1HGCR2F55GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F55GA166490 | 1HGCR2F55GA113658; 1HGCR2F55GA152234; 1HGCR2F55GA190062 | 1HGCR2F55GA192524; 1HGCR2F55GA183208 | 1HGCR2F55GA137300; 1HGCR2F55GA186920; 1HGCR2F55GA103597 | 1HGCR2F55GA181166; 1HGCR2F55GA170197; 1HGCR2F55GA139628; 1HGCR2F55GA156736 | 1HGCR2F55GA107567; 1HGCR2F55GA162844 | 1HGCR2F55GA144781 | 1HGCR2F55GA104555 | 1HGCR2F55GA197836 | 1HGCR2F55GA101624 | 1HGCR2F55GA138852; 1HGCR2F55GA102403 | 1HGCR2F55GA181667; 1HGCR2F55GA112090 | 1HGCR2F55GA145610; 1HGCR2F55GA122568 | 1HGCR2F55GA189218; 1HGCR2F55GA160799

1HGCR2F55GA154419; 1HGCR2F55GA138205 | 1HGCR2F55GA133179 | 1HGCR2F55GA174508; 1HGCR2F55GA172533 | 1HGCR2F55GA113045 | 1HGCR2F55GA115121 | 1HGCR2F55GA113921 | 1HGCR2F55GA115586 | 1HGCR2F55GA186013 |

1HGCR2F55GA137233

| 1HGCR2F55GA101106; 1HGCR2F55GA152637 | 1HGCR2F55GA168644 | 1HGCR2F55GA121078 | 1HGCR2F55GA100778 | 1HGCR2F55GA110730 | 1HGCR2F55GA186089

1HGCR2F55GA189042 | 1HGCR2F55GA197206 | 1HGCR2F55GA131156; 1HGCR2F55GA188845 | 1HGCR2F55GA104412 | 1HGCR2F55GA196153; 1HGCR2F55GA110842 | 1HGCR2F55GA146904; 1HGCR2F55GA189316; 1HGCR2F55GA113451; 1HGCR2F55GA124322 | 1HGCR2F55GA100117 | 1HGCR2F55GA173035; 1HGCR2F55GA169440 | 1HGCR2F55GA145929; 1HGCR2F55GA152671 | 1HGCR2F55GA148975 | 1HGCR2F55GA172662; 1HGCR2F55GA101560 | 1HGCR2F55GA197478 | 1HGCR2F55GA157644 | 1HGCR2F55GA103258; 1HGCR2F55GA138124 | 1HGCR2F55GA128807; 1HGCR2F55GA165808 | 1HGCR2F55GA177490 | 1HGCR2F55GA174461; 1HGCR2F55GA133912; 1HGCR2F55GA109688; 1HGCR2F55GA139130 | 1HGCR2F55GA196525 | 1HGCR2F55GA114812; 1HGCR2F55GA115023 | 1HGCR2F55GA133893; 1HGCR2F55GA184584; 1HGCR2F55GA134705 | 1HGCR2F55GA140228 | 1HGCR2F55GA130413 | 1HGCR2F55GA185203 | 1HGCR2F55GA170281 | 1HGCR2F55GA198405 | 1HGCR2F55GA174718 | 1HGCR2F55GA157255 | 1HGCR2F55GA173343; 1HGCR2F55GA192278

1HGCR2F55GA145557; 1HGCR2F55GA189543 | 1HGCR2F55GA135532 | 1HGCR2F55GA157126 | 1HGCR2F55GA131304; 1HGCR2F55GA107777; 1HGCR2F55GA116785 | 1HGCR2F55GA156445

1HGCR2F55GA131688; 1HGCR2F55GA175075 | 1HGCR2F55GA123056; 1HGCR2F55GA108928 | 1HGCR2F55GA173407 | 1HGCR2F55GA140911 | 1HGCR2F55GA190448 | 1HGCR2F55GA118262; 1HGCR2F55GA154288 | 1HGCR2F55GA143033; 1HGCR2F55GA157918; 1HGCR2F55GA141461; 1HGCR2F55GA118049; 1HGCR2F55GA146028 | 1HGCR2F55GA128077; 1HGCR2F55GA119914; 1HGCR2F55GA128001 | 1HGCR2F55GA148930; 1HGCR2F55GA146272 | 1HGCR2F55GA141041; 1HGCR2F55GA151665; 1HGCR2F55GA113126 | 1HGCR2F55GA139631 | 1HGCR2F55GA195505 | 1HGCR2F55GA139452 | 1HGCR2F55GA143565; 1HGCR2F55GA112056 | 1HGCR2F55GA130153 | 1HGCR2F55GA109738 | 1HGCR2F55GA152900 | 1HGCR2F55GA192328 | 1HGCR2F55GA192605 | 1HGCR2F55GA122327; 1HGCR2F55GA116432; 1HGCR2F55GA168000 | 1HGCR2F55GA136230; 1HGCR2F55GA148121 | 1HGCR2F55GA124885; 1HGCR2F55GA111697; 1HGCR2F55GA134123 | 1HGCR2F55GA127110; 1HGCR2F55GA106032 | 1HGCR2F55GA165856 | 1HGCR2F55GA103079; 1HGCR2F55GA139970; 1HGCR2F55GA199134 |

1HGCR2F55GA172144

| 1HGCR2F55GA175447; 1HGCR2F55GA123073; 1HGCR2F55GA111411 | 1HGCR2F55GA140276 | 1HGCR2F55GA190398 | 1HGCR2F55GA155585 | 1HGCR2F55GA155280; 1HGCR2F55GA101977;

1HGCR2F55GA169762

| 1HGCR2F55GA181216 | 1HGCR2F55GA128984 | 1HGCR2F55GA170460; 1HGCR2F55GA184553 | 1HGCR2F55GA167610 | 1HGCR2F55GA152783 | 1HGCR2F55GA105110 | 1HGCR2F55GA143923 | 1HGCR2F55GA109013 |

1HGCR2F55GA123834

| 1HGCR2F55GA135272 | 1HGCR2F55GA119329; 1HGCR2F55GA191907; 1HGCR2F55GA118164; 1HGCR2F55GA111389 | 1HGCR2F55GA157322; 1HGCR2F55GA106581; 1HGCR2F55GA111960 | 1HGCR2F55GA180793 | 1HGCR2F55GA195178; 1HGCR2F55GA176551; 1HGCR2F55GA155795 | 1HGCR2F55GA178011 | 1HGCR2F55GA141234

1HGCR2F55GA125731; 1HGCR2F55GA113529 | 1HGCR2F55GA141072 | 1HGCR2F55GA199053 | 1HGCR2F55GA185735 | 1HGCR2F55GA162603; 1HGCR2F55GA131190 | 1HGCR2F55GA180499 | 1HGCR2F55GA116639; 1HGCR2F55GA126877 | 1HGCR2F55GA126068; 1HGCR2F55GA131545 | 1HGCR2F55GA167705 | 1HGCR2F55GA121517 | 1HGCR2F55GA163024 | 1HGCR2F55GA120352

1HGCR2F55GA100506 | 1HGCR2F55GA138110; 1HGCR2F55GA113871 | 1HGCR2F55GA169146

1HGCR2F55GA107312 | 1HGCR2F55GA129469 | 1HGCR2F55GA125714

1HGCR2F55GA186125 | 1HGCR2F55GA194919; 1HGCR2F55GA132954 | 1HGCR2F55GA102191 | 1HGCR2F55GA111330 | 1HGCR2F55GA119461 | 1HGCR2F55GA159460; 1HGCR2F55GA194659 | 1HGCR2F55GA156719 | 1HGCR2F55GA105303 | 1HGCR2F55GA139466 | 1HGCR2F55GA135160; 1HGCR2F55GA187999 | 1HGCR2F55GA142772 | 1HGCR2F55GA107617

1HGCR2F55GA128869

1HGCR2F55GA118777; 1HGCR2F55GA122683 | 1HGCR2F55GA116642; 1HGCR2F55GA114311 |

1HGCR2F55GA171771

| 1HGCR2F55GA178896 | 1HGCR2F55GA155005;

1HGCR2F55GA199876

; 1HGCR2F55GA132968; 1HGCR2F55GA133392 | 1HGCR2F55GA102000; 1HGCR2F55GA168269; 1HGCR2F55GA117600 | 1HGCR2F55GA153805; 1HGCR2F55GA128600

1HGCR2F55GA189820

1HGCR2F55GA131481 | 1HGCR2F55GA194547

1HGCR2F55GA195729

| 1HGCR2F55GA169258; 1HGCR2F55GA124787 | 1HGCR2F55GA125860 | 1HGCR2F55GA119511

1HGCR2F55GA143100; 1HGCR2F55GA129004; 1HGCR2F55GA129343 | 1HGCR2F55GA156400; 1HGCR2F55GA108153; 1HGCR2F55GA186139 | 1HGCR2F55GA183192; 1HGCR2F55GA177540; 1HGCR2F55GA100179; 1HGCR2F55GA159698

1HGCR2F55GA138012 | 1HGCR2F55GA172029 | 1HGCR2F55GA151911 | 1HGCR2F55GA134770 | 1HGCR2F55GA112476; 1HGCR2F55GA160740

1HGCR2F55GA161046

1HGCR2F55GA138592; 1HGCR2F55GA131982; 1HGCR2F55GA162326; 1HGCR2F55GA139936; 1HGCR2F55GA196590; 1HGCR2F55GA134526 | 1HGCR2F55GA148300 | 1HGCR2F55GA178901 | 1HGCR2F55GA193544 | 1HGCR2F55GA143095 | 1HGCR2F55GA187775 | 1HGCR2F55GA192135 | 1HGCR2F55GA130170 | 1HGCR2F55GA169728 | 1HGCR2F55GA101395; 1HGCR2F55GA198727 | 1HGCR2F55GA198193 | 1HGCR2F55GA127141 | 1HGCR2F55GA171155 | 1HGCR2F55GA122845 | 1HGCR2F55GA128970;

1HGCR2F55GA185766

; 1HGCR2F55GA143520 | 1HGCR2F55GA155831 | 1HGCR2F55GA167364 | 1HGCR2F55GA173259 | 1HGCR2F55GA124224 | 1HGCR2F55GA105009; 1HGCR2F55GA111358; 1HGCR2F55GA153027; 1HGCR2F55GA177280 | 1HGCR2F55GA112221; 1HGCR2F55GA106516 | 1HGCR2F55GA122182; 1HGCR2F55GA181703 | 1HGCR2F55GA128130; 1HGCR2F55GA130184 | 1HGCR2F55GA163010 | 1HGCR2F55GA188263 | 1HGCR2F55GA150998 | 1HGCR2F55GA184200 | 1HGCR2F55GA124367; 1HGCR2F55GA161418 | 1HGCR2F55GA175528 | 1HGCR2F55GA148314 | 1HGCR2F55GA123929 | 1HGCR2F55GA112557; 1HGCR2F55GA159457; 1HGCR2F55GA101039 | 1HGCR2F55GA130699 | 1HGCR2F55GA136759 | 1HGCR2F55GA127480; 1HGCR2F55GA147681; 1HGCR2F55GA190479 | 1HGCR2F55GA118908 | 1HGCR2F55GA158485; 1HGCR2F55GA160575

1HGCR2F55GA169230 | 1HGCR2F55GA109707 | 1HGCR2F55GA155053; 1HGCR2F55GA194077 | 1HGCR2F55GA147289 | 1HGCR2F55GA102661 | 1HGCR2F55GA120156 | 1HGCR2F55GA143663 | 1HGCR2F55GA151276; 1HGCR2F55GA175237; 1HGCR2F55GA185119; 1HGCR2F55GA107276; 1HGCR2F55GA184603

1HGCR2F55GA168188; 1HGCR2F55GA156803 | 1HGCR2F55GA179109 | 1HGCR2F55GA126507; 1HGCR2F55GA129973 | 1HGCR2F55GA134414; 1HGCR2F55GA186626 | 1HGCR2F55GA197075

1HGCR2F55GA196413; 1HGCR2F55GA147874 | 1HGCR2F55GA170328; 1HGCR2F55GA191499; 1HGCR2F55GA163539 | 1HGCR2F55GA162052; 1HGCR2F55GA153450; 1HGCR2F55GA107682; 1HGCR2F55GA196623 | 1HGCR2F55GA101865 | 1HGCR2F55GA158339 | 1HGCR2F55GA130511 | 1HGCR2F55GA112817 | 1HGCR2F55GA163038; 1HGCR2F55GA164481 | 1HGCR2F55GA159538; 1HGCR2F55GA136891 | 1HGCR2F55GA107438 | 1HGCR2F55GA126328 | 1HGCR2F55GA188876 | 1HGCR2F55GA181622; 1HGCR2F55GA179658; 1HGCR2F55GA112512; 1HGCR2F55GA107861 | 1HGCR2F55GA179028 | 1HGCR2F55GA138978 | 1HGCR2F55GA130315 | 1HGCR2F55GA152914 | 1HGCR2F55GA116396 | 1HGCR2F55GA166778 | 1HGCR2F55GA178042; 1HGCR2F55GA169261 |

1HGCR2F55GA114874

| 1HGCR2F55GA140830 | 1HGCR2F55GA156249; 1HGCR2F55GA161483 | 1HGCR2F55GA172886

1HGCR2F55GA179689; 1HGCR2F55GA156462 | 1HGCR2F55GA127625 | 1HGCR2F55GA170796; 1HGCR2F55GA133330 | 1HGCR2F55GA138107 | 1HGCR2F55GA179482; 1HGCR2F55GA138849; 1HGCR2F55GA173584 | 1HGCR2F55GA159703 | 1HGCR2F55GA135997; 1HGCR2F55GA170779; 1HGCR2F55GA185248

1HGCR2F55GA161080; 1HGCR2F55GA143548 | 1HGCR2F55GA185623

1HGCR2F55GA195049; 1HGCR2F55GA102238 | 1HGCR2F55GA145395; 1HGCR2F55GA177828 | 1HGCR2F55GA114938; 1HGCR2F55GA103194 | 1HGCR2F55GA143811 | 1HGCR2F55GA147034;

1HGCR2F55GA120481

| 1HGCR2F55GA173133 | 1HGCR2F55GA124482; 1HGCR2F55GA142206 | 1HGCR2F55GA153562; 1HGCR2F55GA165047 |

1HGCR2F55GA121291

|

1HGCR2F55GA133134

; 1HGCR2F55GA157286 | 1HGCR2F55GA179966;

1HGCR2F55GA147731

; 1HGCR2F55GA106757 | 1HGCR2F55GA125826 | 1HGCR2F55GA179126 | 1HGCR2F55GA101607; 1HGCR2F55GA162651; 1HGCR2F55GA100215; 1HGCR2F55GA181331 | 1HGCR2F55GA126474 | 1HGCR2F55GA153576; 1HGCR2F55GA150581; 1HGCR2F55GA184942 | 1HGCR2F55GA154162 | 1HGCR2F55GA169020; 1HGCR2F55GA139824; 1HGCR2F55GA119279 | 1HGCR2F55GA142917 | 1HGCR2F55GA189767 | 1HGCR2F55GA107701 | 1HGCR2F55GA141315

1HGCR2F55GA154016 | 1HGCR2F55GA183371 | 1HGCR2F55GA164366 | 1HGCR2F55GA180843 | 1HGCR2F55GA114177 | 1HGCR2F55GA183483 | 1HGCR2F55GA150872; 1HGCR2F55GA133795 | 1HGCR2F55GA182124; 1HGCR2F55GA163959 | 1HGCR2F55GA134543 | 1HGCR2F55GA193334; 1HGCR2F55GA111828 | 1HGCR2F55GA131271

1HGCR2F55GA163136 | 1HGCR2F55GA175724

1HGCR2F55GA137135; 1HGCR2F55GA180745; 1HGCR2F55GA176016 | 1HGCR2F55GA175965 | 1HGCR2F55GA120240; 1HGCR2F55GA146031 | 1HGCR2F55GA123266; 1HGCR2F55GA148751 | 1HGCR2F55GA184410; 1HGCR2F55GA127415 | 1HGCR2F55GA194435; 1HGCR2F55GA166442 | 1HGCR2F55GA175299 | 1HGCR2F55GA186173

1HGCR2F55GA146787; 1HGCR2F55GA199716 | 1HGCR2F55GA192216; 1HGCR2F55GA162438 | 1HGCR2F55GA130251 | 1HGCR2F55GA197772 | 1HGCR2F55GA190711; 1HGCR2F55GA143954 | 1HGCR2F55GA105981

1HGCR2F55GA165551 | 1HGCR2F55GA119993 | 1HGCR2F55GA184343 | 1HGCR2F55GA131559 | 1HGCR2F55GA113837 | 1HGCR2F55GA180115 | 1HGCR2F55GA158583 | 1HGCR2F55GA118360 | 1HGCR2F55GA148510 | 1HGCR2F55GA129312 | 1HGCR2F55GA113823 | 1HGCR2F55GA124952; 1HGCR2F55GA115202; 1HGCR2F55GA122828 | 1HGCR2F55GA186433 | 1HGCR2F55GA156414 | 1HGCR2F55GA136244 | 1HGCR2F55GA133361; 1HGCR2F55GA117063; 1HGCR2F55GA171575; 1HGCR2F55GA151634 | 1HGCR2F55GA160589 | 1HGCR2F55GA139225; 1HGCR2F55GA102496; 1HGCR2F55GA111618 | 1HGCR2F55GA164738

1HGCR2F55GA146756 | 1HGCR2F55GA137376; 1HGCR2F55GA190417

1HGCR2F55GA194676; 1HGCR2F55GA113255; 1HGCR2F55GA184083 | 1HGCR2F55GA133909; 1HGCR2F55GA120335 | 1HGCR2F55GA119203; 1HGCR2F55GA158860 | 1HGCR2F55GA141380 | 1HGCR2F55GA193625 | 1HGCR2F55GA173889; 1HGCR2F55GA196430 | 1HGCR2F55GA148488; 1HGCR2F55GA182916 | 1HGCR2F55GA104569 | 1HGCR2F55GA199618 | 1HGCR2F55GA143579

1HGCR2F55GA189204 | 1HGCR2F55GA173715 | 1HGCR2F55GA111652; 1HGCR2F55GA136633 | 1HGCR2F55GA189168; 1HGCR2F55GA108508 | 1HGCR2F55GA119489 | 1HGCR2F55GA164089; 1HGCR2F55GA134834; 1HGCR2F55GA178574; 1HGCR2F55GA199490 | 1HGCR2F55GA129908; 1HGCR2F55GA150175; 1HGCR2F55GA123820; 1HGCR2F55GA155750; 1HGCR2F55GA156655 | 1HGCR2F55GA194001 | 1HGCR2F55GA120772; 1HGCR2F55GA138348 | 1HGCR2F55GA124921 | 1HGCR2F55GA193656 | 1HGCR2F55GA138835; 1HGCR2F55GA111134 | 1HGCR2F55GA119380 | 1HGCR2F55GA119766 |

1HGCR2F55GA121288

; 1HGCR2F55GA192698

1HGCR2F55GA149902; 1HGCR2F55GA187226; 1HGCR2F55GA131738 | 1HGCR2F55GA187162 | 1HGCR2F55GA178655; 1HGCR2F55GA157188; 1HGCR2F55GA143646; 1HGCR2F55GA186755 | 1HGCR2F55GA121954

1HGCR2F55GA186707; 1HGCR2F55GA162746 | 1HGCR2F55GA195259; 1HGCR2F55GA174783; 1HGCR2F55GA155456; 1HGCR2F55GA126555 | 1HGCR2F55GA156994 | 1HGCR2F55GA188294 | 1HGCR2F55GA184455

1HGCR2F55GA186349 | 1HGCR2F55GA170782 | 1HGCR2F55GA128175 | 1HGCR2F55GA166702; 1HGCR2F55GA108511 | 1HGCR2F55GA177358 | 1HGCR2F55GA107570 | 1HGCR2F55GA168708; 1HGCR2F55GA171074; 1HGCR2F55GA157479

1HGCR2F55GA185525 | 1HGCR2F55GA140729; 1HGCR2F55GA100912; 1HGCR2F55GA166408 | 1HGCR2F55GA100070 | 1HGCR2F55GA188795; 1HGCR2F55GA183872 | 1HGCR2F55GA188599;

1HGCR2F55GA186299

| 1HGCR2F55GA131027 | 1HGCR2F55GA140147 | 1HGCR2F55GA179370 | 1HGCR2F55GA107424 | 1HGCR2F55GA191468 | 1HGCR2F55GA165761 | 1HGCR2F55GA160821 | 1HGCR2F55GA156784; 1HGCR2F55GA123168

1HGCR2F55GA194211; 1HGCR2F55GA132985 | 1HGCR2F55GA145333; 1HGCR2F55GA170104 | 1HGCR2F55GA177182; 1HGCR2F55GA115751 | 1HGCR2F55GA111425 | 1HGCR2F55GA142867

1HGCR2F55GA171222; 1HGCR2F55GA118830; 1HGCR2F55GA195990 | 1HGCR2F55GA152301 | 1HGCR2F55GA177165 | 1HGCR2F55GA142948 | 1HGCR2F55GA171611 |

1HGCR2F55GA128158

| 1HGCR2F55GA187548 | 1HGCR2F55GA196816 | 1HGCR2F55GA177327 | 1HGCR2F55GA177943 | 1HGCR2F55GA100814 | 1HGCR2F55GA179613 | 1HGCR2F55GA199392 | 1HGCR2F55GA190210; 1HGCR2F55GA136731 | 1HGCR2F55GA111957 | 1HGCR2F55GA114325 | 1HGCR2F55GA131514; 1HGCR2F55GA199019; 1HGCR2F55GA183774 | 1HGCR2F55GA191261; 1HGCR2F55GA192412 | 1HGCR2F55GA165484 | 1HGCR2F55GA179188; 1HGCR2F55GA167722; 1HGCR2F55GA150029 | 1HGCR2F55GA196654 | 1HGCR2F55GA177974 | 1HGCR2F55GA180423 | 1HGCR2F55GA173441; 1HGCR2F55GA100683; 1HGCR2F55GA193057 | 1HGCR2F55GA167929 | 1HGCR2F55GA164755 | 1HGCR2F55GA163220; 1HGCR2F55GA161872

1HGCR2F55GA105883 | 1HGCR2F55GA183306 | 1HGCR2F55GA158745 | 1HGCR2F55GA132002 | 1HGCR2F55GA163489; 1HGCR2F55GA141802; 1HGCR2F55GA167171 | 1HGCR2F55GA179546; 1HGCR2F55GA175545; 1HGCR2F55GA123302 | 1HGCR2F55GA129228 | 1HGCR2F55GA152542; 1HGCR2F55GA111442 | 1HGCR2F55GA190885; 1HGCR2F55GA105608; 1HGCR2F55GA180146; 1HGCR2F55GA147440 | 1HGCR2F55GA164092 | 1HGCR2F55GA139161 | 1HGCR2F55GA171088; 1HGCR2F55GA182026 | 1HGCR2F55GA198212

1HGCR2F55GA124983; 1HGCR2F55GA197965 | 1HGCR2F55GA116916 | 1HGCR2F55GA162276 | 1HGCR2F55GA175285 | 1HGCR2F55GA163699 | 1HGCR2F55GA166022 | 1HGCR2F55GA149883 | 1HGCR2F55GA101798; 1HGCR2F55GA130282; 1HGCR2F55GA181037; 1HGCR2F55GA111053 | 1HGCR2F55GA166814 | 1HGCR2F55GA107083 | 1HGCR2F55GA124062; 1HGCR2F55GA181927 | 1HGCR2F55GA169051; 1HGCR2F55GA129567 | 1HGCR2F55GA183502; 1HGCR2F55GA199389; 1HGCR2F55GA195584 | 1HGCR2F55GA189560 | 1HGCR2F55GA133196; 1HGCR2F55GA164772 | 1HGCR2F55GA153643 | 1HGCR2F55GA168787 | 1HGCR2F55GA156042 | 1HGCR2F55GA155179 | 1HGCR2F55GA156381 | 1HGCR2F55GA199067 | 1HGCR2F55GA113398

1HGCR2F55GA193480 | 1HGCR2F55GA102482; 1HGCR2F55GA128399

1HGCR2F55GA186447

1HGCR2F55GA137684 | 1HGCR2F55GA199098

1HGCR2F55GA112641 | 1HGCR2F55GA185573 | 1HGCR2F55GA100926; 1HGCR2F55GA106595; 1HGCR2F55GA189008; 1HGCR2F55GA185511; 1HGCR2F55GA141475; 1HGCR2F55GA166618 | 1HGCR2F55GA119122; 1HGCR2F55GA194063; 1HGCR2F55GA131058 | 1HGCR2F55GA113210; 1HGCR2F55GA136227

1HGCR2F55GA111733; 1HGCR2F55GA177117 | 1HGCR2F55GA136986; 1HGCR2F55GA180311 | 1HGCR2F55GA172399 | 1HGCR2F55GA137619; 1HGCR2F55GA171382

1HGCR2F55GA115569; 1HGCR2F55GA111392 | 1HGCR2F55GA128404; 1HGCR2F55GA186075; 1HGCR2F55GA194810; 1HGCR2F55GA113806 | 1HGCR2F55GA183001 | 1HGCR2F55GA106483

1HGCR2F55GA137751; 1HGCR2F55GA123610 | 1HGCR2F55GA120965 | 1HGCR2F55GA154100; 1HGCR2F55GA110226 | 1HGCR2F55GA149236 | 1HGCR2F55GA159216 | 1HGCR2F55GA110579 | 1HGCR2F55GA163234 | 1HGCR2F55GA113028 | 1HGCR2F55GA157823; 1HGCR2F55GA153268; 1HGCR2F55GA152086

1HGCR2F55GA174105 | 1HGCR2F55GA110906 | 1HGCR2F55GA182253; 1HGCR2F55GA137958; 1HGCR2F55GA123459 | 1HGCR2F55GA193463 | 1HGCR2F55GA168238 | 1HGCR2F55GA104278 | 1HGCR2F55GA140312 | 1HGCR2F55GA143291 | 1HGCR2F55GA126703 | 1HGCR2F55GA116849 | 1HGCR2F55GA153948 |

1HGCR2F55GA123378

; 1HGCR2F55GA118701 | 1HGCR2F55GA169633 |

1HGCR2F55GA142903

| 1HGCR2F55GA145364 | 1HGCR2F55GA153707 | 1HGCR2F55GA157143 | 1HGCR2F55GA196962 | 1HGCR2F55GA182396 | 1HGCR2F55GA185654 | 1HGCR2F55GA128144

1HGCR2F55GA183810; 1HGCR2F55GA114468 | 1HGCR2F55GA195441 |

1HGCR2F55GA1599611HGCR2F55GA193740 | 1HGCR2F55GA122697 | 1HGCR2F55GA177571 | 1HGCR2F55GA172001; 1HGCR2F55GA177408 | 1HGCR2F55GA147583; 1HGCR2F55GA167431 | 1HGCR2F55GA133733; 1HGCR2F55GA147700 | 1HGCR2F55GA115183; 1HGCR2F55GA194399 | 1HGCR2F55GA189106; 1HGCR2F55GA187257; 1HGCR2F55GA140391 | 1HGCR2F55GA185542 | 1HGCR2F55GA145185 | 1HGCR2F55GA151858 | 1HGCR2F55GA187453; 1HGCR2F55GA186223 | 1HGCR2F55GA102062

1HGCR2F55GA199084; 1HGCR2F55GA149365 | 1HGCR2F55GA135644 | 1HGCR2F55GA163976; 1HGCR2F55GA143842; 1HGCR2F55GA141363; 1HGCR2F55GA183869; 1HGCR2F55GA157417 | 1HGCR2F55GA187744 | 1HGCR2F55GA164951

1HGCR2F55GA195651; 1HGCR2F55GA185668; 1HGCR2F55GA165193 | 1HGCR2F55GA112655 | 1HGCR2F55GA194824; 1HGCR2F55GA129245 | 1HGCR2F55GA101915 | 1HGCR2F55GA195455 | 1HGCR2F55GA162519; 1HGCR2F55GA179224 |

1HGCR2F55GA115961

| 1HGCR2F55GA192667; 1HGCR2F55GA103907 | 1HGCR2F55GA164285; 1HGCR2F55GA191180 | 1HGCR2F55GA173178 | 1HGCR2F55GA137510 | 1HGCR2F55GA155568; 1HGCR2F55GA146160; 1HGCR2F55GA162388; 1HGCR2F55GA137202 | 1HGCR2F55GA100084; 1HGCR2F55GA104992; 1HGCR2F55GA152119 | 1HGCR2F55GA175626; 1HGCR2F55GA112297 | 1HGCR2F55GA105804; 1HGCR2F55GA152539; 1HGCR2F55GA113076 | 1HGCR2F55GA180258

1HGCR2F55GA118634; 1HGCR2F55GA191387 | 1HGCR2F55GA156543 | 1HGCR2F55GA184780; 1HGCR2F55GA162679 | 1HGCR2F55GA174251 | 1HGCR2F55GA144148 | 1HGCR2F55GA112347 | 1HGCR2F55GA129844

1HGCR2F55GA117175 | 1HGCR2F55GA109030 | 1HGCR2F55GA100280; 1HGCR2F55GA138463 | 1HGCR2F55GA171141 | 1HGCR2F55GA158518 | 1HGCR2F55GA171866; 1HGCR2F55GA139094 | 1HGCR2F55GA146529 | 1HGCR2F55GA139905; 1HGCR2F55GA105091; 1HGCR2F55GA166599 | 1HGCR2F55GA166697 | 1HGCR2F55GA148796 | 1HGCR2F55GA106919 | 1HGCR2F55GA183788; 1HGCR2F55GA194354; 1HGCR2F55GA174573 | 1HGCR2F55GA117824; 1HGCR2F55GA163685 | 1HGCR2F55GA123851 | 1HGCR2F55GA111456 | 1HGCR2F55GA121775; 1HGCR2F55GA107309 | 1HGCR2F55GA131223; 1HGCR2F55GA180812 | 1HGCR2F55GA118200; 1HGCR2F55GA182933 | 1HGCR2F55GA147938 | 1HGCR2F55GA133778 | 1HGCR2F55GA136941; 1HGCR2F55GA100697 | 1HGCR2F55GA192748; 1HGCR2F55GA180938 | 1HGCR2F55GA157059 | 1HGCR2F55GA141654

1HGCR2F55GA184908 | 1HGCR2F55GA162598; 1HGCR2F55GA153688

1HGCR2F55GA169129 | 1HGCR2F55GA142853 | 1HGCR2F55GA167946 | 1HGCR2F55GA126040; 1HGCR2F55GA113949 | 1HGCR2F55GA127219; 1HGCR2F55GA151035 | 1HGCR2F55GA129648 | 1HGCR2F55GA143629 | 1HGCR2F55GA127446 |

1HGCR2F55GA145705

| 1HGCR2F55GA171589 | 1HGCR2F55GA192586 | 1HGCR2F55GA175836; 1HGCR2F55GA179949; 1HGCR2F55GA105933 | 1HGCR2F55GA119623 | 1HGCR2F55GA138317 | 1HGCR2F55GA150273; 1HGCR2F55GA125289; 1HGCR2F55GA110288; 1HGCR2F55GA117578 | 1HGCR2F55GA184052 | 1HGCR2F55GA178980 | 1HGCR2F55GA134266; 1HGCR2F55GA102739; 1HGCR2F55GA105740 | 1HGCR2F55GA198064; 1HGCR2F55GA123381 | 1HGCR2F55GA129729 | 1HGCR2F55GA123607; 1HGCR2F55GA140214; 1HGCR2F55GA184231 | 1HGCR2F55GA150368; 1HGCR2F55GA174511 | 1HGCR2F55GA184861; 1HGCR2F55GA133988 | 1HGCR2F55GA143212; 1HGCR2F55GA152718 | 1HGCR2F55GA180602 | 1HGCR2F55GA109674; 1HGCR2F55GA190563 | 1HGCR2F55GA164318; 1HGCR2F55GA188750 | 1HGCR2F55GA116317 | 1HGCR2F55GA121226 | 1HGCR2F55GA121341; 1HGCR2F55GA181569

1HGCR2F55GA154906; 1HGCR2F55GA130749 | 1HGCR2F55GA122831 | 1HGCR2F55GA186934; 1HGCR2F55GA123235 | 1HGCR2F55GA170653 | 1HGCR2F55GA164478 | 1HGCR2F55GA120626 | 1HGCR2F55GA154209; 1HGCR2F55GA112350 | 1HGCR2F55GA168823; 1HGCR2F55GA169647; 1HGCR2F55GA161208 | 1HGCR2F55GA199327 | 1HGCR2F55GA114003 | 1HGCR2F55GA164254; 1HGCR2F55GA118438 | 1HGCR2F55GA147762 | 1HGCR2F55GA180180; 1HGCR2F55GA160611; 1HGCR2F55GA188635 | 1HGCR2F55GA165582; 1HGCR2F55GA130590 | 1HGCR2F55GA162018; 1HGCR2F55GA146496; 1HGCR2F55GA104765; 1HGCR2F55GA141203; 1HGCR2F55GA112865 | 1HGCR2F55GA123350 | 1HGCR2F55GA154811 | 1HGCR2F55GA134431 | 1HGCR2F55GA172712 | 1HGCR2F55GA190739; 1HGCR2F55GA146482; 1HGCR2F55GA126961; 1HGCR2F55GA140567 | 1HGCR2F55GA157952 | 1HGCR2F55GA122117 | 1HGCR2F55GA118469 | 1HGCR2F55GA102871; 1HGCR2F55GA102823 | 1HGCR2F55GA163430; 1HGCR2F55GA135112

1HGCR2F55GA152363; 1HGCR2F55GA189493; 1HGCR2F55GA103051 | 1HGCR2F55GA112302 | 1HGCR2F55GA138043 | 1HGCR2F55GA126782

1HGCR2F55GA144022;

1HGCR2F55GA173679

| 1HGCR2F55GA124918 | 1HGCR2F55GA141332 | 1HGCR2F55GA162228 | 1HGCR2F55GA185282; 1HGCR2F55GA150015 | 1HGCR2F55GA104121; 1HGCR2F55GA144117; 1HGCR2F55GA121193; 1HGCR2F55GA100831 | 1HGCR2F55GA162116 | 1HGCR2F55GA125258; 1HGCR2F55GA123140 | 1HGCR2F55GA120111 | 1HGCR2F55GA189865; 1HGCR2F55GA162794; 1HGCR2F55GA157482 | 1HGCR2F55GA125180; 1HGCR2F55GA184777 | 1HGCR2F55GA197349 | 1HGCR2F55GA103826 | 1HGCR2F55GA183905; 1HGCR2F55GA131805; 1HGCR2F55GA182236; 1HGCR2F55GA148779 | 1HGCR2F55GA147776 | 1HGCR2F55GA198680 | 1HGCR2F55GA144232 | 1HGCR2F55GA105267; 1HGCR2F55GA158244; 1HGCR2F55GA116009 | 1HGCR2F55GA190644 | 1HGCR2F55GA171804; 1HGCR2F55GA134459 | 1HGCR2F55GA116513 | 1HGCR2F55GA169101 | 1HGCR2F55GA135241

1HGCR2F55GA142058 | 1HGCR2F55GA186674; 1HGCR2F55GA191163 | 1HGCR2F55GA158924; 1HGCR2F55GA167803 | 1HGCR2F55GA188201; 1HGCR2F55GA164917 | 1HGCR2F55GA161015; 1HGCR2F55GA109531; 1HGCR2F55GA147146 | 1HGCR2F55GA178249; 1HGCR2F55GA180048 | 1HGCR2F55GA126183; 1HGCR2F55GA142402

1HGCR2F55GA179787 | 1HGCR2F55GA111182 | 1HGCR2F55GA165677 | 1HGCR2F55GA112736; 1HGCR2F55GA121131 | 1HGCR2F55GA194953; 1HGCR2F55GA181605 | 1HGCR2F55GA183094; 1HGCR2F55GA154775 | 1HGCR2F55GA165162; 1HGCR2F55GA193589 | 1HGCR2F55GA162441 | 1HGCR2F55GA107794; 1HGCR2F55GA129455 | 1HGCR2F55GA190272 | 1HGCR2F55GA148944 | 1HGCR2F55GA161077; 1HGCR2F55GA153223; 1HGCR2F55GA150189; 1HGCR2F55GA172693 | 1HGCR2F55GA136129 | 1HGCR2F55GA143761; 1HGCR2F55GA193804; 1HGCR2F55GA199683

1HGCR2F55GA180700 | 1HGCR2F55GA134395; 1HGCR2F55GA197044 | 1HGCR2F55GA152248; 1HGCR2F55GA146370 | 1HGCR2F55GA106189 | 1HGCR2F55GA183337 | 1HGCR2F55GA184035 | 1HGCR2F55GA107925 | 1HGCR2F55GA145347 | 1HGCR2F55GA188991

1HGCR2F55GA184276 | 1HGCR2F55GA188568 | 1HGCR2F55GA112364 | 1HGCR2F55GA159121 | 1HGCR2F55GA189977 |

1HGCR2F55GA150290

; 1HGCR2F55GA152802 | 1HGCR2F55GA180566 | 1HGCR2F55GA138186 | 1HGCR2F55GA181183; 1HGCR2F55GA114051

1HGCR2F55GA194631 | 1HGCR2F55GA117953 | 1HGCR2F55GA115779 | 1HGCR2F55GA108668 | 1HGCR2F55GA124501 | 1HGCR2F55GA147678 | 1HGCR2F55GA192930 | 1HGCR2F55GA183130; 1HGCR2F55GA102322 | 1HGCR2F55GA122814 | 1HGCR2F55GA130847 | 1HGCR2F55GA142562 | 1HGCR2F55GA118553 | 1HGCR2F55GA187551 | 1HGCR2F55GA142982 | 1HGCR2F55GA126135 | 1HGCR2F55GA156929 | 1HGCR2F55GA167039 | 1HGCR2F55GA182186 | 1HGCR2F55GA168062 | 1HGCR2F55GA158566; 1HGCR2F55GA178056; 1HGCR2F55GA182298 | 1HGCR2F55GA185752; 1HGCR2F55GA180387 | 1HGCR2F55GA127804; 1HGCR2F55GA107293 | 1HGCR2F55GA178378 | 1HGCR2F55GA165159 | 1HGCR2F55GA113093 | 1HGCR2F55GA116558 | 1HGCR2F55GA104961 | 1HGCR2F55GA172080 | 1HGCR2F55GA168045 | 1HGCR2F55GA120867 | 1HGCR2F55GA177909 | 1HGCR2F55GA134557 | 1HGCR2F55GA109772 | 1HGCR2F55GA159846; 1HGCR2F55GA168899; 1HGCR2F55GA102112; 1HGCR2F55GA189946 | 1HGCR2F55GA158129

1HGCR2F55GA177912; 1HGCR2F55GA161810 | 1HGCR2F55GA104846 | 1HGCR2F55GA175786 | 1HGCR2F55GA140309 | 1HGCR2F55GA147972; 1HGCR2F55GA139015; 1HGCR2F55GA157305; 1HGCR2F55GA161595;

1HGCR2F55GA164237

; 1HGCR2F55GA174556 | 1HGCR2F55GA128418; 1HGCR2F55GA159863 | 1HGCR2F55GA137359; 1HGCR2F55GA171494 | 1HGCR2F55GA196248; 1HGCR2F55GA174072 | 1HGCR2F55GA127513; 1HGCR2F55GA129195 | 1HGCR2F55GA106399; 1HGCR2F55GA132114

1HGCR2F55GA182544 | 1HGCR2F55GA181555

1HGCR2F55GA110937 | 1HGCR2F55GA102935; 1HGCR2F55GA162939 | 1HGCR2F55GA147308 | 1HGCR2F55GA195262 | 1HGCR2F55GA163329 | 1HGCR2F55GA158292 | 1HGCR2F55GA105351 | 1HGCR2F55GA189669 | 1HGCR2F55GA143355 | 1HGCR2F55GA168515 | 1HGCR2F55GA109870; 1HGCR2F55GA147325 | 1HGCR2F55GA104863

1HGCR2F55GA178428

| 1HGCR2F55GA180664; 1HGCR2F55GA164495; 1HGCR2F55GA159099; 1HGCR2F55GA107780 | 1HGCR2F55GA101543 | 1HGCR2F55GA183435

1HGCR2F55GA147079; 1HGCR2F55GA117354 | 1HGCR2F55GA199750 | 1HGCR2F55GA135479

1HGCR2F55GA165033; 1HGCR2F55GA132744 | 1HGCR2F55GA130346; 1HGCR2F55GA105964 | 1HGCR2F55GA126104 | 1HGCR2F55GA107455 | 1HGCR2F55GA162536

1HGCR2F55GA163461; 1HGCR2F55GA129441;

1HGCR2F55GA1070181HGCR2F55GA160429; 1HGCR2F55GA132453 | 1HGCR2F55GA123025 | 1HGCR2F55GA105589 | 1HGCR2F55GA156865 | 1HGCR2F55GA193446 | 1HGCR2F55GA168255; 1HGCR2F55GA125339 | 1HGCR2F55GA133568; 1HGCR2F55GA121694; 1HGCR2F55GA176954 | 1HGCR2F55GA118696; 1HGCR2F55GA161161 | 1HGCR2F55GA155134 | 1HGCR2F55GA173116 | 1HGCR2F55GA164383 | 1HGCR2F55GA199862 | 1HGCR2F55GA172290 | 1HGCR2F55GA155666; 1HGCR2F55GA136213; 1HGCR2F55GA158079; 1HGCR2F55GA155425 | 1HGCR2F55GA182303 | 1HGCR2F55GA168398 | 1HGCR2F55GA152704 | 1HGCR2F55GA156638 | 1HGCR2F55GA194239 | 1HGCR2F55GA124451 | 1HGCR2F55GA114986 | 1HGCR2F55GA192362; 1HGCR2F55GA110064 | 1HGCR2F55GA197237

1HGCR2F55GA119699 | 1HGCR2F55GA120786 | 1HGCR2F55GA176646

1HGCR2F55GA187758 | 1HGCR2F55GA146398 | 1HGCR2F55GA187629 | 1HGCR2F55GA139208 | 1HGCR2F55GA127463 | 1HGCR2F55GA194287 | 1HGCR2F55GA154307 | 1HGCR2F55GA195598; 1HGCR2F55GA132663 | 1HGCR2F55GA158258; 1HGCR2F55GA158082 | 1HGCR2F55GA191504; 1HGCR2F55GA154212 | 1HGCR2F55GA111814 | 1HGCR2F55GA125471; 1HGCR2F55GA174637 | 1HGCR2F55GA148278; 1HGCR2F55GA146739

1HGCR2F55GA105169; 1HGCR2F55GA151410

1HGCR2F55GA197870

1HGCR2F55GA103096 | 1HGCR2F55GA114082 | 1HGCR2F55GA148667; 1HGCR2F55GA151455 | 1HGCR2F55GA185895; 1HGCR2F55GA110517 | 1HGCR2F55GA173486; 1HGCR2F55GA150371; 1HGCR2F55GA103602; 1HGCR2F55GA120013; 1HGCR2F55GA122277 | 1HGCR2F55GA136860 | 1HGCR2F55GA114504 | 1HGCR2F55GA136602 | 1HGCR2F55GA158132; 1HGCR2F55GA168417; 1HGCR2F55GA123090; 1HGCR2F55GA113563 | 1HGCR2F55GA145297 | 1HGCR2F55GA194452; 1HGCR2F55GA176906 | 1HGCR2F55GA146434 | 1HGCR2F55GA157711; 1HGCR2F55GA156171 | 1HGCR2F55GA135319 | 1HGCR2F55GA199912 | 1HGCR2F55GA110128; 1HGCR2F55GA169826; 1HGCR2F55GA140505; 1HGCR2F55GA199909 | 1HGCR2F55GA123283; 1HGCR2F55GA100750 | 1HGCR2F55GA149690

1HGCR2F55GA148460; 1HGCR2F55GA122795; 1HGCR2F55GA189817 | 1HGCR2F55GA117595; 1HGCR2F55GA127429 | 1HGCR2F55GA188666; 1HGCR2F55GA164304 | 1HGCR2F55GA181863 | 1HGCR2F55GA159488 | 1HGCR2F55GA125759; 1HGCR2F55GA188747

1HGCR2F55GA102854 | 1HGCR2F55GA139595; 1HGCR2F55GA122764; 1HGCR2F55GA171737 | 1HGCR2F55GA144196

1HGCR2F55GA131240 | 1HGCR2F55GA109447 |

1HGCR2F55GA131352

| 1HGCR2F55GA130444 | 1HGCR2F55GA110386 | 1HGCR2F55GA106712; 1HGCR2F55GA196508; 1HGCR2F55GA113322 | 1HGCR2F55GA135045 | 1HGCR2F55GA174153; 1HGCR2F55GA113899 | 1HGCR2F55GA120691; 1HGCR2F55GA145851 | 1HGCR2F55GA183466 | 1HGCR2F55GA193351 | 1HGCR2F55GA114535 | 1HGCR2F55GA188408 | 1HGCR2F55GA194936 | 1HGCR2F55GA178364; 1HGCR2F55GA155344; 1HGCR2F55GA121890; 1HGCR2F55GA114471; 1HGCR2F55GA165520 | 1HGCR2F55GA154940 | 1HGCR2F55GA177652 | 1HGCR2F55GA194404 |

1HGCR2F55GA188232

| 1HGCR2F55GA152847; 1HGCR2F55GA190076 | 1HGCR2F55GA103468;

1HGCR2F55GA198047

| 1HGCR2F55GA117502 | 1HGCR2F55GA149267 | 1HGCR2F55GA113885 | 1HGCR2F55GA103485; 1HGCR2F55GA158261 | 1HGCR2F55GA157398; 1HGCR2F55GA181751; 1HGCR2F55GA191194 | 1HGCR2F55GA169549; 1HGCR2F55GA123137 | 1HGCR2F55GA162049; 1HGCR2F55GA103535 | 1HGCR2F55GA186108 | 1HGCR2F55GA108315 | 1HGCR2F55GA187081 | 1HGCR2F55GA195763 | 1HGCR2F55GA132369

1HGCR2F55GA154050 | 1HGCR2F55GA170877 | 1HGCR2F55GA171415

1HGCR2F55GA128242 | 1HGCR2F55GA195553 | 1HGCR2F55GA168059 | 1HGCR2F55GA179157; 1HGCR2F55GA108900 | 1HGCR2F55GA112185; 1HGCR2F55GA163914; 1HGCR2F55GA187422 | 1HGCR2F55GA160737 | 1HGCR2F55GA167123 | 1HGCR2F55GA118326; 1HGCR2F55GA125485 | 1HGCR2F55GA100716; 1HGCR2F55GA113157; 1HGCR2F55GA182639; 1HGCR2F55GA189249; 1HGCR2F55GA110758 | 1HGCR2F55GA191244 | 1HGCR2F55GA104832

1HGCR2F55GA137152; 1HGCR2F55GA107892; 1HGCR2F55GA166957 | 1HGCR2F55GA128645; 1HGCR2F55GA146949 | 1HGCR2F55GA136275 | 1HGCR2F55GA102675; 1HGCR2F55GA170670 | 1HGCR2F55GA159023; 1HGCR2F55GA153660 | 1HGCR2F55GA155957 | 1HGCR2F55GA151083 | 1HGCR2F55GA172497 | 1HGCR2F55GA179210 | 1HGCR2F55GA187002; 1HGCR2F55GA178851; 1HGCR2F55GA196606 | 1HGCR2F55GA163928 | 1HGCR2F55GA187503 | 1HGCR2F55GA187145 | 1HGCR2F55GA112672; 1HGCR2F55GA117712 | 1HGCR2F55GA198288 | 1HGCR2F55GA159782 | 1HGCR2F55GA168241 | 1HGCR2F55GA118097; 1HGCR2F55GA127267 | 1HGCR2F55GA164898 | 1HGCR2F55GA162620 | 1HGCR2F55GA181975

1HGCR2F55GA121369 | 1HGCR2F55GA105768; 1HGCR2F55GA104667 | 1HGCR2F55GA115393 | 1HGCR2F55GA135577

1HGCR2F55GA152461 | 1HGCR2F55GA106242 | 1HGCR2F55GA136325; 1HGCR2F55GA193799 | 1HGCR2F55GA113207; 1HGCR2F55GA115457 | 1HGCR2F55GA109612; 1HGCR2F55GA156641 | 1HGCR2F55GA155473; 1HGCR2F55GA148426; 1HGCR2F55GA139869 | 1HGCR2F55GA148135 | 1HGCR2F55GA103583 | 1HGCR2F55GA123543

1HGCR2F55GA176498; 1HGCR2F55GA103650

1HGCR2F55GA159085; 1HGCR2F55GA179286 | 1HGCR2F55GA102529 | 1HGCR2F55GA172564; 1HGCR2F55GA112882 |

1HGCR2F55GA152203

; 1HGCR2F55GA110694 | 1HGCR2F55GA100652 | 1HGCR2F55GA127978; 1HGCR2F55GA199229 | 1HGCR2F55GA196797 | 1HGCR2F55GA120674 | 1HGCR2F55GA123980 | 1HGCR2F55GA182382 | 1HGCR2F55GA113790 | 1HGCR2F55GA198954 | 1HGCR2F55GA159040

1HGCR2F55GA118116

1HGCR2F55GA101137 | 1HGCR2F55GA176095; 1HGCR2F55GA143517 | 1HGCR2F55GA118472 | 1HGCR2F55GA153206 | 1HGCR2F55GA170541; 1HGCR2F55GA141282 | 1HGCR2F55GA167154 | 1HGCR2F55GA142822 | 1HGCR2F55GA179031 | 1HGCR2F55GA140651 | 1HGCR2F55GA159667 | 1HGCR2F55GA154002 |

1HGCR2F55GA116771

| 1HGCR2F55GA163198; 1HGCR2F55GA138382; 1HGCR2F55GA195357 | 1HGCR2F55GA166764; 1HGCR2F55GA107326 | 1HGCR2F55GA177411 | 1HGCR2F55GA148720 | 1HGCR2F55GA145509 | 1HGCR2F55GA130248; 1HGCR2F55GA125177; 1HGCR2F55GA120495 | 1HGCR2F55GA115894 | 1HGCR2F55GA197769 | 1HGCR2F55GA116365; 1HGCR2F55GA118178; 1HGCR2F55GA191728 | 1HGCR2F55GA116379 | 1HGCR2F55GA175335 | 1HGCR2F55GA162553; 1HGCR2F55GA133165; 1HGCR2F55GA165727 | 1HGCR2F55GA137555 | 1HGCR2F55GA191454 | 1HGCR2F55GA144571; 1HGCR2F55GA136566 | 1HGCR2F55GA137541 | 1HGCR2F55GA150774 | 1HGCR2F55GA155540

1HGCR2F55GA191583 | 1HGCR2F55GA115412 | 1HGCR2F55GA153383; 1HGCR2F55GA119931 | 1HGCR2F55GA102613; 1HGCR2F55GA146286 | 1HGCR2F55GA193320; 1HGCR2F55GA179353; 1HGCR2F55GA165730 | 1HGCR2F55GA177375 | 1HGCR2F55GA112591; 1HGCR2F55GA124644 | 1HGCR2F55GA185170; 1HGCR2F55GA128290 | 1HGCR2F55GA174900 | 1HGCR2F55GA172550 | 1HGCR2F55GA135482; 1HGCR2F55GA125406 | 1HGCR2F55GA189929 | 1HGCR2F55GA152606 | 1HGCR2F55GA114163; 1HGCR2F55GA138866 | 1HGCR2F55GA170040 | 1HGCR2F55GA190031 | 1HGCR2F55GA145879 | 1HGCR2F55GA122585 | 1HGCR2F55GA199148; 1HGCR2F55GA139919; 1HGCR2F55GA161645 | 1HGCR2F55GA163895 | 1HGCR2F55GA136406; 1HGCR2F55GA160379 | 1HGCR2F55GA106287 | 1HGCR2F55GA113417 | 1HGCR2F55GA197304 | 1HGCR2F55GA114972 | 1HGCR2F55GA141878 | 1HGCR2F55GA183600 | 1HGCR2F55GA118035 | 1HGCR2F55GA156901 | 1HGCR2F55GA193270; 1HGCR2F55GA148023 | 1HGCR2F55GA146157;

1HGCR2F55GA147194

; 1HGCR2F55GA150578 | 1HGCR2F55GA114230; 1HGCR2F55GA199330; 1HGCR2F55GA158972 | 1HGCR2F55GA106743 | 1HGCR2F55GA127821; 1HGCR2F55GA140231

1HGCR2F55GA133280 | 1HGCR2F55GA131710 | 1HGCR2F55GA194516 | 1HGCR2F55GA128385 | 1HGCR2F55GA115880 | 1HGCR2F55GA108590; 1HGCR2F55GA153139; 1HGCR2F55GA108458 | 1HGCR2F55GA130833; 1HGCR2F55GA138902 | 1HGCR2F55GA149253; 1HGCR2F55GA181409 | 1HGCR2F55GA136020; 1HGCR2F55GA145770; 1HGCR2F55GA175464 | 1HGCR2F55GA112025; 1HGCR2F55GA110078; 1HGCR2F55GA118004 | 1HGCR2F55GA180678 | 1HGCR2F55GA121176; 1HGCR2F55GA133358; 1HGCR2F55GA134820

1HGCR2F55GA190837

1HGCR2F55GA114289 | 1HGCR2F55GA142125 | 1HGCR2F55GA148748 | 1HGCR2F55GA145042 | 1HGCR2F55GA127236; 1HGCR2F55GA109965; 1HGCR2F55GA101641 | 1HGCR2F55GA152217; 1HGCR2F55GA150130 | 1HGCR2F55GA112008 | 1HGCR2F55GA167509; 1HGCR2F55GA160270 | 1HGCR2F55GA176503 | 1HGCR2F55GA149821; 1HGCR2F55GA105723 | 1HGCR2F55GA171964 | 1HGCR2F55GA120657 | 1HGCR2F55GA184312 | 1HGCR2F55GA158681 | 1HGCR2F55GA120576 | 1HGCR2F55GA186450 | 1HGCR2F55GA189302 | 1HGCR2F55GA182317; 1HGCR2F55GA110548

1HGCR2F55GA145235 | 1HGCR2F55GA117855 | 1HGCR2F55GA166084 | 1HGCR2F55GA194774 | 1HGCR2F55GA119928; 1HGCR2F55GA163363 | 1HGCR2F55GA122179 | 1HGCR2F55GA172709 | 1HGCR2F55GA181264 | 1HGCR2F55GA117189 | 1HGCR2F55GA120366; 1HGCR2F55GA123798 | 1HGCR2F55GA191566; 1HGCR2F55GA174380; 1HGCR2F55GA108847; 1HGCR2F55GA108542

1HGCR2F55GA124319 | 1HGCR2F55GA126751

1HGCR2F55GA167090 | 1HGCR2F55GA193219 | 1HGCR2F55GA155960; 1HGCR2F55GA121999; 1HGCR2F55GA135305; 1HGCR2F55GA101400 | 1HGCR2F55GA146627 | 1HGCR2F55GA180101; 1HGCR2F55GA135370 | 1HGCR2F55GA171818 | 1HGCR2F55GA156252 | 1HGCR2F55GA171303 | 1HGCR2F55GA161399; 1HGCR2F55GA168952 | 1HGCR2F55GA103549; 1HGCR2F55GA137832 | 1HGCR2F55GA132890 | 1HGCR2F55GA152251 | 1HGCR2F55GA129164; 1HGCR2F55GA135269 | 1HGCR2F55GA165663 | 1HGCR2F55GA154114 | 1HGCR2F55GA136745 | 1HGCR2F55GA167686 | 1HGCR2F55GA165422 | 1HGCR2F55GA139841

1HGCR2F55GA175674 | 1HGCR2F55GA175397; 1HGCR2F55GA132792 | 1HGCR2F55GA128953 | 1HGCR2F55GA151066; 1HGCR2F55GA172967 | 1HGCR2F55GA171947 | 1HGCR2F55GA121730; 1HGCR2F55GA116835; 1HGCR2F55GA126670 | 1HGCR2F55GA139483 | 1HGCR2F55GA102384

1HGCR2F55GA146630 | 1HGCR2F55GA135322 | 1HGCR2F55GA199893; 1HGCR2F55GA126636 | 1HGCR2F55GA116995 | 1HGCR2F55GA193222 | 1HGCR2F55GA186271; 1HGCR2F55GA128046; 1HGCR2F55GA174587 | 1HGCR2F55GA100618 | 1HGCR2F55GA176257 | 1HGCR2F55GA130783 | 1HGCR2F55GA114227

1HGCR2F55GA193141

1HGCR2F55GA132467; 1HGCR2F55GA134154; 1HGCR2F55GA189428; 1HGCR2F55GA175898; 1HGCR2F55GA111778

1HGCR2F55GA131030 | 1HGCR2F55GA196220 | 1HGCR2F55GA151441 | 1HGCR2F55GA132338 | 1HGCR2F55GA132145; 1HGCR2F55GA130461 | 1HGCR2F55GA152816

1HGCR2F55GA150905 | 1HGCR2F55GA191471 | 1HGCR2F55GA181233 | 1HGCR2F55GA118455

1HGCR2F55GA104541; 1HGCR2F55GA101574 | 1HGCR2F55GA175772; 1HGCR2F55GA110047 | 1HGCR2F55GA124563 | 1HGCR2F55GA154727; 1HGCR2F55GA152959 | 1HGCR2F55GA135790 | 1HGCR2F55GA170068; 1HGCR2F55GA132274; 1HGCR2F55GA118407; 1HGCR2F55GA132839 | 1HGCR2F55GA101297 | 1HGCR2F55GA150046 | 1HGCR2F55GA170085 | 1HGCR2F55GA159930 | 1HGCR2F55GA173598; 1HGCR2F55GA105463 | 1HGCR2F55GA103843

1HGCR2F55GA143744; 1HGCR2F55GA179868 | 1HGCR2F55GA147521 | 1HGCR2F55GA139614 | 1HGCR2F55GA193897 | 1HGCR2F55GA101784 | 1HGCR2F55GA192457 | 1HGCR2F55GA140777 | 1HGCR2F55GA197805

1HGCR2F55GA101347; 1HGCR2F55GA187887

1HGCR2F55GA118892 | 1HGCR2F55GA166019; 1HGCR2F55GA126863 | 1HGCR2F55GA188425

1HGCR2F55GA185797; 1HGCR2F55GA167820 | 1HGCR2F55GA148202 | 1HGCR2F55GA192295; 1HGCR2F55GA117211 | 1HGCR2F55GA163637 | 1HGCR2F55GA157627 | 1HGCR2F55GA182964 | 1HGCR2F55GA165680 | 1HGCR2F55GA169115 | 1HGCR2F55GA115068 | 1HGCR2F55GA152489; 1HGCR2F55GA165078; 1HGCR2F55GA157613; 1HGCR2F55GA101025 | 1HGCR2F55GA125096; 1HGCR2F55GA160205

1HGCR2F55GA159202 | 1HGCR2F55GA150418 | 1HGCR2F55GA170345; 1HGCR2F55GA180485 | 1HGCR2F55GA154663 | 1HGCR2F55GA167493; 1HGCR2F55GA131870 | 1HGCR2F55GA114292; 1HGCR2F55GA175755 | 1HGCR2F55GA163167 | 1HGCR2F55GA162567 | 1HGCR2F55GA158602

1HGCR2F55GA198372; 1HGCR2F55GA181412; 1HGCR2F55GA199831

1HGCR2F55GA170846 | 1HGCR2F55GA164657; 1HGCR2F55GA182642 | 1HGCR2F55GA171608 | 1HGCR2F55GA176632 | 1HGCR2F55GA176985 | 1HGCR2F55GA173925 | 1HGCR2F55GA147633; 1HGCR2F55GA129388 | 1HGCR2F55GA135384

1HGCR2F55GA133263

1HGCR2F55GA146059 | 1HGCR2F55GA194323 | 1HGCR2F55GA120593 | 1HGCR2F55GA118133 | 1HGCR2F55GA157837 | 1HGCR2F55GA184360 | 1HGCR2F55GA181345; 1HGCR2F55GA165596

1HGCR2F55GA100005 | 1HGCR2F55GA144201 | 1HGCR2F55GA100330 | 1HGCR2F55GA190773 | 1HGCR2F55GA120402; 1HGCR2F55GA158437; 1HGCR2F55GA198744 | 1HGCR2F55GA115913 | 1HGCR2F55GA186044 | 1HGCR2F55GA100747; 1HGCR2F55GA163525 | 1HGCR2F55GA123705 | 1HGCR2F55GA157112 | 1HGCR2F55GA121419 | 1HGCR2F55GA175027 | 1HGCR2F55GA153352 | 1HGCR2F55GA146661; 1HGCR2F55GA167137; 1HGCR2F55GA166036; 1HGCR2F55GA122229 | 1HGCR2F55GA191972; 1HGCR2F55GA138351 | 1HGCR2F55GA184116; 1HGCR2F55GA124160 | 1HGCR2F55GA115507 | 1HGCR2F55GA189364; 1HGCR2F55GA169857 | 1HGCR2F55GA129858 | 1HGCR2F55GA101171; 1HGCR2F55GA127706 | 1HGCR2F55GA175321; 1HGCR2F55GA162066; 1HGCR2F55GA165341 | 1HGCR2F55GA154422 | 1HGCR2F55GA132498 | 1HGCR2F55GA133506; 1HGCR2F55GA124143 | 1HGCR2F55GA121565 | 1HGCR2F55GA106709; 1HGCR2F55GA131657; 1HGCR2F55GA122313 | 1HGCR2F55GA174668 |

1HGCR2F55GA159619

| 1HGCR2F55GA118679; 1HGCR2F55GA188392 | 1HGCR2F55GA185816 | 1HGCR2F55GA180731

1HGCR2F55GA149673 | 1HGCR2F55GA160883 | 1HGCR2F55GA124532; 1HGCR2F55GA184309; 1HGCR2F55GA194970 |

1HGCR2F55GA178932

| 1HGCR2F55GA194127 | 1HGCR2F55GA102448; 1HGCR2F55GA182849 | 1HGCR2F55GA150743 | 1HGCR2F55GA197416; 1HGCR2F55GA152377 | 1HGCR2F55GA107987 | 1HGCR2F55GA153240; 1HGCR2F55GA120142; 1HGCR2F55GA130573 | 1HGCR2F55GA113689 | 1HGCR2F55GA154923 | 1HGCR2F55GA109335 | 1HGCR2F55GA113594; 1HGCR2F55GA192863 | 1HGCR2F55GA108105; 1HGCR2F55GA161516; 1HGCR2F55GA198341 | 1HGCR2F55GA115572 | 1HGCR2F55GA135580; 1HGCR2F55GA104605; 1HGCR2F55GA131108 | 1HGCR2F55GA153934; 1HGCR2F55GA186187 | 1HGCR2F55GA106225 | 1HGCR2F55GA195200 | 1HGCR2F55GA128256 | 1HGCR2F55GA190532 | 1HGCR2F55GA178977; 1HGCR2F55GA156770 | 1HGCR2F55GA168627 | 1HGCR2F55GA179160 | 1HGCR2F55GA101123; 1HGCR2F55GA132257 | 1HGCR2F55GA184701

1HGCR2F55GA159944 | 1HGCR2F55GA117290; 1HGCR2F55GA137328; 1HGCR2F55GA172046 | 1HGCR2F55GA102983; 1HGCR2F55GA131934 | 1HGCR2F55GA161922; 1HGCR2F55GA179062; 1HGCR2F55GA195245; 1HGCR2F55GA191695; 1HGCR2F55GA165016; 1HGCR2F55GA162990 | 1HGCR2F55GA104345; 1HGCR2F55GA171429 | 1HGCR2F55GA183578 | 1HGCR2F55GA144800 | 1HGCR2F55GA113014 | 1HGCR2F55GA114650 | 1HGCR2F55GA197139 | 1HGCR2F55GA187694 | 1HGCR2F55GA161371 | 1HGCR2F55GA179174; 1HGCR2F55GA144666 | 1HGCR2F55GA108699; 1HGCR2F55GA188277; 1HGCR2F55GA137491 | 1HGCR2F55GA163704; 1HGCR2F55GA105513; 1HGCR2F55GA161693; 1HGCR2F55GA135840; 1HGCR2F55GA147258; 1HGCR2F55GA145199 | 1HGCR2F55GA187663; 1HGCR2F55GA145798; 1HGCR2F55GA157191 | 1HGCR2F55GA124398 | 1HGCR2F55GA132730 | 1HGCR2F55GA163427; 1HGCR2F55GA126460 | 1HGCR2F55GA113580; 1HGCR2F55GA111005 | 1HGCR2F55GA165985 | 1HGCR2F55GA121310 | 1HGCR2F55GA160527

1HGCR2F55GA151682 | 1HGCR2F55GA183175; 1HGCR2F55GA197173 | 1HGCR2F55GA192507 | 1HGCR2F55GA163945;

1HGCR2F55GA107116

| 1HGCR2F55GA111747 | 1HGCR2F55GA184259; 1HGCR2F55GA194905 | 1HGCR2F55GA171169 | 1HGCR2F55GA170426 | 1HGCR2F55GA125647 | 1HGCR2F55GA195181 | 1HGCR2F55GA192989 | 1HGCR2F55GA187470 |

1HGCR2F55GA107889

| 1HGCR2F55GA172077 | 1HGCR2F55GA102630 | 1HGCR2F55GA134204 | 1HGCR2F55GA189252; 1HGCR2F55GA108055 | 1HGCR2F55GA105172; 1HGCR2F55GA100800 | 1HGCR2F55GA133246; 1HGCR2F55GA105320 | 1HGCR2F55GA179076

1HGCR2F55GA194791 | 1HGCR2F55GA164335; 1HGCR2F55GA157367; 1HGCR2F55GA174265; 1HGCR2F55GA106404 | 1HGCR2F55GA198999 | 1HGCR2F55GA100425 | 1HGCR2F55GA119198; 1HGCR2F55GA125907; 1HGCR2F55GA144182 | 1HGCR2F55GA173570; 1HGCR2F55GA178395 | 1HGCR2F55GA133389; 1HGCR2F55GA125616; 1HGCR2F55GA126295 | 1HGCR2F55GA105446 | 1HGCR2F55GA164786; 1HGCR2F55GA170636; 1HGCR2F55GA184391; 1HGCR2F55GA164576 | 1HGCR2F55GA134073; 1HGCR2F55GA127902 | 1HGCR2F55GA173083

1HGCR2F55GA154193; 1HGCR2F55GA134980 | 1HGCR2F55GA115460 | 1HGCR2F55GA120237 | 1HGCR2F55GA153626 | 1HGCR2F55GA117323 | 1HGCR2F55GA104295 | 1HGCR2F55GA101283 | 1HGCR2F55GA185136 | 1HGCR2F55GA170474; 1HGCR2F55GA188540 | 1HGCR2F55GA160902 | 1HGCR2F55GA128841; 1HGCR2F55GA154081; 1HGCR2F55GA181846 | 1HGCR2F55GA114891 | 1HGCR2F55GA111876; 1HGCR2F55GA183144

1HGCR2F55GA145025 | 1HGCR2F55GA194242 |

1HGCR2F55GA191714

| 1HGCR2F55GA101994; 1HGCR2F55GA115958 | 1HGCR2F55GA185329 | 1HGCR2F55GA148698 | 1HGCR2F55GA125440 | 1HGCR2F55GA194760; 1HGCR2F55GA122781;

1HGCR2F55GA158003

| 1HGCR2F55GA139029 | 1HGCR2F55GA117161; 1HGCR2F55GA128354 | 1HGCR2F55GA168997; 1HGCR2F55GA126992; 1HGCR2F55GA149186

1HGCR2F55GA171530 | 1HGCR2F55GA175383; 1HGCR2F55GA104717 | 1HGCR2F55GA194208 | 1HGCR2F55GA194094 | 1HGCR2F55GA160950

1HGCR2F55GA197545; 1HGCR2F55GA173701; 1HGCR2F55GA164447 | 1HGCR2F55GA164156; 1HGCR2F55GA176923 | 1HGCR2F55GA182771; 1HGCR2F55GA132355

1HGCR2F55GA125048; 1HGCR2F55GA135062 | 1HGCR2F55GA165842 | 1HGCR2F55GA104314 | 1HGCR2F55GA161953 | 1HGCR2F55GA197867; 1HGCR2F55GA177621; 1HGCR2F55GA195682 | 1HGCR2F55GA134302; 1HGCR2F55GA114910; 1HGCR2F55GA115135; 1HGCR2F55GA192880; 1HGCR2F55GA181393; 1HGCR2F55GA193107; 1HGCR2F55GA111294; 1HGCR2F55GA174234 | 1HGCR2F55GA171754 | 1HGCR2F55GA186562; 1HGCR2F55GA101719 | 1HGCR2F55GA136793

1HGCR2F55GA132646 | 1HGCR2F55GA180759; 1HGCR2F55GA126734 | 1HGCR2F55GA194600 | 1HGCR2F55GA141430 | 1HGCR2F55GA160866; 1HGCR2F55GA161581

1HGCR2F55GA168112; 1HGCR2F55GA116477 | 1HGCR2F55GA158695 | 1HGCR2F55GA195987; 1HGCR2F55GA102725 | 1HGCR2F55GA165338 | 1HGCR2F55GA169406 | 1HGCR2F55GA103454 | 1HGCR2F55GA183712 | 1HGCR2F55GA175951 | 1HGCR2F55GA198260 | 1HGCR2F55GA129939 | 1HGCR2F55GA103230 | 1HGCR2F55GA197996; 1HGCR2F55GA168496 | 1HGCR2F55GA198551 | 1HGCR2F55GA121050 | 1HGCR2F55GA137474 | 1HGCR2F55GA155523; 1HGCR2F55GA107021; 1HGCR2F55GA132291; 1HGCR2F55GA165419 | 1HGCR2F55GA181720 | 1HGCR2F55GA178333; 1HGCR2F55GA193155; 1HGCR2F55GA103020; 1HGCR2F55GA126944 | 1HGCR2F55GA143324

1HGCR2F55GA144179; 1HGCR2F55GA170510 | 1HGCR2F55GA179806 | 1HGCR2F55GA180177 | 1HGCR2F55GA198923 | 1HGCR2F55GA163668 | 1HGCR2F55GA150659 | 1HGCR2F55GA123767; 1HGCR2F55GA130105 | 1HGCR2F55GA163623 | 1HGCR2F55GA149172; 1HGCR2F55GA127379; 1HGCR2F55GA197612 | 1HGCR2F55GA153464; 1HGCR2F55GA139287; 1HGCR2F55GA123493 | 1HGCR2F55GA101820 | 1HGCR2F55GA158289 | 1HGCR2F55GA101851

1HGCR2F55GA159037; 1HGCR2F55GA125549; 1HGCR2F55GA115720 | 1HGCR2F55GA151715 | 1HGCR2F55GA119301 | 1HGCR2F55GA141220 | 1HGCR2F55GA125132 | 1HGCR2F55GA185153; 1HGCR2F55GA179904; 1HGCR2F55GA177635 | 1HGCR2F55GA184794 | 1HGCR2F55GA171799 | 1HGCR2F55GA121307 | 1HGCR2F55GA122232 | 1HGCR2F55GA135210; 1HGCR2F55GA170989; 1HGCR2F55GA185802 | 1HGCR2F55GA198968; 1HGCR2F55GA183970 | 1HGCR2F55GA174640

1HGCR2F55GA142464 | 1HGCR2F55GA162312; 1HGCR2F55GA187324

1HGCR2F55GA122120 | 1HGCR2F55GA193866 | 1HGCR2F55GA199022 | 1HGCR2F55GA188523; 1HGCR2F55GA176212 | 1HGCR2F55GA184097

1HGCR2F55GA102076; 1HGCR2F55GA141640 | 1HGCR2F55GA188389

1HGCR2F55GA160446 | 1HGCR2F55GA155974 | 1HGCR2F55GA112669 | 1HGCR2F55GA184150 | 1HGCR2F55GA108461;

1HGCR2F55GA144537

| 1HGCR2F55GA119668 | 1HGCR2F55GA142447 | 1HGCR2F55GA170006 | 1HGCR2F55GA152668 | 1HGCR2F55GA119640 | 1HGCR2F55GA156221 | 1HGCR2F55GA103339

1HGCR2F55GA100666 | 1HGCR2F55GA115099 | 1HGCR2F55GA187209; 1HGCR2F55GA114020 | 1HGCR2F55GA112719 | 1HGCR2F55GA137572 | 1HGCR2F55GA115104 | 1HGCR2F55GA160768; 1HGCR2F55GA186867 | 1HGCR2F55GA108895; 1HGCR2F55GA119136 | 1HGCR2F55GA156199 | 1HGCR2F55GA113336; 1HGCR2F55GA128533 | 1HGCR2F55GA108475; 1HGCR2F55GA109643; 1HGCR2F55GA153884 | 1HGCR2F55GA141394 | 1HGCR2F55GA192099; 1HGCR2F55GA167185 | 1HGCR2F55GA187582; 1HGCR2F55GA136583 | 1HGCR2F55GA101655 | 1HGCR2F55GA147504 | 1HGCR2F55GA197058; 1HGCR2F55GA146871 | 1HGCR2F55GA128726 | 1HGCR2F55GA116575 | 1HGCR2F55GA110050 | 1HGCR2F55GA106144

1HGCR2F55GA136065 | 1HGCR2F55GA170684 | 1HGCR2F55GA104457; 1HGCR2F55GA115443 | 1HGCR2F55GA165887 | 1HGCR2F55GA158888 | 1HGCR2F55GA145736 | 1HGCR2F55GA133375; 1HGCR2F55GA199957 | 1HGCR2F55GA124675 | 1HGCR2F55GA120433 | 1HGCR2F55GA134848 | 1HGCR2F55GA157076 | 1HGCR2F55GA164836 | 1HGCR2F55GA145932 | 1HGCR2F55GA120948 | 1HGCR2F55GA149060 | 1HGCR2F55GA161273 | 1HGCR2F55GA107908; 1HGCR2F55GA125003 | 1HGCR2F55GA186822 | 1HGCR2F55GA102711 | 1HGCR2F55GA166375 |

1HGCR2F55GA186982

| 1HGCR2F55GA171477 | 1HGCR2F55GA124174; 1HGCR2F55GA185167 | 1HGCR2F55GA139077

1HGCR2F55GA105639 | 1HGCR2F55GA194628; 1HGCR2F55GA134400; 1HGCR2F55GA104684; 1HGCR2F55GA155506 | 1HGCR2F55GA112820; 1HGCR2F55GA157465 | 1HGCR2F55GA137281 | 1HGCR2F55GA152590 | 1HGCR2F55GA140908; 1HGCR2F55GA147986 | 1HGCR2F55GA187436 | 1HGCR2F55GA124465; 1HGCR2F55GA193236 | 1HGCR2F55GA103356 | 1HGCR2F55GA114969; 1HGCR2F55GA166005 | 1HGCR2F55GA189770; 1HGCR2F55GA105012 | 1HGCR2F55GA138480; 1HGCR2F55GA127477 | 1HGCR2F55GA151228; 1HGCR2F55GA109559 | 1HGCR2F55GA198355 | 1HGCR2F55GA149897 | 1HGCR2F55GA130525 | 1HGCR2F55GA151827; 1HGCR2F55GA183449 | 1HGCR2F55GA124384 | 1HGCR2F55GA125227; 1HGCR2F55GA127950; 1HGCR2F55GA149737 | 1HGCR2F55GA131061; 1HGCR2F55GA166313; 1HGCR2F55GA178400 | 1HGCR2F55GA132016; 1HGCR2F55GA135367 | 1HGCR2F55GA129200; 1HGCR2F55GA146210; 1HGCR2F55GA117872

1HGCR2F55GA161788 | 1HGCR2F55GA180065 | 1HGCR2F55GA103244 | 1HGCR2F55GA141377

1HGCR2F55GA165226 | 1HGCR2F55GA137250

1HGCR2F55GA104152 | 1HGCR2F55GA100585 | 1HGCR2F55GA188778 | 1HGCR2F55GA120254; 1HGCR2F55GA141959 |

1HGCR2F55GA197531

| 1HGCR2F55GA108279

1HGCR2F55GA153965 | 1HGCR2F55GA172306 | 1HGCR2F55GA183998 | 1HGCR2F55GA120397; 1HGCR2F55GA199294; 1HGCR2F55GA191275; 1HGCR2F55GA124028 | 1HGCR2F55GA165128 | 1HGCR2F55GA168692 | 1HGCR2F55GA160849; 1HGCR2F55GA162309; 1HGCR2F55GA181328 | 1HGCR2F55GA134252 | 1HGCR2F55GA176713 | 1HGCR2F55GA118536; 1HGCR2F55GA191096 | 1HGCR2F55GA121114; 1HGCR2F55GA172788; 1HGCR2F55GA156915; 1HGCR2F55GA192345 | 1HGCR2F55GA173603; 1HGCR2F55GA174878 | 1HGCR2F55GA116561; 1HGCR2F55GA114387; 1HGCR2F55GA162486 | 1HGCR2F55GA103521; 1HGCR2F55GA108623 | 1HGCR2F55GA103552

1HGCR2F55GA174928; 1HGCR2F55GA131920 | 1HGCR2F55GA111702

1HGCR2F55GA183273 | 1HGCR2F55GA133618 | 1HGCR2F55GA199246

1HGCR2F55GA128595 | 1HGCR2F55GA100196 | 1HGCR2F55GA158535; 1HGCR2F55GA179790 | 1HGCR2F55GA174895 | 1HGCR2F55GA166568

1HGCR2F55GA110291 | 1HGCR2F55GA147809; 1HGCR2F55GA176307 | 1HGCR2F55GA114132 | 1HGCR2F55GA107262; 1HGCR2F55GA133828 | 1HGCR2F55GA126801; 1HGCR2F55GA136468 | 1HGCR2F55GA104250 | 1HGCR2F55GA120089 | 1HGCR2F55GA112963 | 1HGCR2F55GA170720 | 1HGCR2F55GA132212; 1HGCR2F55GA186612; 1HGCR2F55GA110470

1HGCR2F55GA146708 | 1HGCR2F55GA184813 | 1HGCR2F55GA160009 | 1HGCR2F55GA105205; 1HGCR2F55GA169759 | 1HGCR2F55GA164559 | 1HGCR2F55GA117726; 1HGCR2F55GA145090; 1HGCR2F55GA110968; 1HGCR2F55GA166585 | 1HGCR2F55GA164349

1HGCR2F55GA156459 | 1HGCR2F55GA134221; 1HGCR2F55GA135000 | 1HGCR2F55GA172919 | 1HGCR2F55GA147793; 1HGCR2F55GA134963

1HGCR2F55GA165971; 1HGCR2F55GA165176 | 1HGCR2F55GA161970; 1HGCR2F55GA120285

1HGCR2F55GA180809 | 1HGCR2F55GA117967 | 1HGCR2F55GA163993 | 1HGCR2F55GA159717; 1HGCR2F55GA195486 | 1HGCR2F55GA151097; 1HGCR2F55GA172032 | 1HGCR2F55GA103714

1HGCR2F55GA180969

| 1HGCR2F55GA143839; 1HGCR2F55GA144683; 1HGCR2F55GA166652

1HGCR2F55GA174735; 1HGCR2F55GA135109

1HGCR2F55GA144456; 1HGCR2F55GA180132 | 1HGCR2F55GA155022 | 1HGCR2F55GA110243 | 1HGCR2F55GA147910; 1HGCR2F55GA188327 | 1HGCR2F55GA144294 | 1HGCR2F55GA167378; 1HGCR2F55GA128824 | 1HGCR2F55GA135627 | 1HGCR2F55GA146417; 1HGCR2F55GA195083; 1HGCR2F55GA117886; 1HGCR2F55GA189901; 1HGCR2F55GA109254; 1HGCR2F55GA157028 | 1HGCR2F55GA102031 | 1HGCR2F55GA186190;

1HGCR2F55GA171852

| 1HGCR2F55GA143386; 1HGCR2F55GA160138 | 1HGCR2F55GA126443 | 1HGCR2F55GA145753 | 1HGCR2F55GA178090

1HGCR2F55GA147261; 1HGCR2F55GA187808 | 1HGCR2F55GA157241 | 1HGCR2F55GA167218; 1HGCR2F55GA138527; 1HGCR2F55GA165291 | 1HGCR2F55GA173326 | 1HGCR2F55GA107388;

1HGCR2F55GA125101

| 1HGCR2F55GA137460; 1HGCR2F55GA139189; 1HGCR2F55GA138673; 1HGCR2F55GA169731

1HGCR2F55GA136261 | 1HGCR2F55GA132064; 1HGCR2F55GA187680 | 1HGCR2F55GA163721 | 1HGCR2F55GA167784; 1HGCR2F55GA146983; 1HGCR2F55GA109366 | 1HGCR2F55GA157966 | 1HGCR2F55GA179899 | 1HGCR2F55GA190966; 1HGCR2F55GA110582 | 1HGCR2F55GA136826 | 1HGCR2F55GA182205; 1HGCR2F55GA192040; 1HGCR2F55GA141489 | 1HGCR2F55GA110355 | 1HGCR2F55GA126846 | 1HGCR2F55GA197741; 1HGCR2F55GA113059 | 1HGCR2F55GA199568 | 1HGCR2F55GA130993 | 1HGCR2F55GA117919 | 1HGCR2F55GA171902 | 1HGCR2F55GA145106 | 1HGCR2F55GA159183; 1HGCR2F55GA130234; 1HGCR2F55GA192233; 1HGCR2F55GA189834; 1HGCR2F55GA136907 | 1HGCR2F55GA145008; 1HGCR2F55GA129634; 1HGCR2F55GA123655 | 1HGCR2F55GA106659 | 1HGCR2F55GA141752; 1HGCR2F55GA184570; 1HGCR2F55GA144103 | 1HGCR2F55GA120514; 1HGCR2F55GA151617; 1HGCR2F55GA124546 | 1HGCR2F55GA105687 | 1HGCR2F55GA165307 | 1HGCR2F55GA171978 | 1HGCR2F55GA109027; 1HGCR2F55GA126829; 1HGCR2F55GA191521; 1HGCR2F55GA176887 | 1HGCR2F55GA191891; 1HGCR2F55GA198839; 1HGCR2F55GA178722

1HGCR2F55GA130136 | 1HGCR2F55GA177313 | 1HGCR2F55GA107634 | 1HGCR2F55GA110727 | 1HGCR2F55GA101252; 1HGCR2F55GA195827 | 1HGCR2F55GA130265

1HGCR2F55GA196976 | 1HGCR2F55GA185993 | 1HGCR2F55GA125597 | 1HGCR2F55GA140858 | 1HGCR2F55GA183855 | 1HGCR2F55GA174220 | 1HGCR2F55GA155182; 1HGCR2F55GA133019

1HGCR2F55GA191065 | 1HGCR2F55GA162262 | 1HGCR2F55GA119055; 1HGCR2F55GA104572 | 1HGCR2F55GA154677; 1HGCR2F55GA191762 | 1HGCR2F55GA129990; 1HGCR2F55GA198713 | 1HGCR2F55GA167445

1HGCR2F55GA196332

1HGCR2F55GA190059 | 1HGCR2F55GA106984

1HGCR2F55GA147552 |

1HGCR2F55GA162777

; 1HGCR2F55GA146742 | 1HGCR2F55GA193477 | 1HGCR2F55GA173410 | 1HGCR2F55GA148586 | 1HGCR2F55GA188702 | 1HGCR2F55GA174962 | 1HGCR2F55GA148605 | 1HGCR2F55GA108525; 1HGCR2F55GA133408 | 1HGCR2F55GA187128; 1HGCR2F55GA184195 | 1HGCR2F55GA119492 | 1HGCR2F55GA180535 | 1HGCR2F55GA144361 | 1HGCR2F55GA166893; 1HGCR2F55GA166604

1HGCR2F55GA195603 | 1HGCR2F55GA134767; 1HGCR2F55GA110596 | 1HGCR2F55GA190854 | 1HGCR2F55GA134090; 1HGCR2F55GA153514; 1HGCR2F55GA108721 | 1HGCR2F55GA118844 | 1HGCR2F55GA117340 | 1HGCR2F55GA191339; 1HGCR2F55GA107200

1HGCR2F55GA164058 | 1HGCR2F55GA197920; 1HGCR2F55GA115359; 1HGCR2F55GA127012; 1HGCR2F55GA154243; 1HGCR2F55GA145901

1HGCR2F55GA129780 | 1HGCR2F55GA176873; 1HGCR2F55GA119878; 1HGCR2F55GA187923 | 1HGCR2F55GA183614 | 1HGCR2F55GA185878 | 1HGCR2F55GA176162 | 1HGCR2F55GA110629; 1HGCR2F55GA193978; 1HGCR2F55GA190949 | 1HGCR2F55GA102045 | 1HGCR2F55GA161600 | 1HGCR2F55GA132565; 1HGCR2F55GA148006 | 1HGCR2F55GA145154; 1HGCR2F55GA127348 | 1HGCR2F55GA185606; 1HGCR2F55GA130895 | 1HGCR2F55GA142349 | 1HGCR2F55GA153786 | 1HGCR2F55GA160186 | 1HGCR2F55GA182897 | 1HGCR2F55GA144814; 1HGCR2F55GA113675 | 1HGCR2F55GA184665; 1HGCR2F55GA166165; 1HGCR2F55GA112106; 1HGCR2F55GA109299 | 1HGCR2F55GA120769 | 1HGCR2F55GA112218 | 1HGCR2F55GA161984 | 1HGCR2F55GA116186; 1HGCR2F55GA168868 | 1HGCR2F55GA133442

1HGCR2F55GA188148 | 1HGCR2F55GA121887

1HGCR2F55GA168904

1HGCR2F55GA191616; 1HGCR2F55GA140665 | 1HGCR2F55GA142688; 1HGCR2F55GA187338; 1HGCR2F55GA123722 | 1HGCR2F55GA159068 |

1HGCR2F55GA1569321HGCR2F55GA164626 | 1HGCR2F55GA120061

1HGCR2F55GA191423 | 1HGCR2F55GA141542

1HGCR2F55GA196167 | 1HGCR2F55GA170121 | 1HGCR2F55GA147244 | 1HGCR2F55GA167882; 1HGCR2F55GA109190 | 1HGCR2F55GA168949; 1HGCR2F55GA175139 | 1HGCR2F55GA157563

1HGCR2F55GA115605 | 1HGCR2F55GA105642 | 1HGCR2F55GA167588 | 1HGCR2F55GA172113; 1HGCR2F55GA165789; 1HGCR2F55GA184827 | 1HGCR2F55GA144277 | 1HGCR2F55GA192409 | 1HGCR2F55GA100165 | 1HGCR2F55GA110940 | 1HGCR2F55GA135031 | 1HGCR2F55GA114745 | 1HGCR2F55GA128757 | 1HGCR2F55GA172435; 1HGCR2F55GA178882 | 1HGCR2F55GA169812; 1HGCR2F55GA152329; 1HGCR2F55GA154176 | 1HGCR2F55GA178221; 1HGCR2F55GA121579; 1HGCR2F55GA154632; 1HGCR2F55GA107374 | 1HGCR2F55GA172855

1HGCR2F55GA151293;

1HGCR2F55GA169938

| 1HGCR2F55GA147695

1HGCR2F55GA196329 | 1HGCR2F55GA154582 | 1HGCR2F55GA139340 | 1HGCR2F55GA188781; 1HGCR2F55GA163265 | 1HGCR2F55GA147048 | 1HGCR2F55GA126913; 1HGCR2F55GA180289 | 1HGCR2F55GA195813; 1HGCR2F55GA150483; 1HGCR2F55GA156798 | 1HGCR2F55GA160625 | 1HGCR2F55GA130637; 1HGCR2F55GA185122 | 1HGCR2F55GA136597; 1HGCR2F55GA193396 | 1HGCR2F55GA150922 | 1HGCR2F55GA116978 | 1HGCR2F55GA186335 | 1HGCR2F55GA107049; 1HGCR2F55GA123221 | 1HGCR2F55GA122506 | 1HGCR2F55GA118522 | 1HGCR2F55GA104006 | 1HGCR2F55GA154713 | 1HGCR2F55GA107486; 1HGCR2F55GA147423; 1HGCR2F55GA192913 | 1HGCR2F55GA183824

1HGCR2F55GA144327 | 1HGCR2F55GA189753 | 1HGCR2F55GA142870 | 1HGCR2F55GA187517; 1HGCR2F55GA172998; 1HGCR2F55GA135255; 1HGCR2F55GA142951 | 1HGCR2F55GA134171 | 1HGCR2F55GA123882

1HGCR2F55GA137653; 1HGCR2F55GA127351 | 1HGCR2F55GA119394 | 1HGCR2F55GA133151 | 1HGCR2F55GA117208 | 1HGCR2F55GA194175 | 1HGCR2F55GA111795 | 1HGCR2F55GA121484 | 1HGCR2F55GA129701; 1HGCR2F55GA178963; 1HGCR2F55GA170409 | 1HGCR2F55GA182401 | 1HGCR2F55GA149818; 1HGCR2F55GA140553 | 1HGCR2F55GA170233 | 1HGCR2F55GA171768 | 1HGCR2F55GA186710 | 1HGCR2F55GA133232 | 1HGCR2F55GA135823 | 1HGCR2F55GA182429 | 1HGCR2F55GA116141 | 1HGCR2F55GA169311 | 1HGCR2F55GA177795 | 1HGCR2F55GA101588 | 1HGCR2F55GA171513; 1HGCR2F55GA187033

1HGCR2F55GA134509 | 1HGCR2F55GA185637; 1HGCR2F55GA142660 | 1HGCR2F55GA157997 | 1HGCR2F55GA113143 | 1HGCR2F55GA114678 | 1HGCR2F55GA178879

1HGCR2F55GA156509 | 1HGCR2F55GA167560

1HGCR2F55GA175934 | 1HGCR2F55GA162617 | 1HGCR2F55GA198971 | 1HGCR2F55GA104202 | 1HGCR2F55GA104474; 1HGCR2F55GA134560 | 1HGCR2F55GA175562 | 1HGCR2F55GA147177 | 1HGCR2F55GA150547 | 1HGCR2F55GA111280 | 1HGCR2F55GA177554 | 1HGCR2F55GA161547 | 1HGCR2F55GA135451 | 1HGCR2F55GA162889; 1HGCR2F55GA193205 | 1HGCR2F55GA164724 | 1HGCR2F55GA187047 | 1HGCR2F55GA108802 | 1HGCR2F55GA108198; 1HGCR2F55GA191082 | 1HGCR2F55GA184133 | 1HGCR2F55GA164903 | 1HGCR2F55GA119816; 1HGCR2F55GA139502 | 1HGCR2F55GA109593

1HGCR2F55GA146692; 1HGCR2F55GA164822; 1HGCR2F55GA193138; 1HGCR2F55GA121064 | 1HGCR2F55GA132288 | 1HGCR2F55GA106094 | 1HGCR2F55GA152279 | 1HGCR2F55GA146269 | 1HGCR2F55GA114731; 1HGCR2F55GA176789 | 1HGCR2F55GA158065; 1HGCR2F55GA112140 | 1HGCR2F55GA148233 | 1HGCR2F55GA150984 | 1HGCR2F55GA114437; 1HGCR2F55GA151326 | 1HGCR2F55GA119038; 1HGCR2F55GA143209; 1HGCR2F55GA150242

1HGCR2F55GA105334 | 1HGCR2F55GA154887 | 1HGCR2F55GA199733 | 1HGCR2F55GA147292

1HGCR2F55GA160351 | 1HGCR2F55GA146613; 1HGCR2F55GA162150; 1HGCR2F55GA191874 | 1HGCR2F55GA196279; 1HGCR2F55GA158342; 1HGCR2F55GA139368; 1HGCR2F55GA187940 | 1HGCR2F55GA139001 | 1HGCR2F55GA169065

1HGCR2F55GA122103; 1HGCR2F55GA159748 | 1HGCR2F55GA199604; 1HGCR2F55GA109352; 1HGCR2F55GA179594; 1HGCR2F55GA133487

1HGCR2F55GA143856

1HGCR2F55GA108122 | 1HGCR2F55GA105947; 1HGCR2F55GA110839 | 1HGCR2F55GA118911 |

1HGCR2F55GA138947

; 1HGCR2F55GA170765; 1HGCR2F55GA187016; 1HGCR2F55GA183032; 1HGCR2F55GA130038; 1HGCR2F55GA164674 | 1HGCR2F55GA165923 | 1HGCR2F55GA139726; 1HGCR2F55GA135773; 1HGCR2F55GA146384; 1HGCR2F55GA157742; 1HGCR2F55GA199263 | 1HGCR2F55GA148331 | 1HGCR2F55GA181359; 1HGCR2F55GA164139 | 1HGCR2F55GA158504; 1HGCR2F55GA124093 | 1HGCR2F55GA102272 | 1HGCR2F55GA199554 | 1HGCR2F55GA191017 | 1HGCR2F55GA103180; 1HGCR2F55GA128919; 1HGCR2F55GA100473; 1HGCR2F55GA188974 | 1HGCR2F55GA126376; 1HGCR2F55GA166991; 1HGCR2F55GA169678; 1HGCR2F55GA173388 | 1HGCR2F55GA154615 | 1HGCR2F55GA126815 | 1HGCR2F55GA164240 | 1HGCR2F55GA195956;

1HGCR2F55GA175089

| 1HGCR2F55GA135711 | 1HGCR2F55GA105978; 1HGCR2F55GA158731 | 1HGCR2F55GA123199 | 1HGCR2F55GA163413; 1HGCR2F55GA188943 | 1HGCR2F55GA165260 | 1HGCR2F55GA129696; 1HGCR2F55GA129021 | 1HGCR2F55GA138558 | 1HGCR2F55GA117385; 1HGCR2F55GA122666 | 1HGCR2F55GA193995 | 1HGCR2F55GA118259; 1HGCR2F55GA106077 | 1HGCR2F55GA138169 | 1HGCR2F55GA137961; 1HGCR2F55GA174525; 1HGCR2F55GA117676 | 1HGCR2F55GA127799; 1HGCR2F55GA106824 | 1HGCR2F55GA144053 | 1HGCR2F55GA151813; 1HGCR2F55GA114275; 1HGCR2F55GA195472 | 1HGCR2F55GA136695 | 1HGCR2F55GA197948 | 1HGCR2F55GA165288 | 1HGCR2F55GA151021 | 1HGCR2F55GA132243 | 1HGCR2F55GA189445; 1HGCR2F55GA178560 | 1HGCR2F55GA181250 | 1HGCR2F55GA197092 | 1HGCR2F55GA126054 | 1HGCR2F55GA175609; 1HGCR2F55GA109898; 1HGCR2F55GA154999 | 1HGCR2F55GA157577; 1HGCR2F55GA193916; 1HGCR2F55GA195701 | 1HGCR2F55GA159670; 1HGCR2F55GA108086 | 1HGCR2F55GA198873; 1HGCR2F55GA193494 | 1HGCR2F55GA110677; 1HGCR2F55GA152041; 1HGCR2F55GA139791 | 1HGCR2F55GA154789; 1HGCR2F55GA196847; 1HGCR2F55GA117113 | 1HGCR2F55GA154405; 1HGCR2F55GA124109 | 1HGCR2F55GA104300 | 1HGCR2F55GA139435 | 1HGCR2F55GA119153; 1HGCR2F55GA138589; 1HGCR2F55GA142089; 1HGCR2F55GA172094 | 1HGCR2F55GA105284 | 1HGCR2F55GA152993; 1HGCR2F55GA182463 | 1HGCR2F55GA167848; 1HGCR2F55GA140861; 1HGCR2F55GA196699 | 1HGCR2F55GA116883 | 1HGCR2F55GA196573 | 1HGCR2F55GA164142 | 1HGCR2F55GA165243 | 1HGCR2F55GA193284 | 1HGCR2F55GA171642; 1HGCR2F55GA143002 | 1HGCR2F55GA127057 | 1HGCR2F55GA180616 | 1HGCR2F55GA149785; 1HGCR2F55GA107813

1HGCR2F55GA173732

1HGCR2F55GA110338 | 1HGCR2F55GA158843; 1HGCR2F55GA197495 | 1HGCR2F55GA180356 | 1HGCR2F55GA167672 | 1HGCR2F55GA198078 | 1HGCR2F55GA189896 | 1HGCR2F55GA139421 | 1HGCR2F55GA177683; 1HGCR2F55GA175058 | 1HGCR2F55GA115510; 1HGCR2F55GA115118 | 1HGCR2F55GA161287 | 1HGCR2F55GA168580 | 1HGCR2F55GA168790; 1HGCR2F55GA177439 | 1HGCR2F55GA169356 | 1HGCR2F55GA184679 | 1HGCR2F55GA148068 | 1HGCR2F55GA167199; 1HGCR2F55GA197884 | 1HGCR2F55GA127527 | 1HGCR2F55GA103700 | 1HGCR2F55GA151469; 1HGCR2F55GA118052 | 1HGCR2F55GA173181 | 1HGCR2F55GA191342 | 1HGCR2F55GA189512

1HGCR2F55GA115667; 1HGCR2F55GA190997 | 1HGCR2F55GA185959; 1HGCR2F55GA166537 | 1HGCR2F55GA175593 | 1HGCR2F55GA188344 | 1HGCR2F55GA174489 | 1HGCR2F55GA122957; 1HGCR2F55GA191258 | 1HGCR2F55GA159166 | 1HGCR2F55GA165145 | 1HGCR2F55GA167655; 1HGCR2F55GA160804 | 1HGCR2F55GA128502 | 1HGCR2F55GA145218 | 1HGCR2F55GA177764; 1HGCR2F55GA115197; 1HGCR2F55GA105141 | 1HGCR2F55GA159801; 1HGCR2F55GA184147 | 1HGCR2F55GA115989; 1HGCR2F55GA116964 | 1HGCR2F55GA164531 | 1HGCR2F55GA112039

1HGCR2F55GA172631

1HGCR2F55GA151584 | 1HGCR2F55GA156686 | 1HGCR2F55GA125809

1HGCR2F55GA137569 |

1HGCR2F55GA173665

| 1HGCR2F55GA166294 | 1HGCR2F55GA180227 | 1HGCR2F55GA145722 | 1HGCR2F55GA103793 | 1HGCR2F55GA174704 | 1HGCR2F55GA105480; 1HGCR2F55GA185718 | 1HGCR2F55GA181992 | 1HGCR2F55GA160088 | 1HGCR2F55GA142884 | 1HGCR2F55GA160348 | 1HGCR2F55GA150533 | 1HGCR2F55GA193575 | 1HGCR2F55GA181796 | 1HGCR2F55GA151374 | 1HGCR2F55GA156848

1HGCR2F55GA160365; 1HGCR2F55GA151794; 1HGCR2F55GA135661 | 1HGCR2F55GA157420 | 1HGCR2F55GA133781 | 1HGCR2F55GA112543 | 1HGCR2F55GA156705 | 1HGCR2F55GA162035; 1HGCR2F55GA159796; 1HGCR2F55GA144568 | 1HGCR2F55GA103261 | 1HGCR2F55GA148362; 1HGCR2F55GA116267 | 1HGCR2F55GA119864; 1HGCR2F55GA153674 |

1HGCR2F55GA154047

; 1HGCR2F55GA123560 | 1HGCR2F55GA198632; 1HGCR2F55GA140889; 1HGCR2F55GA104264 | 1HGCR2F55GA106645 | 1HGCR2F55GA124191; 1HGCR2F55GA113031; 1HGCR2F55GA171785

1HGCR2F55GA193981

1HGCR2F55GA149589; 1HGCR2F55GA154985 | 1HGCR2F55GA133702 | 1HGCR2F55GA144098 | 1HGCR2F55GA159295 | 1HGCR2F55GA150645; 1HGCR2F55GA152881 | 1HGCR2F55GA104362; 1HGCR2F55GA114597 | 1HGCR2F55GA183662 | 1HGCR2F55GA119962; 1HGCR2F55GA161709; 1HGCR2F55GA120643 | 1HGCR2F55GA127494 | 1HGCR2F55GA107181

1HGCR2F55GA126779 | 1HGCR2F55GA126510; 1HGCR2F55GA177148 | 1HGCR2F55GA122330 | 1HGCR2F55GA171981 | 1HGCR2F55GA127575; 1HGCR2F55GA132811; 1HGCR2F55GA153691; 1HGCR2F55GA199702 | 1HGCR2F55GA197089 | 1HGCR2F55GA161032

1HGCR2F55GA193608 | 1HGCR2F55GA184021; 1HGCR2F55GA116947 | 1HGCR2F55GA182432 | 1HGCR2F55GA195469 | 1HGCR2F55GA117144; 1HGCR2F55GA173021

1HGCR2F55GA124207 | 1HGCR2F55GA182172 | 1HGCR2F55GA169292 |

1HGCR2F55GA184519

| 1HGCR2F55GA144215 | 1HGCR2F55GA185184

1HGCR2F55GA108976 | 1HGCR2F55GA117158 | 1HGCR2F55GA173536 |

1HGCR2F55GA146515

; 1HGCR2F55GA147213 | 1HGCR2F55GA191311 | 1HGCR2F55GA161676

1HGCR2F55GA134784 | 1HGCR2F55GA125938 | 1HGCR2F55GA128452 | 1HGCR2F55GA164609 | 1HGCR2F55GA113403 | 1HGCR2F55GA191759; 1HGCR2F55GA120836; 1HGCR2F55GA106368 | 1HGCR2F55GA131612; 1HGCR2F55GA160396 | 1HGCR2F55GA186111; 1HGCR2F55GA123848 | 1HGCR2F55GA192703 | 1HGCR2F55GA173858 | 1HGCR2F55GA178669 | 1HGCR2F55GA170815; 1HGCR2F55GA116527; 1HGCR2F55GA161631 | 1HGCR2F55GA185217 | 1HGCR2F55GA155702 | 1HGCR2F55GA168160; 1HGCR2F55GA113000; 1HGCR2F55GA125941; 1HGCR2F55GA113109 | 1HGCR2F55GA131786 | 1HGCR2F55GA119296 | 1HGCR2F55GA155991 | 1HGCR2F55GA165405 | 1HGCR2F55GA145378; 1HGCR2F55GA111246; 1HGCR2F55GA130881 | 1HGCR2F55GA192068; 1HGCR2F55GA128323; 1HGCR2F55GA161533 | 1HGCR2F55GA140584 | 1HGCR2F55GA198730 | 1HGCR2F55GA190014; 1HGCR2F55GA153559 | 1HGCR2F55GA138009; 1HGCR2F55GA164707; 1HGCR2F55GA112235 | 1HGCR2F55GA132422 | 1HGCR2F55GA114096

1HGCR2F55GA136843 | 1HGCR2F55GA142593 | 1HGCR2F55GA131626 | 1HGCR2F55GA142965 | 1HGCR2F55GA183886 | 1HGCR2F55GA107214 | 1HGCR2F55GA142013; 1HGCR2F55GA125504; 1HGCR2F55GA117256 | 1HGCR2F55GA195388 | 1HGCR2F55GA127155 | 1HGCR2F55GA159393 | 1HGCR2F55GA150127 | 1HGCR2F55GA183645; 1HGCR2F55GA160267; 1HGCR2F55GA199201 | 1HGCR2F55GA172774 | 1HGCR2F55GA173102; 1HGCR2F55GA154467 | 1HGCR2F55GA192541; 1HGCR2F55GA111537 | 1HGCR2F55GA124689; 1HGCR2F55GA176226 | 1HGCR2F55GA150435 | 1HGCR2F55GA151519 | 1HGCR2F55GA189266; 1HGCR2F55GA168353 | 1HGCR2F55GA165114 | 1HGCR2F55GA177232 | 1HGCR2F55GA183189; 1HGCR2F55GA117757; 1HGCR2F55GA184407 | 1HGCR2F55GA128905 | 1HGCR2F55GA111103 |

1HGCR2F55GA178025

| 1HGCR2F55GA143016

1HGCR2F55GA164867; 1HGCR2F55GA194645 | 1HGCR2F55GA179496 | 1HGCR2F55GA187985 | 1HGCR2F55GA196881 | 1HGCR2F55GA196878 | 1HGCR2F55GA174430; 1HGCR2F55GA124188 | 1HGCR2F55GA189459; 1HGCR2F55GA147339 | 1HGCR2F55GA131433; 1HGCR2F55GA172418; 1HGCR2F55GA175738; 1HGCR2F55GA155635 | 1HGCR2F55GA162200 | 1HGCR2F55GA153089 | 1HGCR2F55GA173438 | 1HGCR2F55GA143694; 1HGCR2F55GA119945 | 1HGCR2F55GA100876; 1HGCR2F55GA176243 | 1HGCR2F55GA112431 | 1HGCR2F55GA170927; 1HGCR2F55GA177523

1HGCR2F55GA193852 | 1HGCR2F55GA138057 | 1HGCR2F55GA185198; 1HGCR2F55GA185024 | 1HGCR2F55GA118763; 1HGCR2F55GA172130 | 1HGCR2F55GA168658 | 1HGCR2F55GA170832 | 1HGCR2F55GA136857; 1HGCR2F55GA116091; 1HGCR2F55GA101140 | 1HGCR2F55GA136017; 1HGCR2F55GA127303 | 1HGCR2F55GA189154; 1HGCR2F55GA174542 | 1HGCR2F55GA124966 | 1HGCR2F55GA106693 | 1HGCR2F55GA177957 | 1HGCR2F55GA179952 | 1HGCR2F55GA156879; 1HGCR2F55GA107052 | 1HGCR2F55GA127074 | 1HGCR2F55GA136258 | 1HGCR2F55GA149057 | 1HGCR2F55GA169681

1HGCR2F55GA107603 | 1HGCR2F55GA178445 | 1HGCR2F55GA106936 | 1HGCR2F55GA102627 | 1HGCR2F55GA184956 | 1HGCR2F55GA175156; 1HGCR2F55GA121145 | 1HGCR2F55GA116625; 1HGCR2F55GA137801; 1HGCR2F55GA140150; 1HGCR2F55GA108377; 1HGCR2F55GA144408; 1HGCR2F55GA118505 | 1HGCR2F55GA165257 | 1HGCR2F55GA109321 | 1HGCR2F55GA114955; 1HGCR2F55GA119606; 1HGCR2F55GA144506; 1HGCR2F55GA163850 | 1HGCR2F55GA115295 | 1HGCR2F55GA148913 | 1HGCR2F55GA196038; 1HGCR2F55GA177750 | 1HGCR2F55GA190787; 1HGCR2F55GA134106 | 1HGCR2F55GA130377 | 1HGCR2F55GA106872

1HGCR2F55GA185346; 1HGCR2F55GA183533 | 1HGCR2F55GA175108 | 1HGCR2F55GA101364 | 1HGCR2F55GA178140 | 1HGCR2F55GA139872 | 1HGCR2F55GA103924 | 1HGCR2F55GA102305 | 1HGCR2F55GA147129 | 1HGCR2F55GA108640 | 1HGCR2F55GA180891 | 1HGCR2F55GA185704; 1HGCR2F55GA170555 | 1HGCR2F55GA148345; 1HGCR2F55GA179191

1HGCR2F55GA105253 | 1HGCR2F55GA187310; 1HGCR2F55GA164268 | 1HGCR2F55GA104393 | 1HGCR2F55GA142500 |

1HGCR2F55GA187419

| 1HGCR2F55GA172581 | 1HGCR2F55GA111179 | 1HGCR2F55GA109786; 1HGCR2F55GA117788 | 1HGCR2F55GA134655; 1HGCR2F55GA105138 | 1HGCR2F55GA199960 | 1HGCR2F55GA198128 | 1HGCR2F55GA125017 | 1HGCR2F55GA139449 | 1HGCR2F55GA188196; 1HGCR2F55GA149446

1HGCR2F55GA118780 | 1HGCR2F55GA111151 | 1HGCR2F55GA124840 | 1HGCR2F55GA178509; 1HGCR2F55GA113191 | 1HGCR2F55GA146577; 1HGCR2F55GA106614

1HGCR2F55GA165632; 1HGCR2F55GA144750 | 1HGCR2F55GA174069 | 1HGCR2F55GA191406 | 1HGCR2F55GA184617 | 1HGCR2F55GA193379; 1HGCR2F55GA109240

1HGCR2F55GA187064; 1HGCR2F55GA125857; 1HGCR2F55GA189686 | 1HGCR2F55GA119850 | 1HGCR2F55GA188618; 1HGCR2F55GA176310 | 1HGCR2F55GA113546 | 1HGCR2F55GA175111 | 1HGCR2F55GA184018 | 1HGCR2F55GA166182 | 1HGCR2F55GA160995 | 1HGCR2F55GA198243 | 1HGCR2F55GA181085 | 1HGCR2F55GA123316; 1HGCR2F55GA117399 | 1HGCR2F55GA134512; 1HGCR2F55GA168319 | 1HGCR2F55GA163296 | 1HGCR2F55GA133411 | 1HGCR2F55GA189509

1HGCR2F55GA189378

| 1HGCR2F55GA119086; 1HGCR2F55GA108217

1HGCR2F55GA161113; 1HGCR2F55GA127317 | 1HGCR2F55GA127334 | 1HGCR2F55GA129794 | 1HGCR2F55GA140407 | 1HGCR2F55GA112915 | 1HGCR2F55GA142738

1HGCR2F55GA156722 | 1HGCR2F55GA177568; 1HGCR2F55GA144618 | 1HGCR2F55GA107911 | 1HGCR2F55GA185685 | 1HGCR2F55GA111781 | 1HGCR2F55GA162097 | 1HGCR2F55GA174041 | 1HGCR2F55GA157904 | 1HGCR2F55GA146885 | 1HGCR2F55GA159409; 1HGCR2F55GA191390; 1HGCR2F55GA105043; 1HGCR2F55GA133800 | 1HGCR2F55GA127222; 1HGCR2F55GA162729 | 1HGCR2F55GA132579; 1HGCR2F55GA119234 | 1HGCR2F55GA129391 | 1HGCR2F55GA159927 | 1HGCR2F55GA194712 | 1HGCR2F55GA117466; 1HGCR2F55GA142111; 1HGCR2F55GA148054 | 1HGCR2F55GA135546; 1HGCR2F55GA101462 | 1HGCR2F55GA190451 | 1HGCR2F55GA190983 | 1HGCR2F55GA114714 | 1HGCR2F55GA148104 | 1HGCR2F55GA182706 | 1HGCR2F55GA142559 | 1HGCR2F55GA114258 | 1HGCR2F55GA186741 | 1HGCR2F55GA144019; 1HGCR2F55GA170152

1HGCR2F55GA112610 | 1HGCR2F55GA161256 | 1HGCR2F55GA113434 | 1HGCR2F55GA137149 | 1HGCR2F55GA141587

1HGCR2F55GA103518 | 1HGCR2F55GA120187

1HGCR2F55GA164397; 1HGCR2F55GA118729 | 1HGCR2F55GA144425

1HGCR2F55GA183418; 1HGCR2F55GA162973 | 1HGCR2F55GA128760 | 1HGCR2F55GA113661 | 1HGCR2F55GA143050 | 1HGCR2F55GA131836 | 1HGCR2F55GA133456 | 1HGCR2F55GA159328; 1HGCR2F55GA140102 | 1HGCR2F55GA144828; 1HGCR2F55GA193821 | 1HGCR2F55GA119671 | 1HGCR2F55GA152492 | 1HGCR2F55GA192491; 1HGCR2F55GA154842 | 1HGCR2F55GA152394; 1HGCR2F55GA121677 | 1HGCR2F55GA124871 | 1HGCR2F55GA180003 | 1HGCR2F55GA190630; 1HGCR2F55GA187890 | 1HGCR2F55GA110372; 1HGCR2F55GA170863; 1HGCR2F55GA195875; 1HGCR2F55GA160608 | 1HGCR2F55GA162911 | 1HGCR2F55GA154825; 1HGCR2F55GA166439 | 1HGCR2F55GA199358 | 1HGCR2F55GA102840

1HGCR2F55GA122490; 1HGCR2F55GA199926; 1HGCR2F55GA109271 | 1HGCR2F55GA179773; 1HGCR2F55GA135417; 1HGCR2F55GA180261; 1HGCR2F55GA166487 | 1HGCR2F55GA138303 | 1HGCR2F55GA195522 | 1HGCR2F55GA137264 | 1HGCR2F55GA136955; 1HGCR2F55GA147356;

1HGCR2F55GA186769

; 1HGCR2F55GA139306 | 1HGCR2F55GA132873 | 1HGCR2F55GA137636 | 1HGCR2F55GA154534 | 1HGCR2F55GA116298 | 1HGCR2F55GA146658 | 1HGCR2F55GA168918 | 1HGCR2F55GA146899 | 1HGCR2F55GA147051 | 1HGCR2F55GA165792 | 1HGCR2F55GA150788 | 1HGCR2F55GA139953; 1HGCR2F55GA196850 | 1HGCR2F55GA122800; 1HGCR2F55GA190482 | 1HGCR2F55GA138284 | 1HGCR2F55GA184973

1HGCR2F55GA182270 | 1HGCR2F55GA190465; 1HGCR2F55GA173391 | 1HGCR2F55GA104068 | 1HGCR2F55GA132629 | 1HGCR2F55GA153075; 1HGCR2F55GA149592; 1HGCR2F55GA143422 | 1HGCR2F55GA183029

1HGCR2F55GA112428; 1HGCR2F55GA186660; 1HGCR2F55GA194807; 1HGCR2F55GA108301 | 1HGCR2F55GA104586; 1HGCR2F55GA126121 | 1HGCR2F55GA137698 | 1HGCR2F55GA170331; 1HGCR2F55GA140259; 1HGCR2F55GA102370 | 1HGCR2F55GA159815; 1HGCR2F55GA111327 | 1HGCR2F55GA148197; 1HGCR2F55GA187730; 1HGCR2F55GA166134 | 1HGCR2F55GA102689 | 1HGCR2F55GA187677 | 1HGCR2F55GA160494; 1HGCR2F55GA108735 | 1HGCR2F55GA171849 | 1HGCR2F55GA168126; 1HGCR2F55GA186058; 1HGCR2F55GA128774; 1HGCR2F55GA159197 | 1HGCR2F55GA115376 | 1HGCR2F55GA128483 | 1HGCR2F55GA186481; 1HGCR2F55GA143338 | 1HGCR2F55GA114454; 1HGCR2F55GA182723 | 1HGCR2F55GA142335 | 1HGCR2F55GA103227 | 1HGCR2F55GA111604 | 1HGCR2F55GA144926 | 1HGCR2F55GA105530 | 1HGCR2F55GA148183 | 1HGCR2F55GA121632 | 1HGCR2F55GA158387; 1HGCR2F55GA101316 | 1HGCR2F55GA102546 | 1HGCR2F55GA156235; 1HGCR2F55GA121243; 1HGCR2F55GA134350; 1HGCR2F55GA143176 | 1HGCR2F55GA170958 | 1HGCR2F55GA174217

1HGCR2F55GA109836 | 1HGCR2F55GA119590 | 1HGCR2F55GA123445 | 1HGCR2F55GA167140

1HGCR2F55GA147499 | 1HGCR2F55GA195939; 1HGCR2F55GA141699 | 1HGCR2F55GA148037 | 1HGCR2F55GA126099; 1HGCR2F55GA122859; 1HGCR2F55GA196363 | 1HGCR2F55GA197156 | 1HGCR2F55GA176081 | 1HGCR2F55GA199649 | 1HGCR2F55GA182821; 1HGCR2F55GA172936 | 1HGCR2F55GA145400 | 1HGCR2F55GA173861 | 1HGCR2F55GA177294; 1HGCR2F55GA123252; 1HGCR2F55GA125390; 1HGCR2F55GA164173 | 1HGCR2F55GA194595; 1HGCR2F55GA182981; 1HGCR2F55GA104149 | 1HGCR2F55GA137913; 1HGCR2F55GA144084; 1HGCR2F55GA193754 | 1HGCR2F55GA104751 | 1HGCR2F55GA158521; 1HGCR2F55GA167574 | 1HGCR2F55GA199456 | 1HGCR2F55GA199280 | 1HGCR2F55GA181152 | 1HGCR2F55GA198422 | 1HGCR2F55GA134672 | 1HGCR2F55GA145445 | 1HGCR2F55GA134736 | 1HGCR2F55GA157983

1HGCR2F55GA177070 | 1HGCR2F55GA185086 | 1HGCR2F55GA113613; 1HGCR2F55GA103860 | 1HGCR2F55GA145784; 1HGCR2F55GA140004 | 1HGCR2F55GA104698 | 1HGCR2F55GA101431 | 1HGCR2F55GA102921; 1HGCR2F55GA116284; 1HGCR2F55GA121324 | 1HGCR2F55GA169695

1HGCR2F55GA137183; 1HGCR2F55GA195052; 1HGCR2F55GA192314; 1HGCR2F55GA121386

1HGCR2F55GA191485; 1HGCR2F55GA174699 | 1HGCR2F55GA101204 | 1HGCR2F55GA193639 | 1HGCR2F55GA193642 | 1HGCR2F55GA102160; 1HGCR2F55GA184682 | 1HGCR2F55GA151312 | 1HGCR2F55GA170166; 1HGCR2F55GA114213

1HGCR2F55GA196637; 1HGCR2F55GA149415 | 1HGCR2F55GA192152

1HGCR2F55GA128449 | 1HGCR2F55GA155800

1HGCR2F55GA138950 | 1HGCR2F55GA185847 | 1HGCR2F55GA130458 | 1HGCR2F55GA156607;

1HGCR2F55GA1771341HGCR2F55GA171186; 1HGCR2F55GA157319 | 1HGCR2F55GA199697 | 1HGCR2F55GA138804 | 1HGCR2F55GA122098; 1HGCR2F55GA137345; 1HGCR2F55GA122070 | 1HGCR2F55GA175206 | 1HGCR2F55GA146336 | 1HGCR2F55GA114633 | 1HGCR2F55GA102756; 1HGCR2F55GA183452 | 1HGCR2F55GA163508 | 1HGCR2F55GA143131 | 1HGCR2F55GA187565 | 1HGCR2F55GA131755 | 1HGCR2F55GA149169; 1HGCR2F55GA190918; 1HGCR2F55GA178431 | 1HGCR2F55GA183791; 1HGCR2F55GA107228 | 1HGCR2F55GA189221; 1HGCR2F55GA179515 | 1HGCR2F55GA140388 | 1HGCR2F55GA191938 | 1HGCR2F55GA193771; 1HGCR2F55GA157210 | 1HGCR2F55GA118925 | 1HGCR2F55GA191843; 1HGCR2F55GA174864 | 1HGCR2F55GA147437

1HGCR2F55GA190188 | 1HGCR2F55GA160544; 1HGCR2F55GA148989; 1HGCR2F55GA131643 | 1HGCR2F55GA105561; 1HGCR2F55GA110257; 1HGCR2F55GA158776

1HGCR2F55GA142416; 1HGCR2F55GA144585; 1HGCR2F55GA193673 | 1HGCR2F55GA133960 | 1HGCR2F55GA152878; 1HGCR2F55GA136700 | 1HGCR2F55GA114793; 1HGCR2F55GA162407; 1HGCR2F55GA140326 | 1HGCR2F55GA199151 | 1HGCR2F55GA189185 | 1HGCR2F55GA173794; 1HGCR2F55GA108489

1HGCR2F55GA105477 | 1HGCR2F55GA174802; 1HGCR2F55GA146191 | 1HGCR2F55GA115071; 1HGCR2F55GA115040; 1HGCR2F55GA119167 | 1HGCR2F55GA161385; 1HGCR2F55GA174766; 1HGCR2F55GA169745; 1HGCR2F55GA113384; 1HGCR2F55GA119458

1HGCR2F55GA199473; 1HGCR2F55GA134977; 1HGCR2F55GA132324 | 1HGCR2F55GA111974 | 1HGCR2F55GA196492; 1HGCR2F55GA186366 | 1HGCR2F55GA124031 | 1HGCR2F55GA157448; 1HGCR2F55GA191664; 1HGCR2F55GA151536 | 1HGCR2F55GA174413; 1HGCR2F55GA138429; 1HGCR2F55GA180776 | 1HGCR2F55GA133327 | 1HGCR2F55GA182284; 1HGCR2F55GA114423; 1HGCR2F55GA146188

1HGCR2F55GA154937 |

1HGCR2F55GA189848

| 1HGCR2F55GA183516 | 1HGCR2F55GA117807; 1HGCR2F55GA157093 | 1HGCR2F55GA144960 | 1HGCR2F55GA134669 | 1HGCR2F55GA152962 | 1HGCR2F55GA101705;

1HGCR2F55GA120173

| 1HGCR2F55GA106662 | 1HGCR2F55GA145641 | 1HGCR2F55GA134929; 1HGCR2F55GA109044; 1HGCR2F55GA134333 | 1HGCR2F55GA119654; 1HGCR2F55GA133070; 1HGCR2F55GA102093; 1HGCR2F55GA141010 | 1HGCR2F55GA153769 | 1HGCR2F55GA119069 | 1HGCR2F55GA157109

1HGCR2F55GA127852 | 1HGCR2F55GA182334; 1HGCR2F55GA186495 | 1HGCR2F55GA120710; 1HGCR2F55GA124353; 1HGCR2F55GA173195; 1HGCR2F55GA157708; 1HGCR2F55GA150712 | 1HGCR2F55GA195438; 1HGCR2F55GA149012; 1HGCR2F55GA132937; 1HGCR2F55GA167347 | 1HGCR2F55GA128886; 1HGCR2F55GA172337; 1HGCR2F55GA158910; 1HGCR2F55GA153593 | 1HGCR2F55GA198548; 1HGCR2F55GA101381 | 1HGCR2F55GA197562; 1HGCR2F55GA111599; 1HGCR2F55GA188070 |

1HGCR2F55GA159894

| 1HGCR2F55GA100361 | 1HGCR2F55GA120125 | 1HGCR2F55GA110520 | 1HGCR2F55GA125986

1HGCR2F55GA159412 | 1HGCR2F55GA170944; 1HGCR2F55GA197285 | 1HGCR2F55GA162827 | 1HGCR2F55GA104507; 1HGCR2F55GA190353 | 1HGCR2F55GA175318 | 1HGCR2F55GA125874 | 1HGCR2F55GA163315 | 1HGCR2F55GA156753 | 1HGCR2F55GA111229 | 1HGCR2F55GA149222 | 1HGCR2F55GA156557 | 1HGCR2F55GA117693; 1HGCR2F55GA166103; 1HGCR2F55GA188358 | 1HGCR2F55GA127737; 1HGCR2F55GA198453 | 1HGCR2F55GA150628; 1HGCR2F55GA116673

1HGCR2F55GA181507; 1HGCR2F55GA136373 | 1HGCR2F55GA198338 | 1HGCR2F55GA171401 | 1HGCR2F55GA168935 | 1HGCR2F55GA123574 | 1HGCR2F55GA160723; 1HGCR2F55GA143727 | 1HGCR2F55GA156087; 1HGCR2F55GA154498; 1HGCR2F55GA109433 |

1HGCR2F55GA120318

; 1HGCR2F55GA178767 | 1HGCR2F55GA115863 | 1HGCR2F55GA107178; 1HGCR2F55GA191745 | 1HGCR2F55GA173522

1HGCR2F55GA167624 | 1HGCR2F55GA158700 | 1HGCR2F55GA184598

1HGCR2F55GA103213 | 1HGCR2F55GA171527 | 1HGCR2F55GA161421 | 1HGCR2F55GA185475 | 1HGCR2F55GA121498 | 1HGCR2F55GA100554 | 1HGCR2F55GA129052 | 1HGCR2F55GA140410; 1HGCR2F55GA191048 | 1HGCR2F55GA167283 | 1HGCR2F55GA165615 | 1HGCR2F55GA159829; 1HGCR2F55GA198176 | 1HGCR2F55GA135496; 1HGCR2F55GA169972 | 1HGCR2F55GA180633 | 1HGCR2F55GA155313; 1HGCR2F55GA148457 | 1HGCR2F55GA108637 | 1HGCR2F55GA182480; 1HGCR2F55GA178512; 1HGCR2F55GA188036; 1HGCR2F55GA126667 | 1HGCR2F55GA182348 | 1HGCR2F55GA131111; 1HGCR2F55GA112249 | 1HGCR2F55GA136812 | 1HGCR2F55GA155893 | 1HGCR2F55GA192006; 1HGCR2F55GA172242 | 1HGCR2F55GA175402 | 1HGCR2F55GA191941 | 1HGCR2F55GA148149

1HGCR2F55GA139547 | 1HGCR2F55GA178624 | 1HGCR2F55GA147003 |

1HGCR2F55GA102336

| 1HGCR2F55GA161743 | 1HGCR2F55GA197786; 1HGCR2F55GA198615; 1HGCR2F55GA125356 | 1HGCR2F55GA169793

1HGCR2F55GA141573; 1HGCR2F55GA109285; 1HGCR2F55GA178039; 1HGCR2F55GA197383

1HGCR2F55GA172600 | 1HGCR2F55GA109805 | 1HGCR2F55GA142710 | 1HGCR2F55GA119802; 1HGCR2F55GA153044; 1HGCR2F55GA119900 | 1HGCR2F55GA146563; 1HGCR2F55GA167641; 1HGCR2F55GA198503; 1HGCR2F55GA127947 | 1HGCR2F55GA196086

1HGCR2F55GA188862; 1HGCR2F55GA109450 | 1HGCR2F55GA175187 | 1HGCR2F55GA165064; 1HGCR2F55GA122618;

1HGCR2F55GA124434

| 1HGCR2F55GA109402; 1HGCR2F55GA167252; 1HGCR2F55GA166098 | 1HGCR2F55GA161225 | 1HGCR2F55GA139757 | 1HGCR2F55GA186464

1HGCR2F55GA123588 | 1HGCR2F55GA101879 | 1HGCR2F55GA114647 | 1HGCR2F55GA169941 | 1HGCR2F55GA188442; 1HGCR2F55GA191700 | 1HGCR2F55GA175495 | 1HGCR2F55GA178414 | 1HGCR2F55GA177201 | 1HGCR2F55GA151908; 1HGCR2F55GA160964 | 1HGCR2F55GA139886; 1HGCR2F55GA144473 | 1HGCR2F55GA157207 | 1HGCR2F55GA128922 | 1HGCR2F55GA146109 | 1HGCR2F55GA188151 | 1HGCR2F55GA175688; 1HGCR2F55GA101963 | 1HGCR2F55GA128693 | 1HGCR2F55GA164710;

1HGCR2F55GA114440

| 1HGCR2F55GA195861; 1HGCR2F55GA117984; 1HGCR2F55GA130475 | 1HGCR2F55GA187291; 1HGCR2F55GA142545; 1HGCR2F55GA121923; 1HGCR2F55GA102367

1HGCR2F55GA197528 | 1HGCR2F55GA130556 | 1HGCR2F55GA178784 | 1HGCR2F55GA161306 | 1HGCR2F55GA102014

1HGCR2F55GA182852 | 1HGCR2F55GA145137 | 1HGCR2F55GA156316; 1HGCR2F55GA199361; 1HGCR2F55GA194886 | 1HGCR2F55GA142724 | 1HGCR2F55GA145817 | 1HGCR2F55GA172791; 1HGCR2F55GA118987 | 1HGCR2F55GA141525 | 1HGCR2F55GA152864 | 1HGCR2F55GA128273 | 1HGCR2F55GA101638; 1HGCR2F55GA109187 | 1HGCR2F55GA116737 | 1HGCR2F55GA146997; 1HGCR2F55GA117628 | 1HGCR2F55GA169485 | 1HGCR2F55GA130492 | 1HGCR2F55GA109108; 1HGCR2F55GA178526 | 1HGCR2F55GA161905 | 1HGCR2F55GA178753 | 1HGCR2F55GA121968

1HGCR2F55GA116088

1HGCR2F55GA196394; 1HGCR2F55GA193043

1HGCR2F55GA149530 | 1HGCR2F55GA155649; 1HGCR2F55GA162701 | 1HGCR2F55GA163279; 1HGCR2F55GA133229

1HGCR2F55GA150676 | 1HGCR2F55GA118424 | 1HGCR2F55GA179434

1HGCR2F55GA105348; 1HGCR2F55GA150841 | 1HGCR2F55GA155652 | 1HGCR2F55GA110159 | 1HGCR2F55GA164660 | 1HGCR2F55GA131674 | 1HGCR2F55GA151522 | 1HGCR2F55GA178770; 1HGCR2F55GA104796 | 1HGCR2F55GA188960 | 1HGCR2F55GA147468; 1HGCR2F55GA199120 | 1HGCR2F55GA139290

1HGCR2F55GA103292 | 1HGCR2F55GA184651; 1HGCR2F55GA135191 | 1HGCR2F55GA179501; 1HGCR2F55GA158549; 1HGCR2F55GA178266 | 1HGCR2F55GA157661 | 1HGCR2F55GA158454

1HGCR2F55GA195648 | 1HGCR2F55GA193947 | 1HGCR2F55GA167980 | 1HGCR2F55GA147227; 1HGCR2F55GA146966 | 1HGCR2F55GA131660; 1HGCR2F55GA174931 | 1HGCR2F55GA151973 | 1HGCR2F55GA187792

1HGCR2F55GA138933; 1HGCR2F55GA195617 | 1HGCR2F55GA188537 | 1HGCR2F55GA110467 | 1HGCR2F55GA182625 | 1HGCR2F55GA161550; 1HGCR2F55GA194113 | 1HGCR2F55GA106810 | 1HGCR2F55GA188716 | 1HGCR2F55GA186884 | 1HGCR2F55GA102563 | 1HGCR2F55GA163332; 1HGCR2F55GA162634 | 1HGCR2F55GA115622 | 1HGCR2F55GA192104; 1HGCR2F55GA189011

1HGCR2F55GA136809; 1HGCR2F55GA130654

1HGCR2F55GA177800 | 1HGCR2F55GA198209 | 1HGCR2F55GA185251; 1HGCR2F55GA147065 | 1HGCR2F55GA113269 | 1HGCR2F55GA130542 | 1HGCR2F55GA169339; 1HGCR2F55GA194855 | 1HGCR2F55GA148281 | 1HGCR2F55GA149141 | 1HGCR2F55GA174590; 1HGCR2F55GA169597

1HGCR2F55GA100859

| 1HGCR2F55GA167011 | 1HGCR2F55GA159247 | 1HGCR2F55GA125020; 1HGCR2F55GA119749; 1HGCR2F55GA136972; 1HGCR2F55GA110887 | 1HGCR2F55GA162374; 1HGCR2F55GA182950 | 1HGCR2F55GA164464; 1HGCR2F55GA105673 | 1HGCR2F55GA172483; 1HGCR2F55GA161354 | 1HGCR2F55GA150323; 1HGCR2F55GA188571

1HGCR2F55GA165646 | 1HGCR2F55GA100764; 1HGCR2F55GA126619

1HGCR2F55GA105186; 1HGCR2F55GA171057 | 1HGCR2F55GA153304; 1HGCR2F55GA180552; 1HGCR2F55GA117337 | 1HGCR2F55GA172211 | 1HGCR2F55GA128659; 1HGCR2F55GA158311; 1HGCR2F55GA123462 | 1HGCR2F55GA117659; 1HGCR2F55GA155716 | 1HGCR2F55GA154064; 1HGCR2F55GA173939 | 1HGCR2F55GA126524 | 1HGCR2F55GA184522 | 1HGCR2F55GA169924 | 1HGCR2F55GA121212 | 1HGCR2F55GA152797; 1HGCR2F55GA176341 | 1HGCR2F55GA165601 | 1HGCR2F55GA123249 | 1HGCR2F55GA102501; 1HGCR2F55GA120075 | 1HGCR2F55GA115006 | 1HGCR2F55GA144070

1HGCR2F55GA125812 | 1HGCR2F55GA107620; 1HGCR2F55GA128189 | 1HGCR2F55GA172807 | 1HGCR2F55GA139676 | 1HGCR2F55GA122019; 1HGCR2F55GA190028 | 1HGCR2F55GA104877 | 1HGCR2F55GA197660;

1HGCR2F55GA144358

; 1HGCR2F55GA127589; 1HGCR2F55GA196170; 1HGCR2F55GA132159 | 1HGCR2F55GA154274; 1HGCR2F55GA122439 | 1HGCR2F55GA146112

1HGCR2F55GA141136; 1HGCR2F55GA180972; 1HGCR2F55GA131450; 1HGCR2F55GA135692; 1HGCR2F55GA151438 | 1HGCR2F55GA123106 | 1HGCR2F55GA157353 | 1HGCR2F55GA198100; 1HGCR2F55GA156090; 1HGCR2F55GA136289; 1HGCR2F55GA120562; 1HGCR2F55GA128855; 1HGCR2F55GA158423 | 1HGCR2F55GA138138 | 1HGCR2F55GA118410 | 1HGCR2F55GA166411

1HGCR2F55GA179255; 1HGCR2F55GA166800

1HGCR2F55GA174752 | 1HGCR2F55GA171012; 1HGCR2F55GA161855; 1HGCR2F55GA193950; 1HGCR2F55GA159331 | 1HGCR2F55GA161029; 1HGCR2F55GA131397 | 1HGCR2F55GA179840 | 1HGCR2F55GA143064 | 1HGCR2F55GA128211 | 1HGCR2F55GA132193 | 1HGCR2F55GA134347 | 1HGCR2F55GA108329; 1HGCR2F55GA124238 | 1HGCR2F55GA181054; 1HGCR2F55GA161791; 1HGCR2F55GA161337 | 1HGCR2F55GA177599; 1HGCR2F55GA174010; 1HGCR2F55GA184763; 1HGCR2F55GA140181 | 1HGCR2F55GA165372 | 1HGCR2F55GA131285

1HGCR2F55GA108797 | 1HGCR2F55GA167591 | 1HGCR2F55GA184228; 1HGCR2F55GA181426 |

1HGCR2F55GA118293

| 1HGCR2F55GA163671; 1HGCR2F55GA175433; 1HGCR2F55GA105706 | 1HGCR2F55GA172810; 1HGCR2F55GA175142; 1HGCR2F55GA168322 | 1HGCR2F55GA129861 | 1HGCR2F55GA138401 | 1HGCR2F55GA191678 | 1HGCR2F55GA110503; 1HGCR2F55GA187100; 1HGCR2F55GA106046; 1HGCR2F55GA199408 | 1HGCR2F55GA147115; 1HGCR2F55GA134719

1HGCR2F55GA192877 | 1HGCR2F55GA182513 | 1HGCR2F55GA141590; 1HGCR2F55GA160026; 1HGCR2F55GA146644 | 1HGCR2F55GA119346; 1HGCR2F55GA125146 | 1HGCR2F55GA198761; 1HGCR2F55GA154355 | 1HGCR2F55GA164514 | 1HGCR2F55GA104054; 1HGCR2F55GA119508 | 1HGCR2F55GA136504 | 1HGCR2F55GA189932

1HGCR2F55GA132341 | 1HGCR2F55GA173553; 1HGCR2F55GA168711 | 1HGCR2F55GA133747; 1HGCR2F55GA175173; 1HGCR2F55GA115247 | 1HGCR2F55GA101266 | 1HGCR2F55GA115345; 1HGCR2F55GA142707 |

1HGCR2F55GA174346

; 1HGCR2F55GA173911 | 1HGCR2F55GA162908; 1HGCR2F55GA160253; 1HGCR2F55GA121811 | 1HGCR2F55GA134381; 1HGCR2F55GA172340 | 1HGCR2F55GA192071 | 1HGCR2F55GA121971; 1HGCR2F55GA122702

1HGCR2F55GA174458 | 1HGCR2F55GA123185 | 1HGCR2F55GA103986; 1HGCR2F55GA147387 | 1HGCR2F55GA141301 | 1HGCR2F55GA195889; 1HGCR2F55GA159071; 1HGCR2F55GA120917 | 1HGCR2F55GA142819 | 1HGCR2F55GA156591 | 1HGCR2F55GA191325; 1HGCR2F55GA181894 | 1HGCR2F55GA101073 | 1HGCR2F55GA162004 | 1HGCR2F55GA116950 | 1HGCR2F55GA110422 | 1HGCR2F55GA173066 | 1HGCR2F55GA102952 | 1HGCR2F55GA193849 | 1HGCR2F55GA167395 | 1HGCR2F55GA135739; 1HGCR2F55GA164965 | 1HGCR2F55GA127611; 1HGCR2F55GA137717 | 1HGCR2F55GA111148 | 1HGCR2F55GA101736; 1HGCR2F55GA139385 | 1HGCR2F55GA151987; 1HGCR2F55GA120478 | 1HGCR2F55GA170300 | 1HGCR2F55GA162231; 1HGCR2F55GA146465

1HGCR2F55GA134610

1HGCR2F55GA119444 | 1HGCR2F55GA109853; 1HGCR2F55GA187596 | 1HGCR2F55GA118858 | 1HGCR2F55GA158941 | 1HGCR2F55GA142173; 1HGCR2F55GA160916; 1HGCR2F55GA182527 | 1HGCR2F55GA196685; 1HGCR2F55GA126281 | 1HGCR2F55GA160463; 1HGCR2F55GA108430 | 1HGCR2F55GA174721

1HGCR2F55GA198582 | 1HGCR2F55GA126684

1HGCR2F55GA197710; 1HGCR2F55GA134915; 1HGCR2F55GA129147; 1HGCR2F55GA118956; 1HGCR2F55GA131044 | 1HGCR2F55GA128466; 1HGCR2F55GA125244; 1HGCR2F55GA174959

1HGCR2F55GA148569 | 1HGCR2F55GA111991; 1HGCR2F55GA137037; 1HGCR2F55GA141718; 1HGCR2F55GA122649 | 1HGCR2F55GA130329 | 1HGCR2F55GA137121 | 1HGCR2F55GA129651; 1HGCR2F55GA179207; 1HGCR2F55GA109934

1HGCR2F55GA184939; 1HGCR2F55GA106290; 1HGCR2F55GA166750; 1HGCR2F55GA126118 | 1HGCR2F55GA161726 | 1HGCR2F55GA199845 | 1HGCR2F55GA142299 | 1HGCR2F55GA163041 | 1HGCR2F55GA192166 | 1HGCR2F55GA102417 | 1HGCR2F55GA130427; 1HGCR2F55GA106533

1HGCR2F55GA129360 | 1HGCR2F55GA109819;

1HGCR2F55GA138656

; 1HGCR2F55GA141962 | 1HGCR2F55GA197626 | 1HGCR2F55GA198470; 1HGCR2F55GA109139; 1HGCR2F55GA132534; 1HGCR2F55GA141184 | 1HGCR2F55GA112283; 1HGCR2F55GA139807 | 1HGCR2F55GA169387

1HGCR2F55GA171124; 1HGCR2F55GA103812

1HGCR2F55GA197061 | 1HGCR2F55GA154503 | 1HGCR2F55GA118214 | 1HGCR2F55GA125387; 1HGCR2F55GA163203 | 1HGCR2F55GA199036 | 1HGCR2F55GA142092 | 1HGCR2F55GA189140 | 1HGCR2F55GA186836 | 1HGCR2F55GA119427 | 1HGCR2F55GA157739 | 1HGCR2F55GA137247 | 1HGCR2F55GA151004; 1HGCR2F55GA121548; 1HGCR2F55GA184357; 1HGCR2F55GA111859; 1HGCR2F55GA119833 | 1HGCR2F55GA154131; 1HGCR2F55GA169003 | 1HGCR2F55GA161774 | 1HGCR2F55GA145719; 1HGCR2F55GA182107; 1HGCR2F55GA138060; 1HGCR2F55GA150208; 1HGCR2F55GA134137 | 1HGCR2F55GA120349; 1HGCR2F55GA101669 | 1HGCR2F55GA185105; 1HGCR2F55GA146580 | 1HGCR2F55GA156137

1HGCR2F55GA151956 | 1HGCR2F55GA109884 | 1HGCR2F55GA120805 | 1HGCR2F55GA187212 | 1HGCR2F55GA164433 | 1HGCR2F55GA168854 | 1HGCR2F55GA145588; 1HGCR2F55GA143730 | 1HGCR2F55GA195942; 1HGCR2F55GA105365; 1HGCR2F55GA139354; 1HGCR2F55GA168613 | 1HGCR2F55GA131447;

1HGCR2F55GA101476

; 1HGCR2F55GA147518; 1HGCR2F55GA189722 | 1HGCR2F55GA153108 | 1HGCR2F55GA109397 | 1HGCR2F55GA162357

1HGCR2F55GA146093 | 1HGCR2F55GA154517; 1HGCR2F55GA128662 | 1HGCR2F55GA135143; 1HGCR2F55GA145574 | 1HGCR2F55GA193172; 1HGCR2F55GA172614 | 1HGCR2F55GA103776 | 1HGCR2F55GA193690 | 1HGCR2F55GA126586

1HGCR2F55GA195035; 1HGCR2F55GA153898; 1HGCR2F55GA179014; 1HGCR2F55GA117130 | 1HGCR2F55GA187601; 1HGCR2F55GA145946 | 1HGCR2F55GA112834 | 1HGCR2F55GA150791

1HGCR2F55GA131089; 1HGCR2F55GA110985 |

1HGCR2F55GA168871

| 1HGCR2F55GA131142;

1HGCR2F55GA132372

| 1HGCR2F55GA188554 | 1HGCR2F55GA138379

1HGCR2F55GA167008; 1HGCR2F55GA124014; 1HGCR2F55GA113482 | 1HGCR2F55GA104085; 1HGCR2F55GA124904 | 1HGCR2F55GA166635 | 1HGCR2F55GA159913; 1HGCR2F55GA123932 | 1HGCR2F55GA143792 | 1HGCR2F55GA119170; 1HGCR2F55GA100344 | 1HGCR2F55GA168109; 1HGCR2F55GA165131 | 1HGCR2F55GA162083 | 1HGCR2F55GA150967; 1HGCR2F55GA190515 | 1HGCR2F55GA125065; 1HGCR2F55GA193110 | 1HGCR2F55GA150810; 1HGCR2F55GA192121 | 1HGCR2F55GA106726 | 1HGCR2F55GA189784 |

1HGCR2F55GA163816

| 1HGCR2F55GA197433 | 1HGCR2F55GA104099

1HGCR2F55GA177229; 1HGCR2F55GA173374

1HGCR2F55GA145834 | 1HGCR2F55GA149513 | 1HGCR2F55GA140701; 1HGCR2F55GA130914; 1HGCR2F55GA155019 | 1HGCR2F55GA141069 | 1HGCR2F55GA151195 | 1HGCR2F55GA102207 | 1HGCR2F55GA140374 | 1HGCR2F55GA151553 | 1HGCR2F55GA136342

1HGCR2F55GA166733 | 1HGCR2F55GA173763; 1HGCR2F55GA170202; 1HGCR2F55GA153819 | 1HGCR2F55GA141556; 1HGCR2F55GA120688 | 1HGCR2F55GA100263; 1HGCR2F55GA136647; 1HGCR2F55GA146322; 1HGCR2F55GA154968 | 1HGCR2F55GA136356; 1HGCR2F55GA198789; 1HGCR2F55GA114907 | 1HGCR2F55GA118150 | 1HGCR2F55GA149978 |

1HGCR2F55GA119413

| 1HGCR2F55GA127849

1HGCR2F55GA153917 | 1HGCR2F55GA140049 | 1HGCR2F55GA129679 | 1HGCR2F55GA153397 | 1HGCR2F55GA128306; 1HGCR2F55GA121825; 1HGCR2F55GA166862 | 1HGCR2F55GA101235 | 1HGCR2F55GA150337; 1HGCR2F55GA110436 | 1HGCR2F55GA110274 | 1HGCR2F55GA103504 | 1HGCR2F55GA195343 | 1HGCR2F55GA131822 | 1HGCR2F55GA133537; 1HGCR2F55GA130704; 1HGCR2F55GA116687; 1HGCR2F55GA186576 | 1HGCR2F55GA154453 | 1HGCR2F55GA190546; 1HGCR2F55GA112705; 1HGCR2F55GA148894; 1HGCR2F55GA180826 | 1HGCR2F55GA124336 | 1HGCR2F55GA190675 |

1HGCR2F55GA159684

| 1HGCR2F55GA133540 | 1HGCR2F55GA106564; 1HGCR2F55GA149432

1HGCR2F55GA104538 | 1HGCR2F55GA127897 | 1HGCR2F55GA159474 | 1HGCR2F55GA129830 | 1HGCR2F55GA125115; 1HGCR2F55GA167767 | 1HGCR2F55GA138253 | 1HGCR2F55GA129942 | 1HGCR2F55GA101221

1HGCR2F55GA151486; 1HGCR2F55GA178557; 1HGCR2F55GA193074; 1HGCR2F55GA170538; 1HGCR2F55GA152069; 1HGCR2F55GA132713; 1HGCR2F55GA121260 | 1HGCR2F55GA147454; 1HGCR2F55GA113188 | 1HGCR2F55GA179756 | 1HGCR2F55GA127172; 1HGCR2F55GA138897 | 1HGCR2F55GA132047; 1HGCR2F55GA120755 | 1HGCR2F55GA172760 | 1HGCR2F55GA184164 | 1HGCR2F55GA190126; 1HGCR2F55GA113062; 1HGCR2F55GA116852; 1HGCR2F55GA176999 | 1HGCR2F55GA174850; 1HGCR2F55GA101834; 1HGCR2F55GA177456; 1HGCR2F55GA175805;

1HGCR2F55GA114342

; 1HGCR2F55GA120853 | 1HGCR2F55GA126653 | 1HGCR2F55GA197030; 1HGCR2F55GA104734 |

1HGCR2F55GA110081

; 1HGCR2F55GA108993 | 1HGCR2F55GA184181 | 1HGCR2F55GA143713 | 1HGCR2F55GA117614 | 1HGCR2F55GA104233; 1HGCR2F55GA156624; 1HGCR2F55GA105916; 1HGCR2F55GA121873 | 1HGCR2F55GA126152 | 1HGCR2F55GA179742; 1HGCR2F55GA101459 | 1HGCR2F55GA193561 | 1HGCR2F55GA178154; 1HGCR2F55GA141914 | 1HGCR2F55GA199571 | 1HGCR2F55GA159006; 1HGCR2F55GA125194 | 1HGCR2F55GA153531; 1HGCR2F55GA156946 | 1HGCR2F55GA163119 | 1HGCR2F55GA170586; 1HGCR2F55GA138334 | 1HGCR2F55GA141086 | 1HGCR2F55GA124742 | 1HGCR2F55GA125518; 1HGCR2F55GA125535 | 1HGCR2F55GA170930; 1HGCR2F55GA169664; 1HGCR2F55GA130850 | 1HGCR2F55GA185461 | 1HGCR2F55GA148863 | 1HGCR2F55GA101770 | 1HGCR2F55GA166456; 1HGCR2F55GA138222 | 1HGCR2F55GA122733; 1HGCR2F55GA169194 | 1HGCR2F55GA176131; 1HGCR2F55GA104927; 1HGCR2F55GA177733; 1HGCR2F55GA189090 | 1HGCR2F55GA187050

1HGCR2F55GA168756

1HGCR2F55GA142030; 1HGCR2F55GA130086 | 1HGCR2F55GA134896; 1HGCR2F55GA100103; 1HGCR2F55GA157031; 1HGCR2F55GA181958; 1HGCR2F55GA172015 | 1HGCR2F55GA198565; 1HGCR2F55GA185041 | 1HGCR2F55GA186237 | 1HGCR2F55GA102708 | 1HGCR2F55GA149303; 1HGCR2F55GA135126; 1HGCR2F55GA183211 | 1HGCR2F55GA133117; 1HGCR2F55GA168191; 1HGCR2F55GA140472 | 1HGCR2F55GA103065 | 1HGCR2F55GA121016 | 1HGCR2F55GA110534 | 1HGCR2F55GA152752 | 1HGCR2F55GA130718 | 1HGCR2F55GA143310; 1HGCR2F55GA141265; 1HGCR2F55GA190529 | 1HGCR2F55GA125583

1HGCR2F55GA114339 | 1HGCR2F55GA190899 |

1HGCR2F55GA128192

| 1HGCR2F55GA172872 | 1HGCR2F55GA183113; 1HGCR2F55GA103678; 1HGCR2F55GA195844 | 1HGCR2F55GA104944 | 1HGCR2F55GA161998

1HGCR2F55GA163606; 1HGCR2F55GA191518; 1HGCR2F55GA119637 | 1HGCR2F55GA122263 | 1HGCR2F55GA174055; 1HGCR2F55GA149110 | 1HGCR2F55GA117001

1HGCR2F55GA114180 | 1HGCR2F55GA172385 | 1HGCR2F55GA137099; 1HGCR2F55GA177716 | 1HGCR2F55GA150919 | 1HGCR2F55GA135188 | 1HGCR2F55GA147969 | 1HGCR2F55GA145039

1HGCR2F55GA163346 | 1HGCR2F55GA137846; 1HGCR2F55GA108136 | 1HGCR2F55GA152685 | 1HGCR2F55GA103471 | 1HGCR2F55GA157658 | 1HGCR2F55GA180194 | 1HGCR2F55GA176372 | 1HGCR2F55GA118018; 1HGCR2F55GA119718 | 1HGCR2F55GA126975 | 1HGCR2F55GA112252 | 1HGCR2F55GA161242; 1HGCR2F55GA150192; 1HGCR2F55GA192300 | 1HGCR2F55GA122909 | 1HGCR2F55GA111831; 1HGCR2F55GA127544 | 1HGCR2F55GA147650 | 1HGCR2F55GA113773

1HGCR2F55GA188280; 1HGCR2F55GA139788; 1HGCR2F55GA191910 | 1HGCR2F55GA119105; 1HGCR2F55GA195021; 1HGCR2F55GA137779 | 1HGCR2F55GA198114 | 1HGCR2F55GA115636 | 1HGCR2F55GA101848 | 1HGCR2F55GA109495; 1HGCR2F55GA171253 | 1HGCR2F55GA173827 | 1HGCR2F55GA133683 | 1HGCR2F55GA100568; 1HGCR2F55GA182110 | 1HGCR2F55GA199621 | 1HGCR2F55GA120027 | 1HGCR2F55GA191356; 1HGCR2F55GA199103 | 1HGCR2F55GA126359; 1HGCR2F55GA117550; 1HGCR2F55GA148541; 1HGCR2F55GA141444 | 1HGCR2F55GA132727 | 1HGCR2F55GA151472; 1HGCR2F55GA187971; 1HGCR2F55GA173276 | 1HGCR2F55GA151505; 1HGCR2F55GA115832 | 1HGCR2F55GA126216 | 1HGCR2F55GA167543; 1HGCR2F55GA182902 | 1HGCR2F55GA137748 | 1HGCR2F55GA163377 | 1HGCR2F55GA137197 | 1HGCR2F55GA161144 |

1HGCR2F55GA109092

| 1HGCR2F55GA158650 | 1HGCR2F55GA157630 | 1HGCR2F55GA140486 | 1HGCR2F55GA187789 | 1HGCR2F55GA161578 | 1HGCR2F55GA154646; 1HGCR2F55GA120092 | 1HGCR2F55GA134591 | 1HGCR2F55GA151102 | 1HGCR2F55GA168773

1HGCR2F55GA145915 | 1HGCR2F55GA121257; 1HGCR2F55GA175092 | 1HGCR2F55GA125468 | 1HGCR2F55GA190627 | 1HGCR2F55GA171348 | 1HGCR2F55GA181829 | 1HGCR2F55GA144795 | 1HGCR2F55GA118519

1HGCR2F55GA163590; 1HGCR2F55GA101199 | 1HGCR2F55GA114857 | 1HGCR2F55GA196735

1HGCR2F55GA169535 | 1HGCR2F55GA116656 | 1HGCR2F55GA153142 | 1HGCR2F55GA148393 | 1HGCR2F55GA193513; 1HGCR2F55GA145221; 1HGCR2F55GA186285 | 1HGCR2F55GA115717

1HGCR2F55GA153321 | 1HGCR2F55GA168594; 1HGCR2F55GA112994 | 1HGCR2F55GA172502 | 1HGCR2F55GA117032 | 1HGCR2F55GA165999; 1HGCR2F55GA167462 | 1HGCR2F55GA132307 | 1HGCR2F55GA141296 | 1HGCR2F55GA149463 | 1HGCR2F55GA182222; 1HGCR2F55GA124112 | 1HGCR2F55GA164206 | 1HGCR2F55GA117435 | 1HGCR2F55GA148670; 1HGCR2F55GA174427 | 1HGCR2F55GA186688 | 1HGCR2F55GA197707; 1HGCR2F55GA159507; 1HGCR2F55GA158051 | 1HGCR2F55GA156073; 1HGCR2F55GA100277 | 1HGCR2F55GA145459; 1HGCR2F55GA140780; 1HGCR2F55GA130668 | 1HGCR2F55GA169017 | 1HGCR2F55GA178106 | 1HGCR2F55GA181880 | 1HGCR2F55GA147664; 1HGCR2F55GA184326 | 1HGCR2F55GA167770; 1HGCR2F55GA134638 | 1HGCR2F55GA172466 | 1HGCR2F55GA135353 | 1HGCR2F55GA170913 | 1HGCR2F55GA101333 | 1HGCR2F55GA126300

1HGCR2F55GA141668; 1HGCR2F55GA112400 | 1HGCR2F55GA182690; 1HGCR2F55GA130539 | 1HGCR2F55GA189462; 1HGCR2F55GA150001 | 1HGCR2F55GA136728 | 1HGCR2F55GA148376

1HGCR2F55GA190580 | 1HGCR2F55GA111019 | 1HGCR2F55GA191129 | 1HGCR2F55GA124045 | 1HGCR2F55GA148734 | 1HGCR2F55GA185038; 1HGCR2F55GA177781; 1HGCR2F55GA118567 | 1HGCR2F55GA191793 | 1HGCR2F55GA133599 | 1HGCR2F55GA198484 | 1HGCR2F55GA124837 | 1HGCR2F55GA158468; 1HGCR2F55GA135515

1HGCR2F55GA116804; 1HGCR2F55GA180096; 1HGCR2F55GA186268; 1HGCR2F55GA158440 | 1HGCR2F55GA149849; 1HGCR2F55GA172189; 1HGCR2F55GA181457; 1HGCR2F55GA190501; 1HGCR2F55GA175478 | 1HGCR2F55GA183323 | 1HGCR2F55GA136177; 1HGCR2F55GA149544; 1HGCR2F55GA123977

1HGCR2F55GA164545

1HGCR2F55GA159958

1HGCR2F55GA163458 | 1HGCR2F55GA198033; 1HGCR2F55GA165324; 1HGCR2F55GA123770; 1HGCR2F55GA103664; 1HGCR2F55GA138561 | 1HGCR2F55GA155697; 1HGCR2F55GA184245 | 1HGCR2F55GA117273; 1HGCR2F55GA129178 | 1HGCR2F55GA122005 | 1HGCR2F55GA148359 | 1HGCR2F55GA105799

1HGCR2F55GA133621 | 1HGCR2F55GA181670 | 1HGCR2F55GA192815 | 1HGCR2F55GA134025; 1HGCR2F55GA115653 | 1HGCR2F55GA140343; 1HGCR2F55GA141900 | 1HGCR2F55GA173634; 1HGCR2F55GA102837 | 1HGCR2F55GA159572 | 1HGCR2F55GA129598 | 1HGCR2F55GA147373 | 1HGCR2F55GA178381 | 1HGCR2F55GA103728

1HGCR2F55GA126197; 1HGCR2F55GA137006; 1HGCR2F55GA113370; 1HGCR2F55GA100408 | 1HGCR2F55GA156302 | 1HGCR2F55GA111361 | 1HGCR2F55GA129214 | 1HGCR2F55GA176422 | 1HGCR2F55GA132226 | 1HGCR2F55GA155392

1HGCR2F55GA117662

1HGCR2F55GA145168; 1HGCR2F55GA103857 | 1HGCR2F55GA176694 | 1HGCR2F55GA132615 | 1HGCR2F55GA155294 | 1HGCR2F55GA123428 | 1HGCR2F55GA129486; 1HGCR2F55GA181149 | 1HGCR2F55GA145994

1HGCR2F55GA197318

1HGCR2F55GA132761; 1HGCR2F55GA195679 | 1HGCR2F55GA164996 | 1HGCR2F55GA177361 | 1HGCR2F55GA195150; 1HGCR2F55GA183127 | 1HGCR2F55GA149625 | 1HGCR2F55GA165940 | 1HGCR2F55GA187498; 1HGCR2F55GA108444; 1HGCR2F55GA163718; 1HGCR2F55GA123686 | 1HGCR2F55GA189137 | 1HGCR2F55GA129276; 1HGCR2F55GA149477 | 1HGCR2F55GA189851 | 1HGCR2F55GA196203; 1HGCR2F55GA184911 | 1HGCR2F55GA106466 | 1HGCR2F55GA146126; 1HGCR2F55GA183841 | 1HGCR2F55GA130489 | 1HGCR2F55GA136499

1HGCR2F55GA176811

1HGCR2F55GA157806 | 1HGCR2F55GA149334; 1HGCR2F55GA173018; 1HGCR2F55GA141766 | 1HGCR2F55GA156428 | 1HGCR2F55GA171138 | 1HGCR2F55GA176159 | 1HGCR2F55GA141492 | 1HGCR2F55GA140813

1HGCR2F55GA124711; 1HGCR2F55GA192572; 1HGCR2F55GA102188; 1HGCR2F55GA108024; 1HGCR2F55GA158390; 1HGCR2F55GA116169 | 1HGCR2F55GA186593 |

1HGCR2F55GA124935

| 1HGCR2F55GA132758 | 1HGCR2F55GA190594 | 1HGCR2F55GA168336 | 1HGCR2F55GA198369 | 1HGCR2F55GA184388 | 1HGCR2F55GA171267 | 1HGCR2F55GA191115 |

1HGCR2F55GA167669

| 1HGCR2F55GA172922 | 1HGCR2F55GA195133 | 1HGCR2F55GA160897 | 1HGCR2F55GA156378 | 1HGCR2F55GA182835; 1HGCR2F55GA138575; 1HGCR2F55GA141153 | 1HGCR2F55GA110498; 1HGCR2F55GA149611 | 1HGCR2F55GA194306; 1HGCR2F55GA199599 | 1HGCR2F55GA151598 | 1HGCR2F55GA109349; 1HGCR2F55GA155618; 1HGCR2F55GA177151

1HGCR2F55GA118357 | 1HGCR2F55GA116415; 1HGCR2F55GA113918 | 1HGCR2F55GA129889 | 1HGCR2F55GA138754 | 1HGCR2F55GA174086 | 1HGCR2F55GA118598 | 1HGCR2F55GA105866 | 1HGCR2F55GA115829 | 1HGCR2F55GA174248 | 1HGCR2F55GA124210 | 1HGCR2F55GA155943 | 1HGCR2F55GA184293 | 1HGCR2F55GA118794 | 1HGCR2F55GA128578; 1HGCR2F55GA162102 | 1HGCR2F55GA169650 | 1HGCR2F55GA154565 | 1HGCR2F55GA118732; 1HGCR2F55GA139242 | 1HGCR2F55GA176839 | 1HGCR2F55GA112896 | 1HGCR2F55GA192359; 1HGCR2F55GA130962 | 1HGCR2F55GA136678 | 1HGCR2F55GA135207 | 1HGCR2F55GA159510

1HGCR2F55GA126541; 1HGCR2F55GA165517 | 1HGCR2F55GA123803 | 1HGCR2F55GA152931 | 1HGCR2F55GA175741; 1HGCR2F55GA116172 | 1HGCR2F55GA128936 | 1HGCR2F55GA191597 | 1HGCR2F55GA106175; 1HGCR2F55GA196122 | 1HGCR2F55GA112803 | 1HGCR2F55GA180583; 1HGCR2F55GA167168; 1HGCR2F55GA149639 | 1HGCR2F55GA167719; 1HGCR2F55GA148801 | 1HGCR2F55GA170829 |

1HGCR2F55GA167087

| 1HGCR2F55GA196718 | 1HGCR2F55GA151262; 1HGCR2F55GA134199; 1HGCR2F55GA115233 | 1HGCR2F55GA198985; 1HGCR2F55GA100456 | 1HGCR2F55GA133649 | 1HGCR2F55GA100182 | 1HGCR2F55GA156980 | 1HGCR2F55GA176808 | 1HGCR2F55GA159054; 1HGCR2F55GA131254 | 1HGCR2F55GA154369 | 1HGCR2F55GA128743

1HGCR2F55GA148328 | 1HGCR2F55GA182530 | 1HGCR2F55GA153254 | 1HGCR2F55GA172516 | 1HGCR2F55GA172984; 1HGCR2F55GA178073

1HGCR2F55GA132033 | 1HGCR2F55GA135448 | 1HGCR2F55GA131402 |

1HGCR2F55GA150760

| 1HGCR2F55GA193317 | 1HGCR2F55GA166151 | 1HGCR2F55GA173892 | 1HGCR2F55GA144893 | 1HGCR2F55GA192376; 1HGCR2F55GA190045; 1HGCR2F55GA179854 | 1HGCR2F55GA124286 | 1HGCR2F55GA174749 | 1HGCR2F55GA108492 | 1HGCR2F55GA149852; 1HGCR2F55GA179398 | 1HGCR2F55GA175819; 1HGCR2F55GA137166; 1HGCR2F55GA144389 | 1HGCR2F55GA170622; 1HGCR2F55GA183161 | 1HGCR2F55GA143632; 1HGCR2F55GA198162; 1HGCR2F55GA129102 | 1HGCR2F55GA191437 | 1HGCR2F55GA198856 | 1HGCR2F55GA104491 | 1HGCR2F55GA129066 | 1HGCR2F55GA159250 | 1HGCR2F55GA104913 |

1HGCR2F55GA118231

| 1HGCR2F55GA116253 | 1HGCR2F55GA187906; 1HGCR2F55GA130606 | 1HGCR2F55GA118889; 1HGCR2F55GA171835 | 1HGCR2F55GA125924; 1HGCR2F55GA174122 | 1HGCR2F55GA141816 | 1HGCR2F55GA169700 | 1HGCR2F55GA100649 | 1HGCR2F55GA128628 | 1HGCR2F55GA129472 | 1HGCR2F55GA147891 | 1HGCR2F55GA104460; 1HGCR2F55GA142920; 1HGCR2F55GA133814 | 1HGCR2F55GA171107 | 1HGCR2F55GA105236; 1HGCR2F55GA129519 | 1HGCR2F55GA198002 | 1HGCR2F55GA166179; 1HGCR2F55GA115314; 1HGCR2F55GA140133; 1HGCR2F55GA125552 | 1HGCR2F55GA107360 | 1HGCR2F55GA162682 | 1HGCR2F55GA163749 | 1HGCR2F55GA182558 | 1HGCR2F55GA175691 | 1HGCR2F55GA155764; 1HGCR2F55GA137071

1HGCR2F55GA131948 | 1HGCR2F55GA144733 | 1HGCR2F55GA186416; 1HGCR2F55GA114065; 1HGCR2F55GA161824 | 1HGCR2F55GA178848 | 1HGCR2F55GA194726; 1HGCR2F55GA101817; 1HGCR2F55GA187842

1HGCR2F55GA165825; 1HGCR2F55GA102918 | 1HGCR2F55GA172192 | 1HGCR2F55GA191308 | 1HGCR2F55GA156008 | 1HGCR2F55GA153951 | 1HGCR2F55GA148815 | 1HGCR2F55GA134168 | 1HGCR2F55GA124272 | 1HGCR2F55GA131528 | 1HGCR2F55GA182415 | 1HGCR2F55GA136924 | 1HGCR2F55GA115216 | 1HGCR2F55GA123526; 1HGCR2F55GA115264 | 1HGCR2F55GA197223 | 1HGCR2F55GA137314 | 1HGCR2F55GA108296

1HGCR2F55GA132808 | 1HGCR2F55GA155845 | 1HGCR2F55GA138544; 1HGCR2F55GA185931 | 1HGCR2F55GA195147 | 1HGCR2F55GA134798 | 1HGCR2F55GA163072 | 1HGCR2F55GA102773 | 1HGCR2F55GA172595; 1HGCR2F55GA195536 | 1HGCR2F55GA100540 | 1HGCR2F55GA144943 | 1HGCR2F55GA106256 | 1HGCR2F55GA182687; 1HGCR2F55GA121095 | 1HGCR2F55GA100375 | 1HGCR2F55GA193687 | 1HGCR2F55GA134249; 1HGCR2F55GA195004; 1HGCR2F55GA113904; 1HGCR2F55GA168661; 1HGCR2F55GA127639 | 1HGCR2F55GA196444; 1HGCR2F55GA161340; 1HGCR2F55GA174976 | 1HGCR2F55GA121159 | 1HGCR2F55GA179479; 1HGCR2F55GA113644 | 1HGCR2F55GA130220 | 1HGCR2F55GA136471 | 1HGCR2F55GA149995; 1HGCR2F55GA180437 | 1HGCR2F55GA121663 | 1HGCR2F55GA162293; 1HGCR2F55GA136311

1HGCR2F55GA172757; 1HGCR2F55GA175710 | 1HGCR2F55GA160477 | 1HGCR2F55GA189588 | 1HGCR2F55GA152296 | 1HGCR2F55GA194693

1HGCR2F55GA193124 | 1HGCR2F55GA128564 | 1HGCR2F55GA121002; 1HGCR2F55GA126037 | 1HGCR2F55GA144134 | 1HGCR2F55GA144246; 1HGCR2F55GA150600 | 1HGCR2F55GA134378 | 1HGCR2F55GA136762 | 1HGCR2F55GA167817 | 1HGCR2F55GA138706 | 1HGCR2F55GA142836 | 1HGCR2F55GA100439 | 1HGCR2F55GA172354; 1HGCR2F55GA194841 | 1HGCR2F55GA103082; 1HGCR2F55GA118374 | 1HGCR2F55GA157269; 1HGCR2F55GA190224; 1HGCR2F55GA155084 | 1HGCR2F55GA196380 | 1HGCR2F55GA160432 | 1HGCR2F55GA182799 | 1HGCR2F55GA142643; 1HGCR2F55GA139810 | 1HGCR2F55GA199232 | 1HGCR2F55GA121758 | 1HGCR2F55GA129746 | 1HGCR2F55GA124305;

1HGCR2F55GA196119

| 1HGCR2F55GA184648; 1HGCR2F55GA129097; 1HGCR2F55GA136423 | 1HGCR2F55GA134574; 1HGCR2F55GA180597 | 1HGCR2F55GA138737 | 1HGCR2F55GA112266 | 1HGCR2F55GA169809; 1HGCR2F55GA136034 | 1HGCR2F55GA121436 | 1HGCR2F55GA112526 | 1HGCR2F55GA152007; 1HGCR2F55GA106340 | 1HGCR2F55GA121503; 1HGCR2F55GA148927 | 1HGCR2F55GA199540 | 1HGCR2F55GA155196 | 1HGCR2F55GA103891 | 1HGCR2F55GA112459 | 1HGCR2F55GA155277 | 1HGCR2F55GA123476; 1HGCR2F55GA186514 | 1HGCR2F55GA185976 | 1HGCR2F55GA108394; 1HGCR2F55GA148412; 1HGCR2F55GA198842; 1HGCR2F55GA116124; 1HGCR2F55GA151746 | 1HGCR2F55GA105625; 1HGCR2F55GA152976 | 1HGCR2F55GA152623 | 1HGCR2F55GA101509; 1HGCR2F55GA162987; 1HGCR2F55GA175304 | 1HGCR2F55GA138267; 1HGCR2F55GA195634; 1HGCR2F55GA197254 | 1HGCR2F55GA148247; 1HGCR2F55GA112588 | 1HGCR2F55GA143341 | 1HGCR2F55GA102997; 1HGCR2F55GA166246

1HGCR2F55GA129732; 1HGCR2F55GA118102; 1HGCR2F55GA109545 | 1HGCR2F55GA134297 | 1HGCR2F55GA146790 | 1HGCR2F55GA117242 | 1HGCR2F55GA198534 | 1HGCR2F55GA162522 | 1HGCR2F55GA124739 | 1HGCR2F55GA144487; 1HGCR2F55GA166196 | 1HGCR2F55GA192670

1HGCR2F55GA136387

1HGCR2F55GA112087; 1HGCR2F55GA136146; 1HGCR2F55GA146689 | 1HGCR2F55GA177876 | 1HGCR2F55GA186061 | 1HGCR2F55GA128094 | 1HGCR2F55GA116043; 1HGCR2F55GA153013 | 1HGCR2F55GA103809 | 1HGCR2F55GA160818 | 1HGCR2F55GA145171; 1HGCR2F55GA169096; 1HGCR2F55GA151939 | 1HGCR2F55GA140083 | 1HGCR2F55GA120058; 1HGCR2F55GA116303 | 1HGCR2F55GA173990 | 1HGCR2F55GA167963 | 1HGCR2F55GA143873

1HGCR2F55GA140598 | 1HGCR2F55GA133277 | 1HGCR2F55GA117774 | 1HGCR2F55GA175254 | 1HGCR2F55GA111263 | 1HGCR2F55GA140195; 1HGCR2F55GA190689 | 1HGCR2F55GA112199

1HGCR2F55GA192801 | 1HGCR2F55GA155165 | 1HGCR2F55GA158177 | 1HGCR2F55GA126457

1HGCR2F55GA154324 | 1HGCR2F55GA184424; 1HGCR2F55GA165310 | 1HGCR2F55GA110808; 1HGCR2F55GA124479 | 1HGCR2F55GA197951 | 1HGCR2F55GA113465; 1HGCR2F55GA156204 | 1HGCR2F55GA145011 | 1HGCR2F55GA111666; 1HGCR2F55GA110033

1HGCR2F55GA170703

1HGCR2F55GA139662 | 1HGCR2F55GA191373 | 1HGCR2F55GA190661 | 1HGCR2F55GA141606; 1HGCR2F55GA130430 | 1HGCR2F55GA105270 | 1HGCR2F55GA175903 | 1HGCR2F55GA132601 | 1HGCR2F55GA152105 | 1HGCR2F55GA145865

1HGCR2F55GA178865 | 1HGCR2F55GA159278 | 1HGCR2F55GA194788; 1HGCR2F55GA166781; 1HGCR2F55GA124269; 1HGCR2F55GA121615 | 1HGCR2F55GA124370 | 1HGCR2F55GA128872; 1HGCR2F55GA180292; 1HGCR2F55GA183953 | 1HGCR2F55GA148880 | 1HGCR2F55GA153061; 1HGCR2F55GA120870 | 1HGCR2F55GA175920; 1HGCR2F55GA149317 | 1HGCR2F55GA162410 | 1HGCR2F55GA109061 | 1HGCR2F55GA156672; 1HGCR2F55GA148538 | 1HGCR2F55GA109917; 1HGCR2F55GA195746 | 1HGCR2F55GA194533; 1HGCR2F55GA171320; 1HGCR2F55GA171334; 1HGCR2F55GA169471 | 1HGCR2F55GA164612; 1HGCR2F55GA151861; 1HGCR2F55GA131609 | 1HGCR2F55GA156364 | 1HGCR2F55GA173505 | 1HGCR2F55GA154310

1HGCR2F55GA183967 | 1HGCR2F55GA143503; 1HGCR2F55GA161628 | 1HGCR2F55GA155988 | 1HGCR2F55GA129682 | 1HGCR2F55GA173164 | 1HGCR2F55GA146823 | 1HGCR2F55GA176565 | 1HGCR2F55GA117287 | 1HGCR2F55GA142996; 1HGCR2F55GA188456 | 1HGCR2F55GA140682 | 1HGCR2F55GA142271 | 1HGCR2F55GA137782 | 1HGCR2F55GA111540 | 1HGCR2F55GA157692 | 1HGCR2F55GA179885 | 1HGCR2F55GA177747 | 1HGCR2F55GA106841; 1HGCR2F55GA193785 | 1HGCR2F55GA137703 | 1HGCR2F55GA187243; 1HGCR2F55GA148992 | 1HGCR2F55GA139600 | 1HGCR2F55GA192426 | 1HGCR2F55GA158146; 1HGCR2F55GA147602; 1HGCR2F55GA144442 | 1HGCR2F55GA130069 | 1HGCR2F55GA175514; 1HGCR2F55GA195195; 1HGCR2F55GA193267 | 1HGCR2F55GA111909; 1HGCR2F55GA108184 | 1HGCR2F55GA182009; 1HGCR2F55GA142156; 1HGCR2F55GA136938; 1HGCR2F55GA113739 | 1HGCR2F55GA197691 | 1HGCR2F55GA194158 | 1HGCR2F55GA150709 | 1HGCR2F55GA144974 | 1HGCR2F55GA146840 | 1HGCR2F55GA149091 | 1HGCR2F55GA119685; 1HGCR2F55GA109237 | 1HGCR2F55GA145350 | 1HGCR2F55GA139581 | 1HGCR2F55GA115670 | 1HGCR2F55GA110369 | 1HGCR2F55GA149866 | 1HGCR2F55GA170216 | 1HGCR2F55GA173519 | 1HGCR2F55GA183550; 1HGCR2F55GA177831

1HGCR2F55GA181121 | 1HGCR2F55GA177537 | 1HGCR2F55GA126569; 1HGCR2F55GA182219 | 1HGCR2F55GA186903 | 1HGCR2F55GA113840 | 1HGCR2F55GA161452; 1HGCR2F55GA191809; 1HGCR2F55GA180941 | 1HGCR2F55GA158986 | 1HGCR2F55GA111621

1HGCR2F55GA164691 | 1HGCR2F55GA140844 | 1HGCR2F55GA186206 | 1HGCR2F55GA197755;

1HGCR2F55GA155862

| 1HGCR2F55GA105298; 1HGCR2F55GA176369; 1HGCR2F55GA114499 | 1HGCR2F55GA127365; 1HGCR2F55GA197366 | 1HGCR2F55GA181538 | 1HGCR2F55GA177036 | 1HGCR2F55GA181278

1HGCR2F55GA115930; 1HGCR2F55GA171995; 1HGCR2F55GA130878 | 1HGCR2F55GA150158; 1HGCR2F55GA172421 | 1HGCR2F55GA155828 | 1HGCR2F55GA187968 | 1HGCR2F55GA100232 | 1HGCR2F55GA192538 | 1HGCR2F55GA155571 | 1HGCR2F55GA164450; 1HGCR2F55GA129357; 1HGCR2F55GA105950 |

1HGCR2F55GA179918

; 1HGCR2F55GA163380 | 1HGCR2F55GA149026; 1HGCR2F55GA188330 | 1HGCR2F55GA190952 | 1HGCR2F55GA165873; 1HGCR2F55GA140522; 1HGCR2F55GA145073 | 1HGCR2F55GA153853 | 1HGCR2F55GA104720; 1HGCR2F55GA197464 | 1HGCR2F55GA105575 | 1HGCR2F55GA160043; 1HGCR2F55GA158857; 1HGCR2F55GA140892; 1HGCR2F55GA106161; 1HGCR2F55GA150306; 1HGCR2F55GA165081; 1HGCR2F55GA100702 | 1HGCR2F55GA128581 | 1HGCR2F55GA107651; 1HGCR2F55GA189879 | 1HGCR2F55GA115801 | 1HGCR2F55GA153125 | 1HGCR2F55GA117970; 1HGCR2F55GA163086

1HGCR2F55GA174282

1HGCR2F55GA181118 | 1HGCR2F55GA141248; 1HGCR2F55GA147390; 1HGCR2F55GA139774; 1HGCR2F55GA147311 | 1HGCR2F55GA121713 | 1HGCR2F55GA152587 | 1HGCR2F55GA167901; 1HGCR2F55GA179692 | 1HGCR2F55GA139564; 1HGCR2F55GA169521 | 1HGCR2F55GA184472 | 1HGCR2F55GA131898 | 1HGCR2F55GA132078; 1HGCR2F55GA186559

1HGCR2F55GA198050; 1HGCR2F55GA138981; 1HGCR2F55GA144649; 1HGCR2F55GA163170; 1HGCR2F55GA158809 | 1HGCR2F55GA121646; 1HGCR2F55GA150449 | 1HGCR2F55GA183564 | 1HGCR2F55GA113725; 1HGCR2F55GA150094 | 1HGCR2F55GA102899 | 1HGCR2F55GA180907 | 1HGCR2F55GA155733 | 1HGCR2F55GA163153

1HGCR2F55GA188652 | 1HGCR2F55GA107844 | 1HGCR2F55GA101185 | 1HGCR2F55GA112171 | 1HGCR2F55GA166232

1HGCR2F55GA188229 | 1HGCR2F55GA156588; 1HGCR2F55GA132260

1HGCR2F55GA154338 | 1HGCR2F55GA112929 | 1HGCR2F55GA182978 | 1HGCR2F55GA107990 | 1HGCR2F55GA199800 |

1HGCR2F55GA181376

; 1HGCR2F55GA104118; 1HGCR2F55GA129326; 1HGCR2F55GA128709 |

1HGCR2F55GA106807

| 1HGCR2F55GA140763 | 1HGCR2F55GA191857; 1HGCR2F55GA154372; 1HGCR2F55GA109514 | 1HGCR2F55GA108573 | 1HGCR2F55GA161404; 1HGCR2F55GA117225 | 1HGCR2F55GA163248

1HGCR2F55GA116933 | 1HGCR2F55GA197240

1HGCR2F55GA111487; 1HGCR2F55GA188134 | 1HGCR2F55GA129813 | 1HGCR2F55GA142609; 1HGCR2F55GA162732;

1HGCR2F55GA106774

| 1HGCR2F55GA148765 | 1HGCR2F55GA176176 | 1HGCR2F55GA147826 | 1HGCR2F55GA147017 | 1HGCR2F55GA159443 | 1HGCR2F55GA192264; 1HGCR2F55GA153271 | 1HGCR2F55GA159779; 1HGCR2F55GA179580 | 1HGCR2F55GA128080 | 1HGCR2F55GA125082; 1HGCR2F55GA162472 | 1HGCR2F55GA162164 | 1HGCR2F55GA122554 | 1HGCR2F55GA184374 | 1HGCR2F55GA176324 | 1HGCR2F55GA159751 | 1HGCR2F55GA144988 | 1HGCR2F55GA166506 | 1HGCR2F55GA190708 | 1HGCR2F55GA199179 | 1HGCR2F55GA131464 | 1HGCR2F55GA154145; 1HGCR2F55GA137877; 1HGCR2F55GA167266; 1HGCR2F55GA171883 | 1HGCR2F55GA189025 | 1HGCR2F55GA189171 | 1HGCR2F55GA137393 | 1HGCR2F55GA198890 | 1HGCR2F55GA139984 | 1HGCR2F55GA150113 | 1HGCR2F55GA196346 | 1HGCR2F55GA190935 | 1HGCR2F55GA189283 | 1HGCR2F55GA185220 | 1HGCR2F55GA179871 | 1HGCR2F55GA141119 | 1HGCR2F55GA143551

1HGCR2F55GA134235 | 1HGCR2F55GA143534 | 1HGCR2F55GA143825; 1HGCR2F55GA191826 | 1HGCR2F55GA137586 | 1HGCR2F55GA125213 | 1HGCR2F55GA192488; 1HGCR2F55GA149687 | 1HGCR2F55GA160771 | 1HGCR2F55GA182012; 1HGCR2F55GA196511; 1HGCR2F55GA170488 | 1HGCR2F55GA145266 | 1HGCR2F55GA178252 | 1HGCR2F55GA150239; 1HGCR2F55GA123817 | 1HGCR2F55GA119556; 1HGCR2F55GA112722; 1HGCR2F55GA147132; 1HGCR2F55GA138477 | 1HGCR2F55GA130931 | 1HGCR2F55GA123865 | 1HGCR2F55GA193091 | 1HGCR2F55GA125499 | 1HGCR2F55GA177330 | 1HGCR2F55GA160236 | 1HGCR2F55GA176470; 1HGCR2F55GA139144; 1HGCR2F55GA138026; 1HGCR2F55GA102515; 1HGCR2F55GA142383 | 1HGCR2F55GA181619 | 1HGCR2F55GA196640 | 1HGCR2F55GA122893; 1HGCR2F55GA149981 | 1HGCR2F55GA181815 | 1HGCR2F55GA181782 | 1HGCR2F55GA183015 | 1HGCR2F55GA121209; 1HGCR2F55GA188375 | 1HGCR2F55GA130296 | 1HGCR2F55GA116334 | 1HGCR2F55GA133974 | 1HGCR2F55GA137992; 1HGCR2F55GA160785 | 1HGCR2F55GA141458 | 1HGCR2F55GA150211

1HGCR2F55GA107102 | 1HGCR2F55GA140827; 1HGCR2F55GA106273 | 1HGCR2F55GA177845 | 1HGCR2F55GA150869 | 1HGCR2F55GA161838 | 1HGCR2F55GA172404 | 1HGCR2F55GA137443 | 1HGCR2F55GA131366 | 1HGCR2F55GA197903; 1HGCR2F55GA122053 | 1HGCR2F55GA182267 | 1HGCR2F55GA125521 | 1HGCR2F55GA171544 | 1HGCR2F55GA120321 | 1HGCR2F55GA142240; 1HGCR2F55GA163833 | 1HGCR2F55GA179630 | 1HGCR2F55GA164769; 1HGCR2F55GA110744; 1HGCR2F55GA158048 | 1HGCR2F55GA186870 | 1HGCR2F55GA102286 | 1HGCR2F55GA154159 | 1HGCR2F55GA181653 | 1HGCR2F55GA135398 | 1HGCR2F55GA121596 | 1HGCR2F55GA140620

1HGCR2F55GA104359; 1HGCR2F55GA114826 | 1HGCR2F55GA149138 | 1HGCR2F55GA131416 | 1HGCR2F55GA109660 | 1HGCR2F55GA155215 | 1HGCR2F55GA170975 | 1HGCR2F55GA170149 | 1HGCR2F55GA190238; 1HGCR2F55GA131075; 1HGCR2F55GA197450; 1HGCR2F55GA191227 | 1HGCR2F55GA177389; 1HGCR2F55GA128791 | 1HGCR2F55GA105401 | 1HGCR2F55GA102224; 1HGCR2F55GA152850 | 1HGCR2F55GA103647 | 1HGCR2F55GA141024; 1HGCR2F55GA120934 | 1HGCR2F55GA113983 | 1HGCR2F55GA163900 | 1HGCR2F55GA198291 | 1HGCR2F55GA161807; 1HGCR2F55GA170071 | 1HGCR2F55GA143601; 1HGCR2F55GA169468; 1HGCR2F55GA121338 | 1HGCR2F55GA118195; 1HGCR2F55GA174993;

1HGCR2F55GA183256

| 1HGCR2F55GA106600; 1HGCR2F55GA115815; 1HGCR2F55GA136132 | 1HGCR2F55GA173567 | 1HGCR2F55GA187646

1HGCR2F55GA185721;

1HGCR2F55GA108234

| 1HGCR2F55GA113577 | 1HGCR2F55GA198145; 1HGCR2F55GA150614; 1HGCR2F55GA134882; 1HGCR2F55GA130203 | 1HGCR2F55GA106578 | 1HGCR2F55GA163105 | 1HGCR2F55GA127690 | 1HGCR2F55GA108864; 1HGCR2F55GA127592 | 1HGCR2F55GA188022; 1HGCR2F55GA107665 | 1HGCR2F55GA145204 | 1HGCR2F55GA147759 | 1HGCR2F55GA187873; 1HGCR2F55GA170491; 1HGCR2F55GA188179 |

1HGCR2F55GA122246

; 1HGCR2F55GA180504; 1HGCR2F55GA137622; 1HGCR2F55GA140939 | 1HGCR2F55GA186951 | 1HGCR2F55GA103132 | 1HGCR2F55GA151732 | 1HGCR2F55GA114583; 1HGCR2F55GA129181 | 1HGCR2F55GA156431 | 1HGCR2F55GA119430; 1HGCR2F55GA143596 | 1HGCR2F55GA134042 | 1HGCR2F55GA148555 | 1HGCR2F55GA198386; 1HGCR2F55GA194709 | 1HGCR2F55GA192331; 1HGCR2F55GA128225 | 1HGCR2F55GA114518 | 1HGCR2F55GA108069; 1HGCR2F55GA129438 | 1HGCR2F55GA112560; 1HGCR2F55GA189980; 1HGCR2F55GA159104 | 1HGCR2F55GA123042; 1HGCR2F55GA167865 | 1HGCR2F55GA170295 | 1HGCR2F55GA127186; 1HGCR2F55GA174685 | 1HGCR2F55GA110095 | 1HGCR2F55GA155103 | 1HGCR2F55GA104880 | 1HGCR2F55GA112316; 1HGCR2F55GA170118 | 1HGCR2F55GA127608; 1HGCR2F55GA112980; 1HGCR2F55GA110193

1HGCR2F55GA183497; 1HGCR2F55GA137989 | 1HGCR2F55GA122604; 1HGCR2F55GA186397

1HGCR2F55GA184892 | 1HGCR2F55GA119041 | 1HGCR2F55GA114566; 1HGCR2F55GA197934 | 1HGCR2F55GA102966 | 1HGCR2F55GA193382; 1HGCR2F55GA127060 | 1HGCR2F55GA104135 | 1HGCR2F55GA178199 | 1HGCR2F55GA141251 | 1HGCR2F55GA116110; 1HGCR2F55GA191552; 1HGCR2F55GA124806 | 1HGCR2F55GA102353 | 1HGCR2F55GA100151; 1HGCR2F55GA151651 | 1HGCR2F55GA179935

1HGCR2F55GA163475 | 1HGCR2F55GA138639 | 1HGCR2F55GA156168 | 1HGCR2F55GA174377 | 1HGCR2F55GA181281 | 1HGCR2F55GA158597 | 1HGCR2F55GA101414; 1HGCR2F55GA114079; 1HGCR2F55GA131593 | 1HGCR2F55GA117760 | 1HGCR2F55GA112414; 1HGCR2F55GA192751 | 1HGCR2F55GA187260; 1HGCR2F55GA160110; 1HGCR2F55GA199411; 1HGCR2F55GA114695 | 1HGCR2F55GA131884; 1HGCR2F55GA181491 | 1HGCR2F55GA117306; 1HGCR2F55GA196945 | 1HGCR2F55GA115555 | 1HGCR2F55GA120903 | 1HGCR2F55GA143985; 1HGCR2F55GA129617; 1HGCR2F55GA177263 | 1HGCR2F55GA107939 | 1HGCR2F55GA149642; 1HGCR2F55GA176971 | 1HGCR2F55GA174945 | 1HGCR2F55GA103048; 1HGCR2F55GA135949 | 1HGCR2F55GA123087 | 1HGCR2F55GA194483 | 1HGCR2F55GA120898 | 1HGCR2F55GA169132; 1HGCR2F55GA192782; 1HGCR2F55GA172953; 1HGCR2F55GA129536; 1HGCR2F55GA107519 | 1HGCR2F55GA176288; 1HGCR2F55GA107827

1HGCR2F55GA159376 | 1HGCR2F55GA100053 | 1HGCR2F55GA102157; 1HGCR2F55GA166909 | 1HGCR2F55GA176730; 1HGCR2F55GA120416 | 1HGCR2F55GA126796 | 1HGCR2F55GA114146

1HGCR2F55GA152136 | 1HGCR2F55GA129150 | 1HGCR2F55GA138818; 1HGCR2F55GA116222 | 1HGCR2F55GA186240 | 1HGCR2F55GA183693; 1HGCR2F55GA118570 | 1HGCR2F55GA123333

1HGCR2F55GA188411 | 1HGCR2F55GA162570 | 1HGCR2F55GA128838; 1HGCR2F55GA177344; 1HGCR2F55GA198159; 1HGCR2F55GA178493 | 1HGCR2F55GA183838 | 1HGCR2F55GA137880; 1HGCR2F55GA123218 | 1HGCR2F55GA141850 | 1HGCR2F55GA188604 | 1HGCR2F55GA196055; 1HGCR2F55GA149768 | 1HGCR2F55GA124403; 1HGCR2F55GA109822; 1HGCR2F55GA149205

1HGCR2F55GA106452

1HGCR2F55GA191955 | 1HGCR2F55GA113448 | 1HGCR2F55GA117046 | 1HGCR2F55GA167106 | 1HGCR2F55GA149771 | 1HGCR2F55GA198629 | 1HGCR2F55GA120044; 1HGCR2F55GA147020; 1HGCR2F55GA176078 | 1HGCR2F55GA106970 | 1HGCR2F55GA115037; 1HGCR2F55GA171091 | 1HGCR2F55GA113496 | 1HGCR2F55GA176419; 1HGCR2F55GA111683; 1HGCR2F55GA164223 | 1HGCR2F55GA176582 | 1HGCR2F55GA188800 | 1HGCR2F55GA153920 | 1HGCR2F55GA174170 | 1HGCR2F55GA130671; 1HGCR2F55GA157045 | 1HGCR2F55GA151696 | 1HGCR2F55GA155389; 1HGCR2F55GA144229; 1HGCR2F55GA100974 | 1HGCR2F55GA139855; 1HGCR2F55GA192944; 1HGCR2F55GA140634 | 1HGCR2F55GA135014 | 1HGCR2F55GA133294 | 1HGCR2F55GA147485 | 1HGCR2F55GA100571 | 1HGCR2F55GA192894; 1HGCR2F55GA175948

1HGCR2F55GA167400; 1HGCR2F55GA197500 | 1HGCR2F55GA181295 | 1HGCR2F55GA107536; 1HGCR2F55GA161063 | 1HGCR2F55GA170054; 1HGCR2F55GA116138 | 1HGCR2F55GA182818; 1HGCR2F55GA198307; 1HGCR2F55GA127723 | 1HGCR2F55GA104622; 1HGCR2F55GA152024 | 1HGCR2F55GA156039 | 1HGCR2F55GA112879 | 1HGCR2F55GA157000; 1HGCR2F55GA131707; 1HGCR2F55GA171673

1HGCR2F55GA110971 |

1HGCR2F55GA141167

; 1HGCR2F55GA125678 | 1HGCR2F55GA187761

1HGCR2F55GA120996 | 1HGCR2F55GA148264; 1HGCR2F55GA166747 | 1HGCR2F55GA176100 | 1HGCR2F55GA119704; 1HGCR2F55GA141945; 1HGCR2F55GA183919; 1HGCR2F55GA158194; 1HGCR2F55GA108816; 1HGCR2F55GA176968; 1HGCR2F55GA160706; 1HGCR2F55GA164402; 1HGCR2F55GA177604; 1HGCR2F55GA110212 | 1HGCR2F55GA103969; 1HGCR2F55GA107875 | 1HGCR2F55GA185492 | 1HGCR2F55GA151018 | 1HGCR2F55GA147082; 1HGCR2F55GA172239 | 1HGCR2F55GA145526 | 1HGCR2F55GA127530 | 1HGCR2F55GA176534 | 1HGCR2F55GA176825; 1HGCR2F55GA156333 | 1HGCR2F55GA173200 | 1HGCR2F55GA125230; 1HGCR2F55GA104376 | 1HGCR2F55GA189039 | 1HGCR2F55GA158874 | 1HGCR2F55GA124630 | 1HGCR2F55GA133666 | 1HGCR2F55GA148040 | 1HGCR2F55GA103034

1HGCR2F55GA169213 | 1HGCR2F55GA187856 | 1HGCR2F55GA194273

1HGCR2F55GA119587 | 1HGCR2F55GA105057; 1HGCR2F55GA108685; 1HGCR2F55GA143114 | 1HGCR2F55GA110114; 1HGCR2F55GA169955 | 1HGCR2F55GA118651 | 1HGCR2F55GA185055 | 1HGCR2F55GA171740 | 1HGCR2F55GA190000; 1HGCR2F55GA196296 | 1HGCR2F55GA194032; 1HGCR2F55GA100120 | 1HGCR2F55GA194421 | 1HGCR2F55GA113238; 1HGCR2F55GA126314; 1HGCR2F55GA121081; 1HGCR2F55GA157336;

1HGCR2F55GA185265

| 1HGCR2F55GA174492 | 1HGCR2F55GA103390; 1HGCR2F55GA114017 | 1HGCR2F55GA112445; 1HGCR2F55GA151620 | 1HGCR2F55GA182737; 1HGCR2F55GA141895; 1HGCR2F55GA121792 | 1HGCR2F55GA192569 | 1HGCR2F55GA193365 | 1HGCR2F55GA194130 | 1HGCR2F55GA175125

1HGCR2F55GA103373; 1HGCR2F55GA144604; 1HGCR2F55GA101087 | 1HGCR2F55GA156574

1HGCR2F55GA115474 | 1HGCR2F55GA183760 | 1HGCR2F55GA105785 |

1HGCR2F55GA1068551HGCR2F55GA182740 | 1HGCR2F55GA173651; 1HGCR2F55GA170569

1HGCR2F55GA174394; 1HGCR2F55GA181314; 1HGCR2F55GA124692 | 1HGCR2F55GA151116 | 1HGCR2F55GA186691; 1HGCR2F55GA146773 | 1HGCR2F55GA187825 | 1HGCR2F55GA111988 | 1HGCR2F55GA149558 | 1HGCR2F55GA196072 | 1HGCR2F55GA197108 | 1HGCR2F55GA174606; 1HGCR2F55GA115166

1HGCR2F55GA105379 | 1HGCR2F55GA130900 | 1HGCR2F55GA163735 | 1HGCR2F55GA106029

1HGCR2F55GA176629 | 1HGCR2F55GA173004; 1HGCR2F55GA153822; 1HGCR2F55GA136910 | 1HGCR2F55GA120884; 1HGCR2F55GA174136; 1HGCR2F55GA196282; 1HGCR2F55GA149351 | 1HGCR2F55GA107973 | 1HGCR2F55GA186819 | 1HGCR2F55GA168885 | 1HGCR2F55GA152170 | 1HGCR2F55GA169423; 1HGCR2F55GA133859 | 1HGCR2F55GA159586

1HGCR2F55GA179675 | 1HGCR2F55GA170264; 1HGCR2F55GA130816 | 1HGCR2F55GA145249 | 1HGCR2F55GA190255; 1HGCR2F55GA106631 | 1HGCR2F55GA129309 | 1HGCR2F55GA199215 | 1HGCR2F55GA197688

1HGCR2F55GA129133 | 1HGCR2F55GA144151; 1HGCR2F55GA144716 | 1HGCR2F55GA172287 | 1HGCR2F55GA186738 | 1HGCR2F55GA116902 | 1HGCR2F55GA102949 | 1HGCR2F55GA176064; 1HGCR2F55GA159992 | 1HGCR2F55GA137295 | 1HGCR2F55GA139323; 1HGCR2F55GA110307 | 1HGCR2F55GA117368 | 1HGCR2F55GA130959 | 1HGCR2F55GA171270 | 1HGCR2F55GA182074 | 1HGCR2F55GA189199 | 1HGCR2F55GA120531 | 1HGCR2F55GA110310 |

1HGCR2F55GA121033

| 1HGCR2F55GA121582 | 1HGCR2F55GA175917 | 1HGCR2F55GA144912 | 1HGCR2F55GA127964; 1HGCR2F55GA158373 | 1HGCR2F55GA106628 | 1HGCR2F55GA151259; 1HGCR2F55GA154954 | 1HGCR2F55GA126605 | 1HGCR2F55GA103129 | 1HGCR2F55GA148961 | 1HGCR2F55GA153710; 1HGCR2F55GA193611 | 1HGCR2F55GA165503 | 1HGCR2F55GA116155

1HGCR2F55GA174833

1HGCR2F55GA142934 | 1HGCR2F55GA151150 | 1HGCR2F55GA136051; 1HGCR2F55GA196931 | 1HGCR2F55GA117449 | 1HGCR2F55GA115426 | 1HGCR2F55GA153724; 1HGCR2F55GA140469; 1HGCR2F55GA109111; 1HGCR2F55GA193026; 1HGCR2F55GA106239 | 1HGCR2F55GA112784 | 1HGCR2F55GA185301; 1HGCR2F55GA141931; 1HGCR2F55GA186979; 1HGCR2F55GA109657

1HGCR2F55GA185749 | 1HGCR2F55GA196427 | 1HGCR2F55GA146868

1HGCR2F55GA152122 | 1HGCR2F55GA190756; 1HGCR2F55GA107679; 1HGCR2F55GA120819 | 1HGCR2F55GA103387; 1HGCR2F55GA164190 | 1HGCR2F55GA171625 | 1HGCR2F55GA192734 | 1HGCR2F55GA137796; 1HGCR2F55GA199196 | 1HGCR2F55GA152380 | 1HGCR2F55GA126927 | 1HGCR2F55GA111490; 1HGCR2F55GA129293;

1HGCR2F55GA196587

; 1HGCR2F55GA100523 | 1HGCR2F55GA151309 |

1HGCR2F55GA158938

| 1HGCR2F55GA107472 | 1HGCR2F55GA170667 | 1HGCR2F55GA102577 | 1HGCR2F55GA133635; 1HGCR2F55GA129018; 1HGCR2F55GA145560 | 1HGCR2F55GA148877; 1HGCR2F55GA188697; 1HGCR2F55GA182804 | 1HGCR2F55GA195715 | 1HGCR2F55GA106550 | 1HGCR2F55GA142898; 1HGCR2F55GA171706; 1HGCR2F55GA185332; 1HGCR2F55GA147924; 1HGCR2F55GA172273 | 1HGCR2F55GA144909 | 1HGCR2F55GA174119 | 1HGCR2F55GA171480 | 1HGCR2F55GA144859; 1HGCR2F55GA186853 | 1HGCR2F55GA151603 | 1HGCR2F55GA168966; 1HGCR2F55GA125700; 1HGCR2F55GA132517 | 1HGCR2F55GA104216 | 1HGCR2F55GA146143 | 1HGCR2F55GA152699; 1HGCR2F55GA188490 | 1HGCR2F55GA151830 | 1HGCR2F55GA161886 | 1HGCR2F55GA169602; 1HGCR2F55GA175769 | 1HGCR2F55GA159118; 1HGCR2F55GA153982 | 1HGCR2F55GA169308; 1HGCR2F55GA122747 | 1HGCR2F55GA177005 | 1HGCR2F55GA122621; 1HGCR2F55GA189431 | 1HGCR2F55GA125079; 1HGCR2F55GA195911 | 1HGCR2F55GA122442 | 1HGCR2F55GA186500 | 1HGCR2F55GA123400; 1HGCR2F55GA131495; 1HGCR2F55GA101011 | 1HGCR2F55GA131268 | 1HGCR2F55GA197674 | 1HGCR2F55GA163783 | 1HGCR2F55GA138687 | 1HGCR2F55GA117452; 1HGCR2F55GA171446 | 1HGCR2F55GA165274

1HGCR2F55GA169275

1HGCR2F55GA140603 | 1HGCR2F55GA151357 | 1HGCR2F55GA167526 | 1HGCR2F55GA189915 | 1HGCR2F55GA143372 | 1HGCR2F55GA185587; 1HGCR2F55GA181572; 1HGCR2F55GA166828 | 1HGCR2F55GA102658 | 1HGCR2F55GA107729 | 1HGCR2F55GA179238; 1HGCR2F55GA110680 | 1HGCR2F55GA198131 | 1HGCR2F55GA106760 | 1HGCR2F55GA141511; 1HGCR2F55GA184438 | 1HGCR2F55GA140956 | 1HGCR2F55GA103745

1HGCR2F55GA183046 | 1HGCR2F55GA188120 | 1HGCR2F55GA154520; 1HGCR2F55GA122067 | 1HGCR2F55GA162763 | 1HGCR2F55GA111439 | 1HGCR2F55GA138432; 1HGCR2F55GA123901 | 1HGCR2F55GA100392; 1HGCR2F55GA180549; 1HGCR2F55GA113479 | 1HGCR2F55GA160978 | 1HGCR2F55GA178610 | 1HGCR2F55GA150497; 1HGCR2F55GA194418 | 1HGCR2F55GA187632 | 1HGCR2F55GA105415; 1HGCR2F55GA119184 | 1HGCR2F55GA182883; 1HGCR2F55GA152038 | 1HGCR2F55GA169499

1HGCR2F55GA163556 | 1HGCR2F55GA101090 | 1HGCR2F55GA170880

1HGCR2F55GA188859 | 1HGCR2F55GA133215 | 1HGCR2F55GA177649; 1HGCR2F55GA125437; 1HGCR2F55GA123946; 1HGCR2F55GA130279 | 1HGCR2F55GA150080 | 1HGCR2F55GA102451; 1HGCR2F55GA155358 | 1HGCR2F55GA125793 | 1HGCR2F55GA179384 | 1HGCR2F55GA178638 | 1HGCR2F55GA172208; 1HGCR2F55GA126166 | 1HGCR2F55GA133103 | 1HGCR2F55GA181698; 1HGCR2F55GA193558; 1HGCR2F55GA122408 | 1HGCR2F55GA139967 | 1HGCR2F55GA184987

1HGCR2F55GA119377; 1HGCR2F55GA120528 | 1HGCR2F55GA106015 | 1HGCR2F55GA114308 | 1HGCR2F55GA127835 | 1HGCR2F55GA157403 | 1HGCR2F55GA109223 | 1HGCR2F55GA192992 | 1HGCR2F55GA183225 | 1HGCR2F55GA172841; 1HGCR2F55GA137457; 1HGCR2F55GA181913; 1HGCR2F55GA151942 | 1HGCR2F55GA188988 | 1HGCR2F55GA138219 | 1HGCR2F55GA153366 | 1HGCR2F55GA112042; 1HGCR2F55GA154484; 1HGCR2F55GA161368; 1HGCR2F55GA127284

1HGCR2F55GA159314; 1HGCR2F55GA135871 | 1HGCR2F55GA125910 | 1HGCR2F55GA150256 | 1HGCR2F55GA143159 | 1HGCR2F55GA144005; 1HGCR2F55GA187288

1HGCR2F55GA184049 | 1HGCR2F55GA145252 | 1HGCR2F55GA119332; 1HGCR2F55GA178171 | 1HGCR2F55GA118827 | 1HGCR2F55GA120707 | 1HGCR2F55GA151892 | 1HGCR2F55GA149947 | 1HGCR2F55GA100022 | 1HGCR2F55GA196007 | 1HGCR2F55GA125972 | 1HGCR2F55GA195374; 1HGCR2F55GA106113 | 1HGCR2F55GA119217 | 1HGCR2F55GA133831; 1HGCR2F55GA162195 | 1HGCR2F55GA114356; 1HGCR2F55GA166215 | 1HGCR2F55GA108346 | 1HGCR2F55GA113966 | 1HGCR2F55GA175853 | 1HGCR2F55GA148085; 1HGCR2F55GA194838 | 1HGCR2F55GA111585 | 1HGCR2F55GA126278 | 1HGCR2F55GA140875; 1HGCR2F55GA108010 | 1HGCR2F55GA175366 | 1HGCR2F55GA101154

1HGCR2F55GA186321; 1HGCR2F55GA182138 | 1HGCR2F55GA181099 | 1HGCR2F55GA186383 | 1HGCR2F55GA137362; 1HGCR2F55GA134316

1HGCR2F55GA196184 | 1HGCR2F55GA143484 | 1HGCR2F55GA127138 | 1HGCR2F55GA117192 | 1HGCR2F55GA142626 | 1HGCR2F55GA125034 | 1HGCR2F55GA116768

1HGCR2F55GA115281 | 1HGCR2F55GA192927 | 1HGCR2F55GA190434; 1HGCR2F55GA176517 | 1HGCR2F55GA106547 | 1HGCR2F55GA183158

1HGCR2F55GA181135 | 1HGCR2F55GA114194 | 1HGCR2F55GA172547; 1HGCR2F55GA149298; 1HGCR2F55GA163055 | 1HGCR2F55GA109206; 1HGCR2F55GA157370; 1HGCR2F55GA181006 | 1HGCR2F55GA161127; 1HGCR2F55GA166666 | 1HGCR2F55GA102255; 1HGCR2F55GA127432; 1HGCR2F55GA124949; 1HGCR2F55GA194256 | 1HGCR2F55GA138270 | 1HGCR2F55GA176193; 1HGCR2F55GA149950 | 1HGCR2F55GA151875; 1HGCR2F55GA170247; 1HGCR2F55GA158180 | 1HGCR2F55GA180647; 1HGCR2F55GA168689 | 1HGCR2F55GA195777 | 1HGCR2F55GA179319 | 1HGCR2F55GA148622 | 1HGCR2F55GA158034; 1HGCR2F55GA137538; 1HGCR2F55GA121470 | 1HGCR2F55GA165002 | 1HGCR2F55GA106788; 1HGCR2F55GA179823; 1HGCR2F55GA187193; 1HGCR2F55GA122943; 1HGCR2F55GA138768 | 1HGCR2F55GA188926; 1HGCR2F55GA135935; 1HGCR2F55GA169843 | 1HGCR2F55GA152735 | 1HGCR2F55GA192037 | 1HGCR2F55GA103695 | 1HGCR2F55GA175870

1HGCR2F55GA158647

1HGCR2F55GA152332 | 1HGCR2F55GA110324 | 1HGCR2F55GA124756 | 1HGCR2F55GA110162 | 1HGCR2F55GA121839; 1HGCR2F55GA130301 | 1HGCR2F55GA153111; 1HGCR2F55GA127009 | 1HGCR2F55GA153478 | 1HGCR2F55GA127754; 1HGCR2F55GA101672; 1HGCR2F55GA125681; 1HGCR2F55GA195312 | 1HGCR2F55GA109576; 1HGCR2F55GA173097 | 1HGCR2F55GA141007 | 1HGCR2F55GA145638 | 1HGCR2F55GA134607 | 1HGCR2F55GA158096; 1HGCR2F55GA188005; 1HGCR2F55GA121808; 1HGCR2F55GA170099 | 1HGCR2F55GA164934 | 1HGCR2F55GA164948 | 1HGCR2F55GA167736; 1HGCR2F55GA148782 | 1HGCR2F55GA112638 | 1HGCR2F55GA195407 | 1HGCR2F55GA181460 | 1HGCR2F55GA164111 | 1HGCR2F55GA119475 | 1HGCR2F55GA109755; 1HGCR2F55GA135756

1HGCR2F55GA133490; 1HGCR2F55GA102241 | 1HGCR2F55GA198081 | 1HGCR2F55GA100327 | 1HGCR2F55GA122148; 1HGCR2F55GA132923; 1HGCR2F55GA190269; 1HGCR2F55GA121453

1HGCR2F55GA122375

1HGCR2F55GA183287 | 1HGCR2F55GA109903; 1HGCR2F55GA195231 | 1HGCR2F55GA126071; 1HGCR2F55GA131478;

1HGCR2F55GA135594

| 1HGCR2F55GA133120; 1HGCR2F55GA145963 | 1HGCR2F55GA123154; 1HGCR2F55GA115152; 1HGCR2F55GA170376 | 1HGCR2F55GA184858 | 1HGCR2F55GA173052 |

1HGCR2F55GA118603

| 1HGCR2F55GA185279 | 1HGCR2F55GA139063 | 1HGCR2F55GA122344 | 1HGCR2F55GA181443 | 1HGCR2F55GA144523; 1HGCR2F55GA173942 | 1HGCR2F55GA173150

1HGCR2F55GA125888 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F55GA1.
1HGCR2F55GA183399 | 1HGCR2F55GA195293

1HGCR2F55GA119976; 1HGCR2F55GA103146

1HGCR2F55GA182768 |

1HGCR2F55GA133585

; 1HGCR2F55GA138771 | 1HGCR2F55GA120139; 1HGCR2F55GA174203; 1HGCR2F55GA195858 | 1HGCR2F55GA143677; 1HGCR2F55GA104829 | 1HGCR2F55GA110131 | 1HGCR2F55GA172838 | 1HGCR2F55GA164352; 1HGCR2F55GA169342; 1HGCR2F55GA145123; 1HGCR2F55GA182754 | 1HGCR2F55GA144375 | 1HGCR2F55GA143453 |

1HGCR2F55GA156350

; 1HGCR2F55GA132209; 1HGCR2F55GA145476 | 1HGCR2F55GA141685 | 1HGCR2F55GA196475 |

1HGCR2F55GA160530

| 1HGCR2F55GA135658 | 1HGCR2F55GA171317 | 1HGCR2F55GA102787

1HGCR2F55GA156297; 1HGCR2F55GA111201; 1HGCR2F55GA150502; 1HGCR2F55GA108671 | 1HGCR2F55GA109741 | 1HGCR2F55GA132050 | 1HGCR2F55GA168983 | 1HGCR2F55GA117127 | 1HGCR2F55GA170037 | 1HGCR2F55GA184620 | 1HGCR2F55GA109609

1HGCR2F55GA137944; 1HGCR2F55GA164125 | 1HGCR2F55GA130623 | 1HGCR2F55GA154551 | 1HGCR2F55GA189350 | 1HGCR2F55GA180020 | 1HGCR2F55GA105429; 1HGCR2F55GA192653 | 1HGCR2F55GA133005 | 1HGCR2F55GA141427; 1HGCR2F55GA183628; 1HGCR2F55GA103633

1HGCR2F55GA197299 | 1HGCR2F55GA150385; 1HGCR2F55GA106211 | 1HGCR2F55GA176338; 1HGCR2F55GA122392; 1HGCR2F55GA139158; 1HGCR2F55GA162259 | 1HGCR2F55GA133425 | 1HGCR2F55GA114776 | 1HGCR2F55GA101428 | 1HGCR2F55GA184925 | 1HGCR2F55GA134185; 1HGCR2F55GA120979 | 1HGCR2F55GA142108 | 1HGCR2F55GA123414; 1HGCR2F55GA172371 | 1HGCR2F55GA148491; 1HGCR2F55GA117483; 1HGCR2F55GA157238 | 1HGCR2F55GA168028; 1HGCR2F55GA156056; 1HGCR2F55GA185377 | 1HGCR2F55GA185914 | 1HGCR2F55GA178087; 1HGCR2F55GA152055 |

1HGCR2F55GA182477

| 1HGCR2F55GA155621; 1HGCR2F55GA177585 | 1HGCR2F55GA105219; 1HGCR2F55GA115846 | 1HGCR2F55GA166280; 1HGCR2F55GA152766; 1HGCR2F55GA108413 | 1HGCR2F55GA178994 | 1HGCR2F55GA155778 | 1HGCR2F55GA135966

1HGCR2F55GA155067 | 1HGCR2F55GA175822; 1HGCR2F55GA122960 | 1HGCR2F55GA120612; 1HGCR2F55GA152427 | 1HGCR2F55GA120660; 1HGCR2F55GA192765 | 1HGCR2F55GA132842 | 1HGCR2F55GA159880 | 1HGCR2F55GA130217; 1HGCR2F55GA143078; 1HGCR2F55GA152444; 1HGCR2F55GA143775 | 1HGCR2F55GA112686 | 1HGCR2F55GA122294 | 1HGCR2F55GA132856; 1HGCR2F55GA113787; 1HGCR2F55GA162813 | 1HGCR2F55GA102479 | 1HGCR2F55GA177893; 1HGCR2F55GA106838 | 1HGCR2F55GA136454; 1HGCR2F55GA166277 | 1HGCR2F55GA173424; 1HGCR2F55GA173696 | 1HGCR2F55GA199635 | 1HGCR2F55GA125602 | 1HGCR2F55GA198940 | 1HGCR2F55GA151925 | 1HGCR2F55GA165954 | 1HGCR2F55GA157885 | 1HGCR2F55GA145624 | 1HGCR2F55GA139645 | 1HGCR2F55GA199778; 1HGCR2F55GA120030 | 1HGCR2F55GA182320 | 1HGCR2F55GA148703

1HGCR2F55GA187078

1HGCR2F55GA173746; 1HGCR2F55GA122456 | 1HGCR2F55GA147342 | 1HGCR2F55GA100991 | 1HGCR2F55GA100893; 1HGCR2F55GA112123; 1HGCR2F55GA100411; 1HGCR2F55GA119959 | 1HGCR2F55GA135157

1HGCR2F55GA153299; 1HGCR2F55GA171690 |

1HGCR2F55GA122134

| 1HGCR2F55GA111506 | 1HGCR2F55GA123039 | 1HGCR2F55GA110789 | 1HGCR2F55GA188098 | 1HGCR2F55GA199747 | 1HGCR2F55GA181104

1HGCR2F55GA139516; 1HGCR2F55GA149155 | 1HGCR2F55GA110209 | 1HGCR2F55GA142805 | 1HGCR2F55GA116382 | 1HGCR2F55GA147549 | 1HGCR2F55GA137412 | 1HGCR2F55GA101610 | 1HGCR2F55GA185671 | 1HGCR2F55GA146952 | 1HGCR2F55GA148443 | 1HGCR2F55GA180986 | 1HGCR2F55GA155120 | 1HGCR2F55GA192975 | 1HGCR2F55GA173875 | 1HGCR2F55GA165436; 1HGCR2F55GA151388 | 1HGCR2F55GA113868 | 1HGCR2F55GA113305 | 1HGCR2F55GA131769 | 1HGCR2F55GA184102 | 1HGCR2F55GA114101; 1HGCR2F55GA160513; 1HGCR2F55GA157675 | 1HGCR2F55GA106208 | 1HGCR2F55GA169518; 1HGCR2F55GA196024 | 1HGCR2F55GA198775 | 1HGCR2F55GA196959 | 1HGCR2F55GA124899; 1HGCR2F55GA154856 | 1HGCR2F55GA121906 | 1HGCR2F55GA109920 | 1HGCR2F55GA143937 | 1HGCR2F55GA195794 | 1HGCR2F55GA145767; 1HGCR2F55GA145848 | 1HGCR2F55GA179529; 1HGCR2F55GA101557; 1HGCR2F55GA132694; 1HGCR2F55GA185444 | 1HGCR2F55GA108041 | 1HGCR2F55GA111408 | 1HGCR2F55GA142786 | 1HGCR2F55GA183368 | 1HGCR2F55GA102644; 1HGCR2F55GA198758;

1HGCR2F55GA132999

| 1HGCR2F55GA181989 | 1HGCR2F55GA194581 | 1HGCR2F55GA123512 | 1HGCR2F55GA192023; 1HGCR2F55GA101218 | 1HGCR2F55GA151780 | 1HGCR2F55GA198467 | 1HGCR2F55GA113272; 1HGCR2F55GA119752 | 1HGCR2F55GA125776 | 1HGCR2F55GA105060; 1HGCR2F55GA114048 | 1HGCR2F55GA162505 | 1HGCR2F55GA178137; 1HGCR2F55GA174654 | 1HGCR2F55GA131531; 1HGCR2F55GA161435; 1HGCR2F55GA142979 | 1HGCR2F55GA185833; 1HGCR2F55GA199506; 1HGCR2F55GA148684 | 1HGCR2F55GA195424 | 1HGCR2F55GA144876

1HGCR2F55GA108556 | 1HGCR2F55GA199375 | 1HGCR2F55GA108427; 1HGCR2F55GA118228; 1HGCR2F55GA177487; 1HGCR2F55GA114129 | 1HGCR2F55GA102109 | 1HGCR2F55GA195391; 1HGCR2F55GA173309 | 1HGCR2F55GA155246; 1HGCR2F55GA143243; 1HGCR2F55GA145428 | 1HGCR2F55GA113319 | 1HGCR2F55GA191986 | 1HGCR2F55GA148409 | 1HGCR2F55GA153030

1HGCR2F55GA177442 | 1HGCR2F55GA196136; 1HGCR2F55GA138298 | 1HGCR2F55GA182365 | 1HGCR2F55GA124255; 1HGCR2F55GA158907 | 1HGCR2F55GA191034 | 1HGCR2F55GA181877 | 1HGCR2F55GA106449; 1HGCR2F55GA102319; 1HGCR2F55GA176615; 1HGCR2F55GA143047; 1HGCR2F55GA190420 | 1HGCR2F55GA123364 | 1HGCR2F55GA125311 | 1HGCR2F55GA149396 | 1HGCR2F55GA153402; 1HGCR2F55GA164271; 1HGCR2F55GA112168 | 1HGCR2F55GA167798 | 1HGCR2F55GA144697 | 1HGCR2F55GA167221; 1HGCR2F55GA165386 | 1HGCR2F55GA100943 | 1HGCR2F55GA107648 | 1HGCR2F55GA115927

1HGCR2F55GA143887 | 1HGCR2F55GA172158 | 1HGCR2F55GA106130; 1HGCR2F55GA131237; 1HGCR2F55GA180079 | 1HGCR2F55GA188683; 1HGCR2F55GA112493 | 1HGCR2F55GA119363

1HGCR2F55GA123669 | 1HGCR2F55GA108850 | 1HGCR2F55GA137720 | 1HGCR2F55GA152573 | 1HGCR2F55GA185010 | 1HGCR2F55GA169714; 1HGCR2F55GA168725; 1HGCR2F55GA153495; 1HGCR2F55GA120982 | 1HGCR2F55GA160141 | 1HGCR2F55GA112798 | 1HGCR2F55GA194872 | 1HGCR2F55GA130640; 1HGCR2F55GA134624 |

1HGCR2F55GA129049

; 1HGCR2F55GA105222; 1HGCR2F55GA193415 | 1HGCR2F55GA115409 | 1HGCR2F55GA116608; 1HGCR2F55GA155599

1HGCR2F55GA159975; 1HGCR2F55GA152833 | 1HGCR2F55GA169969; 1HGCR2F55GA126085;

1HGCR2F55GA155604

; 1HGCR2F55GA169437; 1HGCR2F55GA157451; 1HGCR2F55GA171043 | 1HGCR2F55GA144702 | 1HGCR2F55GA137829 | 1HGCR2F55GA116236 | 1HGCR2F55GA164027 | 1HGCR2F55GA149088 | 1HGCR2F55GA167204; 1HGCR2F55GA167834; 1HGCR2F55GA142531 | 1HGCR2F55GA140178; 1HGCR2F55GA152167; 1HGCR2F55GA193348; 1HGCR2F55GA191888; 1HGCR2F55GA141833; 1HGCR2F55GA192393 | 1HGCR2F55GA166926; 1HGCR2F55GA140746; 1HGCR2F55GA157594 | 1HGCR2F55GA144263 | 1HGCR2F55GA107066; 1HGCR2F55GA135434 | 1HGCR2F55GA104166 | 1HGCR2F55GA191213 | 1HGCR2F55GA170457 | 1HGCR2F55GA167025 | 1HGCR2F55GA182169 | 1HGCR2F55GA138995; 1HGCR2F55GA175576; 1HGCR2F55GA195102; 1HGCR2F55GA191440 | 1HGCR2F55GA179269 | 1HGCR2F55GA105382; 1HGCR2F55GA151679 | 1HGCR2F55GA161757 | 1HGCR2F55GA198887; 1HGCR2F55GA168031; 1HGCR2F55GA145820 | 1HGCR2F55GA180454 | 1HGCR2F55GA171379 | 1HGCR2F55GA188957 | 1HGCR2F55GA153545; 1HGCR2F55GA133652; 1HGCR2F55GA102692 | 1HGCR2F55GA192829; 1HGCR2F55GA115054 | 1HGCR2F55GA127320; 1HGCR2F55GA110176 | 1HGCR2F55GA138883 | 1HGCR2F55GA189963; 1HGCR2F55GA110811; 1HGCR2F55GA162133; 1HGCR2F55GA196928; 1HGCR2F55GA162830 | 1HGCR2F55GA154078 |

1HGCR2F55GA104247

; 1HGCR2F55GA108749 | 1HGCR2F55GA178218 | 1HGCR2F55GA189607 | 1HGCR2F55GA168448; 1HGCR2F55GA135286 | 1HGCR2F55GA183340 | 1HGCR2F55GA127642

1HGCR2F55GA104619 | 1HGCR2F55GA156669 | 1HGCR2F55GA180955; 1HGCR2F55GA109979; 1HGCR2F55GA135238; 1HGCR2F55GA103731

1HGCR2F55GA195973 | 1HGCR2F55GA126202 | 1HGCR2F55GA131965 | 1HGCR2F55GA111036; 1HGCR2F55GA135921; 1HGCR2F55GA137524 | 1HGCR2F55GA173813

1HGCR2F55GA149656 | 1HGCR2F55GA164013 | 1HGCR2F55GA153092; 1HGCR2F55GA105124 | 1HGCR2F55GA180521 | 1HGCR2F55GA114261 | 1HGCR2F55GA118939 | 1HGCR2F55GA182351; 1HGCR2F55GA122716 | 1HGCR2F55GA137605 | 1HGCR2F55GA141279 | 1HGCR2F55GA154744; 1HGCR2F55GA179739

1HGCR2F55GA114390 | 1HGCR2F55GA151990

1HGCR2F55GA126989 | 1HGCR2F55GA116107

1HGCR2F55GA187839; 1HGCR2F55GA118715; 1HGCR2F55GA100019 | 1HGCR2F55GA160690 | 1HGCR2F55GA146546 | 1HGCR2F55GA197187; 1HGCR2F55GA127933; 1HGCR2F55GA132582 | 1HGCR2F55GA167381; 1HGCR2F55GA114681

1HGCR2F55GA166358 | 1HGCR2F55GA160592 | 1HGCR2F55GA135420; 1HGCR2F55GA148636; 1HGCR2F55GA173469; 1HGCR2F55GA130041 | 1HGCR2F55GA101591 | 1HGCR2F55GA142027; 1HGCR2F55GA187114; 1HGCR2F55GA110002; 1HGCR2F55GA189705 | 1HGCR2F55GA139693; 1HGCR2F55GA133344 | 1HGCR2F55GA114843; 1HGCR2F55GA135675 | 1HGCR2F55GA145056 | 1HGCR2F55GA182611 | 1HGCR2F55GA134722; 1HGCR2F55GA178817 | 1HGCR2F55GA114115; 1HGCR2F55GA177215 | 1HGCR2F55GA186402

1HGCR2F55GA175013 | 1HGCR2F55GA121467 | 1HGCR2F55GA160298; 1HGCR2F55GA166683 | 1HGCR2F55GA148250; 1HGCR2F55GA127981 | 1HGCR2F55GA139337; 1HGCR2F55GA184732 | 1HGCR2F55GA136549 | 1HGCR2F55GA129570 | 1HGCR2F55GA130976 | 1HGCR2F55GA177103 | 1HGCR2F55GA143274 | 1HGCR2F55GA101722; 1HGCR2F55GA153187; 1HGCR2F55GA177988; 1HGCR2F55GA184486 | 1HGCR2F55GA154128; 1HGCR2F55GA110825; 1HGCR2F55GA112977 | 1HGCR2F55GA151214 | 1HGCR2F55GA193253 | 1HGCR2F55GA156963 | 1HGCR2F55GA123736; 1HGCR2F55GA113742; 1HGCR2F55GA136437 | 1HGCR2F55GA168384 | 1HGCR2F55GA151701; 1HGCR2F55GA150886; 1HGCR2F55GA133473; 1HGCR2F55GA184696 | 1HGCR2F55GA105690; 1HGCR2F55GA124725 | 1HGCR2F55GA195908

1HGCR2F55GA126880 | 1HGCR2F55GA185413; 1HGCR2F55GA101882 | 1HGCR2F55GA189395; 1HGCR2F55GA147101; 1HGCR2F55GA114759; 1HGCR2F55GA120190 | 1HGCR2F55GA167896; 1HGCR2F55GA186948 | 1HGCR2F55GA170023 | 1HGCR2F55GA124000 | 1HGCR2F55GA144831 | 1HGCR2F55GA146000 | 1HGCR2F55GA169583 | 1HGCR2F55GA174363; 1HGCR2F55GA150421 | 1HGCR2F55GA108038

1HGCR2F55GA102143 | 1HGCR2F55GA113224 | 1HGCR2F55GA119072; 1HGCR2F55GA168224

1HGCR2F55GA157689; 1HGCR2F55GA173844

1HGCR2F55GA170572 | 1HGCR2F55GA107746 | 1HGCR2F55GA152511; 1HGCR2F55GA129116 | 1HGCR2F55GA110419; 1HGCR2F55GA132632; 1HGCR2F55GA152010; 1HGCR2F55GA142254; 1HGCR2F55GA176596 | 1HGCR2F55GA146451 | 1HGCR2F55GA189235 | 1HGCR2F55GA153500 | 1HGCR2F55GA148653 | 1HGCR2F55GA174623; 1HGCR2F55GA121520; 1HGCR2F55GA110100; 1HGCR2F55GA116320 | 1HGCR2F55GA152556 | 1HGCR2F55GA194337 | 1HGCR2F55GA173472 | 1HGCR2F55GA132789 | 1HGCR2F55GA165534; 1HGCR2F55GA165906; 1HGCR2F55GA195116

1HGCR2F55GA197125 | 1HGCR2F55GA135059 | 1HGCR2F55GA145316 | 1HGCR2F55GA150855 | 1HGCR2F55GA168532; 1HGCR2F55GA183421 | 1HGCR2F55GA195276; 1HGCR2F55GA146594; 1HGCR2F55GA146675; 1HGCR2F55GA157496; 1HGCR2F55GA194998 | 1HGCR2F55GA122571 | 1HGCR2F55GA110551

1HGCR2F55GA140097 | 1HGCR2F55GA190742 | 1HGCR2F55GA176291 | 1HGCR2F55GA141976 | 1HGCR2F55GA119024 | 1HGCR2F55GA149401 | 1HGCR2F55GA163122 | 1HGCR2F55GA135529 | 1HGCR2F55GA195410 | 1HGCR2F55GA196265

1HGCR2F55GA180468

1HGCR2F55GA122358 | 1HGCR2F55GA135885 | 1HGCR2F55GA121789 | 1HGCR2F55GA103566; 1HGCR2F55GA165548 | 1HGCR2F55GA135501 | 1HGCR2F55GA152928 | 1HGCR2F55GA127916; 1HGCR2F55GA168577 | 1HGCR2F55GA155375 | 1HGCR2F55GA109268 | 1HGCR2F55GA129956 | 1HGCR2F55GA144621; 1HGCR2F55GA169504 | 1HGCR2F55GA158664 | 1HGCR2F55GA123431 | 1HGCR2F55GA143405 | 1HGCR2F55GA176856; 1HGCR2F55GA186965 | 1HGCR2F55GA105527 | 1HGCR2F55GA182608; 1HGCR2F55GA143257 | 1HGCR2F55GA132081 | 1HGCR2F55GA144862; 1HGCR2F55GA157580

1HGCR2F55GA114809 | 1HGCR2F55GA152153 | 1HGCR2F55GA189610 | 1HGCR2F55GA135868 | 1HGCR2F55GA182673 | 1HGCR2F55GA165579 | 1HGCR2F55GA184214 | 1HGCR2F55GA177960 | 1HGCR2F55GA182575 |

1HGCR2F55GA193169

; 1HGCR2F55GA199859; 1HGCR2F55GA157756 | 1HGCR2F55GA181197

1HGCR2F55GA110016; 1HGCR2F55GA131318 | 1HGCR2F55GA158969 | 1HGCR2F55GA133201; 1HGCR2F55GA155912 | 1HGCR2F55GA106905 | 1HGCR2F55GA199523 |

1HGCR2F55GA126023

; 1HGCR2F55GA116706 | 1HGCR2F55GA184567 | 1HGCR2F55GA102885; 1HGCR2F55GA192197 | 1HGCR2F55GA180874 | 1HGCR2F55GA191860 | 1HGCR2F55GA112333; 1HGCR2F55GA196895 | 1HGCR2F55GA179417 | 1HGCR2F55GA170751 | 1HGCR2F55GA170961; 1HGCR2F55GA145977; 1HGCR2F55GA141704 | 1HGCR2F55GA194189 | 1HGCR2F55GA157384; 1HGCR2F55GA173648

1HGCR2F55GA121162

1HGCR2F55GA118083; 1HGCR2F55GA160415; 1HGCR2F55GA155361; 1HGCR2F55GA164075; 1HGCR2F55GA117029 | 1HGCR2F55GA162875 | 1HGCR2F55GA178672; 1HGCR2F55GA194015 | 1HGCR2F55GA104670 | 1HGCR2F55GA148958; 1HGCR2F55GA101008 | 1HGCR2F55GA126362; 1HGCR2F55GA134218 | 1HGCR2F55GA153335 | 1HGCR2F55GA153755 | 1HGCR2F55GA172578 | 1HGCR2F55GA162424; 1HGCR2F55GA166120 | 1HGCR2F55GA174475 | 1HGCR2F55GA173357; 1HGCR2F55GA115975; 1HGCR2F55GA137507 | 1HGCR2F55GA135854

1HGCR2F55GA111943 | 1HGCR2F55GA126622 | 1HGCR2F55GA166425 | 1HGCR2F55GA126538 | 1HGCR2F55GA164979 | 1HGCR2F55GA154095; 1HGCR2F55GA159605; 1HGCR2F55GA165811; 1HGCR2F55GA165212; 1HGCR2F55GA183404 | 1HGCR2F55GA103499 | 1HGCR2F55GA103163 | 1HGCR2F55GA172127 | 1HGCR2F55GA117077 | 1HGCR2F55GA133148 | 1HGCR2F55GA160219; 1HGCR2F55GA193737 | 1HGCR2F55GA146238 | 1HGCR2F55GA189736 | 1HGCR2F55GA111716 | 1HGCR2F55GA146207 | 1HGCR2F55GA179112 | 1HGCR2F55GA141671 | 1HGCR2F55GA119248 | 1HGCR2F55GA140942 | 1HGCR2F55GA131772

1HGCR2F55GA140925; 1HGCR2F55GA188473; 1HGCR2F55GA123395; 1HGCR2F55GA157434; 1HGCR2F55GA109562; 1HGCR2F55GA100358 | 1HGCR2F55GA118343 | 1HGCR2F55GA180244 | 1HGCR2F55GA109478 | 1HGCR2F55GA197013 | 1HGCR2F55GA145591 | 1HGCR2F55GA128967; 1HGCR2F55GA144344; 1HGCR2F55GA157157 | 1HGCR2F55GA153190; 1HGCR2F55GA170359 | 1HGCR2F55GA191776 | 1HGCR2F55GA167994 | 1HGCR2F55GA185508; 1HGCR2F55GA117094; 1HGCR2F55GA191969 | 1HGCR2F55GA135725 | 1HGCR2F55GA104801 | 1HGCR2F55GA182592 | 1HGCR2F55GA168367 | 1HGCR2F55GA131917; 1HGCR2F55GA183242 | 1HGCR2F55GA143226 | 1HGCR2F55GA172063 | 1HGCR2F55GA183936; 1HGCR2F55GA151200 | 1HGCR2F55GA123624 | 1HGCR2F55GA135837 | 1HGCR2F55GA190319 | 1HGCR2F55GA191731 | 1HGCR2F55GA150757 | 1HGCR2F55GA111084; 1HGCR2F55GA196704 | 1HGCR2F55GA189672

1HGCR2F55GA179000

1HGCR2F55GA122411; 1HGCR2F55GA164061; 1HGCR2F55GA105897; 1HGCR2F55GA196833 | 1HGCR2F55GA144764

1HGCR2F55GA144554; 1HGCR2F55GA157787 | 1HGCR2F55GA180714

1HGCR2F55GA127561 | 1HGCR2F55GA142514 | 1HGCR2F55GA152184 | 1HGCR2F55GA112932; 1HGCR2F55GA176520 | 1HGCR2F55GA179305 | 1HGCR2F55GA147745 | 1HGCR2F55GA193768 |

1HGCR2F55GA151245

| 1HGCR2F55GA194225; 1HGCR2F55GA194550; 1HGCR2F55GA191292 | 1HGCR2F55GA132906 | 1HGCR2F55GA161130 | 1HGCR2F55GA118147 | 1HGCR2F55GA174671 | 1HGCR2F55GA168305 | 1HGCR2F55GA138608; 1HGCR2F55GA135904; 1HGCR2F55GA119797

1HGCR2F55GA134946 | 1HGCR2F55GA188585; 1HGCR2F55GA148216

1HGCR2F55GA121727; 1HGCR2F55GA116589 | 1HGCR2F55GA197514 | 1HGCR2F55GA176484 | 1HGCR2F55GA170605; 1HGCR2F55GA180440 | 1HGCR2F55GA140360 | 1HGCR2F55GA153318; 1HGCR2F55GA160639; 1HGCR2F55GA141346 | 1HGCR2F55GA105592; 1HGCR2F55GA115250; 1HGCR2F55GA153609; 1HGCR2F55GA109075 | 1HGCR2F55GA104748 | 1HGCR2F55GA176937; 1HGCR2F55GA119282 | 1HGCR2F55GA146403 | 1HGCR2F55GA196105 | 1HGCR2F55GA127169; 1HGCR2F55GA155232; 1HGCR2F55GA153285; 1HGCR2F55GA186092 | 1HGCR2F55GA119542 | 1HGCR2F55GA168434 | 1HGCR2F55GA183354; 1HGCR2F55GA157854 | 1HGCR2F55GA127558 | 1HGCR2F55GA171060 | 1HGCR2F55GA178834 | 1HGCR2F55GA151777 | 1HGCR2F55GA150693

1HGCR2F55GA149124 | 1HGCR2F55GA116060; 1HGCR2F55GA156476; 1HGCR2F55GA184729 | 1HGCR2F55GA106080; 1HGCR2F55GA189476 | 1HGCR2F55GA146837 | 1HGCR2F55GA168014 | 1HGCR2F55GA144747; 1HGCR2F55GA107035 | 1HGCR2F55GA111165; 1HGCR2F55GA187727 | 1HGCR2F55GA173617; 1HGCR2F55GA127091 | 1HGCR2F55GA161614 | 1HGCR2F55GA160107 | 1HGCR2F55GA155098; 1HGCR2F55GA108766; 1HGCR2F55GA128516; 1HGCR2F55GA185489 | 1HGCR2F55GA198825 | 1HGCR2F55GA141881 | 1HGCR2F55GA189087 | 1HGCR2F55GA190921 | 1HGCR2F55GA177425; 1HGCR2F55GA180230 | 1HGCR2F55GA143808 | 1HGCR2F55GA177246 | 1HGCR2F55GA193527 | 1HGCR2F55GA199537; 1HGCR2F55GA189638; 1HGCR2F55GA197657 | 1HGCR2F55GA131092 | 1HGCR2F55GA199344 | 1HGCR2F55GA138799 |

1HGCR2F55GA190790

; 1HGCR2F55GA180213 | 1HGCR2F55GA102594; 1HGCR2F55GA191003 | 1HGCR2F55GA137670; 1HGCR2F55GA112753; 1HGCR2F55GA188621 | 1HGCR2F55GA198811 | 1HGCR2F55GA146501 | 1HGCR2F55GA188103; 1HGCR2F55GA172256; 1HGCR2F55GA175707 | 1HGCR2F55GA107164; 1HGCR2F55GA187405 | 1HGCR2F55GA189297 | 1HGCR2F55GA180308 | 1HGCR2F55GA184469; 1HGCR2F55GA182785; 1HGCR2F55GA174797; 1HGCR2F55GA178641; 1HGCR2F55GA103972; 1HGCR2F55GA197819 | 1HGCR2F55GA192622; 1HGCR2F55GA147163 | 1HGCR2F55GA127205; 1HGCR2F55GA136485 | 1HGCR2F55GA134283 | 1HGCR2F55GA146174; 1HGCR2F55GA131299 | 1HGCR2F55GA195360; 1HGCR2F55GA194290 | 1HGCR2F55GA116818 | 1HGCR2F55GA131335 | 1HGCR2F55GA119881 | 1HGCR2F55GA175240 | 1HGCR2F55GA113854; 1HGCR2F55GA183547 | 1HGCR2F55GA179837 | 1HGCR2F55GA196251; 1HGCR2F55GA126698; 1HGCR2F55GA184262 | 1HGCR2F55GA124773 | 1HGCR2F55GA175884; 1HGCR2F55GA171205 | 1HGCR2F55GA193186 | 1HGCR2F55GA182995; 1HGCR2F55GA139113 | 1HGCR2F55GA144392 | 1HGCR2F55GA168157 | 1HGCR2F55GA137068 | 1HGCR2F55GA184004 | 1HGCR2F55GA145493 | 1HGCR2F55GA176260

1HGCR2F55GA195214 | 1HGCR2F55GA108945 | 1HGCR2F55GA104331 | 1HGCR2F55GA154470 | 1HGCR2F55GA113174 | 1HGCR2F55GA161189 | 1HGCR2F55GA103616

1HGCR2F55GA174444 | 1HGCR2F55GA194564 | 1HGCR2F55GA116740 | 1HGCR2F55GA130167 | 1HGCR2F55GA183595 | 1HGCR2F55GA109481 | 1HGCR2F55GA190109; 1HGCR2F55GA187615 | 1HGCR2F55GA143307 | 1HGCR2F55GA162696 | 1HGCR2F55GA155814; 1HGCR2F55GA136440 | 1HGCR2F55GA106791 | 1HGCR2F55GA199487 | 1HGCR2F55GA126345

1HGCR2F55GA168482 | 1HGCR2F55GA129262 | 1HGCR2F55GA189400; 1HGCR2F55GA177022; 1HGCR2F55GA129374; 1HGCR2F55GA144439 | 1HGCR2F55GA113708; 1HGCR2F55GA138723 | 1HGCR2F55GA166859 | 1HGCR2F55GA190336 | 1HGCR2F55GA160169; 1HGCR2F55GA125308 | 1HGCR2F55GA134851

1HGCR2F55GA122201 | 1HGCR2F55GA129987 | 1HGCR2F55GA195326; 1HGCR2F55GA176386 | 1HGCR2F55GA114860 | 1HGCR2F55GA141735 | 1HGCR2F55GA117547 | 1HGCR2F55GA100067; 1HGCR2F55GA140245 | 1HGCR2F55GA134994;

1HGCR2F55GA166554

| 1HGCR2F55GA125969 | 1HGCR2F55GA128208

1HGCR2F55GA109724 | 1HGCR2F55GA110663 | 1HGCR2F55GA185363 | 1HGCR2F55GA154260 | 1HGCR2F55GA187176; 1HGCR2F55GA146806; 1HGCR2F55GA196377; 1HGCR2F55GA180082 | 1HGCR2F55GA181586; 1HGCR2F55GA169891 | 1HGCR2F55GA160673 | 1HGCR2F55GA101512 | 1HGCR2F55GA125373

1HGCR2F55GA115765 | 1HGCR2F55GA114373 | 1HGCR2F55GA185394 | 1HGCR2F55GA193883

1HGCR2F55GA171432 | 1HGCR2F55GA103759 | 1HGCR2F55GA171821; 1HGCR2F55GA136518

1HGCR2F55GA122473 | 1HGCR2F55GA120741; 1HGCR2F55GA107469 | 1HGCR2F55GA130332 | 1HGCR2F55GA193592

1HGCR2F55GA126331; 1HGCR2F55GA103275; 1HGCR2F55GA116351 | 1HGCR2F55GA104989 | 1HGCR2F55GA135465 | 1HGCR2F55GA158633 | 1HGCR2F55GA164884 | 1HGCR2F55GA176453; 1HGCR2F55GA160852 | 1HGCR2F55GA163251 | 1HGCR2F55GA134039; 1HGCR2F55GA123672 | 1HGCR2F55GA154758 | 1HGCR2F55GA149074;

1HGCR2F55GA133182

; 1HGCR2F55GA154257 | 1HGCR2F55GA117533 | 1HGCR2F55GA120559; 1HGCR2F55GA108914 | 1HGCR2F55GA166117; 1HGCR2F55GA146921; 1HGCR2F55GA178591

1HGCR2F55GA140200 | 1HGCR2F55GA173360 | 1HGCR2F55GA181247 | 1HGCR2F55GA142268 | 1HGCR2F55GA199974; 1HGCR2F55GA156218 | 1HGCR2F55GA147275 | 1HGCR2F55GA186643 | 1HGCR2F55GA147728 | 1HGCR2F55GA103003 | 1HGCR2F55GA123896 | 1HGCR2F55GA140715; 1HGCR2F55GA131867 | 1HGCR2F55GA191051; 1HGCR2F55GA116723 | 1HGCR2F55GA132176 | 1HGCR2F55GA122862; 1HGCR2F55GA192717 | 1HGCR2F55GA199070 | 1HGCR2F55GA145462; 1HGCR2F55GA192636 | 1HGCR2F55GA170135 | 1HGCR2F55GA109996; 1HGCR2F55GA157272 | 1HGCR2F55GA190806 | 1HGCR2F55GA143890 | 1HGCR2F55GA132310 | 1HGCR2F55GA177053

1HGCR2F55GA190692

1HGCR2F55GA196461; 1HGCR2F55GA138690; 1HGCR2F55GA163587 | 1HGCR2F55GA106001 | 1HGCR2F55GA116821 | 1HGCR2F55GA186657 | 1HGCR2F55GA142352; 1HGCR2F55GA149429; 1HGCR2F55GA157501 | 1HGCR2F55GA136339; 1HGCR2F55GA169566 | 1HGCR2F55GA151181 | 1HGCR2F55GA176002 | 1HGCR2F55GA103888 | 1HGCR2F55GA178929 | 1HGCR2F55GA198646; 1HGCR2F55GA117564 | 1HGCR2F55GA112395 | 1HGCR2F55GA138320 | 1HGCR2F55GA135806 | 1HGCR2F55GA161712; 1HGCR2F55GA193964 | 1HGCR2F55GA149284

1HGCR2F55GA139032 | 1HGCR2F55GA158275; 1HGCR2F55GA166523; 1HGCR2F55GA148099

1HGCR2F55GA186352 | 1HGCR2F55GA146854; 1HGCR2F55GA103115 | 1HGCR2F55GA123347; 1HGCR2F55GA138141

1HGCR2F55GA103101 | 1HGCR2F55GA108007 | 1HGCR2F55GA171365 | 1HGCR2F55GA119251 | 1HGCR2F55GA145381 |

1HGCR2F55GA100229

| 1HGCR2F55GA134588 | 1HGCR2F55GA144490 | 1HGCR2F55GA141928; 1HGCR2F55GA187579 | 1HGCR2F55GA159281; 1HGCR2F55GA197724

1HGCR2F55GA181734; 1HGCR2F55GA144120; 1HGCR2F55GA179465 | 1HGCR2F55GA195732; 1HGCR2F55GA138642 | 1HGCR2F55GA124417 | 1HGCR2F55GA105396; 1HGCR2F55GA186609 | 1HGCR2F55GA116494; 1HGCR2F55GA111098 | 1HGCR2F55GA142528 | 1HGCR2F55GA173262 | 1HGCR2F55GA190871 | 1HGCR2F55GA112574; 1HGCR2F55GA105818 | 1HGCR2F55GA193723 | 1HGCR2F55GA130802; 1HGCR2F55GA181362; 1HGCR2F55GA196301 | 1HGCR2F55GA116401 | 1HGCR2F55GA174881 | 1HGCR2F55GA101526; 1HGCR2F55GA123557; 1HGCR2F55GA178185; 1HGCR2F55GA192779 |

1HGCR2F55GA134445

| 1HGCR2F55GA189381 |

1HGCR2F55GA129603

| 1HGCR2F55GA102210 | 1HGCR2F55GA129424 | 1HGCR2F55GA182379; 1HGCR2F55GA116611 | 1HGCR2F55GA141637 | 1HGCR2F55GA118309 | 1HGCR2F55GA189882 | 1HGCR2F55GA159877; 1HGCR2F55GA109948 | 1HGCR2F55GA115703

1HGCR2F55GA144991

1HGCR2F55GA118875

; 1HGCR2F55GA130007 | 1HGCR2F55GA117497 | 1HGCR2F55GA185864; 1HGCR2F55GA152346 | 1HGCR2F55GA148832; 1HGCR2F55GA170734 | 1HGCR2F55GA140973 | 1HGCR2F55GA111232 | 1HGCR2F55GA174184 | 1HGCR2F55GA161158; 1HGCR2F55GA100795; 1HGCR2F55GA176145 | 1HGCR2F55GA167879 | 1HGCR2F55GA179403

1HGCR2F55GA148619 | 1HGCR2F55GA137930 | 1HGCR2F55GA149835 | 1HGCR2F55GA154601 | 1HGCR2F55GA123509 | 1HGCR2F55GA159362; 1HGCR2F55GA160284; 1HGCR2F55GA115748; 1HGCR2F55GA104510 | 1HGCR2F55GA159149; 1HGCR2F55GA106922 | 1HGCR2F55GA179367 | 1HGCR2F55GA133439 | 1HGCR2F55GA198579 | 1HGCR2F55GA125891 | 1HGCR2F55GA155148 | 1HGCR2F55GA157160; 1HGCR2F55GA146448 | 1HGCR2F55GA184536; 1HGCR2F55GA100957; 1HGCR2F55GA120108 | 1HGCR2F55GA131013; 1HGCR2F55GA132484 | 1HGCR2F55GA160382 | 1HGCR2F55GA109710 | 1HGCR2F55GA130024; 1HGCR2F55GA160687 | 1HGCR2F55GA163864 | 1HGCR2F55GA143081; 1HGCR2F55GA109156 | 1HGCR2F55GA116219; 1HGCR2F55GA127883 | 1HGCR2F55GA144330 | 1HGCR2F55GA150564; 1HGCR2F55GA170443 | 1HGCR2F55GA119721 | 1HGCR2F55GA192281; 1HGCR2F55GA163573; 1HGCR2F55GA179420 | 1HGCR2F55GA162147 | 1HGCR2F55GA170748; 1HGCR2F55GA122487

1HGCR2F55GA138916; 1HGCR2F55GA177067 | 1HGCR2F55GA171950; 1HGCR2F55GA171351; 1HGCR2F55GA195696 | 1HGCR2F55GA126233 | 1HGCR2F55GA156025;

1HGCR2F55GA117645

| 1HGCR2F55GA105821; 1HGCR2F55GA184634 | 1HGCR2F55GA148071 | 1HGCR2F55GA125664

1HGCR2F55GA194449; 1HGCR2F55GA136552 | 1HGCR2F55GA122540 | 1HGCR2F55GA154629

1HGCR2F55GA138091 | 1HGCR2F55GA134641 | 1HGCR2F55GA157921 | 1HGCR2F55GA122750

1HGCR2F55GA102790 | 1HGCR2F55GA132436 | 1HGCR2F55GA174007; 1HGCR2F55GA116270

1HGCR2F55GA164416 | 1HGCR2F55GA141198 | 1HGCR2F55GA194662 | 1HGCR2F55GA187274 | 1HGCR2F55GA135336 | 1HGCR2F55GA194371 | 1HGCR2F55GA108931

1HGCR2F55GA171396; 1HGCR2F55GA178302

1HGCR2F55GA169552

1HGCR2F55GA162343 | 1HGCR2F55GA172726 | 1HGCR2F55GA187954

1HGCR2F55GA137331 | 1HGCR2F55GA117869 | 1HGCR2F55GA178820; 1HGCR2F55GA158471 | 1HGCR2F55GA164819 | 1HGCR2F55GA122912; 1HGCR2F55GA178803 | 1HGCR2F55GA171656 | 1HGCR2F55GA107522

1HGCR2F55GA124790; 1HGCR2F55GA148717 | 1HGCR2F55GA168563; 1HGCR2F55GA121937 | 1HGCR2F55GA178607; 1HGCR2F55GA157174 | 1HGCR2F55GA156283

1HGCR2F55GA108654; 1HGCR2F55GA173214 |

1HGCR2F55GA189526

| 1HGCR2F55GA159765 | 1HGCR2F55GA163301; 1HGCR2F55GA141217

1HGCR2F55GA188814 | 1HGCR2F55GA126247 | 1HGCR2F55GA146305; 1HGCR2F55GA168501 | 1HGCR2F55GA110484; 1HGCR2F55GA173973 | 1HGCR2F55GA107150 | 1HGCR2F55GA155036; 1HGCR2F55GA143128 | 1HGCR2F55GA124658; 1HGCR2F55GA134932; 1HGCR2F55GA173228 | 1HGCR2F55GA159720 | 1HGCR2F55GA141993

1HGCR2F55GA157840 | 1HGCR2F55GA178168 | 1HGCR2F55GA109058

1HGCR2F55GA140441 | 1HGCR2F55GA190112; 1HGCR2F55GA106127; 1HGCR2F55GA121405 | 1HGCR2F55GA187159 | 1HGCR2F55GA156493 | 1HGCR2F55GA132940 | 1HGCR2F55GA173987 | 1HGCR2F55GA144652 | 1HGCR2F55GA142366 | 1HGCR2F55GA197271; 1HGCR2F55GA184990; 1HGCR2F55GA107133 | 1HGCR2F55GA131903 | 1HGCR2F55GA193818 | 1HGCR2F55GA140617; 1HGCR2F55GA152458 | 1HGCR2F55GA152220 | 1HGCR2F55GA146532

1HGCR2F55GA131383

; 1HGCR2F55GA130198

1HGCR2F55GA147471; 1HGCR2F55GA111022 | 1HGCR2F55GA192619 | 1HGCR2F55GA181040

1HGCR2F55GA106967; 1HGCR2F55GA198517; 1HGCR2F55GA150354; 1HGCR2F55GA132887 | 1HGCR2F55GA110890 | 1HGCR2F55GA150063; 1HGCR2F55GA160155; 1HGCR2F55GA151164 | 1HGCR2F55GA130864 | 1HGCR2F55GA121629 | 1HGCR2F55GA140424; 1HGCR2F55GA140990 | 1HGCR2F55GA141797 | 1HGCR2F55GA163069; 1HGCR2F55GA170524 | 1HGCR2F55GA187937 | 1HGCR2F55GA138074 | 1HGCR2F55GA115992 | 1HGCR2F55GA115782; 1HGCR2F55GA112624; 1HGCR2F55GA107763 | 1HGCR2F55GA156395 | 1HGCR2F55GA104958 | 1HGCR2F55GA125129; 1HGCR2F55GA101901; 1HGCR2F55GA106418; 1HGCR2F55GA161175; 1HGCR2F55GA179532 | 1HGCR2F55GA135403;

1HGCR2F55GA116592

| 1HGCR2F55GA199943; 1HGCR2F55GA164108; 1HGCR2F55GA106998 | 1HGCR2F55GA160222; 1HGCR2F55GA170717 | 1HGCR2F55GA111862; 1HGCR2F55GA191289; 1HGCR2F55GA159135 | 1HGCR2F55GA109383 | 1HGCR2F55GA109416 | 1HGCR2F55GA136163 | 1HGCR2F55GA194368 | 1HGCR2F55GA149382 | 1HGCR2F55GA171026 | 1HGCR2F55GA142481 | 1HGCR2F55GA134686 | 1HGCR2F55GA195665 | 1HGCR2F55GA105852 | 1HGCR2F55GA180681; 1HGCR2F55GA130394 | 1HGCR2F55GA164643 | 1HGCR2F55GA187095 | 1HGCR2F55GA127026

1HGCR2F55GA156610 | 1HGCR2F55GA104524 | 1HGCR2F55GA141864 | 1HGCR2F55GA165890 | 1HGCR2F55GA126393 | 1HGCR2F55GA116981 | 1HGCR2F55GA105902 | 1HGCR2F55GA149348; 1HGCR2F55GA123123; 1HGCR2F55GA198436 | 1HGCR2F55GA131996; 1HGCR2F55GA120447

1HGCR2F55GA179093 | 1HGCR2F55GA194046 | 1HGCR2F55GA109528; 1HGCR2F55GA199439 | 1HGCR2F55GA154694; 1HGCR2F55GA195780 | 1HGCR2F55GA182561 | 1HGCR2F55GA199764 | 1HGCR2F55GA192443 | 1HGCR2F55GA110145 | 1HGCR2F55GA144067; 1HGCR2F55GA199585 | 1HGCR2F55GA145283 | 1HGCR2F55GA182866 | 1HGCR2F55GA124577 | 1HGCR2F55GA128161 | 1HGCR2F55GA159524; 1HGCR2F55GA134428 | 1HGCR2F55GA198906 | 1HGCR2F55GA164982 | 1HGCR2F55GA105771; 1HGCR2F55GA171897; 1HGCR2F55GA161919; 1HGCR2F55GA190658 | 1HGCR2F55GA178297 | 1HGCR2F55GA153528 | 1HGCR2F55GA131853 | 1HGCR2F55GA180373; 1HGCR2F55GA168465 | 1HGCR2F55GA176114

1HGCR2F55GA123994 | 1HGCR2F55GA167977 | 1HGCR2F55GA164593; 1HGCR2F55GA149706 | 1HGCR2F55GA151407 | 1HGCR2F55GA158762 | 1HGCR2F55GA147714 | 1HGCR2F55GA116530 | 1HGCR2F55GA159541

1HGCR2F55GA152749; 1HGCR2F55GA124126 | 1HGCR2F55GA178283 | 1HGCR2F55GA159555 | 1HGCR2F55GA135174 | 1HGCR2F55GA170894 | 1HGCR2F55GA137278 | 1HGCR2F55GA120223; 1HGCR2F55GA149933 | 1HGCR2F55GA148152 | 1HGCR2F55GA156140

1HGCR2F55GA177473 | 1HGCR2F55GA142061; 1HGCR2F55GA148118 | 1HGCR2F55GA181636; 1HGCR2F55GA104894 | 1HGCR2F55GA129410; 1HGCR2F55GA108587 | 1HGCR2F55GA103941; 1HGCR2F55GA130752 | 1HGCR2F55GA138530 | 1HGCR2F55GA133604; 1HGCR2F55GA111070 | 1HGCR2F55GA112851

1HGCR2F55GA172869; 1HGCR2F55GA150953 | 1HGCR2F55GA105849 | 1HGCR2F55GA120724

1HGCR2F55GA172452 | 1HGCR2F55GA155439 | 1HGCR2F55GA170393 | 1HGCR2F55GA139578 | 1HGCR2F55GA168546 | 1HGCR2F55GA116074 | 1HGCR2F55GA124708 | 1HGCR2F55GA175531 | 1HGCR2F55GA141623 | 1HGCR2F55GA157949; 1HGCR2F55GA176436 | 1HGCR2F55GA174332 | 1HGCR2F55GA142741 | 1HGCR2F55GA108282; 1HGCR2F55GA154792 | 1HGCR2F55GA124420 | 1HGCR2F55GA187467; 1HGCR2F55GA137104 | 1HGCR2F55GA157529 | 1HGCR2F55GA176792 | 1HGCR2F55GA162858 | 1HGCR2F55GA136292 | 1HGCR2F55GA129259 | 1HGCR2F55GA142657; 1HGCR2F55GA130587 | 1HGCR2F55GA168529 | 1HGCR2F55GA138513; 1HGCR2F55GA143906 | 1HGCR2F55GA132386 | 1HGCR2F55GA140536 | 1HGCR2F55GA163797; 1HGCR2F55GA163394 | 1HGCR2F55GA159264 | 1HGCR2F55GA160091

1HGCR2F55GA115541 | 1HGCR2F55GA108881 | 1HGCR2F55GA170801

1HGCR2F55GA129715 | 1HGCR2F55GA155926; 1HGCR2F55GA158325 | 1HGCR2F55GA115734; 1HGCR2F55GA124661 | 1HGCR2F55GA165565 | 1HGCR2F55GA111764 | 1HGCR2F55GA197898 | 1HGCR2F55GA168742; 1HGCR2F55GA163511 | 1HGCR2F55GA151049

1HGCR2F55GA117922 | 1HGCR2F55GA183063 | 1HGCR2F55GA158308; 1HGCR2F55GA103762 | 1HGCR2F55GA100487 | 1HGCR2F55GA193902 | 1HGCR2F55GA133876

1HGCR2F55GA154226 | 1HGCR2F55GA102868 | 1HGCR2F55GA194144; 1HGCR2F55GA147941 | 1HGCR2F55GA186786

1HGCR2F55GA108363; 1HGCR2F55GA117743; 1HGCR2F55GA100960; 1HGCR2F55GA104815 | 1HGCR2F55GA153433; 1HGCR2F55GA137488 | 1HGCR2F55GA192085 | 1HGCR2F55GA130797 | 1HGCR2F55GA178462

1HGCR2F55GA188733 | 1HGCR2F55GA158230 | 1HGCR2F55GA102420 | 1HGCR2F55GA119265 | 1HGCR2F55GA190191; 1HGCR2F55GA127401; 1HGCR2F55GA191177 | 1HGCR2F55GA132162; 1HGCR2F55GA178316; 1HGCR2F55GA120500

1HGCR2F55GA181944 | 1HGCR2F55GA184875 | 1HGCR2F55GA122036 | 1HGCR2F55GA146014; 1HGCR2F55GA135899; 1HGCR2F55GA188909 | 1HGCR2F55GA131187 | 1HGCR2F55GA133554; 1HGCR2F55GA156011

1HGCR2F55GA115698; 1HGCR2F55GA128368 | 1HGCR2F55GA163766; 1HGCR2F55GA160835 | 1HGCR2F55GA157062; 1HGCR2F55GA153903

1HGCR2F55GA110954; 1HGCR2F55GA187713; 1HGCR2F55GA122988 | 1HGCR2F55GA116799 | 1HGCR2F55GA197447 | 1HGCR2F55GA147812 | 1HGCR2F55GA190322 | 1HGCR2F55GA163931; 1HGCR2F55GA103342 | 1HGCR2F55GA108170 | 1HGCR2F55GA131741 | 1HGCR2F55GA106371; 1HGCR2F55GA192460 | 1HGCR2F55GA142318 | 1HGCR2F55GA175268 | 1HGCR2F55GA161466 | 1HGCR2F55GA136180 | 1HGCR2F55GA189655; 1HGCR2F55GA121100; 1HGCR2F55GA140262 | 1HGCR2F55GA170619 | 1HGCR2F55GA105611; 1HGCR2F55GA189798 | 1HGCR2F55GA108251; 1HGCR2F55GA103311 | 1HGCR2F55GA108265 | 1HGCR2F55GA100442

1HGCR2F55GA105737 | 1HGCR2F55GA101929 | 1HGCR2F55GA111313 | 1HGCR2F55GA128063 | 1HGCR2F55GA123171 | 1HGCR2F55GA187131 | 1HGCR2F55GA135918 | 1HGCR2F55GA145803 | 1HGCR2F55GA158812 | 1HGCR2F55GA185427 | 1HGCR2F55GA138172 | 1HGCR2F55GA166344; 1HGCR2F55GA105026; 1HGCR2F55GA181541; 1HGCR2F55GA196914; 1HGCR2F55GA156560; 1HGCR2F55GA127253; 1HGCR2F55GA147857 | 1HGCR2F55GA120609; 1HGCR2F55GA186917 | 1HGCR2F55GA111750 | 1HGCR2F55GA100604 | 1HGCR2F55GA130735 | 1HGCR2F55GA190143 | 1HGCR2F55GA143615 | 1HGCR2F55GA107231 | 1HGCR2F55GA115944

1HGCR2F55GA161211 | 1HGCR2F55GA191812 | 1HGCR2F55GA142223 | 1HGCR2F55GA106953 | 1HGCR2F55GA186304 | 1HGCR2F55GA175044 | 1HGCR2F55GA108606; 1HGCR2F55GA142769 | 1HGCR2F55GA126250; 1HGCR2F55GA186254 | 1HGCR2F55GA199182 | 1HGCR2F55GA158499; 1HGCR2F55GA191647 | 1HGCR2F55GA116205 | 1HGCR2F55GA168210; 1HGCR2F55GA176467 | 1HGCR2F55GA194614; 1HGCR2F55GA177196 | 1HGCR2F55GA117709; 1HGCR2F55GA132128 | 1HGCR2F55GA127043

1HGCR2F55GA109867

| 1HGCR2F55GA179921 | 1HGCR2F55GA138365; 1HGCR2F55GA114728 | 1HGCR2F55GA197593 | 1HGCR2F55GA189347 | 1HGCR2F55GA162391 | 1HGCR2F55GA151178 | 1HGCR2F55GA169082 | 1HGCR2F55GA185640 | 1HGCR2F55GA121601 | 1HGCR2F55GA172323 | 1HGCR2F55GA180728; 1HGCR2F55GA147180 | 1HGCR2F55GA145431; 1HGCR2F55GA163847; 1HGCR2F55GA160561; 1HGCR2F55GA190868 | 1HGCR2F55GA130380 | 1HGCR2F55GA185296 | 1HGCR2F55GA197738 | 1HGCR2F55GA181488 | 1HGCR2F55GA176050 | 1HGCR2F55GA162956 | 1HGCR2F55GA182589 | 1HGCR2F55GA168403 | 1HGCR2F55GA113935

1HGCR2F55GA126412; 1HGCR2F55GA123963; 1HGCR2F55GA127785 | 1HGCR2F55GA118617 | 1HGCR2F55GA187811; 1HGCR2F55GA169244; 1HGCR2F55GA103325 | 1HGCR2F55GA132419 | 1HGCR2F55GA118066

1HGCR2F55GA126765 | 1HGCR2F55GA177778; 1HGCR2F55GA120545; 1HGCR2F55GA143419 | 1HGCR2F55GA127995; 1HGCR2F55GA199277 | 1HGCR2F55GA149480; 1HGCR2F55GA113627 | 1HGCR2F55GA194984 | 1HGCR2F55GA176842; 1HGCR2F55GA166392 | 1HGCR2F55GA175223 | 1HGCR2F55GA190093 | 1HGCR2F55GA179711 | 1HGCR2F55GA106886 | 1HGCR2F55GA120268; 1HGCR2F55GA170278; 1HGCR2F55GA151889

1HGCR2F55GA107259 | 1HGCR2F55GA132095; 1HGCR2F55GA109464 | 1HGCR2F55GA147597 | 1HGCR2F55GA180857 | 1HGCR2F55GA113160 | 1HGCR2F55GA168420 | 1HGCR2F55GA182656 | 1HGCR2F55GA143971; 1HGCR2F55GA128029 | 1HGCR2F55GA168207; 1HGCR2F55GA187307 | 1HGCR2F55GA177120 | 1HGCR2F55GA153836 | 1HGCR2F55GA104930 | 1HGCR2F55GA105995; 1HGCR2F55GA137023 | 1HGCR2F55GA167042; 1HGCR2F55GA104071 | 1HGCR2F55GA106354 | 1HGCR2F55GA135093

1HGCR2F55GA110646; 1HGCR2F55GA135787 | 1HGCR2F55GA167851; 1HGCR2F55GA141105 | 1HGCR2F55GA136101; 1HGCR2F55GA186027 | 1HGCR2F55GA150287 | 1HGCR2F55GA104197 | 1HGCR2F55GA104443 | 1HGCR2F55GA183659 | 1HGCR2F55GA111344; 1HGCR2F55GA122876 | 1HGCR2F55GA165694; 1HGCR2F55GA163962 | 1HGCR2F55GA180342 | 1HGCR2F55GA109089; 1HGCR2F55GA128712 | 1HGCR2F55GA134462 | 1HGCR2F55GA172970; 1HGCR2F55GA196315; 1HGCR2F55GA170314; 1HGCR2F55GA168272; 1HGCR2F55GA131206; 1HGCR2F55GA105754 | 1HGCR2F55GA142691; 1HGCR2F55GA197321; 1HGCR2F55GA111571 | 1HGCR2F55GA193303 | 1HGCR2F55GA193009 | 1HGCR2F55GA194743 | 1HGCR2F55GA180034 | 1HGCR2F55GA188215; 1HGCR2F55GA150225; 1HGCR2F55GA152315 | 1HGCR2F55GA118682

1HGCR2F55GA155201; 1HGCR2F55GA114034 | 1HGCR2F55GA167073 | 1HGCR2F55GA192958 | 1HGCR2F55GA144313; 1HGCR2F55GA102742;

1HGCR2F55GA189803

| 1HGCR2F55GA128421; 1HGCR2F55GA186531 | 1HGCR2F55GA138785 | 1HGCR2F55GA153996; 1HGCR2F55GA165209 | 1HGCR2F55GA164528

1HGCR2F55GA125728 | 1HGCR2F55GA129777 | 1HGCR2F55GA183676 | 1HGCR2F55GA122778; 1HGCR2F55GA163542; 1HGCR2F55GA127107 |

1HGCR2F55GA107696

| 1HGCR2F55GA176548 | 1HGCR2F55GA123008 | 1HGCR2F55GA137894 | 1HGCR2F55GA100781; 1HGCR2F55GA149270; 1HGCR2F55GA189624 | 1HGCR2F55GA119525; 1HGCR2F55GA194757; 1HGCR2F55GA184178 | 1HGCR2F55GA116754 | 1HGCR2F55GA103681 | 1HGCR2F55GA183807 | 1HGCR2F55GA149964 | 1HGCR2F55GA140438 | 1HGCR2F55GA125762 | 1HGCR2F55GA197917 | 1HGCR2F55GA178588 | 1HGCR2F55GA179045; 1HGCR2F55GA130055 | 1HGCR2F55GA177666; 1HGCR2F55GA112011 | 1HGCR2F55GA101896; 1HGCR2F55GA140021 | 1HGCR2F55GA110632 | 1HGCR2F55GA142433; 1HGCR2F55GA178946 | 1HGCR2F55GA157014; 1HGCR2F55GA122165 | 1HGCR2F55GA197352; 1HGCR2F55GA149107; 1HGCR2F55GA177392; 1HGCR2F55GA162665 | 1HGCR2F55GA185945 | 1HGCR2F55GA166201; 1HGCR2F55GA180910; 1HGCR2F55GA142187; 1HGCR2F55GA101249; 1HGCR2F55GA168675 | 1HGCR2F55GA137409; 1HGCR2F55GA129925

1HGCR2F55GA129620 | 1HGCR2F55GA126832 | 1HGCR2F55GA100246 | 1HGCR2F55GA155327; 1HGCR2F55GA125275 | 1HGCR2F55GA136650 | 1HGCR2F55GA139404; 1HGCR2F55GA136308; 1HGCR2F55GA108878 | 1HGCR2F55GA142755

1HGCR2F55GA107410; 1HGCR2F55GA181801 | 1HGCR2F55GA158227; 1HGCR2F55GA136535; 1HGCR2F55GA198257 | 1HGCR2F55GA124854 | 1HGCR2F55GA124496; 1HGCR2F55GA150807 | 1HGCR2F55GA125051

1HGCR2F55GA120271; 1HGCR2F55GA102806 | 1HGCR2F55GA141847 |

1HGCR2F55GA160933

| 1HGCR2F55GA173312; 1HGCR2F55GA110856 | 1HGCR2F55GA194192; 1HGCR2F55GA192720 | 1HGCR2F55GA114552 | 1HGCR2F55GA138821 | 1HGCR2F55GA159300 | 1HGCR2F55GA155683 | 1HGCR2F55GA111120 | 1HGCR2F55GA178204 | 1HGCR2F55GA101980; 1HGCR2F55GA188313 | 1HGCR2F55GA161760; 1HGCR2F55GA133991; 1HGCR2F55GA175190; 1HGCR2F55GA113532 | 1HGCR2F55GA180051; 1HGCR2F55GA146725 | 1HGCR2F55GA198601 | 1HGCR2F55GA145686; 1HGCR2F55GA171009

1HGCR2F55GA110923; 1HGCR2F55GA155330; 1HGCR2F55GA153349; 1HGCR2F55GA196802 | 1HGCR2F55GA113420 | 1HGCR2F55GA150466 | 1HGCR2F55GA173830 | 1HGCR2F55GA163492 | 1HGCR2F55GA113353 | 1HGCR2F55GA102126 | 1HGCR2F55GA148846 | 1HGCR2F55GA154341 | 1HGCR2F55GA179059 | 1HGCR2F55GA116690; 1HGCR2F55GA104779 | 1HGCR2F55GA142044; 1HGCR2F55GA121856 | 1HGCR2F55GA181510 | 1HGCR2F55GA133067

1HGCR2F55GA194922; 1HGCR2F55GA139497 | 1HGCR2F55GA178719 | 1HGCR2F55GA165629; 1HGCR2F55GA133313 | 1HGCR2F55GA106323 | 1HGCR2F55GA118990; 1HGCR2F55GA108783 | 1HGCR2F55GA159345 | 1HGCR2F55GA102904 | 1HGCR2F55GA109125 | 1HGCR2F55GA190174; 1HGCR2F55GA192555 | 1HGCR2F55GA128435 | 1HGCR2F55GA115328 | 1HGCR2F55GA107732 | 1HGCR2F55GA114602 | 1HGCR2F55GA154436; 1HGCR2F55GA127687; 1HGCR2F55GA131691 | 1HGCR2F55GA166795; 1HGCR2F55GA103017 | 1HGCR2F55GA142495 | 1HGCR2F55GA166330 | 1HGCR2F55GA198808 | 1HGCR2F55GA130119 | 1HGCR2F55GA139709 | 1HGCR2F55GA169048; 1HGCR2F55GA151424 | 1HGCR2F55GA194869; 1HGCR2F55GA190840 | 1HGCR2F55GA118620; 1HGCR2F55GA146319 | 1HGCR2F55GA168143; 1HGCR2F55GA185900

1HGCR2F55GA159359; 1HGCR2F55GA101168 | 1HGCR2F55GA156154 | 1HGCR2F55GA100313 | 1HGCR2F55GA140357 | 1HGCR2F55GA174279 | 1HGCR2F55GA142075 | 1HGCR2F55GA133022 | 1HGCR2F55GA168093; 1HGCR2F55GA186142 | 1HGCR2F55GA116544 | 1HGCR2F55GA149916 | 1HGCR2F55GA138625 | 1HGCR2F55GA128337

1HGCR2F55GA198694 | 1HGCR2F55GA167512; 1HGCR2F55GA175982

1HGCR2F55GA100201 | 1HGCR2F55GA147535; 1HGCR2F55GA199005;

1HGCR2F55GA117838

| 1HGCR2F55GA127771

1HGCR2F55GA126149 | 1HGCR2F55GA186318 | 1HGCR2F55GA158213 | 1HGCR2F55GA136664

1HGCR2F55GA116866; 1HGCR2F55GA144036 | 1HGCR2F55GA121422 | 1HGCR2F55GA150550; 1HGCR2F55GA156526; 1HGCR2F55GA135076 | 1HGCR2F55GA112204 | 1HGCR2F55GA173620 | 1HGCR2F55GA170183; 1HGCR2F55GA135952; 1HGCR2F55GA176579; 1HGCR2F55GA156106 | 1HGCR2F55GA118388 | 1HGCR2F55GA128631 | 1HGCR2F55GA117791; 1HGCR2F55GA157790; 1HGCR2F55GA123784; 1HGCR2F55GA177702 | 1HGCR2F55GA185590 | 1HGCR2F55GA137040 | 1HGCR2F55GA126958 | 1HGCR2F55GA131819 | 1HGCR2F55GA169874; 1HGCR2F55GA173049 | 1HGCR2F55GA180471 | 1HGCR2F55GA107343 | 1HGCR2F55GA122523 | 1HGCR2F55GA158017 | 1HGCR2F55GA115491 | 1HGCR2F55GA160074 | 1HGCR2F55GA112509 | 1HGCR2F55GA180275; 1HGCR2F55GA108959; 1HGCR2F55GA153772 | 1HGCR2F55GA175030 | 1HGCR2F55GA145655; 1HGCR2F55GA164688 | 1HGCR2F55GA190157 | 1HGCR2F55GA191230

1HGCR2F55GA113952

1HGCR2F55GA174301 | 1HGCR2F55GA167056 | 1HGCR2F55GA102059 | 1HGCR2F55GA139371 | 1HGCR2F55GA160334 | 1HGCR2F55GA129083 | 1HGCR2F55GA137765; 1HGCR2F55GA114762; 1HGCR2F55GA104975 | 1HGCR2F55GA149494; 1HGCR2F55GA152721 | 1HGCR2F55GA155263; 1HGCR2F55GA111800

1HGCR2F55GA163654; 1HGCR2F55GA116057; 1HGCR2F55GA103423; 1HGCR2F55GA115796

1HGCR2F55GA185380 | 1HGCR2F55GA120464 | 1HGCR2F55GA127818 | 1HGCR2F55GA191681 | 1HGCR2F55GA118665 | 1HGCR2F55GA176677 | 1HGCR2F55GA117631 | 1HGCR2F55GA112901 | 1HGCR2F55GA174329; 1HGCR2F55GA112770; 1HGCR2F55GA199652

1HGCR2F55GA180325 | 1HGCR2F55GA108248 | 1HGCR2F55GA105317 | 1HGCR2F55GA128015 | 1HGCR2F55GA101803; 1HGCR2F55GA185699; 1HGCR2F55GA135708 | 1HGCR2F55GA172161 | 1HGCR2F55GA100537; 1HGCR2F55GA182155 | 1HGCR2F55GA176663 | 1HGCR2F55GA160172 | 1HGCR2F55GA114406 | 1HGCR2F55GA167459 | 1HGCR2F55GA134753; 1HGCR2F55GA111117; 1HGCR2F55GA110615 | 1HGCR2F55GA144845 | 1HGCR2F55GA151343 | 1HGCR2F55GA198310; 1HGCR2F55GA119783 | 1HGCR2F55GA189123

1HGCR2F55GA131349 | 1HGCR2F55GA103437 | 1HGCR2F55GA197982 | 1HGCR2F55GA134879

1HGCR2F55GA140519; 1HGCR2F55GA103308 | 1HGCR2F55GA187341

1HGCR2F55GA191132 | 1HGCR2F55GA110565 | 1HGCR2F55GA169910; 1HGCR2F55GA120383; 1HGCR2F55GA118942 | 1HGCR2F55GA139998 | 1HGCR2F55GA110453; 1HGCR2F55GA161323 | 1HGCR2F55GA196556 | 1HGCR2F55GA112378; 1HGCR2F55GA132680 | 1HGCR2F55GA136082; 1HGCR2F55GA146045; 1HGCR2F55GA158020 | 1HGCR2F55GA188487 | 1HGCR2F55GA162360; 1HGCR2F55GA124059; 1HGCR2F55GA112154 | 1HGCR2F55GA119010; 1HGCR2F55GA174296

1HGCR2F55GA127396 | 1HGCR2F55GA154730 | 1HGCR2F55GA193432 | 1HGCR2F55GA178798 | 1HGCR2F55GA190160 | 1HGCR2F55GA199666 | 1HGCR2F55GA192250 | 1HGCR2F55GA115300; 1HGCR2F55GA117421 | 1HGCR2F55GA194340; 1HGCR2F55GA108752 | 1HGCR2F55GA112607 | 1HGCR2F55GA175643 | 1HGCR2F55GA196671; 1HGCR2F55GA157725 | 1HGCR2F55GA143680 | 1HGCR2F55GA198677; 1HGCR2F55GA179997 | 1HGCR2F55GA112946 | 1HGCR2F55GA107245; 1HGCR2F55GA171463 | 1HGCR2F55GA104703 | 1HGCR2F55GA121985 | 1HGCR2F55GA126006 | 1HGCR2F55GA113241 | 1HGCR2F55GA150662 | 1HGCR2F55GA142612 | 1HGCR2F55GA124823 | 1HGCR2F55GA120304 | 1HGCR2F55GA155117; 1HGCR2F55GA137085

1HGCR2F55GA167350; 1HGCR2F55GA192118 | 1HGCR2F55GA127866 | 1HGCR2F55GA167235

1HGCR2F55GA134803 | 1HGCR2F55GA174024; 1HGCR2F55GA125342 | 1HGCR2F55GA198095 | 1HGCR2F55GA132596 | 1HGCR2F55GA117841 | 1HGCR2F55GA179644; 1HGCR2F55GA133571; 1HGCR2F55GA115538 | 1HGCR2F55GA101493 | 1HGCR2F55GA100134 | 1HGCR2F55GA187534

1HGCR2F55GA110405; 1HGCR2F55GA188246 | 1HGCR2F55GA139550 | 1HGCR2F55GA199425; 1HGCR2F55GA124580; 1HGCR2F55GA167932 | 1HGCR2F55GA167333 | 1HGCR2F55GA109769 | 1HGCR2F55GA105835; 1HGCR2F55GA147888; 1HGCR2F55GA192961 | 1HGCR2F55GA181524 | 1HGCR2F55GA175271 | 1HGCR2F55GA171298 | 1HGCR2F55GA196198; 1HGCR2F55GA173956 | 1HGCR2F55GA175061;

1HGCR2F55GA195570

; 1HGCR2F55GA160320; 1HGCR2F55GA111554

1HGCR2F55GA142285

1HGCR2F55GA191633 | 1HGCR2F55GA132405

1HGCR2F55GA166912

1HGCR2F55GA149561 | 1HGCR2F55GA125843; 1HGCR2F55GA196721 | 1HGCR2F55GA177179 | 1HGCR2F55GA157935 | 1HGCR2F55GA101042; 1HGCR2F55GA165050 | 1HGCR2F55GA145882; 1HGCR2F55GA157546; 1HGCR2F55GA177926; 1HGCR2F55GA138088; 1HGCR2F55GA131576 | 1HGCR2F55GA174539 | 1HGCR2F55GA121534 | 1HGCR2F55GA158891; 1HGCR2F55GA141413; 1HGCR2F55GA121761 | 1HGCR2F55GA169325 | 1HGCR2F55GA122635; 1HGCR2F55GA139399; 1HGCR2F55GA163881 | 1HGCR2F55GA157871; 1HGCR2F55GA175996 | 1HGCR2F55GA179241 | 1HGCR2F55GA110713 | 1HGCR2F55GA143467; 1HGCR2F55GA179143 | 1HGCR2F55GA169616 | 1HGCR2F55GA100862 | 1HGCR2F55GA114244 | 1HGCR2F55GA107830 | 1HGCR2F55GA149320

1HGCR2F55GA122022 | 1HGCR2F55GA180762; 1HGCR2F55GA101056 | 1HGCR2F55GA147843 | 1HGCR2F55GA190370 | 1HGCR2F55GA156896; 1HGCR2F55GA142321

1HGCR2F55GA140696 | 1HGCR2F55GA176890; 1HGCR2F55GA163878 | 1HGCR2F55GA140164 | 1HGCR2F55GA111893 | 1HGCR2F55GA128788; 1HGCR2F55GA186772 | 1HGCR2F55GA184830; 1HGCR2F55GA179627 | 1HGCR2F55GA156123 | 1HGCR2F55GA171592; 1HGCR2F55GA171916 | 1HGCR2F55GA132470 | 1HGCR2F55GA122084 | 1HGCR2F55GA159622 | 1HGCR2F55GA103406; 1HGCR2F55GA151570; 1HGCR2F55GA156882; 1HGCR2F55GA173729

1HGCR2F55GA166831; 1HGCR2F55GA151360 | 1HGCR2F55GA165744; 1HGCR2F55GA113692 | 1HGCR2F55GA152282; 1HGCR2F55GA180390; 1HGCR2F55GA123638; 1HGCR2F55GA188828 | 1HGCR2F55GA136194; 1HGCR2F55GA128497 | 1HGCR2F55GA198226

1HGCR2F55GA163217 | 1HGCR2F55GA142576 | 1HGCR2F55GA122196 | 1HGCR2F55GA140648; 1HGCR2F55GA175657

1HGCR2F55GA117810; 1HGCR2F55GA173682 | 1HGCR2F55GA194385; 1HGCR2F55GA105074 | 1HGCR2F55GA132775 | 1HGCR2F55GA190367 | 1HGCR2F55GA197481 | 1HGCR2F55GA128371

1HGCR2F55GA173245; 1HGCR2F55GA145512; 1HGCR2F55GA131562; 1HGCR2F55GA151844

1HGCR2F55GA143968; 1HGCR2F55GA100294 | 1HGCR2F55GA123641 | 1HGCR2F55GA150399 | 1HGCR2F55GA125325; 1HGCR2F55GA193835 | 1HGCR2F55GA139659 | 1HGCR2F55GA155151; 1HGCR2F55GA159491 | 1HGCR2F55GA174315

1HGCR2F55GA144280; 1HGCR2F55GA146918 | 1HGCR2F55GA109982 | 1HGCR2F55GA143470 | 1HGCR2F55GA161502; 1HGCR2F55GA137216

1HGCR2F55GA188764; 1HGCR2F55GA181071; 1HGCR2F55GA162021; 1HGCR2F55GA196234; 1HGCR2F55GA185234 | 1HGCR2F55GA119847; 1HGCR2F55GA175559; 1HGCR2F55GA153741; 1HGCR2F55GA106337 |

1HGCR2F55GA158356

; 1HGCR2F55GA194161 | 1HGCR2F55GA132825 | 1HGCR2F55GA124241 | 1HGCR2F55GA113367 | 1HGCR2F55GA105558

1HGCR2F55GA100828; 1HGCR2F55GA107195 | 1HGCR2F55GA162925 | 1HGCR2F55GA143288; 1HGCR2F55GA185007; 1HGCR2F55GA150161 | 1HGCR2F55GA117371 | 1HGCR2F55GA114700; 1HGCR2F55GA165758; 1HGCR2F55GA197335 | 1HGCR2F55GA199313; 1HGCR2F55GA175416 | 1HGCR2F55GA133943; 1HGCR2F55GA118312; 1HGCR2F55GA179563 | 1HGCR2F55GA150631 | 1HGCR2F55GA140018 | 1HGCR2F55GA180695 | 1HGCR2F55GA136048 | 1HGCR2F55GA191079 | 1HGCR2F55GA184066 | 1HGCR2F55GA166327; 1HGCR2F55GA195620 | 1HGCR2F55GA181779 | 1HGCR2F55GA159989 | 1HGCR2F55GA128287 | 1HGCR2F55GA161936 | 1HGCR2F55GA141508 | 1HGCR2F55GA183743 | 1HGCR2F55GA107407 | 1HGCR2F55GA188831 | 1HGCR2F55GA155859; 1HGCR2F55GA130508; 1HGCR2F55GA134865; 1HGCR2F55GA126894; 1HGCR2F55GA113630; 1HGCR2F55GA151763; 1HGCR2F55GA143193;

1HGCR2F55GA124627

; 1HGCR2F55GA138396 | 1HGCR2F55GA141170 | 1HGCR2F55GA169177; 1HGCR2F55GA140679; 1HGCR2F55GA117404 | 1HGCR2F55GA197576 | 1HGCR2F55GA106502

1HGCR2F55GA145302 | 1HGCR2F55GA139418 | 1HGCR2F55GA158728 | 1HGCR2F55GA172449 | 1HGCR2F55GA109951 | 1HGCR2F55GA164870; 1HGCR2F55GA180406 | 1HGCR2F55GA131951; 1HGCR2F55GA155554 | 1HGCR2F55GA124529 | 1HGCR2F55GA159569 |

1HGCR2F55GA161449

| 1HGCR2F55GA114485 | 1HGCR2F55GA117905; 1HGCR2F55GA154548; 1HGCR2F55GA178915; 1HGCR2F55GA153237 | 1HGCR2F55GA157899; 1HGCR2F55GA109318; 1HGCR2F55GA188506 | 1HGCR2F55GA171687

1HGCR2F55GA108119; 1HGCR2F55GA104104 | 1HGCR2F55GA185783; 1HGCR2F55GA146224 | 1HGCR2F55GA169888; 1HGCR2F55GA133764; 1HGCR2F55GA165467 | 1HGCR2F55GA103910 | 1HGCR2F55GA177618 | 1HGCR2F55GA145543 | 1HGCR2F55GA114521 | 1HGCR2F55GA155229 | 1HGCR2F55GA159152

1HGCR2F55GA177019 | 1HGCR2F55GA195892; 1HGCR2F55GA165839; 1HGCR2F55GA152895 | 1HGCR2F55GA155490 | 1HGCR2F55GA157773 |

1HGCR2F55GA161239

; 1HGCR2F55GA150077 | 1HGCR2F55GA197397; 1HGCR2F55GA185962 | 1HGCR2F55GA128127; 1HGCR2F55GA119315; 1HGCR2F55GA164321; 1HGCR2F55GA104782; 1HGCR2F55GA122215

1HGCR2F55GA125633 | 1HGCR2F55GA163752 | 1HGCR2F55GA103874 | 1HGCR2F55GA130766 | 1HGCR2F55GA179708 | 1HGCR2F55GA160012 | 1HGCR2F55GA120738 | 1HGCR2F55GA154596; 1HGCR2F55GA195925 | 1HGCR2F55GA111635 | 1HGCR2F55GA118391; 1HGCR2F55GA173777; 1HGCR2F55GA197609 | 1HGCR2F55GA162780

1HGCR2F55GA158955; 1HGCR2F55GA109173 | 1HGCR2F55GA110761; 1HGCR2F55GA145980 | 1HGCR2F55GA139175 | 1HGCR2F55GA174198 | 1HGCR2F55GA114888; 1HGCR2F55GA129827 | 1HGCR2F55GA179661; 1HGCR2F55GA125163 | 1HGCR2F55GA141122 | 1HGCR2F55GA186545; 1HGCR2F55GA160303; 1HGCR2F55GA166263; 1HGCR2F55GA112848 | 1HGCR2F55GA185850 | 1HGCR2F55GA156834 | 1HGCR2F55GA175481;

1HGCR2F55GA1813001HGCR2F55GA135563 | 1HGCR2F55GA195228 |

1HGCR2F55GA108220

| 1HGCR2F55GA107715 | 1HGCR2F55GA102465 | 1HGCR2F55GA191650

1HGCR2F55GA118861 | 1HGCR2F55GA166845 | 1HGCR2F55GA142304

1HGCR2F55GA139256; 1HGCR2F55GA134011 | 1HGCR2F55GA172743 | 1HGCR2F55GA190823; 1HGCR2F55GA173147 | 1HGCR2F55GA143999 | 1HGCR2F55GA178476; 1HGCR2F55GA145414 | 1HGCR2F55GA106385; 1HGCR2F55GA118486; 1HGCR2F55GA154808 | 1HGCR2F55GA107357; 1HGCR2F55GA190384 | 1HGCR2F55GA163282; 1HGCR2F55GA165968 | 1HGCR2F55GA153416 | 1HGCR2F55GA100148; 1HGCR2F55GA140052; 1HGCR2F55GA158826 |

1HGCR2F55GA156851

| 1HGCR2F55GA197402; 1HGCR2F55GA186156 | 1HGCR2F55GA111649; 1HGCR2F55GA148572 | 1HGCR2F55GA142478 | 1HGCR2F55GA177506 | 1HGCR2F55GA135630 | 1HGCR2F55GA195066; 1HGCR2F55GA115877 |

1HGCR2F55GA139712

; 1HGCR2F55GA101753; 1HGCR2F55GA104426; 1HGCR2F55GA188019 | 1HGCR2F55GA172628 | 1HGCR2F55GA147230; 1HGCR2F55GA154761 | 1HGCR2F55GA154386; 1HGCR2F55GA197979 | 1HGCR2F55GA176727 | 1HGCR2F55GA169373; 1HGCR2F55GA191146; 1HGCR2F55GA131979 | 1HGCR2F55GA175867; 1HGCR2F55GA153657

1HGCR2F55GA136616; 1HGCR2F55GA183922 | 1HGCR2F55GA185458 | 1HGCR2F55GA183631

1HGCR2F55GA128113 | 1HGCR2F55GA162455 | 1HGCR2F55GA153979 | 1HGCR2F55GA136874 | 1HGCR2F55GA173231; 1HGCR2F55GA191101 | 1HGCR2F55GA198324 | 1HGCR2F55GA101302; 1HGCR2F55GA166571 | 1HGCR2F55GA122537 | 1HGCR2F55GA178459 | 1HGCR2F55GA180017; 1HGCR2F55GA171284 | 1HGCR2F55GA196900 | 1HGCR2F55GA115524 | 1HGCR2F55GA188117 | 1HGCR2F55GA164853 | 1HGCR2F55GA168479 | 1HGCR2F55GA172676 | 1HGCR2F55GA171723; 1HGCR2F55GA105432; 1HGCR2F55GA132503 | 1HGCR2F55GA123879; 1HGCR2F55GA145140 | 1HGCR2F55GA175979; 1HGCR2F55GA186030 | 1HGCR2F55GA181202 | 1HGCR2F55GA194967 | 1HGCR2F55GA117239

1HGCR2F55GA195309 | 1HGCR2F55GA116429; 1HGCR2F55GA180163 | 1HGCR2F55GA147860 | 1HGCR2F55GA108380 | 1HGCR2F55GA179983; 1HGCR2F55GA127270 | 1HGCR2F55GA172824; 1HGCR2F55GA149799; 1HGCR2F55GA103938; 1HGCR2F55GA143940 | 1HGCR2F55GA192054 |

1HGCR2F55GA166649

| 1HGCR2F55GA130945

1HGCR2F55GA120920 | 1HGCR2F55GA192846 | 1HGCR2F55GA199165 | 1HGCR2F55GA189073 | 1HGCR2F55GA107391; 1HGCR2F55GA193088 | 1HGCR2F55GA177697 | 1HGCR2F55GA149219; 1HGCR2F55GA188053 | 1HGCR2F55GA180339 |

1HGCR2F55GA160642

| 1HGCR2F55GA176355 | 1HGCR2F55GA163444 | 1HGCR2F55GA169860 | 1HGCR2F55GA152072; 1HGCR2F55GA106676 | 1HGCR2F55GA156512; 1HGCR2F55GA152525; 1HGCR2F55GA183726; 1HGCR2F55GA134901

1HGCR2F55GA190904 | 1HGCR2F55GA139046 | 1HGCR2F55GA196010; 1HGCR2F55GA136521 | 1HGCR2F55GA196217 | 1HGCR2F55GA198937 | 1HGCR2F55GA108539; 1HGCR2F55GA160317 | 1HGCR2F55GA128676; 1HGCR2F55GA106063

1HGCR2F55GA183984 | 1HGCR2F55GA198520 | 1HGCR2F55GA139080 | 1HGCR2F55GA113501 | 1HGCR2F55GA140066; 1HGCR2F55GA118648 | 1HGCR2F55GA140732 | 1HGCR2F55GA126409 | 1HGCR2F55GA137667; 1HGCR2F55GA160401 | 1HGCR2F55GA112381; 1HGCR2F55GA176775 | 1HGCR2F55GA125745; 1HGCR2F55GA129665 | 1HGCR2F55GA111845; 1HGCR2F55GA189994 | 1HGCR2F55GA122974

1HGCR2F55GA100621

1HGCR2F55GA192149; 1HGCR2F55GA181765 | 1HGCR2F55GA130010; 1HGCR2F55GA134493 | 1HGCR2F55GA162178 | 1HGCR2F55GA170362 | 1HGCR2F55GA139760 | 1HGCR2F55GA160754 | 1HGCR2F55GA129584

1HGCR2F55GA188084 | 1HGCR2F55GA168286 | 1HGCR2F55GA104040; 1HGCR2F55GA193401 | 1HGCR2F55GA162942 | 1HGCR2F55GA169079 | 1HGCR2F55GA110792 | 1HGCR2F55GA178686; 1HGCR2F55GA141749; 1HGCR2F55GA180129; 1HGCR2F55GA116446; 1HGCR2F55GA152945; 1HGCR2F55GA185072; 1HGCR2F55GA115331 | 1HGCR2F55GA133862

1HGCR2F55GA100988; 1HGCR2F55GA153058; 1HGCR2F55GA155411 | 1HGCR2F55GA129035 | 1HGCR2F55GA191602; 1HGCR2F55GA164030 | 1HGCR2F55GA136115 | 1HGCR2F55GA190207 | 1HGCR2F55GA107004 | 1HGCR2F55GA108718 | 1HGCR2F55GA129553 | 1HGCR2F55GA188439 | 1HGCR2F55GA127124; 1HGCR2F55GA119539; 1HGCR2F55GA143789 | 1HGCR2F55GA194029; 1HGCR2F55GA132100 | 1HGCR2F55GA165775

1HGCR2F55GA115085 | 1HGCR2F55GA197853 | 1HGCR2F55GA160124; 1HGCR2F55GA112073; 1HGCR2F55GA100036 | 1HGCR2F55GA165453; 1HGCR2F55GA143436; 1HGCR2F55GA194578 | 1HGCR2F55GA123297; 1HGCR2F55GA111568 | 1HGCR2F55GA109142 | 1HGCR2F55GA134817; 1HGCR2F55GA189333 | 1HGCR2F55GA176761 | 1HGCR2F55GA181717

1HGCR2F55GA148507 | 1HGCR2F55GA119119 | 1HGCR2F55GA108332 | 1HGCR2F55GA168076;

1HGCR2F55GA167414

| 1HGCR2F55GA166070 | 1HGCR2F55GA123204 | 1HGCR2F55GA129892

1HGCR2F55GA111926 | 1HGCR2F55GA194502 | 1HGCR2F55GA100098; 1HGCR2F55GA193060 | 1HGCR2F55GA170698; 1HGCR2F55GA138611; 1HGCR2F55GA197268 | 1HGCR2F55GA133957; 1HGCR2F55GA131139; 1HGCR2F55GA149608 | 1HGCR2F55GA104636 | 1HGCR2F55GA155070 | 1HGCR2F55GA107441; 1HGCR2F55GA117516 |

1HGCR2F55GA181023

| 1HGCR2F55GA135224; 1HGCR2F55GA155781; 1HGCR2F55GA138964; 1HGCR2F55GA151231; 1HGCR2F55GA169986 | 1HGCR2F55GA159426; 1HGCR2F55GA156977 | 1HGCR2F55GA125955 | 1HGCR2F55GA126488 | 1HGCR2F55GA192832

1HGCR2F55GA153156 | 1HGCR2F55GA174847 | 1HGCR2F55GA155909 | 1HGCR2F55GA176680

1HGCR2F55GA135689 | 1HGCR2F55GA155876; 1HGCR2F55GA185928 | 1HGCR2F55GA162181; 1HGCR2F55GA124515 | 1HGCR2F55GA196539 | 1HGCR2F55GA100845

1HGCR2F55GA111277 | 1HGCR2F55GA132551 | 1HGCR2F55GA115278 | 1HGCR2F55GA106869

1HGCR2F55GA114664; 1HGCR2F55GA140293 | 1HGCR2F55GA105656 | 1HGCR2F55GA125566; 1HGCR2F55GA172368; 1HGCR2F55GA170250; 1HGCR2F55GA132548 | 1HGCR2F55GA158714

1HGCR2F55GA142237 | 1HGCR2F55GA194466 | 1HGCR2F55GA124997; 1HGCR2F55GA101350 | 1HGCR2F55GA189719 | 1HGCR2F55GA102028 | 1HGCR2F55GA161094 | 1HGCR2F55GA126264 | 1HGCR2F55GA196766 | 1HGCR2F55GA129763 | 1HGCR2F55GA136390 | 1HGCR2F55GA190241 | 1HGCR2F55GA122991 | 1HGCR2F55GA129505 | 1HGCR2F55GA126572 | 1HGCR2F55GA196458 | 1HGCR2F55GA166473 | 1HGCR2F55GA169163;

1HGCR2F55GA153867

|

1HGCR2F55GA154680

| 1HGCR2F55GA128340 | 1HGCR2F55GA196783 | 1HGCR2F55GA159653 | 1HGCR2F55GA146076; 1HGCR2F55GA158163 | 1HGCR2F55GA101946; 1HGCR2F55GA112462 | 1HGCR2F55GA166960 | 1HGCR2F55GA153447; 1HGCR2F55GA158793 | 1HGCR2F55GA131724; 1HGCR2F55GA108833 | 1HGCR2F55GA186996 | 1HGCR2F55GA144957

1HGCR2F55GA140455 | 1HGCR2F55GA175352 | 1HGCR2F55GA144635; 1HGCR2F55GA120299; 1HGCR2F55GA185315; 1HGCR2F55GA122425 | 1HGCR2F55GA121047 | 1HGCR2F55GA182947

1HGCR2F55GA180650 | 1HGCR2F55GA121940 | 1HGCR2F55GA195164; 1HGCR2F55GA176274; 1HGCR2F55GA137863; 1HGCR2F55GA149379; 1HGCR2F55GA120450 | 1HGCR2F55GA155747 | 1HGCR2F55GA158115 | 1HGCR2F55GA190613; 1HGCR2F55GA122652; 1HGCR2F55GA184844 | 1HGCR2F55GA134364; 1HGCR2F55GA108704; 1HGCR2F55GA188067 | 1HGCR2F55GA165713 | 1HGCR2F55GA116480 | 1HGCR2F55GA169390 | 1HGCR2F55GA182088 | 1HGCR2F55GA177814 | 1HGCR2F55GA181748

1HGCR2F55GA111912 | 1HGCR2F55GA158101; 1HGCR2F55GA137927 | 1HGCR2F55GA135983 | 1HGCR2F55GA193933; 1HGCR2F55GA135028

1HGCR2F55GA139838 | 1HGCR2F55GA119220 | 1HGCR2F55GA124157; 1HGCR2F55GA115619

1HGCR2F55GA166974

1HGCR2F55GA161967 | 1HGCR2F55GA184746 | 1HGCR2F55GA181832; 1HGCR2F55GA166389; 1HGCR2F55GA162648; 1HGCR2F55GA169227 | 1HGCR2F55GA193429 | 1HGCR2F55GA170507 | 1HGCR2F55GA189414 | 1HGCR2F55GA155487 | 1HGCR2F55GA156817 | 1HGCR2F55GA107956 | 1HGCR2F55GA104281 | 1HGCR2F55GA171219; 1HGCR2F55GA182141 | 1HGCR2F55GA176128; 1HGCR2F55GA118584 | 1HGCR2F55GA122361 | 1HGCR2F55GA196993 | 1HGCR2F55GA154971 | 1HGCR2F55GA142397; 1HGCR2F55GA146935 | 1HGCR2F55GA100389; 1HGCR2F55GA131321 | 1HGCR2F55GA160981 | 1HGCR2F55GA136888 | 1HGCR2F55GA117015 | 1HGCR2F55GA189641 | 1HGCR2F55GA134087; 1HGCR2F55GA199781 | 1HGCR2F55GA180860 | 1HGCR2F55GA173780 | 1HGCR2F55GA192474 | 1HGCR2F55GA128614 |

1HGCR2F55GA123591

; 1HGCR2F55GA114941 | 1HGCR2F55GA133926; 1HGCR2F55GA192796 | 1HGCR2F55GA172175 | 1HGCR2F55GA118021; 1HGCR2F55GA141783;

1HGCR2F55GA158759

; 1HGCR2F55GA155408 | 1HGCR2F55GA180924; 1HGCR2F55GA120206; 1HGCR2F55GA167557 | 1HGCR2F55GA154890;

1HGCR2F55GA1190071HGCR2F55GA171933 | 1HGCR2F55GA136681

1HGCR2F55GA138740; 1HGCR2F55GA197559 | 1HGCR2F55GA120951 | 1HGCR2F55GA122599; 1HGCR2F55GA187386 | 1HGCR2F55GA190725 | 1HGCR2F55GA102434 | 1HGCR2F55GA184441 | 1HGCR2F55GA150404

1HGCR2F55GA158678; 1HGCR2F55GA197027 | 1HGCR2F55GA198274 | 1HGCR2F55GA116012 | 1HGCR2F55GA111473 | 1HGCR2F55GA197643 | 1HGCR2F55GA126491 | 1HGCR2F55GA145669; 1HGCR2F55GA174038 | 1HGCR2F55GA150340 | 1HGCR2F55GA166540; 1HGCR2F55GA112137 | 1HGCR2F55GA161001 | 1HGCR2F55GA188361 | 1HGCR2F55GA143145 | 1HGCR2F55GA161497 | 1HGCR2F55GA153612; 1HGCR2F55GA133098

1HGCR2F55GA104183; 1HGCR2F55GA108167; 1HGCR2F55GA118746; 1HGCR2F55GA169034 | 1HGCR2F55GA138236 | 1HGCR2F55GA154873 | 1HGCR2F55GA134008 | 1HGCR2F55GA143260; 1HGCR2F55GA199828; 1HGCR2F55GA160480; 1HGCR2F55GA189574; 1HGCR2F55GA118181 | 1HGCR2F55GA199988 | 1HGCR2F55GA171558; 1HGCR2F55GA166067 | 1HGCR2F55GA122926 | 1HGCR2F55GA151147; 1HGCR2F55GA151052 | 1HGCR2F55GA101445 | 1HGCR2F55GA157515 | 1HGCR2F55GA108962 | 1HGCR2F55GA179448; 1HGCR2F55GA140035; 1HGCR2F55GA149754

1HGCR2F55GA128550

1HGCR2F55GA188182 | 1HGCR2F55GA110999 | 1HGCR2F55GA142674 | 1HGCR2F55GA126930 | 1HGCR2F55GA193012; 1HGCR2F55GA199442 | 1HGCR2F55GA130685 | 1HGCR2F55GA183757; 1HGCR2F55GA179577 | 1HGCR2F55GA176940 | 1HGCR2F55GA175349; 1HGCR2F55GA161290 | 1HGCR2F55GA146255 | 1HGCR2F55GA193706; 1HGCR2F55GA150452 | 1HGCR2F55GA167476 | 1HGCR2F55GA181961 | 1HGCR2F55GA156347; 1HGCR2F55GA157532

1HGCR2F55GA147616; 1HGCR2F55GA196069; 1HGCR2F55GA119735 | 1HGCR2F55GA147096; 1HGCR2F55GA132131 | 1HGCR2F55GA101378 | 1HGCR2F55GA136969

1HGCR2F55GA113286 | 1HGCR2F55GA196668 | 1HGCR2F55GA188165; 1HGCR2F55GA146062 | 1HGCR2F55GA198498 | 1HGCR2F55GA101767 | 1HGCR2F55GA177098 | 1HGCR2F55GA124868 | 1HGCR2F55GA189557; 1HGCR2F55GA168837; 1HGCR2F55GA179725 | 1HGCR2F55GA152198 | 1HGCR2F55GA152413 | 1HGCR2F55GA113997 | 1HGCR2F55GA179451; 1HGCR2F55GA132520 | 1HGCR2F55GA166988 | 1HGCR2F55GA121744 | 1HGCR2F55GA185430

1HGCR2F55GA144599 | 1HGCR2F55GA104488; 1HGCR2F55GA167297

1HGCR2F55GA107553 | 1HGCR2F55GA107942; 1HGCR2F55GA141539 | 1HGCR2F55GA118276;

1HGCR2F55GA145607

; 1HGCR2F55GA197142; 1HGCR2F55GA141721 | 1HGCR2F55GA105494 | 1HGCR2F55GA164741 | 1HGCR2F55GA194497; 1HGCR2F55GA158552

1HGCR2F55GA160558; 1HGCR2F55GA143162; 1HGCR2F55GA136776; 1HGCR2F55GA133716 | 1HGCR2F55GA167249; 1HGCR2F55GA152265; 1HGCR2F55GA111196

1HGCR2F55GA100635 | 1HGCR2F55GA107147; 1HGCR2F55GA186724 | 1HGCR2F55GA162584 | 1HGCR2F55GA161192; 1HGCR2F55GA196041 | 1HGCR2F55GA177277; 1HGCR2F55GA147566 | 1HGCR2F55GA179272; 1HGCR2F55GA192247 | 1HGCR2F55GA137054 | 1HGCR2F55GA131500

1HGCR2F55GA183290 | 1HGCR2F55GA109691; 1HGCR2F55GA165095; 1HGCR2F55GA192684; 1HGCR2F55GA154839 | 1HGCR2F55GA182057; 1HGCR2F55GA105088 | 1HGCR2F55GA167428 | 1HGCR2F55GA115684; 1HGCR2F55GA130072 | 1HGCR2F55GA163007; 1HGCR2F55GA156185; 1HGCR2F55GA116897; 1HGCR2F55GA124594 | 1HGCR2F55GA137426 | 1HGCR2F55GA128032; 1HGCR2F55GA134056 | 1HGCR2F55GA146241 | 1HGCR2F55GA164187 | 1HGCR2F55GA150726 | 1HGCR2F55GA182494 | 1HGCR2F55GA112767

1HGCR2F55GA138155; 1HGCR2F55GA166716 | 1HGCR2F55GA190403;

1HGCR2F55GA172659

; 1HGCR2F55GA161564 | 1HGCR2F55GA101686 | 1HGCR2F55GA178235 | 1HGCR2F55GA175612 | 1HGCR2F55GA101932 | 1HGCR2F55GA168806; 1HGCR2F55GA199814; 1HGCR2F55GA105544; 1HGCR2F55GA162245; 1HGCR2F55GA182060; 1HGCR2F55GA171236;

1HGCR2F55GA1149241HGCR2F55GA133845 |

1HGCR2F55GA199991

; 1HGCR2F55GA180888 | 1HGCR2F55GA110260 | 1HGCR2F55GA106306; 1HGCR2F55GA138494; 1HGCR2F55GA121842 | 1HGCR2F55GA172905; 1HGCR2F55GA196864 | 1HGCR2F55GA178347 | 1HGCR2F55GA162861 | 1HGCR2F55GA113756; 1HGCR2F55GA175450

1HGCR2F55GA162469; 1HGCR2F55GA181930

1HGCR2F55GA198792 | 1HGCR2F55GA115488 | 1HGCR2F55GA180518 | 1HGCR2F55GA195097; 1HGCR2F55GA120822 | 1HGCR2F55GA111375; 1HGCR2F55GA150824

1HGCR2F55GA187484; 1HGCR2F55GA178123 | 1HGCR2F55GA133084

1HGCR2F55GA127382 | 1HGCR2F55GA106421; 1HGCR2F55GA158406 | 1HGCR2F55GA171110 | 1HGCR2F55GA191924 | 1HGCR2F55GA164805 | 1HGCR2F55GA135613; 1HGCR2F55GA178008; 1HGCR2F55GA142450 | 1HGCR2F55GA111215; 1HGCR2F55GA130721 | 1HGCR2F55GA162892 | 1HGCR2F55GA113711 | 1HGCR2F55GA153870 | 1HGCR2F55GA110775; 1HGCR2F55GA192510; 1HGCR2F55GA169180 | 1HGCR2F55GA168739; 1HGCR2F55GA152508 | 1HGCR2F55GA121274 | 1HGCR2F55GA171639 | 1HGCR2F55GA159734 | 1HGCR2F55GA183709 | 1HGCR2F55GA183239; 1HGCR2F55GA173293; 1HGCR2F55GA137815; 1HGCR2F55GA117936 | 1HGCR2F55GA140116; 1HGCR2F55GA107505; 1HGCR2F55GA134140 | 1HGCR2F55GA164044 | 1HGCR2F55GA149009 | 1HGCR2F55GA155537

1HGCR2F55GA163640 | 1HGCR2F55GA188893

1HGCR2F55GA150516 | 1HGCR2F55GA113515; 1HGCR2F55GA118813; 1HGCR2F55GA131173 | 1HGCR2F55GA131125 | 1HGCR2F55GA175500; 1HGCR2F55GA166943 | 1HGCR2F55GA175660 | 1HGCR2F55GA164500 | 1HGCR2F55GA133036 | 1HGCR2F55GA129522 | 1HGCR2F55GA125454 | 1HGCR2F55GA186898; 1HGCR2F55GA195018 | 1HGCR2F55GA117080; 1HGCR2F55GA152475 | 1HGCR2F55GA186528 | 1HGCR2F55GA174816 | 1HGCR2F55GA104409; 1HGCR2F55GA160656

1HGCR2F55GA157868 | 1HGCR2F55GA149043 | 1HGCR2F55GA146367; 1HGCR2F55GA102174

1HGCR2F55GA167638 | 1HGCR2F55GA149723 |

1HGCR2F55GA187355

; 1HGCR2F55GA141038 | 1HGCR2F55GA115362; 1HGCR2F55GA109304; 1HGCR2F55GA184889 | 1HGCR2F55GA145087 | 1HGCR2F55GA159233 | 1HGCR2F55GA100909; 1HGCR2F55GA123719 | 1HGCR2F55GA141329 | 1HGCR2F55GA168630; 1HGCR2F55GA157224 | 1HGCR2F55GA140987 | 1HGCR2F55GA103177; 1HGCR2F55GA166053; 1HGCR2F55GA110341 | 1HGCR2F55GA110873 | 1HGCR2F55GA171561 | 1HGCR2F55GA139239 | 1HGCR2F55GA108203; 1HGCR2F55GA129231 | 1HGCR2F55GA158616; 1HGCR2F55GA177859; 1HGCR2F55GA132971 | 1HGCR2F55GA166148; 1HGCR2F55GA148474; 1HGCR2F55GA132677; 1HGCR2F55GA150144; 1HGCR2F55GA151567 | 1HGCR2F55GA164562 | 1HGCR2F55GA106192; 1HGCR2F55GA152654; 1HGCR2F55GA162715

1HGCR2F55GA138446 | 1HGCR2F55GA102398; 1HGCR2F55GA176209 | 1HGCR2F55GA126720

1HGCR2F55GA177084 | 1HGCR2F55GA183080 | 1HGCR2F55GA153481 | 1HGCR2F55GA163802 | 1HGCR2F55GA117418; 1HGCR2F55GA124076

1HGCR2F55GA173908; 1HGCR2F55GA181068 | 1HGCR2F55GA163184 | 1HGCR2F55GA159636 | 1HGCR2F55GA179322; 1HGCR2F55GA160060 | 1HGCR2F55GA151648 | 1HGCR2F55GA193530; 1HGCR2F55GA139127 | 1HGCR2F55GA168840 | 1HGCR2F55GA125695

1HGCR2F55GA137734 | 1HGCR2F55GA118973 | 1HGCR2F55GA146420; 1HGCR2F55GA127656; 1HGCR2F55GA167302;

1HGCR2F55GA156266

; 1HGCR2F55GA149527 | 1HGCR2F55GA102269

1HGCR2F55GA193298 | 1HGCR2F55GA128239

1HGCR2F55GA153738; 1HGCR2F55GA168921 | 1HGCR2F55GA136096 | 1HGCR2F55GA130928; 1HGCR2F55GA176758 | 1HGCR2F55GA130122; 1HGCR2F55GA165470 | 1HGCR2F55GA181684 | 1HGCR2F55GA167915

1HGCR2F55GA182091 | 1HGCR2F55GA164299 | 1HGCR2F55GA133750 | 1HGCR2F55GA165937 | 1HGCR2F55GA191020 | 1HGCR2F55GA116026 | 1HGCR2F55GA184505 | 1HGCR2F55GA183581 | 1HGCR2F55GA122280 | 1HGCR2F55GA147907 | 1HGCR2F55GA166621 | 1HGCR2F55GA150595 | 1HGCR2F55GA178350 | 1HGCR2F55GA170992 | 1HGCR2F55GA126717 | 1HGCR2F55GA136003; 1HGCR2F55GA165369 | 1HGCR2F55GA144540; 1HGCR2F55GA118245 | 1HGCR2F55GA103955; 1HGCR2F55GA129407; 1HGCR2F55GA169907; 1HGCR2F55GA155442 | 1HGCR2F55GA185881; 1HGCR2F55GA139533 | 1HGCR2F55GA150936; 1HGCR2F55GA195567 | 1HGCR2F55GA178736 | 1HGCR2F55GA144778 | 1HGCR2F55GA149804 | 1HGCR2F55GA171172 | 1HGCR2F55GA178543

1HGCR2F55GA114616; 1HGCR2F55GA167607

1HGCR2F55GA186805 | 1HGCR2F55GA178705 | 1HGCR2F55GA168451 | 1HGCR2F55GA167753 | 1HGCR2F55GA105107 | 1HGCR2F55GA130363; 1HGCR2F55GA146479; 1HGCR2F55GA190305 | 1HGCR2F55GA121551 | 1HGCR2F55GA190496 | 1HGCR2F55GA121372 | 1HGCR2F55GA123915; 1HGCR2F55GA144411 | 1HGCR2F55GA129875 | 1HGCR2F55GA159832 | 1HGCR2F55GA177862 | 1HGCR2F55GA105155 | 1HGCR2F55GA187520 | 1HGCR2F55GA160057; 1HGCR2F55GA125423 | 1HGCR2F55GA102532; 1HGCR2F55GA147406 | 1HGCR2F55GA169776 | 1HGCR2F55GA148166 | 1HGCR2F55GA188912 | 1HGCR2F55GA181474; 1HGCR2F55GA161659; 1HGCR2F55GA133523 | 1HGCR2F55GA190577 | 1HGCR2F55GA196749 | 1HGCR2F55GA104653 | 1HGCR2F55GA137118 | 1HGCR2F55GA108072 | 1HGCR2F55GA133697 | 1HGCR2F55GA194080; 1HGCR2F55GA127088 | 1HGCR2F55GA136714 | 1HGCR2F55GA192202; 1HGCR2F55GA100733 | 1HGCR2F55GA143369 | 1HGCR2F55GA113112 | 1HGCR2F55GA151391 | 1HGCR2F55GA189056; 1HGCR2F55GA148524 | 1HGCR2F55GA122151 | 1HGCR2F55GA148829 | 1HGCR2F55GA176405; 1HGCR2F55GA197190; 1HGCR2F55GA127740

1HGCR2F55GA135742 | 1HGCR2F55GA139211 | 1HGCR2F55GA110601; 1HGCR2F55GA116463

1HGCR2F55GA106435 | 1HGCR2F55GA179336 | 1HGCR2F55GA143498 | 1HGCR2F55GA107097 | 1HGCR2F55GA162214 | 1HGCR2F55GA196752 | 1HGCR2F55GA109500; 1HGCR2F55GA111523 | 1HGCR2F55GA144165 | 1HGCR2F55GA192183

1HGCR2F55GA145672; 1HGCR2F55GA152430 | 1HGCR2F55GA114549 | 1HGCR2F55GA187369 | 1HGCR2F55GA150970

1HGCR2F55GA121680; 1HGCR2F55GA198596; 1HGCR2F55GA103440 | 1HGCR2F55GA106158 | 1HGCR2F55GA118441 |

1HGCR2F55GA165100

| 1HGCR2F55GA125261 | 1HGCR2F55GA126748 | 1HGCR2F55GA100490 | 1HGCR2F55GA100599; 1HGCR2F55GA115149; 1HGCR2F55GA124613 | 1HGCR2F55GA103289; 1HGCR2F55GA165355 | 1HGCR2F55GA197111 | 1HGCR2F55GA121128 | 1HGCR2F55GA152640; 1HGCR2F55GA147955 | 1HGCR2F55GA188649; 1HGCR2F55GA133053 | 1HGCR2F55GA154033 | 1HGCR2F55GA176033 | 1HGCR2F55GA117998 | 1HGCR2F55GA117581; 1HGCR2F55GA196542 | 1HGCR2F55GA129911 | 1HGCR2F55GA195519; 1HGCR2F55GA169454; 1HGCR2F55GA119573

1HGCR2F55GA176047; 1HGCR2F55GA128547; 1HGCR2F55GA168370 | 1HGCR2F55GA173455; 1HGCR2F55GA136079; 1HGCR2F55GA176601 | 1HGCR2F55GA142190; 1HGCR2F55GA198016; 1HGCR2F55GA142139; 1HGCR2F55GA143582 | 1HGCR2F55GA149740 | 1HGCR2F55GA107858 | 1HGCR2F55GA189591 | 1HGCR2F55GA150838 | 1HGCR2F55GA187372 | 1HGCR2F55GA127768 | 1HGCR2F55GA143758 | 1HGCR2F55GA177991 | 1HGCR2F55GA145896; 1HGCR2F55GA184715 | 1HGCR2F55GA156820 | 1HGCR2F55GA182446; 1HGCR2F55GA139922; 1HGCR2F55GA139273; 1HGCR2F55GA166361

1HGCR2F55GA190286; 1HGCR2F55GA124448 | 1HGCR2F55GA172645; 1HGCR2F55GA154579 | 1HGCR2F55GA149575; 1HGCR2F55GA142142; 1HGCR2F55GA134476 | 1HGCR2F55GA165498 | 1HGCR2F55GA164920

1HGCR2F55GA125292 | 1HGCR2F55GA191535 | 1HGCR2F55GA146353; 1HGCR2F55GA123011 | 1HGCR2F55GA122389 | 1HGCR2F55GA185539; 1HGCR2F55GA191549 | 1HGCR2F55GA140794 | 1HGCR2F55GA182043 | 1HGCR2F55GA104023; 1HGCR2F55GA139743 | 1HGCR2F55GA138415; 1HGCR2F55GA123753 | 1HGCR2F55GA106497

1HGCR2F55GA166229; 1HGCR2F55GA174167 | 1HGCR2F55GA161869 | 1HGCR2F55GA160947; 1HGCR2F55GA161841 | 1HGCR2F55GA141055; 1HGCR2F55GA153173 | 1HGCR2F55GA121355; 1HGCR2F55GA172225 | 1HGCR2F55GA126426 | 1HGCR2F55GA140570 | 1HGCR2F55GA169289 | 1HGCR2F55GA128998 | 1HGCR2F55GA111067

1HGCR2F55GA185069; 1HGCR2F55GA183385; 1HGCR2F55GA198663 | 1HGCR2F55GA170412 | 1HGCR2F55GA196489; 1HGCR2F55GA150032 | 1HGCR2F55GA109626 | 1HGCR2F55GA174914 | 1HGCR2F55GA125650 | 1HGCR2F55GA102580 | 1HGCR2F55GA104037 | 1HGCR2F55GA139192 | 1HGCR2F55GA104328 | 1HGCR2F55GA199117 | 1HGCR2F55GA151729 | 1HGCR2F55GA127298 | 1HGCR2F55GA167316 | 1HGCR2F55GA161662; 1HGCR2F55GA127673 | 1HGCR2F55GA148295; 1HGCR2F55GA186478; 1HGCR2F55GA168174; 1HGCR2F55GA185556; 1HGCR2F55GA107584; 1HGCR2F55GA137975 | 1HGCR2F55GA154291 | 1HGCR2F55GA107598

1HGCR2F55GA147647 |

1HGCR2F55GA146711

| 1HGCR2F55GA176744 | 1HGCR2F55GA183077 | 1HGCR2F55GA156767 | 1HGCR2F55GA197822; 1HGCR2F55GA119895 | 1HGCR2F55GA128810 | 1HGCR2F55GA116348 | 1HGCR2F55GA166876; 1HGCR2F55GA198419 | 1HGCR2F55GA199795; 1HGCR2F55GA151133; 1HGCR2F55GA195830 |