1HGCR2F34GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F34GA163112; 1HGCR2F34GA141711 | 1HGCR2F34GA103041

1HGCR2F34GA170657; 1HGCR2F34GA130076; 1HGCR2F34GA163661; 1HGCR2F34GA195493; 1HGCR2F34GA154314 | 1HGCR2F34GA172098 | 1HGCR2F34GA126447; 1HGCR2F34GA137707 | 1HGCR2F34GA173946; 1HGCR2F34GA141966; 1HGCR2F34GA133933 | 1HGCR2F34GA156564

1HGCR2F34GA178547 |

1HGCR2F34GA141918

| 1HGCR2F34GA195770; 1HGCR2F34GA184557 | 1HGCR2F34GA158914 | 1HGCR2F34GA179925; 1HGCR2F34GA143796; 1HGCR2F34GA189399 | 1HGCR2F34GA145077 | 1HGCR2F34GA113889 | 1HGCR2F34GA187751 | 1HGCR2F34GA185840

1HGCR2F34GA111897 | 1HGCR2F34GA171159; 1HGCR2F34GA133494 | 1HGCR2F34GA173851

1HGCR2F34GA182064; 1HGCR2F34GA181125 | 1HGCR2F34GA154748 | 1HGCR2F34GA136380 | 1HGCR2F34GA174515 | 1HGCR2F34GA133687 | 1HGCR2F34GA185191; 1HGCR2F34GA184039

1HGCR2F34GA130031 | 1HGCR2F34GA143152; 1HGCR2F34GA100253 | 1HGCR2F34GA199334; 1HGCR2F34GA191296 | 1HGCR2F34GA190214 | 1HGCR2F34GA104948 | 1HGCR2F34GA161330; 1HGCR2F34GA145404; 1HGCR2F34GA175910; 1HGCR2F34GA142034; 1HGCR2F34GA102942 | 1HGCR2F34GA162073 | 1HGCR2F34GA130627 | 1HGCR2F34GA198944 | 1HGCR2F34GA160842 | 1HGCR2F34GA183750; 1HGCR2F34GA112905 | 1HGCR2F34GA179097; 1HGCR2F34GA113505 | 1HGCR2F34GA154247; 1HGCR2F34GA109163; 1HGCR2F34GA195333; 1HGCR2F34GA176930; 1HGCR2F34GA114587 | 1HGCR2F34GA165992 | 1HGCR2F34GA102116 | 1HGCR2F34GA131535 | 1HGCR2F34GA174627 | 1HGCR2F34GA142406; 1HGCR2F34GA175602 | 1HGCR2F34GA174403 | 1HGCR2F34GA101354 | 1HGCR2F34GA123693 | 1HGCR2F34GA100155 | 1HGCR2F34GA112712; 1HGCR2F34GA129963 | 1HGCR2F34GA149243; 1HGCR2F34GA123614 | 1HGCR2F34GA187104 | 1HGCR2F34GA193369; 1HGCR2F34GA104934 | 1HGCR2F34GA183229; 1HGCR2F34GA167676 | 1HGCR2F34GA148125 | 1HGCR2F34GA183747 |

1HGCR2F34GA142535

; 1HGCR2F34GA174210; 1HGCR2F34GA154278 | 1HGCR2F34GA140462 | 1HGCR2F34GA170917 | 1HGCR2F34GA157469; 1HGCR2F34GA138176 | 1HGCR2F34GA106070; 1HGCR2F34GA100883 | 1HGCR2F34GA107221; 1HGCR2F34GA107199 | 1HGCR2F34GA169508 | 1HGCR2F34GA174921 | 1HGCR2F34GA111706 | 1HGCR2F34GA165071

1HGCR2F34GA171808 | 1HGCR2F34GA195445; 1HGCR2F34GA138792 |

1HGCR2F34GA185465

; 1HGCR2F34GA112239

1HGCR2F34GA162607 | 1HGCR2F34GA103010; 1HGCR2F34GA177785; 1HGCR2F34GA192769 | 1HGCR2F34GA134533; 1HGCR2F34GA115545; 1HGCR2F34GA102293 | 1HGCR2F34GA109051 | 1HGCR2F34GA140347

1HGCR2F34GA135441 | 1HGCR2F34GA187216 | 1HGCR2F34GA154930 | 1HGCR2F34GA167242 | 1HGCR2F34GA109700; 1HGCR2F34GA112788 | 1HGCR2F34GA198880 | 1HGCR2F34GA197695 | 1HGCR2F34GA179911 | 1HGCR2F34GA165541; 1HGCR2F34GA127887 | 1HGCR2F34GA135147 | 1HGCR2F34GA102018 | 1HGCR2F34GA175003; 1HGCR2F34GA156192 | 1HGCR2F34GA179570 | 1HGCR2F34GA199799 | 1HGCR2F34GA111513 | 1HGCR2F34GA196434 | 1HGCR2F34GA136444 | 1HGCR2F34GA197664 | 1HGCR2F34GA196630 | 1HGCR2F34GA150618 | 1HGCR2F34GA159402 |

1HGCR2F34GA166446

| 1HGCR2F34GA193405; 1HGCR2F34GA106733 | 1HGCR2F34GA139585

1HGCR2F34GA179424 | 1HGCR2F34GA117103; 1HGCR2F34GA147198; 1HGCR2F34GA183215 | 1HGCR2F34GA141417 | 1HGCR2F34GA114511 | 1HGCR2F34GA147699; 1HGCR2F34GA198524

1HGCR2F34GA192335; 1HGCR2F34GA169752 | 1HGCR2F34GA162803 | 1HGCR2F34GA158542 | 1HGCR2F34GA195574 | 1HGCR2F34GA103136 | 1HGCR2F34GA136282 | 1HGCR2F34GA170349 | 1HGCR2F34GA189421 | 1HGCR2F34GA156404 | 1HGCR2F34GA109504 | 1HGCR2F34GA187829 | 1HGCR2F34GA127422

1HGCR2F34GA148237 | 1HGCR2F34GA189953; 1HGCR2F34GA183361 | 1HGCR2F34GA139425 | 1HGCR2F34GA106604

1HGCR2F34GA166642 | 1HGCR2F34GA191458; 1HGCR2F34GA169153 | 1HGCR2F34GA184610;

1HGCR2F34GA182825

; 1HGCR2F34GA192030 | 1HGCR2F34GA191556; 1HGCR2F34GA185806 | 1HGCR2F34GA171856 | 1HGCR2F34GA148416; 1HGCR2F34GA173199 | 1HGCR2F34GA121040; 1HGCR2F34GA175390; 1HGCR2F34GA164311 | 1HGCR2F34GA188608 | 1HGCR2F34GA135570; 1HGCR2F34GA124486; 1HGCR2F34GA102178; 1HGCR2F34GA148268 | 1HGCR2F34GA134578; 1HGCR2F34GA181285 | 1HGCR2F34GA160727; 1HGCR2F34GA187135 | 1HGCR2F34GA162199 | 1HGCR2F34GA145788 | 1HGCR2F34GA181206 | 1HGCR2F34GA174174; 1HGCR2F34GA185319 | 1HGCR2F34GA153437

1HGCR2F34GA127727 | 1HGCR2F34GA179715 | 1HGCR2F34GA161828; 1HGCR2F34GA146889; 1HGCR2F34GA194893; 1HGCR2F34GA190116; 1HGCR2F34GA141238; 1HGCR2F34GA138663 | 1HGCR2F34GA156953 | 1HGCR2F34GA114637 | 1HGCR2F34GA155382; 1HGCR2F34GA129221 | 1HGCR2F34GA119367 | 1HGCR2F34GA103847 | 1HGCR2F34GA125895 | 1HGCR2F34GA181416; 1HGCR2F34GA180640 | 1HGCR2F34GA139361

1HGCR2F34GA193145

1HGCR2F34GA164664; 1HGCR2F34GA140641 | 1HGCR2F34GA196949; 1HGCR2F34GA158007; 1HGCR2F34GA136766 | 1HGCR2F34GA199964

1HGCR2F34GA133835 | 1HGCR2F34GA146357 | 1HGCR2F34GA151512; 1HGCR2F34GA186101

1HGCR2F34GA110524 | 1HGCR2F34GA118929 | 1HGCR2F34GA195350; 1HGCR2F34GA153616 | 1HGCR2F34GA151008 | 1HGCR2F34GA100110 | 1HGCR2F34GA128604

1HGCR2F34GA113374 | 1HGCR2F34GA114122; 1HGCR2F34GA199625; 1HGCR2F34GA115125 | 1HGCR2F34GA186194; 1HGCR2F34GA190987; 1HGCR2F34GA170108

1HGCR2F34GA191525; 1HGCR2F34GA158461 | 1HGCR2F34GA191346 | 1HGCR2F34GA117215 | 1HGCR2F34GA123337 | 1HGCR2F34GA108028 | 1HGCR2F34GA186115 | 1HGCR2F34GA185420 | 1HGCR2F34GA109289

1HGCR2F34GA107980 | 1HGCR2F34GA199091 | 1HGCR2F34GA123306

1HGCR2F34GA107378; 1HGCR2F34GA129607 | 1HGCR2F34GA123726 | 1HGCR2F34GA125234 | 1HGCR2F34GA191251 | 1HGCR2F34GA168410; 1HGCR2F34GA161540 | 1HGCR2F34GA189161; 1HGCR2F34GA144057 | 1HGCR2F34GA124939 | 1HGCR2F34GA176510 | 1HGCR2F34GA156029; 1HGCR2F34GA189838

1HGCR2F34GA122530 | 1HGCR2F34GA144592 | 1HGCR2F34GA128778; 1HGCR2F34GA103895 | 1HGCR2F34GA183165 | 1HGCR2F34GA139909; 1HGCR2F34GA103217; 1HGCR2F34GA116789; 1HGCR2F34GA154295; 1HGCR2F34GA137058; 1HGCR2F34GA144396 | 1HGCR2F34GA136198; 1HGCR2F34GA102715 | 1HGCR2F34GA184655; 1HGCR2F34GA147895 | 1HGCR2F34GA126755; 1HGCR2F34GA106411 | 1HGCR2F34GA183618 | 1HGCR2F34GA121250 | 1HGCR2F34GA168780 | 1HGCR2F34GA147475 | 1HGCR2F34GA120678 | 1HGCR2F34GA194425 | 1HGCR2F34GA176362 | 1HGCR2F34GA194327 | 1HGCR2F34GA125346 | 1HGCR2F34GA114900 | 1HGCR2F34GA148254; 1HGCR2F34GA196529; 1HGCR2F34GA151526 | 1HGCR2F34GA148917; 1HGCR2F34GA124567 | 1HGCR2F34GA164213 | 1HGCR2F34GA154944 | 1HGCR2F34GA162672 | 1HGCR2F34GA104108 | 1HGCR2F34GA131423 | 1HGCR2F34GA144754; 1HGCR2F34GA190617

1HGCR2F34GA150358 | 1HGCR2F34GA135245 | 1HGCR2F34GA163207 | 1HGCR2F34GA171050

1HGCR2F34GA173414 | 1HGCR2F34GA189841; 1HGCR2F34GA160534 |

1HGCR2F34GA1274051HGCR2F34GA197969 | 1HGCR2F34GA198541 | 1HGCR2F34GA185885 | 1HGCR2F34GA109194

1HGCR2F34GA160615

1HGCR2F34GA114640 | 1HGCR2F34GA197938; 1HGCR2F34GA173574; 1HGCR2F34GA179066; 1HGCR2F34GA131440 | 1HGCR2F34GA180802 | 1HGCR2F34GA164342 | 1HGCR2F34GA126397 | 1HGCR2F34GA164003; 1HGCR2F34GA181979 | 1HGCR2F34GA134757; 1HGCR2F34GA118512

1HGCR2F34GA107901; 1HGCR2F34GA138629 | 1HGCR2F34GA196899

1HGCR2F34GA101290; 1HGCR2F34GA199981 | 1HGCR2F34GA104562 | 1HGCR2F34GA185157 | 1HGCR2F34GA111611 | 1HGCR2F34GA140686 | 1HGCR2F34GA157374; 1HGCR2F34GA198717; 1HGCR2F34GA155298; 1HGCR2F34GA133978 | 1HGCR2F34GA147511; 1HGCR2F34GA143488 | 1HGCR2F34GA124763; 1HGCR2F34GA146732 | 1HGCR2F34GA130613 | 1HGCR2F34GA130451; 1HGCR2F34GA139229; 1HGCR2F34GA180850; 1HGCR2F34GA106814; 1HGCR2F34GA185188

1HGCR2F34GA174031; 1HGCR2F34GA131731 | 1HGCR2F34GA124181 | 1HGCR2F34GA170819 | 1HGCR2F34GA114590; 1HGCR2F34GA145418 | 1HGCR2F34GA188298 | 1HGCR2F34GA106053 | 1HGCR2F34GA145130; 1HGCR2F34GA141921 | 1HGCR2F34GA108353; 1HGCR2F34GA103427 | 1HGCR2F34GA169217 | 1HGCR2F34GA151297 | 1HGCR2F34GA130417 | 1HGCR2F34GA160341 | 1HGCR2F34GA122821 | 1HGCR2F34GA138498 | 1HGCR2F34GA141532 | 1HGCR2F34GA169704 | 1HGCR2F34GA142115 | 1HGCR2F34GA121684; 1HGCR2F34GA170450; 1HGCR2F34GA124875

1HGCR2F34GA173834 | 1HGCR2F34GA182579; 1HGCR2F34GA108272 | 1HGCR2F34GA155723 | 1HGCR2F34GA196904 | 1HGCR2F34GA124780 | 1HGCR2F34GA142678 | 1HGCR2F34GA160386 | 1HGCR2F34GA191055; 1HGCR2F34GA175826; 1HGCR2F34GA105579 | 1HGCR2F34GA190083 | 1HGCR2F34GA199527 | 1HGCR2F34GA172165; 1HGCR2F34GA196207 | 1HGCR2F34GA162252 | 1HGCR2F34GA133589 | 1HGCR2F34GA102312 | 1HGCR2F34GA165412 | 1HGCR2F34GA157844 | 1HGCR2F34GA183506 | 1HGCR2F34GA124133 | 1HGCR2F34GA128151; 1HGCR2F34GA128358 |

1HGCR2F34GA190469

; 1HGCR2F34GA102245; 1HGCR2F34GA141823; 1HGCR2F34GA157262; 1HGCR2F34GA112824 | 1HGCR2F34GA107445; 1HGCR2F34GA133916

1HGCR2F34GA172568; 1HGCR2F34GA111253 | 1HGCR2F34GA110460; 1HGCR2F34GA128019 | 1HGCR2F34GA112869; 1HGCR2F34GA184591 | 1HGCR2F34GA150053 | 1HGCR2F34GA168732; 1HGCR2F34GA132829 | 1HGCR2F34GA123421

1HGCR2F34GA180489 | 1HGCR2F34GA181268; 1HGCR2F34GA170979; 1HGCR2F34GA191542 | 1HGCR2F34GA195865; 1HGCR2F34GA199348; 1HGCR2F34GA117750 | 1HGCR2F34GA180380

1HGCR2F34GA120602 | 1HGCR2F34GA157343 | 1HGCR2F34GA142857 | 1HGCR2F34GA146228; 1HGCR2F34GA134158

1HGCR2F34GA189550

1HGCR2F34GA176720; 1HGCR2F34GA138968; 1HGCR2F34GA116114; 1HGCR2F34GA181965; 1HGCR2F34GA160324 | 1HGCR2F34GA164499 | 1HGCR2F34GA102083; 1HGCR2F34GA157956 | 1HGCR2F34GA179746; 1HGCR2F34GA146309; 1HGCR2F34GA124794 | 1HGCR2F34GA164468; 1HGCR2F34GA168049 | 1HGCR2F34GA160632; 1HGCR2F34GA165572; 1HGCR2F34GA134368 | 1HGCR2F34GA134712; 1HGCR2F34GA106991 | 1HGCR2F34GA121877; 1HGCR2F34GA118803 | 1HGCR2F34GA133804 | 1HGCR2F34GA169542 | 1HGCR2F34GA185529 | 1HGCR2F34GA144415; 1HGCR2F34GA161702 | 1HGCR2F34GA154555; 1HGCR2F34GA180072 |

1HGCR2F34GA133009

; 1HGCR2F34GA102522 | 1HGCR2F34GA152711; 1HGCR2F34GA141725; 1HGCR2F34GA120616; 1HGCR2F34GA183733 | 1HGCR2F34GA108806; 1HGCR2F34GA127274 |

1HGCR2F34GA115285

; 1HGCR2F34GA142325; 1HGCR2F34GA191329

1HGCR2F34GA148593; 1HGCR2F34GA142390; 1HGCR2F34GA108188 | 1HGCR2F34GA196708; 1HGCR2F34GA194330; 1HGCR2F34GA113097

1HGCR2F34GA110393; 1HGCR2F34GA108532; 1HGCR2F34GA175339; 1HGCR2F34GA105081; 1HGCR2F34GA138565 | 1HGCR2F34GA197308; 1HGCR2F34GA154152 | 1HGCR2F34GA195221; 1HGCR2F34GA179603

1HGCR2F34GA116677 | 1HGCR2F34GA114265 | 1HGCR2F34GA128165

1HGCR2F34GA180251 | 1HGCR2F34GA143331 | 1HGCR2F34GA141174 | 1HGCR2F34GA128148; 1HGCR2F34GA140168 | 1HGCR2F34GA155530; 1HGCR2F34GA122575

1HGCR2F34GA144639; 1HGCR2F34GA142082 | 1HGCR2F34GA113648 | 1HGCR2F34GA134631 | 1HGCR2F34GA177432 | 1HGCR2F34GA115142 | 1HGCR2F34GA181237 | 1HGCR2F34GA155110 | 1HGCR2F34GA161117; 1HGCR2F34GA183103

1HGCR2F34GA115805 | 1HGCR2F34GA171064; 1HGCR2F34GA125296; 1HGCR2F34GA182453 | 1HGCR2F34GA199320; 1HGCR2F34GA126920; 1HGCR2F34GA172473; 1HGCR2F34GA106084 | 1HGCR2F34GA118669 | 1HGCR2F34GA172120 | 1HGCR2F34GA112208 | 1HGCR2F34GA173056 | 1HGCR2F34GA186843 | 1HGCR2F34GA119207 | 1HGCR2F34GA167015; 1HGCR2F34GA154054 | 1HGCR2F34GA165328 | 1HGCR2F34GA198104 | 1HGCR2F34GA147007 | 1HGCR2F34GA168021; 1HGCR2F34GA152062 |

1HGCR2F34GA157620

| 1HGCR2F34GA103282; 1HGCR2F34GA105582 | 1HGCR2F34GA132572 | 1HGCR2F34GA117697; 1HGCR2F34GA115562; 1HGCR2F34GA108479 | 1HGCR2F34GA177222 | 1HGCR2F34GA127372 | 1HGCR2F34GA157200 | 1HGCR2F34GA192500 | 1HGCR2F34GA189063 | 1HGCR2F34GA171274; 1HGCR2F34GA178192 | 1HGCR2F34GA120499 | 1HGCR2F34GA151994

1HGCR2F34GA139733 | 1HGCR2F34GA197356 | 1HGCR2F34GA192190 | 1HGCR2F34GA131258; 1HGCR2F34GA177334 | 1HGCR2F34GA159724 | 1HGCR2F34GA101564 | 1HGCR2F34GA127484; 1HGCR2F34GA131308;

1HGCR2F34GA180301

| 1HGCR2F34GA135973 | 1HGCR2F34GA155060 | 1HGCR2F34GA130319 | 1HGCR2F34GA146746; 1HGCR2F34GA192433; 1HGCR2F34GA199933; 1HGCR2F34GA142020 | 1HGCR2F34GA170710; 1HGCR2F34GA175762 | 1HGCR2F34GA198023; 1HGCR2F34GA149999 | 1HGCR2F34GA128750 | 1HGCR2F34GA117800

1HGCR2F34GA128313 | 1HGCR2F34GA142177; 1HGCR2F34GA176345 | 1HGCR2F34GA178967 | 1HGCR2F34GA188687 | 1HGCR2F34GA123807; 1HGCR2F34GA109244 | 1HGCR2F34GA155253 | 1HGCR2F34GA145578 | 1HGCR2F34GA138050; 1HGCR2F34GA144852; 1HGCR2F34GA186079 | 1HGCR2F34GA198801; 1HGCR2F34GA138601; 1HGCR2F34GA187538; 1HGCR2F34GA100480; 1HGCR2F34GA167614 | 1HGCR2F34GA135620; 1HGCR2F34GA155687; 1HGCR2F34GA184803; 1HGCR2F34GA137643 | 1HGCR2F34GA162283; 1HGCR2F34GA139960; 1HGCR2F34GA182985; 1HGCR2F34GA164521 | 1HGCR2F34GA160517; 1HGCR2F34GA125136; 1HGCR2F34GA110216 | 1HGCR2F34GA109020;

1HGCR2F34GA199897

| 1HGCR2F34GA118980; 1HGCR2F34GA175793 | 1HGCR2F34GA167872; 1HGCR2F34GA112810 | 1HGCR2F34GA171002 | 1HGCR2F34GA169587 | 1HGCR2F34GA183649; 1HGCR2F34GA136248 | 1HGCR2F34GA128649 | 1HGCR2F34GA123564; 1HGCR2F34GA198166

1HGCR2F34GA144981 | 1HGCR2F34GA185787 | 1HGCR2F34GA149081 | 1HGCR2F34GA133544 | 1HGCR2F34GA142826 | 1HGCR2F34GA132233 | 1HGCR2F34GA159562; 1HGCR2F34GA187443 | 1HGCR2F34GA190066 | 1HGCR2F34GA184509; 1HGCR2F34GA110281 | 1HGCR2F34GA145905; 1HGCR2F34GA107025 | 1HGCR2F34GA131907 | 1HGCR2F34GA148089 | 1HGCR2F34GA159710; 1HGCR2F34GA168391 | 1HGCR2F34GA199673 | 1HGCR2F34GA171047 | 1HGCR2F34GA147685 | 1HGCR2F34GA139487; 1HGCR2F34GA112189 | 1HGCR2F34GA120938 | 1HGCR2F34GA140493

1HGCR2F34GA182484 | 1HGCR2F34GA172280; 1HGCR2F34GA126304 | 1HGCR2F34GA165894

1HGCR2F34GA149145 | 1HGCR2F34GA157102; 1HGCR2F34GA117943 | 1HGCR2F34GA152661; 1HGCR2F34GA163983; 1HGCR2F34GA173817; 1HGCR2F34GA199026; 1HGCR2F34GA167144 | 1HGCR2F34GA182646 | 1HGCR2F34GA182002; 1HGCR2F34GA167077 | 1HGCR2F34GA120065 | 1HGCR2F34GA196918; 1HGCR2F34GA180167 | 1HGCR2F34GA156998 | 1HGCR2F34GA127646

1HGCR2F34GA193470; 1HGCR2F34GA182341 | 1HGCR2F34GA102651; 1HGCR2F34GA157388 | 1HGCR2F34GA194764 | 1HGCR2F34GA106716 | 1HGCR2F34GA165121 | 1HGCR2F34GA122883 |

1HGCR2F34GA195560

| 1HGCR2F34GA170903 | 1HGCR2F34GA155429 | 1HGCR2F34GA191069; 1HGCR2F34GA177477 | 1HGCR2F34GA115576 | 1HGCR2F34GA125878 | 1HGCR2F34GA124634; 1HGCR2F34GA184252; 1HGCR2F34GA104495 | 1HGCR2F34GA162459 | 1HGCR2F34GA148383; 1HGCR2F34GA127341 | 1HGCR2F34GA136489 | 1HGCR2F34GA128425 | 1HGCR2F34GA134502 | 1HGCR2F34GA180069

1HGCR2F34GA170464; 1HGCR2F34GA111236 | 1HGCR2F34GA137478 | 1HGCR2F34GA124066

1HGCR2F34GA104626 |

1HGCR2F34GA115447

; 1HGCR2F34GA196322

1HGCR2F34GA192254 | 1HGCR2F34GA188592 | 1HGCR2F34GA126884 | 1HGCR2F34GA162395 | 1HGCR2F34GA197597

1HGCR2F34GA114850 | 1HGCR2F34GA174112; 1HGCR2F34GA191735

1HGCR2F34GA113679; 1HGCR2F34GA106747 | 1HGCR2F34GA113553; 1HGCR2F34GA155303; 1HGCR2F34GA177382 | 1HGCR2F34GA155639 | 1HGCR2F34GA167547 | 1HGCR2F34GA164941 | 1HGCR2F34GA165913 | 1HGCR2F34GA158511; 1HGCR2F34GA195543 | 1HGCR2F34GA111494 | 1HGCR2F34GA125606; 1HGCR2F34GA181335 | 1HGCR2F34GA168682; 1HGCR2F34GA194246; 1HGCR2F34GA127890 | 1HGCR2F34GA108837; 1HGCR2F34GA173042 | 1HGCR2F34GA126822 | 1HGCR2F34GA198491 | 1HGCR2F34GA154992 | 1HGCR2F34GA106649 | 1HGCR2F34GA193095; 1HGCR2F34GA191024; 1HGCR2F34GA193792; 1HGCR2F34GA136721 | 1HGCR2F34GA112242; 1HGCR2F34GA197745 | 1HGCR2F34GA127758 | 1HGCR2F34GA154488; 1HGCR2F34GA108059; 1HGCR2F34GA105002 | 1HGCR2F34GA118574 | 1HGCR2F34GA176734; 1HGCR2F34GA145581 | 1HGCR2F34GA175275; 1HGCR2F34GA130322 | 1HGCR2F34GA178113 | 1HGCR2F34GA112872 | 1HGCR2F34GA121569 | 1HGCR2F34GA187880 | 1HGCR2F34GA171226; 1HGCR2F34GA164261 | 1HGCR2F34GA117831 | 1HGCR2F34GA112841 | 1HGCR2F34GA180282 | 1HGCR2F34GA174272 | 1HGCR2F34GA132507; 1HGCR2F34GA105758 | 1HGCR2F34GA118333; 1HGCR2F34GA177995 | 1HGCR2F34GA150716 | 1HGCR2F34GA196868 | 1HGCR2F34GA144351 | 1HGCR2F34GA131485 | 1HGCR2F34GA197227 | 1HGCR2F34GA175809 | 1HGCR2F34GA155169 | 1HGCR2F34GA114881; 1HGCR2F34GA144298 | 1HGCR2F34GA132104; 1HGCR2F34GA165135; 1HGCR2F34GA101449; 1HGCR2F34GA174322 | 1HGCR2F34GA150862 | 1HGCR2F34GA127128; 1HGCR2F34GA164549; 1HGCR2F34GA183070

1HGCR2F34GA166947; 1HGCR2F34GA173204; 1HGCR2F34GA178760 | 1HGCR2F34GA189967 | 1HGCR2F34GA172103 | 1HGCR2F34GA179391; 1HGCR2F34GA136881 | 1HGCR2F34GA159481; 1HGCR2F34GA133270 | 1HGCR2F34GA118008 | 1HGCR2F34GA148464 | 1HGCR2F34GA141675; 1HGCR2F34GA171730 | 1HGCR2F34GA174966; 1HGCR2F34GA124374 | 1HGCR2F34GA109521

1HGCR2F34GA165748; 1HGCR2F34GA186633; 1HGCR2F34GA130384 | 1HGCR2F34GA186325 | 1HGCR2F34GA199303; 1HGCR2F34GA151025; 1HGCR2F34GA109213 | 1HGCR2F34GA194506

1HGCR2F34GA153924 | 1HGCR2F34GA107395 | 1HGCR2F34GA183313 | 1HGCR2F34GA138467; 1HGCR2F34GA186180 | 1HGCR2F34GA140851 | 1HGCR2F34GA140980 | 1HGCR2F34GA116257 | 1HGCR2F34GA156368 | 1HGCR2F34GA140901 | 1HGCR2F34GA161375 | 1HGCR2F34GA166561 | 1HGCR2F34GA120485; 1HGCR2F34GA132409 | 1HGCR2F34GA196885 | 1HGCR2F34GA110748; 1HGCR2F34GA142387 | 1HGCR2F34GA161151; 1HGCR2F34GA106019 | 1HGCR2F34GA141742 | 1HGCR2F34GA111771 | 1HGCR2F34GA178158; 1HGCR2F34GA198250 | 1HGCR2F34GA172389; 1HGCR2F34GA179679 | 1HGCR2F34GA108448; 1HGCR2F34GA170299; 1HGCR2F34GA113181 | 1HGCR2F34GA117506 | 1HGCR2F34GA158248 | 1HGCR2F34GA145936; 1HGCR2F34GA172800 | 1HGCR2F34GA114475 | 1HGCR2F34GA115187

1HGCR2F34GA179407 | 1HGCR2F34GA127467; 1HGCR2F34GA125962 | 1HGCR2F34GA124908; 1HGCR2F34GA107834; 1HGCR2F34GA130711

1HGCR2F34GA145791 | 1HGCR2F34GA110667 | 1HGCR2F34GA151221; 1HGCR2F34GA171792 | 1HGCR2F34GA135181 | 1HGCR2F34GA129980; 1HGCR2F34GA130241 | 1HGCR2F34GA148741

1HGCR2F34GA146259

; 1HGCR2F34GA134550; 1HGCR2F34GA112256 | 1HGCR2F34GA152756 | 1HGCR2F34GA155740 | 1HGCR2F34GA114704; 1HGCR2F34GA164101 | 1HGCR2F34GA189886 | 1HGCR2F34GA188253

1HGCR2F34GA133799; 1HGCR2F34GA196255 | 1HGCR2F34GA163773 | 1HGCR2F34GA108594 | 1HGCR2F34GA160212; 1HGCR2F34GA146083; 1HGCR2F34GA148903 |

1HGCR2F34GA132331

; 1HGCR2F34GA127095 | 1HGCR2F34GA143877; 1HGCR2F34GA102911 | 1HGCR2F34GA101399 | 1HGCR2F34GA120051 | 1HGCR2F34GA128215

1HGCR2F34GA188656; 1HGCR2F34GA193372; 1HGCR2F34GA152224 | 1HGCR2F34GA129283 | 1HGCR2F34GA179276 | 1HGCR2F34GA146536; 1HGCR2F34GA176572 | 1HGCR2F34GA127792 | 1HGCR2F34GA172053 | 1HGCR2F34GA180153 | 1HGCR2F34GA117599 | 1HGCR2F34GA154281; 1HGCR2F34GA137836 | 1HGCR2F34GA125914 | 1HGCR2F34GA172764; 1HGCR2F34GA120373; 1HGCR2F34GA157150; 1HGCR2F34GA102276 | 1HGCR2F34GA171419

1HGCR2F34GA135746 | 1HGCR2F34GA169315 | 1HGCR2F34GA161165; 1HGCR2F34GA126268 | 1HGCR2F34GA139683; 1HGCR2F34GA105212;

1HGCR2F34GA141871

| 1HGCR2F34GA132586

1HGCR2F34GA165104 | 1HGCR2F34GA145824; 1HGCR2F34GA166107 | 1HGCR2F34GA153051; 1HGCR2F34GA195414 | 1HGCR2F34GA121135; 1HGCR2F34GA113424 | 1HGCR2F34GA189323 | 1HGCR2F34GA141983 | 1HGCR2F34GA185384; 1HGCR2F34GA173672; 1HGCR2F34GA149677 | 1HGCR2F34GA169539 | 1HGCR2F34GA193291; 1HGCR2F34GA157312 | 1HGCR2F34GA110961 | 1HGCR2F34GA157259 | 1HGCR2F34GA199642; 1HGCR2F34GA108515; 1HGCR2F34GA188186 | 1HGCR2F34GA143927; 1HGCR2F34GA122348 | 1HGCR2F34GA125511 | 1HGCR2F34GA188141; 1HGCR2F34GA134791 | 1HGCR2F34GA104884; 1HGCR2F34GA134743; 1HGCR2F34GA166530; 1HGCR2F34GA152403 | 1HGCR2F34GA162610

1HGCR2F34GA145189; 1HGCR2F34GA186969

1HGCR2F34GA100821 | 1HGCR2F34GA115786; 1HGCR2F34GA142194; 1HGCR2F34GA118946 | 1HGCR2F34GA171548 | 1HGCR2F34GA134452; 1HGCR2F34GA130997 | 1HGCR2F34GA133396 | 1HGCR2F34GA183554

1HGCR2F34GA107137; 1HGCR2F34GA166611; 1HGCR2F34GA131034 | 1HGCR2F34GA168116 | 1HGCR2F34GA144804; 1HGCR2F34GA131454 | 1HGCR2F34GA117781 | 1HGCR2F34GA121667 | 1HGCR2F34GA152725

1HGCR2F34GA137691 | 1HGCR2F34GA121409 | 1HGCR2F34GA149291 | 1HGCR2F34GA162302 | 1HGCR2F34GA146200; 1HGCR2F34GA155432 | 1HGCR2F34GA197972 | 1HGCR2F34GA192951 | 1HGCR2F34GA169010 | 1HGCR2F34GA138064

1HGCR2F34GA152823 | 1HGCR2F34GA197728 | 1HGCR2F34GA162512 | 1HGCR2F34GA179083 | 1HGCR2F34GA166138 | 1HGCR2F34GA125590; 1HGCR2F34GA101600; 1HGCR2F34GA141420 | 1HGCR2F34GA188219 | 1HGCR2F34GA122558 | 1HGCR2F34GA194067; 1HGCR2F34GA162171; 1HGCR2F34GA141188 | 1HGCR2F34GA108031 | 1HGCR2F34GA118123; 1HGCR2F34GA118686 | 1HGCR2F34GA126769 | 1HGCR2F34GA106795 | 1HGCR2F34GA185241 | 1HGCR2F34GA125847 | 1HGCR2F34GA117960; 1HGCR2F34GA177186; 1HGCR2F34GA166270; 1HGCR2F34GA118784

1HGCR2F34GA170609 | 1HGCR2F34GA156094; 1HGCR2F34GA105775; 1HGCR2F34GA151462; 1HGCR2F34GA191184 | 1HGCR2F34GA182534 | 1HGCR2F34GA159450; 1HGCR2F34GA144253 | 1HGCR2F34GA111575

1HGCR2F34GA192772

1HGCR2F34GA184171 | 1HGCR2F34GA116288

1HGCR2F34GA126142 | 1HGCR2F34GA136668 | 1HGCR2F34GA190584 | 1HGCR2F34GA129008 | 1HGCR2F34GA162591 | 1HGCR2F34GA130935 | 1HGCR2F34GA139814 | 1HGCR2F34GA198555 | 1HGCR2F34GA139019; 1HGCR2F34GA143846 | 1HGCR2F34GA140039 | 1HGCR2F34GA112046; 1HGCR2F34GA188589

1HGCR2F34GA149386 | 1HGCR2F34GA122513 | 1HGCR2F34GA188480 | 1HGCR2F34GA130188;

1HGCR2F34GA191878

; 1HGCR2F34GA121314 | 1HGCR2F34GA135486

1HGCR2F34GA136279; 1HGCR2F34GA105341 | 1HGCR2F34GA175759; 1HGCR2F34GA149615 | 1HGCR2F34GA143779; 1HGCR2F34GA151395 | 1HGCR2F34GA133091 | 1HGCR2F34GA168441 | 1HGCR2F34GA187037 | 1HGCR2F34GA174255 | 1HGCR2F34GA101984

1HGCR2F34GA175356 | 1HGCR2F34GA151431; 1HGCR2F34GA112628 | 1HGCR2F34GA103802; 1HGCR2F34GA108952;

1HGCR2F34GA1415771HGCR2F34GA153180 | 1HGCR2F34GA184560 | 1HGCR2F34GA129185; 1HGCR2F34GA142762 | 1HGCR2F34GA160890 | 1HGCR2F34GA145757 | 1HGCR2F34GA139117

1HGCR2F34GA121359 | 1HGCR2F34GA142227 | 1HGCR2F34GA188043 | 1HGCR2F34GA115321; 1HGCR2F34GA176104 | 1HGCR2F34GA148271; 1HGCR2F34GA198782; 1HGCR2F34GA140669 | 1HGCR2F34GA191217 | 1HGCR2F34GA121748 | 1HGCR2F34GA193047 | 1HGCR2F34GA117814; 1HGCR2F34GA116999

1HGCR2F34GA131700 | 1HGCR2F34GA153423 | 1HGCR2F34GA149050; 1HGCR2F34GA139490

1HGCR2F34GA146472; 1HGCR2F34GA111124 | 1HGCR2F34GA116372 | 1HGCR2F34GA127520 | 1HGCR2F34GA146942 | 1HGCR2F34GA132314 | 1HGCR2F34GA148819; 1HGCR2F34GA158640; 1HGCR2F34GA109230 | 1HGCR2F34GA198572

1HGCR2F34GA111060 | 1HGCR2F34GA160467 | 1HGCR2F34GA177138 | 1HGCR2F34GA198152; 1HGCR2F34GA188804 | 1HGCR2F34GA122866; 1HGCR2F34GA185790; 1HGCR2F34GA130157; 1HGCR2F34GA190777 | 1HGCR2F34GA153969 | 1HGCR2F34GA165247 | 1HGCR2F34GA172876 | 1HGCR2F34GA187250 | 1HGCR2F34GA162980 | 1HGCR2F34GA129865; 1HGCR2F34GA150778

1HGCR2F34GA168827 | 1HGCR2F34GA111155 | 1HGCR2F34GA110247 | 1HGCR2F34GA173686; 1HGCR2F34GA128103 | 1HGCR2F34GA159044 | 1HGCR2F34GA159884; 1HGCR2F34GA187071 | 1HGCR2F34GA161022 | 1HGCR2F34GA158797 | 1HGCR2F34GA100737 | 1HGCR2F34GA185272 | 1HGCR2F34GA144009; 1HGCR2F34GA154684 | 1HGCR2F34GA153454 | 1HGCR2F34GA180508 | 1HGCR2F34GA125217; 1HGCR2F34GA141336 | 1HGCR2F34GA134936 | 1HGCR2F34GA146486 | 1HGCR2F34GA183974 | 1HGCR2F34GA168620 | 1HGCR2F34GA184395 | 1HGCR2F34GA185238 | 1HGCR2F34GA167550 | 1HGCR2F34GA190746 | 1HGCR2F34GA145483 | 1HGCR2F34GA184980 | 1HGCR2F34GA186292; 1HGCR2F34GA143653 | 1HGCR2F34GA174241; 1HGCR2F34GA170335 | 1HGCR2F34GA144348 | 1HGCR2F34GA133267 | 1HGCR2F34GA129249 | 1HGCR2F34GA166883 | 1HGCR2F34GA154507 | 1HGCR2F34GA120633; 1HGCR2F34GA167502 | 1HGCR2F34GA132149 | 1HGCR2F34GA168746; 1HGCR2F34GA173977 | 1HGCR2F34GA136010 | 1HGCR2F34GA169993; 1HGCR2F34GA124603 | 1HGCR2F34GA154300 | 1HGCR2F34GA164079; 1HGCR2F34GA175325 | 1HGCR2F34GA108529 | 1HGCR2F34GA179908 | 1HGCR2F34GA163062; 1HGCR2F34GA119482 | 1HGCR2F34GA130210 | 1HGCR2F34GA149534 | 1HGCR2F34GA135066 | 1HGCR2F34GA139957; 1HGCR2F34GA122947; 1HGCR2F34GA130563; 1HGCR2F34GA145970 | 1HGCR2F34GA161862; 1HGCR2F34GA110409 | 1HGCR2F34GA136685 | 1HGCR2F34GA189676; 1HGCR2F34GA172702

1HGCR2F34GA178032 | 1HGCR2F34GA195316 | 1HGCR2F34GA138033; 1HGCR2F34GA121085 | 1HGCR2F34GA173722; 1HGCR2F34GA187555 | 1HGCR2F34GA154135; 1HGCR2F34GA153356; 1HGCR2F34GA181528 | 1HGCR2F34GA128537 | 1HGCR2F34GA108286 | 1HGCR2F34GA182338

1HGCR2F34GA169024 | 1HGCR2F34GA101547; 1HGCR2F34GA135827 | 1HGCR2F34GA198409 | 1HGCR2F34GA151722 | 1HGCR2F34GA153275 | 1HGCR2F34GA174868 | 1HGCR2F34GA126321; 1HGCR2F34GA146343; 1HGCR2F34GA145435 | 1HGCR2F34GA113472 | 1HGCR2F34GA119269 | 1HGCR2F34GA125671 | 1HGCR2F34GA129686; 1HGCR2F34GA151672; 1HGCR2F34GA142664; 1HGCR2F34GA134449; 1HGCR2F34GA143149 | 1HGCR2F34GA124472 | 1HGCR2F34GA156077 | 1HGCR2F34GA117165; 1HGCR2F34GA131597; 1HGCR2F34GA136038; 1HGCR2F34GA189693 | 1HGCR2F34GA118171 | 1HGCR2F34GA174014 | 1HGCR2F34GA180797 | 1HGCR2F34GA159920 | 1HGCR2F34GA188009; 1HGCR2F34GA168634; 1HGCR2F34GA148402; 1HGCR2F34GA162543 | 1HGCR2F34GA151168 | 1HGCR2F34GA163708 | 1HGCR2F34GA104139 | 1HGCR2F34GA132345; 1HGCR2F34GA149372; 1HGCR2F34GA188818 | 1HGCR2F34GA194652; 1HGCR2F34GA117747

1HGCR2F34GA133866 | 1HGCR2F34GA130269; 1HGCR2F34GA148030; 1HGCR2F34GA185563; 1HGCR2F34GA155334 | 1HGCR2F34GA140042; 1HGCR2F34GA173218 | 1HGCR2F34GA110071 | 1HGCR2F34GA168357 | 1HGCR2F34GA133026; 1HGCR2F34GA105906 | 1HGCR2F34GA180847 | 1HGCR2F34GA108241 | 1HGCR2F34GA143717 | 1HGCR2F34GA153440 | 1HGCR2F34GA158265 | 1HGCR2F34GA125797 | 1HGCR2F34GA106117; 1HGCR2F34GA114542 | 1HGCR2F34GA122799

1HGCR2F34GA161523 | 1HGCR2F34GA112015; 1HGCR2F34GA118428 | 1HGCR2F34GA184431 | 1HGCR2F34GA124228;

1HGCR2F34GA178628

| 1HGCR2F34GA158668 | 1HGCR2F34GA119546 | 1HGCR2F34GA193923 | 1HGCR2F34GA122902 | 1HGCR2F34GA144995 | 1HGCR2F34GA111429 | 1HGCR2F34GA112645; 1HGCR2F34GA159139 | 1HGCR2F34GA140784 | 1HGCR2F34GA114878 | 1HGCR2F34GA100673 | 1HGCR2F34GA173252 | 1HGCR2F34GA137531 | 1HGCR2F34GA161778; 1HGCR2F34GA162963 | 1HGCR2F34GA191718 | 1HGCR2F34GA156435 | 1HGCR2F34GA116534;

1HGCR2F34GA105243

; 1HGCR2F34GA178872 | 1HGCR2F34GA169430 | 1HGCR2F34GA107932 | 1HGCR2F34GA190598 |

1HGCR2F34GA1188651HGCR2F34GA147461 | 1HGCR2F34GA187667; 1HGCR2F34GA153860; 1HGCR2F34GA111849; 1HGCR2F34GA117473 | 1HGCR2F34GA192707 | 1HGCR2F34GA107042; 1HGCR2F34GA105372

1HGCR2F34GA102228 | 1HGCR2F34GA152773

1HGCR2F34GA167208; 1HGCR2F34GA139120 | 1HGCR2F34GA183652

1HGCR2F34GA110443; 1HGCR2F34GA128070 | 1HGCR2F34GA165796 | 1HGCR2F34GA127386 | 1HGCR2F34GA192285 | 1HGCR2F34GA102875 | 1HGCR2F34GA148447 | 1HGCR2F34GA182047; 1HGCR2F34GA172375; 1HGCR2F34GA185871; 1HGCR2F34GA187121

1HGCR2F34GA119451; 1HGCR2F34GA170786 | 1HGCR2F34GA137271 | 1HGCR2F34GA199723 | 1HGCR2F34GA172134; 1HGCR2F34GA149002; 1HGCR2F34GA120180 | 1HGCR2F34GA129820

1HGCR2F34GA164602; 1HGCR2F34GA144205 | 1HGCR2F34GA171999 | 1HGCR2F34GA196661; 1HGCR2F34GA139232; 1HGCR2F34GA107817 | 1HGCR2F34GA137402 | 1HGCR2F34GA128506

1HGCR2F34GA131082; 1HGCR2F34GA160470; 1HGCR2F34GA153258; 1HGCR2F34GA137450 | 1HGCR2F34GA177768; 1HGCR2F34GA118266 | 1HGCR2F34GA115724; 1HGCR2F34GA177494; 1HGCR2F34GA163238; 1HGCR2F34GA123368 | 1HGCR2F34GA183795; 1HGCR2F34GA140557; 1HGCR2F34GA195798 | 1HGCR2F34GA111303 | 1HGCR2F34GA162686 | 1HGCR2F34GA152742 | 1HGCR2F34GA107459 | 1HGCR2F34GA147962 | 1HGCR2F34GA177446 | 1HGCR2F34GA114296; 1HGCR2F34GA170092

1HGCR2F34GA154071 | 1HGCR2F34GA194070 | 1HGCR2F34GA166978 | 1HGCR2F34GA192822; 1HGCR2F34GA145967 | 1HGCR2F34GA199530 | 1HGCR2F34GA173753; 1HGCR2F34GA121202 | 1HGCR2F34GA179665 | 1HGCR2F34GA163014; 1HGCR2F34GA192741 | 1HGCR2F34GA115996 | 1HGCR2F34GA164535

1HGCR2F34GA166477 | 1HGCR2F34GA172571 | 1HGCR2F34GA131857

1HGCR2F34GA162588 | 1HGCR2F34GA197714; 1HGCR2F34GA137075 | 1HGCR2F34GA113763 | 1HGCR2F34GA124682; 1HGCR2F34GA189788 | 1HGCR2F34GA191850; 1HGCR2F34GA137500;

1HGCR2F34GA1894181HGCR2F34GA198295 | 1HGCR2F34GA149565 | 1HGCR2F34GA153552 | 1HGCR2F34GA169363

1HGCR2F34GA160582 | 1HGCR2F34GA152496; 1HGCR2F34GA120664 | 1HGCR2F34GA174319; 1HGCR2F34GA144107 | 1HGCR2F34GA109910;

1HGCR2F34GA1670291HGCR2F34GA125668 | 1HGCR2F34GA168360; 1HGCR2F34GA112404 |

1HGCR2F34GA116548

; 1HGCR2F34GA153826; 1HGCR2F34GA151252; 1HGCR2F34GA125816 | 1HGCR2F34GA164650; 1HGCR2F34GA170805 | 1HGCR2F34GA137397; 1HGCR2F34GA165975

1HGCR2F34GA130109 | 1HGCR2F34GA183084; 1HGCR2F34GA199611; 1HGCR2F34GA176247 | 1HGCR2F34GA191833 | 1HGCR2F34GA143278 | 1HGCR2F34GA197499; 1HGCR2F34GA193100; 1HGCR2F34GA146312 | 1HGCR2F34GA196935; 1HGCR2F34GA194487 | 1HGCR2F34GA114086 | 1HGCR2F34GA159173 | 1HGCR2F34GA144222 | 1HGCR2F34GA145631

1HGCR2F34GA167399 | 1HGCR2F34GA164745; 1HGCR2F34GA119966 | 1HGCR2F34GA191959; 1HGCR2F34GA153907 | 1HGCR2F34GA176393 | 1HGCR2F34GA106862; 1HGCR2F34GA131888 | 1HGCR2F34GA184915 | 1HGCR2F34GA119661; 1HGCR2F34GA194084; 1HGCR2F34GA154717 | 1HGCR2F34GA158718 | 1HGCR2F34GA115643 | 1HGCR2F34GA107350 | 1HGCR2F34GA121734 | 1HGCR2F34GA131163 |

1HGCR2F34GA179181

| 1HGCR2F34GA138596 | 1HGCR2F34GA124357; 1HGCR2F34GA146004 | 1HGCR2F34GA117036; 1HGCR2F34GA104920 | 1HGCR2F34GA113830 | 1HGCR2F34GA192397; 1HGCR2F34GA143703 | 1HGCR2F34GA129655; 1HGCR2F34GA195932 | 1HGCR2F34GA190309 | 1HGCR2F34GA126478 | 1HGCR2F34GA115965 | 1HGCR2F34GA175969 | 1HGCR2F34GA148982 | 1HGCR2F34GA109843 | 1HGCR2F34GA159156; 1HGCR2F34GA168245 | 1HGCR2F34GA159027 | 1HGCR2F34GA137951 | 1HGCR2F34GA105534 | 1HGCR2F34GA179567 | 1HGCR2F34GA136606; 1HGCR2F34GA136959; 1HGCR2F34GA167113 | 1HGCR2F34GA123256 | 1HGCR2F34GA168861; 1HGCR2F34GA172795; 1HGCR2F34GA141210; 1HGCR2F34GA140171; 1HGCR2F34GA175888 | 1HGCR2F34GA195168; 1HGCR2F34GA170142; 1HGCR2F34GA155995 | 1HGCR2F34GA107722; 1HGCR2F34GA139828; 1HGCR2F34GA125167 | 1HGCR2F34GA100446; 1HGCR2F34GA156869; 1HGCR2F34GA116159; 1HGCR2F34GA184249 | 1HGCR2F34GA133382 | 1HGCR2F34GA184641 | 1HGCR2F34GA121068; 1HGCR2F34GA100334; 1HGCR2F34GA120308 | 1HGCR2F34GA108854 | 1HGCR2F34GA139618

1HGCR2F34GA110295; 1HGCR2F34GA192416 | 1HGCR2F34GA101550; 1HGCR2F34GA162820 | 1HGCR2F34GA111883 | 1HGCR2F34GA191427; 1HGCR2F34GA147069; 1HGCR2F34GA169332; 1HGCR2F34GA194716 | 1HGCR2F34GA156032 | 1HGCR2F34GA158394 | 1HGCR2F34GA127601 | 1HGCR2F34GA126724; 1HGCR2F34GA196692 | 1HGCR2F34GA110698; 1HGCR2F34GA121880 | 1HGCR2F34GA189807 | 1HGCR2F34GA100690; 1HGCR2F34GA117232 | 1HGCR2F34GA178869 | 1HGCR2F34GA164423 | 1HGCR2F34GA119840 | 1HGCR2F34GA138694; 1HGCR2F34GA186521 |

1HGCR2F34GA155835

| 1HGCR2F34GA108787 | 1HGCR2F34GA165877 | 1HGCR2F34GA167192 | 1HGCR2F34GA159917 | 1HGCR2F34GA113584 | 1HGCR2F34GA165233 | 1HGCR2F34GA183621; 1HGCR2F34GA128781 | 1HGCR2F34GA128487; 1HGCR2F34GA151266; 1HGCR2F34GA154202; 1HGCR2F34GA132247 | 1HGCR2F34GA194408; 1HGCR2F34GA121927 | 1HGCR2F34GA153096; 1HGCR2F34GA199155; 1HGCR2F34GA139408 | 1HGCR2F34GA115058 | 1HGCR2F34GA185644 | 1HGCR2F34GA184056; 1HGCR2F34GA170660 | 1HGCR2F34GA133639 | 1HGCR2F34GA137657; 1HGCR2F34GA143684 | 1HGCR2F34GA132801 | 1HGCR2F34GA160193 | 1HGCR2F34GA155043; 1HGCR2F34GA186339 | 1HGCR2F34GA100852; 1HGCR2F34GA163496; 1HGCR2F34GA101791 | 1HGCR2F34GA158217; 1HGCR2F34GA171534 | 1HGCR2F34GA189466 | 1HGCR2F34GA192027 | 1HGCR2F34GA181898 |

1HGCR2F34GA172618

| 1HGCR2F34GA130756; 1HGCR2F34GA116792; 1HGCR2F34GA199821 | 1HGCR2F34GA121054; 1HGCR2F34GA150554 | 1HGCR2F34GA116369 | 1HGCR2F34GA186258; 1HGCR2F34GA189239; 1HGCR2F34GA103699

1HGCR2F34GA126836 | 1HGCR2F34GA160176; 1HGCR2F34GA163272 | 1HGCR2F34GA196854 | 1HGCR2F34GA111270 | 1HGCR2F34GA189113 | 1HGCR2F34GA117375 | 1HGCR2F34GA187359 | 1HGCR2F34GA111009 | 1HGCR2F34GA100141 | 1HGCR2F34GA193209; 1HGCR2F34GA150411; 1HGCR2F34GA127226 | 1HGCR2F34GA185725 | 1HGCR2F34GA102164; 1HGCR2F34GA134922 | 1HGCR2F34GA121636; 1HGCR2F34GA114976 | 1HGCR2F34GA179830 | 1HGCR2F34GA196711 | 1HGCR2F34GA164437 | 1HGCR2F34GA159108 | 1HGCR2F34GA149422 | 1HGCR2F34GA109261

1HGCR2F34GA182971; 1HGCR2F34GA162042 | 1HGCR2F34GA115755 | 1HGCR2F34GA149906 | 1HGCR2F34GA177656 | 1HGCR2F34GA149694 | 1HGCR2F34GA103413 | 1HGCR2F34GA188401 | 1HGCR2F34GA176376; 1HGCR2F34GA166429 | 1HGCR2F34GA147489; 1HGCR2F34GA102830; 1HGCR2F34GA166415 | 1HGCR2F34GA187362; 1HGCR2F34GA191685

1HGCR2F34GA129090 | 1HGCR2F34GA172439 | 1HGCR2F34GA145354 | 1HGCR2F34GA145094 | 1HGCR2F34GA193307; 1HGCR2F34GA123841 | 1HGCR2F34GA101581 | 1HGCR2F34GA157391 | 1HGCR2F34GA159335; 1HGCR2F34GA190410 | 1HGCR2F34GA115691 | 1HGCR2F34GA194960 | 1HGCR2F34GA118283 | 1HGCR2F34GA170920

1HGCR2F34GA101497 | 1HGCR2F34GA138582; 1HGCR2F34GA115593 | 1HGCR2F34GA158671 | 1HGCR2F34GA110734 | 1HGCR2F34GA185224 | 1HGCR2F34GA128585; 1HGCR2F34GA155673 | 1HGCR2F34GA165345;

1HGCR2F34GA120406

| 1HGCR2F34GA198698; 1HGCR2F34GA145421 | 1HGCR2F34GA131972; 1HGCR2F34GA177852 | 1HGCR2F34GA112032; 1HGCR2F34GA101158; 1HGCR2F34GA163563 | 1HGCR2F34GA166981 | 1HGCR2F34GA127534 | 1HGCR2F34GA145645 | 1HGCR2F34GA184333 | 1HGCR2F34GA173459 | 1HGCR2F34GA101211; 1HGCR2F34GA172828; 1HGCR2F34GA112337; 1HGCR2F34GA168875 | 1HGCR2F34GA181741; 1HGCR2F34GA189001; 1HGCR2F34GA140574 | 1HGCR2F34GA171033; 1HGCR2F34GA119417; 1HGCR2F34GA183876 | 1HGCR2F34GA114279

1HGCR2F34GA196269 | 1HGCR2F34GA182890 | 1HGCR2F34GA164843; 1HGCR2F34GA140672; 1HGCR2F34GA105257; 1HGCR2F34GA167483 | 1HGCR2F34GA144429 | 1HGCR2F34GA127730 | 1HGCR2F34GA162381 | 1HGCR2F34GA149226 | 1HGCR2F34GA108109 | 1HGCR2F34GA182548 | 1HGCR2F34GA184445 | 1HGCR2F34GA126075; 1HGCR2F34GA171372; 1HGCR2F34GA159478 | 1HGCR2F34GA167368 | 1HGCR2F34GA178385 | 1HGCR2F34GA116730; 1HGCR2F34GA118090 | 1HGCR2F34GA171131 | 1HGCR2F34GA103511; 1HGCR2F34GA123936; 1HGCR2F34GA153048; 1HGCR2F34GA146407 | 1HGCR2F34GA162929; 1HGCR2F34GA121510

1HGCR2F34GA197079 | 1HGCR2F34GA132376 | 1HGCR2F34GA166320 | 1HGCR2F34GA156208 | 1HGCR2F34GA123578; 1HGCR2F34GA151476; 1HGCR2F34GA144897 | 1HGCR2F34GA156547 | 1HGCR2F34GA109468 | 1HGCR2F34GA123435 | 1HGCR2F34GA172683 | 1HGCR2F34GA157231 | 1HGCR2F34GA102732; 1HGCR2F34GA194120 | 1HGCR2F34GA145287 | 1HGCR2F34GA119644 |

1HGCR2F34GA182887

| 1HGCR2F34GA190911 | 1HGCR2F34GA193081 | 1HGCR2F34GA117523; 1HGCR2F34GA185174 | 1HGCR2F34GA142714; 1HGCR2F34GA126366; 1HGCR2F34GA106148 | 1HGCR2F34GA157892; 1HGCR2F34GA183117 | 1HGCR2F34GA165488 | 1HGCR2F34GA121832 | 1HGCR2F34GA119336 | 1HGCR2F34GA164860 | 1HGCR2F34GA180928; 1HGCR2F34GA161845 | 1HGCR2F34GA197762; 1HGCR2F34GA121474 | 1HGCR2F34GA108269; 1HGCR2F34GA181822

1HGCR2F34GA191203; 1HGCR2F34GA141241 | 1HGCR2F34GA112113 | 1HGCR2F34GA115657 | 1HGCR2F34GA158931 | 1HGCR2F34GA190715 | 1HGCR2F34GA187944

1HGCR2F34GA122429 | 1HGCR2F34GA136783 | 1HGCR2F34GA171887; 1HGCR2F34GA196739; 1HGCR2F34GA110474; 1HGCR2F34GA111852; 1HGCR2F34GA117991 | 1HGCR2F34GA180248

1HGCR2F34GA186244 | 1HGCR2F34GA119871 | 1HGCR2F34GA122365

1HGCR2F34GA120924 | 1HGCR2F34GA198314 | 1HGCR2F34GA113844; 1HGCR2F34GA192626; 1HGCR2F34GA192237 | 1HGCR2F34GA152448; 1HGCR2F34GA130496 | 1HGCR2F34GA126402 | 1HGCR2F34GA185868 | 1HGCR2F34GA165278 | 1HGCR2F34GA103556 | 1HGCR2F34GA112757 | 1HGCR2F34GA118395 | 1HGCR2F34GA129610; 1HGCR2F34GA114671 | 1HGCR2F34GA105274

1HGCR2F34GA101788; 1HGCR2F34GA111365 | 1HGCR2F34GA151638 | 1HGCR2F34GA185501 | 1HGCR2F34GA134547 | 1HGCR2F34GA174840; 1HGCR2F34GA168455; 1HGCR2F34GA150960 | 1HGCR2F34GA197194 | 1HGCR2F34GA151798 | 1HGCR2F34GA190732 | 1HGCR2F34GA104450; 1HGCR2F34GA150747; 1HGCR2F34GA126660; 1HGCR2F34GA189774 | 1HGCR2F34GA145029 | 1HGCR2F34GA101922 | 1HGCR2F34GA146715 | 1HGCR2F34GA182727 | 1HGCR2F34GA137366 | 1HGCR2F34GA117909 |

1HGCR2F34GA118140

; 1HGCR2F34GA160033 | 1HGCR2F34GA126125; 1HGCR2F34GA194800 | 1HGCR2F34GA187748 | 1HGCR2F34GA149114 | 1HGCR2F34GA134497 | 1HGCR2F34GA197129; 1HGCR2F34GA173302 | 1HGCR2F34GA186468 |

1HGCR2F34GA163420

| 1HGCR2F34GA135357; 1HGCR2F34GA152658 | 1HGCR2F34GA164082

1HGCR2F34GA140123 | 1HGCR2F34GA159223 | 1HGCR2F34GA125766; 1HGCR2F34GA181853 | 1HGCR2F34GA191489; 1HGCR2F34GA143412; 1HGCR2F34GA160968; 1HGCR2F34GA162204 | 1HGCR2F34GA185112 | 1HGCR2F34GA111382; 1HGCR2F34GA164020 | 1HGCR2F34GA186289 | 1HGCR2F34GA172893 | 1HGCR2F34GA161411 | 1HGCR2F34GA112399 | 1HGCR2F34GA182744 | 1HGCR2F34GA134435

1HGCR2F34GA154958 | 1HGCR2F34GA197860 | 1HGCR2F34GA104433; 1HGCR2F34GA175177 | 1HGCR2F34GA163966 | 1HGCR2F34GA138503 | 1HGCR2F34GA104853 | 1HGCR2F34GA159612; 1HGCR2F34GA102343 | 1HGCR2F34GA132944 | 1HGCR2F34GA154653 | 1HGCR2F34GA186700; 1HGCR2F34GA105047; 1HGCR2F34GA188351 | 1HGCR2F34GA194912 | 1HGCR2F34GA174885

1HGCR2F34GA105632 |

1HGCR2F34GA146522

| 1HGCR2F34GA110118; 1HGCR2F34GA155480 | 1HGCR2F34GA143264; 1HGCR2F34GA104805 | 1HGCR2F34GA145502; 1HGCR2F34GA174823 | 1HGCR2F34GA114251; 1HGCR2F34GA169735; 1HGCR2F34GA114217 | 1HGCR2F34GA186373; 1HGCR2F34GA137447 | 1HGCR2F34GA192447; 1HGCR2F34GA163529; 1HGCR2F34GA102679

1HGCR2F34GA118753 | 1HGCR2F34GA187510; 1HGCR2F34GA168388 | 1HGCR2F34GA196790

1HGCR2F34GA149548 | 1HGCR2F34GA179889 | 1HGCR2F34GA193758; 1HGCR2F34GA185692 | 1HGCR2F34GA179844 | 1HGCR2F34GA151218 | 1HGCR2F34GA136993 | 1HGCR2F34GA158296; 1HGCR2F34GA158069 | 1HGCR2F34GA186678 | 1HGCR2F34GA174563 | 1HGCR2F34GA130837;

1HGCR2F34GA119658

; 1HGCR2F34GA115853; 1HGCR2F34GA134208 | 1HGCR2F34GA175115; 1HGCR2F34GA117554 | 1HGCR2F34GA130725 | 1HGCR2F34GA126335

1HGCR2F34GA180542; 1HGCR2F34GA177706 | 1HGCR2F34GA166236; 1HGCR2F34GA179780; 1HGCR2F34GA182288 | 1HGCR2F34GA163711 | 1HGCR2F34GA128862; 1HGCR2F34GA179536; 1HGCR2F34GA131468

1HGCR2F34GA116310

1HGCR2F34GA105923 | 1HGCR2F34GA163188 | 1HGCR2F34GA164972; 1HGCR2F34GA196014; 1HGCR2F34GA139781

1HGCR2F34GA145774 | 1HGCR2F34GA182954

1HGCR2F34GA118736 | 1HGCR2F34GA163921 | 1HGCR2F34GA147458 | 1HGCR2F34GA101628 | 1HGCR2F34GA159870 | 1HGCR2F34GA164857

1HGCR2F34GA198748

| 1HGCR2F34GA162235 | 1HGCR2F34GA128764 | 1HGCR2F34GA148738 | 1HGCR2F34GA187765 | 1HGCR2F34GA155446; 1HGCR2F34GA190438 | 1HGCR2F34GA158363 | 1HGCR2F34GA162333 | 1HGCR2F34GA124214 | 1HGCR2F34GA103878 | 1HGCR2F34GA155088

1HGCR2F34GA102939; 1HGCR2F34GA167757;

1HGCR2F34GA181772

; 1HGCR2F34GA158220

1HGCR2F34GA104867; 1HGCR2F34GA110572 | 1HGCR2F34GA198359 | 1HGCR2F34GA103718 | 1HGCR2F34GA137206 | 1HGCR2F34GA104061 | 1HGCR2F34GA160162 | 1HGCR2F34GA100544 | 1HGCR2F34GA125508 | 1HGCR2F34GA159092; 1HGCR2F34GA176992 | 1HGCR2F34GA192934 | 1HGCR2F34GA188558 | 1HGCR2F34GA187720

1HGCR2F34GA129199; 1HGCR2F34GA116226 | 1HGCR2F34GA128523 | 1HGCR2F34GA166205; 1HGCR2F34GA197051; 1HGCR2F34GA118168

1HGCR2F34GA113410 | 1HGCR2F34GA172537; 1HGCR2F34GA184414 | 1HGCR2F34GA193274

1HGCR2F34GA175180; 1HGCR2F34GA195817 | 1HGCR2F34GA194988 | 1HGCR2F34GA121345; 1HGCR2F34GA179388 | 1HGCR2F34GA169668 | 1HGCR2F34GA197003 | 1HGCR2F34GA104058 | 1HGCR2F34GA188625 | 1HGCR2F34GA135634 | 1HGCR2F34GA169377 | 1HGCR2F34GA141062; 1HGCR2F34GA108773; 1HGCR2F34GA178189 | 1HGCR2F34GA181934 |

1HGCR2F34GA126061

| 1HGCR2F34GA146147; 1HGCR2F34GA134905 | 1HGCR2F34GA172733 | 1HGCR2F34GA161019 | 1HGCR2F34GA118350 | 1HGCR2F34GA111947; 1HGCR2F34GA129476; 1HGCR2F34GA177608 | 1HGCR2F34GA183523; 1HGCR2F34GA137562 | 1HGCR2F34GA104979 | 1HGCR2F34GA189662; 1HGCR2F34GA177060 | 1HGCR2F34GA172425 | 1HGCR2F34GA182999 | 1HGCR2F34GA177754 | 1HGCR2F34GA100866 | 1HGCR2F34GA138422

1HGCR2F34GA150408; 1HGCR2F34GA115268 | 1HGCR2F34GA167533; 1HGCR2F34GA126903

1HGCR2F34GA193159 | 1HGCR2F34GA188110

1HGCR2F34GA102388

1HGCR2F34GA153597; 1HGCR2F34GA193632

1HGCR2F34GA133141; 1HGCR2F34GA103931

1HGCR2F34GA184459 | 1HGCR2F34GA171470 | 1HGCR2F34GA194733 | 1HGCR2F34GA195753; 1HGCR2F34GA187247; 1HGCR2F34GA140719 | 1HGCR2F34GA179150 | 1HGCR2F34GA103170 | 1HGCR2F34GA186261 | 1HGCR2F34GA140252; 1HGCR2F34GA171338 | 1HGCR2F34GA103251 |

1HGCR2F34GA125542

; 1HGCR2F34GA163210 |

1HGCR2F34GA143197

; 1HGCR2F34GA146665; 1HGCR2F34GA190729 | 1HGCR2F34GA179990; 1HGCR2F34GA190858 | 1HGCR2F34GA165023 | 1HGCR2F34GA126786

1HGCR2F34GA193680; 1HGCR2F34GA197454 | 1HGCR2F34GA134919

1HGCR2F34GA106750; 1HGCR2F34GA128599; 1HGCR2F34GA188334; 1HGCR2F34GA106960 | 1HGCR2F34GA169279 | 1HGCR2F34GA143202 | 1HGCR2F34GA101242 | 1HGCR2F34GA110250 | 1HGCR2F34GA130336 | 1HGCR2F34GA136072 | 1HGCR2F34GA127470 | 1HGCR2F34GA183263 | 1HGCR2F34GA120762 | 1HGCR2F34GA163093; 1HGCR2F34GA144060

1HGCR2F34GA109597 | 1HGCR2F34GA147055 | 1HGCR2F34GA188740 | 1HGCR2F34GA140722 | 1HGCR2F34GA132913 | 1HGCR2F34GA104786 | 1HGCR2F34GA117067; 1HGCR2F34GA198619; 1HGCR2F34GA175695 | 1HGCR2F34GA153177 | 1HGCR2F34GA159609; 1HGCR2F34GA193906 | 1HGCR2F34GA107168 | 1HGCR2F34GA108868; 1HGCR2F34GA185627; 1HGCR2F34GA173123 | 1HGCR2F34GA178242 | 1HGCR2F34GA145595 | 1HGCR2F34GA141790

1HGCR2F34GA166687 | 1HGCR2F34GA178452

1HGCR2F34GA146973

| 1HGCR2F34GA117425; 1HGCR2F34GA138615 | 1HGCR2F34GA125458; 1HGCR2F34GA195428; 1HGCR2F34GA157827 | 1HGCR2F34GA161814

1HGCR2F34GA136461 | 1HGCR2F34GA102584 | 1HGCR2F34GA146326; 1HGCR2F34GA165362 | 1HGCR2F34GA112225 | 1HGCR2F34GA122639 | 1HGCR2F34GA168083 | 1HGCR2F34GA119160;

1HGCR2F34GA144530

; 1HGCR2F34GA149078; 1HGCR2F34GA183831; 1HGCR2F34GA172277 | 1HGCR2F34GA130661 | 1HGCR2F34GA156483 | 1HGCR2F34GA167645 | 1HGCR2F34GA154457 | 1HGCR2F34GA140011; 1HGCR2F34GA127596 | 1HGCR2F34GA102908 | 1HGCR2F34GA154040 | 1HGCR2F34GA181982

1HGCR2F34GA183098 | 1HGCR2F34GA190665 | 1HGCR2F34GA120793 | 1HGCR2F34GA187930 | 1HGCR2F34GA135150; 1HGCR2F34GA124343 | 1HGCR2F34GA181383 | 1HGCR2F34GA124598

1HGCR2F34GA184705 | 1HGCR2F34GA122074; 1HGCR2F34GA110457 |

1HGCR2F34GA130420

| 1HGCR2F34GA106358 | 1HGCR2F34GA161943 | 1HGCR2F34GA142163 | 1HGCR2F34GA166754 | 1HGCR2F34GA198958 | 1HGCR2F34GA181464 | 1HGCR2F34GA156533 | 1HGCR2F34GA124987; 1HGCR2F34GA155656 | 1HGCR2F34GA122334 | 1HGCR2F34GA118994; 1HGCR2F34GA109566

1HGCR2F34GA156595 | 1HGCR2F34GA193887; 1HGCR2F34GA111284 | 1HGCR2F34GA147086 | 1HGCR2F34GA142969 | 1HGCR2F34GA167919; 1HGCR2F34GA135956 | 1HGCR2F34GA155690 | 1HGCR2F34GA101905 | 1HGCR2F34GA120132; 1HGCR2F34GA147735; 1HGCR2F34GA114833 | 1HGCR2F34GA187684 | 1HGCR2F34GA103704 | 1HGCR2F34GA155074 | 1HGCR2F34GA102617 | 1HGCR2F34GA187152; 1HGCR2F34GA164597

1HGCR2F34GA100835; 1HGCR2F34GA152174 | 1HGCR2F34GA177592 | 1HGCR2F34GA185577 | 1HGCR2F34GA199754

1HGCR2F34GA161439; 1HGCR2F34GA165717; 1HGCR2F34GA183330; 1HGCR2F34GA164678 | 1HGCR2F34GA157813 | 1HGCR2F34GA182615 | 1HGCR2F34GA145337; 1HGCR2F34GA154510 | 1HGCR2F34GA121538; 1HGCR2F34GA127985 | 1HGCR2F34GA136699 | 1HGCR2F34GA114170; 1HGCR2F34GA129073 | 1HGCR2F34GA180203 | 1HGCR2F34GA169265 | 1HGCR2F34GA198846 | 1HGCR2F34GA107249

1HGCR2F34GA179195 | 1HGCR2F34GA106098; 1HGCR2F34GA145158 | 1HGCR2F34GA171128 | 1HGCR2F34GA122253 | 1HGCR2F34GA151543; 1HGCR2F34GA144091; 1HGCR2F34GA127209; 1HGCR2F34GA104254 | 1HGCR2F34GA197924 | 1HGCR2F34GA157133 | 1HGCR2F34GA181190 | 1HGCR2F34GA167791 | 1HGCR2F34GA198040 | 1HGCR2F34GA141854; 1HGCR2F34GA107896; 1HGCR2F34GA194523 | 1HGCR2F34GA106022 | 1HGCR2F34GA105825

1HGCR2F34GA142650

| 1HGCR2F34GA122690 | 1HGCR2F34GA168231 | 1HGCR2F34GA175843 | 1HGCR2F34GA186146 | 1HGCR2F34GA166799; 1HGCR2F34GA158427; 1HGCR2F34GA138470 | 1HGCR2F34GA143569; 1HGCR2F34GA148108; 1HGCR2F34GA129672 | 1HGCR2F34GA170500 | 1HGCR2F34GA160730 | 1HGCR2F34GA112659; 1HGCR2F34GA190472; 1HGCR2F34GA138128; 1HGCR2F34GA101371 | 1HGCR2F34GA117148 | 1HGCR2F34GA133186 | 1HGCR2F34GA155608 | 1HGCR2F34GA134306; 1HGCR2F34GA137688

1HGCR2F34GA153146 | 1HGCR2F34GA112886; 1HGCR2F34GA176524 | 1HGCR2F34GA193971 | 1HGCR2F34GA127582 | 1HGCR2F34GA175213 | 1HGCR2F34GA156807

1HGCR2F34GA110653 | 1HGCR2F34GA120583 | 1HGCR2F34GA188222; 1HGCR2F34GA149274; 1HGCR2F34GA112953 | 1HGCR2F34GA109857 | 1HGCR2F34GA178435; 1HGCR2F34GA117568 | 1HGCR2F34GA199947 | 1HGCR2F34GA136735; 1HGCR2F34GA134824; 1HGCR2F34GA168553 | 1HGCR2F34GA123757 | 1HGCR2F34GA177351 | 1HGCR2F34GA140302 | 1HGCR2F34GA148187 | 1HGCR2F34GA161991; 1HGCR2F34GA111902 | 1HGCR2F34GA177396 | 1HGCR2F34GA165281

1HGCR2F34GA152532

| 1HGCR2F34GA107686 | 1HGCR2F34GA156791 | 1HGCR2F34GA193579 | 1HGCR2F34GA137111 | 1HGCR2F34GA100009; 1HGCR2F34GA168942; 1HGCR2F34GA131633 | 1HGCR2F34GA117313 | 1HGCR2F34GA187491 | 1HGCR2F34GA128554 | 1HGCR2F34GA159142; 1HGCR2F34GA183957 | 1HGCR2F34GA174465; 1HGCR2F34GA139666 | 1HGCR2F34GA160209 | 1HGCR2F34GA106425; 1HGCR2F34GA167046 | 1HGCR2F34GA131292 | 1HGCR2F34GA169685 | 1HGCR2F34GA108756; 1HGCR2F34GA169525; 1HGCR2F34GA130918 | 1HGCR2F34GA127081

1HGCR2F34GA163255 | 1HGCR2F34GA145340; 1HGCR2F34GA101323; 1HGCR2F34GA178077; 1HGCR2F34GA122477; 1HGCR2F34GA146763 | 1HGCR2F34GA177253 | 1HGCR2F34GA170139 | 1HGCR2F34GA156726 | 1HGCR2F34GA118154; 1HGCR2F34GA174238 | 1HGCR2F34GA121989; 1HGCR2F34GA198815 | 1HGCR2F34GA106974 | 1HGCR2F34GA131681 | 1HGCR2F34GA120941 | 1HGCR2F34GA151073; 1HGCR2F34GA164356 | 1HGCR2F34GA174062 | 1HGCR2F34GA131230; 1HGCR2F34GA160050; 1HGCR2F34GA109809; 1HGCR2F34GA122852 | 1HGCR2F34GA186597 | 1HGCR2F34GA185109 | 1HGCR2F34GA116324; 1HGCR2F34GA104965

1HGCR2F34GA197552; 1HGCR2F34GA165085 | 1HGCR2F34GA167564; 1HGCR2F34GA138193 | 1HGCR2F34GA172117

1HGCR2F34GA152322 | 1HGCR2F34GA138212 | 1HGCR2F34GA142616 | 1HGCR2F34GA107316; 1HGCR2F34GA117604 | 1HGCR2F34GA119742; 1HGCR2F34GA189127 | 1HGCR2F34GA143510 | 1HGCR2F34GA137190; 1HGCR2F34GA111950

1HGCR2F34GA164955; 1HGCR2F34GA150179 | 1HGCR2F34GA131793 | 1HGCR2F34GA113102 | 1HGCR2F34GA193386

1HGCR2F34GA180721 | 1HGCR2F34GA117487

1HGCR2F34GA116873 | 1HGCR2F34GA140378; 1HGCR2F34GA152076 | 1HGCR2F34GA198118

1HGCR2F34GA109938 | 1HGCR2F34GA132555; 1HGCR2F34GA195834; 1HGCR2F34GA155611; 1HGCR2F34GA174157

1HGCR2F34GA104013

| 1HGCR2F34GA101287; 1HGCR2F34GA163076 | 1HGCR2F34GA131910 | 1HGCR2F34GA192478

1HGCR2F34GA171162 | 1HGCR2F34GA104142 | 1HGCR2F34GA139201 | 1HGCR2F34GA167838

1HGCR2F34GA140994; 1HGCR2F34GA122317; 1HGCR2F34GA129042 | 1HGCR2F34GA179262 | 1HGCR2F34GA143751 | 1HGCR2F34GA118252

1HGCR2F34GA199494 | 1HGCR2F34GA104822 | 1HGCR2F34GA167581; 1HGCR2F34GA186812 | 1HGCR2F34GA154779 | 1HGCR2F34GA172747 | 1HGCR2F34GA117327 | 1HGCR2F34GA183134 | 1HGCR2F34GA183053 | 1HGCR2F34GA171498; 1HGCR2F34GA137545; 1HGCR2F34GA108563

1HGCR2F34GA176796 | 1HGCR2F34GA174434; 1HGCR2F34GA120146 | 1HGCR2F34GA128666 | 1HGCR2F34GA180329 | 1HGCR2F34GA143250 | 1HGCR2F34GA114069 | 1HGCR2F34GA159836 | 1HGCR2F34GA126562 | 1HGCR2F34GA130093 | 1HGCR2F34GA144365

1HGCR2F34GA169458 | 1HGCR2F34GA131003; 1HGCR2F34GA181240; 1HGCR2F34GA194151 | 1HGCR2F34GA178290 | 1HGCR2F34GA162493; 1HGCR2F34GA145516 | 1HGCR2F34GA122964 | 1HGCR2F34GA194621; 1HGCR2F34GA116811 | 1HGCR2F34GA163725 |

1HGCR2F34GA124648

| 1HGCR2F34GA163157 | 1HGCR2F34GA152613; 1HGCR2F34GA141501 | 1HGCR2F34GA122950; 1HGCR2F34GA109342 | 1HGCR2F34GA175907 | 1HGCR2F34GA106702 | 1HGCR2F34GA156130

1HGCR2F34GA108417 | 1HGCR2F34GA157214; 1HGCR2F34GA111589; 1HGCR2F34GA165930 | 1HGCR2F34GA102133; 1HGCR2F34GA164924; 1HGCR2F34GA181500; 1HGCR2F34GA197891 | 1HGCR2F34GA164115 | 1HGCR2F34GA104027 | 1HGCR2F34GA102987 | 1HGCR2F34GA132152 | 1HGCR2F34GA105842 | 1HGCR2F34GA125427 | 1HGCR2F34GA166110 | 1HGCR2F34GA172036 | 1HGCR2F34GA116646; 1HGCR2F34GA118638; 1HGCR2F34GA163790 | 1HGCR2F34GA192724; 1HGCR2F34GA198037; 1HGCR2F34GA153342; 1HGCR2F34GA143670 | 1HGCR2F34GA120440 | 1HGCR2F34GA127193 | 1HGCR2F34GA141384; 1HGCR2F34GA182212 | 1HGCR2F34GA146598 | 1HGCR2F34GA177513 | 1HGCR2F34GA187779 | 1HGCR2F34GA105484 | 1HGCR2F34GA156449 | 1HGCR2F34GA125539 | 1HGCR2F34GA102780 | 1HGCR2F34GA192223 | 1HGCR2F34GA133446; 1HGCR2F34GA168729 | 1HGCR2F34GA122592; 1HGCR2F34GA150876; 1HGCR2F34GA100205 | 1HGCR2F34GA166365; 1HGCR2F34GA183991 | 1HGCR2F34GA188415

1HGCR2F34GA132197 | 1HGCR2F34GA147301; 1HGCR2F34GA159125; 1HGCR2F34GA140316; 1HGCR2F34GA148965 | 1HGCR2F34GA143314 | 1HGCR2F34GA181030 | 1HGCR2F34GA167807; 1HGCR2F34GA161800 | 1HGCR2F34GA184378 | 1HGCR2F34GA116615 |

1HGCR2F34GA100494

| 1HGCR2F34GA105548 | 1HGCR2F34GA161649 | 1HGCR2F34GA165040 | 1HGCR2F34GA120910

1HGCR2F34GA173770 | 1HGCR2F34GA187393 | 1HGCR2F34GA160498 | 1HGCR2F34GA120874 | 1HGCR2F34GA187586 | 1HGCR2F34GA102892 | 1HGCR2F34GA195946; 1HGCR2F34GA120891 | 1HGCR2F34GA190553 | 1HGCR2F34GA145063 | 1HGCR2F34GA130370 | 1HGCR2F34GA135925 | 1HGCR2F34GA180430 | 1HGCR2F34GA102827;

1HGCR2F34GA104772

| 1HGCR2F34GA147203 | 1HGCR2F34GA174949 | 1HGCR2F34GA189273 | 1HGCR2F34GA181710; 1HGCR2F34GA143507

1HGCR2F34GA186857 | 1HGCR2F34GA165815 | 1HGCR2F34GA117389; 1HGCR2F34GA111544

1HGCR2F34GA169427 | 1HGCR2F34GA143720 | 1HGCR2F34GA181707; 1HGCR2F34GA185661 | 1HGCR2F34GA127503 | 1HGCR2F34GA151946 | 1HGCR2F34GA110183

1HGCR2F34GA199401 | 1HGCR2F34GA186972 | 1HGCR2F34GA129753 | 1HGCR2F34GA109292; 1HGCR2F34GA179553; 1HGCR2F34GA156712 | 1HGCR2F34GA119353 | 1HGCR2F34GA104125

1HGCR2F34GA156290 | 1HGCR2F34GA128828; 1HGCR2F34GA160551; 1HGCR2F34GA146097; 1HGCR2F34GA144723 | 1HGCR2F34GA197759; 1HGCR2F34GA111799; 1HGCR2F34GA193954 | 1HGCR2F34GA183585 | 1HGCR2F34GA110085 | 1HGCR2F34GA167094 | 1HGCR2F34GA189631; 1HGCR2F34GA188284 | 1HGCR2F34GA195610 | 1HGCR2F34GA173901; 1HGCR2F34GA180749; 1HGCR2F34GA121300 | 1HGCR2F34GA171968 | 1HGCR2F34GA148920; 1HGCR2F34GA171551 | 1HGCR2F34GA105677 | 1HGCR2F34GA119711 | 1HGCR2F34GA105307 | 1HGCR2F34GA117893 | 1HGCR2F34GA140221 | 1HGCR2F34GA137979; 1HGCR2F34GA194781 | 1HGCR2F34GA159299 | 1HGCR2F34GA145564 | 1HGCR2F34GA186616 | 1HGCR2F34GA106523 | 1HGCR2F34GA101337; 1HGCR2F34GA148898 | 1HGCR2F34GA131924

1HGCR2F34GA110877; 1HGCR2F34GA105856; 1HGCR2F34GA188706; 1HGCR2F34GA102410; 1HGCR2F34GA166186; 1HGCR2F34GA180041 | 1HGCR2F34GA153700 | 1HGCR2F34GA155849; 1HGCR2F34GA140087

1HGCR2F34GA170173 | 1HGCR2F34GA136847 | 1HGCR2F34GA112936 | 1HGCR2F34GA187295 | 1HGCR2F34GA110314 | 1HGCR2F34GA160856; 1HGCR2F34GA101774 | 1HGCR2F34GA152014 | 1HGCR2F34GA133527 | 1HGCR2F34GA193176; 1HGCR2F34GA148190 | 1HGCR2F34GA156662 | 1HGCR2F34GA136217 | 1HGCR2F34GA136427; 1HGCR2F34GA166351 | 1HGCR2F34GA174496; 1HGCR2F34GA187314 | 1HGCR2F34GA101824 | 1HGCR2F34GA108742 | 1HGCR2F34GA191654; 1HGCR2F34GA137755 | 1HGCR2F34GA111401 | 1HGCR2F34GA116744; 1HGCR2F34GA147329; 1HGCR2F34GA111981 | 1HGCR2F34GA185983 | 1HGCR2F34GA164907 | 1HGCR2F34GA145256; 1HGCR2F34GA154359 | 1HGCR2F34GA101967 | 1HGCR2F34GA102567 | 1HGCR2F34GA157097; 1HGCR2F34GA112998 | 1HGCR2F34GA174126; 1HGCR2F34GA156872 | 1HGCR2F34GA159187 | 1HGCR2F34GA135892 | 1HGCR2F34GA167841 | 1HGCR2F34GA130983 | 1HGCR2F34GA159951; 1HGCR2F34GA126738; 1HGCR2F34GA108711 | 1HGCR2F34GA125086 | 1HGCR2F34GA112483 | 1HGCR2F34GA181612 | 1HGCR2F34GA130692; 1HGCR2F34GA156631 | 1HGCR2F34GA193744; 1HGCR2F34GA151414; 1HGCR2F34GA129588; 1HGCR2F34GA199866 | 1HGCR2F34GA139392 | 1HGCR2F34GA143782; 1HGCR2F34GA161036; 1HGCR2F34GA112631; 1HGCR2F34GA199480 | 1HGCR2F34GA197941; 1HGCR2F34GA162123; 1HGCR2F34GA183988; 1HGCR2F34GA199852 | 1HGCR2F34GA181948; 1HGCR2F34GA144169; 1HGCR2F34GA145323; 1HGCR2F34GA176121

1HGCR2F34GA163482

1HGCR2F34GA125413

1HGCR2F34GA123662 | 1HGCR2F34GA158086 | 1HGCR2F34GA127789 | 1HGCR2F34GA184767 | 1HGCR2F34GA169038 | 1HGCR2F34GA118493 | 1HGCR2F34GA189029 | 1HGCR2F34GA190990 | 1HGCR2F34GA182789

1HGCR2F34GA176782 | 1HGCR2F34GA164826 | 1HGCR2F34GA143572 | 1HGCR2F34GA137044 | 1HGCR2F34GA132667; 1HGCR2F34GA154118; 1HGCR2F34GA158752 | 1HGCR2F34GA171923 | 1HGCR2F34GA150795; 1HGCR2F34GA117179; 1HGCR2F34GA126528; 1HGCR2F34GA118932 | 1HGCR2F34GA156886; 1HGCR2F34GA159111 | 1HGCR2F34GA181173 | 1HGCR2F34GA140882 | 1HGCR2F34GA151655 | 1HGCR2F34GA149923; 1HGCR2F34GA125900 | 1HGCR2F34GA163451; 1HGCR2F34GA193484

1HGCR2F34GA196224 |

1HGCR2F34GA155818

; 1HGCR2F34GA184574 | 1HGCR2F34GA128036 | 1HGCR2F34GA135262 | 1HGCR2F34GA146391; 1HGCR2F34GA164695 |

1HGCR2F34GA176281

; 1HGCR2F34GA185210 | 1HGCR2F34GA150103 | 1HGCR2F34GA173719 | 1HGCR2F34GA115030 | 1HGCR2F34GA164390

1HGCR2F34GA177169

; 1HGCR2F34GA183943; 1HGCR2F34GA130854; 1HGCR2F34GA133575 | 1HGCR2F34GA134032; 1HGCR2F34GA137223; 1HGCR2F34GA172845 | 1HGCR2F34GA128652; 1HGCR2F34GA162476 | 1HGCR2F34GA140218 | 1HGCR2F34GA100365; 1HGCR2F34GA121331 | 1HGCR2F34GA119613 | 1HGCR2F34GA185756; 1HGCR2F34GA126013 | 1HGCR2F34GA107736 | 1HGCR2F34GA137674 | 1HGCR2F34GA156385 | 1HGCR2F34GA115433; 1HGCR2F34GA136797; 1HGCR2F34GA146682 | 1HGCR2F34GA170027

1HGCR2F34GA164731

1HGCR2F34GA142275

1HGCR2F34GA184154 | 1HGCR2F34GA174854 | 1HGCR2F34GA182226; 1HGCR2F34GA113892 | 1HGCR2F34GA167032 | 1HGCR2F34GA176023; 1HGCR2F34GA156063 | 1HGCR2F34GA139327 | 1HGCR2F34GA149761; 1HGCR2F34GA101368 | 1HGCR2F34GA113407 | 1HGCR2F34GA113312 | 1HGCR2F34GA166821; 1HGCR2F34GA101239; 1HGCR2F34GA109390 | 1HGCR2F34GA106683

1HGCR2F34GA133852; 1HGCR2F34GA137416 | 1HGCR2F34GA101872 | 1HGCR2F34GA197325; 1HGCR2F34GA183294; 1HGCR2F34GA113228 | 1HGCR2F34GA167998 | 1HGCR2F34GA160548; 1HGCR2F34GA159819 | 1HGCR2F34GA151820

1HGCR2F34GA158329; 1HGCR2F34GA132880 | 1HGCR2F34GA130921 | 1HGCR2F34GA190634; 1HGCR2F34GA192836 | 1HGCR2F34GA136556 | 1HGCR2F34GA147251 | 1HGCR2F34GA150523; 1HGCR2F34GA153955 | 1HGCR2F34GA194313; 1HGCR2F34GA162140 | 1HGCR2F34GA133981; 1HGCR2F34GA103671; 1HGCR2F34GA138159; 1HGCR2F34GA167127 | 1HGCR2F34GA155589; 1HGCR2F34GA150229 | 1HGCR2F34GA158895 | 1HGCR2F34GA132636; 1HGCR2F34GA199365; 1HGCR2F34GA197406 | 1HGCR2F34GA138372 | 1HGCR2F34GA145709; 1HGCR2F34GA101760 | 1HGCR2F34GA112418; 1HGCR2F34GA130367 | 1HGCR2F34GA122916; 1HGCR2F34GA144219 | 1HGCR2F34GA146780; 1HGCR2F34GA118025 | 1HGCR2F34GA154085 | 1HGCR2F34GA145760 | 1HGCR2F34GA149470

1HGCR2F34GA133995 | 1HGCR2F34GA193808 | 1HGCR2F34GA173266 | 1HGCR2F34GA133902; 1HGCR2F34GA111835; 1HGCR2F34GA153972

1HGCR2F34GA118364 | 1HGCR2F34GA140929 | 1HGCR2F34GA132989 | 1HGCR2F34GA175289; 1HGCR2F34GA195641 | 1HGCR2F34GA119952 | 1HGCR2F34GA171453; 1HGCR2F34GA190679 | 1HGCR2F34GA114573; 1HGCR2F34GA199172 | 1HGCR2F34GA154880 | 1HGCR2F34GA113987; 1HGCR2F34GA184932 | 1HGCR2F34GA117151 | 1HGCR2F34GA164504 | 1HGCR2F34GA195509 | 1HGCR2F34GA142096 | 1HGCR2F34GA100950 | 1HGCR2F34GA135987 | 1HGCR2F34GA139036 | 1HGCR2F34GA112693 | 1HGCR2F34GA142051 | 1HGCR2F34GA131356

1HGCR2F34GA121247 | 1HGCR2F34GA171176 | 1HGCR2F34GA190780

1HGCR2F34GA114864 | 1HGCR2F34GA105873 | 1HGCR2F34GA119868

1HGCR2F34GA100527 |

1HGCR2F34GA146990

; 1HGCR2F34GA197440 | 1HGCR2F34GA105162 | 1HGCR2F34GA134385 | 1HGCR2F34GA163224; 1HGCR2F34GA109339 | 1HGCR2F34GA123158 | 1HGCR2F34GA183148 | 1HGCR2F34GA145676; 1HGCR2F34GA104576 | 1HGCR2F34GA143989 | 1HGCR2F34GA193629 | 1HGCR2F34GA115559

1HGCR2F34GA148884 | 1HGCR2F34GA145032; 1HGCR2F34GA123225 | 1HGCR2F34GA108899 | 1HGCR2F34GA136234; 1HGCR2F34GA179861; 1HGCR2F34GA191623 | 1HGCR2F34GA185269 | 1HGCR2F34GA103458 | 1HGCR2F34GA159383 | 1HGCR2F34GA152840 | 1HGCR2F34GA113021 | 1HGCR2F34GA178841

1HGCR2F34GA186907 | 1HGCR2F34GA137660; 1HGCR2F34GA176149 | 1HGCR2F34GA115402 | 1HGCR2F34GA173445

1HGCR2F34GA156144 | 1HGCR2F34GA115531; 1HGCR2F34GA178015; 1HGCR2F34GA158072; 1HGCR2F34GA130532; 1HGCR2F34GA179973 | 1HGCR2F34GA104156; 1HGCR2F34GA175518; 1HGCR2F34GA185093; 1HGCR2F34GA172814; 1HGCR2F34GA183358 | 1HGCR2F34GA138078 | 1HGCR2F34GA158203; 1HGCR2F34GA100379 | 1HGCR2F34GA112287; 1HGCR2F34GA109535 | 1HGCR2F34GA173364; 1HGCR2F34GA126464 | 1HGCR2F34GA152319; 1HGCR2F34GA132474 | 1HGCR2F34GA194974 | 1HGCR2F34GA147914 | 1HGCR2F34GA140963 | 1HGCR2F34GA137514 | 1HGCR2F34GA116968; 1HGCR2F34GA123919 | 1HGCR2F34GA107994; 1HGCR2F34GA186566; 1HGCR2F34GA158332; 1HGCR2F34GA170769 | 1HGCR2F34GA123497 |

1HGCR2F34GA196756

; 1HGCR2F34GA186230 | 1HGCR2F34GA127663 | 1HGCR2F34GA136931; 1HGCR2F34GA181349; 1HGCR2F34GA108692 | 1HGCR2F34GA142955;

1HGCR2F34GA176801

; 1HGCR2F34GA142129 | 1HGCR2F34GA175681; 1HGCR2F34GA167418 | 1HGCR2F34GA189192; 1HGCR2F34GA141028 | 1HGCR2F34GA158945 | 1HGCR2F34GA131244; 1HGCR2F34GA121894; 1HGCR2F34GA179598 | 1HGCR2F34GA135505 | 1HGCR2F34GA109647 | 1HGCR2F34GA167810; 1HGCR2F34GA118249 | 1HGCR2F34GA188477 | 1HGCR2F34GA112662 | 1HGCR2F34GA142552; 1HGCR2F34GA153311; 1HGCR2F34GA132040; 1HGCR2F34GA116100 | 1HGCR2F34GA133317; 1HGCR2F34GA196725; 1HGCR2F34GA127551 | 1HGCR2F34GA168276 | 1HGCR2F34GA195462

1HGCR2F34GA139747; 1HGCR2F34GA142566; 1HGCR2F34GA115156 | 1HGCR2F34GA171985

1HGCR2F34GA132734 | 1HGCR2F34GA125850; 1HGCR2F34GA180170 | 1HGCR2F34GA113262; 1HGCR2F34GA139831; 1HGCR2F34GA162008 | 1HGCR2F34GA120020 | 1HGCR2F34GA130840 | 1HGCR2F34GA105565 | 1HGCR2F34GA179522 | 1HGCR2F34GA180895 | 1HGCR2F34GA185742 | 1HGCR2F34GA147721 | 1HGCR2F34GA149503; 1HGCR2F34GA174353; 1HGCR2F34GA114007 | 1HGCR2F34GA148495 | 1HGCR2F34GA194411; 1HGCR2F34GA181092; 1HGCR2F34GA187006 | 1HGCR2F34GA123113; 1HGCR2F34GA123094 | 1HGCR2F34GA182436; 1HGCR2F34GA177687 | 1HGCR2F34GA141868 | 1HGCR2F34GA117845 | 1HGCR2F34GA182775 | 1HGCR2F34GA162137 | 1HGCR2F34GA139540 | 1HGCR2F34GA168200 | 1HGCR2F34GA112807 | 1HGCR2F34GA190150 | 1HGCR2F34GA198233; 1HGCR2F34GA129087; 1HGCR2F34GA198653; 1HGCR2F34GA155138 | 1HGCR2F34GA107073; 1HGCR2F34GA101306 | 1HGCR2F34GA142731 | 1HGCR2F34GA181058; 1HGCR2F34GA144155 | 1HGCR2F34GA185711; 1HGCR2F34GA116579 | 1HGCR2F34GA187622 | 1HGCR2F34GA170741

1HGCR2F34GA158055 | 1HGCR2F34GA174143; 1HGCR2F34GA156015 | 1HGCR2F34GA163840; 1HGCR2F34GA122544; 1HGCR2F34GA153308 | 1HGCR2F34GA132426 | 1HGCR2F34GA183327 | 1HGCR2F34GA153812 | 1HGCR2F34GA121099 | 1HGCR2F34GA116985; 1HGCR2F34GA180136 | 1HGCR2F34GA177821 | 1HGCR2F34GA183568 | 1HGCR2F34GA115741 | 1HGCR2F34GA152966; 1HGCR2F34GA163871 | 1HGCR2F34GA107946 | 1HGCR2F34GA196644; 1HGCR2F34GA110149 | 1HGCR2F34GA178676 | 1HGCR2F34GA153292; 1HGCR2F34GA161974 | 1HGCR2F34GA109891; 1HGCR2F34GA142499 | 1HGCR2F34GA137142; 1HGCR2F34GA180220 | 1HGCR2F34GA133771; 1HGCR2F34GA197230 | 1HGCR2F34GA174336 | 1HGCR2F34GA133298; 1HGCR2F34GA124729 | 1HGCR2F34GA116758 | 1HGCR2F34GA191895 | 1HGCR2F34GA113682 | 1HGCR2F34GA123645 | 1HGCR2F34GA137786; 1HGCR2F34GA112970 | 1HGCR2F34GA128473; 1HGCR2F34GA148545; 1HGCR2F34GA198202

1HGCR2F34GA156984; 1HGCR2F34GA123774; 1HGCR2F34GA184235 | 1HGCR2F34GA156080 | 1HGCR2F34GA197955 | 1HGCR2F34GA103881 | 1HGCR2F34GA118655; 1HGCR2F34GA194232; 1HGCR2F34GA185286 | 1HGCR2F34GA126691 | 1HGCR2F34GA179729; 1HGCR2F34GA112967 | 1HGCR2F34GA103539 | 1HGCR2F34GA109017

1HGCR2F34GA127257; 1HGCR2F34GA145015 | 1HGCR2F34GA106246 | 1HGCR2F34GA143605 | 1HGCR2F34GA151770; 1HGCR2F34GA156614 | 1HGCR2F34GA133656; 1HGCR2F34GA140283 | 1HGCR2F34GA123273 | 1HGCR2F34GA142261 | 1HGCR2F34GA149582 | 1HGCR2F34GA114699 | 1HGCR2F34GA110829 | 1HGCR2F34GA174501; 1HGCR2F34GA101970; 1HGCR2F34GA137724

1HGCR2F34GA136329 | 1HGCR2F34GA137285; 1HGCR2F34GA193694; 1HGCR2F34GA199088 | 1HGCR2F34GA156161 | 1HGCR2F34GA114329; 1HGCR2F34GA165331 | 1HGCR2F34GA175129 | 1HGCR2F34GA189855; 1HGCR2F34GA179956 | 1HGCR2F34GA157293 | 1HGCR2F34GA102746 | 1HGCR2F34GA114525 | 1HGCR2F34GA147444

1HGCR2F34GA136508 | 1HGCR2F34GA167970; 1HGCR2F34GA160646 | 1HGCR2F34GA166057 | 1HGCR2F34GA172084 | 1HGCR2F34GA195719; 1HGCR2F34GA125038 | 1HGCR2F34GA179441 | 1HGCR2F34GA120907; 1HGCR2F34GA137593 | 1HGCR2F34GA112774 | 1HGCR2F34GA131261 | 1HGCR2F34GA107851 | 1HGCR2F34GA176832 | 1HGCR2F34GA172988; 1HGCR2F34GA117912; 1HGCR2F34GA133883

1HGCR2F34GA162462 | 1HGCR2F34GA188382 | 1HGCR2F34GA190505; 1HGCR2F34GA109132 | 1HGCR2F34GA156841 | 1HGCR2F34GA191136 | 1HGCR2F34GA101693 | 1HGCR2F34GA146603; 1HGCR2F34GA119272; 1HGCR2F34GA152918 | 1HGCR2F34GA171260 | 1HGCR2F34GA176927; 1HGCR2F34GA132698; 1HGCR2F34GA148870 | 1HGCR2F34GA184901 | 1HGCR2F34GA189287; 1HGCR2F34GA113391 | 1HGCR2F34GA108305 | 1HGCR2F34GA186048 | 1HGCR2F34GA123080; 1HGCR2F34GA142356 | 1HGCR2F34GA148397 | 1HGCR2F34GA112578; 1HGCR2F34GA138680; 1HGCR2F34GA140350; 1HGCR2F34GA152482; 1HGCR2F34GA189094 | 1HGCR2F34GA155561 | 1HGCR2F34GA178631; 1HGCR2F34GA132281 | 1HGCR2F34GA104710; 1HGCR2F34GA196806 | 1HGCR2F34GA171016 | 1HGCR2F34GA198460 | 1HGCR2F34GA111592 | 1HGCR2F34GA191220; 1HGCR2F34GA114623; 1HGCR2F34GA191363

1HGCR2F34GA166964

; 1HGCR2F34GA130529 | 1HGCR2F34GA178001 | 1HGCR2F34GA171355 | 1HGCR2F34GA195378 | 1HGCR2F34GA120809 | 1HGCR2F34GA186714; 1HGCR2F34GA162638; 1HGCR2F34GA105159 | 1HGCR2F34GA199916; 1HGCR2F34GA103685 | 1HGCR2F34GA103007 | 1HGCR2F34GA109650; 1HGCR2F34GA190407; 1HGCR2F34GA192612 | 1HGCR2F34GA149520 | 1HGCR2F34GA166902 | 1HGCR2F34GA115903; 1HGCR2F34GA110510

1HGCR2F34GA196109; 1HGCR2F34GA143748 | 1HGCR2F34GA180122; 1HGCR2F34GA192691 | 1HGCR2F34GA181609; 1HGCR2F34GA107560; 1HGCR2F34GA135729

1HGCR2F34GA134466 | 1HGCR2F34GA193162 | 1HGCR2F34GA117442; 1HGCR2F34GA178421 | 1HGCR2F34GA176216

1HGCR2F34GA120650

1HGCR2F34GA179827

1HGCR2F34GA113861 | 1HGCR2F34GA144303 | 1HGCR2F34GA146102 | 1HGCR2F34GA117456; 1HGCR2F34GA116629; 1HGCR2F34GA139859 | 1HGCR2F34GA125573 | 1HGCR2F34GA170643 | 1HGCR2F34GA140199 | 1HGCR2F34GA105789; 1HGCR2F34GA196742 | 1HGCR2F34GA112791 | 1HGCR2F34GA156659 | 1HGCR2F34GA196773; 1HGCR2F34GA167273;

1HGCR2F34GA148352

| 1HGCR2F34GA170125; 1HGCR2F34GA177639 |

1HGCR2F34GA171405

; 1HGCR2F34GA164910; 1HGCR2F34GA121944; 1HGCR2F34GA103234 | 1HGCR2F34GA193517; 1HGCR2F34GA132605 | 1HGCR2F34GA118106; 1HGCR2F34GA165426 | 1HGCR2F34GA111320 |

1HGCR2F34GA188978

| 1HGCR2F34GA179732 | 1HGCR2F34GA165359 | 1HGCR2F34GA109759 | 1HGCR2F34GA113536 | 1HGCR2F34GA140591 | 1HGCR2F34GA189015; 1HGCR2F34GA187085; 1HGCR2F34GA131437; 1HGCR2F34GA165832 | 1HGCR2F34GA155821 | 1HGCR2F34GA123760 | 1HGCR2F34GA115013; 1HGCR2F34GA136542 | 1HGCR2F34GA125525 | 1HGCR2F34GA194358

1HGCR2F34GA136346; 1HGCR2F34GA132071 | 1HGCR2F34GA115075 | 1HGCR2F34GA187264 | 1HGCR2F34GA109437 | 1HGCR2F34GA187409 | 1HGCR2F34GA175955 | 1HGCR2F34GA128246 | 1HGCR2F34GA169119 | 1HGCR2F34GA143944; 1HGCR2F34GA185434; 1HGCR2F34GA180413

1HGCR2F34GA173638 | 1HGCR2F34GA177379

1HGCR2F34GA108613; 1HGCR2F34GA167130 | 1HGCR2F34GA110975 | 1HGCR2F34GA136220 | 1HGCR2F34GA162915 | 1HGCR2F34GA143930 | 1HGCR2F34GA199186; 1HGCR2F34GA189256 | 1HGCR2F34GA166897 | 1HGCR2F34GA183800 | 1HGCR2F34GA125251; 1HGCR2F34GA102990 | 1HGCR2F34GA199219 | 1HGCR2F34GA180198 | 1HGCR2F34GA152434 | 1HGCR2F34GA120177 | 1HGCR2F34GA172019; 1HGCR2F34GA187863 | 1HGCR2F34GA107266 | 1HGCR2F34GA147525 | 1HGCR2F34GA165989 | 1HGCR2F34GA122723 | 1HGCR2F34GA153034 | 1HGCR2F34GA118400 | 1HGCR2F34GA151591 | 1HGCR2F34GA187488 | 1HGCR2F34GA114427

1HGCR2F34GA175258; 1HGCR2F34GA183859; 1HGCR2F34GA134595 | 1HGCR2F34GA164986; 1HGCR2F34GA147492 | 1HGCR2F34GA110507; 1HGCR2F34GA170318; 1HGCR2F34GA184624 | 1HGCR2F34GA171825; 1HGCR2F34GA125122 | 1HGCR2F34GA132443 | 1HGCR2F34GA119174 | 1HGCR2F34GA116906 | 1HGCR2F34GA130577; 1HGCR2F34GA185546 | 1HGCR2F34GA116209; 1HGCR2F34GA112371 | 1HGCR2F34GA106845 | 1HGCR2F34GA113309 | 1HGCR2F34GA135374 | 1HGCR2F34GA150425 | 1HGCR2F34GA157858 | 1HGCR2F34GA150392; 1HGCR2F34GA106926; 1HGCR2F34GA168293 | 1HGCR2F34GA133950 | 1HGCR2F34GA193582 | 1HGCR2F34GA150697; 1HGCR2F34GA187846 | 1HGCR2F34GA118591 | 1HGCR2F34GA147184 | 1HGCR2F34GA150182 | 1HGCR2F34GA118977

1HGCR2F34GA101709; 1HGCR2F34GA160940 | 1HGCR2F34GA154345;

1HGCR2F34GA116128

| 1HGCR2F34GA192111 | 1HGCR2F34GA184297 | 1HGCR2F34GA169329 | 1HGCR2F34GA112466 | 1HGCR2F34GA171212 | 1HGCR2F34GA175017; 1HGCR2F34GA115254; 1HGCR2F34GA124911 | 1HGCR2F34GA134886 | 1HGCR2F34GA141157; 1HGCR2F34GA142888 | 1HGCR2F34GA121376; 1HGCR2F34GA199446 | 1HGCR2F34GA135679; 1HGCR2F34GA103752 | 1HGCR2F34GA152286; 1HGCR2F34GA147234 | 1HGCR2F34GA195204; 1HGCR2F34GA176829 | 1HGCR2F34GA154720; 1HGCR2F34GA124049 | 1HGCR2F34GA109115 | 1HGCR2F34GA116551 | 1HGCR2F34GA139943; 1HGCR2F34GA124827 | 1HGCR2F34GA190228 | 1HGCR2F34GA107008 | 1HGCR2F34GA191816 | 1HGCR2F34GA158637; 1HGCR2F34GA183456 | 1HGCR2F34GA151283

1HGCR2F34GA144513 | 1HGCR2F34GA175812; 1HGCR2F34GA192271 | 1HGCR2F34GA148058 | 1HGCR2F34GA181867 | 1HGCR2F34GA141515 | 1HGCR2F34GA149775; 1HGCR2F34GA134323 | 1HGCR2F34GA124391; 1HGCR2F34GA183473; 1HGCR2F34GA110104; 1HGCR2F34GA185417

1HGCR2F34GA135830 | 1HGCR2F34GA172666 | 1HGCR2F34GA107428 | 1HGCR2F34GA154491 | 1HGCR2F34GA104917; 1HGCR2F34GA108434 | 1HGCR2F34GA154801 | 1HGCR2F34GA166219; 1HGCR2F34GA126349 | 1HGCR2F34GA138758 | 1HGCR2F34GA143636; 1HGCR2F34GA118042 | 1HGCR2F34GA114315 | 1HGCR2F34GA140543 | 1HGCR2F34GA176698 | 1HGCR2F34GA146231; 1HGCR2F34GA164292; 1HGCR2F34GA107431; 1HGCR2F34GA193775 | 1HGCR2F34GA161909; 1HGCR2F34GA167287 | 1HGCR2F34GA189080; 1HGCR2F34GA162817 | 1HGCR2F34GA150005 | 1HGCR2F34GA158198 | 1HGCR2F34GA107848 | 1HGCR2F34GA150893; 1HGCR2F34GA176586

1HGCR2F34GA172750 | 1HGCR2F34GA193761 | 1HGCR2F34GA189368 | 1HGCR2F34GA186762 | 1HGCR2F34GA130675 | 1HGCR2F34GA146584

1HGCR2F34GA198877; 1HGCR2F34GA191802; 1HGCR2F34GA149579 | 1HGCR2F34GA157147

1HGCR2F34GA107218; 1HGCR2F34GA178810 | 1HGCR2F34GA125184 | 1HGCR2F34GA138775 | 1HGCR2F34GA113293 | 1HGCR2F34GA118834 | 1HGCR2F34GA151865; 1HGCR2F34GA136363

1HGCR2F34GA188544 | 1HGCR2F34GA180539

1HGCR2F34GA135763 |

1HGCR2F34GA160601

| 1HGCR2F34GA153129 | 1HGCR2F34GA129994 | 1HGCR2F34GA108966; 1HGCR2F34GA171744 | 1HGCR2F34GA145841; 1HGCR2F34GA197020

1HGCR2F34GA148836 | 1HGCR2F34GA108062 | 1HGCR2F34GA140946 | 1HGCR2F34GA182291 | 1HGCR2F34GA183067; 1HGCR2F34GA105453; 1HGCR2F34GA142633; 1HGCR2F34GA143362 | 1HGCR2F34GA102455 |

1HGCR2F34GA166625

| 1HGCR2F34GA174529 | 1HGCR2F34GA165569 | 1HGCR2F34GA108367; 1HGCR2F34GA169573 | 1HGCR2F34GA121720 | 1HGCR2F34GA109969 | 1HGCR2F34GA169654; 1HGCR2F34GA183344; 1HGCR2F34GA197602 | 1HGCR2F34GA184722; 1HGCR2F34GA123967; 1HGCR2F34GA188138 | 1HGCR2F34GA123239 | 1HGCR2F34GA126853 | 1HGCR2F34GA105680; 1HGCR2F34GA135407; 1HGCR2F34GA186485 | 1HGCR2F34GA106943; 1HGCR2F34GA175020; 1HGCR2F34GA140090 | 1HGCR2F34GA143426; 1HGCR2F34GA107509 | 1HGCR2F34GA173039 | 1HGCR2F34GA117229 | 1HGCR2F34GA108191; 1HGCR2F34GA122222 | 1HGCR2F34GA101595; 1HGCR2F34GA196997; 1HGCR2F34GA179794 | 1HGCR2F34GA111804 | 1HGCR2F34GA135259; 1HGCR2F34GA192982 | 1HGCR2F34GA143555 | 1HGCR2F34GA125699 | 1HGCR2F34GA168147 | 1HGCR2F34GA192268 | 1HGCR2F34GA141773; 1HGCR2F34GA116856

1HGCR2F34GA189208; 1HGCR2F34GA194778 | 1HGCR2F34GA131647 | 1HGCR2F34GA177950 | 1HGCR2F34GA135519

1HGCR2F34GA152207; 1HGCR2F34GA149825 | 1HGCR2F34GA110300; 1HGCR2F34GA141207 | 1HGCR2F34GA195669 | 1HGCR2F34GA116002 | 1HGCR2F34GA111396; 1HGCR2F34GA169640 | 1HGCR2F34GA100401 | 1HGCR2F34GA190181 | 1HGCR2F34GA186518 | 1HGCR2F34GA106537; 1HGCR2F34GA164728 | 1HGCR2F34GA158704 | 1HGCR2F34GA142809; 1HGCR2F34GA126979 | 1HGCR2F34GA131096 | 1HGCR2F34GA190245; 1HGCR2F34GA108949 | 1HGCR2F34GA110331; 1HGCR2F34GA132815; 1HGCR2F34GA142972; 1HGCR2F34GA180265 | 1HGCR2F34GA188768 | 1HGCR2F34GA123810; 1HGCR2F34GA174000

1HGCR2F34GA138677; 1HGCR2F34GA199351 | 1HGCR2F34GA158816 | 1HGCR2F34GA116808 | 1HGCR2F34GA140025 | 1HGCR2F34GA153468; 1HGCR2F34GA129736

1HGCR2F34GA118705 | 1HGCR2F34GA178936; 1HGCR2F34GA191766 | 1HGCR2F34GA168312; 1HGCR2F34GA131194 | 1HGCR2F34GA144933 | 1HGCR2F34GA188611 | 1HGCR2F34GA157570; 1HGCR2F34GA148609 | 1HGCR2F34GA192870 | 1HGCR2F34GA197583 | 1HGCR2F34GA122124;

1HGCR2F34GA172778

; 1HGCR2F34GA158881

1HGCR2F34GA120258 | 1HGCR2F34GA148304 | 1HGCR2F34GA185837; 1HGCR2F34GA137173 | 1HGCR2F34GA107705; 1HGCR2F34GA119238; 1HGCR2F34GA143992 | 1HGCR2F34GA126271 | 1HGCR2F34GA172621 | 1HGCR2F34GA127176; 1HGCR2F34GA135651

1HGCR2F34GA148559 | 1HGCR2F34GA166334 | 1HGCR2F34GA171601; 1HGCR2F34GA105033

1HGCR2F34GA167905; 1HGCR2F34GA170531 | 1HGCR2F34GA170352 | 1HGCR2F34GA163465 | 1HGCR2F34GA173509; 1HGCR2F34GA107123 | 1HGCR2F34GA143622 | 1HGCR2F34GA151249 | 1HGCR2F34GA131969 | 1HGCR2F34GA121975; 1HGCR2F34GA186695; 1HGCR2F34GA152515 | 1HGCR2F34GA188060 | 1HGCR2F34GA168858

1HGCR2F34GA120342 | 1HGCR2F34GA165166 | 1HGCR2F34GA192206

1HGCR2F34GA100267 | 1HGCR2F34GA172263 | 1HGCR2F34GA183599 | 1HGCR2F34GA160453 | 1HGCR2F34GA143281

1HGCR2F34GA166950; 1HGCR2F34GA128540 | 1HGCR2F34GA104688; 1HGCR2F34GA164759; 1HGCR2F34GA127310; 1HGCR2F34GA126965; 1HGCR2F34GA188172; 1HGCR2F34GA145998 | 1HGCR2F34GA173400; 1HGCR2F34GA194862; 1HGCR2F34GA191783; 1HGCR2F34GA106392 | 1HGCR2F34GA123015 | 1HGCR2F34GA169346; 1HGCR2F34GA117070; 1HGCR2F34GA149467 | 1HGCR2F34GA181447 | 1HGCR2F34GA103590 | 1HGCR2F34GA138808; 1HGCR2F34GA148299 | 1HGCR2F34GA111088 | 1HGCR2F34GA102391 | 1HGCR2F34GA184820 | 1HGCR2F34GA152093 | 1HGCR2F34GA166656

1HGCR2F34GA134516 | 1HGCR2F34GA180881; 1HGCR2F34GA101080 | 1HGCR2F34GA123144 | 1HGCR2F34GA125394 | 1HGCR2F34GA130174 | 1HGCR2F34GA170156; 1HGCR2F34GA186664 | 1HGCR2F34GA150859 | 1HGCR2F34GA159643; 1HGCR2F34GA196210; 1HGCR2F34GA196093 | 1HGCR2F34GA110202 | 1HGCR2F34GA144446; 1HGCR2F34GA177074 | 1HGCR2F34GA146374; 1HGCR2F34GA195977

1HGCR2F34GA178709 | 1HGCR2F34GA157164; 1HGCR2F34GA182968 | 1HGCR2F34GA194473; 1HGCR2F34GA121216; 1HGCR2F34GA126240; 1HGCR2F34GA170254 | 1HGCR2F34GA173588 | 1HGCR2F34GA134774;

1HGCR2F34GA134127

| 1HGCR2F34GA119059 | 1HGCR2F34GA110992 | 1HGCR2F34GA164700; 1HGCR2F34GA122933 | 1HGCR2F34GA121605 | 1HGCR2F34GA160789; 1HGCR2F34GA185014; 1HGCR2F34GA138131; 1HGCR2F34GA117361 | 1HGCR2F34GA105887 | 1HGCR2F34GA162669 | 1HGCR2F34GA156788 | 1HGCR2F34GA182520 | 1HGCR2F34GA103055; 1HGCR2F34GA154751; 1HGCR2F34GA176314; 1HGCR2F34GA138632; 1HGCR2F34GA176751; 1HGCR2F34GA195395 | 1HGCR2F34GA155172 | 1HGCR2F34GA173137 | 1HGCR2F34GA125802 | 1HGCR2F34GA174059

1HGCR2F34GA112502; 1HGCR2F34GA190391 | 1HGCR2F34GA148044; 1HGCR2F34GA179486; 1HGCR2F34GA177415; 1HGCR2F34GA120213 | 1HGCR2F34GA189449; 1HGCR2F34GA119319 | 1HGCR2F34GA116338; 1HGCR2F34GA182582 | 1HGCR2F34GA153650; 1HGCR2F34GA104707 | 1HGCR2F34GA150246 | 1HGCR2F34GA191668; 1HGCR2F34GA118221 | 1HGCR2F34GA116016; 1HGCR2F34GA173073; 1HGCR2F34GA128635; 1HGCR2F34GA142132 | 1HGCR2F34GA175132; 1HGCR2F34GA115920 | 1HGCR2F34GA135908; 1HGCR2F34GA158606; 1HGCR2F34GA154586 | 1HGCR2F34GA158105

1HGCR2F34GA118817 | 1HGCR2F34GA198992 | 1HGCR2F34GA136170;

1HGCR2F34GA188642

| 1HGCR2F34GA188639

1HGCR2F34GA121457 | 1HGCR2F34GA106229 | 1HGCR2F34GA117411; 1HGCR2F34GA111219 | 1HGCR2F34GA130448; 1HGCR2F34GA126948 | 1HGCR2F34GA117618 | 1HGCR2F34GA155401; 1HGCR2F34GA187412; 1HGCR2F34GA135522 | 1HGCR2F34GA190682 | 1HGCR2F34GA184266; 1HGCR2F34GA112919 | 1HGCR2F34GA181111 | 1HGCR2F34GA106196 | 1HGCR2F34GA170528 | 1HGCR2F34GA113276 | 1HGCR2F34GA166866 | 1HGCR2F34GA136945 | 1HGCR2F34GA144768 | 1HGCR2F34GA148335

1HGCR2F34GA187801; 1HGCR2F34GA193999; 1HGCR2F34GA121586 | 1HGCR2F34GA190813; 1HGCR2F34GA156323 | 1HGCR2F34GA195090 | 1HGCR2F34GA185935; 1HGCR2F34GA110619 | 1HGCR2F34GA174871 | 1HGCR2F34GA127033; 1HGCR2F34GA152451; 1HGCR2F34GA177883 | 1HGCR2F34GA150831 |

1HGCR2F34GA144172

; 1HGCR2F34GA195929 | 1HGCR2F34GA125041; 1HGCR2F34GA158590 | 1HGCR2F34GA174160; 1HGCR2F34GA173378 | 1HGCR2F34GA108546 | 1HGCR2F34GA144947 | 1HGCR2F34GA106067 | 1HGCR2F34GA177818 | 1HGCR2F34GA123371; 1HGCR2F34GA196241

1HGCR2F34GA166155 | 1HGCR2F34GA134242 | 1HGCR2F34GA155477; 1HGCR2F34GA135178 | 1HGCR2F34GA137061 | 1HGCR2F34GA194585 | 1HGCR2F34GA132295 | 1HGCR2F34GA163594 | 1HGCR2F34GA190147; 1HGCR2F34GA137626; 1HGCR2F34GA161571 | 1HGCR2F34GA114282; 1HGCR2F34GA123743 | 1HGCR2F34GA121488 | 1HGCR2F34GA153857 | 1HGCR2F34GA160985; 1HGCR2F34GA172358

1HGCR2F34GA159464 | 1HGCR2F34GA159691 | 1HGCR2F34GA193114 | 1HGCR2F34GA106487 | 1HGCR2F34GA110815; 1HGCR2F34GA167886

1HGCR2F34GA171890

1HGCR2F34GA105291 | 1HGCR2F34GA167452 | 1HGCR2F34GA142230; 1HGCR2F34GA159822 | 1HGCR2F34GA125198; 1HGCR2F34GA168343 | 1HGCR2F34GA138937 | 1HGCR2F34GA112001; 1HGCR2F34GA141191 | 1HGCR2F34GA186681 | 1HGCR2F34GA124097; 1HGCR2F34GA100348 | 1HGCR2F34GA143443 | 1HGCR2F34GA104173; 1HGCR2F34GA197342 | 1HGCR2F34GA197101 | 1HGCR2F34GA162400 | 1HGCR2F34GA180590 | 1HGCR2F34GA165250

1HGCR2F34GA137934 | 1HGCR2F34GA173106; 1HGCR2F34GA165457 | 1HGCR2F34GA155883; 1HGCR2F34GA172585 | 1HGCR2F34GA193615

1HGCR2F34GA183408 | 1HGCR2F34GA139716; 1HGCR2F34GA114783 | 1HGCR2F34GA147590 | 1HGCR2F34GA176541 | 1HGCR2F34GA190276

1HGCR2F34GA174904; 1HGCR2F34GA166060 | 1HGCR2F34GA198328; 1HGCR2F34GA191430 | 1HGCR2F34GA195736 | 1HGCR2F34GA153471; 1HGCR2F34GA157066 | 1HGCR2F34GA198278; 1HGCR2F34GA148674 | 1HGCR2F34GA145113; 1HGCR2F34GA149758 | 1HGCR2F34GA179813 | 1HGCR2F34GA196921; 1HGCR2F34GA129848 | 1HGCR2F34GA130479 | 1HGCR2F34GA101757

1HGCR2F34GA153809 | 1HGCR2F34GA108921 | 1HGCR2F34GA123161 | 1HGCR2F34GA177317 | 1HGCR2F34GA111432

1HGCR2F34GA184400

1HGCR2F34GA114413 | 1HGCR2F34GA146956; 1HGCR2F34GA156760; 1HGCR2F34GA190925 | 1HGCR2F34GA115495 | 1HGCR2F34GA139862 | 1HGCR2F34GA186552 | 1HGCR2F34GA159500

1HGCR2F34GA104299; 1HGCR2F34GA132037; 1HGCR2F34GA152045 | 1HGCR2F34GA121233; 1HGCR2F34GA151834 | 1HGCR2F34GA113259; 1HGCR2F34GA149128 | 1HGCR2F34GA184719; 1HGCR2F34GA166592 | 1HGCR2F34GA148724; 1HGCR2F34GA177933; 1HGCR2F34GA121023 | 1HGCR2F34GA113942; 1HGCR2F34GA128831 | 1HGCR2F34GA147394; 1HGCR2F34GA186471; 1HGCR2F34GA143801 | 1HGCR2F34GA166804; 1HGCR2F34GA145855 | 1HGCR2F34GA193601

1HGCR2F34GA127078; 1HGCR2F34GA146052 | 1HGCR2F34GA181397 | 1HGCR2F34GA197566 | 1HGCR2F34GA191914 | 1HGCR2F34GA105503

1HGCR2F34GA176250 | 1HGCR2F34GA174837; 1HGCR2F34GA151574 | 1HGCR2F34GA167600 | 1HGCR2F34GA190696; 1HGCR2F34GA189032 | 1HGCR2F34GA190939 | 1HGCR2F34GA175776 | 1HGCR2F34GA180363 | 1HGCR2F34GA170416; 1HGCR2F34GA186020; 1HGCR2F34GA132250 | 1HGCR2F34GA194263 | 1HGCR2F34GA148786 | 1HGCR2F34GA133253 | 1HGCR2F34GA132653; 1HGCR2F34GA165474; 1HGCR2F34GA155947; 1HGCR2F34GA120034; 1HGCR2F34GA157908

1HGCR2F34GA189306; 1HGCR2F34GA136301 | 1HGCR2F34GA180962

1HGCR2F34GA198300

1HGCR2F34GA180010 | 1HGCR2F34GA111074 | 1HGCR2F34GA127680; 1HGCR2F34GA118557 | 1HGCR2F34GA162557 | 1HGCR2F34GA199205; 1HGCR2F34GA132619 | 1HGCR2F34GA160095 | 1HGCR2F34GA169198 | 1HGCR2F34GA155804 | 1HGCR2F34GA161313 | 1HGCR2F34GA127999 | 1HGCR2F34GA181593 | 1HGCR2F34GA103329 | 1HGCR2F34GA166544 | 1HGCR2F34GA149856 | 1HGCR2F34GA191461; 1HGCR2F34GA182209 | 1HGCR2F34GA163241 | 1HGCR2F34GA170013; 1HGCR2F34GA194179

1HGCR2F34GA181027; 1HGCR2F34GA180704 | 1HGCR2F34GA155981 | 1HGCR2F34GA172652; 1HGCR2F34GA100804; 1HGCR2F34GA134001 | 1HGCR2F34GA183425; 1HGCR2F34GA119062; 1HGCR2F34GA162798; 1HGCR2F34GA106344; 1HGCR2F34GA105985 | 1HGCR2F34GA189175 | 1HGCR2F34GA114167 | 1HGCR2F34GA189242; 1HGCR2F34GA113214 | 1HGCR2F34GA158122 | 1HGCR2F34GA129204; 1HGCR2F34GA113813; 1HGCR2F34GA132412

1HGCR2F34GA177561; 1HGCR2F34GA198393 | 1HGCR2F34GA123466 | 1HGCR2F34GA174725

1HGCR2F34GA138730 | 1HGCR2F34GA152031 | 1HGCR2F34GA121930 | 1HGCR2F34GA105713 | 1HGCR2F34GA161148; 1HGCR2F34GA142485 | 1HGCR2F34GA165703; 1HGCR2F34GA171677; 1HGCR2F34GA137903; 1HGCR2F34GA186874 | 1HGCR2F34GA185952;
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F34GA1.
1HGCR2F34GA173865; 1HGCR2F34GA187118 | 1HGCR2F34GA106599 | 1HGCR2F34GA193968; 1HGCR2F34GA130403 | 1HGCR2F34GA107977; 1HGCR2F34GA160744

1HGCR2F34GA132359 | 1HGCR2F34GA146892 |

1HGCR2F34GA129168

| 1HGCR2F34GA139800

1HGCR2F34GA109826 | 1HGCR2F34GA119983 | 1HGCR2F34GA175079; 1HGCR2F34GA150845

1HGCR2F34GA186082 | 1HGCR2F34GA135326; 1HGCR2F34GA176328 | 1HGCR2F34GA172523 | 1HGCR2F34GA129834 | 1HGCR2F34GA107302 | 1HGCR2F34GA144608 | 1HGCR2F34GA134676 | 1HGCR2F34GA158492 | 1HGCR2F34GA160954 | 1HGCR2F34GA155527 | 1HGCR2F34GA183926; 1HGCR2F34GA189936 | 1HGCR2F34GA151381; 1HGCR2F34GA100320 | 1HGCR2F34GA143586

1HGCR2F34GA177849; 1HGCR2F34GA128800; 1HGCR2F34GA122687; 1HGCR2F34GA189077; 1HGCR2F34GA113603 | 1HGCR2F34GA110040; 1HGCR2F34GA189225 | 1HGCR2F34GA129378 | 1HGCR2F34GA131745 | 1HGCR2F34GA158444

1HGCR2F34GA150909; 1HGCR2F34GA142891 | 1HGCR2F34GA152630 | 1HGCR2F34GA148156 | 1HGCR2F34GA173476

1HGCR2F34GA135231 | 1HGCR2F34GA165295 | 1HGCR2F34GA133608; 1HGCR2F34GA175146 | 1HGCR2F34GA195154; 1HGCR2F34GA114248; 1HGCR2F34GA122981; 1HGCR2F34GA180525 | 1HGCR2F34GA112130; 1HGCR2F34GA178791

1HGCR2F34GA193193 | 1HGCR2F34GA173929;

1HGCR2F34GA103380

; 1HGCR2F34GA158847; 1HGCR2F34GA155351 | 1HGCR2F34GA162882 | 1HGCR2F34GA142745; 1HGCR2F34GA161182 | 1HGCR2F34GA134337 | 1HGCR2F34GA127517 | 1HGCR2F34GA132328; 1HGCR2F34GA117764 | 1HGCR2F34GA149601 | 1HGCR2F34GA136458 | 1HGCR2F34GA127937; 1HGCR2F34GA152188 | 1HGCR2F34GA103492 | 1HGCR2F34GA122849; 1HGCR2F34GA160369 | 1HGCR2F34GA164776 | 1HGCR2F34GA130594; 1HGCR2F34GA144656 | 1HGCR2F34GA158301 | 1HGCR2F34GA129395; 1HGCR2F34GA121801 | 1HGCR2F34GA130059

1HGCR2F34GA119515 | 1HGCR2F34GA198457; 1HGCR2F34GA180606 | 1HGCR2F34GA104111; 1HGCR2F34GA177611 | 1HGCR2F34GA173736 | 1HGCR2F34GA151932

1HGCR2F34GA101953 | 1HGCR2F34GA154829 | 1HGCR2F34GA122642 | 1HGCR2F34GA131762 | 1HGCR2F34GA193890

1HGCR2F34GA104223 | 1HGCR2F34GA150781 | 1HGCR2F34GA170934; 1HGCR2F34GA123547 | 1HGCR2F34GA197793; 1HGCR2F34GA112564 | 1HGCR2F34GA159769; 1HGCR2F34GA114458; 1HGCR2F34GA150439 | 1HGCR2F34GA197812 | 1HGCR2F34GA176054 | 1HGCR2F34GA174093 | 1HGCR2F34GA191332 | 1HGCR2F34GA110622; 1HGCR2F34GA194019 | 1HGCR2F34GA120454 | 1HGCR2F34GA185918 | 1HGCR2F34GA124889; 1HGCR2F34GA116498 | 1HGCR2F34GA143491 | 1HGCR2F34GA153244

1HGCR2F34GA136296 | 1HGCR2F34GA153261 | 1HGCR2F34GA131678 | 1HGCR2F34GA190567 | 1HGCR2F34GA177544 | 1HGCR2F34GA143667 | 1HGCR2F34GA198281; 1HGCR2F34GA174370 | 1HGCR2F34GA119854 | 1HGCR2F34GA149985 | 1HGCR2F34GA100740; 1HGCR2F34GA110328 | 1HGCR2F34GA151123 | 1HGCR2F34GA176183 | 1HGCR2F34GA131664; 1HGCR2F34GA186535 |

1HGCR2F34GA189709

| 1HGCR2F34GA165376 | 1HGCR2F34GA160999

1HGCR2F34GA163689 | 1HGCR2F34GA151302; 1HGCR2F34GA136749; 1HGCR2F34GA177401 | 1HGCR2F34GA106571 | 1HGCR2F34GA188205 | 1HGCR2F34GA189290 | 1HGCR2F34GA141109; 1HGCR2F34GA178340

1HGCR2F34GA184977 | 1HGCR2F34GA169167 | 1HGCR2F34GA193842; 1HGCR2F34GA190035 | 1HGCR2F34GA195431 | 1HGCR2F34GA140512; 1HGCR2F34GA194702

1HGCR2F34GA104089 | 1HGCR2F34GA114766; 1HGCR2F34GA126805 | 1HGCR2F34GA119904 | 1HGCR2F34GA132863 | 1HGCR2F34GA193355; 1HGCR2F34GA128344 | 1HGCR2F34GA114539 | 1HGCR2F34GA160274 | 1HGCR2F34GA157584; 1HGCR2F34GA114220 | 1HGCR2F34GA141787; 1HGCR2F34GA197258 | 1HGCR2F34GA106909 | 1HGCR2F34GA176409; 1HGCR2F34GA116923

1HGCR2F34GA175101 | 1HGCR2F34GA181562; 1HGCR2F34GA100706 | 1HGCR2F34GA135276 | 1HGCR2F34GA157682; 1HGCR2F34GA157701

1HGCR2F34GA142311 | 1HGCR2F34GA143359 | 1HGCR2F34GA178922; 1HGCR2F34GA117120 | 1HGCR2F34GA104514 | 1HGCR2F34GA194229 | 1HGCR2F34GA151980; 1HGCR2F34GA158184 | 1HGCR2F34GA152367; 1HGCR2F34GA113438; 1HGCR2F34GA189595 | 1HGCR2F34GA136640; 1HGCR2F34GA177012 | 1HGCR2F34GA100172 | 1HGCR2F34GA151610 | 1HGCR2F34GA134807 | 1HGCR2F34GA181223; 1HGCR2F34GA148223; 1HGCR2F34GA183635; 1HGCR2F34GA146178 | 1HGCR2F34GA190701 | 1HGCR2F34GA141224 | 1HGCR2F34GA165264 | 1HGCR2F34GA148660 | 1HGCR2F34GA175650; 1HGCR2F34GA129011; 1HGCR2F34GA125945 | 1HGCR2F34GA193940 | 1HGCR2F34GA191900 | 1HGCR2F34GA167354; 1HGCR2F34GA149159; 1HGCR2F34GA198670 | 1HGCR2F34GA114945; 1HGCR2F34GA192321; 1HGCR2F34GA196188; 1HGCR2F34GA128943; 1HGCR2F34GA177480; 1HGCR2F34GA120986 | 1HGCR2F34GA146679 | 1HGCR2F34GA109003 | 1HGCR2F34GA116713 | 1HGCR2F34GA135455 | 1HGCR2F34GA188074

1HGCR2F34GA137187

| 1HGCR2F34GA127825; 1HGCR2F34GA174899; 1HGCR2F34GA186941; 1HGCR2F34GA132183 | 1HGCR2F34GA125475

1HGCR2F34GA138890

1HGCR2F34GA171291 | 1HGCR2F34GA135858 | 1HGCR2F34GA131177; 1HGCR2F34GA125993 | 1HGCR2F34GA192609

1HGCR2F34GA105811; 1HGCR2F34GA197986; 1HGCR2F34GA157116 | 1HGCR2F34GA199236; 1HGCR2F34GA121393 | 1HGCR2F34GA163045; 1HGCR2F34GA155642; 1HGCR2F34GA121703 | 1HGCR2F34GA178757; 1HGCR2F34GA119210 | 1HGCR2F34GA190021 | 1HGCR2F34GA119191 | 1HGCR2F34GA121152 | 1HGCR2F34GA169864 | 1HGCR2F34GA133964 | 1HGCR2F34GA195882 | 1HGCR2F34GA114380 | 1HGCR2F34GA129218; 1HGCR2F34GA155057; 1HGCR2F34GA150487 | 1HGCR2F34GA176975 | 1HGCR2F34GA140459 | 1HGCR2F34GA182310 | 1HGCR2F34GA103864; 1HGCR2F34GA136086 | 1HGCR2F34GA189726 | 1HGCR2F34GA139067; 1HGCR2F34GA171145 | 1HGCR2F34GA171940; 1HGCR2F34GA120552 | 1HGCR2F34GA180458; 1HGCR2F34GA198121; 1HGCR2F34GA141885 | 1HGCR2F34GA170559 | 1HGCR2F34GA150456 | 1HGCR2F34GA111334 | 1HGCR2F34GA181545 | 1HGCR2F34GA140008 | 1HGCR2F34GA138789 | 1HGCR2F34GA133107 | 1HGCR2F34GA133690; 1HGCR2F34GA183120 | 1HGCR2F34GA167726 | 1HGCR2F34GA180511 | 1HGCR2F34GA176295; 1HGCR2F34GA188995; 1HGCR2F34GA114184

1HGCR2F34GA111625 | 1HGCR2F34GA161747; 1HGCR2F34GA131521 | 1HGCR2F34GA133236 | 1HGCR2F34GA125976 | 1HGCR2F34GA109728 | 1HGCR2F34GA108997 | 1HGCR2F34GA153390 | 1HGCR2F34GA176703; 1HGCR2F34GA140526; 1HGCR2F34GA106585

1HGCR2F34GA155964 | 1HGCR2F34GA176152 | 1HGCR2F34GA196403 | 1HGCR2F34GA138436 | 1HGCR2F34GA149680 | 1HGCR2F34GA133754 | 1HGCR2F34GA146570; 1HGCR2F34GA168066; 1HGCR2F34GA127548; 1HGCR2F34GA152417 | 1HGCR2F34GA148853 | 1HGCR2F34GA116663 | 1HGCR2F34GA173347; 1HGCR2F34GA193243 | 1HGCR2F34GA157228 | 1HGCR2F34GA113360; 1HGCR2F34GA117926 | 1HGCR2F34GA153230; 1HGCR2F34GA114489 | 1HGCR2F34GA130580 | 1HGCR2F34GA109034 | 1HGCR2F34GA121751 | 1HGCR2F34GA198961 | 1HGCR2F34GA170612 |

1HGCR2F34GA1227401HGCR2F34GA195512; 1HGCR2F34GA196384; 1HGCR2F34GA123399; 1HGCR2F34GA123659 | 1HGCR2F34GA148562 | 1HGCR2F34GA189502; 1HGCR2F34GA132684 | 1HGCR2F34GA148321 | 1HGCR2F34GA152143

1HGCR2F34GA146729; 1HGCR2F34GA163059; 1HGCR2F34GA161392 | 1HGCR2F34GA152546; 1HGCR2F34GA178984 | 1HGCR2F34GA134130 | 1HGCR2F34GA120423 | 1HGCR2F34GA168438 | 1HGCR2F34GA175308 | 1HGCR2F34GA145466 | 1HGCR2F34GA197146 | 1HGCR2F34GA123581 | 1HGCR2F34GA171632 |

1HGCR2F34GA157472

| 1HGCR2F34GA136394 | 1HGCR2F34GA140400 | 1HGCR2F34GA102259 | 1HGCR2F34GA131325 | 1HGCR2F34GA108093 | 1HGCR2F34GA138940 | 1HGCR2F34GA130823

1HGCR2F34GA192495 | 1HGCR2F34GA125623 | 1HGCR2F34GA144740 | 1HGCR2F34GA149193 | 1HGCR2F34GA119532 | 1HGCR2F34GA103105 | 1HGCR2F34GA138257; 1HGCR2F34GA169220 | 1HGCR2F34GA129235 | 1HGCR2F34GA178368 |

1HGCR2F34GA122205

| 1HGCR2F34GA168309 | 1HGCR2F34GA165667 | 1HGCR2F34GA184137 | 1HGCR2F34GA192058 | 1HGCR2F34GA176071; 1HGCR2F34GA154667; 1HGCR2F34GA156306; 1HGCR2F34GA130286; 1HGCR2F34GA182565 | 1HGCR2F34GA180816; 1HGCR2F34GA144916 | 1HGCR2F34GA110233; 1HGCR2F34GA187894 | 1HGCR2F34GA153714; 1HGCR2F34GA155155 | 1HGCR2F34GA123449; 1HGCR2F34GA103959 | 1HGCR2F34GA152465

1HGCR2F34GA144527; 1HGCR2F34GA157939 | 1HGCR2F34GA162574 | 1HGCR2F34GA129798 | 1HGCR2F34GA188236 | 1HGCR2F34GA159397 | 1HGCR2F34GA196966 | 1HGCR2F34GA106652; 1HGCR2F34GA105940 | 1HGCR2F34GA155768; 1HGCR2F34GA100981 | 1HGCR2F34GA190231 | 1HGCR2F34GA136833; 1HGCR2F34GA182257 | 1HGCR2F34GA137495; 1HGCR2F34GA164339 | 1HGCR2F34GA134998; 1HGCR2F34GA141644 | 1HGCR2F34GA127923 | 1HGCR2F34GA171775 | 1HGCR2F34GA152997; 1HGCR2F34GA130465;

1HGCR2F34GA131101

| 1HGCR2F34GA186227 | 1HGCR2F34GA193310 | 1HGCR2F34GA144382; 1HGCR2F34GA183537 | 1HGCR2F34GA176765; 1HGCR2F34GA120101

1HGCR2F34GA163935 | 1HGCR2F34GA100284 | 1HGCR2F34GA198569; 1HGCR2F34GA111723 | 1HGCR2F34GA104500; 1HGCR2F34GA167709; 1HGCR2F34GA167855; 1HGCR2F34GA169914; 1HGCR2F34GA155091 | 1HGCR2F34GA181139 | 1HGCR2F34GA101113 | 1HGCR2F34GA145919; 1HGCR2F34GA183683 | 1HGCR2F34GA140204 | 1HGCR2F34GA137349; 1HGCR2F34GA113469 | 1HGCR2F34GA106280; 1HGCR2F34GA143474; 1HGCR2F34GA106179 | 1HGCR2F34GA145399; 1HGCR2F34GA143698; 1HGCR2F34GA110376 | 1HGCR2F34GA176636 | 1HGCR2F34GA163174 | 1HGCR2F34GA119241 | 1HGCR2F34GA172554 | 1HGCR2F34GA173283; 1HGCR2F34GA141160; 1HGCR2F34GA187815

1HGCR2F34GA131843 | 1HGCR2F34GA115710; 1HGCR2F34GA130952 | 1HGCR2F34GA146858; 1HGCR2F34GA121426; 1HGCR2F34GA132393 | 1HGCR2F34GA122494 | 1HGCR2F34GA156936 | 1HGCR2F34GA160291 | 1HGCR2F34GA124245 | 1HGCR2F34GA123211 | 1HGCR2F34GA175924 | 1HGCR2F34GA127307 | 1HGCR2F34GA148142 | 1HGCR2F34GA130112 | 1HGCR2F34GA161781 | 1HGCR2F34GA169041; 1HGCR2F34GA177091 | 1HGCR2F34GA159416; 1HGCR2F34GA125492 | 1HGCR2F34GA172201

1HGCR2F34GA101645; 1HGCR2F34GA140803 | 1HGCR2F34GA145953; 1HGCR2F34GA161912 | 1HGCR2F34GA120535; 1HGCR2F34GA114119 | 1HGCR2F34GA185059 | 1HGCR2F34GA160680 | 1HGCR2F34GA154068; 1HGCR2F34GA130630; 1HGCR2F34GA161960; 1HGCR2F34GA148478 | 1HGCR2F34GA157522; 1HGCR2F34GA194439 | 1HGCR2F34GA147430; 1HGCR2F34GA136251; 1HGCR2F34GA133592 | 1HGCR2F34GA194442 | 1HGCR2F34GA199284; 1HGCR2F34GA161120; 1HGCR2F34GA167967 | 1HGCR2F34GA179147 | 1HGCR2F34GA155897 | 1HGCR2F34GA185613 | 1HGCR2F34GA131227; 1HGCR2F34GA109356; 1HGCR2F34GA158976

1HGCR2F34GA147850; 1HGCR2F34GA195767 | 1HGCR2F34GA134113 | 1HGCR2F34GA199379 | 1HGCR2F34GA180637 | 1HGCR2F34GA124469 | 1HGCR2F34GA185479

1HGCR2F34GA118588 | 1HGCR2F34GA154149 | 1HGCR2F34GA142647 | 1HGCR2F34GA188124 | 1HGCR2F34GA169122; 1HGCR2F34GA100561 | 1HGCR2F34GA147119; 1HGCR2F34GA150733 | 1HGCR2F34GA146164; 1HGCR2F34GA158119 | 1HGCR2F34GA150750 | 1HGCR2F34GA152787

1HGCR2F34GA137013

1HGCR2F34GA179519 | 1HGCR2F34GA184140 | 1HGCR2F34GA150084; 1HGCR2F34GA178046 | 1HGCR2F34GA171629; 1HGCR2F34GA121121; 1HGCR2F34GA167984; 1HGCR2F34GA130398; 1HGCR2F34GA184736 | 1HGCR2F34GA175597 | 1HGCR2F34GA103265; 1HGCR2F34GA109745 | 1HGCR2F34GA136055 | 1HGCR2F34GA163823 | 1HGCR2F34GA169556; 1HGCR2F34GA175373

1HGCR2F34GA163479 | 1HGCR2F34GA128005 | 1HGCR2F34GA101192 | 1HGCR2F34GA196658; 1HGCR2F34GA161599; 1HGCR2F34GA151106 | 1HGCR2F34GA182680 | 1HGCR2F34GA142437 | 1HGCR2F34GA121765 | 1HGCR2F34GA168570 | 1HGCR2F34GA139358; 1HGCR2F34GA153745 | 1HGCR2F34GA119112

1HGCR2F34GA158993 | 1HGCR2F34GA141322; 1HGCR2F34GA125248

1HGCR2F34GA128909; 1HGCR2F34GA107090; 1HGCR2F34GA156967; 1HGCR2F34GA103640; 1HGCR2F34GA189998 | 1HGCR2F34GA162770 | 1HGCR2F34GA182629 | 1HGCR2F34GA142812 | 1HGCR2F34GA138047 | 1HGCR2F34GA114993 |

1HGCR2F34GA156287

| 1HGCR2F34GA155124 | 1HGCR2F34GA149937; 1HGCR2F34GA100169

1HGCR2F34GA177320; 1HGCR2F34GA141398 | 1HGCR2F34GA197907 | 1HGCR2F34GA161201; 1HGCR2F34GA123175 | 1HGCR2F34GA193498; 1HGCR2F34GA184543; 1HGCR2F34GA160114 | 1HGCR2F34GA121992; 1HGCR2F34GA190486;

1HGCR2F34GA156225

| 1HGCR2F34GA134273; 1HGCR2F34GA189404

1HGCR2F34GA125170; 1HGCR2F34GA104660; 1HGCR2F34GA178824 | 1HGCR2F34GA126688 | 1HGCR2F34GA189533; 1HGCR2F34GA167158 | 1HGCR2F34GA107770 | 1HGCR2F34GA138971 | 1HGCR2F34GA185126 | 1HGCR2F34GA192299 | 1HGCR2F34GA145547

1HGCR2F34GA123502 | 1HGCR2F34GA160016; 1HGCR2F34GA192352 | 1HGCR2F34GA135617 | 1HGCR2F34GA170965 | 1HGCR2F34GA178127 | 1HGCR2F34GA105470; 1HGCR2F34GA112368; 1HGCR2F34GA184686 | 1HGCR2F34GA163370 | 1HGCR2F34GA182324 | 1HGCR2F34GA157651 | 1HGCR2F34GA167824 | 1HGCR2F34GA131874

1HGCR2F34GA157519 | 1HGCR2F34GA139599 | 1HGCR2F34GA184476 | 1HGCR2F34GA108661 | 1HGCR2F34GA151851 | 1HGCR2F34GA190519 | 1HGCR2F34GA106442 | 1HGCR2F34GA113133 | 1HGCR2F34GA134726 | 1HGCR2F34GA116842; 1HGCR2F34GA147508 | 1HGCR2F34GA160629; 1HGCR2F34GA147671; 1HGCR2F34GA118235; 1HGCR2F34GA101015 | 1HGCR2F34GA199771 | 1HGCR2F34GA179875 | 1HGCR2F34GA145385 | 1HGCR2F34GA134628 | 1HGCR2F34GA197874; 1HGCR2F34GA100060

1HGCR2F34GA111690 | 1HGCR2F34GA123418

1HGCR2F34GA104447 | 1HGCR2F34GA112077; 1HGCR2F34GA191539; 1HGCR2F34GA151915 | 1HGCR2F34GA174952; 1HGCR2F34GA198975 | 1HGCR2F34GA164034 | 1HGCR2F34GA180024; 1HGCR2F34GA197809; 1HGCR2F34GA199589 | 1HGCR2F34GA146634 | 1HGCR2F34GA107753 | 1HGCR2F34GA179374; 1HGCR2F34GA113827; 1HGCR2F34GA173994 | 1HGCR2F34GA176880; 1HGCR2F34GA149730 | 1HGCR2F34GA177771 | 1HGCR2F34GA113343; 1HGCR2F34GA131504; 1HGCR2F34GA166480; 1HGCR2F34GA195056 | 1HGCR2F34GA150022 | 1HGCR2F34GA188429 | 1HGCR2F34GA124942 | 1HGCR2F34GA130045; 1HGCR2F34GA156855 | 1HGCR2F34GA126495; 1HGCR2F34GA103301 | 1HGCR2F34GA120759 | 1HGCR2F34GA100933; 1HGCR2F34GA134354; 1HGCR2F34GA151879 | 1HGCR2F34GA118820; 1HGCR2F34GA125931

1HGCR2F34GA177284; 1HGCR2F34GA195364; 1HGCR2F34GA171436; 1HGCR2F34GA102696 | 1HGCR2F34GA144835 | 1HGCR2F34GA174417; 1HGCR2F34GA125833; 1HGCR2F34GA194456 | 1HGCR2F34GA159979 | 1HGCR2F34GA162560 | 1HGCR2F34GA195803 | 1HGCR2F34GA142521

1HGCR2F34GA174983 | 1HGCR2F34GA110152 | 1HGCR2F34GA126433; 1HGCR2F34GA169590; 1HGCR2F34GA108871

1HGCR2F34GA175728 | 1HGCR2F34GA116596 | 1HGCR2F34GA114198 | 1HGCR2F34GA157732; 1HGCR2F34GA107767; 1HGCR2F34GA116355 | 1HGCR2F34GA104951; 1HGCR2F34GA179102 | 1HGCR2F34GA198586 | 1HGCR2F34GA106506; 1HGCR2F34GA145144

1HGCR2F34GA161988 | 1HGCR2F34GA181870 | 1HGCR2F34GA105226 | 1HGCR2F34GA127713 | 1HGCR2F34GA164180; 1HGCR2F34GA110605 | 1HGCR2F34GA118896 | 1HGCR2F34GA133737; 1HGCR2F34GA198605 | 1HGCR2F34GA134239 | 1HGCR2F34GA195526; 1HGCR2F34GA121491 | 1HGCR2F34GA170870 | 1HGCR2F34GA160484; 1HGCR2F34GA117098; 1HGCR2F34GA129056; 1HGCR2F34GA163658 | 1HGCR2F34GA142549; 1HGCR2F34GA141353 | 1HGCR2F34GA166267 | 1HGCR2F34GA148481; 1HGCR2F34GA170884; 1HGCR2F34GA136315; 1HGCR2F34GA186454 | 1HGCR2F34GA109180 | 1HGCR2F34GA163028 | 1HGCR2F34GA193453 | 1HGCR2F34GA170061

1HGCR2F34GA181271; 1HGCR2F34GA153213 | 1HGCR2F34GA164177 | 1HGCR2F34GA141479 | 1HGCR2F34GA181304 | 1HGCR2F34GA142910 |

1HGCR2F34GA109406

| 1HGCR2F34GA159254

1HGCR2F34GA190052; 1HGCR2F34GA183036 | 1HGCR2F34GA124617 | 1HGCR2F34GA161473 | 1HGCR2F34GA130272 | 1HGCR2F34GA132927; 1HGCR2F34GA199317; 1HGCR2F34GA147153 | 1HGCR2F34GA154331 | 1HGCR2F34GA185823; 1HGCR2F34GA146908 | 1HGCR2F34GA126609 | 1HGCR2F34GA184588 | 1HGCR2F34GA105355 | 1HGCR2F34GA104366; 1HGCR2F34GA172442 | 1HGCR2F34GA174773; 1HGCR2F34GA174644 | 1HGCR2F34GA154264 | 1HGCR2F34GA194599 | 1HGCR2F34GA126139 | 1HGCR2F34GA172179; 1HGCR2F34GA116971 |

1HGCR2F34GA113908

| 1HGCR2F34GA181626 | 1HGCR2F34GA146553;

1HGCR2F34GA160503

| 1HGCR2F34GA165670 | 1HGCR2F34GA143118 | 1HGCR2F34GA154927 | 1HGCR2F34GA112385 | 1HGCR2F34GA181674

1HGCR2F34GA173932; 1HGCR2F34GA197681; 1HGCR2F34GA164244 | 1HGCR2F34GA146567 | 1HGCR2F34GA171341; 1HGCR2F34GA108496; 1HGCR2F34GA182114 | 1HGCR2F34GA124715; 1HGCR2F34GA133723

1HGCR2F34GA179228

1HGCR2F34GA114668 | 1HGCR2F34GA177043 | 1HGCR2F34GA162509;

1HGCR2F34GA177625

| 1HGCR2F34GA184350; 1HGCR2F34GA197888 | 1HGCR2F34GA121118; 1HGCR2F34GA150117 | 1HGCR2F34GA113570; 1HGCR2F34GA176443 | 1HGCR2F34GA169007 | 1HGCR2F34GA183179; 1HGCR2F34GA113598 | 1HGCR2F34GA155625 | 1HGCR2F34GA155494 | 1HGCR2F34GA160372; 1HGCR2F34GA134581; 1HGCR2F34GA164146 | 1HGCR2F34GA189791 | 1HGCR2F34GA122446; 1HGCR2F34GA120356 | 1HGCR2F34GA148948; 1HGCR2F34GA185689 | 1HGCR2F34GA146911 | 1HGCR2F34GA121670; 1HGCR2F34GA128294 | 1HGCR2F34GA137254; 1HGCR2F34GA183246 | 1HGCR2F34GA161098; 1HGCR2F34GA156273 | 1HGCR2F34GA168181 | 1HGCR2F34GA107798 | 1HGCR2F34GA175406 | 1HGCR2F34GA109387 | 1HGCR2F34GA104190 | 1HGCR2F34GA139313; 1HGCR2F34GA106389 | 1HGCR2F34GA166737 | 1HGCR2F34GA198197 | 1HGCR2F34GA169380; 1HGCR2F34GA136119; 1HGCR2F34GA120955; 1HGCR2F34GA141403; 1HGCR2F34GA148433 | 1HGCR2F34GA140154; 1HGCR2F34GA156628 | 1HGCR2F34GA114153 | 1HGCR2F34GA166169; 1HGCR2F34GA175549; 1HGCR2F34GA167001 | 1HGCR2F34GA165586 | 1HGCR2F34GA160081

1HGCR2F34GA153115; 1HGCR2F34GA116193; 1HGCR2F34GA180217; 1HGCR2F34GA120888 | 1HGCR2F34GA143863

1HGCR2F34GA162784 | 1HGCR2F34GA132832 | 1HGCR2F34GA188902 | 1HGCR2F34GA161764 | 1HGCR2F34GA132006 | 1HGCR2F34GA105744 | 1HGCR2F34GA171114 | 1HGCR2F34GA120826; 1HGCR2F34GA160100; 1HGCR2F34GA180184

1HGCR2F34GA116243 | 1HGCR2F34GA178645

1HGCR2F34GA175454 | 1HGCR2F34GA126898 | 1HGCR2F34GA175941; 1HGCR2F34GA195073; 1HGCR2F34GA197177 | 1HGCR2F34GA140137; 1HGCR2F34GA172330 | 1HGCR2F34GA151039 | 1HGCR2F34GA168505 | 1HGCR2F34GA193002;

1HGCR2F34GA167774

; 1HGCR2F34GA133219; 1HGCR2F34GA184851; 1HGCR2F34GA197387 | 1HGCR2F34GA154894 | 1HGCR2F34GA122088 | 1HGCR2F34GA132796; 1HGCR2F34GA175227 | 1HGCR2F34GA141305; 1HGCR2F34GA104030 | 1HGCR2F34GA114461 | 1HGCR2F34GA102634 | 1HGCR2F34GA180959 | 1HGCR2F34GA135035 | 1HGCR2F34GA105114 | 1HGCR2F34GA153678

1HGCR2F34GA113567;

1HGCR2F34GA177690

| 1HGCR2F34GA113925 | 1HGCR2F34GA150621 | 1HGCR2F34GA152885 | 1HGCR2F34GA182081; 1HGCR2F34GA140414 | 1HGCR2F34GA183019 | 1HGCR2F34GA160677 | 1HGCR2F34GA194618 | 1HGCR2F34GA117117; 1HGCR2F34GA137321

1HGCR2F34GA188821; 1HGCR2F34GA116632 | 1HGCR2F34GA185854; 1HGCR2F34GA191749 | 1HGCR2F34GA139893; 1HGCR2F34GA151364; 1HGCR2F34GA173090 | 1HGCR2F34GA103377; 1HGCR2F34GA126190 | 1HGCR2F34GA140896 | 1HGCR2F34GA174594 | 1HGCR2F34GA119370 | 1HGCR2F34GA196983; 1HGCR2F34GA196482; 1HGCR2F34GA159674 | 1HGCR2F34GA100768 | 1HGCR2F34GA163546; 1HGCR2F34GA153759 | 1HGCR2F34GA139375; 1HGCR2F34GA166091 | 1HGCR2F34GA180993 | 1HGCR2F34GA110541; 1HGCR2F34GA182307 | 1HGCR2F34GA154619 | 1HGCR2F34GA106831 | 1HGCR2F34GA145239 | 1HGCR2F34GA183439 | 1HGCR2F34GA193565 | 1HGCR2F34GA175499 | 1HGCR2F34GA123192 | 1HGCR2F34GA153194 | 1HGCR2F34GA101936; 1HGCR2F34GA141076 | 1HGCR2F34GA152692; 1HGCR2F34GA145872 | 1HGCR2F34GA145306 | 1HGCR2F34GA138260 | 1HGCR2F34GA110880 | 1HGCR2F34GA179469; 1HGCR2F34GA113617 | 1HGCR2F34GA186583; 1HGCR2F34GA124925; 1HGCR2F34GA119420 | 1HGCR2F34GA125721 | 1HGCR2F34GA156175 | 1HGCR2F34GA157617; 1HGCR2F34GA159559 | 1HGCR2F34GA191234; 1HGCR2F34GA147816 | 1HGCR2F34GA153079 | 1HGCR2F34GA192366 | 1HGCR2F34GA191475 | 1HGCR2F34GA180296; 1HGCR2F34GA181531 | 1HGCR2F34GA149744 | 1HGCR2F34GA116775 | 1HGCR2F34GA184882 | 1HGCR2F34GA115108 | 1HGCR2F34GA131616 | 1HGCR2F34GA143460; 1HGCR2F34GA165720 | 1HGCR2F34GA150988 | 1HGCR2F34GA185305 | 1HGCR2F34GA131826 | 1HGCR2F34GA166303; 1HGCR2F34GA180752 | 1HGCR2F34GA140297 | 1HGCR2F34GA168973 | 1HGCR2F34GA115240 |

1HGCR2F34GA107607

| 1HGCR2F34GA197471 | 1HGCR2F34GA129705 | 1HGCR2F34GA133740 | 1HGCR2F34GA139411 | 1HGCR2F34GA115612 | 1HGCR2F34GA195400; 1HGCR2F34GA188155; 1HGCR2F34GA189712; 1HGCR2F34GA170111 | 1HGCR2F34GA133818 | 1HGCR2F34GA174188

1HGCR2F34GA114556; 1HGCR2F34GA141806; 1HGCR2F34GA194666 | 1HGCR2F34GA165944 | 1HGCR2F34GA153518 | 1HGCR2F34GA150652 | 1HGCR2F34GA174742; 1HGCR2F34GA145659 | 1HGCR2F34GA193422 | 1HGCR2F34GA103220

1HGCR2F34GA198829 | 1HGCR2F34GA163515; 1HGCR2F34GA101659 | 1HGCR2F34GA157004 | 1HGCR2F34GA100222 |

1HGCR2F34GA1735911HGCR2F34GA196675 | 1HGCR2F34GA155320 | 1HGCR2F34GA181559; 1HGCR2F34GA119479; 1HGCR2F34GA117330 | 1HGCR2F34GA131759 | 1HGCR2F34GA129543 | 1HGCR2F34GA118672 | 1HGCR2F34GA197096; 1HGCR2F34GA173168 | 1HGCR2F34GA127114

1HGCR2F34GA189564; 1HGCR2F34GA159660

1HGCR2F34GA131051 | 1HGCR2F34GA153082; 1HGCR2F34GA107462 | 1HGCR2F34GA156810; 1HGCR2F34GA197535

1HGCR2F34GA117957 | 1HGCR2F34GA194389 | 1HGCR2F34GA127369 |

1HGCR2F34GA138081

; 1HGCR2F34GA191637; 1HGCR2F34GA157746; 1HGCR2F34GA156600; 1HGCR2F34GA194926 | 1HGCR2F34GA121166; 1HGCR2F34GA173767; 1HGCR2F34GA177978; 1HGCR2F34GA113973 | 1HGCR2F34GA171615; 1HGCR2F34GA121829; 1HGCR2F34GA115819; 1HGCR2F34GA193226 | 1HGCR2F34GA182419

1HGCR2F34GA194957

1HGCR2F34GA171369; 1HGCR2F34GA166933 | 1HGCR2F34GA130708

1HGCR2F34GA122107 | 1HGCR2F34GA106439 | 1HGCR2F34GA132362; 1HGCR2F34GA145211; 1HGCR2F34GA161652 | 1HGCR2F34GA103279 | 1HGCR2F34GA106005 | 1HGCR2F34GA168164; 1HGCR2F34GA198068; 1HGCR2F34GA141000 | 1HGCR2F34GA131650 | 1HGCR2F34GA168648 | 1HGCR2F34GA138100 | 1HGCR2F34GA168763; 1HGCR2F34GA194909 | 1HGCR2F34GA114847; 1HGCR2F34GA199835 | 1HGCR2F34GA119496 | 1HGCR2F34GA133530 | 1HGCR2F34GA142468; 1HGCR2F34GA159903

1HGCR2F34GA100298 | 1HGCR2F34GA120275; 1HGCR2F34GA112497 | 1HGCR2F34GA144673 | 1HGCR2F34GA151641

1HGCR2F34GA115089

1HGCR2F34GA156743 | 1HGCR2F34GA117408 | 1HGCR2F34GA182193 | 1HGCR2F34GA185904 |

1HGCR2F34GA158802

| 1HGCR2F34GA122009 | 1HGCR2F34GA102231 |

1HGCR2F34GA126352

; 1HGCR2F34GA168665 | 1HGCR2F34GA195297 | 1HGCR2F34GA187426 | 1HGCR2F34GA156970

1HGCR2F34GA158587

1HGCR2F34GA167080; 1HGCR2F34GA100916; 1HGCR2F34GA123452 | 1HGCR2F34GA143815 | 1HGCR2F34GA147556

1HGCR2F34GA183442; 1HGCR2F34GA148772 | 1HGCR2F34GA143913; 1HGCR2F34GA189211; 1HGCR2F34GA126710 | 1HGCR2F34GA173235 | 1HGCR2F34GA125587 | 1HGCR2F34GA112516; 1HGCR2F34GA134838

1HGCR2F34GA132782 | 1HGCR2F34GA128988 | 1HGCR2F34GA182792; 1HGCR2F34GA181805; 1HGCR2F34GA132278 | 1HGCR2F34GA163319

1HGCR2F34GA115982 | 1HGCR2F34GA104657 | 1HGCR2F34GA159206 | 1HGCR2F34GA122298 | 1HGCR2F34GA168522 | 1HGCR2F34GA168102 | 1HGCR2F34GA140140

1HGCR2F34GA177141 | 1HGCR2F34GA126206; 1HGCR2F34GA144785

1HGCR2F34GA126545; 1HGCR2F34GA129431 | 1HGCR2F34GA100611; 1HGCR2F34GA140560 | 1HGCR2F34GA102665 | 1HGCR2F34GA157505; 1HGCR2F34GA187345 | 1HGCR2F34GA167256; 1HGCR2F34GA133060; 1HGCR2F34GA181657; 1HGCR2F34GA177155; 1HGCR2F34GA179343 | 1HGCR2F34GA188379 | 1HGCR2F34GA168178 | 1HGCR2F34GA103444; 1HGCR2F34GA115318 |

1HGCR2F34GA192853

| 1HGCR2F34GA158279 | 1HGCR2F34GA162087; 1HGCR2F34GA110863 | 1HGCR2F34GA104335 | 1HGCR2F34GA191198; 1HGCR2F34GA135682 | 1HGCR2F34GA178161; 1HGCR2F34GA163305; 1HGCR2F34GA147802

1HGCR2F34GA181352 | 1HGCR2F34GA104982 | 1HGCR2F34GA128893 | 1HGCR2F34GA106277; 1HGCR2F34GA193551; 1HGCR2F34GA181075 | 1HGCR2F34GA182372; 1HGCR2F34GA114041; 1HGCR2F34GA192142; 1HGCR2F34GA187099 | 1HGCR2F34GA135567 | 1HGCR2F34GA117585 | 1HGCR2F34GA186549 | 1HGCR2F34GA143345 | 1HGCR2F34GA120311 | 1HGCR2F34GA174384 | 1HGCR2F34GA150828 | 1HGCR2F34GA173185; 1HGCR2F34GA173641; 1HGCR2F34GA139845 | 1HGCR2F34GA153339 | 1HGCR2F34GA182095 | 1HGCR2F34GA146875; 1HGCR2F34GA126092; 1HGCR2F34GA149968 | 1HGCR2F34GA143054 | 1HGCR2F34GA162641; 1HGCR2F34GA182498 | 1HGCR2F34GA175714; 1HGCR2F34GA132068; 1HGCR2F34GA191945 | 1HGCR2F34GA131728 | 1HGCR2F34GA125282

1HGCR2F34GA145550 | 1HGCR2F34GA181402 | 1HGCR2F34GA162705 | 1HGCR2F34GA161067; 1HGCR2F34GA108403 | 1HGCR2F34GA170240 | 1HGCR2F34GA127873; 1HGCR2F34GA191590 | 1HGCR2F34GA161053 | 1HGCR2F34GA103993 | 1HGCR2F34GA155933; 1HGCR2F34GA119580 | 1HGCR2F34GA121183 | 1HGCR2F34GA170724

1HGCR2F34GA145449 | 1HGCR2F34GA184221 | 1HGCR2F34GA116680 | 1HGCR2F34GA169251 | 1HGCR2F34GA107557; 1HGCR2F34GA187278 | 1HGCR2F34GA182422 | 1HGCR2F34GA133897; 1HGCR2F34GA152398 | 1HGCR2F34GA147864 | 1HGCR2F34GA169945 | 1HGCR2F34GA159089 | 1HGCR2F34GA101418; 1HGCR2F34GA160078; 1HGCR2F34GA129770; 1HGCR2F34GA175387; 1HGCR2F34GA161277 | 1HGCR2F34GA117795; 1HGCR2F34GA132751; 1HGCR2F34GA195302 |

1HGCR2F34GA171694

| 1HGCR2F34GA130546 | 1HGCR2F34GA180900; 1HGCR2F34GA139649; 1HGCR2F34GA134872 | 1HGCR2F34GA162994 | 1HGCR2F34GA146830; 1HGCR2F34GA134192 | 1HGCR2F34GA114346; 1HGCR2F34GA189810 | 1HGCR2F34GA134483; 1HGCR2F34GA174482

1HGCR2F34GA119689 | 1HGCR2F34GA150635; 1HGCR2F34GA143295 | 1HGCR2F34GA153633; 1HGCR2F34GA110538 | 1HGCR2F34GA129123 | 1HGCR2F34GA196031 | 1HGCR2F34GA144866; 1HGCR2F34GA178595; 1HGCR2F34GA125959; 1HGCR2F34GA129574 | 1HGCR2F34GA194277 | 1HGCR2F34GA186440 | 1HGCR2F34GA113696 | 1HGCR2F34GA132460; 1HGCR2F34GA174286 | 1HGCR2F34GA165197 | 1HGCR2F34GA180105 | 1HGCR2F34GA135360 | 1HGCR2F34GA105338; 1HGCR2F34GA120728; 1HGCR2F34GA156113 | 1HGCR2F34GA171503 | 1HGCR2F34GA168584; 1HGCR2F34GA144902; 1HGCR2F34GA180783 | 1HGCR2F34GA184087 | 1HGCR2F34GA171663; 1HGCR2F34GA154037 | 1HGCR2F34GA139084; 1HGCR2F34GA158539 |

1HGCR2F34GA114024

| 1HGCR2F34GA107364; 1HGCR2F34GA189516 | 1HGCR2F34GA143037 | 1HGCR2F34GA109907 | 1HGCR2F34GA139764

1HGCR2F34GA163837; 1HGCR2F34GA174692 | 1HGCR2F34GA155785 | 1HGCR2F34GA105808

1HGCR2F34GA138579 | 1HGCR2F34GA179116 | 1HGCR2F34GA199107; 1HGCR2F34GA192108 | 1HGCR2F34GA120549; 1HGCR2F34GA104044 | 1HGCR2F34GA142938

1HGCR2F34GA117635; 1HGCR2F34GA198734 | 1HGCR2F34GA191167; 1HGCR2F34GA123287; 1HGCR2F34GA168195; 1HGCR2F34GA189371 | 1HGCR2F34GA113620 | 1HGCR2F34GA134564; 1HGCR2F34GA170626; 1HGCR2F34GA152353; 1HGCR2F34GA157035; 1HGCR2F34GA165829; 1HGCR2F34GA111415 | 1HGCR2F34GA195476; 1HGCR2F34GA167225 | 1HGCR2F34GA157861; 1HGCR2F34GA131714 | 1HGCR2F34GA156578; 1HGCR2F34GA168259; 1HGCR2F34GA117862 | 1HGCR2F34GA104741 | 1HGCR2F34GA183814 | 1HGCR2F34GA173171; 1HGCR2F34GA187913 | 1HGCR2F34GA142728; 1HGCR2F34GA193257 | 1HGCR2F34GA164406 | 1HGCR2F34GA130515 | 1HGCR2F34GA165751; 1HGCR2F34GA136590 | 1HGCR2F34GA135438 | 1HGCR2F34GA111561 | 1HGCR2F34GA150585

1HGCR2F34GA118624; 1HGCR2F34GA189824 | 1HGCR2F34GA175678; 1HGCR2F34GA103475; 1HGCR2F34GA147010; 1HGCR2F34GA150683; 1HGCR2F34GA157486; 1HGCR2F34GA119756 | 1HGCR2F34GA111110 |

1HGCR2F34GA151803

| 1HGCR2F34GA102326; 1HGCR2F34GA184669

1HGCR2F34GA117652; 1HGCR2F34GA181643; 1HGCR2F34GA159545 | 1HGCR2F34GA108658 | 1HGCR2F34GA186650; 1HGCR2F34GA110426 | 1HGCR2F34GA121264 | 1HGCR2F34GA164616 | 1HGCR2F34GA143121

1HGCR2F34GA186986; 1HGCR2F34GA127579 | 1HGCR2F34GA157648 | 1HGCR2F34GA193730

1HGCR2F34GA180315

1HGCR2F34GA134855 | 1HGCR2F34GA170206 | 1HGCR2F34GA110779 | 1HGCR2F34GA125203; 1HGCR2F34GA139506 | 1HGCR2F34GA108322 | 1HGCR2F34GA147668 | 1HGCR2F34GA109812 | 1HGCR2F34GA116047 |

1HGCR2F34GA140655

| 1HGCR2F34GA177737 | 1HGCR2F34GA122284; 1HGCR2F34GA110801 | 1HGCR2F34GA170285 | 1HGCR2F34GA125377 | 1HGCR2F34GA117621 | 1HGCR2F34GA138095 | 1HGCR2F34GA188981; 1HGCR2F34GA199222 | 1HGCR2F34GA154328 | 1HGCR2F34GA122303 | 1HGCR2F34GA121460 | 1HGCR2F34GA179892 | 1HGCR2F34GA129316 | 1HGCR2F34GA130353 | 1HGCR2F34GA141630; 1HGCR2F34GA109079 | 1HGCR2F34GA167385

1HGCR2F34GA165054 | 1HGCR2F34GA148450 | 1HGCR2F34GA188320

1HGCR2F34GA115206 | 1HGCR2F34GA189189; 1HGCR2F34GA100382; 1HGCR2F34GA177124 | 1HGCR2F34GA138551

1HGCR2F34GA113049 | 1HGCR2F34GA187796 | 1HGCR2F34GA135052 | 1HGCR2F34GA174479 | 1HGCR2F34GA118039 | 1HGCR2F34GA151669 | 1HGCR2F34GA130305; 1HGCR2F34GA172604 | 1HGCR2F34GA124259; 1HGCR2F34GA184798; 1HGCR2F34GA130871

1HGCR2F34GA129140 | 1HGCR2F34GA189547; 1HGCR2F34GA100902; 1HGCR2F34GA166527

1HGCR2F34GA169699 | 1HGCR2F34GA174577 | 1HGCR2F34GA179455; 1HGCR2F34GA149971 | 1HGCR2F34GA149257; 1HGCR2F34GA120695 | 1HGCR2F34GA165443 | 1HGCR2F34GA168326; 1HGCR2F34GA169928; 1HGCR2F34GA105064 | 1HGCR2F34GA175194 | 1HGCR2F34GA100642 | 1HGCR2F34GA122706; 1HGCR2F34GA148688; 1HGCR2F34GA190357

1HGCR2F34GA106330 | 1HGCR2F34GA104593

1HGCR2F34GA192965 | 1HGCR2F34GA131275; 1HGCR2F34GA197423 | 1HGCR2F34GA108384 | 1HGCR2F34GA103573; 1HGCR2F34GA165152 | 1HGCR2F34GA185045; 1HGCR2F34GA120003; 1HGCR2F34GA101404 | 1HGCR2F34GA145838 | 1HGCR2F34GA133057 | 1HGCR2F34GA166401; 1HGCR2F34GA199110; 1HGCR2F34GA195963; 1HGCR2F34GA119305

1HGCR2F34GA188947 | 1HGCR2F34GA163322 | 1HGCR2F34GA170836 | 1HGCR2F34GA124231 | 1HGCR2F34GA141014 | 1HGCR2F34GA190102; 1HGCR2F34GA119028 | 1HGCR2F34GA178239 | 1HGCR2F34GA165779; 1HGCR2F34GA100317 | 1HGCR2F34GA153387 | 1HGCR2F34GA156645; 1HGCR2F34GA124326 | 1HGCR2F34GA126982; 1HGCR2F34GA105176 | 1HGCR2F34GA160128; 1HGCR2F34GA193260 | 1HGCR2F34GA103248 | 1HGCR2F34GA166396 | 1HGCR2F34GA191508; 1HGCR2F34GA107171 | 1HGCR2F34GA165202; 1HGCR2F34GA169069; 1HGCR2F34GA175972 | 1HGCR2F34GA123354; 1HGCR2F34GA152479; 1HGCR2F34GA137609; 1HGCR2F34GA128490 | 1HGCR2F34GA142759 | 1HGCR2F34GA186129 | 1HGCR2F34GA108255 | 1HGCR2F34GA196272

1HGCR2F34GA188883; 1HGCR2F34GA153020 | 1HGCR2F34GA136475 | 1HGCR2F34GA110054; 1HGCR2F34GA120812; 1HGCR2F34GA101077 | 1HGCR2F34GA108126; 1HGCR2F34GA160405 | 1HGCR2F34GA135648; 1HGCR2F34GA185630; 1HGCR2F34GA171646 | 1HGCR2F34GA160839 | 1HGCR2F34GA142146; 1HGCR2F34GA123032; 1HGCR2F34GA198765

1HGCR2F34GA141112 | 1HGCR2F34GA192917 | 1HGCR2F34GA159867 | 1HGCR2F34GA172182 | 1HGCR2F34GA101869 | 1HGCR2F34GA142423 | 1HGCR2F34GA143023; 1HGCR2F34GA112984; 1HGCR2F34GA119692 | 1HGCR2F34GA173395 | 1HGCR2F34GA156189 | 1HGCR2F34GA189581 | 1HGCR2F34GA116761 | 1HGCR2F34GA146701 | 1HGCR2F34GA130787 | 1HGCR2F34GA117182 | 1HGCR2F34GA155852 | 1HGCR2F34GA165149 | 1HGCR2F34GA127064 | 1HGCR2F34GA179245; 1HGCR2F34GA156693

1HGCR2F34GA179200 | 1HGCR2F34GA118848 | 1HGCR2F34GA173980; 1HGCR2F34GA187149; 1HGCR2F34GA162848 | 1HGCR2F34GA174658 | 1HGCR2F34GA186745;

1HGCR2F34GA1782731HGCR2F34GA162428 | 1HGCR2F34GA187703 | 1HGCR2F34GA136041; 1HGCR2F34GA192657 | 1HGCR2F34GA173493 | 1HGCR2F34GA190200; 1HGCR2F34GA134788 | 1HGCR2F34GA106568; 1HGCR2F34GA154698 | 1HGCR2F34GA181996 | 1HGCR2F34GA126643 | 1HGCR2F34GA118347; 1HGCR2F34GA143233 | 1HGCR2F34GA150568 | 1HGCR2F34GA193727 | 1HGCR2F34GA189130 | 1HGCR2F34GA120390 | 1HGCR2F34GA179634; 1HGCR2F34GA173428; 1HGCR2F34GA138484; 1HGCR2F34GA187023 | 1HGCR2F34GA134645 | 1HGCR2F34GA191671 |

1HGCR2F34GA195851

; 1HGCR2F34GA105694 | 1HGCR2F34GA127968 | 1HGCR2F34GA103122 | 1HGCR2F34GA106036 | 1HGCR2F34GA161926 | 1HGCR2F34GA169623 | 1HGCR2F34GA150537 | 1HGCR2F34GA167788; 1HGCR2F34GA137464; 1HGCR2F34GA156774; 1HGCR2F34GA147752 | 1HGCR2F34GA144978 | 1HGCR2F34GA181450 | 1HGCR2F34GA181044

1HGCR2F34GA176958; 1HGCR2F34GA100396 | 1HGCR2F34GA177723 | 1HGCR2F34GA123242; 1HGCR2F34GA117005

1HGCR2F34GA115674 | 1HGCR2F34GA104402 | 1HGCR2F34GA163403; 1HGCR2F34GA129946 | 1HGCR2F34GA142440; 1HGCR2F34GA185966

1HGCR2F34GA118316 | 1HGCR2F34GA185255 | 1HGCR2F34GA137867 | 1HGCR2F34GA132846; 1HGCR2F34GA107347; 1HGCR2F34GA164048; 1HGCR2F34GA109874 | 1HGCR2F34GA147878 | 1HGCR2F34GA196112 | 1HGCR2F34GA185062 | 1HGCR2F34GA108739 | 1HGCR2F34GA144687 | 1HGCR2F34GA181013 | 1HGCR2F34GA197065 | 1HGCR2F34GA123063; 1HGCR2F34GA122656 | 1HGCR2F34GA195106

1HGCR2F34GA135424; 1HGCR2F34GA184817 | 1HGCR2F34GA192061 | 1HGCR2F34GA107414 | 1HGCR2F34GA128022 | 1HGCR2F34GA109986 |

1HGCR2F34GA172909

; 1HGCR2F34GA196871 | 1HGCR2F34GA105727 | 1HGCR2F34GA174756 | 1HGCR2F34GA140395 | 1HGCR2F34GA180086 | 1HGCR2F34GA180492 | 1HGCR2F34GA109518

1HGCR2F34GA129039 | 1HGCR2F34GA188754 | 1HGCR2F34GA199785 | 1HGCR2F34GA190360 | 1HGCR2F34GA154376; 1HGCR2F34GA129414; 1HGCR2F34GA172487; 1HGCR2F34GA111818 | 1HGCR2F34GA153910 | 1HGCR2F34GA133124 | 1HGCR2F34GA198538 | 1HGCR2F34GA148240; 1HGCR2F34GA167743 | 1HGCR2F34GA100088; 1HGCR2F34GA114749 | 1HGCR2F34GA192125; 1HGCR2F34GA134869 | 1HGCR2F34GA151882

1HGCR2F34GA110636; 1HGCR2F34GA131387

1HGCR2F34GA145161 | 1HGCR2F34GA194392; 1HGCR2F34GA118302 | 1HGCR2F34GA147265; 1HGCR2F34GA157083 | 1HGCR2F34GA136525 | 1HGCR2F34GA190763 | 1HGCR2F34GA177575 | 1HGCR2F34GA175566; 1HGCR2F34GA165037 | 1HGCR2F34GA173526 | 1HGCR2F34GA191881 | 1HGCR2F34GA110930; 1HGCR2F34GA130000; 1HGCR2F34GA136539

1HGCR2F34GA120843; 1HGCR2F34GA146505 | 1HGCR2F34GA166575

1HGCR2F34GA181514; 1HGCR2F34GA185482 | 1HGCR2F34GA114492

1HGCR2F34GA171257 | 1HGCR2F34GA162249 | 1HGCR2F34GA131812 | 1HGCR2F34GA176622; 1HGCR2F34GA115237 | 1HGCR2F34GA107011 | 1HGCR2F34GA123905 | 1HGCR2F34GA184493; 1HGCR2F34GA142101 | 1HGCR2F34GA177236; 1HGCR2F34GA101886 | 1HGCR2F34GA175311 | 1HGCR2F34GA120647; 1HGCR2F34GA100091 | 1HGCR2F34GA194649 | 1HGCR2F34GA190603 | 1HGCR2F34GA120339;

1HGCR2F34GA161361

| 1HGCR2F34GA140932 |

1HGCR2F34GA152241

| 1HGCR2F34GA118610; 1HGCR2F34GA166317; 1HGCR2F34GA123709 | 1HGCR2F34GA199382; 1HGCR2F34GA176670; 1HGCR2F34GA101208 | 1HGCR2F34GA177009 | 1HGCR2F34GA194683;

1HGCR2F34GA148528

| 1HGCR2F34GA112533 | 1HGCR2F34GA173431

1HGCR2F34GA111138 | 1HGCR2F34GA187992

1HGCR2F34GA150330 | 1HGCR2F34GA191606 | 1HGCR2F34GA144463 | 1HGCR2F34GA192688; 1HGCR2F34GA109275 | 1HGCR2F34GA161280 | 1HGCR2F34GA169931 | 1HGCR2F34GA147637 | 1HGCR2F34GA170433 | 1HGCR2F34GA138520 | 1HGCR2F34GA135309; 1HGCR2F34GA166432; 1HGCR2F34GA178063 | 1HGCR2F34GA167323; 1HGCR2F34GA137898; 1HGCR2F34GA103816; 1HGCR2F34GA154099; 1HGCR2F34GA163885 | 1HGCR2F34GA185028 | 1HGCR2F34GA173543 | 1HGCR2F34GA162266 | 1HGCR2F34GA164230; 1HGCR2F34GA135598; 1HGCR2F34GA184848 | 1HGCR2F34GA163143 | 1HGCR2F34GA120857 | 1HGCR2F34GA178905; 1HGCR2F34GA133558 | 1HGCR2F34GA157178 | 1HGCR2F34GA146360 | 1HGCR2F34GA115707; 1HGCR2F34GA105517; 1HGCR2F34GA139344 | 1HGCR2F34GA121362; 1HGCR2F34GA135715 | 1HGCR2F34GA177589 | 1HGCR2F34GA157410 | 1HGCR2F34GA143376; 1HGCR2F34GA141563; 1HGCR2F34GA181951; 1HGCR2F34GA103363 | 1HGCR2F34GA186731 | 1HGCR2F34GA111205; 1HGCR2F34GA163899 | 1HGCR2F34GA126934 | 1HGCR2F34GA104528; 1HGCR2F34GA179410; 1HGCR2F34GA133155 | 1HGCR2F34GA174191; 1HGCR2F34GA171324 | 1HGCR2F34GA140249 | 1HGCR2F34GA108398 | 1HGCR2F34GA106408

1HGCR2F34GA119627 | 1HGCR2F34GA123838; 1HGCR2F34GA185076; 1HGCR2F34GA159948 | 1HGCR2F34GA128621

1HGCR2F34GA182050 | 1HGCR2F34GA184168; 1HGCR2F34GA161893 | 1HGCR2F34GA193811; 1HGCR2F34GA194943; 1HGCR2F34GA182033; 1HGCR2F34GA107039 | 1HGCR2F34GA139635; 1HGCR2F34GA120468; 1HGCR2F34GA178774; 1HGCR2F34GA112144 | 1HGCR2F34GA124102; 1HGCR2F34GA128117 | 1HGCR2F34GA149887

1HGCR2F34GA135195; 1HGCR2F34GA139148 | 1HGCR2F34GA105405 | 1HGCR2F34GA121104 | 1HGCR2F34GA118798 | 1HGCR2F34GA150151 | 1HGCR2F34GA156242 | 1HGCR2F34GA151042 | 1HGCR2F34GA125024; 1HGCR2F34GA181478 | 1HGCR2F34GA183697; 1HGCR2F34GA180444

1HGCR2F34GA128795 | 1HGCR2F34GA168004; 1HGCR2F34GA193419 | 1HGCR2F34GA179004; 1HGCR2F34GA167371 | 1HGCR2F34GA100530; 1HGCR2F34GA199012; 1HGCR2F34GA121412 | 1HGCR2F34GA157052 | 1HGCR2F34GA146410 | 1HGCR2F34GA136718 | 1HGCR2F34GA100186 | 1HGCR2F34GA148531 | 1HGCR2F34GA193789; 1HGCR2F34GA134418 | 1HGCR2F34GA116937 | 1HGCR2F34GA148755

1HGCR2F34GA170044 | 1HGCR2F34GA168987 | 1HGCR2F34GA177463; 1HGCR2F34GA104352 | 1HGCR2F34GA187541 | 1HGCR2F34GA195607; 1HGCR2F34GA167337 | 1HGCR2F34GA195686; 1HGCR2F34GA101810 | 1HGCR2F34GA103315 | 1HGCR2F34GA121796; 1HGCR2F34GA134189 | 1HGCR2F34GA151719 | 1HGCR2F34GA181738; 1HGCR2F34GA114332; 1HGCR2F34GA122608 | 1HGCR2F34GA165765 | 1HGCR2F34GA123922 | 1HGCR2F34GA191380; 1HGCR2F34GA140977 | 1HGCR2F34GA191301 | 1HGCR2F34GA119031 | 1HGCR2F34GA104836 | 1HGCR2F34GA155270 | 1HGCR2F34GA199463 | 1HGCR2F34GA160422 | 1HGCR2F34GA199883; 1HGCR2F34GA153728 | 1HGCR2F34GA175633 | 1HGCR2F34GA184347

1HGCR2F34GA105601; 1HGCR2F34GA172005; 1HGCR2F34GA117263; 1HGCR2F34GA186017; 1HGCR2F34GA122737; 1HGCR2F34GA135410 | 1HGCR2F34GA109065 | 1HGCR2F34GA144379; 1HGCR2F34GA157889; 1HGCR2F34GA193131 | 1HGCR2F34GA126030 | 1HGCR2F34GA191394 | 1HGCR2F34GA107493; 1HGCR2F34GA166253; 1HGCR2F34GA189922; 1HGCR2F34GA153731; 1HGCR2F34GA111964 | 1HGCR2F34GA101046; 1HGCR2F34GA116341; 1HGCR2F34GA171078; 1HGCR2F34GA144317 | 1HGCR2F34GA115111 | 1HGCR2F34GA162378; 1HGCR2F34GA137481 | 1HGCR2F34GA196594; 1HGCR2F34GA161635; 1HGCR2F34GA162185 | 1HGCR2F34GA195980 | 1HGCR2F34GA146424 | 1HGCR2F34GA134225; 1HGCR2F34GA159352 | 1HGCR2F34GA136752 | 1HGCR2F34GA166172 | 1HGCR2F34GA103461; 1HGCR2F34GA152109 | 1HGCR2F34GA164714 | 1HGCR2F34GA125444 | 1HGCR2F34GA113116 | 1HGCR2F34GA191010 | 1HGCR2F34GA197521

1HGCR2F34GA174580 | 1HGCR2F34GA183022

1HGCR2F34GA181254 | 1HGCR2F34GA184607 | 1HGCR2F34GA137948 | 1HGCR2F34GA188916 | 1HGCR2F34GA133768 | 1HGCR2F34GA143409

1HGCR2F34GA169783 | 1HGCR2F34GA148500 | 1HGCR2F34GA190259; 1HGCR2F34GA180654;

1HGCR2F34GA105260

| 1HGCR2F34GA155463; 1HGCR2F34GA124004; 1HGCR2F34GA165555 | 1HGCR2F34GA183716; 1HGCR2F34GA116291; 1HGCR2F34GA194604; 1HGCR2F34GA184784 | 1HGCR2F34GA169881 | 1HGCR2F34GA168908 | 1HGCR2F34GA187233; 1HGCR2F34GA198135 | 1HGCR2F34GA165216 | 1HGCR2F34GA140610; 1HGCR2F34GA176488 | 1HGCR2F34GA121006; 1HGCR2F34GA103928; 1HGCR2F34GA168679 | 1HGCR2F34GA131020; 1HGCR2F34GA162347; 1HGCR2F34GA141546; 1HGCR2F34GA152868 | 1HGCR2F34GA178354; 1HGCR2F34GA132135 | 1HGCR2F34GA114234 | 1HGCR2F34GA130014; 1HGCR2F34GA102598 | 1HGCR2F34GA134175; 1HGCR2F34GA112175 | 1HGCR2F34GA136850 | 1HGCR2F34GA102925; 1HGCR2F34GA124018 | 1HGCR2F34GA133169 | 1HGCR2F34GA112211 | 1HGCR2F34GA198345; 1HGCR2F34GA137139 | 1HGCR2F34GA142373 | 1HGCR2F34GA170867

1HGCR2F34GA112614; 1HGCR2F34GA160355 | 1HGCR2F34GA172831 | 1HGCR2F34GA132622 | 1HGCR2F34GA137268; 1HGCR2F34GA100124 | 1HGCR2F34GA127906; 1HGCR2F34GA144883

1HGCR2F34GA167662 | 1HGCR2F34GA176037; 1HGCR2F34GA148612 | 1HGCR2F34GA160775; 1HGCR2F34GA133821 | 1HGCR2F34GA164793 |

1HGCR2F34GA105968

| 1HGCR2F34GA153373 | 1HGCR2F34GA171680 | 1HGCR2F34GA192898 | 1HGCR2F34GA178175 | 1HGCR2F34GA113388 | 1HGCR2F34GA164552 | 1HGCR2F34GA178614 | 1HGCR2F34GA118087 | 1HGCR2F34GA156919; 1HGCR2F34GA123340 |

1HGCR2F34GA122527

| 1HGCR2F34GA174739 | 1HGCR2F34GA176989 | 1HGCR2F34GA161232; 1HGCR2F34GA117392

1HGCR2F34GA131471 | 1HGCR2F34GA172067 | 1HGCR2F34GA149341 | 1HGCR2F34GA144799; 1HGCR2F34GA147539 | 1HGCR2F34GA188026 | 1HGCR2F34GA151817

1HGCR2F34GA195252; 1HGCR2F34GA188897; 1HGCR2F34GA198779; 1HGCR2F34GA153549 | 1HGCR2F34GA171081 | 1HGCR2F34GA151705; 1HGCR2F34GA166222 | 1HGCR2F34GA154393 | 1HGCR2F34GA126223; 1HGCR2F34GA128098 | 1HGCR2F34GA129638; 1HGCR2F34GA149176 | 1HGCR2F34GA126416

1HGCR2F34GA122026 | 1HGCR2F34GA116694 | 1HGCR2F34GA130742 | 1HGCR2F34GA191315; 1HGCR2F34GA161554 | 1HGCR2F34GA164762 | 1HGCR2F34GA151154 | 1HGCR2F34GA186728 | 1HGCR2F34GA179312; 1HGCR2F34GA152627 | 1HGCR2F34GA105128; 1HGCR2F34GA199043 | 1HGCR2F34GA111656 | 1HGCR2F34GA195879 | 1HGCR2F34GA169766

1HGCR2F34GA195820; 1HGCR2F34GA133205 | 1HGCR2F34GA194554 | 1HGCR2F34GA117196 | 1HGCR2F34GA182131; 1HGCR2F34GA137108; 1HGCR2F34GA127016 | 1HGCR2F34GA126917; 1HGCR2F34GA108482 | 1HGCR2F34GA123323; 1HGCR2F34GA131941

1HGCR2F34GA124620 | 1HGCR2F34GA134421 | 1HGCR2F34GA104285; 1HGCR2F34GA124861 | 1HGCR2F34GA157181 | 1HGCR2F34GA199804 | 1HGCR2F34GA124083 | 1HGCR2F34GA110362 | 1HGCR2F34GA131860 | 1HGCR2F34GA196238; 1HGCR2F34GA134810

1HGCR2F34GA182663 | 1HGCR2F34GA157729; 1HGCR2F34GA127677 | 1HGCR2F34GA142213 | 1HGCR2F34GA125685; 1HGCR2F34GA150232; 1HGCR2F34GA185594; 1HGCR2F34GA133351; 1HGCR2F34GA113441 | 1HGCR2F34GA191962 | 1HGCR2F34GA137738; 1HGCR2F34GA185997 | 1HGCR2F34GA158041; 1HGCR2F34GA153485 | 1HGCR2F34GA163367; 1HGCR2F34GA147024 | 1HGCR2F34GA118462; 1HGCR2F34GA121913; 1HGCR2F34GA144043; 1HGCR2F34GA110944 | 1HGCR2F34GA126996; 1HGCR2F34GA159304 | 1HGCR2F34GA142292 | 1HGCR2F34GA133348

1HGCR2F34GA103296; 1HGCR2F34GA158654 | 1HGCR2F34GA136265 | 1HGCR2F34GA143880 | 1HGCR2F34GA106232; 1HGCR2F34GA140915 | 1HGCR2F34GA109860 | 1HGCR2F34GA114377 | 1HGCR2F34GA192660; 1HGCR2F34GA188432 | 1HGCR2F34GA148822; 1HGCR2F34GA154409

1HGCR2F34GA192710; 1HGCR2F34GA138856 | 1HGCR2F34GA107381 | 1HGCR2F34GA148061

1HGCR2F34GA138341 | 1HGCR2F34GA116825 | 1HGCR2F34GA178144; 1HGCR2F34GA123516; 1HGCR2F34GA182078 | 1HGCR2F34GA111530 | 1HGCR2F34GA169489; 1HGCR2F34GA139702 | 1HGCR2F34GA128067 | 1HGCR2F34GA138999 | 1HGCR2F34GA150070 | 1HGCR2F34GA139473; 1HGCR2F34GA100575 | 1HGCR2F34GA137884 | 1HGCR2F34GA191170; 1HGCR2F34GA131809

1HGCR2F34GA120731

1HGCR2F34GA128697;

1HGCR2F34GA103797

; 1HGCR2F34GA140865 | 1HGCR2F34GA192240 | 1HGCR2F34GA147654 | 1HGCR2F34GA157455 | 1HGCR2F34GA138873 | 1HGCR2F34GA122897 | 1HGCR2F34GA183490 | 1HGCR2F34GA193646 | 1HGCR2F34GA121958 | 1HGCR2F34GA151686 | 1HGCR2F34GA182159 | 1HGCR2F34GA177673 | 1HGCR2F34GA170223 | 1HGCR2F34GA171422

1HGCR2F34GA185899; 1HGCR2F34GA102701 | 1HGCR2F34GA111298 | 1HGCR2F34GA164583

1HGCR2F34GA158833; 1HGCR2F34GA121779; 1HGCR2F34GA112323; 1HGCR2F34GA126299 | 1HGCR2F34GA142048; 1HGCR2F34GA190536; 1HGCR2F34GA139988 | 1HGCR2F34GA175051

1HGCR2F34GA117876; 1HGCR2F34GA134841; 1HGCR2F34GA110278; 1HGCR2F34GA135990; 1HGCR2F34GA153017 | 1HGCR2F34GA105792 | 1HGCR2F34GA183781; 1HGCR2F34GA139456 | 1HGCR2F34GA168133 | 1HGCR2F34GA114654 | 1HGCR2F34GA110832 | 1HGCR2F34GA153762 | 1HGCR2F34GA197082 | 1HGCR2F34GA195123 | 1HGCR2F34GA163949 | 1HGCR2F34GA148366 | 1HGCR2F34GA191721

1HGCR2F34GA100608 | 1HGCR2F34GA169296 | 1HGCR2F34GA166835 | 1HGCR2F34GA152689 | 1HGCR2F34GA129526 | 1HGCR2F34GA100477; 1HGCR2F34GA168990 | 1HGCR2F34GA162297; 1HGCR2F34GA171954 | 1HGCR2F34GA196532

1HGCR2F34GA126187; 1HGCR2F34GA113939; 1HGCR2F34GA147220;

1HGCR2F34GA190293

; 1HGCR2F34GA101676 |

1HGCR2F34GA144141

; 1HGCR2F34GA153504 | 1HGCR2F34GA189970 | 1HGCR2F34GA129901 | 1HGCR2F34GA163630; 1HGCR2F34GA140705 | 1HGCR2F34GA182839 | 1HGCR2F34GA106893 | 1HGCR2F34GA110765 | 1HGCR2F34GA125332; 1HGCR2F34GA134063 | 1HGCR2F34GA147282; 1HGCR2F34GA144074 | 1HGCR2F34GA110927; 1HGCR2F34GA110121; 1HGCR2F34GA177835 | 1HGCR2F34GA178919 | 1HGCR2F34GA139179; 1HGCR2F34GA109096 | 1HGCR2F34GA124570 | 1HGCR2F34GA197910 | 1HGCR2F34GA126111

1HGCR2F34GA110345 | 1HGCR2F34GA113746 | 1HGCR2F34GA186809; 1HGCR2F34GA172957; 1HGCR2F34GA105324 | 1HGCR2F34GA129624 | 1HGCR2F34GA175437 | 1HGCR2F34GA130739

1HGCR2F34GA165622; 1HGCR2F34GA169170; 1HGCR2F34GA175082 | 1HGCR2F34GA196143

1HGCR2F34GA145533; 1HGCR2F34GA196000; 1HGCR2F34GA150649; 1HGCR2F34GA145807

1HGCR2F34GA192643 | 1HGCR2F34GA127954; 1HGCR2F34GA110703

1HGCR2F34GA135584 | 1HGCR2F34GA103976 | 1HGCR2F34GA185207 | 1HGCR2F34GA172022 | 1HGCR2F34GA168536; 1HGCR2F34GA115450 | 1HGCR2F34GA191444; 1HGCR2F34GA177530

1HGCR2F34GA191122 | 1HGCR2F34GA141370 | 1HGCR2F34GA190441; 1HGCR2F34GA109972 | 1HGCR2F34GA168262 | 1HGCR2F34GA146049; 1HGCR2F34GA142003 |

1HGCR2F34GA132961

| 1HGCR2F34GA101421 | 1HGCR2F34GA157777; 1HGCR2F34GA179987 | 1HGCR2F34GA193937 | 1HGCR2F34GA185336 | 1HGCR2F34GA196174; 1HGCR2F34GA192156; 1HGCR2F34GA105100; 1HGCR2F34GA189497 | 1HGCR2F34GA174207 | 1HGCR2F34GA104271; 1HGCR2F34GA150666 | 1HGCR2F34GA170707 | 1HGCR2F34GA172313 | 1HGCR2F34GA124021 | 1HGCR2F34GA104609; 1HGCR2F34GA111477 | 1HGCR2F34GA113326 | 1HGCR2F34GA168598 | 1HGCR2F34GA164809

1HGCR2F34GA145628 | 1HGCR2F34GA189869 | 1HGCR2F34GA185031 |

1HGCR2F34GA168228

; 1HGCR2F34GA199690 | 1HGCR2F34GA195199 | 1HGCR2F34GA144849; 1HGCR2F34GA197650; 1HGCR2F34GA119725 | 1HGCR2F34GA149338 | 1HGCR2F34GA126173; 1HGCR2F34GA114430 | 1HGCR2F34GA146441; 1HGCR2F34GA143958; 1HGCR2F34GA182937 | 1HGCR2F34GA110958

1HGCR2F34GA163448; 1HGCR2F34GA195591 | 1HGCR2F34GA134970 | 1HGCR2F34GA172392

1HGCR2F34GA130191; 1HGCR2F34GA126531; 1HGCR2F34GA121197 | 1HGCR2F34GA191573; 1HGCR2F34GA136623; 1HGCR2F34GA158525; 1HGCR2F34GA103394

1HGCR2F34GA160047 | 1HGCR2F34GA128456; 1HGCR2F34GA122012; 1HGCR2F34GA126612 | 1HGCR2F34GA111172 | 1HGCR2F34GA139294; 1HGCR2F34GA106215 | 1HGCR2F34GA122267 | 1HGCR2F34GA144138 | 1HGCR2F34GA163417 | 1HGCR2F34GA116078 | 1HGCR2F34GA141692; 1HGCR2F34GA164566; 1HGCR2F34GA107154 | 1HGCR2F34GA138307; 1HGCR2F34GA197275; 1HGCR2F34GA114721

1HGCR2F34GA123595 | 1HGCR2F34GA156709 | 1HGCR2F34GA150926 | 1HGCR2F34GA193436 | 1HGCR2F34GA149646; 1HGCR2F34GA133673

1HGCR2F34GA150294 | 1HGCR2F34GA109941 | 1HGCR2F34GA117571 | 1HGCR2F34GA132877; 1HGCR2F34GA195011 | 1HGCR2F34GA107669; 1HGCR2F34GA157634; 1HGCR2F34GA188365; 1HGCR2F34GA125718; 1HGCR2F34GA178533 | 1HGCR2F34GA162719; 1HGCR2F34GA181433; 1HGCR2F34GA161358 | 1HGCR2F34GA103038 | 1HGCR2F34GA100656 | 1HGCR2F34GA196448 | 1HGCR2F34GA105839 | 1HGCR2F34GA100236; 1HGCR2F34GA176894 | 1HGCR2F34GA160971 | 1HGCR2F34GA164194 | 1HGCR2F34GA167659; 1HGCR2F34GA114928

1HGCR2F34GA151459 | 1HGCR2F34GA125430 | 1HGCR2F34GA142860 | 1HGCR2F34GA124441 | 1HGCR2F34GA107672 | 1HGCR2F34GA162865 | 1HGCR2F34GA182842 | 1HGCR2F34GA139196 | 1HGCR2F34GA147217 | 1HGCR2F34GA101029; 1HGCR2F34GA166463; 1HGCR2F34GA125461; 1HGCR2F34GA142244 | 1HGCR2F34GA148318 | 1HGCR2F34GA115626 | 1HGCR2F34GA177057; 1HGCR2F34GA152305

1HGCR2F34GA130644; 1HGCR2F34GA190164

1HGCR2F34GA163336 | 1HGCR2F34GA100219

1HGCR2F34GA102424 | 1HGCR2F34GA122611 | 1HGCR2F34GA196076 | 1HGCR2F34GA141739 | 1HGCR2F34GA182243 | 1HGCR2F34GA166690; 1HGCR2F34GA144012; 1HGCR2F34GA178371 | 1HGCR2F34GA122219 | 1HGCR2F34GA115884 | 1HGCR2F34GA139330 | 1HGCR2F34GA117490 | 1HGCR2F34GA188785 | 1HGCR2F34GA147363 | 1HGCR2F34GA102973 | 1HGCR2F34GA195171 | 1HGCR2F34GA182906; 1HGCR2F34GA156001 | 1HGCR2F34GA104268 | 1HGCR2F34GA160906; 1HGCR2F34GA134709 | 1HGCR2F34GA178080 | 1HGCR2F34GA177902

1HGCR2F34GA189354; 1HGCR2F34GA176877 | 1HGCR2F34GA193985 | 1HGCR2F34GA107140 | 1HGCR2F34GA103783 | 1HGCR2F34GA110586; 1HGCR2F34GA172912; 1HGCR2F34GA133849 | 1HGCR2F34GA124424; 1HGCR2F34GA130126; 1HGCR2F34GA189337

1HGCR2F34GA150991 | 1HGCR2F34GA129297; 1HGCR2F34GA124276; 1HGCR2F34GA199902

1HGCR2F34GA100415 | 1HGCR2F34GA157925 | 1HGCR2F34GA164454 | 1HGCR2F34GA152210; 1HGCR2F34GA119286 | 1HGCR2F34GA138288 | 1HGCR2F34GA194795

1HGCR2F34GA126254 | 1HGCR2F34GA124035 | 1HGCR2F34GA112354 | 1HGCR2F34GA184364 | 1HGCR2F34GA164275; 1HGCR2F34GA173963 |

1HGCR2F34GA112290

| 1HGCR2F34GA104416; 1HGCR2F34GA177348 | 1HGCR2F34GA138839 | 1HGCR2F34GA124844 | 1HGCR2F34GA172232 | 1HGCR2F34GA173462 | 1HGCR2F34GA136587 | 1HGCR2F34GA197826 | 1HGCR2F34GA155026; 1HGCR2F34GA170321 | 1HGCR2F34GA192593 | 1HGCR2F34GA135701 | 1HGCR2F34GA149131; 1HGCR2F34GA143099 | 1HGCR2F34GA135097

1HGCR2F34GA199060; 1HGCR2F34GA198720; 1HGCR2F34GA196479; 1HGCR2F34GA101533; 1HGCR2F34GA132720 | 1HGCR2F34GA185451; 1HGCR2F34GA158167 | 1HGCR2F34GA193825 | 1HGCR2F34GA140879 | 1HGCR2F34GA135083 | 1HGCR2F34GA148867 | 1HGCR2F34GA154961; 1HGCR2F34GA137853; 1HGCR2F34GA148710; 1HGCR2F34GA149047 | 1HGCR2F34GA138727 | 1HGCR2F34GA103606 | 1HGCR2F34GA196451; 1HGCR2F34GA186910 | 1HGCR2F34GA151557; 1HGCR2F34GA117702 | 1HGCR2F34GA122351 | 1HGCR2F34GA151428; 1HGCR2F34GA148805 | 1HGCR2F34GA169203; 1HGCR2F34GA165605; 1HGCR2F34GA190312; 1HGCR2F34GA190424 | 1HGCR2F34GA159531 | 1HGCR2F34GA167578; 1HGCR2F34GA127453 | 1HGCR2F34GA105761; 1HGCR2F34GA115397 | 1HGCR2F34GA192576; 1HGCR2F34GA142471; 1HGCR2F34GA160260 | 1HGCR2F34GA131938 | 1HGCR2F34GA133334 | 1HGCR2F34GA112855 | 1HGCR2F34GA102021; 1HGCR2F34GA137027 | 1HGCR2F34GA141613 | 1HGCR2F34GA152160; 1HGCR2F34GA134290

1HGCR2F34GA104903 | 1HGCR2F34GA115514 | 1HGCR2F34GA127761;

1HGCR2F34GA149517

; 1HGCR2F34GA113732; 1HGCR2F34GA136976; 1HGCR2F34GA162316 | 1HGCR2F34GA199950; 1HGCR2F34GA120261 | 1HGCR2F34GA187670; 1HGCR2F34GA135343; 1HGCR2F34GA131955 | 1HGCR2F34GA117733 | 1HGCR2F34GA154538 | 1HGCR2F34GA139246 | 1HGCR2F34GA136332; 1HGCR2F34GA114394 | 1HGCR2F34GA137352 | 1HGCR2F34GA105663; 1HGCR2F34GA166124 | 1HGCR2F34GA125010 | 1HGCR2F34GA122463

1HGCR2F34GA152871; 1HGCR2F34GA115349 | 1HGCR2F34GA147279 | 1HGCR2F34GA181884 | 1HGCR2F34GA184185 | 1HGCR2F34GA136184 | 1HGCR2F34GA157987; 1HGCR2F34GA102102 | 1HGCR2F34GA119403; 1HGCR2F34GA196689 | 1HGCR2F34GA139876 | 1HGCR2F34GA167063 | 1HGCR2F34GA176197; 1HGCR2F34GA123130 | 1HGCR2F34GA171906; 1HGCR2F34GA187328 | 1HGCR2F34GA197678 | 1HGCR2F34GA108157; 1HGCR2F34GA193713 | 1HGCR2F34GA131549; 1HGCR2F34GA160937 | 1HGCR2F34GA186096 | 1HGCR2F34GA149629 | 1HGCR2F34GA104898 | 1HGCR2F34GA199057 | 1HGCR2F34GA113004 | 1HGCR2F34GA125119

1HGCR2F34GA1861321HGCR2F34GA123953 | 1HGCR2F34GA167869

1HGCR2F34GA145046

; 1HGCR2F34GA147847 | 1HGCR2F34GA187877 | 1HGCR2F34GA197485 | 1HGCR2F34GA116890 | 1HGCR2F34GA141482; 1HGCR2F34GA108501

1HGCR2F34GA135861 | 1HGCR2F34GA138310; 1HGCR2F34GA103184 | 1HGCR2F34GA111107; 1HGCR2F34GA152000; 1HGCR2F34GA112340; 1HGCR2F34GA161859; 1HGCR2F34GA149839 | 1HGCR2F34GA116162 | 1HGCR2F34GA113956 | 1HGCR2F34GA113195 | 1HGCR2F34GA163904 | 1HGCR2F34GA130949 | 1HGCR2F34GA140820 | 1HGCR2F34GA149663 | 1HGCR2F34GA144950; 1HGCR2F34GA123077

1HGCR2F34GA104870

1HGCR2F34GA183182; 1HGCR2F34GA152949; 1HGCR2F34GA109583; 1HGCR2F34GA102777 | 1HGCR2F34GA139537; 1HGCR2F34GA124956 | 1HGCR2F34GA180573; 1HGCR2F34GA106988 | 1HGCR2F34GA168701 | 1HGCR2F34GA192903 | 1HGCR2F34GA146469; 1HGCR2F34GA196496 | 1HGCR2F34GA189760 | 1HGCR2F34GA104559 | 1HGCR2F34GA102861 |

1HGCR2F34GA180394

| 1HGCR2F34GA167712; 1HGCR2F34GA124701 | 1HGCR2F34GA165460; 1HGCR2F34GA192304 | 1HGCR2F34GA102570 | 1HGCR2F34GA181917 | 1HGCR2F34GA188107

1HGCR2F34GA136895 | 1HGCR2F34GA114606 | 1HGCR2F34GA153003 |

1HGCR2F34GA106201

| 1HGCR2F34GA191492; 1HGCR2F34GA156502 | 1HGCR2F34GA157357 | 1HGCR2F34GA162767; 1HGCR2F34GA187619; 1HGCR2F34GA186034 | 1HGCR2F34GA154474 | 1HGCR2F34GA153132 | 1HGCR2F34GA155267; 1HGCR2F34GA159514 | 1HGCR2F34GA177916; 1HGCR2F34GA159805 | 1HGCR2F34GA107106 | 1HGCR2F34GA104612 | 1HGCR2F34GA107283 | 1HGCR2F34GA102441 | 1HGCR2F34GA178886 | 1HGCR2F34GA121328; 1HGCR2F34GA138534

1HGCR2F34GA138243; 1HGCR2F34GA137559 | 1HGCR2F34GA190522 | 1HGCR2F34GA162624; 1HGCR2F34GA153941; 1HGCR2F34GA111785

1HGCR2F34GA172926 | 1HGCR2F34GA124388; 1HGCR2F34GA173350 | 1HGCR2F34GA128876 | 1HGCR2F34GA134080 | 1HGCR2F34GA156158; 1HGCR2F34GA136007 | 1HGCR2F34GA150571 | 1HGCR2F34GA150067 | 1HGCR2F34GA130689

1HGCR2F34GA106635 | 1HGCR2F34GA178094 | 1HGCR2F34GA191587 | 1HGCR2F34GA141627 | 1HGCR2F34GA193324 | 1HGCR2F34GA124973; 1HGCR2F34GA152806; 1HGCR2F34GA160923 | 1HGCR2F34GA154426

1HGCR2F34GA116503 | 1HGCR2F34GA190892; 1HGCR2F34GA139554

1HGCR2F34GA101273

1HGCR2F34GA154121 | 1HGCR2F34GA169072; 1HGCR2F34GA101385

1HGCR2F34GA147749 | 1HGCR2F34GA109485 | 1HGCR2F34GA159528 | 1HGCR2F34GA140381; 1HGCR2F34GA123712 | 1HGCR2F34GA143135 | 1HGCR2F34GA124147 | 1HGCR2F34GA125749; 1HGCR2F34GA107879; 1HGCR2F34GA118185; 1HGCR2F34GA128182 | 1HGCR2F34GA138713 | 1HGCR2F34GA118073; 1HGCR2F34GA179164 | 1HGCR2F34GA119000 | 1HGCR2F34GA130966 | 1HGCR2F34GA102147 | 1HGCR2F34GA106876 | 1HGCR2F34GA150344 | 1HGCR2F34GA106103 | 1HGCR2F34GA191377 | 1HGCR2F34GA164888; 1HGCR2F34GA162722; 1HGCR2F34GA156418 | 1HGCR2F34GA132703 | 1HGCR2F34GA142342 | 1HGCR2F34GA114508 | 1HGCR2F34GA132748 | 1HGCR2F34GA140445 | 1HGCR2F34GA150506; 1HGCR2F34GA103072 |

1HGCR2F34GA158900

| 1HGCR2F34GA147766 | 1HGCR2F34GA142597; 1HGCR2F34GA196353 | 1HGCR2F34GA146620

1HGCR2F34GA155737 | 1HGCR2F34GA184302 | 1HGCR2F34GA180623; 1HGCR2F34GA181786; 1HGCR2F34GA111222; 1HGCR2F34GA141997 | 1HGCR2F34GA187460; 1HGCR2F34GA128389 | 1HGCR2F34GA121717; 1HGCR2F34GA173879 | 1HGCR2F34GA108935 | 1HGCR2F34GA119806 | 1HGCR2F34GA116081 | 1HGCR2F34GA133379 | 1HGCR2F34GA185353 | 1HGCR2F34GA169301 | 1HGCR2F34GA150957 | 1HGCR2F34GA184879; 1HGCR2F34GA191640 | 1HGCR2F34GA160825 | 1HGCR2F34GA134614

1HGCR2F34GA158962; 1HGCR2F34GA127355 | 1HGCR2F34GA172599; 1HGCR2F34GA197390; 1HGCR2F34GA165491 | 1HGCR2F34GA141756 | 1HGCR2F34GA190830 | 1HGCR2F34GA159321 | 1HGCR2F34GA169847 | 1HGCR2F34GA178743 | 1HGCR2F34GA149419 | 1HGCR2F34GA161957 | 1HGCR2F34GA132569 | 1HGCR2F34GA179178 | 1HGCR2F34GA142017 | 1HGCR2F34GA117716; 1HGCR2F34GA141269; 1HGCR2F34GA149842 | 1HGCR2F34GA128375 | 1HGCR2F34GA173512 | 1HGCR2F34GA162526 | 1HGCR2F34GA128053 | 1HGCR2F34GA164471 | 1HGCR2F34GA187524; 1HGCR2F34GA108174; 1HGCR2F34GA190861; 1HGCR2F34GA188737

1HGCR2F34GA104819; 1HGCR2F34GA175485 | 1HGCR2F34GA112273 | 1HGCR2F34GA131695 | 1HGCR2F34GA164051; 1HGCR2F34GA178287; 1HGCR2F34GA167595; 1HGCR2F34GA172991 | 1HGCR2F34GA111186

1HGCR2F34GA157309

1HGCR2F34GA182758 | 1HGCR2F34GA162655 | 1HGCR2F34GA163756; 1HGCR2F34GA166995; 1HGCR2F34GA136413 | 1HGCR2F34GA159965; 1HGCR2F34GA150389 | 1HGCR2F34GA193503 | 1HGCR2F34GA151493 | 1HGCR2F34GA140767; 1HGCR2F34GA131311 | 1HGCR2F34GA114797; 1HGCR2F34GA148996; 1HGCR2F34GA152580

1HGCR2F34GA115917 |

1HGCR2F34GA119739

| 1HGCR2F34GA102004; 1HGCR2F34GA130806; 1HGCR2F34GA178306 | 1HGCR2F34GA115478 | 1HGCR2F34GA107915

1HGCR2F34GA157360 | 1HGCR2F34GA180718 | 1HGCR2F34GA114752 | 1HGCR2F34GA149100 | 1HGCR2F34GA132085 | 1HGCR2F34GA162851 | 1HGCR2F34GA190004 | 1HGCR2F34GA105078 | 1HGCR2F34GA199298 | 1HGCR2F34GA161005; 1HGCR2F34GA124696 | 1HGCR2F34GA149551; 1HGCR2F34GA115948; 1HGCR2F34GA176491; 1HGCR2F34GA197504; 1HGCR2F34GA154166 | 1HGCR2F34GA168844; 1HGCR2F34GA177365 | 1HGCR2F34GA184428

1HGCR2F34GA112595; 1HGCR2F34GA159447 | 1HGCR2F34GA151977 | 1HGCR2F34GA100589 | 1HGCR2F34GA132099; 1HGCR2F34GA174675 | 1HGCR2F34GA150943; 1HGCR2F34GA150814 | 1HGCR2F34GA197311; 1HGCR2F34GA109082 | 1HGCR2F34GA120017 | 1HGCR2F34GA177558 | 1HGCR2F34GA148934; 1HGCR2F34GA125928; 1HGCR2F34GA102763 | 1HGCR2F34GA154734; 1HGCR2F34GA187569; 1HGCR2F34GA187331 | 1HGCR2F34GA101144; 1HGCR2F34GA123127 | 1HGCR2F34GA182467 | 1HGCR2F34GA154636 | 1HGCR2F34GA120969 | 1HGCR2F34GA192738 | 1HGCR2F34GA187734; 1HGCR2F34GA115271 | 1HGCR2F34GA141093

1HGCR2F34GA144737 | 1HGCR2F34GA179293; 1HGCR2F34GA127288 | 1HGCR2F34GA133110 | 1HGCR2F34GA158010

1HGCR2F34GA129767

| 1HGCR2F34GA192383; 1HGCR2F34GA160131; 1HGCR2F34GA198796 | 1HGCR2F34GA142258 | 1HGCR2F34GA172506 | 1HGCR2F34GA124830 | 1HGCR2F34GA100723; 1HGCR2F34GA174045 | 1HGCR2F34GA196367; 1HGCR2F34GA122589

1HGCR2F34GA170898 | 1HGCR2F34GA116095; 1HGCR2F34GA153289 | 1HGCR2F34GA127338 | 1HGCR2F34GA100074 | 1HGCR2F34GA152708 | 1HGCR2F34GA183389 | 1HGCR2F34GA188091; 1HGCR2F34GA140736 | 1HGCR2F34GA184042 | 1HGCR2F34GA138386; 1HGCR2F34GA115481; 1HGCR2F34GA156838 |

1HGCR2F34GA169878

; 1HGCR2F34GA190942; 1HGCR2F34GA159657; 1HGCR2F34GA145371 | 1HGCR2F34GA112158 | 1HGCR2F34GA159593; 1HGCR2F34GA191248

1HGCR2F34GA168035 | 1HGCR2F34GA111267 | 1HGCR2F34GA121037

1HGCR2F34GA191847 | 1HGCR2F34GA164325; 1HGCR2F34GA172411; 1HGCR2F34GA108577 | 1HGCR2F34GA109129; 1HGCR2F34GA165927; 1HGCR2F34GA101855 | 1HGCR2F34GA187376 | 1HGCR2F34GA195722 | 1HGCR2F34GA159688; 1HGCR2F34GA182386 | 1HGCR2F34GA135777 |

1HGCR2F34GA153566

; 1HGCR2F34GA148951 | 1HGCR2F34GA176135 | 1HGCR2F34GA163644 | 1HGCR2F34GA124262 | 1HGCR2F34GA130501 | 1HGCR2F34GA174546 | 1HGCR2F34GA146181; 1HGCR2F34GA188494; 1HGCR2F34GA166852; 1HGCR2F34GA162834 | 1HGCR2F34GA129459; 1HGCR2F34GA114105; 1HGCR2F34GA152272 | 1HGCR2F34GA158850

1HGCR2F34GA117134; 1HGCR2F34GA159576 | 1HGCR2F34GA110488 | 1HGCR2F34GA109793 | 1HGCR2F34GA163613; 1HGCR2F34GA134371; 1HGCR2F34GA140624

1HGCR2F34GA120700; 1HGCR2F34GA110846

1HGCR2F34GA147959 | 1HGCR2F34GA120471 | 1HGCR2F34GA187782

1HGCR2F34GA195588 | 1HGCR2F34GA133320 | 1HGCR2F34GA143216 | 1HGCR2F34GA160811 | 1HGCR2F34GA134015; 1HGCR2F34GA182145 | 1HGCR2F34GA190097 | 1HGCR2F34GA169671; 1HGCR2F34GA123385 | 1HGCR2F34GA178807 | 1HGCR2F34GA129266 | 1HGCR2F34GA172456 | 1HGCR2F34GA111642 | 1HGCR2F34GA105369; 1HGCR2F34GA176040 | 1HGCR2F34GA141658; 1HGCR2F34GA116954; 1HGCR2F34GA114363 | 1HGCR2F34GA116601 |

1HGCR2F34GA133172

| 1HGCR2F34GA153163

1HGCR2F34GA151607 | 1HGCR2F34GA170545

1HGCR2F34GA188057 | 1HGCR2F34GA149324; 1HGCR2F34GA133480 | 1HGCR2F34GA106120 | 1HGCR2F34GA166026 | 1HGCR2F34GA111639 | 1HGCR2F34GA135665; 1HGCR2F34GA124522 | 1HGCR2F34GA175860 | 1HGCR2F34GA186826; 1HGCR2F34GA165846 | 1HGCR2F34GA149484 | 1HGCR2F34GA106361 | 1HGCR2F34GA110717 | 1HGCR2F34GA151199 | 1HGCR2F34GA108210 | 1HGCR2F34GA178838; 1HGCR2F34GA105193; 1HGCR2F34GA138419 | 1HGCR2F34GA185739; 1HGCR2F34GA167161 | 1HGCR2F34GA176569 | 1HGCR2F34GA119501 | 1HGCR2F34GA100964; 1HGCR2F34GA144124 | 1HGCR2F34GA112192; 1HGCR2F34GA199592 | 1HGCR2F34GA140185 | 1HGCR2F34GA117053

1HGCR2F34GA141661

1HGCR2F34GA152420; 1HGCR2F34GA134340; 1HGCR2F34GA164812 | 1HGCR2F34GA131499; 1HGCR2F34GA141126; 1HGCR2F34GA122978 | 1HGCR2F34GA196823; 1HGCR2F34GA170397

1HGCR2F34GA141904 | 1HGCR2F34GA129641

1HGCR2F34GA160002; 1HGCR2F34GA102956; 1HGCR2F34GA112838 | 1HGCR2F34GA182016; 1HGCR2F34GA198054 | 1HGCR2F34GA194375; 1HGCR2F34GA135603; 1HGCR2F34GA163353 | 1HGCR2F34GA120163 | 1HGCR2F34GA141952 | 1HGCR2F34GA188673 | 1HGCR2F34GA116839; 1HGCR2F34GA185143 | 1HGCR2F34GA143829; 1HGCR2F34GA160887; 1HGCR2F34GA126383 | 1HGCR2F34GA103167 | 1HGCR2F34GA113150; 1HGCR2F34GA144544; 1HGCR2F34GA192996 | 1HGCR2F34GA122625 | 1HGCR2F34GA156256 | 1HGCR2F34GA173008 | 1HGCR2F34GA110796; 1HGCR2F34GA119157; 1HGCR2F34GA178404 | 1HGCR2F34GA147623; 1HGCR2F34GA182808 | 1HGCR2F34GA106912; 1HGCR2F34GA199558; 1HGCR2F34GA147606 | 1HGCR2F34GA190875 | 1HGCR2F34GA121782 | 1HGCR2F34GA124746 | 1HGCR2F34GA181688; 1HGCR2F34GA156922 | 1HGCR2F34GA139621 | 1HGCR2F34GA166849

1HGCR2F34GA106618 | 1HGCR2F34GA166298 | 1HGCR2F34GA124505; 1HGCR2F34GA102200 | 1HGCR2F34GA126027 | 1HGCR2F34GA186387 | 1HGCR2F34GA136430 | 1HGCR2F34GA194750; 1HGCR2F34GA167306 | 1HGCR2F34GA120437; 1HGCR2F34GA150036 | 1HGCR2F34GA127744 | 1HGCR2F34GA179648 | 1HGCR2F34GA154765 | 1HGCR2F34GA138291; 1HGCR2F34GA148173 | 1HGCR2F34GA180279 | 1HGCR2F34GA175244; 1HGCR2F34GA104478 | 1HGCR2F34GA136136 | 1HGCR2F34GA184929

1HGCR2F34GA182856; 1HGCR2F34GA180461; 1HGCR2F34GA185322; 1HGCR2F34GA142793 | 1HGCR2F34GA112452; 1HGCR2F34GA168889; 1HGCR2F34GA139778; 1HGCR2F34GA125072

1HGCR2F34GA184011; 1HGCR2F34GA196062; 1HGCR2F34GA178418; 1HGCR2F34GA179231; 1HGCR2F34GA113729 | 1HGCR2F34GA180587 | 1HGCR2F34GA144401 | 1HGCR2F34GA170593; 1HGCR2F34GA120096 | 1HGCR2F34GA183764 | 1HGCR2F34GA169833 | 1HGCR2F34GA147380 | 1HGCR2F34GA108630; 1HGCR2F34GA182260 |

1HGCR2F34GA176619

| 1HGCR2F34GA112743; 1HGCR2F34GA102360 | 1HGCR2F34GA135293; 1HGCR2F34GA199074; 1HGCR2F34GA103525 | 1HGCR2F34GA106781 | 1HGCR2F34GA158251 | 1HGCR2F34GA133401; 1HGCR2F34GA187183; 1HGCR2F34GA106697 | 1HGCR2F34GA159626 | 1HGCR2F34GA173784; 1HGCR2F34GA192559 | 1HGCR2F34GA171811; 1HGCR2F34GA136024

1HGCR2F34GA109714 | 1HGCR2F34GA139571; 1HGCR2F34GA125864

1HGCR2F34GA129493

1HGCR2F34GA181108 | 1HGCR2F34GA156337

1HGCR2F34GA129896 | 1HGCR2F34GA180038 | 1HGCR2F34GA181691 | 1HGCR2F34GA175552 | 1HGCR2F34GA105646 | 1HGCR2F34GA153602; 1HGCR2F34GA149808 | 1HGCR2F34GA104755 | 1HGCR2F34GA164440 | 1HGCR2F34GA180766 | 1HGCR2F34GA167466 | 1HGCR2F34GA122057; 1HGCR2F34GA158282; 1HGCR2F34GA102195; 1HGCR2F34GA112581 | 1HGCR2F34GA116386 | 1HGCR2F34GA166348 | 1HGCR2F34GA176426; 1HGCR2F34GA128277

1HGCR2F34GA123824; 1HGCR2F34GA144026 | 1HGCR2F34GA127940; 1HGCR2F34GA177026 | 1HGCR2F34GA134287 | 1HGCR2F34GA142776 | 1HGCR2F34GA170402; 1HGCR2F34GA186342; 1HGCR2F34GA133432; 1HGCR2F34GA183277 | 1HGCR2F34GA163675; 1HGCR2F34GA121863; 1HGCR2F34GA154233 | 1HGCR2F34GA176653 | 1HGCR2F34GA104738 | 1HGCR2F34GA119093 | 1HGCR2F34GA199687; 1HGCR2F34GA101578 | 1HGCR2F34GA180556; 1HGCR2F34GA154569; 1HGCR2F34GA150490 | 1HGCR2F34GA154863; 1HGCR2F34GA117974 | 1HGCR2F34GA113651 | 1HGCR2F34GA187068 | 1HGCR2F34GA151137; 1HGCR2F34GA182923; 1HGCR2F34GA163806 | 1HGCR2F34GA115772

1HGCR2F34GA149307 | 1HGCR2F34GA175986 | 1HGCR2F34GA171307; 1HGCR2F34GA125489 | 1HGCR2F34GA159349 | 1HGCR2F34GA154524; 1HGCR2F34GA127629 | 1HGCR2F34GA122401 | 1HGCR2F34GA186891 | 1HGCR2F34GA111463 | 1HGCR2F34GA104092 | 1HGCR2F34GA176779; 1HGCR2F34GA101998 | 1HGCR2F34GA175857 | 1HGCR2F34GA128179; 1HGCR2F34GA172974

1HGCR2F34GA132717

1HGCR2F34GA101063; 1HGCR2F34GA195266 | 1HGCR2F34GA130482; 1HGCR2F34GA150196; 1HGCR2F34GA116145 | 1HGCR2F34GA141949 | 1HGCR2F34GA194859 | 1HGCR2F34GA120860 | 1HGCR2F34GA127260 | 1HGCR2F34GA162106 | 1HGCR2F34GA127324 | 1HGCR2F34GA154460 | 1HGCR2F34GA129915; 1HGCR2F34GA155396 | 1HGCR2F34GA116307; 1HGCR2F34GA195025; 1HGCR2F34GA185580 | 1HGCR2F34GA112760 | 1HGCR2F34GA144432; 1HGCR2F34GA143393 | 1HGCR2F34GA170772 | 1HGCR2F34GA191797 | 1HGCR2F34GA120776; 1HGCR2F34GA141031; 1HGCR2F34GA161733 | 1HGCR2F34GA191041 |

1HGCR2F34GA162025

; 1HGCR2F34GA147704 | 1HGCR2F34GA168567; 1HGCR2F34GA104349 | 1HGCR2F34GA109101; 1HGCR2F34GA123886 | 1HGCR2F34GA152059 | 1HGCR2F34GA109423 | 1HGCR2F34GA192173 | 1HGCR2F34GA180914 | 1HGCR2F34GA105467 | 1HGCR2F34GA194571 | 1HGCR2F34GA138811 | 1HGCR2F34GA113990; 1HGCR2F34GA114301 | 1HGCR2F34GA184638 | 1HGCR2F34GA113858

1HGCR2F34GA190326 | 1HGCR2F34GA150540

1HGCR2F34GA102374; 1HGCR2F34GA116436 | 1HGCR2F34GA178323 | 1HGCR2F34GA193078 | 1HGCR2F34GA142602; 1HGCR2F34GA158749; 1HGCR2F34GA154989 | 1HGCR2F34GA163742 | 1HGCR2F34GA120745 | 1HGCR2F34GA184963 | 1HGCR2F34GA150912; 1HGCR2F34GA169282 | 1HGCR2F34GA124679 | 1HGCR2F34GA147931 | 1HGCR2F34GA136816 | 1HGCR2F34GA104545 | 1HGCR2F34GA101466 | 1HGCR2F34GA187832 | 1HGCR2F34GA102066 | 1HGCR2F34GA120972 | 1HGCR2F34GA110491 | 1HGCR2F34GA179505 | 1HGCR2F34GA151560; 1HGCR2F34GA181576 | 1HGCR2F34GA165863

1HGCR2F34GA179682

1HGCR2F34GA157438 | 1HGCR2F34GA145175; 1HGCR2F34GA120244

1HGCR2F34GA196417; 1HGCR2F34GA114802 | 1HGCR2F34GA110359 | 1HGCR2F34GA104383 | 1HGCR2F34GA192450 | 1HGCR2F34GA117201; 1HGCR2F34GA137612 | 1HGCR2F34GA154913 |

1HGCR2F34GA1200791HGCR2F34GA142518 | 1HGCR2F34GA137299 | 1HGCR2F34GA145810 | 1HGCR2F34GA158623; 1HGCR2F34GA173610 | 1HGCR2F34GA157407 | 1HGCR2F34GA141935 | 1HGCR2F34GA119935 | 1HGCR2F34GA146018; 1HGCR2F34GA164681 | 1HGCR2F34GA148514 | 1HGCR2F34GA163952; 1HGCR2F34GA131115 | 1HGCR2F34GA173221 | 1HGCR2F34GA186647 | 1HGCR2F34GA103069; 1HGCR2F34GA186499 | 1HGCR2F34GA168374; 1HGCR2F34GA147170 | 1HGCR2F34GA142874; 1HGCR2F34GA133074 | 1HGCR2F34GA198149; 1HGCR2F34GA160145 | 1HGCR2F34GA108336 | 1HGCR2F34GA178516; 1HGCR2F34GA173333 | 1HGCR2F34GA189385 | 1HGCR2F34GA196191; 1HGCR2F34GA119787; 1HGCR2F34GA150375; 1HGCR2F34GA154216 | 1HGCR2F34GA144270; 1HGCR2F34GA133365 | 1HGCR2F34GA120289; 1HGCR2F34GA143765; 1HGCR2F34GA146276 | 1HGCR2F34GA159237; 1HGCR2F34GA150148 | 1HGCR2F34GA133303; 1HGCR2F34GA147587 | 1HGCR2F34GA120194 | 1HGCR2F34GA190262 | 1HGCR2F34GA108076 | 1HGCR2F34GA146438; 1HGCR2F34GA186356 | 1HGCR2F34GA139750

1HGCR2F34GA119563 | 1HGCR2F34GA188513 | 1HGCR2F34GA189984 | 1HGCR2F34GA134046 | 1HGCR2F34GA198071; 1HGCR2F34GA128442 | 1HGCR2F34GA163031 | 1HGCR2F34GA109177 | 1HGCR2F34GA192867 | 1HGCR2F34GA184199; 1HGCR2F34GA167435; 1HGCR2F34GA110684; 1HGCR2F34GA119837; 1HGCR2F34GA133477

1HGCR2F34GA182694 | 1HGCR2F34GA180671; 1HGCR2F34GA192044; 1HGCR2F34GA156757 | 1HGCR2F34GA116176; 1HGCR2F34GA114055

1HGCR2F34GA172408 | 1HGCR2F34GA171596 | 1HGCR2F34GA115769; 1HGCR2F34GA184770 | 1HGCR2F34GA118137 | 1HGCR2F34GA153888 | 1HGCR2F34GA160419; 1HGCR2F34GA155558; 1HGCR2F34GA168469; 1HGCR2F34GA163269; 1HGCR2F34GA111091 | 1HGCR2F34GA161490 | 1HGCR2F34GA119465 | 1HGCR2F34GA114816 | 1HGCR2F34GA119708

1HGCR2F34GA155107; 1HGCR2F34GA165538 | 1HGCR2F34GA123533; 1HGCR2F34GA136167 | 1HGCR2F34GA127839 | 1HGCR2F34GA183392

1HGCR2F34GA115352; 1HGCR2F34GA188950; 1HGCR2F34GA138761 | 1HGCR2F34GA183912 | 1HGCR2F34GA186602 | 1HGCR2F34GA116419; 1HGCR2F34GA195347 | 1HGCR2F34GA130658 | 1HGCR2F34GA178600 | 1HGCR2F34GA192755 | 1HGCR2F34GA128439

1HGCR2F34GA163109 | 1HGCR2F34GA166608 | 1HGCR2F34GA180346 | 1HGCR2F34GA112306 | 1HGCR2F34GA132765; 1HGCR2F34GA134029 | 1HGCR2F34GA109311; 1HGCR2F34GA161716 | 1HGCR2F34GA158928 | 1HGCR2F34GA149016 | 1HGCR2F34GA101435 | 1HGCR2F34GA171758 | 1HGCR2F34GA103668 | 1HGCR2F34GA126867; 1HGCR2F34GA177642 | 1HGCR2F34GA102472 | 1HGCR2F34GA195915 | 1HGCR2F34GA140106 | 1HGCR2F34GA146696 | 1HGCR2F34GA186051 | 1HGCR2F34GA156550; 1HGCR2F34GA154250 | 1HGCR2F34GA140266 | 1HGCR2F34GA164518; 1HGCR2F34GA133043 | 1HGCR2F34GA106554 | 1HGCR2F34GA143068

1HGCR2F34GA118526 | 1HGCR2F34GA147797 | 1HGCR2F34GA194697 | 1HGCR2F34GA155706 | 1HGCR2F34GA157441 | 1HGCR2F34GA172943 | 1HGCR2F34GA144110 | 1HGCR2F34GA194361; 1HGCR2F34GA149260 | 1HGCR2F34GA119188; 1HGCR2F34GA155415; 1HGCR2F34GA158735; 1HGCR2F34GA121524 | 1HGCR2F34GA121555 | 1HGCR2F34GA137576 | 1HGCR2F34GA163384; 1HGCR2F34GA140431; 1HGCR2F34GA129347; 1HGCR2F34GA147346 | 1HGCR2F34GA119918 | 1HGCR2F34GA134693

1HGCR2F34GA147928 | 1HGCR2F34GA140817; 1HGCR2F34GA119045 | 1HGCR2F34GA126819 | 1HGCR2F34GA127131

1HGCR2F34GA121961 | 1HGCR2F34GA196045; 1HGCR2F34GA124651 | 1HGCR2F34GA139991; 1HGCR2F34GA169606; 1HGCR2F34GA174630; 1HGCR2F34GA155592

1HGCR2F34GA155141 | 1HGCR2F34GA158153 | 1HGCR2F34GA192187 | 1HGCR2F34GA145273; 1HGCR2F34GA133785 | 1HGCR2F34GA147315 | 1HGCR2F34GA196840; 1HGCR2F34GA178449 | 1HGCR2F34GA125329; 1HGCR2F34GA146245

1HGCR2F34GA159061; 1HGCR2F34GA109325 | 1HGCR2F34GA116453 | 1HGCR2F34GA176944; 1HGCR2F34GA143457 | 1HGCR2F34GA135553 | 1HGCR2F34GA188530 | 1HGCR2F34GA184946 | 1HGCR2F34GA113634 | 1HGCR2F34GA195087 | 1HGCR2F34GA198488 | 1HGCR2F34GA190049 | 1HGCR2F34GA138825 | 1HGCR2F34GA144706

1HGCR2F34GA129719 | 1HGCR2F34GA131129 | 1HGCR2F34GA127162 | 1HGCR2F34GA100463; 1HGCR2F34GA123791; 1HGCR2F34GA151896 | 1HGCR2F34GA155186 | 1HGCR2F34GA108885 | 1HGCR2F34GA157049; 1HGCR2F34GA145497 | 1HGCR2F34GA188012 | 1HGCR2F34GA100138 | 1HGCR2F34GA103637 | 1HGCR2F34GA133463 | 1HGCR2F34GA129302 | 1HGCR2F34GA164308; 1HGCR2F34GA154006 | 1HGCR2F34GA163854 | 1HGCR2F34GA130062; 1HGCR2F34GA107641; 1HGCR2F34GA186793; 1HGCR2F34GA146813; 1HGCR2F34GA137240; 1HGCR2F34GA127632 | 1HGCR2F34GA129803 | 1HGCR2F34GA135780; 1HGCR2F34GA119823; 1HGCR2F34GA143040 | 1HGCR2F34GA142065 | 1HGCR2F34GA138226; 1HGCR2F34GA179360 | 1HGCR2F34GA169797 | 1HGCR2F34GA168651 | 1HGCR2F34GA184204 | 1HGCR2F34GA186308 | 1HGCR2F34GA159075 | 1HGCR2F34GA106859

1HGCR2F34GA149310 | 1HGCR2F34GA154670 | 1HGCR2F34GA157553; 1HGCR2F34GA159772 | 1HGCR2F34GA139523 | 1HGCR2F34GA103198; 1HGCR2F34GA134144 | 1HGCR2F34GA104464; 1HGCR2F34GA132894; 1HGCR2F34GA151087 | 1HGCR2F34GA176538 | 1HGCR2F34GA111768 | 1HGCR2F34GA176684 | 1HGCR2F34GA155009

1HGCR2F34GA124777 | 1HGCR2F34GA194182 | 1HGCR2F34GA170576 | 1HGCR2F34GA153499 | 1HGCR2F34GA152790; 1HGCR2F34GA144642 | 1HGCR2F34GA123872; 1HGCR2F34GA134662 | 1HGCR2F34GA108000; 1HGCR2F34GA119675 | 1HGCR2F34GA194344;

1HGCR2F34GA132488

; 1HGCR2F34GA111687

1HGCR2F34GA168486 | 1HGCR2F34GA160596 | 1HGCR2F34GA178502 | 1HGCR2F34GA129557 | 1HGCR2F34GA182470 | 1HGCR2F34GA104075 | 1HGCR2F34GA162056 | 1HGCR2F34GA136900

1HGCR2F34GA163286; 1HGCR2F34GA188690; 1HGCR2F34GA110037 | 1HGCR2F34GA178726 | 1HGCR2F34GA146987; 1HGCR2F34GA168715 | 1HGCR2F34GA190651 | 1HGCR2F34GA108465 | 1HGCR2F34GA171100;

1HGCR2F34GA166589

| 1HGCR2F34GA135214 | 1HGCR2F34GA154443 | 1HGCR2F34GA188964 | 1HGCR2F34GA119398; 1HGCR2F34GA199169; 1HGCR2F34GA167693 | 1HGCR2F34GA101841 | 1HGCR2F34GA182596 | 1HGCR2F34GA175521 | 1HGCR2F34GA102097 | 1HGCR2F34GA187457 | 1HGCR2F34GA179357; 1HGCR2F34GA131891 | 1HGCR2F34GA176961; 1HGCR2F34GA129817; 1HGCR2F34GA127047; 1HGCR2F34GA159366 | 1HGCR2F34GA141689 | 1HGCR2F34GA117439

1HGCR2F34GA107087

1HGCR2F34GA110068 | 1HGCR2F34GA145886 | 1HGCR2F34GA112094 | 1HGCR2F34GA147993 |

1HGCR2F34GA103508

; 1HGCR2F34GA102648 | 1HGCR2F34GA149212; 1HGCR2F34GA158489 | 1HGCR2F34GA153647 | 1HGCR2F34GA176913 | 1HGCR2F34GA133625 | 1HGCR2F34GA187197

1HGCR2F34GA138162

1HGCR2F34GA111351; 1HGCR2F34GA187474; 1HGCR2F34GA195008; 1HGCR2F34GA162896; 1HGCR2F34GA153776 | 1HGCR2F34GA116131 | 1HGCR2F34GA193064 | 1HGCR2F34GA111141 | 1HGCR2F34GA197549 |

1HGCR2F34GA174613

; 1HGCR2F34GA162154 | 1HGCR2F34GA197115 | 1HGCR2F34GA177270 | 1HGCR2F34GA160713

1HGCR2F34GA186163; 1HGCR2F34GA129381; 1HGCR2F34GA142986 |

1HGCR2F34GA148643

; 1HGCR2F34GA154846 | 1HGCR2F34GA163918

1HGCR2F34GA185658

| 1HGCR2F34GA165961; 1HGCR2F34GA183151 | 1HGCR2F34GA189452; 1HGCR2F34GA102049 |

1HGCR2F34GA154796

; 1HGCR2F34GA115898; 1HGCR2F34GA106456 | 1HGCR2F34GA168052 | 1HGCR2F34GA173915; 1HGCR2F34GA179696; 1HGCR2F34GA167516 | 1HGCR2F34GA168617 | 1HGCR2F34GA118509 | 1HGCR2F34GA115934 | 1HGCR2F34GA176331 | 1HGCR2F34GA197633 | 1HGCR2F34GA169976 | 1HGCR2F34GA157424; 1HGCR2F34GA145984; 1HGCR2F34GA118011 | 1HGCR2F34GA173557; 1HGCR2F34GA182162; 1HGCR2F34GA124553 | 1HGCR2F34GA140848 | 1HGCR2F34GA144690 | 1HGCR2F34GA193663; 1HGCR2F34GA153793

1HGCR2F34GA166141; 1HGCR2F34GA152921; 1HGCR2F34GA107543 | 1HGCR2F34GA195137 | 1HGCR2F34GA122768 | 1HGCR2F34GA164647 | 1HGCR2F34GA136377; 1HGCR2F34GA198006 | 1HGCR2F34GA116940 | 1HGCR2F34GA158458; 1HGCR2F34GA190178 | 1HGCR2F34GA198216 | 1HGCR2F34GA140638 | 1HGCR2F34GA183201; 1HGCR2F34GA149873; 1HGCR2F34GA137819 | 1HGCR2F34GA183828; 1HGCR2F34GA183232 | 1HGCR2F34GA116727; 1HGCR2F34GA143538 | 1HGCR2F34GA182128 | 1HGCR2F34GA181660 | 1HGCR2F34GA179259 | 1HGCR2F34GA159030 | 1HGCR2F34GA188088; 1HGCR2F34GA149713; 1HGCR2F34GA177219 | 1HGCR2F34GA160873; 1HGCR2F34GA111866 | 1HGCR2F34GA108224 | 1HGCR2F34GA152112; 1HGCR2F34GA155544 | 1HGCR2F34GA181318 | 1HGCR2F34GA170187; 1HGCR2F34GA101662 | 1HGCR2F34GA168519

1HGCR2F34GA192528 | 1HGCR2F34GA110006 | 1HGCR2F34GA161795; 1HGCR2F34GA172361 | 1HGCR2F34GA195557 | 1HGCR2F34GA177897; 1HGCR2F34GA129333 | 1HGCR2F34GA176202 | 1HGCR2F34GA142504 | 1HGCR2F34GA152577 | 1HGCR2F34GA174997 | 1HGCR2F34GA137092 | 1HGCR2F34GA141367 | 1HGCR2F34GA122396

1HGCR2F34GA191086 | 1HGCR2F34GA147573 | 1HGCR2F34GA175535 | 1HGCR2F34GA140770

1HGCR2F34GA174305 | 1HGCR2F34GA142079 | 1HGCR2F34GA168956

1HGCR2F34GA102438; 1HGCR2F34GA146827 | 1HGCR2F34GA163501; 1HGCR2F34GA150604 | 1HGCR2F34GA147167; 1HGCR2F34GA124858 | 1HGCR2F34GA168097; 1HGCR2F34GA138744 | 1HGCR2F34GA192402 | 1HGCR2F34GA190794 | 1HGCR2F34GA178130 | 1HGCR2F34GA124410; 1HGCR2F34GA158508 | 1HGCR2F34GA179584 | 1HGCR2F34GA104674 | 1HGCR2F34GA165619 | 1HGCR2F34GA135116 | 1HGCR2F34GA160808; 1HGCR2F34GA150361 | 1HGCR2F34GA173297 | 1HGCR2F34GA110913 | 1HGCR2F34GA141840 | 1HGCR2F34GA119384; 1HGCR2F34GA166706

1HGCR2F34GA143541 | 1HGCR2F34GA110023 | 1HGCR2F34GA194022 | 1HGCR2F34GA144964 | 1HGCR2F34GA177981; 1HGCR2F34GA147377 | 1HGCR2F34GA150215; 1HGCR2F34GA161487 | 1HGCR2F34GA105419; 1HGCR2F34GA153583 | 1HGCR2F34GA198894

1HGCR2F34GA199513

1HGCR2F34GA117019 | 1HGCR2F34GA172294; 1HGCR2F34GA153681 | 1HGCR2F34GA122060; 1HGCR2F34GA145368 | 1HGCR2F34GA171209 |

1HGCR2F34GA138338

| 1HGCR2F34GA172716 | 1HGCR2F34GA169248 | 1HGCR2F34GA165068

1HGCR2F34GA158783 | 1HGCR2F34GA161229; 1HGCR2F34GA161831; 1HGCR2F34GA101483; 1HGCR2F34GA144334 | 1HGCR2F34GA150120 | 1HGCR2F34GA144818; 1HGCR2F34GA132300 | 1HGCR2F34GA163997 | 1HGCR2F34GA135228 | 1HGCR2F34GA107820 | 1HGCR2F34GA118722

1HGCR2F34GA126657 | 1HGCR2F34GA161084 | 1HGCR2F34GA119577; 1HGCR2F34GA140588; 1HGCR2F34GA122172 | 1HGCR2F34GA119885; 1HGCR2F34GA109776; 1HGCR2F34GA175891 | 1HGCR2F34GA122169 | 1HGCR2F34GA148285 | 1HGCR2F34GA157942;

1HGCR2F34GA1293501HGCR2F34GA176068; 1HGCR2F34GA115383; 1HGCR2F34GA132264; 1HGCR2F34GA139103 | 1HGCR2F34GA115836 | 1HGCR2F34GA161389 | 1HGCR2F34GA104240 | 1HGCR2F34GA135889

1HGCR2F34GA190388 | 1HGCR2F34GA171761; 1HGCR2F34GA106327; 1HGCR2F34GA112922 | 1HGCR2F34GA164129 | 1HGCR2F34GA192139; 1HGCR2F34GA172862 | 1HGCR2F34GA150800; 1HGCR2F34GA140476; 1HGCR2F34GA168939 | 1HGCR2F34GA196059 | 1HGCR2F34GA137528 | 1HGCR2F34GA105730; 1HGCR2F34GA128120; 1HGCR2F34GA164938

1HGCR2F34GA131390

1HGCR2F34GA124116 | 1HGCR2F34GA188348 | 1HGCR2F34GA110989 | 1HGCR2F34GA192318 | 1HGCR2F34GA188463; 1HGCR2F34GA193520 | 1HGCR2F34GA165734;

1HGCR2F34GA157990

; 1HGCR2F34GA173798 | 1HGCR2F34GA140753 | 1HGCR2F34GA120082; 1HGCR2F34GA176507 | 1HGCR2F34GA184073; 1HGCR2F34GA117778 | 1HGCR2F34GA139215; 1HGCR2F34GA179620; 1HGCR2F34GA113794; 1HGCR2F34GA170514 | 1HGCR2F34GA115190

1HGCR2F34GA109454; 1HGCR2F34GA108644 | 1HGCR2F34GA167497 | 1HGCR2F34GA155236; 1HGCR2F34GA102214

1HGCR2F34GA125380; 1HGCR2F34GA149811; 1HGCR2F34GA135018; 1HGCR2F34GA177740 | 1HGCR2F34GA134984 | 1HGCR2F34GA103489; 1HGCR2F34GA172246; 1HGCR2F34GA101225; 1HGCR2F34GA141580 | 1HGCR2F34GA146262; 1HGCR2F34GA139795 | 1HGCR2F34GA114735; 1HGCR2F34GA197048

1HGCR2F34GA159707 | 1HGCR2F34GA157794 | 1HGCR2F34GA161876 | 1HGCR2F34GA118901 | 1HGCR2F34GA189144; 1HGCR2F34GA180685 | 1HGCR2F34GA102505 | 1HGCR2F34GA139389; 1HGCR2F34GA111057; 1HGCR2F34GA129025 | 1HGCR2F34GA111379; 1HGCR2F34GA146150 | 1HGCR2F34GA105386; 1HGCR2F34GA165314; 1HGCR2F34GA156421; 1HGCR2F34GA105615; 1HGCR2F34GA129929

1HGCR2F34GA172148

1HGCR2F34GA118963; 1HGCR2F34GA128568

1HGCR2F34GA104769 | 1HGCR2F34GA199768 | 1HGCR2F34GA109146 | 1HGCR2F34GA136637 | 1HGCR2F34GA137318; 1HGCR2F34GA131180

1HGCR2F34GA129879 | 1HGCR2F34GA112421; 1HGCR2F34GA115464 | 1HGCR2F34GA191413 | 1HGCR2F34GA164633; 1HGCR2F34GA173655; 1HGCR2F34GA149789; 1HGCR2F34GA148769 | 1HGCR2F34GA188446 | 1HGCR2F34GA129882 | 1HGCR2F34GA108983 | 1HGCR2F34GA101452; 1HGCR2F34GA191752 | 1HGCR2F34GA196613 | 1HGCR2F34GA150974; 1HGCR2F34GA174661 | 1HGCR2F34GA117988; 1HGCR2F34GA119790 | 1HGCR2F34GA100785; 1HGCR2F34GA138453 | 1HGCR2F34GA179858; 1HGCR2F34GA131213 | 1HGCR2F34GA175471 | 1HGCR2F34GA180735; 1HGCR2F34GA133706; 1HGCR2F34GA171520; 1HGCR2F34GA195848; 1HGCR2F34GA126089 | 1HGCR2F34GA130885 | 1HGCR2F34GA152952 | 1HGCR2F34GA170996 | 1HGCR2F34GA130904 | 1HGCR2F34GA162168 | 1HGCR2F34GA198376 | 1HGCR2F34GA115173; 1HGCR2F34GA100897; 1HGCR2F34GA199253; 1HGCR2F34GA162901 | 1HGCR2F34GA126707 | 1HGCR2F34GA134760 | 1HGCR2F34GA173316 | 1HGCR2F34GA129784 | 1HGCR2F34GA151011; 1HGCR2F34GA103749 | 1HGCR2F34GA100012 | 1HGCR2F34GA169718 | 1HGCR2F34GA102844 | 1HGCR2F34GA168777; 1HGCR2F34GA146648 | 1HGCR2F34GA131339; 1HGCR2F34GA183571

1HGCR2F34GA194134; 1HGCR2F34GA146455 | 1HGCR2F34GA154877 | 1HGCR2F34GA148657 | 1HGCR2F34GA176166; 1HGCR2F34GA174806 | 1HGCR2F34GA160792 | 1HGCR2F34GA161103 | 1HGCR2F34GA107624; 1HGCR2F34GA169900 | 1HGCR2F34GA108627 | 1HGCR2F34GA162977 | 1HGCR2F34GA125783; 1HGCR2F34GA121541

1HGCR2F34GA110197 | 1HGCR2F34GA146939

1HGCR2F34GA116582 | 1HGCR2F34GA166284; 1HGCR2F34GA171310; 1HGCR2F34GA136802 | 1HGCR2F34GA134953; 1HGCR2F34GA125220; 1HGCR2F34GA182405; 1HGCR2F34GA124360 | 1HGCR2F34GA144558 | 1HGCR2F34GA199706 | 1HGCR2F34GA116422 | 1HGCR2F34GA167290; 1HGCR2F34GA154832 | 1HGCR2F34GA135472; 1HGCR2F34GA160436 | 1HGCR2F34GA172151 | 1HGCR2F34GA146214 | 1HGCR2F34GA115500; 1HGCR2F34GA142907; 1HGCR2F34GA165958; 1HGCR2F34GA125637; 1HGCR2F34GA110555; 1HGCR2F34GA187572 | 1HGCR2F34GA102794 | 1HGCR2F34GA188270; 1HGCR2F34GA113231 | 1HGCR2F34GA183666; 1HGCR2F34GA151509 |

1HGCR2F34GA119448

|

1HGCR2F34GA161246

| 1HGCR2F34GA151588 | 1HGCR2F34GA103735

1HGCR2F34GA123404 | 1HGCR2F34GA173624 | 1HGCR2F34GA107333 | 1HGCR2F34GA109440 | 1HGCR2F34GA158024 | 1HGCR2F34GA175616; 1HGCR2F34GA182811 | 1HGCR2F34GA132992 | 1HGCR2F34GA101130 | 1HGCR2F34GA155754 | 1HGCR2F34GA118879 | 1HGCR2F34GA144477

1HGCR2F34GA111480 | 1HGCR2F34GA143166 | 1HGCR2F34GA170951 | 1HGCR2F34GA199608 | 1HGCR2F34GA178337 | 1HGCR2F34GA121278; 1HGCR2F34GA161263 | 1HGCR2F34GA132023; 1HGCR2F34GA161537 | 1HGCR2F34GA190374; 1HGCR2F34GA186955 | 1HGCR2F34GA140798 | 1HGCR2F34GA164132; 1HGCR2F34GA128232; 1HGCR2F34GA103962

1HGCR2F34GA102309 | 1HGCR2F34GA194831; 1HGCR2F34GA187927 | 1HGCR2F34GA181755 | 1HGCR2F34GA130868 | 1HGCR2F34GA146861 | 1HGCR2F34GA143247 | 1HGCR2F34GA190973 | 1HGCR2F34GA162221 | 1HGCR2F34GA154605

1HGCR2F34GA120714; 1HGCR2F34GA109048 | 1HGCR2F34GA130207

1HGCR2F34GA105016 | 1HGCR2F34GA129591; 1HGCR2F34GA168150 | 1HGCR2F34GA124665 | 1HGCR2F34GA109664 | 1HGCR2F34GA120521 | 1HGCR2F34GA175423 | 1HGCR2F34GA186776 | 1HGCR2F34GA180864; 1HGCR2F34GA106828 | 1HGCR2F34GA181836

1HGCR2F34GA107963 | 1HGCR2F34GA178225; 1HGCR2F34GA134399 | 1HGCR2F34GA154782; 1HGCR2F34GA155205

1HGCR2F34GA149033 | 1HGCR2F34GA122480 | 1HGCR2F34GA165510 | 1HGCR2F34GA169105 | 1HGCR2F34GA194537; 1HGCR2F34GA179777 | 1HGCR2F34GA195249 | 1HGCR2F34GA101807 | 1HGCR2F34GA137156 | 1HGCR2F34GA196787 | 1HGCR2F34GA131048; 1HGCR2F34GA105288

1HGCR2F34GA153325 | 1HGCR2F34GA123290 | 1HGCR2F34GA123869; 1HGCR2F34GA171467; 1HGCR2F34GA185160; 1HGCR2F34GA153843 | 1HGCR2F34GA137089 | 1HGCR2F34GA132510; 1HGCR2F34GA134404 | 1HGCR2F34GA145712 | 1HGCR2F34GA184526; 1HGCR2F34GA115416 | 1HGCR2F34GA178581; 1HGCR2F34GA143975; 1HGCR2F34GA145290 | 1HGCR2F34GA149940; 1HGCR2F34GA152563

1HGCR2F34GA119949 | 1HGCR2F34GA174076 | 1HGCR2F34GA167936 | 1HGCR2F34GA118431; 1HGCR2F34GA107235; 1HGCR2F34GA146925; 1HGCR2F34GA168830 | 1HGCR2F34GA124455 | 1HGCR2F34GA102262; 1HGCR2F34GA175261; 1HGCR2F34GA100513 | 1HGCR2F34GA177429; 1HGCR2F34GA154572 | 1HGCR2F34GA127243; 1HGCR2F34GA145208 | 1HGCR2F34GA182601 | 1HGCR2F34GA116064 | 1HGCR2F34GA147105 | 1HGCR2F34GA189600 | 1HGCR2F34GA123970 | 1HGCR2F34GA100818 | 1HGCR2F34GA162431; 1HGCR2F34GA153227 | 1HGCR2F34GA171484; 1HGCR2F34GA120292 | 1HGCR2F34GA124178 | 1HGCR2F34GA193288 | 1HGCR2F34GA198099 | 1HGCR2F34GA191105 | 1HGCR2F34GA124892 | 1HGCR2F34GA160565 | 1HGCR2F34GA192786 | 1HGCR2F34GA110569; 1HGCR2F34GA138548

1HGCR2F34GA182517 | 1HGCR2F34GA198331 | 1HGCR2F34GA199009 | 1HGCR2F34GA127145 | 1HGCR2F34GA169475 | 1HGCR2F34GA188169 | 1HGCR2F34GA175163; 1HGCR2F34GA112449; 1HGCR2F34GA185370 | 1HGCR2F34GA139022; 1HGCR2F34GA157696 |

1HGCR2F34GA114203

| 1HGCR2F34GA197213 | 1HGCR2F34GA192979 | 1HGCR2F34GA173087 | 1HGCR2F34GA174420 | 1HGCR2F34GA160288 | 1HGCR2F34GA197261; 1HGCR2F34GA143328

1HGCR2F34GA112709

1HGCR2F34GA158685 | 1HGCR2F34GA132216

1HGCR2F34GA153874 | 1HGCR2F34GA122186; 1HGCR2F34GA169802

1HGCR2F34GA147542; 1HGCR2F34GA112080; 1HGCR2F34GA198426 | 1HGCR2F34GA109602 | 1HGCR2F34GA179052 | 1HGCR2F34GA183778 | 1HGCR2F34GA149792 | 1HGCR2F34GA159741 | 1HGCR2F34GA137965

1HGCR2F34GA163191; 1HGCR2F34GA105436 | 1HGCR2F34GA156452 | 1HGCR2F34GA194005; 1HGCR2F34GA149355 | 1HGCR2F34GA184218 | 1HGCR2F34GA140509; 1HGCR2F34GA198507; 1HGCR2F34GA191038

1HGCR2F34GA124536

; 1HGCR2F34GA171789 | 1HGCR2F34GA142308 | 1HGCR2F34GA141448 | 1HGCR2F34GA147072; 1HGCR2F34GA131406; 1HGCR2F34GA101175

1HGCR2F34GA117666 | 1HGCR2F34GA194117; 1HGCR2F34GA126559 | 1HGCR2F34GA168472

1HGCR2F34GA105131

1HGCR2F34GA113911; 1HGCR2F34GA103766 | 1HGCR2F34GA126058; 1HGCR2F34GA198443 | 1HGCR2F34GA138209 | 1HGCR2F34GA155771 | 1HGCR2F34GA156676 | 1HGCR2F34GA169637 | 1HGCR2F34GA128960 | 1HGCR2F34GA108580 | 1HGCR2F34GA181769 | 1HGCR2F34GA179309 | 1HGCR2F34GA159853; 1HGCR2F34GA155365; 1HGCR2F34GA108790 | 1HGCR2F34GA186504 | 1HGCR2F34GA163868; 1HGCR2F34GA125069 | 1HGCR2F34GA169511; 1HGCR2F34GA135732 | 1HGCR2F34GA148707 | 1HGCR2F34GA162932 | 1HGCR2F34GA107185 | 1HGCR2F34GA177527

1HGCR2F34GA173154 | 1HGCR2F34GA183702; 1HGCR2F34GA117246; 1HGCR2F34GA139974; 1HGCR2F34GA178788 | 1HGCR2F34GA175874

1HGCR2F34GA188267; 1HGCR2F34GA190133 | 1HGCR2F34GA173560 | 1HGCR2F34GA183862

1HGCR2F34GA155284; 1HGCR2F34GA129462 | 1HGCR2F34GA175700 | 1HGCR2F34GA149405 | 1HGCR2F34GA144088 | 1HGCR2F34GA178466 | 1HGCR2F34GA155379; 1HGCR2F34GA139439 | 1HGCR2F34GA161666 | 1HGCR2F34GA162364 | 1HGCR2F34GA183280; 1HGCR2F34GA175034 | 1HGCR2F34GA121698; 1HGCR2F34GA139165

1HGCR2F34GA171713; 1HGCR2F34GA107204; 1HGCR2F34GA180878; 1HGCR2F34GA104691 | 1HGCR2F34GA119773 | 1HGCR2F34GA189872; 1HGCR2F34GA103654

1HGCR2F34GA104643 | 1HGCR2F34GA133088 | 1HGCR2F34GA191993 | 1HGCR2F34GA171582 | 1HGCR2F34GA174787; 1HGCR2F34GA124407 | 1HGCR2F34GA119630 | 1HGCR2F34GA142454 | 1HGCR2F34GA114718 | 1HGCR2F34GA174708 | 1HGCR2F34GA171565; 1HGCR2F34GA127050 | 1HGCR2F34GA100351; 1HGCR2F34GA116050; 1HGCR2F34GA195459; 1HGCR2F34GA149369 | 1HGCR2F34GA152384 | 1HGCR2F34GA111995 | 1HGCR2F34GA177172 | 1HGCR2F34GA108708;

1HGCR2F34GA118204

; 1HGCR2F34GA102150 | 1HGCR2F34GA160758 | 1HGCR2F34GA152854; 1HGCR2F34GA188849; 1HGCR2F34GA186423 | 1HGCR2F34GA189743 | 1HGCR2F34GA123631 | 1HGCR2F34GA141496 | 1HGCR2F34GA183845 | 1HGCR2F34GA129509 | 1HGCR2F34GA190844 | 1HGCR2F34GA195042 | 1HGCR2F34GA147833 | 1HGCR2F34GA107803 | 1HGCR2F34GA107610 | 1HGCR2F34GA122382; 1HGCR2F34GA164258 | 1HGCR2F34GA181089 | 1HGCR2F34GA190455 | 1HGCR2F34GA161294; 1HGCR2F34GA151350; 1HGCR2F34GA128733 | 1HGCR2F34GA168214; 1HGCR2F34GA188835 | 1HGCR2F34GA184834 | 1HGCR2F34GA195140 | 1HGCR2F34GA199656; 1HGCR2F34GA117537 | 1HGCR2F34GA125735 | 1HGCR2F34GA179021 | 1HGCR2F34GA127971; 1HGCR2F34GA191072

1HGCR2F34GA117022 | 1HGCR2F34GA136654; 1HGCR2F34GA127419 | 1HGCR2F34GA138274; 1HGCR2F34GA126626 | 1HGCR2F34GA110264 | 1HGCR2F34GA160579; 1HGCR2F34GA170853 | 1HGCR2F34GA159433; 1HGCR2F34GA174224; 1HGCR2F34GA160761 | 1HGCR2F34GA100754 | 1HGCR2F34GA102603; 1HGCR2F34GA178662 | 1HGCR2F34GA158377 | 1HGCR2F34GA117084 | 1HGCR2F34GA114914; 1HGCR2F34GA138517; 1HGCR2F34GA102553; 1HGCR2F34GA128991 | 1HGCR2F34GA146651 | 1HGCR2F34GA150599 | 1HGCR2F34GA150280; 1HGCR2F34GA165782 | 1HGCR2F34GA129137 | 1HGCR2F34GA180931; 1HGCR2F34GA180332 | 1HGCR2F34GA165099; 1HGCR2F34GA132930; 1HGCR2F34GA169184 | 1HGCR2F34GA118199 | 1HGCR2F34GA133222; 1HGCR2F34GA180427 | 1HGCR2F34GA105498; 1HGCR2F34GA136153 | 1HGCR2F34GA155222; 1HGCR2F34GA141059; 1HGCR2F34GA195218 | 1HGCR2F34GA117683 | 1HGCR2F34GA193548 | 1HGCR2F34GA145693

1HGCR2F34GA173803 | 1HGCR2F34GA130773; 1HGCR2F34GA145726; 1HGCR2F34GA177866 | 1HGCR2F34GA171386

1HGCR2F34GA143832 | 1HGCR2F34GA107512 | 1HGCR2F34GA104724; 1HGCR2F34GA148979 | 1HGCR2F34GA191282 | 1HGCR2F34GA146519 | 1HGCR2F34GA173896 | 1HGCR2F34GA109308; 1HGCR2F34GA197518 | 1HGCR2F34GA134659

1HGCR2F34GA143524; 1HGCR2F34GA137917 | 1HGCR2F34GA193050

1HGCR2F34GA114136 | 1HGCR2F34GA149436 | 1HGCR2F34GA157245

1HGCR2F34GA181495; 1HGCR2F34GA165393 | 1HGCR2F34GA176278; 1HGCR2F34GA123029

1HGCR2F34GA113875 | 1HGCR2F34GA126772; 1HGCR2F34GA122236 | 1HGCR2F34GA151963 | 1HGCR2F34GA150019 | 1HGCR2F34GA119224 | 1HGCR2F34GA152269

1HGCR2F34GA166009; 1HGCR2F34GA160226 | 1HGCR2F34GA118056 | 1HGCR2F34GA196515; 1HGCR2F34GA175938 | 1HGCR2F34GA112600; 1HGCR2F34GA146195 | 1HGCR2F34GA197017; 1HGCR2F34GA197339 | 1HGCR2F34GA188799; 1HGCR2F34GA139926 | 1HGCR2F34GA167189 | 1HGCR2F34GA101614 | 1HGCR2F34GA175647 | 1HGCR2F34GA133429 | 1HGCR2F34GA198927 | 1HGCR2F34GA171095 | 1HGCR2F34GA161750 | 1HGCR2F34GA191928 | 1HGCR2F34GA169444 | 1HGCR2F34GA141465; 1HGCR2F34GA197373 | 1HGCR2F34GA109955 | 1HGCR2F34GA173011 | 1HGCR2F34GA107297 | 1HGCR2F34GA151400; 1HGCR2F34GA151316 | 1HGCR2F34GA110894 | 1HGCR2F34GA158556 | 1HGCR2F34GA113018; 1HGCR2F34GA115870 | 1HGCR2F34GA102357 | 1HGCR2F34GA135536 | 1HGCR2F34GA188933 | 1HGCR2F34GA118543

1HGCR2F34GA177205 | 1HGCR2F34GA128618; 1HGCR2F34GA174367 | 1HGCR2F34GA157021

1HGCR2F34GA113052

1HGCR2F34GA194165; 1HGCR2F34GA129400 | 1HGCR2F34GA101094 | 1HGCR2F34GA175230 | 1HGCR2F34GA184106 | 1HGCR2F34GA197700 | 1HGCR2F34GA159190 | 1HGCR2F34GA107591

1HGCR2F34GA108319; 1HGCR2F34GA170030 | 1HGCR2F34GA181920; 1HGCR2F34GA176748 | 1HGCR2F34GA127775 | 1HGCR2F34GA157195 | 1HGCR2F34GA105971 | 1HGCR2F34GA113083 | 1HGCR2F34GA110720; 1HGCR2F34GA159982; 1HGCR2F34GA132202; 1HGCR2F34GA189757 | 1HGCR2F34GA108451; 1HGCR2F34GA107476; 1HGCR2F34GA150201 | 1HGCR2F34GA104531 | 1HGCR2F34GA199267 | 1HGCR2F34GA107638 | 1HGCR2F34GA124195 | 1HGCR2F34GA151929; 1HGCR2F34GA118297

1HGCR2F34GA181299

1HGCR2F34GA122818 | 1HGCR2F34GA161456 | 1HGCR2F34GA137805;

1HGCR2F34GA128912

; 1HGCR2F34GA114010 | 1HGCR2F34GA185675 | 1HGCR2F34GA152238 | 1HGCR2F34GA137772 | 1HGCR2F34GA174689

1HGCR2F34GA145127; 1HGCR2F34GA158346 | 1HGCR2F34GA148092

1HGCR2F34GA184896

1HGCR2F34GA154975 | 1HGCR2F34GA139005 | 1HGCR2F34GA102519; 1HGCR2F34GA161134 | 1HGCR2F34GA105095 | 1HGCR2F34GA139912 | 1HGCR2F34GA135911; 1HGCR2F34GA170691 | 1HGCR2F34GA162218 | 1HGCR2F34GA157276

1HGCR2F34GA194280 | 1HGCR2F34GA112676; 1HGCR2F34GA107655; 1HGCR2F34GA126500 | 1HGCR2F34GA100432 | 1HGCR2F34GA178953; 1HGCR2F34GA147900 | 1HGCR2F34GA114685; 1HGCR2F34GA158170 | 1HGCR2F34GA112063

1HGCR2F34GA117294 | 1HGCR2F34GA187717; 1HGCR2F34GA176555; 1HGCR2F34GA169394; 1HGCR2F34GA119899 | 1HGCR2F34GA103623; 1HGCR2F34GA195039

1HGCR2F34GA104996 | 1HGCR2F34GA180976 | 1HGCR2F34GA117540 | 1HGCR2F34GA115660 | 1HGCR2F34GA167175 | 1HGCR2F34GA101256 | 1HGCR2F34GA195672 | 1HGCR2F34GA190827 | 1HGCR2F34GA190908; 1HGCR2F34GA170075 | 1HGCR2F34GA123628; 1HGCR2F34GA176717; 1HGCR2F34GA122995; 1HGCR2F34GA164017 | 1HGCR2F34GA166382 | 1HGCR2F34GA166639 | 1HGCR2F34GA155950; 1HGCR2F34GA172859 | 1HGCR2F34GA152255; 1HGCR2F34GA176605 | 1HGCR2F34GA156354; 1HGCR2F34GA136573

1HGCR2F34GA147038 | 1HGCR2F34GA124990 | 1HGCR2F34GA198684; 1HGCR2F34GA178564; 1HGCR2F34GA113522; 1HGCR2F34GA161568 | 1HGCR2F34GA118560 | 1HGCR2F34GA115299; 1HGCR2F34GA118414 | 1HGCR2F34GA127002 | 1HGCR2F34GA136878 | 1HGCR2F34GA150134; 1HGCR2F34GA105050 | 1HGCR2F34GA121295

1HGCR2F34GA190889 | 1HGCR2F34GA154104 | 1HGCR2F34GA179942 | 1HGCR2F34GA109258 | 1HGCR2F34GA129932 | 1HGCR2F34GA125279 | 1HGCR2F34GA190956; 1HGCR2F34GA180699 | 1HGCR2F34GA156497 | 1HGCR2F34GA151140; 1HGCR2F34GA130790 | 1HGCR2F34GA128859; 1HGCR2F34GA142180 | 1HGCR2F34GA108238; 1HGCR2F34GA101001; 1HGCR2F34GA196028 | 1HGCR2F34GA122141; 1HGCR2F34GA127212 | 1HGCR2F34GA107574

1HGCR2F34GA158136 | 1HGCR2F34GA196952 | 1HGCR2F34GA115092 | 1HGCR2F34GA151056 | 1HGCR2F34GA186311; 1HGCR2F34GA162445; 1HGCR2F34GA186065 | 1HGCR2F34GA122561 | 1HGCR2F34GA113777; 1HGCR2F34GA122754 | 1HGCR2F34GA178029; 1HGCR2F34GA198622 | 1HGCR2F34GA165507 | 1HGCR2F34GA152899 | 1HGCR2F34GA190018; 1HGCR2F34GA114038 | 1HGCR2F34GA112029 | 1HGCR2F34GA167239 | 1HGCR2F34GA148349; 1HGCR2F34GA140364 | 1HGCR2F34GA137335; 1HGCR2F34GA107400; 1HGCR2F34GA136914; 1HGCR2F34GA131132 | 1HGCR2F34GA141272 | 1HGCR2F34GA194098

1HGCR2F34GA138145; 1HGCR2F34GA116484; 1HGCR2F34GA101161 | 1HGCR2F34GA127842 | 1HGCR2F34GA106473; 1HGCR2F34GA132975 | 1HGCR2F34GA189905 | 1HGCR2F34GA138016; 1HGCR2F34GA125301; 1HGCR2F34GA111916

1HGCR2F34GA157567 | 1HGCR2F34GA109924; 1HGCR2F34GA165300; 1HGCR2F34GA129106; 1HGCR2F34GA197163; 1HGCR2F34GA123001; 1HGCR2F34GA167922; 1HGCR2F34GA128716 | 1HGCR2F34GA139277 | 1HGCR2F34GA181142 | 1HGCR2F34GA132491 | 1HGCR2F34GA170478 | 1HGCR2F34GA168424; 1HGCR2F34GA131065 | 1HGCR2F34GA105999; 1HGCR2F34GA199141 | 1HGCR2F34GA146617; 1HGCR2F34GA163532 | 1HGCR2F34GA146293; 1HGCR2F34GA170982 | 1HGCR2F34GA170481; 1HGCR2F34GA172697 | 1HGCR2F34GA182730 | 1HGCR2F34GA189578; 1HGCR2F34GA180668 | 1HGCR2F34GA128201 | 1HGCR2F34GA155799; 1HGCR2F34GA104397

1HGCR2F34GA169749 | 1HGCR2F34GA162090 | 1HGCR2F34GA168892 | 1HGCR2F34GA152370; 1HGCR2F34GA183411 | 1HGCR2F34GA141529; 1HGCR2F34GA129669 | 1HGCR2F34GA143734 | 1HGCR2F34GA170237 | 1HGCR2F34GA137741 | 1HGCR2F34GA188396;

1HGCR2F34GA170271

| 1HGCR2F34GA125704 | 1HGCR2F34GA193534 | 1HGCR2F34GA196286 | 1HGCR2F34GA159058 | 1HGCR2F34GA185496 | 1HGCR2F34GA100639 | 1HGCR2F34GA123676 | 1HGCR2F34GA152529 | 1HGCR2F34GA126318 | 1HGCR2F34GA141434; 1HGCR2F34GA187958 | 1HGCR2F34GA176264 | 1HGCR2F34GA132670 | 1HGCR2F34GA156127 | 1HGCR2F34GA147248 | 1HGCR2F34GA105145; 1HGCR2F34GA128229 | 1HGCR2F34GA122043; 1HGCR2F34GA108160 | 1HGCR2F34GA161215 | 1HGCR2F34GA174935 | 1HGCR2F34GA151753 | 1HGCR2F34GA159013 | 1HGCR2F34GA131518 | 1HGCR2F34GA115223; 1HGCR2F34GA139098; 1HGCR2F34GA188866 | 1HGCR2F34GA160307; 1HGCR2F34GA162946 | 1HGCR2F34GA137125; 1HGCR2F34GA161408 | 1HGCR2F34GA184672 | 1HGCR2F34GA151848; 1HGCR2F34GA150263; 1HGCR2F34GA164969; 1HGCR2F34GA159934 | 1HGCR2F34GA105937; 1HGCR2F34GA199415 | 1HGCR2F34GA160310; 1HGCR2F34GA189435;

1HGCR2F34GA125640

; 1HGCR2F34GA185000 | 1HGCR2F34GA154362; 1HGCR2F34GA139442 | 1HGCR2F34GA108143 | 1HGCR2F34GA194490; 1HGCR2F34GA102486 | 1HGCR2F34GA152126; 1HGCR2F34GA141837 | 1HGCR2F34GA141255; 1HGCR2F34GA118851 | 1HGCR2F34GA113780 | 1HGCR2F34GA161604 | 1HGCR2F34GA134077; 1HGCR2F34GA158430 | 1HGCR2F34GA172327 | 1HGCR2F34GA176846 | 1HGCR2F34GA198412; 1HGCR2F34GA197180 | 1HGCR2F34GA128134 | 1HGCR2F34GA102682 | 1HGCR2F34GA104187 | 1HGCR2F34GA117344 | 1HGCR2F34GA177110

1HGCR2F34GA164387; 1HGCR2F34GA188303 | 1HGCR2F34GA144611 | 1HGCR2F34GA168018; 1HGCR2F34GA179049 | 1HGCR2F34GA113245 | 1HGCR2F34GA175440; 1HGCR2F34GA114959 | 1HGCR2F34GA127808 | 1HGCR2F34GA132524 | 1HGCR2F34GA184123 | 1HGCR2F34GA157763 | 1HGCR2F34GA184994 | 1HGCR2F34GA171937; 1HGCR2F34GA170755 | 1HGCR2F34GA192089 | 1HGCR2F34GA144186 | 1HGCR2F34GA154183 | 1HGCR2F34GA157911 | 1HGCR2F34GA173607; 1HGCR2F34GA106764 | 1HGCR2F34GA145600; 1HGCR2F34GA101726 | 1HGCR2F34GA121619 | 1HGCR2F34GA163739 | 1HGCR2F34GA163434 | 1HGCR2F34GA119529; 1HGCR2F34GA198751 | 1HGCR2F34GA141451 | 1HGCR2F34GA168794 | 1HGCR2F34GA150165; 1HGCR2F34GA131552 | 1HGCR2F34GA161344; 1HGCR2F34GA194201 | 1HGCR2F34GA168696 | 1HGCR2F34GA185398; 1HGCR2F34GA109549 | 1HGCR2F34GA192481 | 1HGCR2F34GA198913; 1HGCR2F34GA103914 | 1HGCR2F34GA180833; 1HGCR2F34GA152336 | 1HGCR2F34GA197776 | 1HGCR2F34GA186390; 1HGCR2F34GA102889 | 1HGCR2F34GA181187 | 1HGCR2F34GA161585; 1HGCR2F34GA150473 | 1HGCR2F34GA163398 | 1HGCR2F34GA104304 | 1HGCR2F34GA192884; 1HGCR2F34GA187698 | 1HGCR2F34GA184283 | 1HGCR2F34GA120597 | 1HGCR2F34GA110670 | 1HGCR2F34GA152191

1HGCR2F34GA156239 | 1HGCR2F34GA150313 | 1HGCR2F34GA157715; 1HGCR2F34GA126741 | 1HGCR2F34GA144480; 1HGCR2F34GA119434 | 1HGCR2F34GA156466 | 1HGCR2F34GA120129; 1HGCR2F34GA160243; 1HGCR2F34GA143104 | 1HGCR2F34GA174918

1HGCR2F34GA199429; 1HGCR2F34GA111348 | 1HGCR2F34GA129171 | 1HGCR2F34GA112127; 1HGCR2F34GA124200; 1HGCR2F34GA113147 | 1HGCR2F34GA137769; 1HGCR2F34GA170674 | 1HGCR2F34GA127291 | 1HGCR2F34GA109471 | 1HGCR2F34GA174109 | 1HGCR2F34GA125752 | 1HGCR2F34GA117649; 1HGCR2F34GA191265 | 1HGCR2F34GA128411; 1HGCR2F34GA118459 | 1HGCR2F34GA151767 | 1HGCR2F34GA115366 | 1HGCR2F34GA116260 | 1HGCR2F34GA135942 | 1HGCR2F34GA172344; 1HGCR2F34GA138923 | 1HGCR2F34GA186213 | 1HGCR2F34GA182873 | 1HGCR2F34GA197244 | 1HGCR2F34GA154703 | 1HGCR2F34GA113178; 1HGCR2F34GA165006 | 1HGCR2F34GA174269 | 1HGCR2F34GA189919; 1HGCR2F34GA185773 | 1HGCR2F34GA137996 | 1HGCR2F34GA188771 | 1HGCR2F34GA184090; 1HGCR2F34GA121653; 1HGCR2F34GA187202

1HGCR2F34GA164163 | 1HGCR2F34GA124293

1HGCR2F34GA103332 | 1HGCR2F34GA169461 | 1HGCR2F34GA195655 | 1HGCR2F34GA103086 | 1HGCR2F34GA125007; 1HGCR2F34GA126674 | 1HGCR2F34GA198264

1HGCR2F34GA174532

1HGCR2F34GA185448 | 1HGCR2F34GA190620

1HGCR2F34GA135200

; 1HGCR2F34GA173140 | 1HGCR2F34GA194845 | 1HGCR2F34GA110412; 1HGCR2F34GA131986; 1HGCR2F34GA186888

1HGCR2F34GA131017 | 1HGCR2F34GA168813 | 1HGCR2F34GA145242

1HGCR2F34GA140333 | 1HGCR2F34GA100558; 1HGCR2F34GA191931 | 1HGCR2F34GA113665 | 1HGCR2F34GA123208; 1HGCR2F34GA131583 | 1HGCR2F34GA180945; 1HGCR2F34GA122379 | 1HGCR2F34GA116470; 1HGCR2F34GA125265 | 1HGCR2F34GA128263; 1HGCR2F34GA171873 | 1HGCR2F34GA156516; 1HGCR2F34GA100592 | 1HGCR2F34GA152501 | 1HGCR2F34GA128926 | 1HGCR2F34GA121572 | 1HGCR2F34GA129977 | 1HGCR2F34GA191864 | 1HGCR2F34GA179133 | 1HGCR2F34GA171243 | 1HGCR2F34GA119997 | 1HGCR2F34GA133415; 1HGCR2F34GA137920; 1HGCR2F34GA127856 | 1HGCR2F34GA170948 |

1HGCR2F34GA182632

; 1HGCR2F34GA198863 | 1HGCR2F34GA150277 | 1HGCR2F34GA167340 | 1HGCR2F34GA193873; 1HGCR2F34GA171727

1HGCR2F34GA155348 | 1HGCR2F34GA178693 | 1HGCR2F34GA137822 | 1HGCR2F34GA160663; 1HGCR2F34GA139182

1HGCR2F34GA107719 | 1HGCR2F34GA158475; 1HGCR2F34GA167404; 1HGCR2F34GA127159; 1HGCR2F34GA142924 | 1HGCR2F34GA170738

1HGCR2F34GA122415; 1HGCR2F34GA194215

1HGCR2F34GA131289 | 1HGCR2F34GA155916 | 1HGCR2F34GA184865 |

1HGCR2F34GA125556

; 1HGCR2F34GA159271 | 1HGCR2F34GA118719 | 1HGCR2F34GA191279 | 1HGCR2F34GA169895 | 1HGCR2F34GA101919 | 1HGCR2F34GA162753

1HGCR2F34GA175292 | 1HGCR2F34GA111169 | 1HGCR2F34GA173025 | 1HGCR2F34GA113066 | 1HGCR2F34GA120387; 1HGCR2F34GA192075 | 1HGCR2F34GA168911 | 1HGCR2F34GA136492

1HGCR2F34GA134094 | 1HGCR2F34GA192531 | 1HGCR2F34GA100303 | 1HGCR2F34GA124584; 1HGCR2F34GA154023

1HGCR2F34GA146035

1HGCR2F34GA115061; 1HGCR2F34GA118381; 1HGCR2F34GA136105; 1HGCR2F34GA151185 | 1HGCR2F34GA190570 | 1HGCR2F34GA140235 | 1HGCR2F34GA194635 | 1HGCR2F34GA169492; 1HGCR2F34GA136671; 1HGCR2F34GA167211; 1HGCR2F34GA158878 | 1HGCR2F34GA144575 | 1HGCR2F34GA198183 | 1HGCR2F34GA108675; 1HGCR2F34GA180475 | 1HGCR2F34GA154412 | 1HGCR2F34GA123855 | 1HGCR2F34GA182274; 1HGCR2F34GA160064 | 1HGCR2F34GA184381 | 1HGCR2F34GA182940 | 1HGCR2F34GA169234; 1HGCR2F34GA196465 | 1HGCR2F34GA121507 | 1HGCR2F34GA198247; 1HGCR2F34GA164891; 1HGCR2F34GA181481 | 1HGCR2F34GA158959; 1HGCR2F34GA174448; 1HGCR2F34GA109731 | 1HGCR2F34GA153938; 1HGCR2F34GA166379 | 1HGCR2F34GA158699 | 1HGCR2F34GA137383; 1HGCR2F34GA105551 | 1HGCR2F34GA178550

1HGCR2F34GA185708 | 1HGCR2F34GA110135; 1HGCR2F34GA192092 | 1HGCR2F34GA166785 | 1HGCR2F34GA117280 | 1HGCR2F34GA183196; 1HGCR2F34GA160338 | 1HGCR2F34GA108823 | 1HGCR2F34GA146777

1HGCR2F34GA122432 | 1HGCR2F34GA149954 | 1HGCR2F34GA130238 | 1HGCR2F34GA111317 | 1HGCR2F34GA182503 | 1HGCR2F34GA180377 | 1HGCR2F34GA119014 | 1HGCR2F34GA128361 | 1HGCR2F34GA111740; 1HGCR2F34GA187653; 1HGCR2F34GA155575 | 1HGCR2F34GA172196; 1HGCR2F34GA159318 | 1HGCR2F34GA104481 | 1HGCR2F34GA138887; 1HGCR2F34GA164096 | 1HGCR2F34GA174790 | 1HGCR2F34GA144561; 1HGCR2F34GA165409; 1HGCR2F34GA142583; 1HGCR2F34GA194103 | 1HGCR2F34GA103587 | 1HGCR2F34GA119109; 1HGCR2F34GA129428; 1HGCR2F34GA103721 | 1HGCR2F34GA134256

1HGCR2F34GA110099 | 1HGCR2F34GA135875 | 1HGCR2F34GA196546; 1HGCR2F34GA130434; 1HGCR2F34GA172490 | 1HGCR2F34GA113164 | 1HGCR2F34GA155902; 1HGCR2F34GA199396; 1HGCR2F34GA171971; 1HGCR2F34GA127811; 1HGCR2F34GA133138 | 1HGCR2F34GA161327

1HGCR2F34GA112161; 1HGCR2F34GA155219 | 1HGCR2F34GA126108 | 1HGCR2F34GA193212

1HGCR2F34GA153535 | 1HGCR2F34GA186275 | 1HGCR2F34GA170058; 1HGCR2F34GA130160 | 1HGCR2F34GA194294 | 1HGCR2F34GA138114 | 1HGCR2F34GA155317; 1HGCR2F34GA145922 | 1HGCR2F34GA152675 | 1HGCR2F34GA113035 | 1HGCR2F34GA196319; 1HGCR2F34GA196370; 1HGCR2F34GA197289 | 1HGCR2F34GA113701; 1HGCR2F34GA131566 | 1HGCR2F34GA191976 | 1HGCR2F34GA179701

1HGCR2F34GA147122 | 1HGCR2F34GA104237 | 1HGCR2F34GA126951; 1HGCR2F34GA199978 | 1HGCR2F34GA156581

1HGCR2F34GA171842;

1HGCR2F34GA186938

| 1HGCR2F34GA130255; 1HGCR2F34GA120681

1HGCR2F34GA132538 | 1HGCR2F34GA167421

1HGCR2F34GA171579 | 1HGCR2F34GA128957; 1HGCR2F34GA116887; 1HGCR2F34GA119143; 1HGCR2F34GA132166; 1HGCR2F34GA175048; 1HGCR2F34GA198085 | 1HGCR2F34GA185921 | 1HGCR2F34GA100995; 1HGCR2F34GA137982

1HGCR2F34GA149162 | 1HGCR2F34GA178578; 1HGCR2F34GA193596; 1HGCR2F34GA137237

1HGCR2F34GA103430 | 1HGCR2F34GA141319 | 1HGCR2F34GA199740 | 1HGCR2F34GA186924 | 1HGCR2F34GA195901 | 1HGCR2F34GA176099 | 1HGCR2F34GA166740 | 1HGCR2F34GA147332; 1HGCR2F34GA104321 | 1HGCR2F34GA196577 | 1HGCR2F34GA191007 | 1HGCR2F34GA166088 | 1HGCR2F34GA102729; 1HGCR2F34GA157679; 1HGCR2F34GA127100

1HGCR2F34GA176006 | 1HGCR2F34GA118767 | 1HGCR2F34GA145080; 1HGCR2F34GA172229 | 1HGCR2F34GA147136 | 1HGCR2F34GA105629; 1HGCR2F34GA165880 | 1HGCR2F34GA149288; 1HGCR2F34GA103850 | 1HGCR2F34GA100270 | 1HGCR2F34GA126237 | 1HGCR2F34GA180007 | 1HGCR2F34GA191704 | 1HGCR2F34GA183375; 1HGCR2F34GA149632 | 1HGCR2F34GA100043; 1HGCR2F34GA194828 | 1HGCR2F34GA183487 | 1HGCR2F34GA164065 | 1HGCR2F34GA172540 | 1HGCR2F34GA111012 | 1HGCR2F34GA169055 | 1HGCR2F34GA157665; 1HGCR2F34GA194036 | 1HGCR2F34GA121622; 1HGCR2F34GA186177 | 1HGCR2F34GA185515 | 1HGCR2F34GA147413 | 1HGCR2F34GA120518; 1HGCR2F34GA145662; 1HGCR2F34GA152904 | 1HGCR2F34GA193677 | 1HGCR2F34GA192545

1HGCR2F34GA163580 | 1HGCR2F34GA173669 | 1HGCR2F34GA106540 | 1HGCR2F34GA197857 | 1HGCR2F34GA170304; 1HGCR2F34GA176460 | 1HGCR2F34GA136962 | 1HGCR2F34GA158413 | 1HGCR2F34GA176667 | 1HGCR2F34GA106800 | 1HGCR2F34GA165698 | 1HGCR2F34GA124164

1HGCR2F34GA124312 | 1HGCR2F34GA144821 | 1HGCR2F34GA115867; 1HGCR2F34GA195994 | 1HGCR2F34GA197292 | 1HGCR2F34GA183604 | 1HGCR2F34GA117358; 1HGCR2F34GA140056 | 1HGCR2F34GA118218 | 1HGCR2F34GA157326; 1HGCR2F34GA109695 | 1HGCR2F34GA197034 | 1HGCR2F34GA132054 | 1HGCR2F34GA146066 | 1HGCR2F34GA100978 | 1HGCR2F34GA199270; 1HGCR2F34GA146844 | 1HGCR2F34GA107588; 1HGCR2F34GA178970; 1HGCR2F34GA124052 | 1HGCR2F34GA150098 | 1HGCR2F34GA151378; 1HGCR2F34GA169850 | 1HGCR2F34GA162736

1HGCR2F34GA116033

1HGCR2F34GA197616; 1HGCR2F34GA192805; 1HGCR2F34GA199477 | 1HGCR2F34GA177298; 1HGCR2F34GA173249 | 1HGCR2F34GA149596;

1HGCR2F34GA134600

| 1HGCR2F34GA105209 | 1HGCR2F34GA154622 | 1HGCR2F34GA128392 | 1HGCR2F34GA110751 | 1HGCR2F34GA169721; 1HGCR2F34GA122270 | 1HGCR2F34GA108014; 1HGCR2F34GA187636; 1HGCR2F34GA101712; 1HGCR2F34GA135388 | 1HGCR2F34GA116520 | 1HGCR2F34GA112547 | 1HGCR2F34GA139263 | 1HGCR2F34GA158721 | 1HGCR2F34GA178256; 1HGCR2F34GA126450 | 1HGCR2F34GA157603 | 1HGCR2F34GA175504 | 1HGCR2F34GA142339; 1HGCR2F34GA194747 | 1HGCR2F34GA162011; 1HGCR2F34GA197437; 1HGCR2F34GA158573; 1HGCR2F34GA184025

1HGCR2F34GA158864; 1HGCR2F34GA188317; 1HGCR2F34GA177799 | 1HGCR2F34GA192013 | 1HGCR2F34GA157973; 1HGCR2F34GA143300 | 1HGCR2F34GA103346 | 1HGCR2F34GA176412 | 1HGCR2F34GA149890; 1HGCR2F34GA100429; 1HGCR2F34GA188561; 1HGCR2F34GA114962; 1HGCR2F34GA118882; 1HGCR2F34GA198510; 1HGCR2F34GA113200; 1HGCR2F34GA185403 | 1HGCR2F34GA147640 | 1HGCR2F34GA141708 | 1HGCR2F34GA155012; 1HGCR2F34GA170190 | 1HGCR2F34GA143183 | 1HGCR2F34GA177088 | 1HGCR2F34GA166074 | 1HGCR2F34GA132118 | 1HGCR2F34GA199818 | 1HGCR2F34GA141286 | 1HGCR2F34GA100947; 1HGCR2F34GA151347; 1HGCR2F34GA133012 | 1HGCR2F34GA192562 | 1HGCR2F34GA159285 | 1HGCR2F34GA192920; 1HGCR2F34GA129560 | 1HGCR2F34GA196563 | 1HGCR2F34GA103119 | 1HGCR2F34GA149209 | 1HGCR2F34GA119594 | 1HGCR2F34GA137304; 1HGCR2F34GA164485; 1HGCR2F34GA187605 | 1HGCR2F34GA172635; 1HGCR2F34GA186437; 1HGCR2F34GA105890

1HGCR2F34GA121071

1HGCR2F34GA146388 | 1HGCR2F34GA136864 | 1HGCR2F34GA187040 | 1HGCR2F34GA151235 | 1HGCR2F34GA153695 | 1HGCR2F34GA172781 | 1HGCR2F34GA166513

1HGCR2F34GA101631 | 1HGCR2F34GA139151 | 1HGCR2F34GA174398; 1HGCR2F34GA187507 | 1HGCR2F34GA178208 | 1HGCR2F34GA178483 | 1HGCR2F34GA161425; 1HGCR2F34GA111608; 1HGCR2F34GA143085 | 1HGCR2F34GA177804 | 1HGCR2F34GA130028; 1HGCR2F34GA136704 | 1HGCR2F34GA153664 | 1HGCR2F34GA114072 | 1HGCR2F34GA136069 | 1HGCR2F34GA178211 | 1HGCR2F34GA107056

1HGCR2F34GA129722; 1HGCR2F34GA135696 | 1HGCR2F34GA196398 | 1HGCR2F34GA113486

1HGCR2F34GA149498; 1HGCR2F34GA166916 | 1HGCR2F34GA100849 | 1HGCR2F34GA196336 | 1HGCR2F34GA122835 |

1HGCR2F34GA129851

| 1HGCR2F34GA102181; 1HGCR2F34GA120325 | 1HGCR2F34GA165684 | 1HGCR2F34GA125363 | 1HGCR2F34GA192349; 1HGCR2F34GA178998 | 1HGCR2F34GA187975; 1HGCR2F34GA163627 | 1HGCR2F34GA103542; 1HGCR2F34GA109227 | 1HGCR2F34GA122320

1HGCR2F34GA145614 | 1HGCR2F34GA149727; 1HGCR2F34GA185367 | 1HGCR2F34GA128747 | 1HGCR2F34GA189158; 1HGCR2F34GA124732 | 1HGCR2F34GA163160 | 1HGCR2F34GA111754; 1HGCR2F34GA195896;

1HGCR2F34GA192819

| 1HGCR2F34GA167631 | 1HGCR2F34GA179763 | 1HGCR2F34GA106165; 1HGCR2F34GA199737; 1HGCR2F34GA167760 | 1HGCR2F34GA135102 | 1HGCR2F34GA138002; 1HGCR2F34GA132958 | 1HGCR2F34GA134211 | 1HGCR2F34GA123984 | 1HGCR2F34GA120048 | 1HGCR2F34GA193839; 1HGCR2F34GA189340 | 1HGCR2F34GA128327; 1HGCR2F34GA127615 | 1HGCR2F34GA163787; 1HGCR2F34GA131373 | 1HGCR2F34GA103203 | 1HGCR2F34GA153065 | 1HGCR2F34GA191119

1HGCR2F34GA121443 | 1HGCR2F34GA189483; 1HGCR2F34GA157780; 1HGCR2F34GA145452 | 1HGCR2F34GA138842 | 1HGCR2F34GA158234 | 1HGCR2F34GA155978; 1HGCR2F34GA101340; 1HGCR2F34GA115044; 1HGCR2F34GA171517 | 1HGCR2F34GA187054 | 1HGCR2F34GA135004 | 1HGCR2F34GA182761; 1HGCR2F34GA102035 | 1HGCR2F34GA193338 | 1HGCR2F34GA138369 | 1HGCR2F34GA161179; 1HGCR2F34GA193467 | 1HGCR2F34GA100799; 1HGCR2F34GA162350; 1HGCR2F34GA195705 | 1HGCR2F34GA195235 | 1HGCR2F34GA115688; 1HGCR2F34GA190343 | 1HGCR2F34GA183893

1HGCR2F34GA152983 | 1HGCR2F34GA182355 | 1HGCR2F34GA109681 | 1HGCR2F34GA116565

1HGCR2F34GA166012 | 1HGCR2F34GA100026 | 1HGCR2F34GA175583; 1HGCR2F34GA144284 | 1HGCR2F34GA194196 |

1HGCR2F34GA181366

| 1HGCR2F34GA195784; 1HGCR2F34GA191511; 1HGCR2F34GA190648; 1HGCR2F34GA121815; 1HGCR2F34GA182369; 1HGCR2F34GA151204 | 1HGCR2F34GA137433 | 1HGCR2F34GA169413 | 1HGCR2F34GA162039 | 1HGCR2F34GA100107 | 1HGCR2F34GA188527 | 1HGCR2F34GA132541 | 1HGCR2F34GA120115 | 1HGCR2F34GA153101; 1HGCR2F34GA131602 | 1HGCR2F34GA118378 | 1HGCR2F34GA177267 | 1HGCR2F34GA125315; 1HGCR2F34GA145225; 1HGCR2F34GA198636; 1HGCR2F34GA169816 | 1HGCR2F34GA183540 | 1HGCR2F34GA178659; 1HGCR2F34GA108112; 1HGCR2F34GA148013; 1HGCR2F34GA115979 | 1HGCR2F34GA165801; 1HGCR2F34GA142700

1HGCR2F34GA108725

1HGCR2F34GA175065 | 1HGCR2F34GA105422 | 1HGCR2F34GA159898 | 1HGCR2F34GA188575; 1HGCR2F34GA187989 | 1HGCR2F34GA176457 | 1HGCR2F34GA104206 | 1HGCR2F34GA108840 | 1HGCR2F34GA166558 | 1HGCR2F34GA100771 | 1HGCR2F34GA110782 | 1HGCR2F34GA177303 | 1HGCR2F34GA172960 | 1HGCR2F34GA120566; 1HGCR2F34GA160694 | 1HGCR2F34GA118476 | 1HGCR2F34GA135469 | 1HGCR2F34GA127436 | 1HGCR2F34GA106621; 1HGCR2F34GA193128 | 1HGCR2F34GA170688; 1HGCR2F34GA128084 | 1HGCR2F34GA139568 | 1HGCR2F34GA152028; 1HGCR2F34GA194991 | 1HGCR2F34GA102620; 1HGCR2F34GA117859 | 1HGCR2F34GA135049 | 1HGCR2F34GA145869 | 1HGCR2F34GA199432 | 1HGCR2F34GA162414 |

1HGCR2F34GA120504

| 1HGCR2F34GA153891 | 1HGCR2F34GA175342; 1HGCR2F34GA168603; 1HGCR2F34GA148111; 1HGCR2F34GA147041 | 1HGCR2F34GA106375; 1HGCR2F34GA103900 | 1HGCR2F34GA181061; 1HGCR2F34GA115609 | 1HGCR2F34GA159755 | 1HGCR2F34GA175664

1HGCR2F34GA105310

1HGCR2F34GA115027 | 1HGCR2F34GA124150; 1HGCR2F34GA101516 | 1HGCR2F34GA143006; 1HGCR2F34GA150702; 1HGCR2F34GA139053 | 1HGCR2F34GA122110; 1HGCR2F34GA177107; 1HGCR2F34GA106778 | 1HGCR2F34GA163577 | 1HGCR2F34GA108370

1HGCR2F34GA159240 | 1HGCR2F34GA138405; 1HGCR2F34GA173381; 1HGCR2F34GA172215 | 1HGCR2F34GA166673; 1HGCR2F34GA146133 | 1HGCR2F34GA119322 | 1HGCR2F34GA122138 |

1HGCR2F34GA166818

| 1HGCR2F34GA138355 | 1HGCR2F34GA109678; 1HGCR2F34GA172649 | 1HGCR2F34GA123998 | 1HGCR2F34GA115335; 1HGCR2F34GA103024 | 1HGCR2F34GA176474; 1HGCR2F34GA196305 | 1HGCR2F34GA129445 | 1HGCR2F34GA112435 | 1HGCR2F34GA118641 | 1HGCR2F34GA156340; 1HGCR2F34GA196580; 1HGCR2F34GA136122; 1HGCR2F34GA159268 | 1HGCR2F34GA147427

1HGCR2F34GA114895

1HGCR2F34GA109499 | 1HGCR2F34GA125153; 1HGCR2F34GA197468

1HGCR2F34GA126285; 1HGCR2F34GA107252 | 1HGCR2F34GA128196 | 1HGCR2F34GA164289 | 1HGCR2F34GA152644; 1HGCR2F34GA174028; 1HGCR2F34GA154541; 1HGCR2F34GA194568 | 1HGCR2F34GA146021 | 1HGCR2F34GA128408 | 1HGCR2F34GA123483 | 1HGCR2F34GA170089

1HGCR2F34GA102813; 1HGCR2F34GA179939; 1HGCR2F34GA166768; 1HGCR2F34GA152157 | 1HGCR2F34GA126044; 1HGCR2F34GA131146; 1HGCR2F34GA114931 | 1HGCR2F34GA111446 | 1HGCR2F34GA178399; 1HGCR2F34GA198930; 1HGCR2F34GA196837 | 1HGCR2F34GA158038; 1HGCR2F34GA128330; 1HGCR2F34GA124519

1HGCR2F34GA156824; 1HGCR2F34GA143961 | 1HGCR2F34GA197132 | 1HGCR2F34GA100687 | 1HGCR2F34GA170447 |

1HGCR2F34GA128571

|

1HGCR2F34GA101743

| 1HGCR2F34GA145743

1HGCR2F34GA179018; 1HGCR2F34GA160520 | 1HGCR2F34GA179326 | 1HGCR2F34GA155513; 1HGCR2F34GA103833 | 1HGCR2F34GA161442; 1HGCR2F34GA167449; 1HGCR2F34GA199124 | 1HGCR2F34GA166771; 1HGCR2F34GA176300 | 1HGCR2F34GA198667 | 1HGCR2F34GA109633 | 1HGCR2F34GA106182 | 1HGCR2F34GA140607; 1HGCR2F34GA123046; 1HGCR2F34GA126481 | 1HGCR2F34GA170383; 1HGCR2F34GA106957 | 1HGCR2F34GA144771; 1HGCR2F34GA128814 | 1HGCR2F34GA182551 | 1HGCR2F34GA111673 | 1HGCR2F34GA178497; 1HGCR2F34GA189614 | 1HGCR2F34GA151624 |

1HGCR2F34GA123189

| 1HGCR2F34GA141594; 1HGCR2F34GA193856; 1HGCR2F34GA169962 | 1HGCR2F34GA175468; 1HGCR2F34GA181903 | 1HGCR2F34GA131776 | 1HGCR2F34GA106151 | 1HGCR2F34GA106313; 1HGCR2F34GA122155

1HGCR2F34GA108689; 1HGCR2F34GA183909 | 1HGCR2F34GA165183 | 1HGCR2F34GA115822 | 1HGCR2F34GA195638; 1HGCR2F34GA151090 | 1HGCR2F34GA199561 | 1HGCR2F34GA192674; 1HGCR2F34GA130143; 1HGCR2F34GA172070; 1HGCR2F34GA138906

1HGCR2F34GA179035 |

1HGCR2F34GA171839

; 1HGCR2F34GA193033; 1HGCR2F34GA159996 | 1HGCR2F34GA139604 | 1HGCR2F34GA179472; 1HGCR2F34GA150764

1HGCR2F34GA174711; 1HGCR2F34GA111043 | 1HGCR2F34GA157536 | 1HGCR2F34GA151171 | 1HGCR2F34GA122771 | 1HGCR2F34GA161618; 1HGCR2F34GA134967 | 1HGCR2F34GA149064; 1HGCR2F34GA118445; 1HGCR2F34GA113519 | 1HGCR2F34GA111558 | 1HGCR2F34GA195185 | 1HGCR2F34GA135844 | 1HGCR2F34GA156399 | 1HGCR2F34GA173848 | 1HGCR2F34GA140428

1HGCR2F34GA132121 | 1HGCR2F34GA125055; 1HGCR2F34GA108904 | 1HGCR2F34GA117277; 1HGCR2F34GA136511 | 1HGCR2F34GA120227; 1HGCR2F34GA125105 | 1HGCR2F34GA149453 | 1HGCR2F34GA192464; 1HGCR2F34GA163692 | 1HGCR2F34GA142289 | 1HGCR2F34GA165524

1HGCR2F34GA152935 | 1HGCR2F34GA155866;

1HGCR2F34GA186759

; 1HGCR2F34GA168925; 1HGCR2F34GA152837 | 1HGCR2F34GA196420

1HGCR2F34GA147783 | 1HGCR2F34GA137030 | 1HGCR2F34GA103153; 1HGCR2F34GA170562 |

1HGCR2F34GA111933

| 1HGCR2F34GA192948 | 1HGCR2F34GA128845 | 1HGCR2F34GA170268; 1HGCR2F34GA112726 | 1HGCR2F34GA161196 | 1HGCR2F34GA121281 | 1HGCR2F34GA150327 | 1HGCR2F34GA127498; 1HGCR2F34GA117828 | 1HGCR2F34GA182176; 1HGCR2F34GA183960 | 1HGCR2F34GA143619 | 1HGCR2F34GA144236 | 1HGCR2F34GA128702 | 1HGCR2F34GA128280 | 1HGCR2F34GA130899 | 1HGCR2F34GA131079 | 1HGCR2F34GA196160 | 1HGCR2F34GA166043 | 1HGCR2F34GA146794; 1HGCR2F34GA184753 |

1HGCR2F34GA198832

; 1HGCR2F34GA156046; 1HGCR2F34GA122673 | 1HGCR2F34GA176359 | 1HGCR2F34GA128683 | 1HGCR2F34GA196627 | 1HGCR2F34GA120230 | 1HGCR2F34GA139280 | 1HGCR2F34GA129364 | 1HGCR2F34GA150442 | 1HGCR2F34GA183005; 1HGCR2F34GA176863 | 1HGCR2F34GA182713; 1HGCR2F34GA101502 | 1HGCR2F34GA118607 | 1HGCR2F34GA198362 | 1HGCR2F34GA116405 | 1HGCR2F34GA187166 | 1HGCR2F34GA102858 | 1HGCR2F34GA139134 | 1HGCR2F34GA194148 | 1HGCR2F34GA163000

1HGCR2F34GA186860;

1HGCR2F34GA197647

; 1HGCR2F34GA199575; 1HGCR2F34GA181156 | 1HGCR2F34GA168407; 1HGCR2F34GA123550 | 1HGCR2F34GA106490 | 1HGCR2F34GA151445 | 1HGCR2F34GA149095; 1HGCR2F34GA145192 | 1HGCR2F34GA136928 | 1HGCR2F34GA114444 | 1HGCR2F34GA146116 | 1HGCR2F34GA127565 | 1HGCR2F34GA123600; 1HGCR2F34GA108207

1HGCR2F34GA113455 | 1HGCR2F34GA151784 | 1HGCR2F34GA142681 | 1HGCR2F34GA186003 | 1HGCR2F34GA194053; 1HGCR2F34GA157018 | 1HGCR2F34GA135813 | 1HGCR2F34GA185532 | 1HGCR2F34GA141045 | 1HGCR2F34GA182100 | 1HGCR2F34GA196157 | 1HGCR2F34GA141899; 1HGCR2F34GA199849 | 1HGCR2F34GA148626 | 1HGCR2F34GA115528; 1HGCR2F34GA176815 | 1HGCR2F34GA153521 | 1HGCR2F34GA144267 | 1HGCR2F34GA102052 |

1HGCR2F34GA177964

| 1HGCR2F34GA166494 | 1HGCR2F34GA187281

1HGCR2F34GA107865 | 1HGCR2F34GA164874 | 1HGCR2F34GA124309; 1HGCR2F34GA128974 | 1HGCR2F34GA187961 | 1HGCR2F34GA160159 | 1HGCR2F34GA167628; 1HGCR2F34GA116212; 1HGCR2F34GA152594 | 1HGCR2F34GA127694 | 1HGCR2F34GA194540 | 1HGCR2F34GA106134 | 1HGCR2F34GA144589 | 1HGCR2F34GA159495

1HGCR2F34GA137710 | 1HGCR2F34GA109762 | 1HGCR2F34GA141143 | 1HGCR2F34GA187300; 1HGCR2F34GA159738; 1HGCR2F34GA158380; 1HGCR2F34GA125654 | 1HGCR2F34GA108420 | 1HGCR2F34GA157598 | 1HGCR2F34GA135021 | 1HGCR2F34GA181321; 1HGCR2F34GA199995 | 1HGCR2F34GA191699; 1HGCR2F34GA193016 | 1HGCR2F34GA157830

1HGCR2F34GA147296 | 1HGCR2F34GA116274; 1HGCR2F34GA112550 | 1HGCR2F34GA171288 | 1HGCR2F34GA126514 | 1HGCR2F34GA126870; 1HGCR2F34GA161621 | 1HGCR2F34GA119076; 1HGCR2F34GA194876 | 1HGCR2F34GA142695 | 1HGCR2F34GA170822; 1HGCR2F34GA103945 | 1HGCR2F34GA184316 | 1HGCR2F34GA129252 | 1HGCR2F34GA130224 | 1HGCR2F34GA174451 | 1HGCR2F34GA179214 | 1HGCR2F34GA115738 | 1HGCR2F34GA126576 | 1HGCR2F34GA121846; 1HGCR2F34GA199639

1HGCR2F34GA175731 | 1HGCR2F34GA158766; 1HGCR2F34GA139652 | 1HGCR2F34GA153406; 1HGCR2F34GA111527; 1HGCR2F34GA139070; 1HGCR2F34GA181724 | 1HGCR2F34GA126593; 1HGCR2F34GA198989; 1HGCR2F34GA138324 | 1HGCR2F34GA195624 | 1HGCR2F34GA111821; 1HGCR2F34GA142843 | 1HGCR2F34GA180119; 1HGCR2F34GA144494

1HGCR2F34GA156211 | 1HGCR2F34GA102407 | 1HGCR2F34GA181819; 1HGCR2F34GA156371 | 1HGCR2F34GA152739;

1HGCR2F34GA199544

; 1HGCR2F34GA143894 | 1HGCR2F34GA173882; 1HGCR2F34GA137870 | 1HGCR2F34GA100625

1HGCR2F34GA109373; 1HGCR2F34GA159786; 1HGCR2F34GA110166 | 1HGCR2F34GA106263; 1HGCR2F34GA176233; 1HGCR2F34GA131342 | 1HGCR2F34GA111026 | 1HGCR2F34GA101838; 1HGCR2F34GA175745 | 1HGCR2F34GA135794

1HGCR2F34GA106294 | 1HGCR2F34GA102469 | 1HGCR2F34GA171193 | 1HGCR2F34GA158315; 1HGCR2F34GA144320 | 1HGCR2F34GA119126; 1HGCR2F34GA108045 | 1HGCR2F34GA102536 | 1HGCR2F34GA161070 | 1HGCR2F34GA135391; 1HGCR2F34GA151736 | 1HGCR2F34GA176085 | 1HGCR2F34GA140834; 1HGCR2F34GA119921 | 1HGCR2F34GA109888 | 1HGCR2F34GA144625 | 1HGCR2F34GA191153 | 1HGCR2F34GA189628

1HGCR2F34GA189659; 1HGCR2F34GA115304 | 1HGCR2F34GA136203 | 1HGCR2F34GA111978 | 1HGCR2F34GA178712 | 1HGCR2F34GA180234; 1HGCR2F34GA189046; 1HGCR2F34GA165636 | 1HGCR2F34GA142941 | 1HGCR2F34GA161683; 1HGCR2F34GA166723 | 1HGCR2F34GA123788 | 1HGCR2F34GA196126; 1HGCR2F34GA135939; 1HGCR2F34GA163126 | 1HGCR2F34GA197843; 1HGCR2F34GA118915 | 1HGCR2F34GA126156; 1HGCR2F34GA147945; 1HGCR2F34GA157875 | 1HGCR2F34GA115951; 1HGCR2F34GA169136; 1HGCR2F34GA111737 | 1HGCR2F34GA133947; 1HGCR2F34GA178855; 1HGCR2F34GA170366; 1HGCR2F34GA153986 | 1HGCR2F34GA179438 | 1HGCR2F34GA186406 | 1HGCR2F34GA134161 | 1HGCR2F34GA151901 | 1HGCR2F34GA198474; 1HGCR2F34GA160257 | 1HGCR2F34GA132457; 1HGCR2F34GA106666 | 1HGCR2F34GA164373 | 1HGCR2F34GA169959 | 1HGCR2F34GA105520 | 1HGCR2F34GA133561 | 1HGCR2F34GA115139; 1HGCR2F34GA107526 | 1HGCR2F34GA125881; 1HGCR2F34GA180055 | 1HGCR2F34GA119255 | 1HGCR2F34GA179617; 1HGCR2F34GA165653; 1HGCR2F34GA184512; 1HGCR2F34GA177947; 1HGCR2F34GA188723 | 1HGCR2F34GA162879 | 1HGCR2F34GA108918 | 1HGCR2F34GA105596 | 1HGCR2F34GA135133; 1HGCR2F34GA133611 | 1HGCR2F34GA167953; 1HGCR2F34GA154815 | 1HGCR2F34GA143071 | 1HGCR2F34GA173820 | 1HGCR2F34GA105954; 1HGCR2F34GA175096 | 1HGCR2F34GA156905 | 1HGCR2F34GA113357 | 1HGCR2F34GA147881; 1HGCR2F34GA100057 | 1HGCR2F34GA109552 | 1HGCR2F34GA148206

1HGCR2F34GA196501 | 1HGCR2F34GA148691; 1HGCR2F34GA173705; 1HGCR2F34GA133513 | 1HGCR2F34GA194814 | 1HGCR2F34GA107882; 1HGCR2F34GA135164; 1HGCR2F34GA164227; 1HGCR2F34GA148027 | 1HGCR2F34GA139697; 1HGCR2F34GA122785 | 1HGCR2F34GA116517; 1HGCR2F34GA122804 | 1HGCR2F34GA101189 | 1HGCR2F34GA147718 | 1HGCR2F34GA151333 | 1HGCR2F34GA148075 | 1HGCR2F34GA118770 | 1HGCR2F34GA113715

1HGCR2F34GA184462 | 1HGCR2F34GA176118; 1HGCR2F34GA192514 | 1HGCR2F34GA129154; 1HGCR2F34GA161697 | 1HGCR2F34GA185949

1HGCR2F34GA197731 | 1HGCR2F34GA148139; 1HGCR2F34GA140073 | 1HGCR2F34GA124438; 1HGCR2F34GA182677 | 1HGCR2F34GA138646; 1HGCR2F34GA133642; 1HGCR2F34GA145001 | 1HGCR2F34GA195381 | 1HGCR2F34GA138985; 1HGCR2F34GA138954; 1HGCR2F34GA161506 | 1HGCR2F34GA170495 | 1HGCR2F34GA107929 | 1HGCR2F34GA101127 | 1HGCR2F34GA104318; 1HGCR2F34GA133284 | 1HGCR2F34GA189645; 1HGCR2F34GA122091 | 1HGCR2F34GA193341 | 1HGCR2F34GA124813 | 1HGCR2F34GA199138; 1HGCR2F34GA147976; 1HGCR2F34GA184008 | 1HGCR2F34GA116467; 1HGCR2F34GA109616; 1HGCR2F34GA154197; 1HGCR2F34GA190195 | 1HGCR2F34GA169086 | 1HGCR2F34GA165118 | 1HGCR2F34GA179651 | 1HGCR2F34GA195283 | 1HGCR2F34GA198703

1HGCR2F34GA129512; 1HGCR2F34GA188852 | 1HGCR2F34GA121149 | 1HGCR2F34GA101032 | 1HGCR2F34GA132779; 1HGCR2F34GA148576 | 1HGCR2F34GA107784; 1HGCR2F34GA135312;