | WAUFFCFL0AN081496 | WAUFFCFL0AN045582; WAUFFCFL0AN044061; WAUFFCFL0AN045792 | WAUFFCFL0AN055237; WAUFFCFL0AN048045

WAUFFCFL0AN073723 | WAUFFCFL0AN028927 | WAUFFCFL0AN041547 | WAUFFCFL0AN025039; WAUFFCFL0AN004689 | WAUFFCFL0AN090649 | WAUFFCFL0AN046988; WAUFFCFL0AN036705; WAUFFCFL0AN077030 | WAUFFCFL0AN099948 | WAUFFCFL0AN064990 | WAUFFCFL0AN017541; WAUFFCFL0AN019435; WAUFFCFL0AN084883; WAUFFCFL0AN053598; WAUFFCFL0AN030578; WAUFFCFL0AN052547 | WAUFFCFL0AN047073 | WAUFFCFL0AN090893 | WAUFFCFL0AN054847 | WAUFFCFL0AN057358 | WAUFFCFL0AN082681

WAUFFCFL0AN070501; WAUFFCFL0AN084141 | WAUFFCFL0AN060163; WAUFFCFL0AN021590; WAUFFCFL0AN076458; WAUFFCFL0AN090912 | WAUFFCFL0AN006572; WAUFFCFL0AN023422 | WAUFFCFL0AN052256; WAUFFCFL0AN006314 | WAUFFCFL0AN064407 | WAUFFCFL0AN085483 | WAUFFCFL0AN076394

WAUFFCFL0AN025588 | WAUFFCFL0AN038146; WAUFFCFL0AN003073 | WAUFFCFL0AN023159 | WAUFFCFL0AN080056; WAUFFCFL0AN060874 | WAUFFCFL0AN012744 | WAUFFCFL0AN047655 | WAUFFCFL0AN022643 | WAUFFCFL0AN044755; WAUFFCFL0AN050586 | WAUFFCFL0AN082891 | WAUFFCFL0AN038521 | WAUFFCFL0AN094426 | WAUFFCFL0AN021685; WAUFFCFL0AN008726 | WAUFFCFL0AN042536 | WAUFFCFL0AN042939 | WAUFFCFL0AN047008 | WAUFFCFL0AN081546; WAUFFCFL0AN090859 | WAUFFCFL0AN017703 | WAUFFCFL0AN036154; WAUFFCFL0AN005826 | WAUFFCFL0AN009679; WAUFFCFL0AN049681; WAUFFCFL0AN064214 | WAUFFCFL0AN088853 | WAUFFCFL0AN000383; WAUFFCFL0AN074127 | WAUFFCFL0AN009956 | WAUFFCFL0AN069901; WAUFFCFL0AN075133 | WAUFFCFL0AN007169; WAUFFCFL0AN036025 | WAUFFCFL0AN058610

WAUFFCFL0AN055447 | WAUFFCFL0AN092904 | WAUFFCFL0AN068084 | WAUFFCFL0AN041497 | WAUFFCFL0AN027972 | WAUFFCFL0AN061071 | WAUFFCFL0AN048580; WAUFFCFL0AN003476 | WAUFFCFL0AN051964 | WAUFFCFL0AN038163 | WAUFFCFL0AN044299; WAUFFCFL0AN006393; WAUFFCFL0AN004594 | WAUFFCFL0AN006538 | WAUFFCFL0AN017751 | WAUFFCFL0AN062124 | WAUFFCFL0AN054444; WAUFFCFL0AN082809 | WAUFFCFL0AN059711 | WAUFFCFL0AN081501 | WAUFFCFL0AN093969 | WAUFFCFL0AN080896 | WAUFFCFL0AN049339; WAUFFCFL0AN027065 | WAUFFCFL0AN058770; WAUFFCFL0AN034243; WAUFFCFL0AN058719 | WAUFFCFL0AN075309 | WAUFFCFL0AN001033; WAUFFCFL0AN068716 | WAUFFCFL0AN092451; WAUFFCFL0AN082292; WAUFFCFL0AN018821 | WAUFFCFL0AN024621 | WAUFFCFL0AN063144 | WAUFFCFL0AN051463; WAUFFCFL0AN000271 |

WAUFFCFL0AN099769

| WAUFFCFL0AN039510 | WAUFFCFL0AN034985 | WAUFFCFL0AN046361 | WAUFFCFL0AN013327 | WAUFFCFL0AN083541; WAUFFCFL0AN069462 | WAUFFCFL0AN098332 | WAUFFCFL0AN059420 | WAUFFCFL0AN038907; WAUFFCFL0AN088349 | WAUFFCFL0AN022495; WAUFFCFL0AN048479; WAUFFCFL0AN099870 | WAUFFCFL0AN046375 | WAUFFCFL0AN049180; WAUFFCFL0AN019144

WAUFFCFL0AN095480; WAUFFCFL0AN018916 | WAUFFCFL0AN013909; WAUFFCFL0AN020746 | WAUFFCFL0AN012274; WAUFFCFL0AN088626; WAUFFCFL0AN037823 | WAUFFCFL0AN055271; WAUFFCFL0AN070868 | WAUFFCFL0AN064097 | WAUFFCFL0AN049079 | WAUFFCFL0AN006877 | WAUFFCFL0AN081532; WAUFFCFL0AN061605 | WAUFFCFL0AN094121 | WAUFFCFL0AN062267

WAUFFCFL0AN085077 | WAUFFCFL0AN058493; WAUFFCFL0AN045341; WAUFFCFL0AN073625 | WAUFFCFL0AN045372; WAUFFCFL0AN016762; WAUFFCFL0AN024201; WAUFFCFL0AN070661

WAUFFCFL0AN051768 | WAUFFCFL0AN008290 | WAUFFCFL0AN036686

WAUFFCFL0AN061068 | WAUFFCFL0AN019452 |

WAUFFCFL0AN085063

; WAUFFCFL0AN084706 | WAUFFCFL0AN058428 | WAUFFCFL0AN072491; WAUFFCFL0AN075827 | WAUFFCFL0AN062205 | WAUFFCFL0AN002005 | WAUFFCFL0AN036784 | WAUFFCFL0AN009763 | WAUFFCFL0AN019239 | WAUFFCFL0AN080879 | WAUFFCFL0AN003574

WAUFFCFL0AN015448; WAUFFCFL0AN053813 | WAUFFCFL0AN054136 | WAUFFCFL0AN099934; WAUFFCFL0AN054072 | WAUFFCFL0AN007429; WAUFFCFL0AN090540 | WAUFFCFL0AN005227 | WAUFFCFL0AN062477 | WAUFFCFL0AN090294

WAUFFCFL0AN023663 | WAUFFCFL0AN052404; WAUFFCFL0AN076556; WAUFFCFL0AN076380 | WAUFFCFL0AN089677; WAUFFCFL0AN052001 | WAUFFCFL0AN015580 | WAUFFCFL0AN073365 | WAUFFCFL0AN031035 | WAUFFCFL0AN021282; WAUFFCFL0AN030757; WAUFFCFL0AN041970; WAUFFCFL0AN079635; WAUFFCFL0AN018897 | WAUFFCFL0AN015546 | WAUFFCFL0AN069655

WAUFFCFL0AN044089; WAUFFCFL0AN066321 | WAUFFCFL0AN000058 | WAUFFCFL0AN013490 | WAUFFCFL0AN038082 | WAUFFCFL0AN007222 | WAUFFCFL0AN025736; WAUFFCFL0AN051835 | WAUFFCFL0AN079408; WAUFFCFL0AN027213 | WAUFFCFL0AN071969 | WAUFFCFL0AN007494 | WAUFFCFL0AN014767; WAUFFCFL0AN073026;

WAUFFCFL0AN091901

| WAUFFCFL0AN012436 | WAUFFCFL0AN024845 | WAUFFCFL0AN073401 | WAUFFCFL0AN075990; WAUFFCFL0AN089002; WAUFFCFL0AN036820 | WAUFFCFL0AN067226; WAUFFCFL0AN007480 | WAUFFCFL0AN019483; WAUFFCFL0AN089145 | WAUFFCFL0AN003462 | WAUFFCFL0AN018690; WAUFFCFL0AN073978 | WAUFFCFL0AN035103 | WAUFFCFL0AN016650 | WAUFFCFL0AN002778 | WAUFFCFL0AN024800; WAUFFCFL0AN089081 | WAUFFCFL0AN021430; WAUFFCFL0AN056663 | WAUFFCFL0AN046330; WAUFFCFL0AN046294 | WAUFFCFL0AN075830 | WAUFFCFL0AN075052 | WAUFFCFL0AN000481; WAUFFCFL0AN095981 | WAUFFCFL0AN065654 | WAUFFCFL0AN067484 | WAUFFCFL0AN050684; WAUFFCFL0AN059983; WAUFFCFL0AN011450 | WAUFFCFL0AN008211; WAUFFCFL0AN091820

WAUFFCFL0AN018964 | WAUFFCFL0AN004837 | WAUFFCFL0AN094846; WAUFFCFL0AN077481 | WAUFFCFL0AN040012; WAUFFCFL0AN046778 | WAUFFCFL0AN047879

WAUFFCFL0AN007608; WAUFFCFL0AN018804 |

WAUFFCFL0AN071678

| WAUFFCFL0AN019225; WAUFFCFL0AN081188; WAUFFCFL0AN089226 | WAUFFCFL0AN000495 | WAUFFCFL0AN038874 | WAUFFCFL0AN071115 | WAUFFCFL0AN070997 | WAUFFCFL0AN028765 | WAUFFCFL0AN055173; WAUFFCFL0AN086908; WAUFFCFL0AN054346 | WAUFFCFL0AN045484; WAUFFCFL0AN099187 | WAUFFCFL0AN034999; WAUFFCFL0AN026451; WAUFFCFL0AN050068 | WAUFFCFL0AN090151 | WAUFFCFL0AN027048; WAUFFCFL0AN039801 | WAUFFCFL0AN088996; WAUFFCFL0AN077691 | WAUFFCFL0AN065895; WAUFFCFL0AN061961

WAUFFCFL0AN019631; WAUFFCFL0AN083426 | WAUFFCFL0AN052306; WAUFFCFL0AN087377; WAUFFCFL0AN078193 | WAUFFCFL0AN091252; WAUFFCFL0AN071521; WAUFFCFL0AN010024 | WAUFFCFL0AN034355 | WAUFFCFL0AN054105 | WAUFFCFL0AN090263; WAUFFCFL0AN041984; WAUFFCFL0AN070109 | WAUFFCFL0AN075035 | WAUFFCFL0AN094765 | WAUFFCFL0AN070837 | WAUFFCFL0AN085550; WAUFFCFL0AN017006; WAUFFCFL0AN045825 | WAUFFCFL0AN012565; WAUFFCFL0AN020052 | WAUFFCFL0AN044044 | WAUFFCFL0AN007852 | WAUFFCFL0AN012419 | WAUFFCFL0AN048885 |

WAUFFCFL0AN088271

; WAUFFCFL0AN081076; WAUFFCFL0AN074886 | WAUFFCFL0AN055867; WAUFFCFL0AN031150 | WAUFFCFL0AN055108 | WAUFFCFL0AN072345 | WAUFFCFL0AN048868 | WAUFFCFL0AN098816 | WAUFFCFL0AN088514 | WAUFFCFL0AN035845 | WAUFFCFL0AN091199 | WAUFFCFL0AN004191; WAUFFCFL0AN096550 | WAUFFCFL0AN080512; WAUFFCFL0AN047784 | WAUFFCFL0AN037353

WAUFFCFL0AN010525 | WAUFFCFL0AN094071; WAUFFCFL0AN086441 | WAUFFCFL0AN099772 | WAUFFCFL0AN050314; WAUFFCFL0AN058137; WAUFFCFL0AN010881 | WAUFFCFL0AN011710; WAUFFCFL0AN085130 | WAUFFCFL0AN013151; WAUFFCFL0AN087010 | WAUFFCFL0AN056677 | WAUFFCFL0AN011495; WAUFFCFL0AN089419 | WAUFFCFL0AN083359; WAUFFCFL0AN041869 | WAUFFCFL0AN062088 | WAUFFCFL0AN045226 | WAUFFCFL0AN014686 | WAUFFCFL0AN082762 | WAUFFCFL0AN099657 | WAUFFCFL0AN079778; WAUFFCFL0AN026112 | WAUFFCFL0AN004515 | WAUFFCFL0AN002411 | WAUFFCFL0AN079537 | WAUFFCFL0AN040205 | WAUFFCFL0AN017748 | WAUFFCFL0AN035361 | WAUFFCFL0AN000223; WAUFFCFL0AN036641 | WAUFFCFL0AN034193 | WAUFFCFL0AN006202; WAUFFCFL0AN005809 | WAUFFCFL0AN051981 | WAUFFCFL0AN099092 | WAUFFCFL0AN018074; WAUFFCFL0AN065430; WAUFFCFL0AN029107; WAUFFCFL0AN065959; WAUFFCFL0AN036574 | WAUFFCFL0AN051656

WAUFFCFL0AN045906 | WAUFFCFL0AN011318; WAUFFCFL0AN014591 | WAUFFCFL0AN083555; WAUFFCFL0AN030161 | WAUFFCFL0AN059952 | WAUFFCFL0AN090358; WAUFFCFL0AN035943 | WAUFFCFL0AN005342 | WAUFFCFL0AN050040 | WAUFFCFL0AN040155; WAUFFCFL0AN062432; WAUFFCFL0AN052516 | WAUFFCFL0AN043881

WAUFFCFL0AN004305; WAUFFCFL0AN031987; WAUFFCFL0AN086987 | WAUFFCFL0AN099741 | WAUFFCFL0AN072152 | WAUFFCFL0AN000304 | WAUFFCFL0AN086178 | WAUFFCFL0AN006894; WAUFFCFL0AN046604 | WAUFFCFL0AN021699 | WAUFFCFL0AN055559 | WAUFFCFL0AN020729 | WAUFFCFL0AN003090 | WAUFFCFL0AN007768 | WAUFFCFL0AN031777 | WAUFFCFL0AN058722

WAUFFCFL0AN028331; WAUFFCFL0AN060468; WAUFFCFL0AN074922 | WAUFFCFL0AN014090 | WAUFFCFL0AN075889; WAUFFCFL0AN072930 | WAUFFCFL0AN047803 | WAUFFCFL0AN065153; WAUFFCFL0AN011190 | WAUFFCFL0AN030189 | WAUFFCFL0AN015837; WAUFFCFL0AN072751; WAUFFCFL0AN074077 | WAUFFCFL0AN002389; WAUFFCFL0AN077402

WAUFFCFL0AN074841 | WAUFFCFL0AN042102 | WAUFFCFL0AN045162 | WAUFFCFL0AN018138 | WAUFFCFL0AN045470; WAUFFCFL0AN028992; WAUFFCFL0AN028510 | WAUFFCFL0AN082308 | WAUFFCFL0AN010900; WAUFFCFL0AN020987 | WAUFFCFL0AN002733 | WAUFFCFL0AN000559; WAUFFCFL0AN022898 | WAUFFCFL0AN049390 | WAUFFCFL0AN049406; WAUFFCFL0AN059529 | WAUFFCFL0AN048384; WAUFFCFL0AN015739; WAUFFCFL0AN092126; WAUFFCFL0AN002280 | WAUFFCFL0AN089260; WAUFFCFL0AN004403

WAUFFCFL0AN084981; WAUFFCFL0AN089792 | WAUFFCFL0AN067596 | WAUFFCFL0AN060535 | WAUFFCFL0AN035876; WAUFFCFL0AN086360 | WAUFFCFL0AN032329; WAUFFCFL0AN021220; WAUFFCFL0AN044304; WAUFFCFL0AN093857 | WAUFFCFL0AN004109 |

WAUFFCFL0AN082907

| WAUFFCFL0AN041306 | WAUFFCFL0AN097939 | WAUFFCFL0AN099318 |

WAUFFCFL0AN053889

| WAUFFCFL0AN005163 | WAUFFCFL0AN025171 | WAUFFCFL0AN072281; WAUFFCFL0AN076010; WAUFFCFL0AN078789; WAUFFCFL0AN033898 | WAUFFCFL0AN015952 | WAUFFCFL0AN018852

WAUFFCFL0AN037837 | WAUFFCFL0AN085693; WAUFFCFL0AN091381; WAUFFCFL0AN077643; WAUFFCFL0AN078243 | WAUFFCFL0AN037210 | WAUFFCFL0AN012615 | WAUFFCFL0AN082521

WAUFFCFL0AN034873 | WAUFFCFL0AN024411 | WAUFFCFL0AN040592

WAUFFCFL0AN074421 | WAUFFCFL0AN066528 | WAUFFCFL0AN048546 | WAUFFCFL0AN091610 | WAUFFCFL0AN023081 | WAUFFCFL0AN010198; WAUFFCFL0AN087119 | WAUFFCFL0AN078856 | WAUFFCFL0AN008743 | WAUFFCFL0AN067601 | WAUFFCFL0AN066951 | WAUFFCFL0AN018432; WAUFFCFL0AN012338 | WAUFFCFL0AN014638 | WAUFFCFL0AN053147 | WAUFFCFL0AN081109 | WAUFFCFL0AN011996; WAUFFCFL0AN059675 | WAUFFCFL0AN035344 | WAUFFCFL0AN053424; WAUFFCFL0AN081630 | WAUFFCFL0AN043069; WAUFFCFL0AN010508; WAUFFCFL0AN093485; WAUFFCFL0AN064858 | WAUFFCFL0AN027082; WAUFFCFL0AN059594 | WAUFFCFL0AN048790 | WAUFFCFL0AN047297 | WAUFFCFL0AN017443; WAUFFCFL0AN079361 | WAUFFCFL0AN087878 | WAUFFCFL0AN007642 | WAUFFCFL0AN006345 | WAUFFCFL0AN078792; WAUFFCFL0AN029317 | WAUFFCFL0AN056713 | WAUFFCFL0AN078842; WAUFFCFL0AN024585 | WAUFFCFL0AN005793; WAUFFCFL0AN003526 | WAUFFCFL0AN036980 | WAUFFCFL0AN084902 | WAUFFCFL0AN051088 | WAUFFCFL0AN055769 | WAUFFCFL0AN044772

WAUFFCFL0AN060955 | WAUFFCFL0AN083538 | WAUFFCFL0AN030273 | WAUFFCFL0AN062303; WAUFFCFL0AN041144

WAUFFCFL0AN082504 | WAUFFCFL0AN015496 | WAUFFCFL0AN088979; WAUFFCFL0AN081997 | WAUFFCFL0AN044870 | WAUFFCFL0AN068196; WAUFFCFL0AN027633

WAUFFCFL0AN095947WAUFFCFL0AN084947 | WAUFFCFL0AN019841 | WAUFFCFL0AN056405 |

WAUFFCFL0AN081644

| WAUFFCFL0AN098444 |

WAUFFCFL0AN086682

| WAUFFCFL0AN020343; WAUFFCFL0AN022867 | WAUFFCFL0AN040284; WAUFFCFL0AN083393 | WAUFFCFL0AN021637; WAUFFCFL0AN056100 | WAUFFCFL0AN099268

WAUFFCFL0AN001193 | WAUFFCFL0AN019855 | WAUFFCFL0AN097066; WAUFFCFL0AN000724; WAUFFCFL0AN099321 | WAUFFCFL0AN050300 | WAUFFCFL0AN029947; WAUFFCFL0AN010623; WAUFFCFL0AN028829; WAUFFCFL0AN062298

WAUFFCFL0AN026045 | WAUFFCFL0AN092708 | WAUFFCFL0AN080753 | WAUFFCFL0AN060261 | WAUFFCFL0AN099223 | WAUFFCFL0AN088917;

WAUFFCFL0AN067565

| WAUFFCFL0AN065170 | WAUFFCFL0AN010136 | WAUFFCFL0AN098010 | WAUFFCFL0AN094006; WAUFFCFL0AN000609; WAUFFCFL0AN094085; WAUFFCFL0AN083863; WAUFFCFL0AN043038 | WAUFFCFL0AN092448 | WAUFFCFL0AN024831 | WAUFFCFL0AN057716

WAUFFCFL0AN083846; WAUFFCFL0AN067100 |

WAUFFCFL0AN067694

|

WAUFFCFL0AN002182

| WAUFFCFL0AN026255 | WAUFFCFL0AN074046 | WAUFFCFL0AN088562; WAUFFCFL0AN027146 | WAUFFCFL0AN096337; WAUFFCFL0AN070529 | WAUFFCFL0AN035232; WAUFFCFL0AN061989; WAUFFCFL0AN030600 | WAUFFCFL0AN027177 | WAUFFCFL0AN063581

WAUFFCFL0AN036087 | WAUFFCFL0AN083605 | WAUFFCFL0AN013084 | WAUFFCFL0AN022710; WAUFFCFL0AN071082 | WAUFFCFL0AN026420 | WAUFFCFL0AN007964 | WAUFFCFL0AN019693 | WAUFFCFL0AN014008 | WAUFFCFL0AN015093 | WAUFFCFL0AN054489 | WAUFFCFL0AN058073 | WAUFFCFL0AN026126 | WAUFFCFL0AN032430 | WAUFFCFL0AN020388; WAUFFCFL0AN007026 | WAUFFCFL0AN048661 | WAUFFCFL0AN068893

WAUFFCFL0AN094474; WAUFFCFL0AN099920; WAUFFCFL0AN080431 | WAUFFCFL0AN025882; WAUFFCFL0AN030256; WAUFFCFL0AN084477 | WAUFFCFL0AN016955 | WAUFFCFL0AN081952; WAUFFCFL0AN037322 | WAUFFCFL0AN040639 | WAUFFCFL0AN037904 | WAUFFCFL0AN057425 | WAUFFCFL0AN045033; WAUFFCFL0AN094037 | WAUFFCFL0AN021931 | WAUFFCFL0AN014672 | WAUFFCFL0AN088139 | WAUFFCFL0AN046957 |

WAUFFCFL0AN046456

| WAUFFCFL0AN077853 | WAUFFCFL0AN048286 | WAUFFCFL0AN057604 | WAUFFCFL0AN083104 | WAUFFCFL0AN004613; WAUFFCFL0AN021119; WAUFFCFL0AN068277; WAUFFCFL0AN005552 | WAUFFCFL0AN043363 | WAUFFCFL0AN055044

WAUFFCFL0AN051592 | WAUFFCFL0AN030287 | WAUFFCFL0AN008239; WAUFFCFL0AN082647 | WAUFFCFL0AN012145 | WAUFFCFL0AN083054 | WAUFFCFL0AN009214 | WAUFFCFL0AN075262 | WAUFFCFL0AN010220; WAUFFCFL0AN001209; WAUFFCFL0AN081031 | WAUFFCFL0AN072961 | WAUFFCFL0AN000948 | WAUFFCFL0AN040804 | WAUFFCFL0AN076752; WAUFFCFL0AN009908; WAUFFCFL0AN045260 | WAUFFCFL0AN095253 | WAUFFCFL0AN084513; WAUFFCFL0AN015398 | WAUFFCFL0AN022707 | WAUFFCFL0AN024294 | WAUFFCFL0AN024649 | WAUFFCFL0AN082518

WAUFFCFL0AN058171 | WAUFFCFL0AN028202 | WAUFFCFL0AN063063; WAUFFCFL0AN092725 | WAUFFCFL0AN008631; WAUFFCFL0AN088416; WAUFFCFL0AN003865 | WAUFFCFL0AN007186 | WAUFFCFL0AN073074; WAUFFCFL0AN020701 | WAUFFCFL0AN005647 | WAUFFCFL0AN062737 | WAUFFCFL0AN066500

WAUFFCFL0AN047994; WAUFFCFL0AN028359 | WAUFFCFL0AN053312; WAUFFCFL0AN042035; WAUFFCFL0AN042617; WAUFFCFL0AN073611 | WAUFFCFL0AN046733; WAUFFCFL0AN019516; WAUFFCFL0AN072555; WAUFFCFL0AN047770 | WAUFFCFL0AN077190 | WAUFFCFL0AN034226; WAUFFCFL0AN039894; WAUFFCFL0AN080221 | WAUFFCFL0AN022514; WAUFFCFL0AN065265 | WAUFFCFL0AN097505 | WAUFFCFL0AN065668 | WAUFFCFL0AN094300 | WAUFFCFL0AN097648 | WAUFFCFL0AN096483 |

WAUFFCFL0AN089498

; WAUFFCFL0AN019113; WAUFFCFL0AN062771 | WAUFFCFL0AN053746 | WAUFFCFL0AN033433

WAUFFCFL0AN020276 | WAUFFCFL0AN073351 | WAUFFCFL0AN095950; WAUFFCFL0AN024473

WAUFFCFL0AN039362; WAUFFCFL0AN015157; WAUFFCFL0AN042326 | WAUFFCFL0AN051107; WAUFFCFL0AN046103 | WAUFFCFL0AN087086 | WAUFFCFL0AN070336; WAUFFCFL0AN091073 | WAUFFCFL0AN014316 | WAUFFCFL0AN066349 | WAUFFCFL0AN099836; WAUFFCFL0AN022531; WAUFFCFL0AN081742; WAUFFCFL0AN008127 | WAUFFCFL0AN012503; WAUFFCFL0AN052063 | WAUFFCFL0AN035778; WAUFFCFL0AN050698 | WAUFFCFL0AN040124;

WAUFFCFL0AN058929

| WAUFFCFL0AN055366

WAUFFCFL0AN025610

WAUFFCFL0AN062091 | WAUFFCFL0AN043914; WAUFFCFL0AN055688 | WAUFFCFL0AN063256 | WAUFFCFL0AN090098; WAUFFCFL0AN023436 | WAUFFCFL0AN098878; WAUFFCFL0AN052628; WAUFFCFL0AN049373; WAUFFCFL0AN066402; WAUFFCFL0AN002120

WAUFFCFL0AN042701 | WAUFFCFL0AN054430 | WAUFFCFL0AN017927; WAUFFCFL0AN018706 | WAUFFCFL0AN076220 | WAUFFCFL0AN067839 | WAUFFCFL0AN096175; WAUFFCFL0AN094801 | WAUFFCFL0AN021850; WAUFFCFL0AN046781 | WAUFFCFL0AN033674; WAUFFCFL0AN007396; WAUFFCFL0AN064598 | WAUFFCFL0AN071258 | WAUFFCFL0AN023825 | WAUFFCFL0AN084382

WAUFFCFL0AN013067 | WAUFFCFL0AN098735; WAUFFCFL0AN058400 | WAUFFCFL0AN052760

WAUFFCFL0AN068358; WAUFFCFL0AN007270; WAUFFCFL0AN041113 | WAUFFCFL0AN068540 | WAUFFCFL0AN043234; WAUFFCFL0AN034128 | WAUFFCFL0AN023937; WAUFFCFL0AN025686; WAUFFCFL0AN053729 | WAUFFCFL0AN064830 | WAUFFCFL0AN068165 | WAUFFCFL0AN056193 | WAUFFCFL0AN024313; WAUFFCFL0AN040107 | WAUFFCFL0AN025431 | WAUFFCFL0AN046053 | WAUFFCFL0AN098198; WAUFFCFL0AN042343; WAUFFCFL0AN090439

WAUFFCFL0AN092062 | WAUFFCFL0AN040432; WAUFFCFL0AN081563

WAUFFCFL0AN026238 | WAUFFCFL0AN006815; WAUFFCFL0AN052693 | WAUFFCFL0AN005812; WAUFFCFL0AN092059 | WAUFFCFL0AN029866

WAUFFCFL0AN015188 | WAUFFCFL0AN099559 | WAUFFCFL0AN070322 | WAUFFCFL0AN050037 | WAUFFCFL0AN042777 | WAUFFCFL0AN005115 | WAUFFCFL0AN027731 | WAUFFCFL0AN031259 | WAUFFCFL0AN071504; WAUFFCFL0AN093955; WAUFFCFL0AN068652 | WAUFFCFL0AN048207 | WAUFFCFL0AN040642 | WAUFFCFL0AN062558

WAUFFCFL0AN002747; WAUFFCFL0AN096273; WAUFFCFL0AN050362 | WAUFFCFL0AN083006 | WAUFFCFL0AN068778 | WAUFFCFL0AN010511; WAUFFCFL0AN024926 | WAUFFCFL0AN068151 | WAUFFCFL0AN028524 | WAUFFCFL0AN057621 | WAUFFCFL0AN065783; WAUFFCFL0AN080915; WAUFFCFL0AN015949 | WAUFFCFL0AN030905 | WAUFFCFL0AN068554; WAUFFCFL0AN095172 | WAUFFCFL0AN042911

WAUFFCFL0AN029365 | WAUFFCFL0AN099576 | WAUFFCFL0AN003686; WAUFFCFL0AN048210

WAUFFCFL0AN022125 | WAUFFCFL0AN017684 | WAUFFCFL0AN041824; WAUFFCFL0AN064231 | WAUFFCFL0AN019919; WAUFFCFL0AN057697 | WAUFFCFL0AN032590 | WAUFFCFL0AN038518; WAUFFCFL0AN087489 | WAUFFCFL0AN018320 | WAUFFCFL0AN081286 | WAUFFCFL0AN084978 | WAUFFCFL0AN008581 | WAUFFCFL0AN073236 | WAUFFCFL0AN021508 | WAUFFCFL0AN035800 | WAUFFCFL0AN018415 | WAUFFCFL0AN075780; WAUFFCFL0AN069414 | WAUFFCFL0AN056954; WAUFFCFL0AN060941 | WAUFFCFL0AN008242

WAUFFCFL0AN089405; WAUFFCFL0AN082339 |

WAUFFCFL0AN074774

;

WAUFFCFL0AN026191

; WAUFFCFL0AN007799 | WAUFFCFL0AN086603; WAUFFCFL0AN085094 | WAUFFCFL0AN060308 | WAUFFCFL0AN079098 | WAUFFCFL0AN024862 | WAUFFCFL0AN004966 | WAUFFCFL0AN075410 | WAUFFCFL0AN083376; WAUFFCFL0AN099173 | WAUFFCFL0AN011397 | WAUFFCFL0AN040835 | WAUFFCFL0AN012582; WAUFFCFL0AN043301 | WAUFFCFL0AN092093 | WAUFFCFL0AN066884; WAUFFCFL0AN060311; WAUFFCFL0AN088576 | WAUFFCFL0AN087492 | WAUFFCFL0AN075424 | WAUFFCFL0AN026983 | WAUFFCFL0AN037255 | WAUFFCFL0AN047347; WAUFFCFL0AN024540; WAUFFCFL0AN055593

WAUFFCFL0AN065833 | WAUFFCFL0AN064035 | WAUFFCFL0AN008449 | WAUFFCFL0AN072460 | WAUFFCFL0AN043573 | WAUFFCFL0AN091168 | WAUFFCFL0AN085757 | WAUFFCFL0AN025705 | WAUFFCFL0AN014137

WAUFFCFL0AN095771 | WAUFFCFL0AN064195 | WAUFFCFL0AN059921; WAUFFCFL0AN087217; WAUFFCFL0AN048806; WAUFFCFL0AN092434 | WAUFFCFL0AN078372 | WAUFFCFL0AN099531 | WAUFFCFL0AN098623 | WAUFFCFL0AN005955; WAUFFCFL0AN025316 | WAUFFCFL0AN046795; WAUFFCFL0AN084219 | WAUFFCFL0AN084799; WAUFFCFL0AN032735; WAUFFCFL0AN007219 | WAUFFCFL0AN036977 | WAUFFCFL0AN010153 | WAUFFCFL0AN082857 | WAUFFCFL0AN086620 | WAUFFCFL0AN058266; WAUFFCFL0AN079585

WAUFFCFL0AN058039

| WAUFFCFL0AN011111; WAUFFCFL0AN004949; WAUFFCFL0AN009780

WAUFFCFL0AN021556 | WAUFFCFL0AN019726 | WAUFFCFL0AN038938; WAUFFCFL0AN069963 | WAUFFCFL0AN007320 | WAUFFCFL0AN063225; WAUFFCFL0AN074158 | WAUFFCFL0AN002697 | WAUFFCFL0AN010363; WAUFFCFL0AN089940

WAUFFCFL0AN001940

| WAUFFCFL0AN073298 | WAUFFCFL0AN084205; WAUFFCFL0AN048336 | WAUFFCFL0AN071437; WAUFFCFL0AN029799; WAUFFCFL0AN076847 | WAUFFCFL0AN013716; WAUFFCFL0AN083264; WAUFFCFL0AN015661 | WAUFFCFL0AN030628; WAUFFCFL0AN051771; WAUFFCFL0AN053567 | WAUFFCFL0AN063743 | WAUFFCFL0AN080865; WAUFFCFL0AN033416 | WAUFFCFL0AN056159; WAUFFCFL0AN003932 | WAUFFCFL0AN011688 | WAUFFCFL0AN082065; WAUFFCFL0AN003705 | WAUFFCFL0AN078677 | WAUFFCFL0AN041645;

WAUFFCFL0AN039412

| WAUFFCFL0AN069011 | WAUFFCFL0AN013182; WAUFFCFL0AN067663 | WAUFFCFL0AN058218; WAUFFCFL0AN096046; WAUFFCFL0AN039054; WAUFFCFL0AN069686 | WAUFFCFL0AN053326; WAUFFCFL0AN081353 | WAUFFCFL0AN085872

WAUFFCFL0AN023176; WAUFFCFL0AN052435

WAUFFCFL0AN061247

WAUFFCFL0AN017314 | WAUFFCFL0AN053522; WAUFFCFL0AN096077 | WAUFFCFL0AN058512 | WAUFFCFL0AN013277 | WAUFFCFL0AN036963 | WAUFFCFL0AN086309 | WAUFFCFL0AN032654 | WAUFFCFL0AN063872 | WAUFFCFL0AN075892 | WAUFFCFL0AN023629; WAUFFCFL0AN072667 | WAUFFCFL0AN041077 | WAUFFCFL0AN012291 | WAUFFCFL0AN024408 | WAUFFCFL0AN037532; WAUFFCFL0AN026532 | WAUFFCFL0AN033285; WAUFFCFL0AN051317 | WAUFFCFL0AN088934 | WAUFFCFL0AN011240 | WAUFFCFL0AN023338 | WAUFFCFL0AN040849 | WAUFFCFL0AN079974; WAUFFCFL0AN045257 | WAUFFCFL0AN015305 | WAUFFCFL0AN058879 | WAUFFCFL0AN016356; WAUFFCFL0AN066531 | WAUFFCFL0AN039331; WAUFFCFL0AN088433 | WAUFFCFL0AN010718 | WAUFFCFL0AN087993 | WAUFFCFL0AN075648 |

WAUFFCFL0AN054881

| WAUFFCFL0AN022982 | WAUFFCFL0AN021170 | WAUFFCFL0AN019872

WAUFFCFL0AN066562; WAUFFCFL0AN076508 | WAUFFCFL0AN064519; WAUFFCFL0AN035053; WAUFFCFL0AN024442 | WAUFFCFL0AN099139; WAUFFCFL0AN096287; WAUFFCFL0AN082017 | WAUFFCFL0AN090568 | WAUFFCFL0AN024974 | WAUFFCFL0AN033237 | WAUFFCFL0AN044626;

WAUFFCFL0AN018110

| WAUFFCFL0AN057733 | WAUFFCFL0AN032766; WAUFFCFL0AN015692; WAUFFCFL0AN012923 | WAUFFCFL0AN037630; WAUFFCFL0AN043959 | WAUFFCFL0AN041015; WAUFFCFL0AN030001 | WAUFFCFL0AN094328 | WAUFFCFL0AN009813 | WAUFFCFL0AN038213 | WAUFFCFL0AN051396 | WAUFFCFL0AN055402 | WAUFFCFL0AN005129 | WAUFFCFL0AN037417 | WAUFFCFL0AN005180; WAUFFCFL0AN064424; WAUFFCFL0AN066464 | WAUFFCFL0AN043203 | WAUFFCFL0AN009973

WAUFFCFL0AN077142 | WAUFFCFL0AN080624 | WAUFFCFL0AN059370 | WAUFFCFL0AN060504; WAUFFCFL0AN038793 |

WAUFFCFL0AN025204

| WAUFFCFL0AN089274 | WAUFFCFL0AN051494; WAUFFCFL0AN078730 | WAUFFCFL0AN003879 | WAUFFCFL0AN078050 | WAUFFCFL0AN033562 | WAUFFCFL0AN053925 | WAUFFCFL0AN005471 | WAUFFCFL0AN040737; WAUFFCFL0AN099075; WAUFFCFL0AN072135; WAUFFCFL0AN018298 | WAUFFCFL0AN040169

WAUFFCFL0AN064746 | WAUFFCFL0AN012288; WAUFFCFL0AN029060 | WAUFFCFL0AN003882 | WAUFFCFL0AN032976 |

WAUFFCFL0AN002957

| WAUFFCFL0AN017457 | WAUFFCFL0AN032914 | WAUFFCFL0AN008192 | WAUFFCFL0AN018849; WAUFFCFL0AN014297; WAUFFCFL0AN092790; WAUFFCFL0AN027793 | WAUFFCFL0AN041533 | WAUFFCFL0AN023114 | WAUFFCFL0AN079649; WAUFFCFL0AN079330; WAUFFCFL0AN073589; WAUFFCFL0AN035635; WAUFFCFL0AN083569; WAUFFCFL0AN093938 | WAUFFCFL0AN085158 | WAUFFCFL0AN072958; WAUFFCFL0AN003106 | WAUFFCFL0AN022027; WAUFFCFL0AN020178; WAUFFCFL0AN096726 | WAUFFCFL0AN011349; WAUFFCFL0AN085418 | WAUFFCFL0AN096810 |

WAUFFCFL0AN012632

| WAUFFCFL0AN086438 | WAUFFCFL0AN092479 | WAUFFCFL0AN004921 | WAUFFCFL0AN034291 | WAUFFCFL0AN096953; WAUFFCFL0AN098881 | WAUFFCFL0AN029219

WAUFFCFL0AN068974

WAUFFCFL0AN059966 | WAUFFCFL0AN015966 | WAUFFCFL0AN086116; WAUFFCFL0AN068568 | WAUFFCFL0AN059465; WAUFFCFL0AN019001 | WAUFFCFL0AN065007; WAUFFCFL0AN090487 | WAUFFCFL0AN017247; WAUFFCFL0AN031469 | WAUFFCFL0AN060146

WAUFFCFL0AN089629; WAUFFCFL0AN002764; WAUFFCFL0AN032136 | WAUFFCFL0AN010315 | WAUFFCFL0AN055481 | WAUFFCFL0AN051155; WAUFFCFL0AN084544; WAUFFCFL0AN090974 | WAUFFCFL0AN021265; WAUFFCFL0AN011027 | WAUFFCFL0AN044254 | WAUFFCFL0AN021976; WAUFFCFL0AN003803 | WAUFFCFL0AN057490 | WAUFFCFL0AN090103 | WAUFFCFL0AN013523; WAUFFCFL0AN080820

WAUFFCFL0AN052970 | WAUFFCFL0AN026465; WAUFFCFL0AN047591

WAUFFCFL0AN075908; WAUFFCFL0AN025042; WAUFFCFL0AN091994 | WAUFFCFL0AN046702; WAUFFCFL0AN017376 | WAUFFCFL0AN022139; WAUFFCFL0AN039118 | WAUFFCFL0AN011562 | WAUFFCFL0AN088965 | WAUFFCFL0AN089839

WAUFFCFL0AN008077 | WAUFFCFL0AN016471; WAUFFCFL0AN056095 | WAUFFCFL0AN045954; WAUFFCFL0AN093129 | WAUFFCFL0AN089601 | WAUFFCFL0AN011707 | WAUFFCFL0AN067498; WAUFFCFL0AN093177 | WAUFFCFL0AN010086; WAUFFCFL0AN095382; WAUFFCFL0AN066173 | WAUFFCFL0AN035358

WAUFFCFL0AN077061; WAUFFCFL0AN026336; WAUFFCFL0AN092756 | WAUFFCFL0AN030015 | WAUFFCFL0AN046019; WAUFFCFL0AN062818; WAUFFCFL0AN088951; WAUFFCFL0AN095026; WAUFFCFL0AN071549 | WAUFFCFL0AN095933 | WAUFFCFL0AN086522; WAUFFCFL0AN097973 | WAUFFCFL0AN066237 | WAUFFCFL0AN050488; WAUFFCFL0AN032217

WAUFFCFL0AN011870; WAUFFCFL0AN079375 | WAUFFCFL0AN092692 | WAUFFCFL0AN081000; WAUFFCFL0AN051673; WAUFFCFL0AN004627 | WAUFFCFL0AN060079

WAUFFCFL0AN073429; WAUFFCFL0AN052113 | WAUFFCFL0AN020360 | WAUFFCFL0AN091655 | WAUFFCFL0AN030886 | WAUFFCFL0AN078355; WAUFFCFL0AN068280; WAUFFCFL0AN005664; WAUFFCFL0AN086505 | WAUFFCFL0AN095155 | WAUFFCFL0AN059658 | WAUFFCFL0AN095768 | WAUFFCFL0AN087038 | WAUFFCFL0AN052273 | WAUFFCFL0AN014896 | WAUFFCFL0AN059272 | WAUFFCFL0AN009584; WAUFFCFL0AN080042; WAUFFCFL0AN015613 | WAUFFCFL0AN077187

WAUFFCFL0AN093731 | WAUFFCFL0AN072569; WAUFFCFL0AN045811 | WAUFFCFL0AN001145 | WAUFFCFL0AN048319; WAUFFCFL0AN012825 | WAUFFCFL0AN075472 | WAUFFCFL0AN094278

WAUFFCFL0AN091980 | WAUFFCFL0AN087296 | WAUFFCFL0AN026014 | WAUFFCFL0AN027115 | WAUFFCFL0AN031200 | WAUFFCFL0AN065475

WAUFFCFL0AN041726; WAUFFCFL0AN013859 | WAUFFCFL0AN089324 | WAUFFCFL0AN037952 | WAUFFCFL0AN008662; WAUFFCFL0AN006636

WAUFFCFL0AN016213 | WAUFFCFL0AN015286; WAUFFCFL0AN016633; WAUFFCFL0AN087752; WAUFFCFL0AN005020 | WAUFFCFL0AN026594 | WAUFFCFL0AN000240 | WAUFFCFL0AN061006; WAUFFCFL0AN069512 | WAUFFCFL0AN092465; WAUFFCFL0AN043105; WAUFFCFL0AN099710; WAUFFCFL0AN014221 | WAUFFCFL0AN047011 | WAUFFCFL0AN054184 | WAUFFCFL0AN032427 | WAUFFCFL0AN033965 | WAUFFCFL0AN025221; WAUFFCFL0AN022044; WAUFFCFL0AN059076 | WAUFFCFL0AN074497 | WAUFFCFL0AN065010; WAUFFCFL0AN050412 | WAUFFCFL0AN074323 | WAUFFCFL0AN084012 | WAUFFCFL0AN020553 | WAUFFCFL0AN092501 | WAUFFCFL0AN078596; WAUFFCFL0AN090795 | WAUFFCFL0AN023307; WAUFFCFL0AN078632 | WAUFFCFL0AN039443 | WAUFFCFL0AN013831 | WAUFFCFL0AN053519 | WAUFFCFL0AN045940 | WAUFFCFL0AN013666; WAUFFCFL0AN034923; WAUFFCFL0AN092420; WAUFFCFL0AN034551; WAUFFCFL0AN085967 | WAUFFCFL0AN047185 | WAUFFCFL0AN068585 | WAUFFCFL0AN070725; WAUFFCFL0AN060759; WAUFFCFL0AN063631

WAUFFCFL0AN011805 | WAUFFCFL0AN077173 | WAUFFCFL0AN055741 | WAUFFCFL0AN056596 | WAUFFCFL0AN068876 | WAUFFCFL0AN046196 | WAUFFCFL0AN025946; WAUFFCFL0AN085354; WAUFFCFL0AN084527 | WAUFFCFL0AN049907; WAUFFCFL0AN014493

WAUFFCFL0AN009925 |

WAUFFCFL0AN049731

; WAUFFCFL0AN030404 | WAUFFCFL0AN002800 | WAUFFCFL0AN054833

WAUFFCFL0AN095799 | WAUFFCFL0AN081448; WAUFFCFL0AN084060 | WAUFFCFL0AN004661; WAUFFCFL0AN015238; WAUFFCFL0AN017586 | WAUFFCFL0AN096757 | WAUFFCFL0AN001601 | WAUFFCFL0AN054816; WAUFFCFL0AN080588; WAUFFCFL0AN097195; WAUFFCFL0AN046649 | WAUFFCFL0AN075522 | WAUFFCFL0AN045324 | WAUFFCFL0AN013487; WAUFFCFL0AN058459 | WAUFFCFL0AN018446 | WAUFFCFL0AN002134; WAUFFCFL0AN068375 | WAUFFCFL0AN023548 | WAUFFCFL0AN015742; WAUFFCFL0AN062379

WAUFFCFL0AN020083 | WAUFFCFL0AN002909

WAUFFCFL0AN033397 | WAUFFCFL0AN061538 | WAUFFCFL0AN091770; WAUFFCFL0AN003722 | WAUFFCFL0AN076296 | WAUFFCFL0AN075696 | WAUFFCFL0AN064262; WAUFFCFL0AN055349 | WAUFFCFL0AN045551 | WAUFFCFL0AN091946 | WAUFFCFL0AN082423 | WAUFFCFL0AN013358 | WAUFFCFL0AN078212 | WAUFFCFL0AN092045; WAUFFCFL0AN015076

WAUFFCFL0AN087461 | WAUFFCFL0AN019497 | WAUFFCFL0AN045436 | WAUFFCFL0AN073933 | WAUFFCFL0AN016325 | WAUFFCFL0AN055190 | WAUFFCFL0AN065315 | WAUFFCFL0AN025090 | WAUFFCFL0AN031617 | WAUFFCFL0AN016244; WAUFFCFL0AN051821; WAUFFCFL0AN031066 | WAUFFCFL0AN070594 | WAUFFCFL0AN011173 | WAUFFCFL0AN079229; WAUFFCFL0AN018396; WAUFFCFL0AN055786; WAUFFCFL0AN008340 |

WAUFFCFL0AN042360

; WAUFFCFL0AN066335 | WAUFFCFL0AN096984; WAUFFCFL0AN047025; WAUFFCFL0AN091025

WAUFFCFL0AN090960 | WAUFFCFL0AN061393 | WAUFFCFL0AN083720; WAUFFCFL0AN057280 | WAUFFCFL0AN035599 | WAUFFCFL0AN029592 | WAUFFCFL0AN000688; WAUFFCFL0AN091395 | WAUFFCFL0AN062107; WAUFFCFL0AN039460 | WAUFFCFL0AN072619 | WAUFFCFL0AN000061 | WAUFFCFL0AN095186;

WAUFFCFL0AN017667

| WAUFFCFL0AN016888 | WAUFFCFL0AN021721; WAUFFCFL0AN050751; WAUFFCFL0AN031634; WAUFFCFL0AN017264; WAUFFCFL0AN097889 | WAUFFCFL0AN045369; WAUFFCFL0AN091557; WAUFFCFL0AN041967 | WAUFFCFL0AN068313

WAUFFCFL0AN030371; WAUFFCFL0AN005888; WAUFFCFL0AN016583; WAUFFCFL0AN010539 | WAUFFCFL0AN025283 | WAUFFCFL0AN028362 | WAUFFCFL0AN029740; WAUFFCFL0AN031407; WAUFFCFL0AN037689; WAUFFCFL0AN089825 | WAUFFCFL0AN012422

WAUFFCFL0AN057764

WAUFFCFL0AN090408 | WAUFFCFL0AN015871; WAUFFCFL0AN064942 | WAUFFCFL0AN083992 | WAUFFCFL0AN071664; WAUFFCFL0AN021797; WAUFFCFL0AN075682; WAUFFCFL0AN001114 | WAUFFCFL0AN013862 | WAUFFCFL0AN017782 | WAUFFCFL0AN037014 | WAUFFCFL0AN029415; WAUFFCFL0AN033559 | WAUFFCFL0AN095320 | WAUFFCFL0AN026403 | WAUFFCFL0AN013876; WAUFFCFL0AN074063 | WAUFFCFL0AN038728 | WAUFFCFL0AN022383 | WAUFFCFL0AN066593 | WAUFFCFL0AN093826

WAUFFCFL0AN036901; WAUFFCFL0AN037420 | WAUFFCFL0AN004126 | WAUFFCFL0AN060910; WAUFFCFL0AN059577 | WAUFFCFL0AN051379 | WAUFFCFL0AN065119 | WAUFFCFL0AN077660 | WAUFFCFL0AN000139; WAUFFCFL0AN072264; WAUFFCFL0AN096791 | WAUFFCFL0AN005521 | WAUFFCFL0AN059496 | WAUFFCFL0AN041743 | WAUFFCFL0AN000464 | WAUFFCFL0AN028930

WAUFFCFL0AN036526; WAUFFCFL0AN011836 | WAUFFCFL0AN053438 | WAUFFCFL0AN029432

WAUFFCFL0AN033352; WAUFFCFL0AN082454 | WAUFFCFL0AN072099 | WAUFFCFL0AN092546; WAUFFCFL0AN010041 | WAUFFCFL0AN043444 | WAUFFCFL0AN078520 | WAUFFCFL0AN062799 | WAUFFCFL0AN025364 | WAUFFCFL0AN073902; WAUFFCFL0AN084740 | WAUFFCFL0AN001436 | WAUFFCFL0AN095737 | WAUFFCFL0AN072541 | WAUFFCFL0AN078601; WAUFFCFL0AN023744; WAUFFCFL0AN047106; WAUFFCFL0AN003848 | WAUFFCFL0AN027079; WAUFFCFL0AN071602 | WAUFFCFL0AN084270; WAUFFCFL0AN061474 | WAUFFCFL0AN052712 | WAUFFCFL0AN070286 | WAUFFCFL0AN053570 | WAUFFCFL0AN009245; WAUFFCFL0AN027390 | WAUFFCFL0AN089890 | WAUFFCFL0AN085385; WAUFFCFL0AN029981 | WAUFFCFL0AN055755 | WAUFFCFL0AN090666; WAUFFCFL0AN056842 | WAUFFCFL0AN097214 | WAUFFCFL0AN022822 | WAUFFCFL0AN049454; WAUFFCFL0AN022951; WAUFFCFL0AN049227; WAUFFCFL0AN008385 | WAUFFCFL0AN081708 | WAUFFCFL0AN008872

WAUFFCFL0AN017894 | WAUFFCFL0AN010976 | WAUFFCFL0AN012971; WAUFFCFL0AN045517; WAUFFCFL0AN054945 | WAUFFCFL0AN069669; WAUFFCFL0AN027535; WAUFFCFL0AN072992; WAUFFCFL0AN049714 | WAUFFCFL0AN070613 | WAUFFCFL0AN032086; WAUFFCFL0AN069896 | WAUFFCFL0AN099903 | WAUFFCFL0AN061507 | WAUFFCFL0AN006183; WAUFFCFL0AN099061 | WAUFFCFL0AN082499 | WAUFFCFL0AN038065 | WAUFFCFL0AN048417 | WAUFFCFL0AN055285; WAUFFCFL0AN007432 | WAUFFCFL0AN066786 | WAUFFCFL0AN022089 | WAUFFCFL0AN056338; WAUFFCFL0AN066805 | WAUFFCFL0AN042794 | WAUFFCFL0AN008158 | WAUFFCFL0AN014266 | WAUFFCFL0AN096368; WAUFFCFL0AN027387; WAUFFCFL0AN078839; WAUFFCFL0AN068182 | WAUFFCFL0AN021184 | WAUFFCFL0AN050071

WAUFFCFL0AN010606; WAUFFCFL0AN052936 | WAUFFCFL0AN044139 | WAUFFCFL0AN003249; WAUFFCFL0AN085774 | WAUFFCFL0AN024604 | WAUFFCFL0AN015630; WAUFFCFL0AN005972 | WAUFFCFL0AN051852 | WAUFFCFL0AN004370 | WAUFFCFL0AN073642 | WAUFFCFL0AN085046 | WAUFFCFL0AN071891 | WAUFFCFL0AN066304; WAUFFCFL0AN028376 | WAUFFCFL0AN045355 | WAUFFCFL0AN066013 | WAUFFCFL0AN020018; WAUFFCFL0AN066724; WAUFFCFL0AN063001; WAUFFCFL0AN061636 | WAUFFCFL0AN025476 | WAUFFCFL0AN065363 | WAUFFCFL0AN078694; WAUFFCFL0AN000741 | WAUFFCFL0AN043413 | WAUFFCFL0AN078534; WAUFFCFL0AN042875 | WAUFFCFL0AN016048; WAUFFCFL0AN014607 | WAUFFCFL0AN046277 | WAUFFCFL0AN098928 | WAUFFCFL0AN021959; WAUFFCFL0AN012940 | WAUFFCFL0AN035926 | WAUFFCFL0AN069820 | WAUFFCFL0AN036090 | WAUFFCFL0AN016440